Лист ДАСУ Про інформування

ДЕРЖАВНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Представнику групи компаній «Радник»

Про інформування

Державна аудиторська служба України розглянула в межах своєї компетенції Ваш запит, надісланий електронною поштою (вх. від 18.04.2022 № 14-9318-2022) про надання інтерв’ю стосовно діяльності Держаудитслужби в умовах воєнного стану, з метою надання комплексних послуг у сфері публічних закупівель і повідомляє.

У зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» в Україні введено воєнний стан.

Закон України «Про правовий режим воєнного стану» (далі – Закон) визначає, що Кабінет Міністрів України в разі введення воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях організовує та здійснює керівництво центральними та іншими органами виконавчої влади в умовах воєнного стану.

Відповідно до частини другої статті 9 Закону Кабінет Міністрів України, інші органи державної влади, військове командування, військові адміністрації, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування здійснюють повноваження, надані їм Конституцією України, цим та іншими законами України.

Держаудитслужба є центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю, правові та організаційні засади здійснення якого визначені Конституцією України, Бюджетним кодексом України, Законом України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», іншими законодавчими актами, актами Президента України та Кабінету Міністрів України.

Державний фінансовий контроль забезпечується Держаудитслужбою та її міжрегіональними територіальними органами через проведення державного фінансового аудиту, інспектування, перевірки закупівель та моніторингу процедури закупівлі.

Водночас державний фінансовий контроль за дотриманням законодавства у сфері закупівель забезпечується згідно зі статтею 5 Закону № 2939, зокрема, шляхом проведення моніторингу закупівель, підстави та порядок проведення якого визначені в статті 8 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон).

Після введення воєнного стану Держаудитслужба здійснює заходи державного фінансового контролю, в тому числі з питань дотримання законодавства у сфері закупівель, за умови реального функціонування об’єктів контролю, сервісів та інформаційних платформ (майданчиків), можливості забезпечення збереження життя та здоров’я працівників.

Проведення заходів державного фінансового контролю здійснюється органами державного фінансового контролю з урахуванням особливостей функціонування органів державної влади в умовах воєнного стану. Зважаючи на зазначене та враховуючи наявність технічної можливості, що реалізована через персональний кабінет Держаудитслужби як частини електронної системи закупівель, в умовах воєнного часу, Держаудитслужба та її міжрегіональні територіальні органами здійснюють контроль за дотриманням законодавства у сфері закупівель шляхом проведення моніторингу процедур закупівель відповідно до статті 8 Закону та забезпечують реалізацію його результатів відповідно до законодавства.

Варто наголосити, що замовники, незважаючи на умови воєнного стану, що діють в Україні, при здійсненні закупівель повинні чітко дотримуватися принципів, визначених статтею 5 Закону України « Про публічні закупівлі», та не допускати неефективного та незаконного використання державних фінансових ресурсів.

Також, незважаючи на те, що проведення перевірок закупівель в окремих областях України зараз є неможливим, в цілому протягом І кварталу 2022 року Держаудитслужба та її міжрегіональні територіальні органи провели 43 перевірки закупівель, що становить майже 62% від запланованого показника на І квартал 2022 року, охопивши відповідним заходом державного фінансового контролю 389,1 млн гривень.

Зважаючи на зазначене, відповідь на порушене Вами запитання надано в повному обсязі, відповідно просимо повернутися до питання надання інтерв’ю після скасування воєнного стану.

У разі незгоди з прийнятим рішенням Держаудитслужби Ви маєте право його оскаржити відповідно до вимог законодавства.

Заступник Голови                                                                  Галина ВАШЕКА