Розпорядження АМКУ про затвердження Порядку участі суб’єкта оскарження та замовника в розгляді скарги шляхом застосування телекомунікаційних систем в інтерактивному режимі реального часу

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 09.02.2021 N 3-рп

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 березня 2021 р. за N 398/36020

Про затвердження Порядку участі суб’єкта оскарження та замовника в розгляді скарги шляхом застосування телекомунікаційних систем в інтерактивному режимі реального часу

Відповідно до пункту 11 частини третьої статті 7 Закону України “Про Антимонопольний комітет України”, статті 18 Закону України “Про публічні закупівлі”, Антимонопольний комітет України

ПОСТАНОВИВ:

1. Затвердити Порядок участі суб’єкта оскарження та замовника в розгляді скарги шляхом застосування телекомунікаційних систем в інтерактивному режимі реального часу, що додається.

2. Юридичному департаменту (Максименко А.) забезпечити подання цього розпорядження в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника Голови Антимонопольного комітету України – державного уповноваженого Музиченко О.

Голова КомітетуО. ПІЩАНСЬКА
ПОГОДЖЕНО: 
Т. в. о. Голови Державної
регуляторної служби України
Олег МІРОШНІЧЕНКО
Міністр розвитку економіки,
торгівлі та сільського
господарства України
Ігор ПЕТРАШКО
Перший заступник Міністра
цифрової трансформації України
Олексій ВИСКУБ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Антимонопольного комітету України
09 лютого 2021 року N 3-рп

ПОРЯДОК
участі суб’єкта оскарження та замовника в розгляді скарги шляхом застосування телекомунікаційних систем в інтерактивному режимі реального часу

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру участі суб’єкта оскарження та замовника в розгляді скарги шляхом застосування телекомунікаційних систем в інтерактивному режимі реального часу відповідно до положень Закону України “Про публічні закупівлі” (далі – Закон).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі.

II. Подання та розгляд заяви про участь у розгляді скарги шляхом застосування телекомунікаційних систем в інтерактивному режимі реального часу

1. Заява суб’єкта оскарження про участь у розгляді скарги шляхом застосування телекомунікаційних систем в інтерактивному режимі реального часу подається разом зі скаргою до органу оскарження у формі електронного документа шляхом її завантаження через електронну систему закупівель у строк, встановлений статтею 18 Закону для подання скарги.

2. Заява замовника про участь у розгляді скарги шляхом застосування телекомунікаційних систем в інтерактивному режимі реального часу подається до органу оскарження шляхом оприлюднення її через електронну систему закупівель протягом одного робочого дня із дня внесення скарги електронною системою закупівель до реєстру.

3. У заяві про участь у засіданні Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель (далі – Колегія) шляхом застосування телекомунікаційних систем в інтерактивному режимі реального часу в приміщенні територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі – Комітет), поданій суб’єктом оскарження або замовником, обов’язково зазначається найменування того територіального відділення, в якому необхідно забезпечити участь заявника в проведенні Колегії.

4. Питання щодо розгляду заяви про участь у розгляді скарги шляхом застосування телекомунікаційних систем в інтерактивному режимі реального часу вирішується на засіданні Колегії та відображається в рішенні органу оскарження про прийняття скарги до розгляду. У разі прийняття скарги до розгляду в рішенні обов’язково зазначаються дата та час проведення засідання, а також найменування та місцезнаходження територіальних відділень Комітету, які будуть здійснювати забезпечення організації проведення засідання.

5. Заяви, подані з порушенням строків, визначених у пунктах 1 та 2 цього розділу, Колегія не розглядає.

6. Інформація про прийняття Колегією рішення про участь суб’єкта оскарження та/або замовника в засіданні Колегії щодо розгляду скарги шляхом застосування телекомунікаційних систем в інтерактивному режимі реального часу в приміщенні територіального відділення Комітету надсилається протягом одного дня із дня його прийняття до відповідного територіального відділення, яке зобов’язане забезпечити організацію участі суб’єкта оскарження та/або замовника у проведенні такого засідання.

III. Участь суб’єкта оскарження та замовника в розгляді скарги шляхом застосування телекомунікаційних систем в інтерактивному режимі реального часу

1. Суб’єкт оскарження та/або замовник можуть взяти участь у розгляді скарги шляхом застосування телекомунікаційних систем в інтерактивному режимі реального часу виключно в приміщенні територіального відділення Комітету, яке забезпечено необхідним технічним оснащенням.

2. Участь у засіданні Колегії шляхом застосування телекомунікаційних систем в інтерактивному режимі реального часу в приміщенні територіального відділення Комітету забезпечується за допомогою технічних засобів, що функціонують у такому територіальному відділенні.

3. Суб’єкт оскарження та замовник можуть одночасно брати участь у засіданні Колегії щодо розгляду скарги шляхом застосування телекомунікаційних систем в інтерактивному режимі реального часу в приміщеннях різних територіальних відділень Комітету.

4. Уповноважений відповідним наказом працівник територіального відділення Комітету, яке забезпечує організацію участі в засіданні Колегії шляхом застосування телекомунікаційних систем в інтерактивному режимі реального часу, перевіряє явку і встановлює особу суб’єкта оскарження, замовника та/або їх представників, що з’явилися для участі в засіданні, перевіряє повноваження представників та доповідає про це секретарю засідання Колегії із зазначенням реквізитів документів, що посвідчують особу, а також реквізитів та змісту документа, яким представнику надані відповідні повноваження.

5. Секретар засідання доповідає Колегії про осіб, що з’явилися та беруть участь у засіданні щодо розгляду скарги, шляхом застосування телекомунікаційних систем в інтерактивному режимі реального часу.

6. Неприбуття особи до територіального відділення Комітету в день та час, визначені в рішенні Колегії про прийняття скарги до розгляду, для участі в засіданні Колегії шляхом застосування телекомунікаційних систем в інтерактивному режимі реального часу не перешкоджає розгляду скарги.

7. У разі перенесення дати розгляду скарги або відкладення Колегією її розгляду, суб’єкт оскарження та/або замовник продовжують брати участь у розгляді Колегією скарги шляхом застосування телекомунікаційних систем в інтерактивному режимі реального часу й заява щодо такої участі повторно не подається, а рішення із цього питання Колегія окремо не приймає.

8. Орган оскарження оприлюднює повідомлення про перенесення або відкладення дати розгляду скарги, в якому зазначаються дата та час проведення призначеного чергового засідання Колегії, а також найменування та місцезнаходження територіальних відділень Комітету, які будуть здійснювати організаційне забезпечення проведення засідання.

9. Перелік та місцезнаходження територіальних відділень Комітету, в яких може бути забезпечена участь суб’єкта оскарження та замовника в розгляді скарги шляхом застосування телекомунікаційних систем в інтерактивному режимі реального часу, оприлюднюються на офіційному вебсайті Комітету.

Директор Першого
департаменту з питань
оскаржень рішень у сфері
публічних закупівель

Р. Коваль