Лист Державної казначейської служби України від 26.05.2020 № 16-08-08/9114

ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 26.05.2020 р. № 16-08-08/9114

З метою врегулювання питань щодо порядку обліку коштів, які надходять як забезпечення тендерної пропозицїї / пропозиції або забезпечення виконання договору про закупівлю, та встановлення єдиних підходів при їх казначейському обслуговуванні проведено засідання Методологічної ради з розгляду питань функціонування та розвитку Державної казначейської служби України від 14.05.2020, за результатами якого Державна казначейська служба України (далі – Казначейство) повідомляє наступне.

Правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальної громади встановлені Законом України “Про публічні закупівлі” (далі – Закон).

Відповідно до частини першої статті 1 Закону забезпечення виконання договору про закупівлю – надання забезпечення виконання зобов’язань учасником перед замовником за договором про закупівлю, а забезпечення тендерної пропозиції / пропозиції – надання забезпечення виконання зобов’язань учасником перед замовником, що виникли у зв’язку із поданням тендерної пропозиції / пропозиції, у вигляді такого забезпечення, як гарантія.

Замовник має право зазначити в оголошенні про проведення процедури закупівлі та в тендерній документації / оголошенні про проведення спрощеної закупівлі вимоги щодо надання забезпечення тендерної пропозиції / пропозиції, а також має право вимагати від переможця процедури закупівлі / спрощеної закупівлі внесення ним не пізніше дати укладення договору про закупівлю забезпечення виконання такого договору.

Кошти, що надійшли замовнику як забезпечення тендерної пропозиції / пропозиції та на виконання договору про закупівлю, якщо вони не повертаються учаснику у випадках, передбачених Законом, підлягають перерахуванню до відповідного бюджету (статті 25 та 27 Закону).

До моменту перерахування зазначених коштів до відповідного бюджету або повернення учаснику, ці кошти зберігаються на окремому небюджетному рахунку замовника – розпорядника або одержувача бюджетних коштів, відкритого в органі Казначейства за субрахунком 3551 “Інші рахунки розпорядників та одержувачів бюджетних коштів” Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2013 N 1203, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25.01.2014 за N 161/24938.

Перший заступник ГоловиВ. Дуда