Лист ДПС щодо застосування до операцій з постачання запасних частин та комплектуючих до транспортних засобів нульової ставки податку на додану вартість з урахуванням положень постанови КМУ № 178

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
(ДПС)

№ 8271/6/99-00-21-03-02-06 від 29.07.2022

ТОВ “Радник ЮА”

(код ЄДРПОУ 35838749)

Державна податкова служба України розглянула звернення ТОВ ” Радник ЮА” (далі — Товариство) від 04.07.2022 № 04/07-1 (вх. № 10129/6 від 04.07.2022) щодо застосування до операцій з постачання запасних частин та комплектуючих до транспортних засобів нульової ставки податку на додану вартість з урахуванням положень постанови Кабінету Міністрів України від 02 березня 2022 року № 178 “Деякі питання обкладення податком на додану вартість за нульовою ставкою у період воєнного стану” (далі — Постанова № 178) та інформує.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами Податкового кодексу України (далі — Кодекс) (пункт 1.1 статті 1 розділу 1 Кодексу).

Статтею 5 розділу І Кодексу визначено, що поняття, правила та положення, установлені Кодексом та законами з питань митної справи, застосовуються виключно для регулювання відносин, передбачених статтею 1 розділу І Кодексу.

Інші терміни, що застосовуються у Кодексі і не визначаються ним, використовуються у значенні, встановленому іншими законами.

У зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України від 12 травня 2015 року № 389-VІІІ “Про правовий режим воєнного стану” (далі — Закон № 389-VІІІ), Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 “Про введення воєнного стану в Україні” (далі — Указ № 64/2022) на території України введено воєнний стан. Указ № 64/2022 затверджено Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ “Про затвердження Указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”.

Пунктом 2 Указу № 64/2022 визначено завдання Військовому командуванню (Генеральному штабу Збройних Сил України, Командуванню об’єднаних сил Збройних Сил України, командуванням видів, окремих родів військ (сил) Збройних Сил України, управлінням оперативних командувань, командирам військових з’єднань, частин Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Управлінню державної охорони України) разом із Міністерством внутрішніх справ України, іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування запровадити та здійснювати передбачені Законом № 389-VІІІ заходи і повноваження, необхідні для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави.

Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу ХХ Кодексу.

Згідно з підпунктом “г” пудпункту 195.1.2 пункту 195.1 статті 195 розділу V Кодексу за нульовою ставкою оподатковуються операції з постачання товарів для заправки (дозаправки) або забезпечення наземного військового транспорту чи іншого спеціального контингенту Збройних Сил України, що бере участь у миротворчих акціях за кордоном України, або в інших випадках, передбачених законодавством.

З метою виконання мобілізаційних завдань в умовах воєнного стану, введеного Указом № 64/2022, та відповідно до підпункту “г” підпункту 195.1.2 пункту 195.1 статті 195 розділу V Кодексу Постановою № 178 визначено категорії установ, операції з постачання яким товарів для заправки (дозаправки) або забезпечення транспорту для потреб забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави, оподатковуються за нульовою ставкою податку на додану вартість.

До таких установ Постановою № 178 віднесено Збройні Сили України, Національну гвардію України, Службу безпеки України, Службу зовнішньої розвідки України, Державну прикордонну службу України, Міністерство внутрішніх справ України, Державну службу України з надзвичайних ситуацій, Управління державної охорони України, Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України, інші утворені відповідно до законів України військові формування, їх з’єднання, військові частини, підрозділи, установи або організації, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету.

Постанова № 178 набрала чинності з дня її опублікування і застосовується з 24 лютого 2022 року.

Щодо питання 1

У разі якщо відокремлені підрозділи/філії/частини (які не є окремими платниками ПДВ), установ/організацій, визначених Постановою № 178, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, придбають товари для заправки (дозаправки) або забезпечення транспорту для потреб забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави, то до операцій з постачання таких товарів застосовується нульова ставка податку на додану вартість, відповідно до підпункту “г” підпункту 195.1.2 пункту 195.1 статті 195 розділу V Кодексу та Постанови № 178.

Щодо питання 2

Стаття 14 розділу І Кодексу не містить визначення терміну “забезпечення транспорту”.

В зв’язку з цим ДПС рекомендує звернутися за відповідним роз’ясненням до Міністерства оборони України, як до головного органу у системі органів виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику з питань національної безпеки у воєнній сфері, сферах оборони і військового будівництва у мирний час та особливий період.

При цьому до операції з постачання послуг застосування нульової ставки податку на додану вартість підпунктом “г” підпункту 195.1.2 пункту 195.1 статті 195 розділу V Кодексу та Постановою № 178 не передбачено.

Якщо запасні частини чи інші товари, є складовою частиною певної послуги, наприклад з ремонту та технічного обслуговування автомобільної техніки, та їх вартість включається до загальної вартості такої послуги, то постачання кожної з окремих складових частин такої послуги не розглядається як окремо визначена операція для цілей оподаткування податком на додану вартість. Оподаткуванню податком на додану вартість підлягає операція з постачання послуги в цілому, а не окремих її складових частин, в загальновстановленому порядку за ставкою 20 відсотків.

Щодо питання 3

Постановою № 178 не визначено обмежень чи критеріїв щодо видів транспорту, для якого здійснюється постачання товарів для заправки (дозаправки) або забезпечення транспорту.

Щодо питання 4

Нормами підпункту 195.1.2 пункту 195.1 статті 195 розділу V Кодексу та Постанови № 178 не визначено ні переліку товарів для заправки (дозаправки) або забезпечення транспорту, ні переліку кодів з Єдиного закупівельного словника ДК 021:2015 чи кодів УКТ ЗЕД.

Щодо питання 5

Норми Кодексу не передбачають можливості для платників податку — постачальників здійснювати вибір щодо застосування чи незастосування нульової ставки податку, оскільки застосування встановленої діючим законодавством ставки податку є обов’язком, а не правом платника податку.

Також ДПС вважає за необхідне зазначити, що застосування нульової ставки ПДВ до операцій з постачання товарів не залежить від факту формування чи не формування постачальниками податкового кредиту за операціями з придбання товарів чи сировини для виготовлення товарів, які надалі постачаються за нульовою ставкою податку.

Тобто, незалежно від того, був сформований постачальником чи ні податковий кредит за операціями з придбання пального (товар для заправки), будь-яких інших товарів, що використовуються для забезпечення транспорту (інші пально-мастильні матеріали, запасні частини, комплектуючі, охолоджуючі рідини, інструменти та додаткове обладнання, визначені відповідними нормативними та технічними документами), операції з подальшого постачання таких товарів для визначених Постановою № 178 категорій суб’єктів оподатковуються за нульовою ставкою податку на додану вартість. При цьому, оскільки режим застосування нульової ставки не є тотожним режиму звільнення від оподаткування податком на додану вартість, нарахування податкових зобов’язань з податку на додану вартість за правилами, встановленими пунктом 198.5 статті 198 розділу V Кодексу, постачальником при здійсненні операцій, що оподатковуються за нульовою ставкою податку на додану вартість, не здійснюється.

Разом з тим будь-який платник податку (у тому числі суб’єкт господарювання, який уклав договір та/або здійснив оплату за договором з постачання пального (товар для заправки), будь-яких інших товарів, що використовуються для забезпечення транспорту) у разі виникнення необхідності має право звернутися до контролюючого органу для отримання індивідуальної податкової консультації із відповідним зверненням, оформленим відповідно до вимог пункту 52.1 статті 52 ПАКУ, з детальним описом обставин здійснюваних операцій.