Постанова КМУ “Про затвердження Порядку проведення інспектування Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами”

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 20 квітня 2006 р. № 550
Київ

Про затвердження Порядку проведення інспектування Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 968 від 07.09.2011, № 950 від 14.12.2016}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 1618 від 16.11.2006
№ 918 від 16.10.2008
№ 968 від 07.09.2011
№ 868 від 19.09.2012
№ 1067 від 21.11.2012
№ 513 від 03.07.2013
№ 950 від 14.12.2016
№ 795 від 09.09.2020
№ 1034 від 06.10.2021
№ 1123 від 08.10.2022
№ 1237 від 04.11.2022}

Відповідно до статті 2 Закону України “Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні” Кабінет Міністрів України постановляє:

{Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 513 від 03.07.2013}

Затвердити Порядок проведення інспектування Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами, що додається.

{Постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 968 від 07.09.2011, № 950 від 14.12.2016}

Прем’єр-міністр УкраїниЮ. ЄХАНУРОВ
Інд. 34
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 квітня 2006 р. № 550

ПОРЯДОК
проведення інспектування Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами

{Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 968 від 07.09.2011, № 950 від 14.12.2016}

{У тексті Порядку слова “орган служби” у всіх відмінках і формах числа замінено словами “контролюючий орган” у відповідному відмінку і числі, а слово “служба” у всіх відмінках – словами “контролюючий орган” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 968 від 07.09.2011}

{У тексті Порядку слова “контролюючий орган” у всіх відмінках і формах числа замінено словами “орган державного фінансового контролю” у відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ № 950 від 14.12.2016}

{У тексті Порядку слова “заперечення (зауваження)” у всіх відмінках і формах числа замінено словом “заперечення” у відповідному відмінку і числі, а слово “спеціаліст” у всіх відмінках і формах числа – словом “фахівець” у відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ № 1123 від 08.10.2022}

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення інспектування в міністерствах та інших органах виконавчої влади, державних фондах, фондах загальнообов’язкового державного соціального страхування, бюджетних установах і у суб’єктів господарювання державного сектору економіки, в тому числі суб’єктів господарювання, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків акцій (часток) належать суб’єктам господарювання державного сектору економіки, а також на підприємствах, в установах та організаціях, які отримують (отримували в період, який перевіряється) кошти з бюджетів усіх рівнів, державних фондів та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування або використовують (використовували у період, який перевіряється) державне чи комунальне майно (далі – підконтрольні установи), а на підставі рішення суду – в інших суб’єктів господарювання.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 513 від 03.07.2013, № 1237 від 04.11.2022}

2. Інспектування полягає у документальній і фактичній перевірці певного комплексу або окремих питань фінансово-господарської діяльності об’єкта контролю і проводиться у формі ревізії, яка повинна забезпечувати виявлення фактів порушення законодавства, встановлення винних у їх допущенні посадових і матеріально відповідальних осіб.

3. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

акт ревізії – документ, який складається посадовими особами органу державного фінансового контролю, що проводили ревізію, фіксує факт її проведення та результати. Заперечення до акта ревізії (за їх наявності) та висновки до них є невід’ємною частиною акта;

{Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 513 від 03.07.2013, № 1123 від 08.10.2022}

винні особи – особи, які відповідно до покладених на них обов’язків та законодавства були відповідальні за фінансово-господарські операції, проведені з порушенням законодавства, та/або дії (бездіяльність) яких призвели до такого порушення;

{Абзац третій пункту 3 в редакції Постанови КМ № 513 від 03.07.2013}

додатки до акта ревізії – документи, які містять інформацію про фінансово-господарську діяльність об’єкта контролю, інші документи та інформацію, які підтверджують зміст акта ревізії;

{Абзац четвертий пункту 3 в редакції Постанов КМ № 513 від 03.07.2013, № 1123 від 08.10.2022}

зустрічна звірка – метод документального та фактичного підтвердження в об’єкта зустрічної звірки виду, обсягу і якості операцій та розрахунків для з’ясування їх реальності та повноти відображення в обліку об’єкта контролю;

{Абзац п’ятий пункту 3 в редакції Постанови КМ № 1123 від 08.10.2022}

матеріали ревізії – акт ревізії з додатками до акта ревізії та інші документи, отримані за результатами проведення або реалізації результатів ревізії;

{Абзац пункту 3 в редакції Постанови КМ № 1123 від 08.10.2022}

об’єкт зустрічної звірки – юридичні особи, які мали правовідносини з об’єктом контролю та/або залучалися для виконання договірних відносин із об’єктом контролю, та/або юридичні особи, товари, роботи, послуги яких використовувалися для виконання цих договірних відносин;

{Абзац пункту 3 в редакції Постанови КМ № 1123 від 08.10.2022}

об’єкт контролю – підконтрольна установа та її відокремлені підрозділи, що не мають статусу юридичної особи, а також суб’єкт господарювання незалежно від форми власності, який не віднесено Законом України “Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні” (далі – Закон) до підконтрольних установ та у якого здійснюється державний фінансовий контроль на підставі судового рішення, ухваленого у кримінальному провадженні;

{Абзац пункту 3 в редакції Постанови КМ № 1123 від 08.10.2022}

орган державного фінансового контролю – Держаудитслужба, її міжрегіональні територіальні органи;

{Абзац пункту 3 в редакції Постанови КМ № 968 від 07.09.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 513 від 03.07.2013; в редакції Постанови КМ № 950 від 14.12.2016}

планова виїзна ревізія – ревізія у підконтрольних установах, яка передбачена у плані проведення заходів державного фінансового контролю і проводиться за місцезнаходженням такої підконтрольної установи чи за місцем розташування об’єкта права власності, стосовно якого проводиться ревізія, не частіше ніж один раз на календарний рік;

{Абзац пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 950 від 14.12.2016}

позапланова виїзна ревізія – ревізія, яка не передбачена в планах проведення заходів державного фінансового контролю і проводиться за наявності обставин, визначених Законом;

{Абзац пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 513 від 03.07.2013, № 950 від 14.12.2016, № 1123 від 08.10.2022}

посадові особи органу державного фінансового контролю – працівник або група у складі двох і більше працівників органу державного фінансового контролю, що в межах компетенції органу державного фінансового контролю проводять ревізію або зустрічну звірку;

{Абзац пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 513 від 03.07.2013}

правоохоронні органи – органи прокуратури, служби безпеки, Національної поліції, Бюро економічної безпеки, Національне антикорупційне бюро, інші утворені відповідно до законодавства органи, які здійснюють правоохоронні функції;

{Абзац пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 968 від 07.09.2011, № 513 від 03.07.2013; в редакції Постанови КМ № 950 від 14.12.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1034 від 06.10.2021}

ревізія місцевого бюджету – форма контролю за виконанням функцій із складання і виконання місцевого бюджету, яка полягає в одночасному проведенні ревізій стану дотримання вимог бюджетного законодавства місцевими фінансовими органами, органами Казначейства і учасниками бюджетного процесу, що здійснюють управління коштами відповідного місцевого бюджету чи комунальним майном та/або їх використовують;

{Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 918 від 16.10.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 968 від 07.09.2011}

фінансово-господарська діяльність об’єкта контролю – сукупність рішень, дій та операцій, які об’єкт контролю приймає та здійснює в частині володіння, використання та розпорядження фінансовими ресурсами, необоротними та іншими активами.

{Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 918 від 16.10.2008}

Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про інформацію”, “Про електронні документи та електронний документообіг”, “Про електронні довірчі послуги”.

{Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1123 від 08.10.2022}

Організація і проведення ревізій

4. Планові та позапланові виїзні ревізії проводяться органами державного фінансового контролю відповідно до Закону та цього Порядку.

5. Планові виїзні ревізії проводяться відповідно до планів проведення заходів державного фінансового контролю, затверджених в установленому порядку, позапланові виїзні ревізії – за наявності підстав, визначених Законом.

{Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 950 від 14.12.2016}

6. Органи державного фінансового контролю за письмовим зверненням можуть отримувати від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію, що стосується діяльності та фінансового стану об’єкта контролю.

7. У ході підготовки до ревізії посадовими особами органу державного фінансового контролю складається програма ревізії.

Програма ревізії має містити найменування об’єкта контролю, тему, період та питання, що підлягають ревізії відповідно до компетенції органу державного фінансового контролю. Програма затверджується керівником органу державного фінансового контролю або його заступником чи уповноваженою керівником цього органу посадовою особою.

Під час проведення ревізії до програми ревізії можуть вноситися зміни у порядку її затвердження.

У разі потреби зміни періоду, що підлягає ревізії, після внесення в установленому порядку змін до плану проведення заходів державного фінансового контролю (або отримання відповідного рішення суду в разі проведення позапланової виїзної ревізії) до програми ревізії вносяться відповідні зміни, які затверджуються та видаються у порядку затвердження програми ревізії. При цьому нове направлення не оформлюється.

Посадова особа органу державного фінансового  контролю, яка проводить ревізію, надає на вимогу керівника об’єкта контролю чи його заступника копію програми ревізії.

{Пункт 7 в редакції Постанови КМ № 1123 від 08.10.2022}

8. Орган державного фінансового контролю, що проводить планову виїзну ревізію, повідомляє об’єкту контролю одним із способів, визначених у пункті 39 цього Порядку, про дати її початку та закінчення. Планова виїзна ревізія розпочинається не раніше ніж через 10 календарних днів після надіслання об’єкту контролю повідомлення.

Про проведення позапланової виїзної ревізії та зустрічної звірки не повідомляється.

9. Склад, кількість посадових осіб органу державного фінансового контролю та строки проведення ревізії визначаються органом державного фінансового контролю з урахуванням обсягу передбачених програмою ревізії питань та в межах визначеної її тривалості (30 робочих днів для планової та 15 – для позапланової).

{Абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1618 від 16.11.2006}

Строк проведення ревізії в межах визначеної Законом тривалості продовжується за рішенням керівника органу державного фінансового контролю, а понад визначену Законом тривалість – за рішенням суду на строк, що не перевищує 15 робочих днів для планової виїзної ревізії та 5 – для позапланової виїзної ревізії.

{Абзац другий пункту 9 в редакції Постанови КМ № 1618 від 16.11.2006}

10. До участі в ревізії за письмовим зверненням керівника органу державного фінансового контролю можуть залучатися фахівці міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, підприємств, установ та організацій.

{Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 513 від 03.07.2013}

11. На проведення ревізії органом державного фінансового контролю на кожну посадову особу органу державного фінансового контролю та залученого фахівця оформляється в двох примірниках направлення встановленого Мінфіном зразка.

{Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 968 від 07.09.2011, № 1067 від 21.11.2012, № 950 від 14.12.2016, № 795 від 09.09.2020, № 1123 від 08.10.2022}

12. Перед початком ревізії посадові особи органу державного фінансового контролю та залучені фахівці повинні під розписку на примірнику органу державного фінансового контролю видати керівнику об’єкта контролю чи його заступнику направлення та копію рішення суду (у разі проведення позапланової виїзної ревізії за рішенням суду).

Якщо керівник об’єкта контролю чи його заступник відмовляється від підпису, але не заперечує проти проведення ревізії, про це зазначається у вступній частині акта ревізії.

13. У разі продовження строку планової або позапланової виїзної ревізії в межах визначеної Законом тривалості посадові особи органу державного фінансового контролю та залучені фахівці зобов’язані надати керівнику об’єкта контролю чи його заступнику направлення з продовженим строком проведення ревізії.

{Абзац перший пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 513 від 03.07.2013, № 1123 від 08.10.2022}

Якщо строк планової виїзної ревізії чи строк позапланової виїзної ревізії, яка проводиться за рішенням суду, продовжений понад визначену Законом тривалість, посадові особи органу державного фінансового контролю зобов’язані пред’явити керівнику об’єкта контролю також копію відповідного рішення суду.

14. Посадові особи органу державного фінансового контролю зобов’язані розписатися в журналі реєстрації перевірок об’єкта контролю (у разі його надання). Факт ненадання об’єктом контролю журналу фіксується у вступній частині акта ревізії.

{Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 513 від 03.07.2013}

15. Керівники об’єкта контролю, а також підприємства, установи чи організації, у яких проводиться зустрічна звірка, забезпечують посадовим особам органу державного фінансового контролю місце для роботи, створення умов для зберігання документів, можливість користування зв’язком, комп’ютерною, розмножувальною та іншою технікою, а також надання інших послуг для виконання службових обов’язків.

{Пункт 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 513 від 03.07.2013}

16. Ревізія проводиться шляхом:

документальної перевірки, що передбачає встановлення відповідності законодавству установчих, фінансових, бухгалтерських (первинних і зведених) документів, статистичної, фінансової та бюджетної звітності, господарських договорів, розпорядчих та інших документів об’єкта контролю, пов’язаних із плануванням і провадженням фінансово-господарської діяльності, веденням бухгалтерського обліку, складенням фінансової звітності (далі – документи об’єкта контролю). Надання документів об’єкта контролю посадовим особам органу державного фінансового контролю забезпечується керівником об’єкта контролю чи його заступником у строк, який зазначається посадовими особами органу державного фінансового контролю у вимозі про надання документів та встановлюється з урахуванням запитуваного обсягу таких документів;

{Абзац другий пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 513 від 03.07.2013; в редакції Постанови КМ № 1123 від 08.10.2022}

фактичної перевірки, що передбачає контроль за наявністю грошових сум, цінних паперів, бланків суворої звітності, оборотних і необоротних активів, інших матеріальних і нематеріальних цінностей шляхом проведення інвентаризації, обстеження та контрольного обміру виконаних робіт, правильністю застосування норм витрат сировини і матеріалів, виходу готової продукції і природних втрат шляхом організації контрольних запусків у виробництво, контрольних аналізів готової продукції та інших аналогічних дій за участю відповідних посадових осіб органу державного фінансового контролю або фахівців інших органів, підприємств, установ та організацій. Посадові особи органу державного фінансового контролю мають право вимагати від керівників об’єкта контролю організацію та проведення фактичної перевірки в присутності посадових осіб органу державного фінансового контролю та за участю матеріально-відповідальних осіб, а у разі перевірки обсягу виконаних робіт – також представників суб’єкта господарювання – виконавців робіт.

{Абзац третій пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 513 від 03.07.2013, № 1123 від 08.10.2022}

Документальна і фактична перевірки проводяться щодо дотримання вимог законів та інших нормативно-правових актів. Фактична перевірка здійснюється станом на дату її проведення незалежно від періоду, що підлягає ревізії. Для підтвердження результатів фактичної перевірки та фактів, що стосуються періоду, який підлягає ревізії, посадові особи органу державного фінансового контролю можуть перевіряти документи об’єкта контролю і за інші періоди фінансово-господарської діяльності об’єкта контролю.

{Абзац четвертий пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 513 від 03.07.2013}

У разі відмови керівників об’єкта контролю від проведення інвентаризації посадові особи органу державного фінансового контролю вживають заходів відповідно до Закону.

17. Перелік і обсяг відомостей про результати ревізії на об’єкті контролю не підлягають розголошенню до їх повного документування в акті ревізії, крім випадків, передбачених законодавством.

Для дослідження питань, передбачених програмою ревізії, посадові особи органу державного фінансового контролю мають право отримувати на об’єкті контролю перелік відомостей, що містять інформацію з обмеженим доступом.

{Абзац другий пункту 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 513 від 03.07.2013}

18. У разі виявлення порушень законодавства, контроль за дотриманням якого віднесено до компетенції органу державного фінансового контролю, посадові особи органу державного фінансового контролю повинні вимагати від працівників об’єкта контролю, причетних до виявлених порушень, письмові пояснення.

Якщо працівники об’єкта контролю відмовляються від надання письмових пояснень, цей факт фіксується в акті ревізії.

Для з’ясування окремих обставин фінансово-господарської діяльності об’єкта контролю посадові особи органу державного фінансового контролю можуть вимагати та одержувати письмові пояснення від працівників об’єкта контролю, а також інформацію від інших осіб відповідно до Закону.

{Абзац третій пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 513 від 03.07.2013; в редакції Постанови КМ № 1123 від 08.10.2022}

Пояснення оформляються на ім’я посадової особи органу державного фінансового контролю, що проводить ревізію, з обов’язковим зазначенням дати.

{Абзац четвертий пункту 18 в редакції Постанови КМ № 1123 від 08.10.2022}

Перелік питань щодо обставин фінансово-господарської діяльності об’єкта контролю, які потребують пояснень, надається працівникам об’єкта контролю одним із способів, визначених пунктом 39 цього Порядку.

{Пункт 18 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1123 від 08.10.2022}

У разі ненадання письмових пояснень протягом трьох робочих днів з дня отримання працівником об’єкта контролю переліку питань чи у разі відмови працівником об’єкта контролю від їх надання цей факт зазначається в акті ревізії.

{Пункт 18 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1123 від 08.10.2022}

19. Якщо під час ревізії виявлено факти порушення законодавства, вжиття заходів щодо яких не належить до компетенції органу державного фінансового контролю (зокрема, з питань обігу готівки, валютних операцій, формування об’єкта та/або бази оподаткування, ціноутворення, дотримання антимонопольного законодавства та інших), посадові особи органу державного фінансового контролю невідкладно повідомляють про це керівнику органу державного фінансового контролю чи його заступнику, які забезпечують інформування відповідних державних органів про такі факти.

{Пункт 19 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 513 від 03.07.2013, № 1123 від 08.10.2022}

20. У разі коли під час проведення ревізії виявлено документи, які свідчать про порушення законодавства, і на об’єкті контролю не гарантується збереження та не виключена можливість їх підробки, посадові особи органу державного фінансового контролю можуть на підставі рішення суду вилучати на строк до закінчення ревізії оригінали таких документів та оформляти вилучення відповідним актом із залишенням у справах об’єкта контролю копій вилучених документів та їх опису.

Копії акта вилучення та опису вилучених документів об’єкта контролю вручаються під розписку уповноваженій особі об’єкта контролю. Якщо уповноважена особа об’єкта контролю відмовляється від засвідчення акта вилучення чи підпису про отримання його копії, відповідні документи видаються об’єкту контролю одним із способів, визначених у пункті 39 цього Порядку.

У разі вилучення документів об’єкта контролю у зв’язку з їх підробленням або виявленими зловживаннями орган державного фінансового контролю негайно повідомляє про це правоохоронні органи для прийняття рішення про вилучення таких документів. Якщо правоохоронними органами не прийнято відповідне рішення, зазначені документи в останній день ревізії повертаються об’єкту контролю.

Для повернення вилучених оригіналів документів об’єкта контролю, а також їх передачі правоохоронним органам складається відповідний акт та опис повернутих (переданих) документів. Про передачу вилучених оригіналів документів правоохоронним органам орган державного фінансового контролю повідомляє об’єкту контролю з наданням копії опису переданих документів.

Акт вилучення та опис вилучених документів, акт повернення (передачі) та опис повернутих (переданих) документів реєструються органом державного фінансового контролю не пізніше наступного робочого дня після їх підписання в журналі реєстрації описів.

{Абзац п’ятий пункту 20 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 968 від 07.09.2011, № 795 від 09.09.2020}

21. Для підтвердження виявлених ревізією фактів посадові особи органу державного фінансового контролю у разі потреби отримують від об’єкта контролю завірені копії документів, які засвідчують відповідні факти, і долучають їх до матеріалів ревізії.

{Абзац перший пункту 21 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 513 від 03.07.2013}

Якщо керівники об’єкта контролю відмовляються від надання завірених копій документів, це зазначається в акті ревізії.

22. Планова виїзна ревізія може бути зупинена у разі необхідності проведення зустрічних звірок, без завершення яких неможливе якісне проведення ревізії, термінового виконання інших завдань відповідно до повноважень, передбачених Законом, унаслідок дії непереборної сили, на період воєнного або надзвичайного стану на території України чи в окремих її місцевостях, а також у разі обґрунтованого звернення об’єкта контролю за погодженням з керівником органу державного фінансового контролю. При цьому ревізія повинна бути закінчена протягом 60 робочих днів, а у разі зупинення планової виїзної ревізії унаслідок дії непереборної сили чи введення воєнного або надзвичайного стану на території України чи в окремих її місцевостях – протягом 60 робочих днів після припинення дії непереборної сили чи припинення/скасування воєнного або надзвичайного стану відповідно.

{Абзац перший пункту 22 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 513 від 03.07.2013, № 1123 від 08.10.2022}

Рішення про зупинення та поновлення планової виїзної ревізії приймає керівник органу державного фінансового контролю за поданням посадової особи органу державного фінансового контролю, що проводить ревізію.

{Абзац другий пункту 22 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1123 від 08.10.2022}

У разі зупинення ревізії на строк понад 3 робочих дні орган державного фінансового контролю надсилає об’єкту контролю та органу, який ініціював проведення ревізії, повідомлення про дату зупинення ревізії.

{Абзац третій пункту 22 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1123 від 08.10.2022}

Поновлення проведення ревізії можливе одразу після повідомлення про це об’єкта контролю. Повідомлення про зупинення та поновлення ревізії здійснюється одним із способів, визначених у пункті 39 цього Порядку.

{Абзац четвертий пункту 22 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1123 від 08.10.2022}

Строк, на який зупинено ревізію, не включається до тривалості її проведення.

{Абзац п’ятий пункту 22 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 513 від 03.07.2013}

23. У разі відсутності бухгалтерського обліку на об’єкті контролю, недопущення посадових осіб органу державного фінансового контролю або залученого фахівця до проведення ревізії та ненадання необхідних для перевірки документів, наявності інших об’єктивних і незалежних від органу державного фінансового контролю обставин, що унеможливлюють або перешкоджають проведенню ревізії, посадова особа органу державного фінансового контролю складає та підписує акт про неможливість проведення ревізії із зазначенням відповідних причин, який надається об’єкту контролю одним із способів, визначених у пункті 39 цього Порядку, та долучається до матеріалів ревізії.

{Абзац перший пункту 23 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 513 від 03.07.2013; в редакції Постанови КМ № 1123 від 08.10.2022}

У разі усунення таких обставин ревізія за рішенням керівника органу державного фінансового контролю може бути завершена в установленому законодавством порядку. При цьому до її тривалості не включається строк, протягом якого ревізія фактично не проводилася. В іншому випадку ревізія не вважається проведеною і орган державного фінансового контролю має право вдруге організувати та провести ревізію об’єкта контролю, зокрема в плановому порядку, протягом того ж календарного року.

{Абзац другий пункту 23 в редакції Постанови КМ № 513 від 03.07.2013}

Про факти недопущення посадових осіб органу державного фінансового контролю до проведення ревізії, ненадання необхідних для перевірки документів та інші незалежні від органу державного фінансового контролю обставини, що перешкоджають проведенню ревізії, орган державного фінансового контролю інформує правоохоронні органи для вжиття заходів, передбачених законодавством.

{Абзац третій пункту 23 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1123 від 08.10.2022}

Перешкоджання посадовим особам органу державного фінансового контролю у проведенні ревізії є підставою для застосування до об’єкту контролю санкцій, передбачених законодавством, і для притягнення керівника об’єкта контролю до визначеної законом юридичної відповідальності.

{Абзац четвертий пункту 23 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1123 від 08.10.2022}

На підставі акта про неможливість проведення ревізії через відсутність бухгалтерського обліку орган державного фінансового контролю одним із способів, визначених у пункті 39 цього Порядку, надає об’єкту контролю вимоги щодо приведення обліку у відповідність із законодавством та інформує про це орган управління об’єкта контролю.

{Абзац п’ятий пункту 23 в редакції Постанови КМ № 1123 від 08.10.2022}

Керівник об’єкта контролю повідомляє органу державного фінансового контролю про усунення таких обставин наступного робочого дня після їх усунення.

{Пункт 23 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1123 від 08.10.2022}

24. Якщо відсутність належного бухгалтерського обліку окремих операцій об’єкта контролю дає можливість проводити ревізію з інших питань програми, така ревізія проводиться за цими питаннями. Орган державного фінансового контролю, який виявив відсутність бухгалтерського обліку окремих операцій, надає об’єкту контролю одним із способів, визначених у пункті 39 цього Порядку, вимогу щодо приведення обліку у відповідність із законодавством та інформує орган управління об’єкта контролю. Факт відсутності належного бухгалтерського обліку окремих операцій об’єкта контролю зазначається в акті ревізії та протоколі про адміністративне правопорушення.

{Пункт 24 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1123 від 08.10.2022}

25. Керівник об’єкта контролю повинен забезпечити поновлення бухгалтерського обліку в строк не більш як два місяці з дати надіслання органом державного фінансового контролю відповідної вимоги. Посадовим особам органу державного фінансового контролю забороняється брати участь у поновленні бухгалтерського обліку на об’єкті контролю.

26. З метою підтвердження виду, обсягу операцій та розрахунків для з’ясування їх реальності та повноти відображення в обліку об’єкта контролю органами державного фінансового контролю можуть проводитися зустрічні звірки на підприємствах, в установах та організаціях.

Для проведення зустрічної звірки посадовій особі органу державного фінансового контролю та залученому фахівцю видається направлення встановленого Мінфіном зразка.

Направлення на проведення зустрічної звірки надається керівнику об’єкта зустрічної звірки чи його заступнику у спосіб, визначений пунктом 12 цього Порядку.

За результатами зустрічної звірки складається у чотирьох примірниках довідка, перший, другий і третій примірники якої долучаються до додатків до акта ревізії. Четвертий примірник довідки складається для підприємства (установи чи організації), на якому проводилася зустрічна звірка. 

Довідку зустрічної звірки підписує посадова особа органу державного фінансового контролю. У разі проведення посадовими особами органу державного фінансового контролю та залученими фахівцями зустрічної звірки у складі групи довідку зустрічної звірки підписує керівник групи.

Вручення підприємству (установі чи організації) довідки зустрічної звірки здійснюється у тому ж порядку, який визначено для акта ревізії.

Заходи, визначені пунктами 42-44 цього Порядку, щодо довідок зустрічних звірок не здійснюються.

У разі недопущення посадової особи органу державного фінансового контролю або залученого фахівця до проведення зустрічної звірки, ненадання необхідних для звірки документів складається за підписом посадових осіб органу державного фінансового контролю акт, який долучається до акта ревізії та у якому зазначається факт такого недопущення, і невідкладно інформуються правоохоронні органи для вжиття заходів, передбачених законом.

Стосовно осіб об’єкта контролю, які чинять перешкоди у проведенні зустрічної звірки і ревізії, вживають заходів для притягнення до юридичної відповідальності відповідно до закону.

{Пункт 26 в редакції Постанови КМ № 1123 від 08.10.2022}

Особливості проведення ревізії за зверненням правоохоронного органу

27. За зверненням правоохоронного органу органи державного фінансового контролю в межах своєї компетенції проводять планові та позапланові виїзні ревізії за місцезнаходженням об’єкта контролю.

28. У разі ненадання правоохоронним органом рішення суду про проведення позапланової виїзної ревізії, але за наявності у зверненні правоохоронного органу фактів, що свідчать про порушення вимог законів, контроль за дотриманням яких віднесено до компетенції органу державного фінансового контролю, можливе включення ревізії об’єкта контролю до плану проведення заходів державного фінансового контролю на наступний плановий період за умови, що така установа не ревізувалася органами державного фінансового контролю у плановому порядку протягом поточного календарного року.

{Абзац перший пункту 28 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 513 від 03.07.2013, № 950 від 14.12.2016}

Звернення правоохоронного органу розглядається органом державного фінансового контролю, якщо воно підписане керівником правоохоронного органу чи його заступником і містить:

{Абзац другий пункту 28 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 968 від 07.09.2011; в редакції Постанови КМ № 950 від 14.12.2016}

повну назву об’єкта контролю, дані про його місцезнаходження, організаційно-правову форму;

інформацію про належність об’єкта контролю до підконтрольних установ;

обґрунтування необхідності проведення ревізії;

перелік питань, на які відповідно до компетенції органів державного фінансового контролю необхідно дати відповідь;

зазначення періоду проведення ревізії об’єкта контролю.

Якщо зазначені дані викладені в рішенні суду про надання дозволу на проведення ревізії, допускається їх відсутність у зверненні правоохоронного органу, до якого додається таке рішення.

{Пункт 28 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 513 від 03.07.2013}

Рішення щодо включення ревізії об’єкта контролю за зверненням правоохоронного органу до плану проведення заходів державного фінансового контролю приймається керівником органу державного фінансового контролю.

{Абзац пункту 28 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 968 від 07.09.2011; в редакції Постанови КМ № 950 від 14.12.2016}

Про прийняте рішення інформується протягом 10 робочих днів після отримання звернення відповідний правоохоронний орган.

29. Позапланова виїзна ревізія об’єкта контролю за зверненням правоохоронного органу проводиться у разі надання ним:

клопотання слідчого або прокурора про призначення позапланової виїзної ревізії та ухвали суду про дозвіл на її проведення, в якому зазначаються підстави проведення, дати її початку та закінчення, а також номер кримінального провадження, орган, що здійснює досудове розслідування, дата та підстави повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (для ревізії суб’єкта господарської діяльності, не віднесеного Законом до підконтрольних установ);

{Абзац другий пункту 29 в редакції Постанови КМ № 868 від 19.09.2012}

постанови слідчого або прокурора про призначення позапланової виїзної ревізії, винесеної після повідомлення посадовій особі підконтрольної установи, що ревізується, про підозру у вчиненні нею кримінального правопорушення;

{Абзац третій пункту 29 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1618 від 16.11.2006, № 868 від 19.09.2012}

інформації про факти, що свідчать про порушення об’єктом контролю – підконтрольною установою законів, та рішення суду про дозвіл на проведення ревізії, в якому зазначаються підстави для її проведення, дати початку та закінчення проведення ревізії.

{Абзац четвертий пункту 29 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 968 від 07.09.2011; в редакції Постанови КМ № 950 від 14.12.2016}

30. Звернення правоохоронного органу, що не відповідає вимогам визначеним у пунктах 28 і 29 цього Порядку, та/або не належить до компетенції органу державного фінансового контролю, підлягає поверненню протягом 10 робочих днів правоохоронному органу для уточнення.

31. Для проведення ревізії за зверненням правоохоронного органу складається відповідно до компетенції органу державного фінансового контролю на підставі питань, що містяться у зверненні, постанові слідчого або прокурора, рішенні суду, програма ревізії, яка письмово погоджується з правоохоронним органом.

{Пункт 31 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1618 від 16.11.2006}

32. З метою комплексного охоплення плановою виїзною ревізією питань фінансово-господарської діяльності об’єкта контролю до програми крім зазначених у зверненні правоохоронного органу питань можуть включатися за ініціативою органу державного фінансового контролю інші питання відповідно до компетенції органу державного фінансового контролю.

33. Звернення правоохоронного органу, постанова слідчого або прокурора, рішення суду долучаються до матеріалів ревізії і залишаються в органі державного фінансового контролю.

34. Органи державного фінансового контролю проводять з правоохоронними органами щоквартальні звірки результатів розгляду переданих їм актів ревізій відповідно до порядку взаємодії органів державного фінансового контролю з правоохоронними органами.

{Пункт 34 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 968 від 07.09.2011, № 513 від 03.07.2013, № 950 від 14.12.2016, № 795 від 09.09.2020}

Оформлення результатів ревізії

35. Результати ревізії оформляються актом, який повинен мати наскрізну нумерацію сторінок. На першому аркуші акта ревізії, який оформляється на бланку органу державного фінансового контролю, зазначається назва документа (акт), дата і номер, місце складення (назва міста, села чи селища).

{Абзац перший пункту 35 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 513 від 03.07.2013, № 1123 від 08.10.2022}

Акт ревізії містить:

вступну частину, в якій зазначаються підстава для проведення ревізії, тема ревізії, повне найменування об’єкта контролю, його місцезнаходження, адреса електронної пошти, відомості про організаційно-правову форму та форму власності, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, дати початку і закінчення ревізії, період, який підлягав ревізії, перелік посадових осіб органу державного фінансового контролю та залучених фахівців, які проводили ревізію, перелік осіб, які відповідали за фінансово-господарську діяльність об’єкта контролю у період, що підлягав ревізії, інші відомості щодо організаційної структури об’єкта контролю, наявності підпорядкованих йому підприємств, установ, організацій, перебігу ревізії та перешкоджання у її проведенні, а також факти відмови від підписання або неможливість підписання документів у разі наявності;

{Абзац третій пункту 35 в редакції Постанови КМ № 1123 від 08.10.2022}

констатуючу частину, в якій наведено інформацію про результати ревізії в розрізі кожного питання програми із зазначенням, за який період, яким способом (вибірковим, суцільним) та за якими документами перевірено ці питання, висновок про наявність або відсутність порушень законодавства, визначений у разі наявності в установленому законодавством порядку розмір збитків, завданих державі чи об’єкту контролю внаслідок таких порушень, а також іншу інформацію, що стосується діяльності та фінансового стану об’єкта контролю, та факти, що стосуються періоду, який підлягає ревізії.

{Абзац четвертий пункту 35 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 513 від 03.07.2013; в редакції Постанови КМ № 1123 від 08.10.2022}

Виявлені допущені об’єктом контролю порушення законодавства, контроль за дотриманням якого віднесено до компетенції органу державного фінансового контролю, фіксуються в констатуючій частині акта ревізії з обов’язковим посиланням на норми законів чи інших нормативно-правових актів, які порушено, та зазначенням винних у їх допущенні осіб.

За результатами проведення ревізії з окремих питань програми посадові особи органу державного фінансового контролю та залучені фахівці, які проводили ревізію у складі групи, можуть за рішенням керівника групи складати довідки, які підписують відповідні посадові особи органу державного фінансового контролю, залучені фахівці та надають об’єкту контролю одним із способів, визначених у пункті 39 цього Порядку. Працівники об’єкта контролю, які є відповідальними з цих питань, підписують протягом двох робочих днів такі довідки та повертають їх посадовим особам органу державного фінансового контролю або залученим фахівцям, які їх склали. Довідки складаються в одному примірнику,  надаються керівнику групи для прийняття рішення щодо включення до акта ревізії викладених у них фактів та долучаються до акта ревізії. На вимогу об’єкта контролю йому можуть бути видані копії довідок.

{Абзац шостий пункту 35 в редакції Постанови КМ № 1123 від 08.10.2022}

36. Акт ревізії підписується посадовою особою органу державного фінансового контролю та керівником і головним бухгалтером об’єкта контролю або особою, уповноваженою на ведення бухгалтерського обліку (далі – головний бухгалтер), а також за необхідності іншими працівниками об’єкта.

У разі коли на об’єкті контролю бухгалтерський облік ведеться на договірних засадах спеціалістом з бухгалтерського обліку – самозайнятою особою чи підприємством, які провадять діяльність у сфері бухгалтерського обліку та/або аудиторської діяльності, акт ревізії підписується керівником об’єкта контролю.

{Пункт 36 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1123 від 08.10.2022}

У разі проведення посадовими особами органу державного фінансового контролю і залученими фахівцями ревізії в складі групи акт ревізії підписується керівником групи.

Потреба в ознайомленні з актом ревізії та його підписанні іншими працівниками об’єкта контролю, зокрема колишніми керівником і головним бухгалтером, що є відповідальні за фінансово-господарську діяльність об’єкта контролю у період, що підлягає ревізії, визначається посадовою особою органу державного фінансового контролю самостійно.

Акт ревізії централізованої бухгалтерії, яка обслуговує декілька бюджетних установ, підписується посадовою особою органу державного фінансового контролю, керівником та головним бухгалтером органу, при якому утворена централізована бухгалтерія. Із змістом акта ревізії централізованої бухгалтерії ознайомлюються керівники бюджетних установ, що обслуговуються відповідною централізованою бухгалтерією та щодо діяльності яких ревізією виявлено порушення.

{Пункт 36 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 513 від 03.07.2013}

{Пункт 37 виключено на підставі Постанови КМ № 918 від 16.10.2008}

38. Акт ревізії складається у трьох примірниках: перший – для органу державного фінансового контролю, другий – для об’єкта контролю, третій – для передачі правоохоронним органам у випадках, передбачених цим Порядком та законодавством.

Для унеможливлення підробки примірники акта візуються посадовою особою органу державного фінансового контролю на кожній сторінці із зазначенням на останній сторінці загальної кількості сторінок.

Третій примірник акта ревізії до передачі правоохоронному органу зберігається у матеріалах ревізії. На звернення правоохоронного органу про видачу акта ревізії у разі, коли третій примірник вже надіслано іншому правоохоронному органу, орган державного фінансового контролю повідомляє про його назву, реквізити супровідного листа та видає завірену копію акта ревізії.

39. Після складення акта ревізії посадова особа органу державного фінансового контролю підписує всі його примірники та забезпечує реєстрацію в журналі реєстрації актів ревізій, форма якого визначається Держаудитслужбою.

{Абзац перший пункту 39 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 968 від 07.09.2011, № 950 від 14.12.2016}

Перший і третій примірники акта ревізії надаються для ознайомлення і підписання об’єкту контролю у строк не пізніше ніж 5 робочих днів після закінчення ревізії одним із таких способів:

а) особисто під розписку керівнику або головному бухгалтеру об’єкта контролю;

б) через канцелярію (підрозділ з питань діловодства) з відміткою на примірнику акта органу державного фінансового контролю про дату реєстрації в журналі вхідної кореспонденції об’єкта контролю та підписом працівника канцелярії (загального відділу), який здійснив реєстрацію;

{Підпункт “б” пункту 39 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 968 від 07.09.2011}

в) рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням. При цьому на примірнику акта, що залишається в органі державного фінансового контролю, зазначаються реквізити поштового повідомлення, яке долучається до матеріалів ревізії.

40. Керівник, головний бухгалтер та інші визначені працівники об’єкта контролю зобов’язані ознайомитися з актом ревізії та у разі погодження з викладеними у ньому фактами підписати отримані примірники акта. У разі наявності заперечень щодо змісту акта ревізії керівник, головний бухгалтер чи інші особи підписують його із застереженням.

Підписані примірники акта ревізії об’єкт контролю зобов’язаний повернути органу державного фінансового контролю у строк не пізніше ніж 3 робочих дні після отримання. У разі ненадходження до органу державного фінансового контролю підписаних примірників акта ревізії протягом зазначеного строку посадові особи органу державного фінансового контролю засвідчують це актом про відмову від підпису, що складається у трьох примірниках, один з яких видається об’єкту контролю способом, визначеним у пункті 39 цього Порядку.

Після складення акта про відмову від підпису орган державного фінансового контролю має право здійснити належні заходи щодо реалізації результатів ревізії з обов’язковим інформуванням про факт відмови від підписання акта ревізії органу управління об’єкта контролю і за необхідності відповідних органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

У разі неповернення об’єктом контролю першого і третього примірників акта ревізії орган державного фінансового контролю у передбачених цим Порядком та законодавством випадках подає правоохоронним органам акт про відмову від підпису, належним чином завірену копію другого примірника акта ревізії та долучає оригінал цього примірника до матеріалів ревізії.

41. Після надходження підписаних керівником і головним бухгалтером об’єкта контролю першого і третього примірників акта ревізії орган державного фінансового контролю не пізніше наступного робочого дня з моменту отримання видає об’єкту контролю другий примірник акта ревізії.

42. У разі підписання акта ревізії із запереченнями керівник об’єкта контролю у строк не пізніше ніж 5 робочих днів після повернення органу державного фінансового контролю акта ревізії повинен подати йому підписані заперечення. Якщо протягом цього строку заперечення щодо акта не надійдуть, то орган державного фінансового контролю вживає заходів для реалізації результатів ревізії.

{Пункт 42 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1123 від 08.10.2022}

43. Орган державного фінансового контролю аналізує правильність обґрунтувань, викладених у запереченнях, і в строк не пізніше ніж 15 робочих днів після отримання заперечень дає на них висновок, який затверджується керівником органу державного фінансового контролю або його заступником.

{Пункт 43 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1123 від 08.10.2022}

44. З метою уточнення викладених у запереченнях фактів посадові особи органу державного фінансового контролю мають право вимагати від об’єкта контролю необхідні для перевірки документи та додаткові пояснення.

Реалізація результатів ревізії

45. У міру виявлення ревізією порушень законодавства посадові особи органу державного фінансового контролю, не чекаючи закінчення ревізії, мають право усно рекомендувати керівникам об’єкта контролю невідкладно вжити заходів для їх усунення та запобігання у подальшому.

46. Якщо вжитими в період ревізії заходами не забезпечено повне усунення виявлених порушень, органом державного фінансового контролю у строк не пізніше ніж 10 робочих днів після реєстрації акта ревізії, та у разі надходження заперечень до нього – не пізніше ніж 10 робочих днів після надсилання висновків на такі заперечення об’єкту контролю надсилається вимога щодо усунення виявлених ревізією порушень законодавства із зазначенням строку зворотного інформування.

{Абзац перший пункту 46 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1123 від 08.10.2022}

Про усунення виявлених ревізією фактів порушення законодавства цей об’єкт контролю у строк, визначений вимогою про їх усунення, повинен інформувати відповідний орган державного фінансового контролю з поданням завірених копій первинних, розпорядчих та інших документів, що підтверджують усунення порушень.

47. Про результати ревізії, якою виявлено порушення законів та інших нормативно-правових актів, у строк не пізніше ніж 15 робочих днів після підписання акта ревізії, а у разі надходження заперечень до нього – не пізніше ніж 15 робочих днів після надсилання висновків на такі заперечення інформуються органи управління об’єкта контролю та за необхідності відповідні органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

{Абзац перший пункту 47 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1123 від 08.10.2022}

Про розгляд результатів ревізії та вжиті у зв’язку з цим заходи органи управління об’єкта контролю та органи виконавчої влади не пізніше ніж у місячний строк інформують відповідний орган державного фінансового контролю.

{Пункт 47 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 513 від 03.07.2013}

48. У разі проведення ревізії на підставі звернення правоохоронних органів, а також коли ревізією, проведеною з інших підстав, виявлено порушення, за які передбачено кримінальну відповідальність або які містять ознаки корупційних правопорушень, акти таких ревізій з додатками до акта ревізії у визначені в пункті 46 цього Порядку строки передаються до правоохоронних органів.

{Абзац перший пункту 48 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 513 від 03.07.2013, № 1123 від 08.10.2022}

Про результати розгляду матеріалів ревізії (крім проведених у зв’язку із здійсненням кримінального провадження) правоохоронні органи повідомляють органу державного фінансового контролю протягом 10 робочих днів після прийняття відповідного рішення.

{Абзац другий пункту 48 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 868 від 19.09.2012}

У разі проведення позапланової виїзної ревізії у ході кримінального провадження вимога про усунення порушень, передбачена пунктом 46 цього Порядку, не надсилається, заходи, визначені у пунктах 49 та 50 цього Порядку, не вживаються.

{Пункт 48 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1123 від 08.10.2022}

Якщо виявлено порушення законодавства, за які не передбачено кримінальну відповідальність або які не містять ознаки корупційних правопорушень, орган державного фінансового контролю у визначені в пункті 46 цього Порядку строки інформує про такі порушення правоохоронні органи.

{Абзац пункту 48 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 513 від 03.07.2013, № 1123 від 08.10.2022}

49. У разі коли діями чи бездіяльністю працівників об’єкта контролю державі або підконтрольній установі заподіяна матеріальна шкода, орган державного фінансового контролю ставить вимоги перед керівником об’єкта контролю та органом його управління щодо пред’явлення цивільних позовів до винних осіб.

50. За результатами проведеної ревізії у межах наданих прав органи державного фінансового контролю вживають заходів для забезпечення:

притягнення до адміністративної, дисциплінарної та матеріальної відповідальності винних у допущенні порушень працівників об’єктів контролю;

порушення перед відповідними державними органами питання про визнання недійсними договорів, укладених із порушенням законодавства;

{Пункт 50 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 513 від 03.07.2013}

звернення до суду в інтересах держави щодо усунення виявлених ревізією порушень законодавства з питань збереження і використання активів, а також стягнення у дохід держави коштів, одержаних за незаконними договорами, без встановлених законом підстав або з порушенням вимог законодавства;

застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства.

51. За спільним рішенням органу державного фінансового контролю та об’єкта контролю або його органу управління інформація про результати ревізії виноситься на обговорення на колегіях, нарадах, що проводяться об’єктом контролю. Відомості про результати ревізії можуть оприлюднюватися через засоби масової інформації.

52. Органи державного фінансового контролю здійснюють контроль за усуненням об’єктами контролю порушень законодавства за результатами аналізу їх зворотного інформування про вжиті заходи, а також під час наступних ревізій цих об’єктів контролю, систематично вивчають матеріали ревізій і на підставі їх узагальнення вносять відповідним органам державної влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо перегляду нормативно-правових актів, усунення причин і умов, що сприяли порушенням законодавства.

Особливості ревізії місцевого бюджету

{Пункт 53 виключено на підставі Постанови КМ № 513 від 03.07.2013}

54. До проведення ревізії місцевого бюджету органи державного фінансового контролю можуть залучати інші органи державної влади в установленому законодавством порядку.

55. Результати ревізії місцевого бюджету відображаються у зведеній довідці, яка формується на підставі актів ревізій та інших матеріалів, оформлених за результатами заходів державного фінансового контролю.

{Абзац перший пункту 55 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1123 від 08.10.2022}

{Абзац другий пункту 55 виключено на підставі Постанови КМ № 968 від 07.09.2011}

{Порядок доповнено розділом згідно з Постановою КМ № 918 від 16.10.2008}

Особливості проведення ревізії об’єктів контролю, до складу яких входять відокремлені підрозділи, що не мають статусу юридичної особи

56. Орган державного фінансового контролю, який проводить планову виїзну ревізію об’єкта контролю, який має відокремлені підрозділи (філії, представництва, відділення, інші підрозділи, що не мають статусу юридичної особи (далі – відокремлені підрозділи), надсилає юридичній особі повідомлення про проведення ревізії, передбачене пунктом 8 цього Порядку.

Перед початком ревізії відокремленого підрозділу, який перевіряється у складі ревізії об’єкта контролю, посадові особи органу державного фінансового контролю та залучені фахівці здійснюють заходи стосовно такого відокремленого підрозділу та юридичної особи, визначені пунктом 12 цього Порядку.

57. За результатами ревізії відокремленого підрозділу у двох примірниках (перший – для органу державного фінансового контролю, який проводить ревізію об’єкта контролю, другий – для відокремленого підрозділу) складається довідка з окремих питань програми ревізії об’єкта контролю в частині діяльності цього відокремленого підрозділу (далі – довідка про проведення ревізії відокремленого підрозділу).

Довідка про проведення ревізії відокремленого підрозділу оформляється на бланку органу державного фінансового контролю згідно з вимогами пункту 35 цього Порядку.

Довідку про проведення ревізії відокремленого підрозділу підписує посадова особа органу державного фінансового контролю та забезпечує її реєстрацію у порядку ведення діловодства в органі державного фінансового контролю.

Довідка про проведення ревізії відокремленого підрозділу надається для ознайомлення і підписання відокремленому підрозділу не пізніше наступного робочого дня після її реєстрації у порядку та одним із способів, визначених у пункті 39 цього Порядку.

58. Керівник, особа, уповноважена на ведення бухгалтерського обліку, та інші відповідальні працівники відокремленого підрозділу ознайомлюються з довідкою про проведення ревізії відокремленого підрозділу, підписують її та протягом двох робочих днів з дня її отримання повертають органу державного фінансового контролю, який проводив ревізію відокремленого підрозділу.

У разі наявності заперечень щодо змісту довідки про проведення ревізії відокремленого підрозділу такі заперечення надаються керівником відокремленого підрозділу керівнику об’єкта контролю, який приймає рішення щодо їх включення у заперечення до акта ревізії, що подаються органу державного фінансового контролю, який проводить планову виїзну ревізію об’єкта контролю, у порядку, визначеному пунктами 42-44 цього Порядку.

59. Довідка про проведення ревізії відокремленого підрозділу не пізніше наступного робочого дня після її отримання органом державного фінансового контролю, який проводив ревізію відокремленого підрозділу, надсилається органу державного фінансового контролю, який проводить ревізію об’єкта контролю, до складу якого входить такий відокремлений підрозділ.

60. У разі неотримання органом державного фінансового контролю, який проводив ревізію відокремленого підрозділу, підписаної довідки про проведення ревізії відокремленого підрозділу у визначений пунктом 58 цього Порядку строк, посадові особи органу державного фінансового контролю засвідчують це актом про відмову від підпису, який разом із складеною довідкою про проведення ревізії відокремленого підрозділу надають органу державного фінансового контролю, який проводить ревізію об’єкта контролю. Один примірник акта про відмову від підпису довідки про проведення ревізії відокремленого підрозділу надсилається відокремленому підрозділу.

Надсилання передбачених цим пунктом документів здійснюється одним із способів, визначених у пункті 39 цього Порядку.

{Порядок доповнено розділом згідно з Постановою КМ № 1123 від 08.10.2022}

Особливості складення документів в електронній формі та проведення ревізій за документами, складеними в електронній формі

61. Документи, які складає посадова особа органу державного фінансового контролю відповідно до цього Порядку, створюються у паперовій формі (у кількості примірників, яка передбачена для відповідного типу документа цим Порядком) або у формі електронного документа.

Надсилання, вручення об’єкту контролю, об’єкту зустрічної звірки документів у паперовій формі здійснюються у спосіб, передбачений цим Порядком для відповідного типу документа.

Надсилання об’єкту контролю, об’єкту зустрічної звірки документів в електронній формі здійснюється через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади або за допомогою інших засобів інформаційних, електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем відповідно до законодавства, крім документів, які вручаються під розписку або під особистий підпис.

62. Створення, відправлення, передавання, одержання, зберігання, оброблення, використання та знищення електронних документів під час ревізії здійснюються в електронній формі відповідно до Закону України “Про електронні документи та електронний документообіг” і Типової інструкції з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 55 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 23, ст. 770).

63. У разі неможливості підписання електронного документа, складеного посадовими особами  органу державного фінансового контролю, відповідною посадовою особою або працівником об’єкта контролю, об’єкта зустрічної звірки, шляхом накладення кваліфікованого електронного підпису створюється та підписується ідентичний електронному документу за документарною інформацією та реквізитами документ на папері у тій кількості примірників, яка передбачена для відповідного типу документа цим Порядком.

64. Надання документів об’єкта контролю посадовим особам органу державного фінансового контролю забезпечується керівником об’єкта контролю чи його заступником на електронних носіях з описом вкладених документів у строк, який зазначається посадовими особами органу державного фінансового контролю у вимозі про надання документів та встановлюється з урахуванням запитуваного обсягу таких документів.

Електронна копія електронного документа та візуальне подання електронного документа на папері мають бути засвідчені об’єктом контролю у порядку, встановленому законом.

65. Перед початком перевірки електронних документів перевіряється наявність усіх обов’язкових реквізитів та їх цілісність шляхом перевірки та підтвердження правового статусу кваліфікованого електронного підпису чи печатки відповідно до частини другої статті 18 Закону України “Про електронні довірчі послуги”.

{Порядок доповнено розділом згідно з Постановою КМ № 1123 від 08.10.2022}