Лист Мінекономіки щодо дотримання вимог стосовно ступеня локалізації виробництва предметів закупівлі

ТОВ «Тендерне Агентство Радник» на вимогу користувачів звернулося  до ДП «Професійні закупівлі» як до адміністратора Prozorro Market із наступним:
14.07.2022 набули чинності зміни до Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон) щодо створення передумов для сталого розвитку та модернізації вітчизняної промисловості, якими, зокрема, впроваджено поняття «ступінь локалізації виробництва» та вимогу враховувати цей показник протягом найближчих 10 років у разі закупівлі низки товарів на суму від 200 тис. грн.
04.08.2022 набула чинності постанова Кабміну від 02.08.2022 № 861 «Про затвердження порядків підтвердження ступеня локалізації виробництва товарів та проведення моніторингу дотримання вимог щодо ступеня локалізації виробництва предметів закупівлі, внесених до переліку товарів, що є предметом закупівлі, з підтвердженим ступенем локалізації виробництва» (далі — Постанова № 861).
У зв’язку з цим виникають наступні питання:
1 Чи ДП «Професійні закупівлі», як адміністратор Prozorro Market, враховує зазначені норми законодавства під час кваліфікації учасників.
2. Якщо так, то яким чином Prozorro Market підтверджує норми Локалізації під час кваліфікації учасників.
3. Якщо ні, у які строки планується технічна реалізація кваліфікації учасників Prozorro Market з урахуванням норм локалізації.

Міністерство економіки України

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ПРОФЕСІЙНІ ЗАКУПІВЛІ»

(ДУ «ПРОФЕСІЙНІ ЗАКУПІВЛІ»)

№ 271/1 від 01.12.2022

ТОВ «Тендерне Агентство Радник»

Державна установа «Професійні закупівлі» (далі — Установа) на лист ТОВ «Тендерне Агентство Радник» (далі — Радник) від 03.11.2022 року № 03/11, щодо дотримання вимог стосовно ступеня локалізації виробництва предметів закупівлі, повідомляє наступне.

Згідно з пунктом 29-1 частини першої статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі» ступінь локалізації виробництва — це показник місцевої складової у питомій вазі вартості сировини, матеріалів, вузлів, агрегатів, деталей, складових частин і комплектуючих виробів, робіт, послуг та інших складових вітчизняного виробництва у собівартості товару, що є предметом закупівлі.

Законом тимчасово, з 2022 року строком на 10 років, встановлюються такі особливості здійснення процедур закупівлі, якщо вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень:

 1. Замовник здійснює закупівлю товарів, визначених підпунктом 2 цього пункту, виключно якщо їх ступінь локалізації виробництва дорівнює чи перевищує:

  у 2022 році — 10 відсотків;

у 2023 році — 15 відсотків;

у 2024 році — 20 відсотків;

у 2025 році — 25 відсотків;

у 2026 році — 30 відсотків;

у 2027 році — 35 відсотків;

з 2028 року до дня завершення 10-річного строку дії цього пункту — 40 відсотків.

Законом встановлено, що ступінь локалізації виробництва визначається самостійно виробником товару, що є предметом закупівлі, та підтверджується Уповноваженим органом у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, за відповідною формулою.

Законом встановлено, що Уповноважений орган формує та веде перелік товарів, що є предметом закупівлі, з підтвердженим ступенем локалізації виробництва, який оприлюднюється на його офіційному веб-сайті та здійснює моніторинг дотримання вимог щодо ступеня локалізації виробництва предметів закупівлі, внесених до переліку товарів, що є предметом закупівлі, з підтвердженим ступенем локалізації виробництва, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Наразі є Постанова КМУ № 861 «Про затвердження порядків підтвердження ступеня локалізації виробництва товарів та проведення моніторингу дотримання вимог щодо ступеня локалізації виробництва предметів закупівлі, внесених до переліку товарів, що є предметом закупівлі, з підтвердженим ступенем локалізації виробництва» (далі — Постанова № 861), якої регулюється порядок підтвердження ступеня локалізації.

Ступінь локалізації виробництва товарів, що є предметом закупівлі (далі — ступінь локалізації), підтверджується Мінекономіки в автоматичному режимі під час формування переліку товарів, що є предметом закупівлі, з підтвердженим ступенем локалізації (далі — перелік), на підставі:

 • поданої виробником товару заявки про включення товару до переліку (далі — заявка) за формою згідно з додатком 1 Постанови № 861,
 • калькуляції собівартості товару із зазначенням митної вартості імпортних компонентів (імпортованих виробником та/або придбаних у постачальників, які є резидентами України) (далі — калькуляція собівартості товару) за формою згідно з додатком 2 Постанови № 861;
 • підтвердження здійснення на території України виробництва не менше одного з елементів товару (зокрема вузлів, агрегатів, деталей і комплектувальних виробів) та/або використання вузлів, агрегатів, деталей і комплектувальних виробів, виготовлених на території України.

У відповідності до змін, що набули чинності, адміністратором електронної системи закупівель України ДП «ПРОЗОРРО», були здійснені доопрацювання в електронній системі закупівель, що дозволяють підприємствам-виробникам додавати товари до переліку локалізованих товарів, а також реалізовано відображення переліку локалізованих товарів на веб-порталі уповноваженого органу з питань закупівель, сторінці https://prozorro.gov.ua.

На головній сторінці з’явився окремий розділ «Локалізація», де Замовники зможуть в процесі здійснення закупівель перевіряти чи додано товар, як предмет закупівлі, що пропонується учасником, до переліку, перейшовши на один з авторизованих майданчиків.

Окремо звертаємо увагу на те, що 15 грудня 2020 року між ДП «ПРОЗОРРО», як адміністратором електронної системи закупівель, та Установою, як адміністратором електронного каталогу, було укладено договір № 00000318/Г про надання доступу до формування, наповнення та супроводження електронного каталогу в електронній системі закупівель. Предметом зазначено договору передбачено виключно, що адміністратор електронної системи закупівель надає адміністратору електронного каталогу доступ до формування та супроводження електронного каталогу в електронній системі закупівель та сплачує винагороду адміністратору електронного каталогу за формування та супроводження електронного каталогу в електронній системі закупівель.

Адміністратор електронного каталогу за вищезазначеним договором має право:

 • отримувати доступ до формування та використання електронного каталогу;
 • отримувати від Адміністратора ЕСЗ винагороду за формування та супроводження електронного каталогу в електронній системі закупівель відповідно до Порядку № 822 та цього Договору;
 • вносити свої пропозиції щодо удосконалення роботи електронного каталогу в електронній системі закупівель;
 • отримувати від Адміністратора ЕСЗ інформацію про роботу електронного каталогу в електронній системі закупівель та строки виправлення помилок в роботі системи чи каталогу;
 • обмежувати доступ або відключати від роботи з електронним каталогом постачальників, які здійснили порушення правил та вимог по роботі з електронним каталогом в електронній системі закупівель. Такі правила і підстави для обмеження доступу або відключення до електронного каталогу Адміністратор електронного каталогу розміщує в загальному доступі;
 • реалізовувати права та вчиняти інші дії передбачені чинним законодавством.

Директор

Євген Якубовський