Роз’яснення Мінекономіки щодо внесених змін до Закону України “Про оборонні закупівлі” та прийнятих НПА для забезпечення реалізації Закону

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
(Мінекономіки)

від 21.06.2023 № 33-11/283

Органи державної влади,
органи місцевого самоврядування,
установи, організації, підприємства
та інші суб’єкти сфери оборонних
закупівель

Щодо внесених змін до Закону України “Про оборонні закупівлі”
та прийнятих нормативно-правових актів
для забезпечення реалізації Закону

Міністерство економіки України на численні звернення суб’єктів сфери оборонних закупівель щодо внесених змін до Закону України “Про оборонні закупівлі” (далі – Закон про оборонні закупівлі) згідно з Законом України від 24 лютого 2023 р. № 2958-IX “Про внесення змін до Закону України “Про оборонні закупівлі” щодо запровадження прозорості в оборонних закупівлях (крім відомостей про закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення, що становлять державну таємницю) із забезпеченням захищеності державних замовників від воєнних загроз на період дії правового режиму воєнного стану в Україні” (далі – Закон № 2958 IX), повідомляє.

Щодо публікації оголошення про закупівлю

Частиною 3 статті 30 Закону про оборонні закупівлі визначено вимоги до здійснення оборонних закупівель (крім закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення, що становлять державну таємницю, а також закупівлі озброєння, військової і спеціальної техніки, боєприпасів та їх складових частин та послуг із розроблення, ремонту, модернізації озброєння, військової і спеціальної техніки, боєприпасів та їх складових частин) серед яких пунктом 1 частини 3 статті 30 Закону про оборонні закупівлі встановлено, що державні
замовники протягом одного робочого дня до дати розміщення оголошення про закупівлю надсилають таке оголошення для оприлюднення адміністратором електронної системи закупівель на веб-порталі уповноваженого органу з питань закупівель та/або в електронній системі закупівель. Перелік інформації, яка включається до оголошення, визначається Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до пункту 10 частини 1 статті 1 Закону України “Про оборонні закупівлі” державні замовники у сфері оборони (далі – державні замовники) визначені Кабінетом Міністрів України центральні органи виконавчої влади, інші державні органи, військові формування, утворені відповідно до законів України.

Перелік державних замовників у сфері оборони визначено постановою Кабінету Міністрів України від 03 березня 2021 р. № 363 “Питання оборонних закупівель” (далі – постанова № 363). Крім цього, постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 2023 р. № 285 “Деякі питання підвищення обороноздатності держави на період воєнного стану в Україні” визначено, що обласні військові адміністрації є державними замовниками у сфері оборони з будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд та розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня за конкретною бюджетною програмою.

Згідно з пунктом 26 частини першої статті 1 Закону про оборонні закупівлі служба державного замовника – суб’єкт господарювання, що належить до сфери управління державного замовника, або структурний підрозділ державного замовника, що уповноважується ним на здійснення закупівель та укладення державних контрактів (договорів) на закупівлю товарів, робіт і послуг оборонного призначення та інших товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб безпеки і оборони.

Відповідно до частини першої статті 30 Закону про оборонні закупівлі Кабінетом Міністрів України визначаються Особливості здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану.

На виконання вимог цього Закону, Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 11 листопада 2022 р. № 1275 “Деякі питання здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану” (далі – Постанова № 1275), якою затверджено особливості здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану (далі – Особливості № 1275).

Відповідно до абзацу 3 пункту 8 Особливостей № 1275 встановлено, що під час здійснення закупівель товарів, робіт і послуг (крім закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення, що становлять державну таємницю, а також закупівлі озброєння, військової і спеціальної техніки, боєприпасів та їх складових частин та послуг із розроблення, ремонту, модернізації озброєння, військової і спеціальної техніки, боєприпасів та їх складових частин) державний замовник готує оголошення про закупівлю, в якому зазначається
інформація згідно з додатком 2, та надсилає його для оприлюднення відповідно до пункту 1 частини третьої статті 30 Закону України “Про оборонні закупівлі”.

У зв’язку з наведеним, зобов’язання щодо оприлюднення оголошень про закупівлі розповсюджується на державних замовників у сфері оборони.

При цьому зауважимо, що Закон про оборонні закупівлі не містить вартісних меж, при яких необхідно надсилати оголошення адміністратору електронної системи, що визначає зобов’язання державному замовнику готувати оголошення про закупівлю, в якому зазначається інформація згідно з додатком 2, та надсилати його для оприлюднення відповідно до пункту 1 частини третьої статті 30 Закону оборонні закупівлі для всіх закупівель.

Наразі, державне підприємство “ПРОЗОРРО” (далі – ДП “ПРОЗОРРО”), як адміністратор електронної системи закупівель, автоматизували процес публікації оголошень про закупівлю – розробили форму, яку державні замовники можуть заповнювати самостійно, після чого інформація оприлюднюється в окремому розділі “Оголошення відповідно до статті 30 Закону України “Про оборонні закупівлі”” на вебпорталі. Для того щоб
отримати посилання на форму, за якою подаються оголошення про закупівлю, державним замовникам потрібно звернутись з офіційної адреси електронної пошти підприємства до ДП “ПРОЗОРРО” на електронну пошту
feedback@prozorro.ua.

Щодо звітування за здійсненими закупівлями згідно змін, внесених до
Закону про оборонні закупівлі

Частиною другою розділу II “Прикінцеві та перехідні положення” Закону № 2958-ІХ встановлено, що визначена частиною п’ять статті 30 Закону про оборонні закупівлі інформація (звіт про договір про закупівлю, укладений без електронної системи закупівель, та повідомлення про внесення змін), що не оприлюднена у період з 24 лютого 2022 р. по день набрання чинності Закону № 2958-ІХ, оприлюднюється державним замовником відповідно до вимог Закону про оборонні закупівлі протягом 60 днів з дня, наступного за днем набрання чинності частиною п’ятою статті 30 Закону про оборонні закупівлі.

Частина п’ята статті 30 Закону про оборонні закупівлі визначає інформацію яку необхідно оприлюднити у звіті про договір про закупівлю, який укладений без використання електронної системи закупівель. Крім цього, встановлено, що дана вимога не розповсюджується на закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення, що становлять державну таємницю; закупівлі озброєння, військової і спеціальної техніки, боєприпасів та їх складових частин; закупівлі послуг із розроблення, ремонту, модернізації озброєння, військової і спеціальної техніки, боєприпасів та їх складових частин.

Вище наведена норма прикінцевих та перехідних положень Закону № 2958-ІХ стосується звітування за закупівлями, проведеними у період з 24 лютого 2022 року по 23 березня 2023 року включно. При цьому, відлік початку оприлюднення інформації про такі закупівлі почався з дня, наступного за днем набрання чинності частиною 5 статті 30 Закону про оборонні закупівлі, тобто з 24 квітня 2023 року.

Водночас, згідно з частиною четвертою статті 30 Закону про оборонні закупівлі, за результатами здійснення закупівель без використання електронної системи закупівель починаючи з 24 квітня 2023 року, слід опубліковувати звіт протягом 10 робочих днів з дня укладення такого договору.

При звітуванні на виконання частини другої розділу II “Прикінцеві та перехідні положення” Закону № 2958-ІХ та частини четвертої статті 30 Закону про оборонні закупівлі за відповідними договорами укладеними без
використання електронної системи потрібно дотримуватись вартісних меж визначених Законом про оборонні закупівлі.

Зауважимо, що під час звітування державні замовники зобов’язані оприлюднити інформацію передбачену частиною п’ятою статті 30 Закону про оборонні закупівлі, зазначається інформація про:

найменування державного замовника (службу державного замовника, військову частину);

назву предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися щодо кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів);

ціну за одиницю кожної номенклатурної позиції товару (із зазначенням одиниці виміру щодо товарів), ціну робіт, послуг.

Також, серед загального передбачено, що у звіті про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, щодо закупівлі послуг із забезпечення комплектами продуктів харчування, послуг щодо забезпечення харчуванням та послуг з організації харчування військових частин також зазначається інформація (у формі окремого додатка (файлу) щодо вартості усіх складових вказаних послуг (крім відомостей, що становлять державну таємницю), включаючи інформацію про: окремі найменування харчових продуктів (товарів) із зазначенням ціни за одиницю харчового продукту (товару) (із зазначенням одиниці виміру щодо продуктів (товарів) та вартості окремих послуг, загальної вартості та строків оплати за такі харчові
продукти (товари).

При цьому, Постановою № 1275, дану вимогу уточнено та встановлено, що
формою окремого додатка має бути файл у форматі Excel (підпункт 1 пункту 3 Постанови № 1275 та пункт 10 Особливостей № 1275).

Звертаємо особливу увагу, що Законом про оборонні закупівлі не встановлено вимоги про зазначення в звіті закупленого обсягу товарів, робіт та послуг, загальної ціни договору про закупівлю/державного контракту (договору), а також завантаження такого договору з додатками до звіту про оборонну закупівлю. Натомість, відповідно до підпункту 1 пункту 3 Постанови № 1275 та пункту 10 Особливостей № 1275, файли з відповідними договорами про закупівлю/державними контрактами (договорами), всіма додатками та змінами до них мають бути прикріплені до відповідних звітів протягом 90 днів з дня припинення або скасування правового режиму воєнного стану.

Окремо слід відмітити, що для випадків, коли за результатами укладення рамкової угоди, державні замовники проводили поза електронною системою закупівель відбори серед постачальників, що на момент відбору приєдналися до рамкової угоди та укладали державний контракт (договір) (державні контракти (договори) відповідно до пункту 37 Особливостей № 1275, в такому випадку державний замовник також зобов’язаний оприлюднювати звіти за такими закупівлями на виконання вимог частини 4 та 5 статті 30 Закону оборонні
закупівлі.

Додатково зауважимо, що з метою забезпечення функціонування, наповнення веб-порталу з питань державних закупівель та технічної реалізації положень Закону № 2958-IX, ДП “ПРОЗОРРО” у передбачений Законом № 2958-ІХ строк була реалізована технічна можливість оприлюднення відповідної інформації, про що поінформовано суб’єктів сфери закупівель 23 квітня 2023 року.: (https://prozorro.gov.ua/news/u-prozorro-zapracyuvavmehanizm-dlya-zvituvannya-pro-nezbroyni-oboronni-zakupivli-).

Відтак, для звітування за оборонними закупівлями, державний замовник обирає в електронній системі закупівель категорію “Замовник, що здійснює закупівлі для потреб оборони”, обирає вид закупівлі “Закупівля без використання електронної системи” та отримує можливість поставити позначку “Оборонна закупівля”.

Одночасно зазначаємо, що Мінекономіки не є розробником Закону № 2958-IX, а отже лист не встановлює норм права, носить виключно рекомендаційний та інформативний характер.


Директор департаменту
сфери публічних закупівель
та конкурентної політики

Ганна МЕДВЄДНІКОВА