Розпорядження КМУ Деякі питання діяльності акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 11 жовтня 2021 р. № 1234-р
Київ

Деякі питання діяльності акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”

Відповідно до статей 51 і 52 Закону України “Про акціонерні товариства”, підпунктів 20, 31, 35 пункту 70, підпункту 5 пункту 92 Статуту акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 1044:

1. Надати згоду на вчинення акціонерним товариством “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (далі – НАК “Нафтогаз України”) з акціонерним товариством “Укртрансгаз” правочину, що перевищує 3 млрд. гривень, та значного правочину, а саме укладення договору про надання безвідсоткової поворотної фінансової позики, що додається до оригіналу.

2. Попередньо погодити рішення правління НАК “Нафтогаз України” щодо погодження вчинення акціонерним товариством “Укртрансгаз” правочину, сума за яким перевищує 3 млрд. гривень та який є значним правочином для зазначеного товариства, шляхом погодження рішення акціонера акціонерного товариства “Укртрансгаз”, що додається до оригіналу, а саме щодо укладення договору безвідсоткової поворотної фінансової позики.

3. Попередньо погодити рішення правління НАК “Нафтогаз України” щодо погодження рішення дочірньої компанії “Газ України” НАК “Нафтогаз України” як єдиного учасника товариства з обмеженою відповідальністю “Газопостачальна компанія “Нафтогаз Трейдинг” шляхом погодження рішення учасника зазначеного товариства, що додається до оригіналу, про затвердження умов додаткової угоди до примірного договору постачання природного газу для виробництва теплової енергії на 2021-2024 роки та про вчинення товариством правочинів, а саме щодо укладення:

додаткових угод до договорів постачання природного газу для виробництва теплової енергії на 2021-2024 роки;

договорів постачання природного газу бюджетним установам та організаціям відповідно до примірного договору;

договорів постачання природного газу релігійним організаціям відповідно до примірного договору.

4. Правлінню НАК “Нафтогаз України” вжити заходи до укладення додаткових угод та договорів відповідно до пунктів 1-3 цього розпорядження.

Прем’єр-міністр УкраїниД.ШМИГАЛЬ
Інд. 37
Повне або часткове копіювання публікацій порталу ЗАБОРОНЕНО