• Тестів 20
Ваш результат проходження тесту:

Стаття 16 Закону

/

Відповідно до статті 16 Закону України “Про публічні закупівлі” замовник вимагає від учасників процедури закупівлі подання ними документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям. Що це за критерії? Чи володієте ви відповідними знаннями, що стосується саме цієї норми Закону? Перевірте себе у цьому тестуванні.

Перед проходженням тесту заповніть особисті дані
1/20

Чи зобов’язаний замовник встановлювати кваліфікаційні критерії відповідно до статті 16 Закону в процедурах закупівель?

Щоб в наступний раз надати правильну відповідь на це питання рекомендуємо почитати:

2/20

Які кваліфікаційні критерії передбачено Законом (оберіть невірний варіант):

Щоб в наступний раз надати правильну відповідь на це питання рекомендуємо почитати:

4/20

Якими документами можна підтвердити відповідність кваліфікаційному критерію «наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій»:

5/20

Які види договорів на підтвердження відповідності кваліфікаційному критерію «наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій» повинні бути посвідчені нотаріально (оберіть всі правильні варіанти із запропонованих):

*Містить дві, або більше правильних відповідей

Щоб в наступний раз надати правильну відповідь на це питання рекомендуємо почитати:

6/20

Яка вимога замовника при встановленні кваліфікаційного критерію наявності матеріально-технічної бази, обладнання та технологій не буде вважатися дискримінаційною:

7/20

Чи може бути дискримінацією, якщо замовник в ТД встановить вимогу щодо територіального розміщення виробничої бази учасника:

8/20

Чи повинен учасник надавати документи, які свідчать про наявність у нього працівників відповідної кваліфікації:

Щоб в наступний раз надати правильну відповідь на це питання рекомендуємо почитати:

9/20

Які документи можуть підтвердити наявність в учасника працівників відповідної кваліфікації:

10/20

В яких випадках учасник має право залучити спроможності співвиконавців / субпідрядників для підтвердження своєї відповідності кваліфікаційним критеріям?

Щоб в наступний раз надати правильну відповідь на це питання рекомендуємо почитати:

12/20

Які документи може вимагати замовник щодо підтвердження наявності досвіду виконання аналогічних договорів:

Щоб в наступний раз надати правильну відповідь на це питання рекомендуємо почитати:

13/20

Який договір вважається аналогічним:

14/20

Які обмеження встановлює Закон для застосування критерію «наявність фінансової спроможності, що підтверджується фінансовою звітністю»?

15/20

Звітним періодом для складання фінансової звітності є:

16/20

Якщо учасник зареєстрований менше року, а замовник вимагає надати фінансову звітність за календарний рік, які його дії?

17/20

До об’єднання учасників для цілей Закону належать (оберіть невірний варіант):

Щоб в наступний раз надати правильну відповідь на це питання рекомендуємо почитати:

18/20

Які підстави для виправлення невідповідностей передбачені Законом? (оберіть всі можливі варіанти):

*Містить дві, або більше правильних відповідей
19/20

Яким чином та протягом якого строку учасник виправляє виявлені замовником відповідності?

Щоб в наступний раз надати правильну відповідь на це питання рекомендуємо почитати:

20/20

Яка інформація за Законом може бути визначена конфіденційною?

Щоб в наступний раз надати правильну відповідь на це питання рекомендуємо почитати:

Вітаємо з проходженням тесту!
/
До інших тестів