Коментарі проекту ЄС “Гармонізація системи державних закупівель в Україні зі стандартами ЄС” до законодавства про публічні закупівлі

Вх. № 07/1160-17 від 06.01.2017

HARMONISATION OF PUBLIC PROCUREMENT SYSTEM IN UKRAINE WITH EU STANDARDS

ГАРМОНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ В УКРАЇНІ ЗІ СТАНДАРТАМИ ЄС

Департамент регулювання державних закупівель
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
вул. Бульварно-Кудрявська, 22
Київ, 02088
Україна

Щодо Коментарів до законодавства України про публічні закупівлі

Експертами Проекту ЄС «Гармонізація системи державних закупівель в Україні зі стан­дартами ЄС» підготовлено Коментарі до законодавства України про публічні закупівлі (станом на грудень 2016 року).

Даний Звіт розроблено відповідно до Компоненту 3.3.D Плану роботи Проекту ЄС, узго­дженого з Мінекономрозвитку як основним бенефіціаром Проекту. Як і попередні редакції Ко­ментарів щодо законодавства про державні закупівлі (2014 і 2015 роки), представлені Комен­тарі акцентують увагу на правозастосувальній практиці законодавства про публічні закупівлі, насамперед Закону України «Про публічні закупівлі», та враховують позиції Мінекономрозви­тку як Уповноваженого органу. Проект Коментарів був опрацьований в робочому порядку з фахівцями Департаменту регулювання державних закупівель та у його фінальній версії врахо­вані всі висловлені зауваження і пропозиції.

Виходячи з викладеного та беручи до уваги попередню практику, за якою Мінекономроз­витку схвалювало попередні редакції Коментарів для використання в роботі шляхом їх опри­люднення на своїх офіційних веб-ресурсах, надаємо (в електронному вигляді) Коментарі до законодавства України про публічні закупівлі для їх оприлюднення на веб-сайті Мінекономрозвитку та спеціальному ресурсі Інфобокс Прозорро для вільного використання суб’єктами публічних закупівель та іншими зацікавленими особами.

Заступник Керівника Проекту

Олександр Шатковський

Коментар до законодавства про публічні закупівлі доступний за посиланням.