Лист ДАСУ “Про надання інформації”

ДЕРЖАВНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Товариство з обмеженою
відповідальністю «РАДНИК ЮА»

Про надання інформації

Державна аудиторська служба України в межах повноважень розглянула ваш запит від 15.06.2022 № 15/06 (вх. від 16.06.2022 № 14-15520-2022) (далі – запит) щодо відновлення виїзних перевірок та інших питань і повідомляє.

У зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» в Україні введено воєнний стан.

Закон України «Про правовий режим воєнного стану» (далі – Закон) визначає, що Кабінет Міністрів України в разі введення воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях організовує та здійснює керівництво центральними та іншими органами виконавчої влади в умовах воєнного стану.

Відповідно до частини другої статті 9 Закону Кабінет Міністрів України, інші органи державної влади, військове командування, військові адміністрації, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування здійснюють повноваження, надані їм Конституцією України, цим та іншими законами України.

Держаудитслужба є центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю, правові та організаційні засади здійснення якого визначені Конституцією України, Бюджетним кодексом України, Законом України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» (далі – Закон № 2939), іншими законодавчими актами, актами Президента України та Кабінету Міністрів України.

Державний фінансовий контроль забезпечується Держаудитслужбою та її міжрегіональними територіальними органами через проведення державного фінансового аудиту, інспектування, перевірки закупівель та моніторингу процедури закупівлі.

Слід зазначити, що Держаудитслужба не проводить інших заходів державного фінансового контролю, зокрема, виїзних перевірок, окрім вищезазначених.

Проведення перевірки закупівлі здійснюється виключно за наявності підстав, передбачених пунктом 4 Порядку проведення перевірок закупівель Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 року № 631 (далі – Постанова № 631).

Водночас державний фінансовий контроль за дотриманням законодавства у сфері закупівель забезпечується згідно зі статтею 5 Закону № 2939, зокрема, шляхом проведення моніторингу закупівель, підстави та порядок проведення якого визначені в статті 8 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон № 922).

Після введення воєнного стану Держаудитслужба здійснює заходи державного фінансового контролю, в тому числі перевірки закупівель з питань дотримання законодавства у сфері закупівель, за умови реального функціонування об’єктів контролю, сервісів та інформаційних платформ (майданчиків), можливості забезпечення збереження життя та здоров’я працівників.

З моменту ведення воєнного стану проведення заходів державного фінансового контролю в окремих областях України наразі є обмеженим. Водночас Держаудитслужба та її міжрегіональні територіальні органи здійснюють заходи державного фінансового контролю з урахуванням воєнного стану.

Статтею 2 та 5 Закону № 2939 встановлено, що за результатами заходів державного фінансового контролю, у разі встановлення порушення законодавства у сфері закупівель, Держаудитслужба зобов’язує замовника здійснити заходи з усунення виявлених порушень.

Відповідно до пункту 27 Постанови № 631 реалізація перевірки закупівель здійснюється, зокрема, за процедурами, передбаченими пунктами 49-52 Порядку проведення інспектування Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2006 року № 550 (далі – Постанова № 550). А саме: абзацем другим пунктом 50 Порядку № 550 передбачено, що органи державного фінансового контролю вживають заходів для забезпечення притягнення до адміністративної, дисциплінарної та матеріальної відповідальності винних у допущенні порушень працівників об’єктів контролю.

Частиною одинадцятою статті 8 Закону № 922 передбачено, якщо замовник не усунув визначені у висновку порушення, що призвели до невиконання ним вимог, передбачених Законом № 922, а також висновок не оскаржено до суду, орган державного фінансового контролю після закінчення строку на оскарження до суду, за результатами моніторингу, вчиняє дії щодо притягнення до адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері публічних закупівель.

Держаудитслужбою та її міжрегіональними територіальними органами оформлення протоколу про адміністративне правопорушення, яке вчинене у сфері публічних закупівель (далі – протокол) здійснюється відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – Кодекс), пункту 9 статті 10 Закону № 2939 та Порядку оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, затвердженого наказом Держаудитслужби від 01.12.2016 № 168, що зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21 грудня 2016 року за № 1674/29804 (далі – Порядок № 168).

Відповідно до абзацу першого та третього статті 8 Кодексу особа, яка вчинила адміністративне правопорушення, підлягає відповідальності на підставі закону, що діє під час і за місцем вчинення правопорушення та провадження в справах про адміністративні правопорушення ведеться на підставі закону, що діє під час і за місцем розгляду справи про правопорушення.

Пунктом 8 Порядку № 168 передбачено, що у разі неможливості складання протоколу за місцем вчинення адміністративного правопорушення, протокол складається в органі державного фінансового контролю. Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, запрошується у визначений час до органу державного фінансового контролю для складання та підписання протоколу.

Пунктом 9 Порядку № 168 передбачено, що у разі неявки особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, у визначений у запрошенні час складається акт довільної форми, що засвідчує факт такої неявки.

Підсумовуючи викладене, для уникнення ситуацій, які зазначені у вашому запиті, Держаудитслужба рекомендує замовникам неухильно дотримуватись вимог законодавства під час проведення процедур закупівель, а у разі встановлення за результатами заходів державного фінансового контролю порушень законодавства у сфері закупівель усувати порушення у спосіб та терміни, визначені законодавством.

Варто наголосити, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи відповідно до статті 19 Конституції України зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

У разі незгоди з діями Держаудитслужби Ви маєте право їх оскаржити відповідно до законодавства України.

Заступник Голови Олександр ШКУРОПАТ