Лист Держказначейства щодо довгострокових зобов’язаннь за поточними видатками

ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Про надання інформації

Державна казначейська служба України (далі – Казначейство) розглянула та в межах компетенції повідомляє.

Відповідно до статті 43 Бюджетного кодексу України (далі – Кодекс)
казначейське обслуговування бюджетних коштів передбачає, зокрема контроль за взяттям бюджетних зобов’язань розпорядниками бюджетних коштів та здійсненням платежів за цими зобов’язаннями.

Бюджетне зобов’язання – будь-яке здійснене відповідно до бюджетного
асигнування розміщення замовлення, укладення договору, придбання товару, послуги чи здійснення інших аналогічних операцій протягом бюджетного періоду, згідно з якими необхідно здійснити платежі протягом цього ж періоду або у майбутньому (пункт 7 частини першої статті 2 Кодексу).

Відповідно до статті 48 Кодексу розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов’язання та здійснюють платежі тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами.

Згідно з пунктом 1.1 Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 02.03.2012 № 309, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.03.2012 за № 419/20732 (далі – Порядок), орган Казначейства здійснює реєстрацію та облік бюджетних зобов’язань, бюджетних фінансових зобов’язань розпорядників і одержувачів бюджетних коштів відповідно до Кодексу та з урахуванням вимог Закону України «Про міжнародні договори України», законодавства у сфері закупівель, інших актів законодавства України, що не суперечать бюджетному законодавству, та Порядку.

У Порядку термін довгострокове зобов’язання вживається в такому
значенні зобов’язання розпорядника бюджетних кошпв ( одержувача
бюджетних коштів), строк дії якого перевищує один бюджетний період та відповідно до якого необхідно здійснити платежі протягом поточного та майбутніх бюджетних періодів, узяте на облік органами Казначейства в межах бюджетних асигнувань з урахуванням календарного плану до довгострокового договору (пункт 1.4 Порядку).

Згідно з пунктом 2.2 Порядку за довгостроковими бюджетними
зобов’язаннями, строк дії яких перевищує один бюджетний період
(довгострокові договори, більше одного року), суми в Реєстрі проставляються в межах планових показників поточного бюджетного періоду на підставі даних календарного плану до довгострокового договору.

Враховуючи вищевикладене, оплата послуг фінансового аудиту може
здійснюватись на підставі договору про надання аудиторських послуг, в межах планових показниюв та з урахуванням календарного плану до договору.

Крім того, звертаємо увагу, що постановою Кабінету Міністрів України від 02.12.2020 No 1198 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1070 і від 22.07. 2020 № 641» (зі змінами), заборонено на перюд дії карантину здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти, а Казначейству здійснення відповідних платежш, крім випадків визначених цією постановою.

Пунктом 2 постанови № 1198 встановлено розпорядникам (одержувачам) бюджетних коштів забезпечити перегляд умов укладених договорів про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти з урахуванням вимог цієї постанови.

Перший заступник Голови

Володимир ДУДА