Лист ДКСУ “Щодо реєстрації зобов’язань”

ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЛИСТ

від 22.05.2020 р. N 16-04-01/8933
Щодо реєстрації зобов’язань


Державна казначейська служба України (далі – Казначейство) розглянула <…> звернення <…> і в межах компетенції повідомляє.

Казначейство здійснює реєстрацію та облік бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів відповідно до Бюджетного кодексу України (далі – Кодекс) та Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.03.2012 р. N 309 <…> (далі – Порядок).

Пунктами 2.2 та 2.4 Порядку визначено, що розпорядники та одержувачі бюджетних коштів протягом 7 робочих днів з дати взяття бюджетного зобов’язання та/або бюджетного фінансового зобов’язання подають до відповідного органу Казначейства Реєстр бюджетних зобов’язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів та/або Реєстр бюджетних фінансових зобов’язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів і оригінали документів або їх копії, засвідчені в установленому порядку, що підтверджують факт узяття бюджетного зобов’язання та/або бюджетного фінансового зобов’язання.

Правові засади регулювання, організації та ведення бухгалтерського обліку в Україні визначені Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” (далі – Закон).

Відповідно до частини п’ятої статті 9 Закону господарські операції відображаються у бухгалтерському обліку в тому звітному періоді, у якому вони були здійснені.

З огляду на зазначене, у разі виявлення непогашеної кредиторської заборгованості, зафіксованої сторонами у акті звірки, така заборгованість має відображатися у бухгалтерському обліку в тому звітному періоді, у якому вона була виявлена. Тобто при виявленні у поточному році кредиторської заборгованості, яка виникла та не була погашена у минулому бюджетному періоді, така заборгованість має відображатися бюджетною установою у бухгалтерському обліку в поточному бюджетному періоді.

Для реєстрації бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань в органах Казначейства щодо погашення такої заборгованості розпорядник (одержувач) бюджетних коштів має подати до органу Казначейства документи, що підтверджують факт взяття зобов’язань (договір), та акт звіряння, підписаний сторонами.

Голова Т. Слюз