Лист ДКСУ щодо реєстрації бюджетних зобов’язань

ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ

№ 15-06-06/6905 від 21.04.2023

Товариство з обмеженою
відповідальністю «Тендерне
агентство РАДНИК»

Щодо реєстрації бюджетних зобов’язань

Державна казначейська служба України (далі – Казначейство) розглянула лист Товариства з обмеженою відповідальністю «Тендерне агенство Радник» від 29.03.2023 № 29/03, та у межах компетенції повідомляє наступне.

1 квітня 2023 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.2023 № 277 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 липня 2022 р. № 812», відповідно до якої Кабінет Міністрів України продовжив дію спеціальних обов’язків, покладених на товариство з обмеженою відповідальністю «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» щодо постачання природного газу бюджетним організаціям до 30 квітня 2023 року (включно).

Згідно з пунктом 7 додатку до Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової енергії та бюджетним установам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.07.2022 № 812, виробники теплової енергії здійснюють розрахунок за придбані обсяги природного газу в такому порядку:

70 відсотків вартості фактично переданого відповідно до акта приймання- передачі природного газу – до останнього числа місяця, що настає за місяцем, в якому було здійснено постачання газу;

остаточний розрахунок за фактично переданий відповідно до акта приймання-передачі природний газ – до 15 числа (включно) місяця, що настає за місяцем, в якому виробник теплової енергії повинен був сплатити 70 відсотків грошових коштів за відповідний розрахунковий період.

У свою чергу, пунктом 2.4 Примірного договору постачання природного газу (далі – Примірний договір) передбачено, що перегляд та коригування замовлених бюджетною установою/організацією обсягів природного газу за договором може відбуватися шляхом підписання бюджетною установою/організацією та ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» додаткової угоди, в тому числі протягом відповідного розрахункового періоду.

Бюджетна установа/організація зобов’язується самостійно контролювати обсяги використання природного газу і своєчасно обмежувати (припиняти) використання природного газу у разі перевищення замовлених обсягів або своєчасно (до кінця відповідного розрахункового періоду) надавати ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» для оформлення відповідну додаткову угоду на коригування замовлених обсягів за Договором.

Пунктом 5 Примірного договору визначено порядок та умови проведення розрахунків за постачання природного газу, а саме, оплата за природний газ за відповідний розрахунковий період (місяць) здійснюється бюджетною установою/організацією відповідно до акту приймання-передачі природного газу.

Звірка розрахунків та/або фактичного обсягу використання природного газу здійснюється Сторонами протягом десяти днів з моменту письмової вимоги однієї із сторін, підписаної уповноваженою особою на підставі відомостей про фактичну оплату вартості використаного природного газу Споживачем та актів його приймання-передачі (підпункт 5.5 пункту 5 Примірного договору).

Строк дії Договору в частині розрахунків діє до повного їх виконання (підпункт 13.1 Примірного договору). Тобто, розпорядники (одержувачі) бюджетних коштів повинні забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за невиконаними зобов’язаннями по Договору.

Органи Казначейства здійснюють реєстрацію та облік бюджетних зобов’язань, бюджетних фінансових зобов’язань розпорядників і одержувачів бюджетних коштів відповідно до Бюджетного кодексу України та з урахуванням вимог Закону України «Про міжнародні договори України», законодавства у сфері закупівель, інших актів законодавства України, що не суперечать бюджетному законодавству, та Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.03.2012 № 309, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.03.2012 за № 419/20732 (далі – Порядок № 309).

Відповідно до пункту 2.2 та 2.4 Порядку № 309 розпорядники бюджетних коштів протягом 7 робочих днів з дати взяття бюджетного зобов’язання та/або бюджетного фінансового зобов’язання подають до відповідного органу Казначейства Реєстр бюджетних зобов’язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів (далі – Реєстр) та/або Реєстр бюджетних фінансових зобов’язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів (далі – Реєстр фінансових зобов’язань) на паперових (у двох примірниках) та електронних носіях і оригінали документів або їх копії, засвідчені в установленому порядку, що підтверджують факт узяття бюджетного зобов’язання.

При реєстрації бюджетних зобов’язань органи Казначейства звіряють поданий розпорядником Реєстр та підтвердні документи на предмет відповідності даних, уключених до Реєстру (пункт 2.3 Порядку № 309).

При знятті з обліку бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань суми у реєстрах проставляються з мінусом (пункт 2.9 Порядку № 309).

З огляду на зазначене, після проведення остаточних розрахунків за спожитий та поставлений природний газ за Договором, підтвердним документом для приведення зареєстрованих бюджетних зобов’язань (зменшення) до фактичного обсягу спожитого газу буде акт звірки взаєморозрахунків за фактично спожитий природний газ.

Тобто, розпорядник (одержувач) бюджетних коштів повинен подати до органу Казначейства Реєстр та акт звірки взаєморозрахунків за фактично спожитий природний газ. При цьому, сума у Реєстрі проставляється з мінусом та дорівнює різниці між сумою Договору та сумою сплаченою за спожитий природний газ.

Водночас зазначаємо, що листи Казначейства не встановлюють норм права, а носять виключно рекомендаційний та інформаційний характер.


Перший заступник Голови

Володимир ДУДА

Повне або часткове копіювання публікацій порталу ЗАБОРОНЕНО