Постанова КМУ “Питання оборонних закупівель”

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 3 березня 2021 р. № 363
Київ

Питання оборонних закупівель

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 1275 від 11.11.2022
№ 494 від 16.05.2023}

{Установити, що на період реалізації експериментального проекту, погодженого Постановою КМ № 256 від 24.03.2023, положення щодо визначення ціни державного контракту (договору) на основі розрахунково-калькуляційних матеріалів та щодо порядку здійснення платежів, встановлені Порядком, затвердженим цією Постановою, не застосовуються згідно з Постановою КМ № 256 від 24.03.2023}

Відповідно до частини першої статті 4, частини другої статті 21 Закону України “Про оборонні закупівлі” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок планування, формування, особливості розміщення, коригування оборонних закупівель, здійснення контролю та звітування про їх виконання, а також оприлюднення інформації про оборонні закупівлі;

Порядок проведення переговорів та укладення державного контракту (договору) з єдиним виконавцем;

критерії та методику оцінювання найбільш економічно вигідної пропозиції учасника закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення, що здійснюється відповідно до вимог Закону України “Про оборонні закупівлі”;

Типовий державний контракт (договір) на виготовлення та поставку товарів оборонного призначення за закритими закупівлями;

Типовий державний контракт (договір) на виконання дослідно-конструкторської (науково-дослідної, технологічної) роботи оборонного призначення за закритими закупівлями;

Типовий державний контракт (договір) на виконання робіт (надання послуг) оборонного призначення за закритими закупівлями.

2. Визначити:

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості головним органом у сфері планування оборонних закупівель;

Міністерство оборони головним органом у сфері здійснення оборонних закупівель;

Міністерство внутрішніх справ, Міністерство економіки, Міністерство оборони, Міністерство юстиції, Державну службу з надзвичайних ситуацій, Службу безпеки, Службу зовнішньої розвідки, Державне космічне агентство, Адміністрацію Державної прикордонної служби, Адміністрацію Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Головне управління розвідки Міністерства оборони, Управління державної охорони, Національне антикорупційне бюро, Національну гвардію, Національну поліцію, Державну спеціальну службу транспорту, Державне бюро розслідувань, Державну судову адміністрацію, Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості державними замовниками у сфері оборони.

{Абзац четвертий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1275 від 11.11.2022}

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем’єр-міністр УкраїниД.ШМИГАЛЬ
Інд. 21
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 березня 2021 р. № 363

ПОРЯДОК
планування, формування, особливості розміщення, коригування оборонних закупівель, здійснення контролю та звітування про їх виконання, а також оприлюднення інформації про оборонні закупівлі

Загальні питання

1. Цей Порядок визначає механізм планування оборонних закупівель, формування основних показників закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення, особливості розміщення, коригування, здійснення контролю та звітування про їх виконання, а також оприлюднення інформації про оборонні закупівлі.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

основні показники закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями (далі – основні показники) – включений до зведеного трирічного плану закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями перелік (номенклатура) та обсяги товарів, робіт і послуг, що постачаються (закуповуються), а також обсяг коштів, передбачених на такі цілі в межах установлених бюджетних програм, визначених законом про Державний бюджет України на плановий бюджетний період для кожного державного замовника;

орієнтовні показники закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями (далі – орієнтовні показники) – включений до зведеного трирічного плану закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями перелік (номенклатура) та обсяги товарів, робіт і послуг, що повинні бути поставлені (закуплені), з урахуванням прогнозних показників державного бюджету, передбачених на такі цілі для кожного державного замовника на наступні за плановим два бюджетні періоди;

напрям оборонних закупівель – поставка (закупівля) необхідних для виконання завдань у сфері діяльності державного замовника товарів, робіт і послуг оборонного призначення, що забезпечується за рахунок бюджетних асигнувань, обсяги яких зазначаються окремо у складі основних (орієнтовних) показників;

розділ оборонних закупівель (далі – розділ) – складова частина напряму оборонних закупівель, яка містить перелік (номенклатуру) товарів, робіт і послуг оборонного призначення, об’єднаних за відповідними (спільними) ознаками;

служба замовника – суб’єкт господарювання, який належить до сфери управління головного органу у сфері планування оборонних закупівель та уповноважується ним на укладення договорів (контрактів) з виконавцями завдань та заходів оборонних закупівель.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про оборонні закупівлі”, “Про національну безпеку України” та “Про публічні закупівлі”.

3. Діяльність щодо планування, формування, розміщення, коригування оборонних закупівель у разі потреби провадиться з додержанням вимог законодавства про державну таємницю.

31. Порядок взаємодії державного замовника із службою державного замовника щодо здійснення закупівель визначається державним замовником.

{Порядок доповнено пунктом 31 згідно з Постановою КМ № 494 від 16.05.2023}

Проведення заходів з підготовки та виконання оборонних закупівель

4. Планування, формування, розміщення та виконання оборонних закупівель здійснюється шляхом проведення таких заходів:

планування закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення, у тому числі маркетингові дослідження ринку товарів, робіт і послуг оборонного призначення;

розроблення показників та складення планів оборонних закупівель;

формування пропозицій до зведеного трирічного плану закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями та його затвердження;

формування та ведення електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів);

відбір виконавців державних контрактів (договорів) та розміщення оборонних закупівель;

укладення державних контрактів (договорів) за закритими закупівлями;

виконання оборонних закупівель;

коригування оборонних закупівель;

здійснення контролю за виконанням оборонних закупівель та складення звітів про їх виконання.

Планування закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення

5. Планування закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення є складовою оборонного планування, яке здійснюють державні замовники.

6. Основою для планування закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення є потреби та пріоритети державних замовників, що передбачені стратегіями, іншими стратегічними документами та державними програмами у сферах національної безпеки і оборони, відповідно до обсягів фінансових ресурсів, передбачених у державному бюджеті для кожного державного замовника.

7. Державні замовники під час планування оборонних закупівель:

за середньострокового бюджетного планування оборонних закупівель готують та подають на погодження до головного органу у сфері здійснення оборонних закупівель пропозиції до проектів державних програм у сферах національної безпеки і оборони;

як головні розпорядники бюджетних коштів готують пропозиції до Бюджетної декларації та складають бюджетні запити з урахуванням планів діяльності, прогнозних та програмних документів у сферах національної безпеки і оборони та в установленому порядку подають їх до Мінфіну;

за короткострокового бюджетного планування оборонних закупівель з урахуванням видатків, передбачених для задоволення потреб із забезпечення національної безпеки і оборони у проекті закону про Державний бюджет України на плановий бюджетний період, та прогнозних показників державного бюджету та наступні за плановим два бюджетні періоди складають трирічний та річний плани закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення і готують пропозиції до зведеного трирічного плану закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями.

Маркетингові дослідження ринку товарів, робіт і послуг оборонного призначення

8. Для планування та підготовки до проведення закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення державні замовники можуть проводити маркетингові дослідження ринку таких товарів, робіт і послуг.

9. Маркетингові дослідження ринку товарів, робіт і послуг оборонного призначення державні замовники проводять з метою отримання та періодичного оновлення інформації про:

суб’єктів господарювання, що можуть залучатися до оборонних закупівель як виконавці державних контрактів (договорів);

номенклатуру товарів, робіт і послуг оборонного призначення, що можуть виготовлятися, виконуватися і надаватися такими суб’єктами господарювання;

ціни на товари, роботи і послуги оборонного призначення.

10. Аналіз ринку товарів, робіт і послуг оборонного призначення державні замовники проводять шляхом аналітичного дослідження, проведення попередніх консультацій, зокрема надсилання запитів до суб’єктів господарювання щодо інформації про господарську діяльність, проведення переговорів та отримання рекомендацій.

11. Результати маркетингових досліджень можуть використовуватися державними замовниками під час підготовки та складання трирічного та річного планів закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення, основних (орієнтовних) показників.

Розроблення основних (орієнтовних) показників, складення планів оборонних закупівель

12. За короткострокового бюджетного планування оборонних закупівель державні замовники на підставі державних програм, нагальних потреб та пріоритетів у закупівлі товарів, робіт і послуг:

складають і затверджують трирічний та річний плани закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення та вносять зміни до них;

формують пропозиції до зведеного трирічного плану закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями і надсилають їх до головного органу у сфері планування оборонних закупівель у встановлений зазначеним органом строк.

13. Під час планування оборонних закупівель державні замовники виходять з того, що закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення здійснюються виключно за планами оборонних закупівель.

14. Закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення здійснюються державними замовниками згідно з річним планом закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення відповідно до вимог Закону України “Про публічні закупівлі” з урахуванням особливостей, встановлених Законом України “Про оборонні закупівлі”.

15. Під час складання трирічного та річного планів закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення державні замовники застосовують Єдиний закупівельний словник, коди та назви інших відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності).

16. Трирічний план закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення складається державними замовниками у формі відкритих даних, містить показники річного плану закупівель та прогнозні показники закупівель на наступні за плановим два бюджетні періоди.

17. Трирічний та річний плани закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення та зміни до них попередньо погоджуються з комітетом Верховної Ради України, до компетенції якого належать питання національної безпеки, оборони та розвідки.

18. Річний план закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення та зміни до нього публікуються на офіційному веб-сайті головного органу у сфері планування оборонних закупівель.

Формування пропозицій до зведеного трирічного плану закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями та його затвердження

19. Після схвалення Кабінетом Міністрів України проекту закону про Державний бюджет України на плановий бюджетний період головний орган у сфері планування оборонних закупівель розробляє у триденний строк календарний графік формування проекту зведеного трирічного плану закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями (основних (орієнтовних) показників) та доводить його до відома державних замовників.

20. Пропозиції до зведеного трирічного плану закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями розробляються державними замовниками відповідно до вимог статті 10 Закону України “Про оборонні закупівлі”.

21. Обсяги видатків, що передбачаються державними замовниками за відповідними бюджетними програмами для виконання зведеного трирічного плану закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями, визначаються за напрямами оборонних закупівель.

Основні (орієнтовні) показники для кожного державного замовника визначаються з урахуванням таких вимог:

номенклатура товарів, робіт і послуг оборонного призначення за напрямами оборонних закупівель поділяється на розділи;

у кожному розділі номенклатура товарів, робіт і послуг оборонного призначення розміщується у порядку пріоритетності, яка визначається для відповідних товарів, робіт і послуг з урахуванням вимог, завдань і заходів, визначених державними програмами у сферах національної безпеки і оборони, іншими документами оборонного планування, нагальних потреб державних замовників;

у кінці кожного розділу та напряму оборонних закупівель зазначається вартість закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення, що розраховується за результатами маркетингових досліджень ринкової вартості відповідних товарів, робіт і послуг.

22. Державні замовники розробляють та подають головному органу у сфері планування оборонних закупівель відповідно до календарного графіка пропозиції до проекту зведеного трирічного плану закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями за встановленою таким органом формою на:

плановий бюджетний період – з урахуванням видатків, передбачених для забезпечення національної безпеки і оборони на плановий бюджетний період у проекті закону про Державний бюджет України на плановий бюджетний період, схваленому Кабінетом Міністрів України;

наступні за плановим два бюджетні періоди – з урахуванням прогнозних показників державного бюджету.

23. Пропозиції до проекту зведеного трирічного плану закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями, що зазначені в абзацах другому і третьому пункту 22 цього Порядку, щодо поставки (закупівлі) спеціальних комплектувальних виробів та запасних частин до товарів оборонного призначення зазначаються за однією номенклатурою з додаванням специфікації.

24. Пропозиції до проекту зведеного трирічного плану закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями, що зазначені в абзаці другому пункту 22 цього Порядку, щодо:

створення нових та модернізації, ремонту, реконструкції, розширення та переобладнання існуючих виробничих потужностей для виготовлення товарів оборонного призначення – погоджуються з державними замовниками на поставку (закупівлю) таких товарів, робіт і послуг;

виконання робіт оборонного призначення з розроблення нових видів озброєння, військової техніки та військової зброї, їх складових частин, а також їх модернізації з метою уніфікації та уникнення дублювання таких робіт – погоджуються з головним органом у сфері здійснення оборонних закупівель.

25. Створення нових та модернізація, ремонт, реконструкція, розширення та переобладнання існуючих виробничих потужностей для виготовлення товарів оборонного призначення згідно із зведеним трирічним планом закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями здійснюються шляхом проведення таких заходів:

виконання дослідно-конструкторських робіт із розроблення спеціальних засобів технологічного оснащення та технологій;

виготовлення та впровадження спеціальних засобів технологічного оснащення;

технічне переоснащення та реконструкція діючих виробництв.

Заходи із створення нових та модернізації, ремонту, реконструкції, розширення та переобладнання існуючих виробничих потужностей для виготовлення товарів оборонного призначення передбачаються в основних (орієнтовних) показниках.

Фінансування та проведення заходів, зазначених в абзаці другому цього пункту, здійснюється на підставі державних контрактів.

Фінансування та проведення заходів, зазначених в абзацах третьому і четвертому цього пункту, здійснюється згідно з планом використання бюджетних коштів, який готується відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 9, ст. 414), та на підставі договорів (контрактів).

Фінансування та проведення заходів з будівництва об’єктів і споруд оборонного та спеціального призначення здійснюється з урахуванням вимог Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2374).

Розпорядження та використання виробничих потужностей, створених у результаті проведення заходів, зазначених в абзацах третьому і четвертому цього пункту, здійснюється виконавцями договорів (контрактів) з додержанням вимог частини другої статті 36 Закону України “Про оборонні закупівлі”. Передача таких виробничих потужностей здійснюється відповідно до Положення про порядок передачі об’єктів права державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 р. № 1482 (Офіційний вісник України, 1998 р., № 38, ст. 1405).

26. Головний орган у сфері планування оборонних закупівель у місячний строк після надходження від державних замовників пропозицій до проекту зведеного трирічного плану закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями:

аналізує пропозиції державних замовників за напрямами оборонних закупівель і у разі потреби запитує додаткові матеріали;

перевіряє пропозиції державних замовників щодо відповідності вимогам статті 10 Закону України “Про оборонні закупівлі”;

узагальнює пропозиції державних замовників на плановий бюджетний період та наступні за плановим два бюджетні періоди і перевіряє їх щодо відповідності показникам проекту закону про Державний бюджет України на плановий бюджетний період та прогнозним показникам державного бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди;

готує проект зведеного трирічного плану закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями, про що інформує комітет Верховної Ради України, до компетенції якого належать питання національної безпеки, оборони та розвідки.

27. Зведений трирічний план закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями готується як проект рішення Кабінету Міністрів України, що затверджує основні та орієнтовні показники для кожного державного замовника, за формою згідно з додатком 1.

28. Державні замовники згідно з календарним графіком після оприлюднення закону про Державний бюджет України на плановий бюджетний період з урахуванням затверджених обсягів бюджетних асигнувань за відповідними бюджетними програмами уточнюють пропозиції до проекту зведеного трирічного плану закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями та у разі потреби подають головному органу у сфері планування оборонних закупівель пропозиції щодо коригування проекту за своїми напрямами або інформують його про відсутність пропозицій.

29. Головний орган у сфері планування оборонних закупівель:

з урахуванням пропозицій, наданих державними замовниками, у двотижневий строк з моменту оприлюднення закону про Державний бюджет України на відповідний рік складає проект зведеного трирічного плану закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями, у разі потреби вносить зміни до нього, узгоджує з державними замовниками у частині, що їх стосується, а також з іншими органами державної влади у порядку, визначеному Регламентом Кабінету Міністрів України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 54, ст. 2180; 2011 р., № 88, ст. 3199), та подає його після погодження з комітетом Верховної Ради України, до компетенції якого належать питання національної безпеки, оборони та розвідки, в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України;

подає на схвалення Ради національної безпеки і оборони України основні (орієнтовні) показники.

30. Кабінет Міністрів України приймає рішення про затвердження зведеного трирічного плану закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями та доводить зазначений зведений трирічний план до державних замовників у частині, що їх стосується, головного органу у сфері планування оборонних закупівель, Мінфіну, Казначейства та інших заінтересованих центральних органів виконавчої влади.

31. Оборонні закупівлі за закритими закупівлями на поточний рік здійснюються державними замовниками відповідно до затвердженого зведеного трирічного плану закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями.

Формування та ведення електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів)

32. Створення та ведення реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів) здійснюється відповідно до вимог розділу IX Закону України “Про оборонні закупівлі” у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Відбір виконавців державних контрактів (договорів) та розміщення оборонних закупівель

33. Державні замовники виходячи із затверджених річного плану закупівель та зведеного трирічного плану закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями на відповідний бюджетний період проводять відбір виконавців державних контрактів (договорів) у порядку, встановленому Законами України “Про публічні закупівлі” та “Про оборонні закупівлі”, з додержанням вимог законодавства про державну таємницю.

34. Види закупівель, за якими державні замовники здійснюють придбання товарів, робіт і послуг, встановлені статтею 16 Закону України “Про оборонні закупівлі”.

Під час застосування неконкурентної процедури закупівлі в єдиного виконавця державний замовник проводить переговори відповідно до Порядку проведення переговорів та укладення державного контракту (договору) з єдиним виконавцем, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 березня 2021 р. № 363.

Переможець переговорів за закритими закупівлями визначається державним замовником за критеріями та методикою оцінювання найбільш економічно вигідної пропозиції учасника закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення.

35. Про результати відбору виконавців державних контрактів (договорів) на постачання (закупівлю) товарів, робіт і послуг оборонного призначення державні замовники звітують у порядку та за формою, визначеними головним органом у сфері планування оборонних закупівель.

36. Розміщення заходів річного плану закупівель та зведеного трирічного плану закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями здійснюється державними замовниками шляхом укладення державних контрактів (договорів) із суб’єктами господарювання за результатами проведення процедур закупівель, встановлених Законами України “Про публічні закупівлі” та “Про оборонні закупівлі”.

Укладення державних контрактів (договорів) за закритими закупівлями

37. Укладення державних контрактів (договорів) за закритими закупівлями здійснюється відповідно до вимог статті 21 Закону України “Про оборонні закупівлі”.

38. Відбір виконавців державних контрактів (договорів) за закритими закупівлями здійснюється державним замовником шляхом конкурентної процедури – “поетапні переговори” або неконкурентної процедури – “переговори”.

Неконкурентна процедура відбору виконавця державного контракту (договору) за закритими закупівлями застосовується у разі закупівлі в єдиного виконавця.

Після відбору виконавця державного контракту (договору) за закритими закупівлями державний замовник здійснює підготовку і укладення державного контракту (договору) відповідно до Порядку проведення переговорів та укладення державного контракту (договору) з єдиним виконавцем, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 березня 2021 р. № 363.

39. Проект державного контракту (договору) розробляється державним замовником у необхідній кількості примірників, підписується його керівником або уповноваженою ним особою, скріплюється печаткою та надсилається суб’єкту господарювання, визначеному за результатами процедури відбору виконавця державного контракту (договору) за закритими закупівлями, у строк, установлений законодавством.

Предмет державного контракту (договору) як правило повинен відповідати основним показникам за найменуванням та кількістю.

Умови державного контракту (договору) визначаються відповідно до Типового державного контракту (договору) на виготовлення та поставку товарів оборонного призначення за закритими закупівлями, Типового державного контракту (договору) на виконання дослідно-конструкторської (науково-дослідної, технологічної) роботи оборонного призначення за закритими закупівлями, Типового державного контракту (договору) на виконання робіт (надання послуг) оборонного призначення за закритими закупівлями, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 3 березня 2021 р. № 363, та повинні відповідати зведеному трирічному плану закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями.

Сторони державних контрактів (договорів) можуть конкретизувати умови типових державних контрактів (договорів) виходячи з особливостей діяльності державних замовників та специфіки закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення.

Державний контракт (договір) за закритими закупівлями укладається з додержанням вимог Закону України “Про державну таємницю”.

40. Державний контракт (договір) укладається на період, протягом якого існують господарські зобов’язання сторін, що виникли на основі такого контракту (договору). У разі коли строк дії державного контракту (договору) перевищує бюджетний період (довгостроковий державний контракт), сторони після затвердження основних показників на відповідний рік вносять до такого контракту (договору) зміни щодо зобов’язань сторін на наступний бюджетний період.

41. Проект державного контракту (договору) готується державним замовником (службою замовника) відповідно до Господарського і Цивільного кодексів України з урахуванням норм Законів України “Про оборонні закупівлі” та “Про державну таємницю”.

У разі визначення виконавця державного контракту (договору) без застосування конкурентних процедур (закупівля у суб’єкта господарювання, який є єдиним виконавцем) ціна державного контракту (договору) узгоджується суб’єктом господарювання і державним замовником під час проведення переговорів щодо укладення державного контракту (договору) з урахуванням Порядку проведення переговорів та укладення державного контракту (договору) з єдиним виконавцем, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 березня 2021 р. № 363.

Орієнтовна ціна на виготовлення та поставку товарів оборонного призначення, які вже закуповувалися державним замовником у такого ж виконавця в минулі роки без застосування конкурентних процедур, визначається у державному контракті (договорі) на рівні розміру договірної ціни, встановленої попереднім аналогічним контрактом (договором) з коригуванням на базовий індекс споживчих цін за розрахунками Держстату у відповідні минулі роки і без складення розрахунково-калькуляційних матеріалів за умови встановлення сторонами державного контракту (договору) договірної ціни за фактичними витратами виконавця та здійснення остаточних розрахунків за договірною ціною з можливістю перерозподілу фактичних витрат за статтями калькуляції в межах договірної ціни.

42. Державні замовники здійснюють відбір виконавців державних контрактів (договорів) за процедурами, визначеними статтею 18 Закону України “Про оборонні закупівлі”.

43. Державний замовник має право встановити форму подання пропозицій учасниками (учасником) переговорів.

44. У визначений переговорною документацією строк учасники (учасник) переговорів подають державному замовнику пропозиції щодо предмета закупівлі.

45. Розрахунок ціни (розрахункової очікуваної вартості) здійснюється учасниками (учасником) переговорів відповідно до Порядку формування та коригування очікуваної вартості товарів, робіт і послуг оборонного призначення, закупівля яких здійснюється за неконкурентною процедурою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2021 р. № 309.

46. У разі коли технологічний цикл виробництва товарів оборонного призначення або строк виконання робіт (надання послуг) за зведеним трирічним планом закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями перевищує один рік, суб’єкт господарювання розраховує ціну на весь період виробництва (виконання робіт, надання послуг) з обґрунтуванням витрат для кожного бюджетного періоду окремо.

47. Державний замовник протягом строку, що не перевищує 15 робочих днів з моменту отримання пропозицій учасників (учасника) переговорів, розглядає такі пропозиції та інформує учасників (учасника) переговорів про дату і час проведення переговорів. У разі потреби державний замовник може залучати для розгляду поданих суб’єктом господарювання пропозицій свої представництва на підприємствах, в установах і організаціях або відповідні представництва інших державних замовників.

48. Переговори проводяться відповідно до Порядку проведення переговорів та укладення державного контракту (договору) з єдиним виконавцем, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 березня 2021 р. № 363.

Оцінювання пропозицій учасників (учасника) закупівель здійснюється державним замовником за критеріями, встановленими статтею 17 Закону України “Про оборонні закупівлі”.

49. Прибуток у складі ціни становить 1 відсоток витрат вітчизняного суб’єкта господарювання на придбання комплектувальних виробів (напівфабрикатів), спецобладнання (спецустатковання), робіт (послуг) в інших суб’єктів господарювання та 30 відсотків решти витрат у складі виробничої собівартості товарів, робіт і послуг оборонного призначення. У розрахунку прибутку не враховуються податки та збори.

У разі здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення за імпортом через вітчизняних суб’єктів господарювання, яким в установленому порядку надані повноваження щодо здійснення імпорту відповідних видів товарів, робіт і послуг оборонного призначення, в тому числі із залученням кредитів під державні гарантії для фінансування програм, пов’язаних з підвищенням обороноздатності і безпеки держави, прибуток (постачальницька винагорода) становить 3 відсотки вартості товарів, робіт і послуг оборонного призначення за зовнішньоекономічним договором (контрактом).

50. За результатами розрахунку ціни суб’єкт господарювання готує та подає на розгляд державного замовника:

пояснювальну записку, в якій зазначається застосована ним методика розрахунку ціни і перелік нормативних та інших документів, якими він при цьому керувався;

проект протоколу погодження орієнтовної (договірної) ціни на поставку (закупівлю) товарів, виконання робіт, надання послуг за зведеним трирічним планом закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями за формою згідно з додатком 2;

інші матеріали, що визначені Порядком формування та коригування очікуваної вартості товарів, робіт і послуг оборонного призначення, закупівля яких здійснюється за неконкурентною процедурою, затвердженим постановою Кабінетом Міністрів України від 17 березня 2021 р. № 309.

Документи, визначені в цьому пункті, подаються суб’єктом господарювання державному замовнику через представництво державного замовника.

51. Спори, що виникають між державним замовником і суб’єктом господарювання під час розгляду документів, вирішуються ними шляхом проведення переговорів, консультацій, а у разі недосягнення згоди або взаємоприйнятного рішення – у судовому порядку.

52. Досягнута державним замовником і суб’єктом господарювання домовленість щодо ціни фіксується у протоколі погодження орієнтовної (договірної) ціни за формою згідно з додатком 2.

53. Обсяги видатків на фінансування заходів, зазначених в абзацах другому – четвертому пункту 25 цього Порядку, визначаються центральними органами виконавчої влади, до сфери управління яких належать підприємства оборонної промисловості, головним органом у сфері планування оборонних закупівель за результатами погодження пропозицій до проекту зведеного трирічного плану закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями, зазначених в абзацах другому та третьому пункту 24 цього Порядку.

54. У державних контрактах (договорах) може передбачатися попередня оплата на умовах, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1070 “Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 2, ст. 64).

За міжнародними домовленостями (угодами, контрактами), укладеними в рамках виконання зведеного трирічного плану закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими процедурами за програмою Уряду США “Міжнародні військові продажі” (Foreign Military Sales), з Агенцією НАТО з підтримки та постачання (NATO Support and Procurement Agency) або іншими суб’єктами господарювання – нерезидентами для задоволення потреб Збройних Сил може передбачатися попередня оплата на умовах та на строк дії таких домовленостей (угод, контрактів).

Виконання оборонних закупівель

55. Оборонні закупівлі здійснюються відповідно до державного контракту (договору).

56. Суб’єкт господарювання набуває статусу виконавця державного контракту (договору) з моменту укладення державного контракту (договору).

57. Закупівля товарів, робіт і послуг оборонного призначення за імпортом здійснюється відповідно до вимог статей 11 і 12 Закону України “Про оборонні закупівлі”.

58. Заходи з державного гарантування якості під час виконання державних контрактів (договорів) здійснюються відповідно до вимог частин другої і третьої статті 39 Закону України “Про оборонні закупівлі”.

59. Державний контракт (договір) та додатки до нього, а також листи, телеграми та інші документи, пов’язані з його укладенням та виконанням, формуються державним замовником в окрему справу, яка після виконання сторонами зобов’язань за державним контрактом (договором) або його розірвання та вирішення всіх спірних питань, пов’язаних з виконанням державного контракту (договору), зберігається протягом строку, визначеного законодавством. Копія державного контракту (договору) може надаватися в установленому порядку керівникові представництва державного замовника, що здійснює контроль за якістю та прийманням товарів оборонного призначення.

60. Після виконання зобов’язань за державним контрактом (договором) сторони проводять звіряння розрахунків та складають акт за формою згідно з додатком 3. У разі виконання зобов’язань, передбачених довгостроковим державним контрактом (договором) для поточного бюджетного періоду, сторони проводять звіряння розрахунків станом на початок наступного бюджетного періоду.

61. Власник виробничих потужностей, а також об’єктів права інтелектуальної власності, створених за державні кошти в результаті виконання оборонних закупівель, визначається в порядку, визначеному частиною другою статті 36 Закону України “Про оборонні закупівлі”.

Коригування оборонних закупівель

62. У разі виникнення необхідності внесення змін до зведеного трирічного плану закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями у зв’язку з прийняттям нових законів, виданням актів Президента України та Кабінету Міністрів України, зокрема щодо затвердження державних цільових програм, а також у разі, коли здійснення поставки (закупівлі) товарів, робіт і послуг оборонного призначення перестало відповідати потребам державних замовників внаслідок настання непередбачуваних обставин та/або ціна найбільш вигідної пропозиції закупівлі перевищує суму, передбачену державним замовником на фінансування цієї закупівлі, чи виникла потреба у внесенні змін до кількісних показників та/або номенклатури товарів, робіт і послуг оборонного призначення, а також у коригуванні очікуваної вартості закупівлі у межах затверджених обсягів фінансування оборонних закупівель на плановий бюджетний період для відповідного державного замовника, головний орган у сфері планування оборонних закупівель з урахуванням пропозицій, наданих державними замовниками, готує проект рішення Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до трирічного плану закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями та подає його після погодження з комітетом Верховної Ради України, до компетенції якого належать питання національної безпеки, оборони та розвідки, в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України.

Зміни до основних показників схвалюються Радою національної безпеки і оборони України.

Здійснення контролю за виконанням державних контрактів (договорів) та складення звітів про виконання планів оборонних закупівель

63. Контроль у сфері оборонних закупівель та у сфері оборонних закупівель, що здійснюються за закритими закупівлями, здійснюється відповідно до вимог статей 14 і 15 Закону України “Про оборонні закупівлі”.

64. {Дію пункту 64 зупинено на період дії правового режиму воєнного стану в Україні згідно з Постановою КМ № 1275 від 11.11.2022} Державні замовники за результатами виконання зведеного трирічного плану закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями у звітному періоді подають:

щомісяця до 5 числа головному органу у сфері планування оборонних закупівель за встановленою ним формою інформацію про укладені державні контракти (договори);

щокварталу до 10 числа наступного місяця Мінфіну та головному органу у сфері планування оборонних закупівель звіт про використання бюджетних коштів, передбачених для фінансування таких закупівель.

65. {Дію пункту 65 зупинено на період дії правового режиму воєнного стану в Україні згідно з Постановою КМ № 1275 від 11.11.2022} Державні замовники та виконавці державних контрактів (договорів) подають Держстату звіт про стан виконання таких державних контрактів (договорів) за трирічним планом закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями:

щомісяця – про поставку (закупівлю) товарів, виконання робіт і надання послуг;

щокварталу – про виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, будівництво об’єктів і споруд оборонного призначення, створення і нарощення існуючих виробничих потужностей для виготовлення товарів оборонного призначення.

66. {Дію пункту 66 зупинено на період дії правового режиму воєнного стану в Україні згідно з Постановою КМ № 1275 від 11.11.2022} Держстат не пізніше 30 числа місяця, що настає за звітним періодом, подає Кабінетові Міністрів України і головному органу у сфері планування оборонних закупівель зведену інформацію про стан виконання державних контрактів (договорів) за зведеним трирічним планом закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями.

67. {Дію пункту 67 зупинено на період дії правового режиму воєнного стану в Україні згідно з Постановою КМ № 1275 від 11.11.2022} Головний орган у сфері планування оборонних закупівель аналізує отриману інформацію та щокварталу до 20 числа наступного місяця подає Кабінету Міністрів України інформацію про стан виконання зведеного трирічного плану закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями, яка повинна містити відомості про:

використання бюджетних коштів, передбачених для фінансування зведеного трирічного плану закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями;

виконання державних контрактів (договорів) на поставку (закупівлю) озброєння, військової і спеціальної техніки, виконання робіт і надання послуг з ремонту та модернізації товарів оборонного призначення, а також виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт із зазначенням строку початку та завершення, запланованого та фактичного обсягу фінансування, зокрема за звітний період, за кожною з таких робіт.


Додаток 1
до Порядку планування, формування,
особливостей розміщення, коригування
оборонних закупівель, здійснення контролю
та звітування про їх виконання,
а також оприлюднення інформації
про оборонні закупівлі

ЗВЕДЕНИЙ ТРИРІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ
товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями

Додаток 2
до Порядку планування, формування,
особливостей розміщення, коригування
оборонних закупівель, здійснення контролю
та звітування про їх виконання,
а також оприлюднення інформації
про оборонні закупівлі

ПРОТОКОЛ
погодження орієнтовної (договірної) ціни на поставку (закупівлю) товарів, виконання робіт, надання послуг за оборонними закупівлями

Додаток 3
до Порядку планування, формування,
особливостей розміщення, коригування
оборонних закупівель, здійснення контролю
та звітування про їх виконання,
а також оприлюднення інформації
про оборонні закупівлі

АКТ
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 березня 2021 р. № 363

ПОРЯДОК
проведення переговорів та укладення державного контракту (договору) з єдиним виконавцем

1. Цей Порядок визначає механізм проведення державним замовником переговорів щодо закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення та укладення державного контракту (договору) з єдиним виконавцем, який внесений до електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів).

2. У цьому Порядку під терміном “комісія з проведення переговорів щодо укладення державних контрактів (договорів) із закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення” (далі – комісія з проведення переговорів) слід розуміти колегіальний орган, що утворюється державним замовником та складається не менше ніж з п’яти службових або посадових осіб такого замовника. Порядок формування і організаційно-правовий статус колегіального органу визначається державним замовником.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному у Законах України “Про оборонні закупівлі” та “Про публічні закупівлі”.

3. У разі коли за результатами відбору виконавця державного контракту (договору) встановлено, що визначеним критеріям відповідає лише один суб’єкт господарювання, включений до електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів), або для участі у переговорах надійшла лише одна пропозиція, укладення державним замовником державного контракту (договору) здійснюється за результатами переговорів.

4. Проведення переговорів ініціює державний замовник шляхом запрошення учасника (учасників), включеного до електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів) за номенклатурою, яку планує закупити такий замовник відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України основних показників зведеного трирічного плану закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями.

5. У разі коли вартість закупівлі в єдиного виконавця становить або перевищує 200 млн. гривень, державний замовник скликає засідання міжвідомчої комісії у складі представників державного замовника, що проводить процедуру закупівлі, представників інших державних замовників і центральних органів виконавчої влади.

6. Міжвідомча комісія розглядає доцільність застосування визначеної державним замовником процедури закупівлі та надає висновок щодо підтвердження доцільності такої закупівлі в єдиного постачальника (застосування неконкурентної процедури). Висновок за результатами розгляду не є обов’язковим і носить рекомендаційний характер та підлягає обов’язковому розгляду.

7. Проведення переговорів та укладення державного контракту (договору) з єдиним виконавцем здійснюється з додержанням вимог законодавства про державну таємницю.

8. Переговорна документація повинна містити таку інформацію:

вимоги до предмета закупівлі;

критерії оцінки та їх вагу (відповідно до критеріїв і методики оцінки);

кількість товарів, робіт і послуг;

умови поставки, у тому числі вимоги до графіка поставки, та умови оплати;

місце та кінцевий строк подання пропозицій щодо укладення державних контрактів (договорів) на закупівлю товарів, робіт і послуг оборонного призначення;

іншу інформацію, що може суттєво вплинути на зміст пропозицій щодо укладення державних контрактів (договорів) на закупівлю товарів, робіт і послуг оборонного призначення.

У разі внесення змін до переговорної документації державний замовник повинен повідомити всім учасникам переговорів про такі зміни протягом п’яти робочих днів до завершення строку подання пропозицій щодо укладення державних контрактів (договорів) на закупівлю товарів, робіт і послуг оборонного призначення.

У разі внесення змін до переговорної документації менше ніж за п’ять робочих днів до завершення строку подання пропозицій щодо укладення державних контрактів (договорів) на закупівлю товарів, робіт і послуг оборонного призначення державний замовник повинен продовжити строк подання таких пропозицій, але не більше ніж на п’ять робочих днів.

9. Для розгляду пропозицій учасників та ведення переговорів з ними державним замовником утворюється комісія з проведення переговорів.

Для розгляду пропозицій щодо укладення державних контрактів (договорів), які передбачають виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт оборонного призначення, комісія з проведення переговорів може залучати відповідних експертів для оцінки відповідності наданих пропозицій вимогам проектів тактико-технічних завдань на виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт.

10. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях комісії з проведення переговорів, оформляються протоколом переговорів, який підписується сторонами переговорів.

У протоколі переговорів зазначаються:

інформація про державного замовника;

інформація про учасника переговорів;

інформація про предмет державного контракту (договору) (найменування предмета державного контракту (договору) повинно відповідати найменуванню товару, роботи і послуги оборонного призначення, зазначеному у зведеному трирічному плані закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями);

істотні умови державного контракту (договору) (технічні умови, кількість і місце поставки продукції та/або виду робіт (послуг) і місця їх виконання (надання), орієнтовна (договірна) ціна предмета закупівлі за одиницю, запланований державним замовником обсяг фінансування такого замовлення та інші істотні умови);

висновок комісії з проведення переговорів про укладення (неукладення) державного контракту (договору).

Механізм укладення державного контракту (договору) з єдиним виконавцем визначено пунктами 39-41 Порядку планування, формування, особливостей розміщення, коригування оборонних закупівель, здійснення контролю та звітування про їх виконання, а також оприлюднення інформації про оборонні закупівлі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 березня 2021 р. № 363.
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 березня 2021 р. № 363

КРИТЕРІЇ ТА МЕТОДИКА
оцінювання найбільш економічно вигідної пропозиції учасника закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення, що здійснюється відповідно до вимог Закону України “Про оборонні закупівлі”

Загальні питання

1. Ці критерії та методика застосовуються державним замовником у сфері оборони (далі – державний замовник) у процедурах визначення переможців поетапних переговорів (за закритими закупівлями), а також проведення торгів з обмеженою участю, спрощених торгів із застосуванням електронної системи закупівель.

2. Найбільш економічно вигідна пропозиція – пропозиція учасника закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення (далі – учасник закупівлі), що відповідає всім критеріям та умовам, визначеним у тендерній/переговорній документації, та визнана найкращою за результатами оцінювання пропозицій учасників закупівлі відповідно до цих критеріїв та методики.

У цих критеріях та методиці терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про оборонні закупівлі”.

3. Критерії та методика оцінювання найбільш економічно вигідної пропозиції учасника закупівлі встановлюються державним замовником для кожного випадку закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення з обов’язковим урахуванням вимог Закону України “Про оборонні закупівлі”, цих критеріїв та методики.

4. Розгляд пропозицій учасників закупівлі здійснюється колегіальним органом, який утворюється державним замовником та складається не менше ніж з п’яти службових або посадових осіб державного замовника. Рішення колегіального органу фіксуються протоколами із зазначенням поіменного голосування всіх його членів.

Порядок формування і організаційно-правовий статус колегіального органу визначаються державним замовником.

Критерії та методики оцінювання пропозицій учасників закупівлі

5. Критеріями оцінювання можуть бути:

1) ціна у разі, коли предмет закупівлі характеризується одноразовим використанням, для нього існує постійно діючий ринок і не вимагаються окремо розроблені специфікації чи технічні проекти.

Критерій оцінювання пропозицій учасників закупівлі визначається за такою формулою:

К = ОВ/Ц,

де ОВ – очікувана вартість предмета закупівлі. Порядок формування та коригування очікуваної вартості товарів, робіт і послуг оборонного призначення, закупівля яких здійснюється за неконкурентною процедурою, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2021 р. № 309;

Ц – ціна, запропонована учасником закупівлі, що повинна враховувати всі витрати, пов’язані із сплатою податків (у тому числі податку на додану вартість), зборів, обов’язкових платежів, страхування, витрати, пов’язані з отриманням необхідних дозволів та ліцензій тощо, з урахуванням особливостей, визначених Законом України “Про публічні закупівлі”;

2) ціна разом з іншими критеріями оцінювання у разі, коли предмет закупівлі характеризується одноразовим використанням, має складний або спеціалізований характер (у тому числі консультаційні послуги, наукові дослідження, науково-технічні (експериментальні) розробки, дослідно-конструкторські роботи). Питома вага ціни серед інших критеріїв не може бути нижчою 60 відсотків.

До інших критеріїв оцінювання можуть бути віднесені:

умови оплати;

строк виконання;

рівень забезпечення етапів життєвого циклу (гарантійне та сервісне обслуговування, авторський нагляд тощо);

локалізація виробництва. Питома вага цього критерію не може бути нижчою 25 відсотків;

результати проходження державних та інших випробувань, проведених державним замовником, або факт прийняття предмета закупівлі державним замовником на озброєння;

наявність сертифікованої системи менеджменту якості (якщо це не є вимогою тендерної документації та не встановлено відповідних кваліфікаційних критеріїв);

наявність сертифікатів відповідності вимогам стандартів НАТО (AQAP) за раніше виконаними учасником відбору протягом попереднього календарного року державними контрактами (договорами);

якість виконання раніше укладених аналогічних державних контрактів (договорів);

план якості;

коефіцієнт ефективності;

графік постачання продукції (із зазначенням ризиків).

Віднесення предмета закупівлі до такого, що має складний або спеціалізований характер, здійснюється державним замовником самостійно у кожному конкретному випадку, керуючися обставинами і умовами такої закупівлі та виходячи із специфіки предмета закупівлі.

У разі здійснення такої закупівлі під час застосування разом з ціною інших критеріїв оцінки відповідно до статті 22 Закону України “Про оборонні закупівлі” застосовується приведена ціна.

Приведена ціна – ціна, зазначена учасником закупівлі у тендерній пропозиції та перерахована з урахуванням показників інших критеріїв оцінки за формулою, визначеною державним замовником у тендерній документації.

Тендерна пропозиція, подана учасником закупівлі, оцінюється державним замовником за приведеною ціною, яка розраховується автоматично системою електронних закупівель на момент подання пропозиції учасником закупівлі за такою формулою:

PP = P / (1 + (F1 + F2 + … Fn) / PV),

де   PP – приведена ціна;

P – ціна;

F1,…Fn – питома вага інших критеріїв оцінки, запропонованих учасником закупівлі;

PV – питома вага критерію “ціна”.

3) вартість життєвого циклу предмета закупівлі у разі, коли предмет закупівлі характеризується багаторазовим використанням.

Критерій оцінювання пропозицій учасників закупівлі визначається за такою формулою:

К = ОВ/ВЖЦ,

де ОВ – очікувана вартість предмета закупівлі. Порядок формування та коригування очікуваної вартості товарів, робіт і послуг оборонного призначення, закупівля яких здійснюється за неконкурентною процедурою, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2021 р. № 309;

ВЖЦ – вартість життєвого циклу предмета закупівлі.

Методику розрахунку вартості життєвого циклу товарів, робіт і послуг оборонного призначення, категорії товарів, робіт і послуг оборонного призначення, до яких вони застосовуються, визначає головний орган у сфері здійснення оборонних закупівель відповідно до вимог Закону України “Про оборонні закупівлі”.

Державний замовник може обрати одну або кілька категорій витрат для розрахунку вартості життєвого циклу предмета закупівлі.
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 березня 2021 р. № 363

ТИПОВИЙ ДЕРЖАВНИЙ КОНТРАКТ (ДОГОВІР)
на виготовлення та поставку товарів оборонного призначення за закритими закупівлями

Додаток
до Типового державного
контракту (договору) на виготовлення
та поставку товарів оборонного
призначення за закритими закупівлями

СПЕЦИФІКАЦІЯ
товарів оборонного призначення, що виготовляються та поставляються за закритими закупівлямиЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 березня 2021 р. № 363

ТИПОВИЙ ДЕРЖАВНИЙ КОНТРАКТ (ДОГОВІР)
на виконання дослідно-конструкторської (науково-дослідної, технологічної) роботи оборонного призначення за закритими закупівлями

Додаток
до Типового державного
контракту (договору) на виконання
дослідно-конструкторської (науково-
дослідної, технологічної) роботи
оборонного призначення
за закритими закупівлями

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
виконання дослідно-конструкторської (науково-дослідної, технологічної) роботи оборонного призначенняЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 березня 2021 р. № 363

ТИПОВИЙ ДЕРЖАВНИЙ КОНТРАКТ (ДОГОВІР)
на виконання робіт (надання послуг) оборонного призначення за закритими закупівлями

Додаток
до Типового державного
контракту (договору) на виконання робіт
(надання послуг) оборонного призначення
за закритими закупівлями

СПЕЦИФІКАЦІЯ
послуг оборонного призначення, що надаються за закритими закупівлями
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 березня 2021 р. № 363

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2011 р. № 464 “Питання державного оборонного замовлення” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 34, ст. 1402).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2012 р. № 1167 “Про внесення зміни до пункту 27 Порядку планування, формування, розміщення та коригування державного оборонного замовлення, а також здійснення контролю за його виконанням” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 97, ст. 3911).

3. Пункт 54 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 2013 р. № 380 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 41, ст. 1477).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 липня 2013 р. № 621 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2011 р. № 464” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 68, ст. 2485).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2013 р. № 695 “Про внесення змін до Порядку планування, формування, розміщення та коригування державного оборонного замовлення, а також здійснення контролю за його виконанням” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 75, ст. 2774).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 січня 2014 р. № 26 “Про внесення зміни до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2011 р. № 464” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 10, ст. 329).

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 листопада 2014 р. № 619 “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2011 р. № 464 і від 23 квітня 2014 р. № 117” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 92, ст. 2654).

8. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2016 р. № 517 “Про затвердження Порядку формування ціни на продукцію, роботи, послуги оборонного призначення у разі, коли відбір виконавців з постачання (закупівлі) такої продукції, робіт, послуг здійснюється без застосування конкурентних процедур” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 65, ст. 2207).

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р. № 618 “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2011 р. № 464 і від 23 квітня 2014 р. № 117” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 73, ст. 2466).

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 р. № 746 “Про внесення зміни до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2011 р. № 464” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 87, ст. 2830).

11. Пункт 36 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 950 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 100, ст. 3261).

12. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 травня 2017 р. № 325 “Про внесення зміни до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2011 р. № 464” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 41, ст. 1291).

13. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 травня 2017 р. № 378 “Про внесення змін до Порядку планування, формування, розміщення та коригування державного оборонного замовлення, а також здійснення контролю за його виконанням” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 47, ст. 1461).

14. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 р. № 1093 “Про внесення змін до пункту 263 Порядку планування, формування, розміщення та коригування державного оборонного замовлення, а також здійснення контролю за його виконанням” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 8, ст. 300).

15. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. № 805 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2011 р. № 464” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 88, ст. 2689).

16. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2018 р. № 188 “Про зупинення дії постанови Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 р. № 1093” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 26, ст. 934).

17. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 і від 27 квітня 2011 р. № 464, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. № 314 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 37, ст. 1287).

18. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 р. № 291 “Про внесення змін до Порядку планування, формування, розміщення та коригування державного оборонного замовлення, а також здійснення контролю за його виконанням” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 35, ст. 1238).

19. Пункт 2 змін, що вносяться до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. № 432 і від 27 квітня 2011 р. № 464, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2018 р. № 773 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 78, ст. 2596).

20. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2018 р. № 856 “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2011 р. № 464 і від 23 квітня 2014 р. № 117” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 86, ст. 2828).

21. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2018 р. № 1063 “Про внесення зміни до пункту 263 Порядку планування, формування, розміщення та коригування державного оборонного замовлення, а також здійснення контролю за його виконанням” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 2, ст. 34).

22. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 липня 2019 р. № 667 “Про внесення змін до Порядку планування, формування, розміщення та коригування державного оборонного замовлення, а також здійснення контролю за його виконанням” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 60, ст. 2081).

23. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2019 р. № 905 “Про внесення зміни до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2011 р. № 464” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 89, ст. 2973).

24. Пункт 89 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 6 листопада 2019 р. № 916 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 90, ст. 3000).

25. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 990 “Про внесення зміни до пункту 27 Порядку планування, формування, розміщення та коригування державного оборонного замовлення, а також здійснення контролю за його виконанням” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 98, ст. 3277).

26. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 лютого 2020 р. № 55 “Про внесення зміни до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2011 р. № 464” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 14, ст. 572).

27. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2020 р. № 819 “Деякі питання Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 75, ст. 2381).