Наказ ДСНС Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження єдиних вимог до облаштування та утримання територій і об’єктів майнових комплексів підрозділів цивільного захисту

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

НАКАЗ

27.06.2013  № 433

(з основної діяльності)

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження єдиних вимог до облаштування та утримання територій і об’єктів майнових комплексів підрозділів цивільного захисту

З метою впровадження єдиних вимог до облаштування та утримання територій і об’єктів майнових комплексів підрозділів цивільного захисту, а також належної організації планування, фінансування, виконання та звітності за виконані поточний та капітальний ремонти будівель і комунальних споруд у ДСНС України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методичні рекомендації щодо впровадження єдиних вимог до облаштування та утримання територій і об’єктів майнових комплексів підрозділів цивільного захисту (далі – Методичні рекомендації), що додаються.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

ГоловаМ. Болотських

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДСНС України
27.06.2013 № 433

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо впровадження єдиного підходу до облаштування та утримання територій і об’єктів майнових комплексів підрозділів цивільного захисту

I. Загальні положення

Методичні рекомендації щодо впровадження єдиного підходу до облаштування та утримання територій і об’єктів майнових комплексів підрозділів цивільного захисту (далі – Методичні рекомендації) визначають вимоги до облаштування та утримання територій і об’єктів майнових комплексів, порядок проведення оглядів, планування, фінансування і матеріально-технічного забезпечення, виробництва, приймання робіт поточного і капітального ремонту будівель, споруд (далі – будівлі), інженерних мереж та комунальних споруд ДСНС України (далі – підрозділи).

Методичні рекомендації розроблено відповідно до Закону України від 17 лютого 2011 р. № 3038-VI “Про регулювання містобудівної діяльності”, нормативних документів з питань обстежень, паспортизації, безпечної експлуатації виробничих будівель і споруд, затверджених спільним наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України та Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 27.12.1997 № 32/288, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 6 липня 1998 р. за № 423/2863, зі змінами і доповненнями, Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затверджених наказом Держжитлокомунгоспу України від 17.05.2005 № 76, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 серпня 2005 р. за № 927/11207.

II. Елементи облаштування територій і об’єктів майнових комплексів

2.1. Всі будівлі, приміщення та територія підрозділу естетично оформлюються, утримуються у чистоті і порядку.

2.1.1. Проходи, проїзди, входи та виходи будівель забороняється захаращувати або використовувати для зберігання відходів, будматеріалів, тари, металобрухту тощо. Сміття та відходи збираються в спеціальні баки (контейнери) або ящики з кришками, що щільно закриваються. Розміщуються вони у відведених місцях і регулярно (не рідше одного разу на тиждень) вивозяться за межі території.

2.1.2. Проїзди для автотранспорту та доріжки для пішоходів розділяються і повинні бути вільні для пересування. Проїзди та пішохідні доріжки покриваються удосконаленими (твердими) покриттями та постійно утримуються в справному стані.

2.1.3. Територія підрозділу повинна бути рівною без заглиблень та горбів. Конденсаційні, каналізаційні та інші технічні колодязі закриваються кришками. Стан кришок регулярно перевіряється.

2.1.4. У літній період проходи та проїзди систематично поливаються; у зимовий період – очищуються від снігу та льоду, а під час ожеледиці -посилаються піском або дрібним шлаком.

2.1.5. Узимку дахи та карнизи будівель своєчасно очищуються від снігу та льоду. Для виконання цієї роботи призначаються робітники, які мають спеціальні дозволи на вищезазначені роботи.

2.1.6. Ділянки території, вільні від забудов, доріг, проходів, площадок, водостічних канав тощо, озеленюються.

2.1.7. Кольорова гама пофарбованих фасадів будівель підрозділів приводиться у відповідність з паспортами, визначеними проектними рішеннями при їх будівництві.

2.2. Керівник підрозділу (балансоутримувач) відповідає за належне утримання будівель.

2.3. На основних в’їзних воротах на територію підрозділу в центрі воріт (половинок воріт) розміщується зображення емблеми ДСНС України.

2.4. На всіх будівлях, розташованих на території підрозділу, поблизу головного входу з правої або лівої сторони розміщуються вивіски з найменуванням підрозділу.Вивіски виготовляються на жорсткій основі.

Розміри: ширина – 60 см, висота – 40 сантиметрів. Написи виконуються на синьому тлі бронзовою (золотистою) фарбою. На відстані 20 мм від верхнього краю вивіски посередині наносяться зображення емблеми ДСНС України.

Розміри емблеми: ширина – 8 см, висота – 8 см, висота літер і цифр основного напису до 10 см, інших написів до 5 сантиметрів.

Табличка “Відповідальний за протипожежний стан” встановлюється на всіх будівлях з лівої сторони під знаком з номером та шрифтом будівлі, на висоті 1,8 м від землі до його нижнього краю.

Розміри: синій прямокутник зі сторонами 280×360 мм, окантований білою фарбою по контуру шириною 6 міліметрів. У середині білого прямокутника розміром 180×200 мм, що розташовується на 50 мм від верхнього і бокових країв, наноситься напис червоним кольором. Висота букв 20 мм, відстань між рядками -10мм, товщина ліній – 3 міліметри.

2.5. Усі службові приміщення мають бути пронумеровані. На зовнішньому боці вхідних дверей приміщення вивішуються таблички на висоті 170 см від підлоги до її нижнього краю.

Напис на табличках (25×10 см) робиться без нахилу, прямими літерами, на білому фоні чорною фарбою. Висота літер 10 мм, висота цифр 20 мм, товщина ліній літер 2 мм, товщина ліній цифр 4 міліметри.

2.6. На табличці, що знаходиться на дверях кабінетів посадових осіб, зазначається спеціальне звання, прізвище та ініціали. Номер кімнати вказується окремо. Таблички виготовляються на жорсткій основі.

2.7. При розміщенні підрозділів на кількох поверхах вивішується табличка на стіні з лівого боку від вхідних дверей, на якій зазначається номер поверху та найменування структурних підрозділів.

2.8. У середині кожного службового приміщення з лівого боку від входу вивішується опис (148 х 210 мм) наявного в ньому майна (меблів, інвентарю і устаткування) в дерев’яній рамці, покритій безколірним лаком під склом, підписаний особою, яка відповідає за майно. Опис вивішується на висоті 150 см від підлоги до його нижнього краю.

III. Огляди будівель і комунальних споруд

3.1. Усі будівлі й комунальні споруди періодично підлягають загальним, частковим і позачерговим оглядам, проведення яких необхідно обов’язково включати в річні плани з поточного та капітального ремонтів підрозділів. Періодичність проведення оглядів, поточних та капітальних ремонтів будівель і комунальних споруд наведено у додатку 1.

Загальні огляди проводяться підрозділами комісійно два рази на рік: весною – по закінченню опалювального сезону, та восени – за два тижні до початку опалювального сезону. Під час загального огляду обстежується уся будівля в цілому, включаючи конструкції, інженерне обладнання, оздоблення й елементи зовнішнього благоустрою.

Часткові огляди проводяться в разі появи дефектів у конструкціях або частинах будівель, а також періодично під час експлуатації інженерного обладнання з метою забезпечення його безперебійної роботи.

3.2. Весняний загальний огляд будівель і комунальних споруд проводиться, коли всі частини будівель і територія звільняються від снігу і стають доступними для огляду.

Під час весняного огляду уточнюються обсяги робіт з поточного ремонту, що підлягають виконанню в літній період поточного року, а також обсяги робіт з капітального ремонту для вирішення питання про включення будівель і комунальних споруд до титульного списку з будівництва та капітального ремонту об’єктів загального, комунального і спеціального призначення на наступний рік.

3.3. Осінній загальний огляд будівель і комунальних споруд проводиться перед початком опалювального сезону для перевірки їх готовності до зими. До цього часу повинні бути закінчені всі роботи з поточного ремонту, заплановані до виконання в літній період для підготовки будівель і комунальних споруд до експлуатації в зимових умовах.

За результатами осіннього огляду намічаються роботи поточного ремонту, що піддягають виконанню на наступний рік, і складаються розцінки робіт із поточного ремонту.

3.4. Строки проведення загальних оглядів встановлюються керівниками підрозділів. Для проведення загального огляду будівель і комунальних споруд наказом керівника підрозділу призначається комісія. До складу комісії, як правило, призначаються:

голова комісії – заступник керівника підрозділу,

члени комісії – начальник відділу (сектору), який відповідає за експлуатацію фондів згідно із функціональними обов’язками, відповідні фахівці підрозділів, спеціалісти за напрямками обстеження об’єктів.

До складу комісії в необхідних випадках залучаються фахівці спеціалізованих ремонтно-будівельних, проектних організацій.

Технічний стан елементів будівель і комунальних споруд визначається шляхом зовнішнього огляду і за даними, отриманими в процесі експлуатації. За рішенням комісії в необхідних випадках проводиться розкриття конструкцій.

3.5. Під час загального огляду комісія повинна звертати особливу увагу на недоліки, що знижують експлуатаційні якості, довговічність конструкцій та інженерного устаткування, викликані порушенням правил користування й утримання будівель і комунальних споруд.

Усі несправності конструкцій, споруд та інженерного устаткування, виявлені під час загального огляду, включаються в акт загального огляду будівлі (додаток 2), що складається у 2 примірниках. Один примірник акта надається до Департаменту ресурсного забезпечення ДСНС України(далі – ДРЗ).

3.6. Частковий огляд окремих конструкцій, частин будинків, комунальних споруд і устаткування проводиться за графіком (додаток 4), затвердженим керівником підрозділу, працівниками відповідних служб (на яких покладено ці функції) або призначеними для цих цілей фахівцями з числа особового складу підрозділу, зі складанням комісійно акта часткового огляду окремих конструкцій, частин будинків, комунальних споруд (додаток 5). Під час часткового огляду вживаються заходи для усунення на місці виявлених дефектів.

Контроль за виконанням графіків часткових оглядів здійснює керівник підрозділу, відповідальний за експлуатацію фондів, або заступник керівника підрозділу, який веде книгу обліку виконання графіка часткових оглядів конструкцій і устаткування будівель (додаток 6).

Часткові огляди окремих конструкцій або частин будівлі після виникнення в них деформацій повинні проводитися в термін від 1 до 10 днів із моменту виявлення дефекту, залежно від рівня деформації.

Терміни огляду інженерного обладнання жилих і громадських будівель наведено в додатку 7.

3.7. Під час позачергового огляду встановлюються пошкодження, заподіяні будівлям, їхнім окремим частинам і устаткуванню в результаті аварій, злив, ураганних вітрів, сильних снігопадів, повеней та інших стихійних явищ (затоплення підвалів і нижніх поверхів, ушкодження покрівель, повітряних мереж, антен тощо) для вжиття термінових заходів щодо їх усунення і запобігання пошкодженням у майбутньому. Особлива увага повинна приділятися негайному усуненню пошкоджень, що загрожують життю людей і подальшій експлуатації будівель та комунальних споруд.

Позачергові огляди проводяться в терміновому порядку, але не пізніше 1-2 днів після стихійного лиха.

3.8. Прийняття в експлуатацію нових або капітально відремонтованих будівель і комунальних споруд здійснюється відповідно до статей 39 та 39-1 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”.

3.9. Обслуговування, технічний огляд димоходів, вентиляційних каналів і пристроїв, каналів газоходів проводиться спеціалізованими організаціями згідно з договорами на технічне обслуговування.

3.10. Про виявлені пошкодження підрозділ зобов’язаний негайно сповістити відповідні спеціалізовані організації для вжиття заходів щодо їх усунення.

Під час огляду стін, фасадів, балконів та інших виступаючих частин будинку і виконання робіт зі зняття елементів зовнішнього і внутрішнього оздоблення, що загрожують заваленням, потрібно дотримуватися правил техніки безпеки.

IV. Поточний ремонт будівель і комунальних споруд

4.1. Поточний ремонт будівель і комунальних споруд – комплекс ремонтно-будівельних робіт з метою відновлення їх конструкцій та систем інженерного обладнання, а також підтримання експлуатаційних якостей, не пов’язаних зі зміною основних техніко-економічних показників.

4.2. Поточному ремонту підлягають будівлі і комунальні споруди, що перебувають у сфері управління ДСНС України, а також будівлі і комунальні споруди, орендовані підрозділом в установленому порядку.

4.3. Роботи з поточного ремонту поділяються на планові (профілактичні) і непередбачені.

4.4. Плановий (профілактичний) поточний ремонт є основою забезпечення збереження будівель і комунальних споруд і проводиться один раз на три роки відповідно до заздалегідь складеного річного плану із включенням до нього таких робіт, обсяг, місце і час виконання яких передбачаються завчасно.

Непередбачений ремонт проводиться в процесі експлуатації будівель і комунальних споруд і включає роботи, відстрочення яких не може бути допущено без шкоди для збереження і нормальної технічної експлуатації будівель і комунальних споруд.

Перелік основних ремонтно-будівельних робіт поточного ремонту будівель і комунальних споруд наведено в додатку 8.

4.5. Щороку проводиться плановий поточний ремонт комунальних споруд та інженерних мереж. У необхідних випадках плановим поточним ремонтом можуть бути охоплені всі будівлі підрозділу.

4.6. Планування робіт поточного ремонту будівель і комунальних споруд

4.6.1. Замовниками поточного ремонту є керівники підрозділів.

4.6.2. Підрозділи на підставі осіннього загального огляду будівель , матеріалів інших технічних оглядів, установлених термінів проведення ремонтів, а також зауважень і пропозицій щодо усунення недоліків в експлуатації будівель і комунальних споруд, що були отримані під час інспектування, на кожну будівлю і споруду, що підлягають поточному ремонту вартістю до 30 тис.грн. і не потребують розробки креслень, складають дефектні акти (додаток 9) та розцінені описи робіт (додаток 10) і надають до ДРЗ.

У розцінені описи, у першу чергу, включаються роботи, що мають на меті збереження будівель і комунальних споруд від передчасного зносу, руйнування, а також для підготовки їх до зими, у тому числі:

ремонт дахів, ринв, цоколів будівель, відмосток навколо будівель, печей і протипожежних розбирань, вікон, зовнішніх дверей, упорядкування санітарних вузлів, систем водопостачання і каналізації, опалення і вентиляції, силових установок, електромереж тощо.

Диференційовані норми витрат на поточний ремонт жилих та громадських будівель наведено в додатку 11. У цьому випадку середні витрати на поточний ремонт жилих будинків повинні бути в межах 0,75-1,0 відсотка від відновлювальної вартості будівель. Витрати на поточний ремонт у цілому не повинні перевищувати диференційованих норм витрат на поточний ремонт жилих та громадських будівель.

Для виконання непередбаченого поточного ремонту будівель, що не підлягають профілактичному ремонту, передбачаються суми в межах до 4 відсотків від норм витрат на поточний ремонт, обчислених у відсотках від відновлювальної вартості будівель.

4.6.3. Вартість зовнішніх і внутрішніх оздоблювальних робіт (фарбування фасадів, фарбування стін і стель, фарбування віконних і дверних прорізів, дощатих підлог тощо) у цілому не повинна перевищувати 15 відсотків суми річного плану робіт поточного ремонту будівель.

4.6.4. Будівлі і комунальні споруди, в яких у році, що планується, передбачається проведення капітального ремонту, у план поточного ремонту включатися не повинні (під час капітального ремонту проводяться також роботи, що належать до поточного ремонту).

4.6.5. Дефектні акти та розцінені описи робіт складаються у двох примірниках та подаються у ДРЗ один раз на рік до 1 листопада року, що передує планованому.

Плани робіт поточного ремонту по підрозділах (додаток 12) складаються на підставі дефектних актів та розцінених описів робіт.

План розподілу річних лімітів фінансування на виконання поточного ремонту затверджується заступником Голови ДСНС України та доводиться керівникам підрозділів.

Замовники поточного ремонту у двотижневий термін після отримання лімітів фінансування коригують та затверджують План робіт поточного ремонту по підрозділу (додаток 13).

У планах передбачається резерв у розмірі до 4 відсотків річних асигнувань для фінансування непередбачених робіт з поточного ремонту будівель і комунальних споруд.

Керівники підрозділів після отримання витягів із затвердженого Плану поточного ремонту уточнюють розцінені описи робіт на рік, що планується, відповідно до обсягів виділених лімітів, з урахуванням можливостей залучення у встановленому порядку внутрішніх ресурсів та інших власних надходжень і доходів (додаток 14).

До Плану робіт поточного ремонту будівель і комунальних споруд додається відомість про потребу в будівельних матеріалах для виконання робіт поточного ремонту, які здійснюються також господарським способом, і складається на підставі визначення потреби у матеріалах по кожній будівлі та календарний план-графік робіт з поточного ремонту будівель і комунальних споруд (продовження додатка 14). Під час визначення потреби в будівельних матеріалах враховується можливість повторного використання матеріалів і устаткування, отриманих від розбирання конструкцій.

План робіт поточного ремонту будівель і комунальних споруд підрозділу затверджується керівником підрозділу та є обов’язковим до виконання, коригування його без дозволу останнього та ДРЗ забороняється.

4.6.6. У плані робіт поточного ремонту, який планується виконувати підрядним способом, розміри накладних витрат передбачаються згідно з діючими ДБН.

Кошти, асигновані на поточний ремонт, витрачати на капітальний ремонт, капітальне будівництво або інші потреби заборонено.

4.6.7. Залучення проектних, підрядних будівельних та постачальних організацій на забезпечення виконання робіт з поточного ремонту здійснюється відповідно до вимог Закону України “Про здійснення державних закупівель”.

4.7. Виконання робіт.

4.7.1. Роботи поточного ремонту, як правило, виконуються безпосередньо підрозділами, що експлуатують будівлі і комунальні споруди.

4.7.2. Роботи з поточного ремонту будівель і комунальних споруд проводяться протягом року.

Для виконання робіт з планового поточного ремонту будівель і комунальних споруд складається календарний план-графік робіт (додаток 15). Під час робіт у графіку робляться позначки про їх виконання.

Основні ремонтні роботи, як правило, повинні виконуватися в літній період.

Роботи, пов’язані з підготовкою будівель і комунальних споруд до зими, повинні бути закінчені за 15 днів до початку опалювального сезону.

4.7.3. Якщо в процесі поточного ремонту виявляється необхідним виконання непередбачених робіт, на них складаються дефектний акт та розцінений опис робіт (додаток 10). Граничні строки невідкладної ліквідації виявлених несправностей елементів будівель під час виконання непередбаченого поточного ремонту наведено в додатку 16.

Пошкодження аварійного характеру, що створюють небезпеку для особового складу або призводять до псування та руйнування частин будівель і устаткування (аварії електричних, водопровідних, каналізаційних і газових мереж, систем опалення тощо), повинні усуватися негайно.

4.7.4. Технічне керівництво і контроль за роботами поточного ремонту, що виконується підрозділами, здійснюється фахівцями, які призначені наказом керівника підрозділу.

4.7.5. Під час виконання робіт, що приховуються наступними роботами, повинні складатися акти на приховані роботи по об’єкту (додаток 17).

Акти на приховані роботи по об’єкту складаються:

представниками організацій-виконавців, представниками підрозділів – під час виконання робіт підрядними будівельними організаціями;

представниками відділу (сектору) експлуатації фондів, фахівцями підрозділу, для якого ремонтується об’єкт, – під час виконання робіт господарським способом.

Акти на приховані роботи по об’єкту повинні складатися на такі види робіт: заміна і ремонт балок, накатів, лаг; гідроізоляційні роботи; теплоізоляція зовнішніх тепломереж; очищення котлів від накипу;

під час виконання інших робіт, що приховуються наступними роботами.

4.8. Приймання робіт

4.8.1. Виконані роботи з поточного ремонту приймаються за актами приймання виконаних робіт, форма КБ-2в (додаток 18), у разі виконання робіт підрядними будівельними організаціями до Акта приймання виконаних підрядних робіт за формою КБ-2в додається довідка про вартість виконаних підрядних робіт і витрат, форма КБ-3 (додаток 19), відповідно до правил визначення вартості будівництва ДБН Д 1.1.1-2000 з доповненнями.

Забороняється приймати і включати в акти роботи, за якими не повністю закінчено встановлений технологічний процес. Наприклад, під час ремонту підлоги зроблено основу, але не покладено настил; під час малярних робіт

підготовлено поверхню, але не пофарбовано; зроблено скління вікон, але не поставлено штапики на подвійній замазці тощо.

4.8.2. Приймання виконаних робіт з поточного ремонту проводиться:

під час виконання робіт у підрозділах – комісією в складі: заступника керівника підрозділу, представників відповідних служб (відділів), які за функціональними обов’язками відповідають за експлуатацію фондів. Комісія призначається керівником підрозділу;

під час виконання робіт з ремонту жилих будинків – комісією із залученням громадськості (мешканців).

Комісія призначається керівником підрозділу – по об’єктах, що утримуються підрозділами.

Під час приймання робіт із поточного ремонту необхідно перевірити:

відповідність виконаних робіт затвердженому плану;

якість виконаних робіт;

правильність застосування норм і розцінок;

обсяг показаних у звітності виконаних робіт шляхом обмірювання їх у натурі;

наявність актів на приховані роботи; правильність списання будівельних матеріалів.

Приймання неякісно виконаних робіт забороняється.

4.8.3. Акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) складаються окремо по кожному об’єкту і підписуються особою, яку призначила комісія. Акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) складаються у трьох примірниках, що надаються замовнику, генпідряднику, субпідряднику.

В акт приймання виконаних робіт (форма КБ-2в), крім робіт з планового поточного ремонту, окремо включаються роботи, виконані по непередбаченому поточному ремонту, з позначкою “непередбачені роботи” і визначені згідно з діючими ДБН.

Цей акт є підставою для обліку і звітності.

4.8.4. Надпланові роботи (не аварійного характеру) можуть виконуватися за рахунок мобілізації внутрішніх ресурсів і не є підставою для витребування додаткових коштів.

4.9. Особливості технічного обслуговування і поточного ремонту жилих будівель.

4.9.1. Технічне обслуговування будівель включає роботи щодо контролю за їх технічним станом, усунення несправностей для налагодження і регулювання технічного обладнання, підготовки будівель до сезонної експлуатації, а також забезпечення нормативного повітряного обміну, температурно – вологісних та інших показників приміщень.

Перелік основних робіт із технічного обслуговування жилих будівель та їх оснащення наведено у додатку 20.

4.9.2. Профілактичне обслуговування жилих будівель є складовою частиною технічного обслуговування і полягає в усуненні дрібних несправностей елементів будівель з метою забезпечення їх безперебійної роботи, а також попередження порушень санітарно-гігієнічних вимог до приміщень будівель, налагодження та регулювання окремих видів технічних пристроїв. Періодичність профілактичного обслуговування елементів жилих будівель наведено у додатку 21.

4.9.3. Мінімальну тривалість ефективної експлуатації елементів будівель наведено у додатку 22.

4.9.4. План поточного ремонту жилих будівель складається у межах кошторисних призначень.

4.9.5. Документація з поточного ремонту жилих будівель, що знаходяться у віданні підрозділів, складається фахівцями цих підрозділів.

4.9.6. У неробочий час та у святкові дні роботи невідкладного характеру проводяться згідно з договорами аварійними службами спеціалізованих організацій, а у разі їх відсутності – відповідальними за експлуатацію фондів, згідно з графіком.

До Плану поточного ремонту житлового фонду включаються роботи, що повинні бути виконані за рахунок засобів квартиронаймачів як силами ремонтно-будівельних організацій, так і власними силами квартиронаймачів. План та виконання цих робіт складається в кошторисних цінах, при цьому вартість витрачених матеріалів враховується за роздрібними розцінками.

4.10. Фінансування робіт з поточного ремонту будівель і споруд. Облік та звітність фінансових операцій до виконаних робіт.

4.10.1. Поточний ремонт будівель, споруд та інженерних мереж підрозділів, що утримуються за рахунок кошторису ДСНС України, здійснюється за рахунок відповідних бюджетних асигнувань, передбачених для цієї мети в їх кошторисах.

4.10.2. Облік та звітність за фінансовими операціями щодо розрахунків за виконані роботи з поточного ремонту здійснюються фінансово-економічним органом підрозділів.

Облік матеріальних цінностей та їх зберігання здійснюються службовою особою, призначеною наказом керівника підрозділу.

Матеріальні засоби враховуються в кількісному та вартісному вираженні в Книзі обліку матеріальних засобів, призначених для поточного ремонту, що виконується підрозділами (додаток 25).

Контроль за виконанням робіт з поточного ремонту та дотриманням вимог чинного законодавства з їх оплати у підрозділах, покладається на відповідну особу згідно із штатним розписом.

4.10.3. Розрахунки за виконані роботи з поточного ремонту здійснюються на підставі Акта приймання виконаних робіт за формою КБ-2в (додаток 18).

4.10.4. Відомості про витрати на поточний ремонт вносяться у встановлені нормативно-правовими актами документи з бухгалтерського та матеріального обліку. Відповідальність за своєчасне внесення вказаних даних покладається на начальника фінансово-економічного підрозділу та відповідальну особу за напрямком роботи.

4.10.5. Оплата робіт з поточного ремонту будівель і комунальних споруд здійснюється фінансово-економічними підрозділами з реєстраційних рахунків в органах Державної казначейської служби України за поданням документів, що підтверджують цільове використання коштів, за умови обов’язкового акцепту платіжних документів у такому порядку.

Начальник фінансово-економічного підрозділу спільно з відповідальною особою за напрям комроботи на підставі даних фінансового, матеріального обліку витрат за кожним об’єктом і звітів про витрати ремонтно-будівельних матеріалів порівняно з плановими нормами (додатки 26, 27) складає авансовий звіт про використання коштів, отриманих на поточний ремонт (додаток 28). Один примірник авансових звітів про використання коштів на поточний ремонт надається до ДРЗ.

Авансовий звіт про використання коштів, отриманих на поточний ремонт, надається у порядку використання коштів, але не менше одного разу на квартал, до 5 числа місяця, наступного за звітним періодом.

V. Капітальний ремонт будівель і комунальних споруд

5.1. До капітального ремонту будівель і комунальних споруд відноситься комплекс ремонтно-будівельних робіт, пов’язаних з відновленням або поліпшенням експлуатаційних показників, із зміною або відновленням несучих або огороджувальних конструкцій та інженерного обладнання, без зміни будівельних габаритів об’єкта та його техніко-економічних показників.

5.2. Перед проведенням капітального ремонту будівель і комунальних споруд за рахунок коштів з основної діяльності замовника проводиться детальне інженерне обстеження будівельних конструкції та інженерних комунікації спеціалізованими підприємствами та організаціями, які мають відповідну ліцензію.

Перелік основних ремонтно-будівельних робіт капітального ремонту будівель і комунальних споруд наведено в додатку 29.

5.3. Капітальний ремонт поділяється на комплексний та вибірковий. Комплексний капітальний ремонт є основним видом капітального ремонту і передбачає одночасне відновлення зношених конструкцій та інженерного обладнання будівель і комунальних споруд. Комплексний капітальний ремонт у необхідних випадках може охоплювати об’єкти всього підрозділу. Вибірковий капітальний ремонт передбачає повну або часткову заміну окремих зношених конструкцій та інженерного обладнання будівель і комунальних споруд.

Орієнтовна періодичність капітального ремонту жилих, громадських і виробничих будівель, а також конструктивних елементів виробничих споруд наведено у додатках 30, 31, 32.

5.4. За рахунок коштів, призначених для виконання капітального ремонту, сплачуються затрати на:

проектно-кошторисні роботи та їх експертизу будівельно-монтажні роботи;

інші витрати підрозділу, враховуючи заміну зношеного обладнання.

5.5. Використовувати кошти, призначені для проведення капітального ремонту, на нове будівництво або ж усунення браку та недоробок у період гарантійного терміну після завершення будівництва не дозволяється.

5.6. Роботи з розширення, реконструкції та переобладнання будівель і комунальних споруд зі зміною їх попереднього призначення, а також роботи щодо влаштування нових магістральних (вуличних) мереж каналізації, водо-, електро-, теплопостачання та інших зовнішніх комунікацій і доріг виконуються за рахунок асигнувань на нове будівництво.

5.7. Планування та фінансування робіт капітального ремонту

5.7.1. Попередній відбір будівель та комунальних споруд, що потребують капітального ремонту, проводиться в період загального весняного огляду комісіями, які призначаються згідно з пунктом 3.4. Керівники підрозділів складають пооб’єктні заявки за формою титульного списку (додаток 33) і передають їх у ДРЗ до 1 липня (кінець II кварталу).

5.7.2. ДРЗ на підставі пооб’єктних заявок складає перелік об’єктів, що потребують капітального ремонту, та затверджує проект титульного списку.

5.7.3 До титульних списків капітального ремонту зобов’язані включати тільки ті об’єкти, що увійшли до плану капітального ремонту об’єктів підрозділів, комунального і спеціального призначення та забезпечені проектно-кошторисною документацією,яка отримала позитивний висновок Державного підприємства “Укрдержбудекспертиза”.

5.7.4. Включення в проект титульного списку капітального ремонту будівель і конструктивних елементів, що не вислужили встановлених строків експлуатації, здійснювати за умови проведення розслідування причин дострокового ремонту. Одночасно із заявкою до ДРЗ надаються матеріали розслідування із зазначенням осіб, винних у передчасному зносі будівель, конструкцій або обладнання, для притягнення до відповідальності.

5.7.5. У тижневий термін після отримання лімітів асигнувань на рік, що планується, ДРЗ проводить розподіл лімітів між підрозділом та відповідно до виділених лімітів коригує титульний список капітального ремонту.

5.7.6. Затверджений директором ДРЗ титульний список капітального ремонту будівель доводиться до підрозділів.

5.7.7. Підрозділи після отримання виписки із титульного списку капітального ремонту об’єктів підрозділів комунального і спеціального призначення для визначення виконавців робіт здійснюють процедури згідно з вимогами Закону України “Про здійснення державних закупівель”.

5.7.8. За результатами проведених процедур укладається угода з підрядними організаціями на капітальний ремонт.

5.7.9. Оплата робіт із капітального ремонту здійснюється за рахунок відповідної бюджетної програми.

5.7.10. Планування та виконання робіт з капітального ремонту здійснюється протягом року.

5.7.11. У разі проведення капітального ремонту об’єктів терміном виконання більше року визначаються пускові комплекси (черги), фінансування ремонтно-будівельних і проектних робіт проводиться тільки в межах визначених пускових комплексів (черг).

5.7.12. У титульних списках капітального ремонту окремим рядком передбачається резерв коштів на проектно-вишукувальні роботи з виконання непередбачених аварійних робіт та проведення капітального ремонту будівель і комунальних споруд у наступних роках.

5.8. Забезпечення проектно-кошторисною документацією

5.8.1. Проектно-кошторисна документація на капітальний ремонт будівель і комунальних споруд розробляється проектними організаціями після проведення торгів згідно з вимогами Закону України “Про здійснення державних закупівель”.

Розроблення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт нескладних в інженерному відношенні будівель і комунальних споруд може виконуватися силами підрядних організацій з дотриманням чинних норм і правил проектування та будівництва за наявності в них дозволу на виконання вказаних робіт.

5.8.2. Проектно-кошторисна документація на капітальний ремонт складається на підставі дефектних актів стану конструкцій на час обстеження.

Дефектні акти складаються комісією, яку своїм наказом призначає керівник підрозділу. До складу комісії входять заступник керівника підрозділу (інша відповідальна особа в разі відсутності цієї посади), інші спеціалісти. Дефектні акти затверджуються керівником підрозділу.

5.8.3. У дефектному акті зазначається попередня кількість ресурсів і обладнання, що придатні для повторного застосування після розбирання конструкцій.

Вартість указаних ресурсів та обладнання визначається за ціною нових матеріалів і обладнання, що враховані в одиничних розцінках, з відчисленням затрат на приведення їх у придатний стан та затрат на їх перевезення до місця застосування.

Вартість непридатних для подальшого використання матеріалів та обладнання визначається комісією, що призначається керівником підрозділу.

5.8.4. Виконання робочого проекту зі складанням робочих креслень та проекту організації робіт для виконання капітального ремонту будівель і комунальних споруд обов’язкове у разі здійснення перепланування будівель, підсилення або часткової заміни фундаментів і стін, у разі заміни або реконструкції перекриття, покрівлі.

5.8.5. Кошториси на капітальний ремонт складаються окремо на загально будівельні роботи, ремонт фасадів, внутрішніх і зовнішніх мереж та об’єктів водо-, тепло-, електро-, газопостачання і каналізації, благоустрій території.

5.8.6. Проектно-кошторисна документація на капітальний ремонт надається проектними організаціями (проектно-кошторисними групами) в чотирьох примірниках,один з яких на електронному носії. Затвердження проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт здійснюється ДСНС України в тридцятиденний термін з дня її отримання від проектної організації (проектно-кошторисної групи).

5.9. Організація та виконання робіт

5.9.1. Роботи з капітального ремонту будівель та споруд виконуються підрядним способом.

5.9.2. Відносини в процесі виконання капітального ремонту між замовником та підрядником регламентуються укладеним договором на основі чинного законодавства.

5.9.3. На кожний об’єкт капітального ремонту договір між замовником та підрядником укладається з визначенням обсягів робіт, при необхідності пускових комплексів (черг) на поточний рік.

5.9.4. Контроль за виконанням та прийняттям робіт з капітального ремонту здійснює особа (інженер технічного нагляду), яка має кваліфікаційний сертифікат і особисту печатку інженера технічного нагляду та зареєстрована в інспекції державного архітектурно-будівельного контролю.

5.9.5. Після закінчення річного обсягу капітального ремонту відремонтовані черги або пускові комплекси будівель і комунальних споруд пред’являються підрядною організацією робочим приймальним комісіям, призначеним наказом підрозділу.

5.10.6. Порядок приймання в експлуатацію об’єктів із закінченим капітальним ремонтом та склад комісії регламентується чинним законодавством.

Директор Департаменту
ресурсного забезпечення

Р.М. Білошицький

Додаток 1
до пункту 3.1 Методичних
рекомендацій щодо впровадження
єдиних вимог до облаштування
територій і об’єктів майнових
комплексів підрозділів
цивільного захисту

ПЕРІОДИЧНІСТЬ
проведення оглядів, поточних та капітальних ремонтів будівель

1. Загальні положення

1.1. Незмінними частинами будівель прийнято рахувати кам’яні та бетонні фундаменти, кам’яні та дерев’яні стіни. Загальний термін служби будівель, у цілому, встановлено виходячи з усередненого терміну служби незмінних частин будівель: кам’яних фундаментів та всіх видів стін.

Усереднені терміни служби будівель у цілому, їх конструктивних елементів, інженерного обладнання і різноманітного оздоблення приведені в додатку 22 до даної Інструкції, якими належить керуватися при організації утримання і ремонту будівель, їх конструктивних елементів, оздоблення та інженерного обладнання.

1.2. З метою попередження передчасного зносу, аварій, а також для підтримки жилих та громадських будівель, їх інженерного обладнання в постійній експлуатаційній готовності повинні періодично проводитися огляди та різні ремонти будівель, у тому числі:

ЗО – загальний огляд будівель;

ЧО – частковий огляд будівель;

НО – непередбачений огляд будівель;

ПП – поточний профілактичний ремонт будівель;

ПН – поточний непередбачений ремонт будівель;

ВК – вибірковий капітальний ремонт будівель;

КК – комплексний капітальний ремонт будівель.

1.3. Проведення капітального і поточного ремонтів будівель має своєю метою часткове або повне відновлення зносу окремих конструктивних елементів, інженерного обладнання або оздоблення і повинно виконуватись періодично в плановому порядку в суворо встановлені терміни.

1.4. Періодичність оглядів і виконання різних видів ремонту встановлена для шести груп жилих будівель та дев’яти груп громадських будівель, що наведено у таблиці:

Найменування груп будівельЗагальний термін служби будівель, роківВиди оглядів та ремонтівПеріодичність оглядів та ремонтів
1234
Жилі будівлі
1. Будівлі кам’яні, особливо капітальні; фундаменти кам’яні та бетонні, стіни – кам’яні (цегляні та великоблочні), перекриття – залізобетонні150ЗО2 рази на рік
ЧОНе нормовано
НОНе нормовано
ППЧерез 3 роки
ПНЩорічно
ВКЧерез 6 років
ККЧерез 30 років
2. Будівлі кам’яні звичайні; фундаменти кам’яні, стіни – кам’яні (цегляні – великоблочні і великопанельні), перекриття – залізобетонні або змішані125ЗО2 рази на рік
ЧОНе нормовано
НОНе нормовано
ППЧерез 3 роки
ПНЩорічно
ВКЧерез 6 років
ККЧерез 30 років
3. Будівлі кам’яні полегшені; фундаменти кам’яні і бетонні, стіни – полегшеної кладки із цегли, шлакоблоків і черепашника, перекриття – дерев’яні або залізобетонні100ЗО2 рази на рік
ЧОНе нормовано
НОНе нормовано
ППЧерез 3 роки
ПНЩорічно
ВКЧерез 6 років
ККЧерез 24 роки
4. Будівлі дерев’яні рублені та з брусу, змішані; фундаменти – стрічкові бутові, стіни – рублені, з брусу або змішані (цегляні або дерев’яні) перекриття – дерев’яні50ЗО2 рази на рік
ЧОНе нормовано
НОНе нормовано
ППЧерез 3 роки
ПНЩорічно
ВКЧерез 6 років
ККЧерез 18 років
5. Будівлі збірно-щитові, каркасні, сирцеві, глинобитні, саманні або фахверкові; фундаменти – на дерев’яних стільцях або бутових стовпах, стіни – каркасні глинобитні та інші, перекриття – дерев’яні30ЗО2 рази на рік
ЧОНе нормовано
НОНе нормовано
ППЧерез 2 роки
ПНЩорічно
ВКЧерез 6 років
КК
6. Будівлі каркасно-комишові та інші полегшені15ЗО2 рази на рік
ЧОНе нормовано
НОНе нормовано
ППЧерез 2 роки
ПНЩорічно
ВКЧерез 5 років
КК
Будівлі громадські
1. Будівлі каркасні з залізобетонним або металевим каркасом, з заповненням каркасу кам’яним матеріалом175ЗО2 рази на рік
ЧОНе нормовано
НОНе нормовано
ППЧерез 3 роки
ПНЩорічно
ВКЧерез 6 років
ККЧерез 30 років
2. Будівлі з кам’яними стінами із штучного каменю або великоблочні; колони і стовпи – залізобетонні або цегляні, перекриття залізобетонні150ЗО2 рази на рік
ЧОНе нормовано
НОНе нормовано
ППЧерез 3 роки
ПНЩорічно
ВКЧерез 6 років
ККЧерез 30 років
3. Будівлі з кам’яними стінами із штучного каменю або великоблочні; колони і стовпи – залізобетонні або цегляні, перекриття – дерев’яні125ЗО2 рази на рік
ЧОНе нормовано
НОНе нормовано
ППЧерез 3 роки
ПНЩорічно
ВКЧерез 6 років
ККЧерез 30 років
4. Будівлі зі стінами полегшеної кам’яної кладки; колони і стовпи – залізобетонні або цегляні, перекриття залізобетонні100ЗО2 рази на рік
ЧОНе нормовано
НОНе нормовано
ППЧерез 3 роки
ПНЩорічно
ВКЧерез 6 років
ККЧерез 30 років
5. Будівлі зі стінами полегшеної кам’яної кладки; колони і стовпи – залізобетонні або цегляні, перекриття – дерев’яні80ЗО2 рази на рік
ЧОНе нормовано
НОНе нормовано
ППЧерез 3 роки
ПНЩорічно
ВКЧерез 6 років
ККЧерез 24 року
6. Будівлі дерев’яні з брусу та з рубленими стінами50ЗО2 рази на рік
ЧОНе нормовано
НОНе нормовано
ППЧерез 3 роки
ПНЩорічно
ВКЧерез 6 років
ККЧерез 18 років
7. Будівлі дерев’яні (каркасні або щитові), сирцеві, саманні, а також металеві та залізобетонні телефонні кабіни25ЗО2 рази на рік
ЧОНе нормовано
НОНе нормовано
ППЧерез 3 роки
ПНЩорічно
ВКЧерез 6 років
КК
8. Будівлі комишові або інші полегшені будівлі (дерев’яні телефонні кабіни тощо)15ЗО2 рази на рік
ЧОНе нормовано
НОНе нормовано
ППЧерез 2 роки
ПНЩорічно
ВКЧерез 5 років
КК
9. Намети, павільйони, ларки, кіоски та інші полегшені будівлі торговельних організацій10ЗО2 рази на рік
ЧОНе нормовано
НОНе нормовано
ППЧерез 2 роки
ПНЩорічно
ВКЧерез 5 років
КК

Додаток 2
до пункту 3.5 Методичних
рекомендацій щодо впровадження
єдиних вимог до облаштування
територій і об’єктів майнових
комплексів підрозділів
цивільного захисту

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник підрозділу _________________
__________________________________
(підпис, ініціали та прізвище)
____ ____________ 200__ року.

АКТ
загального огляду будівлі № _____,
яка розташована за адресою: ________________,
і знаходиться на балансі _________________________
(назва підрозділу)

№№
пп
Місце виявлення дефекту (окремі частини будівлі, конструктивні елементи, системи інженерного устаткування з вказівкою номерів приміщень або їх найменування)Короткий опис дефекту та причини його виникнення (з вказівкою орієнтовного обсягу робіт)Рішення про вжиття заходів (капітальний або поточний ремонт)
1234

Голова комісії:_____________________________________________________________
(посада, підпис, ініціали та прізвище)
Члени комісії:_____________________________________________________________
(посада, підпис, ініціали та прізвище)

__________
Примітка.

У разі оформлення акта загального огляду жилих будинків у графі 2 вказуються номери квартир.

Додаток 4
до пункту 3.7. Методичних
рекомендацій щодо впровадження
єдиних вимог до облаштування
територій і об’єктів майнових
комплексів підрозділів
цивільного захисту

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник підрозділу _________________
__________________________________
(підпис, ініціали та прізвище)
____ ____________ 200__ року.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН-ГРАФІК
частковий огляд окремих конструкцій, частин будинків, комунальних споруд на 200__ рік

№№
пп
Найменування об’єктівТерміни виконання робіт
Місяці і декади
січеньлютийберезеньквітеньтравеньчервеньлипеньсерпеньвересеньжовтеньлистопадгрудень
1 2 31 2 31 2 31 2 31 2 31 2 31 2 31 2 31 2 31 2 31 2 31 2 3
1
2
3
3

Умовні позначки:

_ _ _ – заплановано

х х х – виконано

Начальник відділу (сектора) підрозділу_______________
(підпис)
______________________
(ініціали та прізвище)

Додаток 5
до пункту 3.7 Методичних
рекомендацій щодо впровадження
єдиних вимог до облаштування
територій і об’єктів майнових
підрозділів цивільного захисту

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник підрозділу _________________
__________________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
“__” ____________ 200 _ року

АКТ № ________*
частковий огляд окремих конструкцій, частин будинків, комунальних споруд

підрозділу _________________________________

№№
пп
Місце виявлення дефекту (окремі частини будинку, конструктивні елементи, системи інженерного устаткування з указівкою номерів приміщень або їхнє найменування)Короткий опис дефекту і причини його виникнення (з указівкою зразкового обсягу робіт)Вжиття заходів (капітальний або поточний ремонт та термін виконання)
1
2

__________
Примітка.

При укладенні акта по житлових будинках у графі 2 вказується номер квартири, а в графі 4 – які роботи підлягають виконанню управлінням будинками (ЖЕК) і які роботи поточного ремонту повинні виконати квартиронаймачі за свій рахунок

__________
* Термін зберігання акта – не менше 3 років


Додаток 6
до пункту 3.7 Методичних
рекомендацій щодо впровадження
єдиних вимог до облаштування
територій і об’єктів майнових
комплексів підрозділів
цивільного захисту

КНИГА
обліку виконання графіка часткових оглядів конструкцій і устаткування будівель

підрозділу _______________________________

№№
пп
Місце виявлення дефекту (окремі частини будинку, конструктивні елементи, системи інженерного устаткування з указівкою номерів приміщень або їхнє найменування)Короткий опис дефекту і причини його виникнення (із указівкою зразкового обсягу робіт)Вжиття заходів (капітальний або поточний ремонт та термін виконання)Відмітка про виконання робіт
1
2
3

Додаток 7
до пункту 3.7 Методичних
рекомендацій щодо впровадження
єдиних вимог до облаштування
територій і об’єктів майнових
комплексів підрозділів
цивільного захисту

ПОРЯДОК І ТЕРМІНИ
огляду інженерного обладнання жилих і громадських будівель

№№ ппНазва обладнання, яке оглядаєтьсяХто проводить оглядЩо оглядається і періодичність оглядуМета огляду
12345
1Центральне опаленняКомісіяУся система – 2 рази на рік при загальному огляді будівліВизначення недоліків та приймання виконаних ремонтних робіт
Інженер-сантехнік, технік-оглядач, слюсарВнутрішньокімнатні прилади – 2 рази за опалювальний сезонКонтроль правильного опалення жилих приміщень
Інженер-сантехнік, технік-оглядач, слюсарСистема опалення горищних та підвальних приміщень – щомісячноЗабезпечення надійної роботи системи опалення
Інженер-сантехнік, технік-оглядач, слюсарКотли і котельне обладнання – один раз на тижденьЗабезпечення надійної роботи системи опалення
СлюсарАварійні місця та вузли – 1 раз на 2 добиЗабезпечення надійної роботи системи опалення
СлюсарНесправності (за викликом мешканців) – терміновоУсунення аварій і несправностей
2Водопровід і каналізаціяКомісіяУся система – 2 рази на рік при загальному огляді будівліВизначення недоліків і несправностей
СлюсарОбладнання у квартирах і санвузли нежилих приміщень – 1 раз на місяць, а у квартирах односімейного заселення – 1 раз на 2 місяціЗабезпечення нормальної роботи внутрішньо-квартирного обладнання
СлюсарАрматура і прилади – 2 рази на місяцьЗабезпечення нормальної роботи внутрішньо-квартирного обладнання
СлюсарПрокладки водопровід-них кранів в односімейних квартирах змінюються 1 раз на півроку, в комунальних квартирах – щоквартальноЗабезпечення нормальної роботи внутрішньо-квартирного обладнання
СлюсарСифони очищуються 1 раз на піврокуЗабезпечення нормальної роботи внутрішньо-квартирного обладнання
СлюсарНесправності (за викликом мешканців) – терміновоУсунення аварій і несправностей
3ВентиляціяКомісіяУся система – 2 рази на рік при загальному огляді будівліВизначення недоліків та приймання виконаних ремонтних робіт
4Гаряче водопостачанняКомісіяУся система – 2 рази на рік при загальному огляді будівліВизначення недоліків та приймання виконаних ремонтних робіт
СлюсарНесправність арматури – 2 рази на місяцьЗабезпечення нормальної роботи внутрішньо-квартирного обладнання
СлюсарНесправності (за викликом мешканців) – терміновоУсунення аварій і несправностей
5ГазопостачанняКомісія міськгазуСтан вентиляційних і димових каналів – 2 рази на рік при загальному огляді будівліВизначення недоліків та приймання виконаних ремонтних робіт
Пічник-мулярСистема каналів – 1 раз на 3 місяці при звичайних газових печах і 1 раз на 2 місяці при опалювально – варочних газових печахПрочистка димових каналів газових приладів
6СміттєпроводиКомісіяУся система сміттєпроводу – 2 рази на рік при загальному огляді будівліВизначення недоліків та приймання виконаних ремонтних робіт
СлюсарСтан сміттєпроводу – 2 рази на місяцьПрочистка від сміття, промивка та дезінфекція сміттєпроводу
СлюсарНесправності (за викликом мешканців) – терміновоУсунення засмічення сміттєпроводу
7ЕлектрообладнанняКомісія загальнаУся система – 2 рази на рік при загальному огляді будівліЗабезпечення нормальної роботи обладнання електроосвітлення
ЕлектромонтерНесправності (за викликом мешканців) – терміновоУсунення аварій і несправностей
8Радіо і телефонМонтер радіотелефонної мережіРадіомережі і телефони – 2 рази на рікВизначення несправностей та їх усунення
Те ж самеПошкодження після стихійних лих – терміновоУсунення пошкоджень внаслідок стихійних лих
9ЛіфтиКомісія ДержнаглядохоронпраціУсе обладнання ліфтів – 2 рази на рік при загальному оглядіВизначення недоліків, їх усунення та приймання робіт
ЕлектромеханікУсе обладнання ліфтів – 3 рази на місяцьТехнічне обслуговування та усунення несправностей

Додаток 8
до пункту 4.4 Методичних
рекомендацій щодо впровадження
єдиних вимог до облаштування
територій і об’єктів майнових
комплексів підрозділів
цивільного захисту

ПЕРЕЛІК
основних ремонтно-будівельних робіт поточного ремонту будівель і комунальних споруд

До цього переліку занесено лише основні роботи поточного ремонту будівель і комунальних споруд. У разі необхідності проведення робіт, відсутніх у даному переліку, їх відносять до того чи іншого виду ремонту за аналогією з наведеним переліком.

1. Перелік основних ремонтно-будівельних робіт поточного ремонту жилих і громадських будівель

1.1 Фундаменти та підвальні приміщення

1.1.1. Охорона фундаментів від розмивання шляхом ремонту та відновлення в деяких місцях вимощення, що осіло, і тротуарів біля будівлі.

1.1.2. Часткова заміна трухлявих дерев’яних стільців (не більше 2-3) для запобігання осадженню будівлі.

1.1.3. Укладання на розчин окремих каменів, що випали або відстали від старого розчину, у фундаментних стінах з внутрішнього боку підвальних приміщень.

1.1.4. Ремонт облицювання фундаментних стін з боку підвальних приміщень до 20 відсотків поверхні стін в одному приміщенні.

1.1.5. Розшивання стабілізованих тріщин у муруванні фундаментів.

1.1.6. Розчищення та забивання неповних стиків у збірних та монолітних фундаментних стінах з боку підвалів у разі проникнення через них ґрунтових або поверхневих вод.

1.1.7. Усунення дрібних несправностей у фундаментних стінах, що не пов’язані з підсиленням або перемуруванням фундаменту.

1.1.8. Виправлення дрібних дефектів бетонних фундаментів під устаткуванням у котельнях та пральнях.

1.1.9. Виправлення зовнішнього цегляного мурування верхніх рядів цоколів та стовпів.

1.1.10. Ремонт існуючих та улаштування, за необхідності, нових вентиляційних продухів у цоколях будівель.

1.1.11. Забивання на зиму вентиляційних продухів.

1.2. Стіни

1.2.1. Ремонт кам’яного облицювання цоколю та стін в окремих місцях до 10 цеглин або облицювальних кахлів в одному місці, не більше 10 відсотків площі фасаду.

1.2.2. Розшивання розчином дрібних тріщин у цегляних стінах.

1.2.3. Розчищення від старого розчину та ретельне герметичне забивання або проконопачування просмаленим клоччям стиків крупноблокових та крупнопанельних стін із забиванням цементним розчином у місцях підвищеного продування або проникнення атмосферної вологи.

1.2.4. Установлення на розчині окремих цеглин, що вивітрилися або випали, менше 10 штук в одному місці або облицювальних кахлів на площі не більше 20 відсотків площі фасаду.

1.2.5. Усунення різних дрібних несправностей у зовнішніх та внутрішніх (капітальних) стінах, що не пов’язане з перемуруванням або кріпленням стін, а також із зміною вінців по всьому периметру (у дерев’яних будинках).

1.2.6. Пробивання дрібних (до 0,05 кв.м) наскрізних отворів, гнізд та борозен у цегляних стінах загальною кількістю не більше 10 штук.

1.2.7. Дрібний ремонт бетонних та залізобетонних стін в окремих місцях.

1.2.8. Укріплення зовнішніх дерев’яних стін встановленням стискачів.

1.2.9. Утеплення дерев’яних старих стін під підвіконнями з підшиванням дощок по повсті та толем або обшиванням дошками із засипкою.

1.2.10. Поповнення засипки цоколю (між фундаментними стовпами) з частковою заміною дощатої забирки.

1.2.11. Часткова зміна трухлявої обшивки стін, цоколя та відливів зовні дерев’яних будівель.

1.2.12. Ремонт та заміна відливних дошок, покриттів цоколя, відливів вікон.

1.2.13. Додавання утеплювальної засипки в стіни дерев’яних каркасів обшивних будівель.

1.2.14. Утеплення кутів будівель, що промерзають, з внутрішнього боку приміщення.

1.2.15. Загальне та часткове проконопачування рублених та брусових стін будівель.

1.3.Фасади будівель

1.3.1. Простукування, обшивання та укріплення окремих цеглин або архітектурних деталей, яким загрожує випадіння, в перемичках, карнизах та інших частинах будівлі, що виступають.

1.3.2. Заміна зовнішньої штукатурки в окремих місцях з видаленням відсталої штукатурки (не більше 10 відсотків поверхні фасаду).

1.3.3. Частковий ремонт або відновлення окремих місць облицювання фасадів будівель.

1.3.4. Ремонт та підтримання у необхідному порядку настінних жолобів, водостокових труб, лійок, лотків, колон, жолобчастої черепиці, а також ремонт окремих місць зовнішніх сталевих та плиткових покриттів на частинах фасаду будівель, що виступають, з їх заміною.

1.3.5. Промивання поверхонь фасадів будівель, пофарбованих перхлорвініловими фарбами або облицьованих кахлями, а також очищення від кіптяви, пилу цегляних або раніше пофарбованих олійною фарбою фасадів.

1.3.6. Просте фарбування фасадів будівель вапняковими сумішами.

1.3.7. Укріплення грат та огорож на балконах будівель, забивання тріщин у місцях примикання підлоги балкону до стін, ремонт штукатурки балконів.

1.3.8. Усунення дрібних несправностей на фасадах, не пов’язаних із заміною штукатурки або новим архітектурним оздобленням.

1.3.9. Ремонт ганків та зонтів над входами.

1.4. Перегородки

1.4.1. Укріплення існуючих перегородок встановленням залізних закрепів із забиванням просвітів, щілин та отворів у перегородках.

1.4.2. Часткова заміна старих обв’язок та дошок перегородок.

1.4.3. Ремонт та заміна окремих місць в облицюванні стін глянцевими кахелями.

1.4.4. Установлення гіпсокартонової перегородки*.

__________
* Примітка.

Якщо будівля в цілому не підлягає капітальному ремонту.

1.5. Перекриття та підлоги

1.5.1. Установлення тимчасових підпірок під провислими балками перекриттів у будинках.

1.5.2. Укріплення трухлявих кінців балок встановленням прогонів на стояках (у старих будинках).

1.5.3. Укріплення трухлявих окремих частин накату (підбору) в перекриттях шляхом підведення листів фанери, підкладок з дошок із встановленням окремих стінок.

1.5.4. Антисептування окремих частин дерев’яних перекриттів.

1.5.5. Установлення підвісної стелі.

1.5.6. Додаткове утеплення металевих балок на горищі з улаштуванням дощатих коробів та засипанням їх утеплювачем.

1.5.7. Огляд, заміна антикорозійного мастила та доповнення засипки перекриття горища.

1.5.8. Ремонт дощатих чистих підлог з додатковою прошивкою цвяхами, із заміною підлоги в одному або декількох приміщеннях до 30 відсотків від площі підлоги в одній будівлі, якщо не виконується повна заміна підлоги на поверсі.

1.5.9. Вибіркова заміна, а також укріплення відсталих плінтусів.

1.5.10. Вибірковий ремонт та виправлення вибоїн у бетонних та цементних підлогах розчином, а в плиткових підлогах – новими плитками.

1.5.11. Вибіркове розкривання чистих підлог та засипання в місцях промічування їх (для просушування накатів), а в разі необхідності – часткова заміна накатів з подальшим забиванням.

1.5.12. Частковий ремонт паркетних підлог вставленням окремих клепок, що випали.

1.5.13. Ремонт перекриттів в окремих місцях з частковою заміною чорної підлоги, мастила та засипки.

1.5.14. Розшивання швів у стиках перекриттів із залізобетонних настилів.

1.5.15. Ремонт окремих місць (до 0,5 кв.м) у залізобетонних конструкціях з очищенням від іржі оголеної арматури та бетонування із розшиванням та затиранням.

1.5.16. Фарбування металевих конструкцій перекриттів.

1.5.17. Пробивання в залізобетонних перекриттях дрібних отворів та забивання їх знову.

1.5.18. Вирубування пошкоджених місць (до 0,5 кв.м) у ксилолітових підлогах, із забиванням цих місць ксилолітом на повну товщину.

1.5.19. Ремонт цементних плінтусів у санітарних вузлах та інших місцях з підвищеною вологістю.

1.5.20. Дрібний ремонт паркетних підлог та підлог з лінолеуму з переклеюванням окремих клепок та полотен лінолеуму.

1.5.21. Ремонт бетонної основи підлог в окремих місцях.

1.6. Дахи та покрівлі

1.6.1. Підсилення кроквяних ніг нашиванням обрізків дошок з бокових сторін кроквяної ноги.

1.6.2. Установлення підкосів та підпірок в окремих місцях провисання даху з передачею навантаження на капітальні стіни.

1.6.3. Заміна кінців кроквяних ніг в окремих місцях протезами (пруткового та інших типів).

1.6.4. Заміна окремих ділянок підкроквяних брусів (мауерлатів).

1.6.5. Підсилення обгратування даху пришиванням дошок упоперек обгратування з внутрішнього боку.

1.6.6. Установлення додаткових металевих скоб та болтів у місцях послабшення спряження кроквяних елементів.

1.6.7. Ремонт та заміна окремих дошок опалубки, обгратування в місцях розжолобків, карнизних спусків тощо.

1.6.8. Обробка дерев’яних конструкцій та їх деталей антисептичними та вогнезахисними сумішами.

1.6.9. Вибіркова заміна обгратування.

1.6.10. Заміна окремих листів та плиток в етернітовій, черепичній або шиферній покрівлі; промазування швів з боку приміщення горища вапняковим розчином з волокнистими добавками.

1.6.11. Часткове виправлення дранкової покрівлі в місцях протікання, ремонт тесової покрівлі та покрівлі з покрівельної стружки з частковою заміною трухлявих дошок.

1.6.12. Частковий ремонт покрівлі з рулонних матеріалів з встановленням заплат на клебемасі та мастиці.

1.6.13. Ремонт рулонної покрівлі з повною заміною верхнього шару або заміною до 30 відсотків поверхні покрівлі та з подальшим просмоленням або бітумізацією покриття і посипанням піском.

1.6.14. Частковий ремонт настінних жолобів, карнизних звисів та водостокових труб з частковою заміною матеріалу. Закріплення зірваних сталевих листів на спусках, окремих покриттях тощо.

1.6.15. Ремонт покриттів навкруги димових та вентиляційних труб, брандмауерів, парапетів та інших частин на даху, що виступають.

1.6.16. Ремонт драбин, встановлених на дахах з м’яким покриттям або таких, що мають крутий скат.

1.6.17. Установлення різного роду заплат на сталевій покрівлі (листовою сталлю, з мішковини на замазці тощо).

1.6.18. Вибірковий ремонт металевої покрівлі із заміною 20 відсотків загальної площі покриття.

1.6.19. Укріплення, дрібний ремонт парапетів, сталевих грат, огорожі, ремонт оголовків вентиляційних шахт, газоходів, каналізаційних стояків та інших частин на даху, що виступають.

1.6.20. Заміна або ремонт слухових вікон або спеціальних люків (виходів на дах) з виготовленням приставних сходів, драбин тощо, ремонт зовнішніх пожежних сходів.

1.6.21. Ремонт дверей та люків горищ, утеплення їх, улаштування запорів тощо.

1.6.22. Ремонт та скління слухових вікон та світлових ліхтарів з промащуванням фальців; дрібний ремонт ліхтарів, що відчиняються та зачиняються.

1.6.23. Регулярне очищення покрівлі від сміття, бруду, листя та інших побічних предметів, фарбування олійною фарбою сталевих покрівель, водостокових труб (або просмолювання рулонної покрівлі) з виправленням та промазуванням гребенів та фальців.

1.6.24. Заміна та ремонт сталевих патрубків з ковпаками для вентиляції горища.

1.6.25. Укріплення фальців та обтискання гребенів у сталевій покрівлі з промазуванням гребенів та свищів суриковою замазкою.

1.6.26. Покриття м’якими покрівельними матеріалами сталевих покрівель аварійних будинків (без знімання листової сталі).

1.6.27. Ремонт та відновлення переходів на горищах через труби центрального опалення та вентиляційні короби.

1.6.28. Заміна ковпаків на димових та вентиляційних трубах.

1.6.29. Ремонт водостокових лійок, труб, лотків, кілець, жолобів частої черепиці, а також спряжень покрівлі в місцях встановлення антени, навкруги труб та інших частин на покрівлях, що виступають.

1.6.30. Ремонт та забезпечення щільності примикання гідроізоляційного килиму до різних конструкцій, що виступають над покрівлею (парапети, труби, вентиляційні камери тощо).

1.6.31. Улаштування водостокових лотків на дворовій частині малоповерхових будівель (у разі неможливості відновлення водостокових труб та лійок).

1.7. Сходи та балкони

1.7.1. Заміна або виправлення східців бетонних або з природного каменю.

1.7.2. Забивання вибоїн у бетонних східцях сходів та на площадках.

1.7.3. Укріплення перил, поручнів або розхитаних балясин кам’яних та дерев’яних сходів.

1.7.4. Укріплення в тятивах та заміна розколотих дерев’яних східців.

1.7.5. Заміна зношених дошок на площадках, дерев’яних сходах та ганках.

1.7.6. Перестилання окремих плит з природного каменю, бетону, кераміки на площадках сходових клітин.

1.7.7. Виправлення дерев’яного поручня перил окремими вставками.

1.7.8. Виправлення тятив у дерев’яних сходах.

1.7.9. Укріплення окремих плит підлоги на сходових площадках.

1.7.10. Укріплення грат та огорож балконів, залагодження дрібних тріщин у місцях примикання балкона до стіни.

1.7.11. Ремонт бетонних плит та штукатурки балконів.

1.7.12. Укріплення та виправлення прогнутих елементів та вставлення елементів, яких бракує, в металевих перилах сходів.

1.8. Прорізи

1.8.1. Ремонт дверей з перев’язкою та заміною окремих їх частин або повна заміна до 20 відсотків від загальної кількості дверей.

1.8.2. Заміна несправних віконних, дверних елементів та встановлення тих, яких бракує.

1.8.3. Заміна старих кватирок новими або ремонт їх у літніх або зимових рамах.

1.8.4. Укріплення та виправлення існуючих віконних та дверних наличників та встановлення нових.

1.8.5. Усунення щілин в дерев’яних підвіконнях вставленням рейок або промазуванням шпаклівкою, а також промазування щілин під підвіконнями, забивання цементним розчином тріщин в бетонних, мозаїчних та інших підвіконнях.

1.8.6. Ремонт та заміна окремих віконних коробок та підвіконь до 20 відсотків загальної кількості їх.

1.8.7. Укріплення та дрібний ремонт віконних рам пристругуванням та нашиванням планок.

1.8.8. Укріплення та заміна відливів-сльозників із зовнішнього боку літніх рам та фрамуг.

1.8.9. Обконопачування віконних та дверних коробок (колод) в дерев’яних зовнішніх рублених стінах із забиванням та утепленням щілини над вершником, обконопачування та промазування зазорів між коробкою та стіною в кам’яних будівлях.

1.8.10. Заміна потрісканої віконного та дверного скла.

1.8.11. Заміна розтрісканої замазки та розбитого скла у віконних рамах сходових клітин житлових будинків.

1.8.12. Очищення скла та замащування других віконних рам замазкою та закладання папером на зимовий період у сходових клітинах житлових будинків та у всіх приміщеннях громадських будівель.

1.8.13. Дрібний ремонт вхідних та квартирних дверей способом пристругування, нашивання планок або вставлення рейок у фільонки, а також перенавішування з улаштуванням нових та забиванням старих чвертей в коробках.

1.8.14. Утеплення вхідних та квартирних дверей, а також балконних.

1.8.15. Суцільне фарбування вікон, дверей, воріт.

1.8.16. Установлення пружин до зовнішніх вхідних дверей.

1.8.17. Дрібний ремонт воріт, хвірток та стовпів з додаванням до 5 відсотків нового матеріалу, приладів та металевих поковок.

1.8.18. Дрібний ремонт огорож з додаванням до 5 відсотків нового матеріалу.

1.9. Штукатурні та малярні роботи.

1.9.1. Ремонт штукатурки стін та стель в окремих місцях протікання, зарівнювання різного роду ушкоджень, вибоїн у штукатурці.

1.9.2. Часткове оштукатурення перекриттів, стін та перегородок, а також ремонт сухої штукатурки.

1.9.3. Часткова побілка та фарбування стін та стель, зміна шпалер після нанесення штукатурки.

1.9.4. Побілка та фарбування стін, стель, підлог, вікон та дверей у місцях загального користування та у сходових клітинах житлових будинків.

1.9.5. Олійне фарбування радіаторів, труб опалення, каналізації, водопроводу, металевих грат, перил, сходів тощо.

1.9.6. Установлення облицювальних плиток, що випали, на стінах санвузлів та кухонь.

1.9.7. Розшивання тріщин та залагодження нещільностей, а також вибоїн цементним розчином з частковим оголенням арматури в залізобетонним настилах.

1.9.8. Залагодження тріщин у перегородках з гіпсових, алебастрових плит тощо.

1.9.9. Частковий ремонт штукатурки віконних та дверних укосів.

1.9.10. Укріплення розеток на розчині.

1.9.11. Укріплення порізок у карнизах.

1.10. Печі та вогнища

1.10.1. Дрібний ремонт печей та з укріпленням та заміною окремих цеглин у паливниках.

1.10.2. Частковий ремонт мурування плит та димових труб.

1.10.3. Улаштування нових розділок, виправлення та заміна димових ковпаків та флюгарок над трубами.

1.10.4. Укріплення та заміна окремих кахлів в облицюванні печей та вогнищ.

1.10.5. Ремонт існуючих передтопкових листів.

1.10.6. Ремонт окремих печей та кухонних вогнищ з перемуруванням, додаванням матеріалів та зміною обладнення, а також переобладнанням топкових пристроїв печей та вогнищ.

1.10.7. Укріплення існуючих та заміна несправних пічного обладнання у печах включаючи заміну плит, жарових шаф, водогрійних коробок та бачків; заміна тріснутих або прогорілих колосників та грат.

1.10.8. Усунення завалів у печах.

1.10.9. Розшивання тріщин та затирання зовнішніх поверхонь печей, оновлення штукатурки, промазування швів у стінах, де проходять димові канали.

1.10.10. Виправлення та укріплення вертикальних та горизонтальних розділок, а також відновлення розділок.

1.10.11. Заміна прогорілих патрубків у печах чавунних плит Сушевського заводу.

1.10.12. Укріплення та заміна окремих цеглин або часткове перемурування димових труб, патрубків та боровів, ремонт верхньої частини, побілка труб та відновлення зонтів.

1.10.13. Очищення від сажі та пропалювання димових труб.

1.10.14. Ремонт та заміна шиберів і заслінок, а також пристроїв для їх закривання.

1.10.15. Заміна дефлекторів для ковпаків димових труб.

1.10.16. Ремонт іскроуловлювачів та зонтів над трубами.

1.10.17. Побілка димових труб на горищах.

1.11. Центральне опалення та вентиляція

1.11.1. Огляд на трубах контргайок, муфт або заміна їх.

1.11.2. Ремонт ушкоджень та заміна ізоляції на трубах центрального опалення. Утеплення труб та приладів, що піддаються охолодженню. Утеплення приміщень котельні.

1.11.3. Ремонт та заміна регулювальних кранів, вентилів, засувок.

1.11.4. Ремонт насосів, вентиляторів, двигунів.

1.11.5. Ремонт грат та жалюзі вентиляцій.

1.11.6. Усунення течі в трубопроводах, приладах та арматурі центрального опалення.

1.11.7. Заміна окремих секцій опалювальних пристроїв та невеликих ділянок трубопроводу при залагодженні нещільностей, усуненні протікань та зазорів у трубах.

1.11.8. Дрібний ремонт електроосвітлення та силової проводки.

1.11.9. Частковий ремонт вентиляційних коробів у приміщеннях з укріпленням існуючих плит та замащенням тріщин, укріплення вентиляційних жалюзійних грат.

1.11.10. Усунення зворотних схилів у трубопроводах та приладах центрального опалення. У місцях, де не вдається усунути зворотні схили або повітряні мішки, встановлення повітряних кранів.

1.11.11. Укріплення існуючих та встановлення додаткових гачків для труб та приладів центрального опалення.

1.11.12. Улаштування додаткових підвісок, підкладок-підставок для магістрального трубопроводу на горищі.

1.11.13. Заміна та ремонт утеплення розширювальних баків на горищі, зливних та повітряних труб, вантузів тощо.

1.11.14. Усунення вогкості в приміщенні котельні шляхом забивання окремих ушкоджень, ізоляцією підлоги та улаштуванням огорож для захисту від атмосферних опадів при вході.

1.11.15. Виправлення та перемурування боровів, просушування їх, усунення підсосів повітря та забезпечення тяги в димоході.

1.11.16. Очищення котлів та секцій від нагару.

1.11.17. Залагодження окремих свищів у котлах опалення шпильками або болтами.

1.11.18. Заміна прокладок у фланцевих з’єднаннях та усунення течі.

11.11.9. Укріплення топкових та піддувальних дверцят та вставлення слюди в оглядові отвори топкових дверцят.

1.11.20. Обладнання шиберів противагами.

1.11.21. Дрібний ремонт вентиляторів, моторів та насосних установок, дуттєвого трубопроводу з усуненням нещільностей у з’єднаннях, ремонт та відновлення огорож моторів та інших установок.

1.11.22. Ремонт та фарбування розширювальних баків, зливних та повітряних труб, вантузів.

1.11.23. Перевірка контрольно-вимірювальних приладів із заміною несправних.

1.11.24. Розбирання, огляд та прочищення конденсаційних горщиків, інжекторів, елеваторів, змішувачів, редукційних клапанів, регулювальних кранів та вентилів, засувок, грязьовиків, повітрозбірників, вантузів, компенсаторів.

1.11.25. Частковий ремонт розширювального баку з усуненням течі та подальшим фарбуванням з двох боків олійною фарбою.

1.11.26. Підвальцювання димогарових труб котлів та ніпелів секційних котлів.

1.11.27. Очищення від накипу запірної арматури, перевірка її та перенабивання сальників.

1.11.28. Очищення від бруду та іржі розширювального баку на горищі, виправлення ізоляції та утеплення будки розширювального баку.

1.11.29. Періодичний огляд металевих димових труб опалювальних котелень, анкерних болтів, розтяжок та періодичне фарбування конструкцій.

1.11.30. Ремонт вентиляційних збірних коробів.

1.11.31. Усунення підсосу повітря у вентиляційних шахтах на горищі; підтримання у справному стані дросель-клапанів у шахтах.

1.11.32. Ремонт металевих повітроводів, укріплення та зміна підвісок та засобів кріплення.

1.11.33. Побілка стін приміщень.

1.11.34. Зміна топкових та піддувальних дверцят котлів, прогорілих колосників та шиберів.

1.11.35. Зміна 1-2 секцій у чавунних секційних котлах.

1.11.36. Дрібний ремонт обмурування котлів.

1.11.37. Дрібний ремонт устаткування котельні.

1.11.38. Промивання трубопроводу та приладів центрального опалення щорічно після закінчення опалювального сезону.

1.11.39. Регулювання системи центрального опалення та вентиляції.

1.11.40. Встановлення (заміна) та ремонт приладів обліку теплової енергії, крім квартирних у жилих будинках.

1.12. Водопровід та каналізація

1.12.1. Заміна пошкоджених умивальників, кухонних раковин, пісуарів, унітазів, тощо.

1.12.2. Укріплення розхитаних унітазів на місці приєднання до розтрубу фасонної труби.

1.12.3. Заміна гумових муфт та манжетів, унітазів, а також ремонт та укріплення сидінь.

1.12.4. Усунення засмічень у внутрішньобудинковій та дворовій каналізаційних мережах (до міського колодязя).

1.12.5. Підкарбування розтрубів та ущільнення стиків із забиванням бітумною замазкою, укріплення каналізаційних та водопровідних труб.

1.12.6. Очищення, промивання, ремонт та утеплення водонапірних баків на горищах будівель, обладнання їх кришками і ремонт арматури.

1.12.7. Ремонт та заміна кульових кранів зливних бачків.

1.12.8. Часткова заміна трубопроводу при усуненні нещільностей, протікань та засмічень в трубах.

1.12.9. Установлення у кришці ревізій гумових прокладок.

1.12.10. Усунення конденсату на бачках, у водопровідно-каналізаційних трубах.

1.12.11. Утеплення трубопроводу обмоткою, улаштування коробів із засипкою тощо, а також утеплення пожежних гідрантів у дворових колодязях.

1.12.12. Усунення нещільностей і течі в з’єднаннях трубопроводу ванних колонок.

1.12.13. Усунення невеликих аварій.

1.12.14. Ремонт верхньої частини колодязів із заміною розбитих кришок та люків.

1.12.15. Укріплення димовідвідних патрубків, дров’яних ванних колонок з улаштуванням розділок та улаштуванням передтопкових листів.

1.12.16. Дрібний ремонт водопідкачування.

1.12.17. Улаштування та підтримання у порядку водопровідних зовнішніх випусків для поливання вулиць та дворів у літній період.

1.12.18. Ремонт та заміна запірної арматури, лічильників води (крім квартирних).

1.12.19. Ремонт та заміна окремих несправних фасонних частин, трапів, сифонів, ревізій.

1.12.20. Ремонт теплової ізоляції трубопроводів у місцях можливого промерзання.

1.12.21. Випробування мережі трубопроводів гідравлічним тиском.

1.12.22. Очищення та ремонт пожежних гідрантів та внутрішніх пожежних кранів.

1.12.23. Ремонт лотків та горловин, оштукатурення внутрішніх поверхонь окремих колодязів, заміна та встановлення нових ходових скоб.

1.12.24. Регулювання та ремонт бачків, заміна та припаювання поплавка-кулі, гумових прокладок, дзвону та кульового крану, очищення бачків від вапнякових відкладень та іржі.

1.13. Газопостачання

1.13.1. Залагодження нещільностей у місцях з’єднань газових труб підтягуванням муфт та гайок.

1.13.2. Ремонт, притирання та змащування пробкових кранів на трубопроводі, встановлення недостатніх замінних ручок на пробкових кранах.

1.13.3. Очищення сталевих манжетів на трубах у місцях проходження труб через перекриття, стіни.

1.13.4. Прочищення пальників у газових водонагрівачах-колонках. Заміна гумової діафрагми та набивання ущільнювань в газових кранах-напівавтоматах та автоматах.

1.13.5. Забезпечення безперервної тяги в газових колонках.

1.13.6. Утеплення стиків на сходових клітинах та трубопроводів у підвалах.

1.13.7. Ремонт окремих водонагрівальних колонок.

1.13.8. Регулювання подачі води та надходження газу в газових кранах.

1.13.9. Ремонт вентиляційних витяжних каналів та каналів газових колонок.

1.13.10. Ремонт та заміна кранів та вимикачів у газових плит. Ремонт заслінок для регулювання подачі повітря.

1.13.11. Ремонт та заміна газових лічильників (крім квартирних).

1.14. Гаряче водопостачання

1.14.1. Очищення бойлерів та змійовиків від накипу та відкладень.

1.14.2. Дрібний ремонт насосних та моторних установок.

1.14.3. Притирання, ремонт та заміна водорозбірних кранів, усунення нещільностей у водопроводі та проведення дрібних робіт, аналогічних переліченим у розділах 1.11, 1.12.

1.14.4. Ремонт окремих водонагрівальних колонок.

1.14.5. Ремонт ізоляції гарячих трубопроводів.

1.14.6. Дрібний ремонт душів та арматури до них.

1.14.7. Ремонт та заміна лічильників гарячої води (крім квартирних).

1.15. Електроосвітлення та силові проводки

1.15.1. Перетягування провислої внутрішньої електропроводки та встановлення додаткових кріплень із заміною установлювальної арматури (вимикачів, патронів, розеток тощо) на сходових клітинах, горищах та у службових приміщеннях.

1.15.2. Часткова заміна проводки та арматури до введення в квартири.

1.15.3. Знімання та встановлення електропроводки при виконанні штукатурних робіт.

1.15.4. Дрібний ремонт зовнішньої електропроводки домоволодінь та проводки в місцях загального користування комунальних квартир з усуненням ушкоджень.

1.15.5. Усунення причин відсутності світла; дрібний ремонт групових розподілювальних щитів та коробок.

1.15.6. Дрібний ремонт зовнішньої повітряної електропроводки.

1.15.7. Перевірка заземлення оболонки електрокабеля.

1.15.8. Перевірка цілісності ізоляторів та заміна їх новими.

1.15.9. Ремонт та заміна приладів обліку та влаштування захисту електроустановок, які знаходяться на балансі військової частини, будинкоуправління.

1.15.10. Ремонт автоматичних фотовимикачів.

1.15.11. Ремонт та заміна деталей що зносилися, апаратури та приладів трансформаторів. Заміна мастила.

1.15.12. Дрібний ремонт двигунів внутрішнього згоряння електростанцій.

1.15.13. Ремонт, фарбування та сушка обмоток електрогенераторів і електродвигунів перемінного та постійного струму. Протікання колектору та контактних кілець. Часткова заміна апаратури захисту та підшипників. Ремонт вентиляційних пристроїв.

1.15.14. Ремонт із частковою заміною апаратури розподільчих пристроїв трансформаторних підстанцій.

1.15.15. Ремонт компресорів із заміною поршневих кілець, кілець корпусів клапанів і дисків; перезаливка та заміна вкладишів підшипників. Ремонт масляних насосів. Шліфування шийок колінчатого валу.

1.15.16. Перекладання окремих місць кабельної мережі із заміною пробитого кабелю новим довжиною не більше 100 метрів, заміна прогорілих наконечників, ввідних ящиків, кабельних муфт і воронок.

1.15.17. Ремонт і заміна контрольно-вимірювальних приладів і вимірювальних трансформаторів струму (напруги).

1.15.18. Заміна у військових будівлях і на території військових містечок звичайних світильників на більш економічні.

1.15.19. Ремонт пускової та пожежної сигналізації, блискавкозахисних пристроїв на об’єктах житлового, громадського та комунального призначення.

1.15.20. Ремонт і заміна автоматичних станцій керування насосними агрегатами, фотовимикачів та іншої автоматичної апаратури.

1.16. Ліфти

1.16.1. Дрібний ремонт огорожі шахти.

1.16.2. Зміна запобіжних пластинок.

1.16.3. Регулювання правильності роботи дверних контактів затворів.

1.16.4. Дрібний ремонт сигналізації, редукторів та електромоторів.

1.16.5. Дрібний ремонт підпідлогових контактів та кнопки “Стоп”.

1.16.6. Зміна вугільних контактів у реверсивних перемикачах струму, в поверхових реле.

1.16.7. Вирівнювання перекосів канатів.

1.16.8. Ремонт двигуна.

1.16.9. Ревізія лебідки підйомного пристрою.

1.16.10. Дрібний ремонт електроосвітлювальної мережі в шахті, а також на всіх площадках та підходах до підйомника.

1.16.11. Ремонт електромагнітного гальма та вловлювача.

1.16.12. Ремонт кільцевих вимикачів та контактів.

1.17. Різні роботи

1.17.1. Дрібний ремонт дворових будівель, дворових вбиралень, сміттєвих ям, огорож, воріт, хвірток.

1.17.2. Виконання робіт, пов’язаних з підготуванням будинків до зими.

1.17.3. Залагодження тріщин у місцях примикання тротуарів та вимощення до стін будівель та забезпечення належного відводу поверхневих вод від будівель.

1.17.4. Дрібний ремонт дренажних систем, що знаходяться на території, закріпленій за будівлею, що ремонтується.

1.17.5. Фарбування огорож, воріт, хвірток та інших дворових споруд.

1.17.6. Залагодження вибоїн в асфальтованих тротуарах дворів.

1.17.7. Вирівнювання просілих плит в тротуарах.

1.17.8. Виправлення металевих грат, що огороджують приямки вікон підвальних поверхів.

1.17.9. Забивання прорізів та улаштування додаткових огорож у вікнах підвальних приміщень у будівлях, що потрапляють під вплив паводка.

1.17.10. Дрібний ремонт сміттєпроводу.

1.17.11 Ремонт відмосток будівель та їх заміна.

1.17.12. Ремонт палаточних гнізд.

1.17.13. Озеленення військових містечок; посадка окремих дерев, кущів та влаштування навколо них огорожі, влаштування газонів та клумб.

1.17.14. Роботи, пов’язані з консервацією будівель та комунальних споруд військових містечок.

1.17.15. Роботи, пов’язані із забезпеченням техніки безпеки на комунальному устаткуванні.

1.17.16. Облаштування та ремонт сушарень у казармах.

1.17.17. Дрібний ремонт котлів для приготування їжі.

2. Перелік основних ремонтно-будівельних робіт поточного ремонту виробничих будівель і комунальних споруд

2.1. Фундаменти

2.1.1. Відновлення навколо будівлі.

2.1.2. Ремонт вимощення навколо будівлі з відновленням до 20 відсотків загальної його площі.

2.1.3. Заміна окремих цеглин в огородженні зовнішніх приямків навколо приямків підвальних приміщень.

2.1.4. Постановка на розчин окремих ослаблених цеглин у фундаментних стінах з внутрішньої сторони підвальних приміщень.

2.1.5. Розчищення і зашпарування нещільностей в збірних і монолітних бетонних фундаментних стінах.

2.1.6. Ремонт облицювання фундаментних стін зі сторони підвальних приміщень, перекладка не більше 2 відсотків цегляної кладки облицьованих поверхонь.

2.1.7. Ремонт штукатурки фундаментних стін підвальних приміщень не більше 5 відсотків від загальної площі оштукатурених фундаментних стін.

2.2. Стіни і колони

2.2.1. Постановка на розчин окремих ослаблених цеглин, що випали.

2.2.2. Розшивка розчином мілких тріщин у цегляних стінах.

2.2.3. Відновлення захисного шару бетону залізобетонних конструкцій і панелей.

2.2.4. Розчищення і ретельне зашпарування вертикальних і горизонтальних швів великоблочних і великопанельних стін у місцях підвищеного протягу повітря і проникнення атмосферної вологи.

2.2.5. Ремонт кам’яного облицювання цоколя до 10 відсотків від загальної площі облицювання.

2.2.6. Укріплення затискачів, раніше встановлених на дерев’яних стінах.

2.2.7. Проконопачування окремих місць у рубаних стінах.

2.2.8. Встановлення захисних кутиків на цегляних і бетонних колонах.

2.3. Перегородки

2.3.1. Укріплення існуючих перегородок постановкою йоржів, клинів тощо.

2.3.2. Залагодження отворів і просвітів верхньої частини перегородок при осіданні їх, а також у місцях прилягання до стін.

2.3.3. Постановка на розчин окремих послаблених цеглин у перегородках.

2.3.4. Заміна окремих прорваних сіток у дерев’яно-сітчастих перегородках.

2.3.5. З’єднання чистих дощатих перегородках.

2.3.6. Заміна розбитого скла в заскленій частині перегородок.

2.4. Покрівлі і покриття

2.4.1. Підсилення стропильних ніг нашивкою з обрізків дошок чи інших додаткових кріплень.

2.4.2. Постановка додаткових болтів і скоб у місцях послаблених з’єднань, стиків тощо.

2.4.3. Дрібний ремонт дерев’яних ферм покриття (підтягання болтів).

2.4.4. Відновлення захисного шару у місцях оголення арматури залізобетонних конструкцій (ферм, балок, плит покриття).

2.4.5. Дрібний ремонт пристроїв закривання і відкривання світлових ліхтарів.

2.4.6. Антисептичний і протипожежний захист дерев’яних конструкцій.

2.4.7. Ремонт слухових вікон.

2.4.8. Відновлення або ремонт виходів на дах.

2.4.9. Закріплення фальців і обтискання гребенів у сталевій покрівлі з промащенням гребенів і свищів замазкою.

2.4.10. Постановка латок на сталевій покрівлі.

2.4.11. Ремонт металевої покрівлі в окремих місцях з заміною до 10 відсотків покрівлі від загальної площі покриття.

2.4.12. Заміна окремих плиток в черепичній та інших видах покрівлі з окремих плиток.

2.4.13. Ремонт окремих місць покрівлі з рулонних матеріалів з перекриттям до 20 відсотків від загальної площі покриття, або повне покриття покрівлі без заміни існуючих елементів.

2.4.14. Ремонт окремими частинами настінних жолобів і карнизних спусків. Закріплення зірваних сталевих листів.

2.4.15. Ремонт чи відновлення покриттів навколо димових труб та інших виступаючих частин на покрівлі.

2.4.16. Закріплення сталевих парапетів, ремонт оголовків вентиляційних шахт газоходів, каналізаційних стояків та інших виступаючих частин на покрівлі.

2.4.17. Відновлення і ремонт драбин на дахах.

2.4.18. Періодичне пофарбування сталевої покрівлі.

2.4.19. Періодичне промащування рулонних покрівель нафтобітумною мастикою.

2.4.20. Ремонт воронок внутрішніх водостоків.

2.5. Покриття і підлоги

2.5.1. Відновлення захисного шару залізобетонних конструкцій перекриттів (прогонів, балок і плит).

2.5.2. Залагодження вибоїн в цементних, бетонних і асфальтових підлогах (до 10 відсотків загальної площі).

2.5.3. Заміна окремих шашок на торцевій підлозі (до 10 відсотків від загальної площі).

2.5.4. Заміна пошкоджених і вставка плиток, які випали, в керамічних, цементних, мармурових підлогах.

2.5.5. Ущільнення дощатих підлог.

2.5.6. Підклеювання окремих місць лінолеуму, які відклеїлися.

2.5.7. Дрібний ремонт паркетної підлоги.

2.5.8. Закріплення дерев’яних плінтусів і гантелей, які відстали чи їх заміна.

2.5.9. Ремонт цементних плінтусів.

2.5.10. Додаткове утеплення металевих балок, горищних перекриттів з додаванням мастики і засипки.

2.6. Вікна, двері і ворота

2.6.1. Виправлення перекосів дверних полотен і воріт та закріплення їх металевими кутиками і нашивкою планок.

2.6.2. Закріплення переплетень з частковою заміною їх слупиків.

2.6.3. Встановлення нових кватирок.

2.6.4. Заміна розбитого скла, промащення фальців замазкою.

2.6.5. Проконопачення віконних і дверних коробок у дерев’яних рубаних стінах, а також промащення зазорів між коробкою і стіною в кам’яних стінах.

2.6.6. Закладання тріщин під підвіконниками.

2.6.7. Заміна несправних віконних і дверних приладів.

2.6.8. Утеплення вхідних дверей і воріт.

2.6.9. Встановлення пружин на зовнішні двері.

2.7. Сходи і ганки

2.7.1. Закладання вибоїн у бетонних і кам’яних сходах, сходових площадках і в пандусах.

2.7.2. Заміна окремих зношених дошок у дерев’яних сходах і площадках.

2.7.3. Закріплення поручнів на сходових маршах з заміною окремих ділянок дерев’яного поручня.

2.8. Внутрішні штукатурні, облицювальні і малярні роботи

2.8.1. Оновлення штукатурки стін і стелі з попередньою оббивкою штукатурки (до 10 відсотків оштукатурених поверхонь стін і стелі).

2.8.2. Заміна облицювання стін (до 10 відсотків загальної площі облицьованої поверхні).

2.8.3. Пофарбування приміщень і окремих конструкцій.

2.9. Фасади

2.9.1. Укріплення облицювальних плиток, архітектурних деталей чи цегли в перемичках, карнизах й інших виступаючих частинах будівлі (не більше 10 відсотків загальної площі облицьованої поверхні).

2.9.2. Ремонт зовнішньої штукатурки в окремих місцях (до 5 відсотків оштукатуреної поверхні фасаду).

2.9.3. Ремонт водостічних труб, воронок, колін, відводів, лотків, а також усіх зовнішніх сталевих і цементних покриттів на виступаючих частинах фасадів будівлі.

2.9.4. Пофарбування фасадів будівлі звичайними розчинами.

2.9.5. Очищення чи промивка від кіптяви і пилу фасадів, що облицьовані чи пофарбовані стійкими розчинами.

2.10. Печі

2.10.1. Дрібний ремонт печей з частковою заміною пічних пристроїв, з розшивкою тріщин і шабруванням зовнішніх поверхонь.

2.10.2. Усунення завалів у печах.

2.10.3. Ремонтування розробок.

2.10.4. Ремонт димових труб і боровів.

2.10.5. Побілка труб.

2.11. Центральне опалення

2.11.1. Промивка трубопроводів системи центрального опалення (щорічно після закінчення опалювального сезону).

2.11.2. Регулювання системи центрального опалення.

2.11.3. Усунення протікання у трубопроводі, пристроях і арматурі шляхом підкручування муфт, контргайок тощо.

2.11.4. Заміна окремих секцій опалювальних приладів і невеликих ділянок трубопроводів при усуненні протікань і засмічення у трубах.

2.11.5. Ремонт (у тому числі сальників) і заміна в окремих приміщеннях регулювальної і запірної арматури.

2.11.6. Укріплення існуючих гачків, хомутів, кронштейнів і підвісок, а також встановлення додаткових засобів кріплення трубопроводів і пристроїв.

2.11.7. Утеплення розширювальних баків на горищі, зливних і повітряних труб.

2.11.8. Пофарбування трубопроводів і приладів.

2.11.9. Промивання конденсаційних горщиків і баків, грязьовиків.

2.11.10. Встановлення (заміна) та ремонт приладів обліку споживання теплової енергії.

2.12. Вентиляція

2.12.1. Усунення підсосів у повітроводах.

2.12.2. Закріплення існуючих підвісок, хомутів і цапф, а також встановлення додаткових засобів кріплення повітроводів.

2.12.3. Дрібний ремонт вентиляторів, калориферів, електромоторів і опорних пристроїв для них (фундаментів, площадок і кронштейнів).

2.12.4. Дрібний ремонт вентиляційних шахт, дефлекторів, жалюзів і ґрат.

2.12.5. Пофарбування повітроводів і вентиляційного обладнання.

2.13. Внутрішній водопровід і каналізація

2.13.1. Усунення протікання у пристроях і з’єднаннях водопровідних каналізаційних труб.

2.13.2. Укріплення каналізаційних і водопровідних труб.

2.13.3. Утеплення водопровідних і каналізаційних труб у місцях охолодження.

2.13.4. Прочищення каналізаційних трубопроводів і приладів.

2.13.5. Заміна невеликих ділянок трубопроводів.

2.13.6. Ремонт і заміна арматури, лічильників води.

2.13.7. Заміна окремих пристроїв (бачків, унітазів, умивальників, раковин, тощо).

2.14. Гаряче водопостачання

2.14.1. Очищення бойлерів від накипу і відкладень.

2.14.2. Дрібний ремонт насосних і моторних установок.

2.14.3. Заміна і ремонт лічильників гарячої води, водорозбірних кранів, утеплення труб та інші невеликі за обсягом роботи, аналогічні перерахованим у розділах 1.11, 1.12.

2.15. Електроосвітлення і зв’язок

2.15.1. Перетяжка відвислої внутрішньої електропроводки і встановлення додаткового кріплення з заміною установочної арматури (вимикачів, патронів, розеток).

2.15.2. Заміна окремих ділянок електропроводки (до 10 відсотків).

2.15.3. Зняття і відновлення електропроводки при виконанні робіт з поточного ремонту стін, перекриттів і перегородок.

2.15.4. Дрібний ремонт групових розподільних і запобіжних щитів і коробок.

2.15.5. Встановлення (заміна) та ремонт приладів обліку споживання електричної енергії.

2.16. Водопровідно-каналізаційні споруди

2.16.1. Трубопроводи та арматура мережі.

2.16.1.1. Зачеканення окремих розтрубів.

2.16.1.2. Зварювання чи підварювання окремих стиків сталевих труб.

2.16.1.3. Закладання окремих місць для усунення протікання із встановленням ремонтних муфт, хомутів, бандажів чи шляхом заварювання.

2.16.1.4. Заміна окремих труб.

2.16.1.5. Набивання сальників, підтягування болтів і заміна окремих сальників на арматурі.

2.16.1.6. Заміна болтів і прокладок у фланцевих з’єднаннях частин арматури.

2.16.1.7. Відновлення табличок з покажчиками.

2.16.1.8. Ремонт кріплення гідрантів.

2.16.1.9. Ремонт водозабірних колонок.

2.16.3. Водозабори і гідротехнічні споруди

2.16.3.1. Зашпаровування тріщин у бетонних водозаборах і в тілі греблі.

2.16.3.2. Виправлення пошкоджень у берегоукріплювальних формах і в кріпленнях укосів (до 2 відсотків загальної площі кріплення).

2.16.3.3. Заміна окремих елементів у дерев’яних конструкціях.

2.16.3.4. Укріплення закладних частин металевих конструкцій.

2.16.3.5. Пофарбування металевих конструкцій.

2.16.3.6. Відновлення захисного шару у надводних частинах залізобетонних споруд.

2.16.3.7. Заміна зношених частин верхнього водоприймального бака водяних свердловини.

2.16.3.8. Збільшення або зменшення глибини ствола водопідіймальних та повітряних труб.

2.16.4. Очисні споруди

2.16.4.1. Оновлення штукатурки окремих місць із затиранням і залізненням (до 10 відсотків загальної площі оштукатурених поверхонь).

2.16.4.2. Залагодження дрібних тріщин.

2.16.4.3. Ремонт і пофарбування люків, сходів.

2.16.4.4. Заміна окремих скоб.

2.16.4.5. Відновлення геометричних форм країв жолобів фільтрів.

2.16.4.6. Ремонт повітроводів.

2.16.4.7. Ремонт ізоляції окремих місць.

2.16.4.8. Ремонт ґрат зі зміною окремих прутків.

2.16.4.9. Ремонт жолобів двоповерхових відстійників із заміною окремих дошок у дерев’яних жолобах.

2.16.4.10. Розрівнювання завантаження в аерофільтрах і біофільтрах з додаванням завантажувального матеріалу (до 5 відсотків загального об’єму завантаження).

2.16.4.11. Ремонт окремих місць кладки у біофільтрах.

2.16.4.12. Ремонт огороджувальних валиків, лотків і дощатих перегородок мулових ділянок.

2.16.4.13. Промивання споруд, трубопроводів і дренажних мереж.

2.16.4.14. Фарбування трубопроводів.

2.16.4.15. Заміна окремих фільтрових пластинок у аеротенках (до 2 відсотків загальної кількості).

2.16.4.16. Відновлення захисного шару залізобетонних конструкцій.

2.16.4.17. Часткова заміна теплової ізоляції труб у водонапірній башті (до 5 відсотків від ізольованої поверхні труб).

2.16.4.18. Пофарбування металевих баків.

2.16.4.19. Ремонт трубопроводів із заміною окремих труб.

2.16.5. Теплофікація

2.16.5.1. Усунення окремих свищів у стінах прохідних каналів і закладання окремих випадаючих цеглин.

2.16.5.2. Заміна окремих ходових скоб.

2.16.5.3. Ремонт сходів.

2.16.5.4. Оброблення зачеплених люків.

2.16.5.5. Зварювання і підварювання окремих стиків труб.

2.16.5.6. Заміна окремих труб.

2.16.5.7. Частковий ремонт теплової ізоляції (до 5 відсотків від загальної довжини трубопроводу).

2.16.5.8. Набивання сальників, протяжка болтів і заміна окремих деталей арматури.

2.16.5.9. Заміна болтів і прокладок у фланцевих з’єднаннях.

2.17. Під’їзні і внутрішньомайданчикові залізничні шляхи

2.17.1. Викошування трави з укосів.

2.17.2. Планування і очищення укосів.

2.18.3. Очищення і виправлення кюветів, каналів, лотків, швидкоплинів, оглядових колодязів.

2.18.4. Очищення дренажів після проходів весняних вод.

2.18.5. Очищення і дрібний ремонт одренування, мостових, фашин, кам’яних відсипок і підпірних стін.

2.20.6. Очищення і дрібний ремонт регуляційних споруд (стінок, дамб тощо.).

2.20.7. Очищення і дрібний ремонт фільтрувальної частини насипу.

2.20.8. Виправлення поштовхів, перекосів, осідань.

2.20.9. Підбивка шпал.

2.20.10. Перешивання шляху.

2.20.11. Рихтування шляху.

2.20.12. Розгонка зазорів.

2.20.13. Ремонт шпал

2.20.14. Розгонка шпал.

2.20.15. Оправка баластової призми.

2.20.16. Очищення і змащування рейкових скріплень.

2.20.17. Заміна одиничних шпал (не більше 30 шпал на рік на 1 км шляху).

2.20.18. Заміна тріснутих рейок.

2.20.19. Заміна окремих елементів переїздів.

2.20.20. Фарбування шляхових знаків, шлагбаумів і надовбнів переїздів.

2.22. Штучні споруди (мости, тунелі)

2.22.1. Підтягування і заміна болтів.

2.22.2. Виправлення котків.

2.22.3. Заміна слабких заклепок.

2.22.4. Заміна окремих дефектних елементів.

2.22.5. Закладання тріщин у опорах.

2.22.6. Встановлення на місце окремих каменів, які випали або змістилися.

2.19. Автомобільні шляхи

2.19.1. Виправлення узбіччя, його планування та ущільнення.

2.19.2. Очистка водовідвідних каналів і кюветів.

2.19.3. Ліквідація колії, просадок і вибоїн шляхом ямного ремонту, а також розсипу висівок дрібного щебеню і шпаровування швів і тріщин цементно-бетонних покриттів.

2.19.4. Виправлення окремих бортових каменів.

2.19.5. Заміна дорожніх знаків.

2.19.6. Ремонт штучних споруд у обсязі, прийнятому для залізничних споруд.

2.20. Електричні мережі і зв’язок

2.20.1. Перетяжка провисаючих проводів.

2.20.2. Ліквідація обривів проводів.

2.20.3. Заміна окремих ізоляторів.

2.20.4. Постановка додаткових скруток на пасинках.

2.20.5. Зашпаровування тріщин та інших пошкоджень залізобетонних опор та пасинків.

2.20.6. Виправка окремих опор.

2.20.7. Виправка та заміна окремих траверс.

2.21. Інші споруди

2.21.1. Суцільне пофарбування металевих елементів споруд.

2.21.2. Ремонт окремих елементів естакад для повітряної прокладки трубопроводів та кранових естакад із зміною дрібних деталей.

2.21.3. Ремонт окремих ланок огорож (парканів) із заміною окремих дошок та затиранням і оштукатуренням окремих місць.

2.21.4. Ремонт димових труб з укріпленням окремих цеглин, розшивкою швів, затиранням і штукатуренням окремих місць із заміною окремих скоб, підтяжкою болтових з’єднань, ремонт і відновлення блискавковідводів.

2.21.5. Ремонт вантажно-розвантажувальних майданчиків із заміною окремих дошок, дерев’яних настилів і дрібним ремонтом, щебеневих, бетонних та асфальтових покриттів.


Додаток 9
до пункту 4.7.2 Методичних
рекомендацій щодо впровадження
єдиних вимог до облаштування
територій і об’єктів майнових
комплексів підрозділів
цивільного захисту

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник підрозділу _________________
__________________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
“__” ____________ 200 _ року

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На капітальний, поточний ремонт
(непотрібне викреслити)
____________________________________________
(найменування об’єкта, підрозділу)

Адреса _________________________________________________________________

Складено на підставі ______________________________________________________

Особливі умови __________________________________________________________

Обсяги виконання робіт ___________________________________________________

№№
пп
Найменування робіт і витратОдиниця виміруКількістьПримітка
1
2
3

Склав_________________________________________________________________
(посада, підпис, ініціали та прізвище)
Перевірив________________________________________________________________
(посада, підпис, ініціали та прізвище)

Дефектний акт підготовлено:

Замовник_______________________________________________________________
(посада, підпис, ініціали та прізвище)
Виконавець робіт________________________________________________________
(посада, підпис, ініціали та прізвище)

Додаток 10
до пункту 4.6.2 Методичних
рекомендацій щодо впровадження
єдиних вимог до облаштування
територій і об’єктів майнових
комплексів підрозділів
цивільного захисту

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник підрозділу _________________
__________________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
“__” ____________ 200 _ року

РОЗЦІНЕНИЙ ОПИС РОБІТ

На поточний ремонт ______________________________________________________
(найменування об’єкта, підрозділу)

Адреса __________________________________________________________________

На суму ______________ грн, у тому числі зворотні суми________________________

До фінансування ______________________________________________________ грн.

Складено на підставі ______________________________________________________

№№
пп
Шифр і номер позиції нормативуНайменування робіт і витратОдиниця виміруКількістьБазисна вартість, грнВитрати праці робітників люд./год.
одиницізагальна
усьогоу тому числі заробітна платаусьогоу тому числі заробітна платаодиниціусього
1234567891011
Розділ А.
Кошторисна вартість ремонту за базисними цінами.
Прямі витрати
1
2
3
Разом прямі витрати, у тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, усього заробітна плата; експлуатація машин і механізмів
Накладні витрати
Разом
Планові нагромадження
Разом
Тимчасові будівлі та споруди (за наявності обґрунтування і погодження замовника)
Технічний нагляд
Складання розціненого опису
Разом
Резерв коштів на непередбачені роботи і витрати – 4%, у тому числі непередбачені роботи і витрати підрядника – 2%
Усього за розділом А, у тому числі зворотні суми
Розділ Б.
Подорожчання, що викликані ринковими умовами виконання робіт (за окремим розрахунком, який враховує різницю між базисною та фактичною вартістю)
Податки, збори (обов’язкові платежі)
Усього за розділом Б.
Усього за описом робіт (А+Б), у тому числі зворотні суми
Усього до фінансування без зворотних сум

Склав:____________________________________________________________________
(посада, підпис, ініціали та прізвище

Перевірив:_________________________________________________________________
(посада, підпис, ініціали та прізвище)

Розцінений опис
погоджено:

__________________________________________________________
(посада, підпис, ініціали та прізвище)

__________
Примітка.

Використання коштів на технічний нагляд підтверджується в установленому порядку.

Додаток 11
до пункту 4.6.2 Методичних
рекомендацій щодо впровадження
єдиних вимог до облаштування
територій і об’єктів майнових
комплексів підрозділів
цивільного захисту

ДИФЕРЕНЦІЙОВАНІ НОРМИ
витрат на поточний ремонт жилих та громадських будівель

Група будівельНорми витрат у відсотках від відновлювальної вартості будівель
1. Жилі будівлі
1.1. Будівлі кам’яні, особливо капітальні; фундаменти – кам’яні та бетонні, стіни – кам’яні (цегляні і великоблочні), перекриття – залізобетонні.0,75
1.2. Будівлі кам’яні звичайні; фундаменти – кам’яні та бетонні, стіни – кам’яні (цегляні, великоблочні або великопанельні), перекриття – залізобетонні або змішані (дерев’яні і залізобетонні).0,85
1.3. Будівлі кам’яні полегшені; фундаменти – кам’яні та бетонні, стіни – полегшеної кладки з цегли, шлакоблоків і черепашника, перекриття – дерев’яні і залізобетонні.1,0
1.4. Будівлі дерев’яні рублені та з брусу, змішані, сирцові; фундаменти – стрічкові бутові, стіни – рублені брускові або змішані (цегляні або дерев’яні), перекриття – дерев’яні.1,15
1.5. Будівлі збірно-щитові, каркасні, сирцеві, глинобитні, саманні і фахверкові; фундаменти – на дерев’яних стільцях або бутових стовпах; стіни – каркасні, глинобитні та інші; перекриття – дерев’яні.1,3
1.6. Будівлі каркасно-камишитові та інші полегшені.1,5
2. Громадські будівлі
2.1. Будівлі каркасні із залізобетонним або металевим каркасом, із заповненням каркасу кам’яними матеріалами1,1
2.2. Будівлі з кам’яними стінами із штучних каменів або великоблочні; колони та стовпи – залізобетонні або цегляні; перекриття – залізобетонні.1,2
2.3. Будівлі з кам’яними стінами із штучних каменів або великоблочні; колони та стовпи – залізобетонні або цегляні; перекриття – дерев’яні.1,3
2.4. Будівлі зі стінами полегшеної цегляної кладки; колони та стовпи – залізобетонні або цегляні; перекриття – залізобетонні.1,3
2.5. Будівлі зі стінами полегшеної цегляної кладки; колони та стовпи – залізобетонні або цегляні; перекриття – дерев’яні.1,4
2.6. Будівлі дерев’яні з брусковими рубленими стінами.1,5
2.7. Будівлі дерев’яні каркасні щитові, глинобитні, сирцеві, саманні; металеві або залізобетонні телефонні кабіни.1,6
2.8. Будівлі камишитові та інші полегшені будівлі; дерев’яні телефонні кабіни тощо.1,8
2.9. Намети, павільйони, ларки, кіоски та інші полегшені будівлі торговельних організацій.5,0

Додаток 12
до пункту 4.6.5 Методичних
рекомендацій щодо впровадження
єдиних вимог до облаштування
територій і об’єктів майнових
комплексів підрозділів
цивільного захисту

ЗАТВЕРДЖУЮ ________________________________
(замовник поточного ремонту)
________________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
“___” ____________________ 20 __року.

ПЛАН
робіт поточного ремонту у підрозділах (балансоутримувачах) _____________________________ на 20 ___ рік

№№
пп
Найменування підрозділівВсьогоУ тому числі (тис.грн):
будівлі і комунальні споруди підрозділужилих будинків
необхідно за нормоюзапланованонеобхідно за нормоюзаплановано
всьогоу тому числі за рахуноквсьогоу тому числі за рахунок
відновлювальна вартість будівель і комунальних спорудвідсоток відрахувань на поточний ремонтпотреба коштів за нормоюзагального фондуспеціального фондувласних надходженьвнутрішніх ресурсів підрозділіввідновлювальна вартість будівель і комунальних спорудвідсоток відрахувань на поточний ремонтпотреба коштів за нормоюкошторису МНС Україникоштів будинкоуправліньвнутрішніх ресурсів будинкоуправлінькоштів квартиронаймачів
12345678910111213141516171819
1
2
3
4
5
Всього

Начальник відділу (сектора) підрозділу_________________________________________
(підпис, ініціали, прізвище)

Додаток 15
до пункту 4.7.2 Методичних
рекомендацій щодо впровадження
єдиних вимог до облаштування
територій і об’єктів майнових
комплексів підрозділів
цивільного захисту

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник підрозділу _________________
________________________________
(підпис та прізвище)
“___” ____________________ 20 __року

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН-ГРАФІК
робіт з поточного ремонту будівель і комунальних споруд на 200__ рік

№№
пп
Найменування об’єктівТерміни виконання робіт
Місяці і декади
січеньлютийберезеньквітеньтравеньчервеньлипеньсерпеньвересеньжовтеньлистопадгрудень
1 2 31 2 31 2 31 2 31 2 31 2 31 2 31 2 31 2 31 2 31 2 31 2 3
1
2
3
3

Умовні позначки:

_ _ _ – заплановано

х х х – виконано

Начальник відділу (сектора) підрозділу_______________
(підпис)
______________________
(ініціали та прізвище)

Додаток 16
до пункту 4.7.3 Методичних
рекомендацій щодо впровадження
єдиних вимог до облаштування
територій і об’єктів майнових
комплексів підрозділів
цивільного захисту

ГРАНИЧНІ СТРОКИ
невідкладної ліквідації виявлених несправностей елементів будівель під час виконання непередбаченого поточного ремонту

Найменування елементів будівель і несправностейГраничні строки ліквідації несправностей (з моменту їх виявлення), діб
12
Покрівля
Протікання1
Несправності в системі організованого водовідводу (водостічних труб, воронок, колін тощо)5
Внутрішнього водостоку2
Зовнішнього водостоку5
Стіни
Втрата зв’язку окремих цеглин з кладкою зовнішніх стін, що загрожує безпеці людей1 (з негайним огородженням небезпечної зони)
Протікання стиків панелей7
Нещільність в димоходах і газоходах1
Заповнення вікон і дверей
Розбите скло і зірвані стулки віконних рам, кватирок, балконних і дверних полотен, дверей, вітражів, вітрин, склоблоків тощо:
у зимовий час1
у літній час5
Печі
Тріщини та інші пошкодження, які загрожують пожежній безпеці і проникненню в приміщення димових газів1 (з негайним припиненням експлуатації)
Внутрішнє і зовнішнє спорядження
Відставання штукатурки стелі або верхньої частини стін, що загрожує її обваленню5 (з негайним застосуванням засобів безпеки)
Порушення зв’язку зовнішнього облицювання, а також ліпних виробів, встановлених на фасадах, із стінами на висоті більше 1,5 мнегайно із застосуванням засобів безпеки
Порушення зв’язку зовнішнього облицювання, а також ліпних виробів, встановлених на цокольній частині5
Санітарно-технічне обладнання
Течі водопровідних кранів і змивних бачків1
Течі в трубопроводах та їх сполученняхнегайно
Пошкодження сміттєпроводу1
Несправності фекальних і дренажних насосів1
Електротехнічне обладнання
Несправності електромережі і обладнання аварійного характеру (коротке замикання тощо)негайно
Теж, неаварійного характеру1
Несправності об’єднаних диспетчерських системнегайно
Пошкодження автоматики протипожежного захистунегайно
Пошкодження переговорно-замкового пристрою1
Несправності електроплит1
Ліфти
Несправності ліфта1 (з негайним припиненням експлуатації)

Додаток 17
до пункту 4.7.5 Методичних
рекомендацій щодо впровадження
єдиних вимог до облаштування
територій і об’єктів майнових
комплексів підрозділів
цивільного захисту

АКТ
на приховані роботи по об’єкту
_______________________________
(найменування)

підрозділ ____________________________________________________________________
(умовне найменування)

Ми, що нижче підписалися _____________________________________________________
(посада, прізвище та ініціали)
_____________________________________________________________________________

склали цей акт в тому, що по об’єкту _____________________________________________
в період з “___”___________ по “___”_______________ 200 __ року ___________________
____________________________________________________________________________
(вказати організацію, яка виконувала роботи)

виконані роботи, які не підлягають технічному огляду під час здачі його в експлуатацію, а
саме: _______________________________________________________________________
(вказати характер та обсяг виконаних робіт)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Спільним оглядом встановлено, що вказані роботи виконано відповідно до технічних умов на ремонтно-будівельні роботи з оцінкою ________________ і вважаються прийнятими.

Роботи здав:______________________________________________________________
(посада, підпис, ініціали та прізвище)
Роботи прийняв:___________________________________________________________
(посада, підпис, ініціали та прізвище)

“_____” _____________________ 200 __ року.


Додаток 19
до пункту 4.8.1 Методичних
рекомендацій щодо впровадження
єдиних вимог до облаштування
територій і об’єктів майнових
комплексів підрозділів
цивільного захисту

Типова форма № КБ-3
Затверджена наказом Державного комітету
статистики України і Державного комітету
України по будівництву і архітектури

____________________________________
(підприємство, організація, яка склала форму)

Ідентифікаційний код підприємства, організації яка склала
форму по ЄДРПОУ _(_______________________)_

Замовник –

Генпідрядник –

Контракт (договір) № _________ від “_____” ____________________ 200 ___ року

Найменування об’єкта:

Підгрунття:

ДОВІДКА
про рахунки виконаних підрядних робіт і витрати*

за __________________ 200 ___ роки


з/п
Найменування робіт і витратРахунок виконаних робіт
з початкуу тому числі за місяць, в якому звітуються
всього у поточних цінахвсьогоу тому числі
будівельно-монтажні роботиінші супутні витрати
123456

__________
* Підрядні роботи – це будівельні, монтажні, ремонтні та інші будівельні роботи, передбачені контрактом (договором) підряду.

М.П.Генпідрядник ___________ “___” _______________ 200 __ року
М.П.Замовник _______________ “___” _______________ 200 __ року

Додаток 20
до пункту 4.9.1 Методичних
рекомендацій щодо впровадження
єдиних вимог до облаштування
територій і об’єктів майнових
комплексів підрозділів
цивільного захисту

ПЕРЕЛІК
основних робіт з технічного обслуговування жилих будівель та їх оснащення

Роботи, що виконуються під час профілактичного обслуговування конструкцій, технічного обладнання.

Ліквідація незначних несправностей у системах водопроводу і каналізації (заміна прокладок у водопровідних кранах, окремих кранів, змішувачів, ущільнення згинів, заміна пошкоджених ділянок трубопроводів, ліквідація засмічень, регулювання змивних бачків, прочистка сифонів, притирання пробкових кранів і змішувачів, набивка сальників, заміна поплавка, заміна гумових прокладок біля дзвона і шарового клапана, установка обмежувачів – дросельних шайб, очищення бачків від вапнякових відкладень тощо), закріплення приладів, що розхиталися, в місцях їх приєднання до трубопроводу, закріплення трубопроводів.

Ліквідація незначних несправностей у системах центрального опалення і гарячого водопостачання (регулювання триходових кранів, заміна окремих душів, набивка сальників, дрібний ремонт теплоізоляції). Заміна сталевих радіаторів та трубопроводів, що потекли, розбирання, огляд і очищення грязевиків, повітрозбирачів, вантузів, компенсаторів регулюючих кранів, гвинтелів, засувок; очищення від накипу запірної арматури, водонагрівачів, змійовиків тощо, закріплення розхитаних приладів у місцях їх приєднання до трубопроводу, закріплення трубопроводів.

Ліквідація незначних несправностей електричних пристроїв (притирка і заміна лампочок, які перегоріли у підсобних приміщеннях, заміна або ремонт штепсельних розеток і вимикачів, дрібний ремонт електропроводки, заміна захисних вогнів, запобіжників автоматичних вимикачів, пакетних перемикачів ввідно-розподільних пристроїв, щитів і електроплит).

Провітрювання колодязів.

Перевірка каналізаційних витяжок.

Перевірка наявності тяги в димовентиляційних каналах.

Перевірка і відновлення заземлення ванн.

Дрібний ремонт печей і вогнищ (закріплення дверцят, підтопочних листів тощо).

Прочищення каналізаційного лежака.

Промазка суриковою замазкою свищів, ділянок гребенів стальної покрівлі тощо.

Перевірка заземлення оболонки електрокабеля, заміри опору ізоляційних проводів.

Перевірка заземлення обладнання (насосів, щитових вентиляторів).

Ліквідація дрібних несправностей електропроводки.

Заміна штепсельних розеток і вимикачів.

Регулювання і налагоджування ліфтів, захисних пристроїв, дрібний ремонт сміттєпроводів (закріплення затворів, стволів тощо).

Роботи, які виконуються при підготовці жилих будівель до експлуатації у весняно-літній період.

Закріплення та заміна водостічних труб, колін та воронок.

Розконсервування та ремонт поливної системи.

Зняття пружин на вхідних дверях.

Консервація системи центрального опалення.

Ремонт обладнання дитячих та спортивних майданчиків, лавок.

Ремонт осілих відмосток, тротуарів, пішохідних доріжок.

Обладнання додаткової мережі поливальних систем.

Розконсервація пересувних громадських туалетів (очищення, дезінфекція, промивка обладнання, підфарбування, розгрузка ресор, регулювання обладнання).

Роботи з розкриття продухів у цоколях і вентиляції на горищах. Огляд та дрібний ремонт покрівель, фасадів і помостів у підвалах.

Роботи, які виконуються при підготовці жилих будівель до експлуатації в осінньо-зимовий період.

Утеплення віконних та балконних прорізів.

Заміна розбитого скла вікон, склоблоків та балконних дверей квартир*.

Утеплення вхідних дверей у квартирах*.

__________
* Роботи в квартирах виконуються за рахунок коштів наймачів.

Ремонт і утеплення трубопроводів на горищах і в підвальних приміщеннях.

Укріплення і ремонт парапетних огороджень.

Заскління та зачинення слухових вікон на горищах.

Виготовлення нових чи ремонт існуючих сходових дошок і перехідних мостків на горищах і у підвалах.

Ремонт, регулювання і гідравлічне випробування системи водопостачання і центрального опалення.

Ремонт печей і кухонних вогнищ.

Дрібний ремонт газового обладнання.

Ремонт і утеплення бойлерних.

Ремонт, утеплення і прочищення димовентиляційних каналів.

Заміна розбитих склоблоків, скла, вікон, вхідних дверей і дверей допоміжних приміщень.

Консервація поливальної системи.

Закріплення поливальної системи.

Закріплення прапородержаків, номерних знаків і вказівників.

Закриття продухів у цоколях будинків.

Ремонт і утеплення зовнішніх водорозбірних кранів і колонок.

Ремонт і установка пружин доведення упорів на вхідних дверях.

Ремонт і укріплення вхідних дверей.

Регулювання і налагодження системи центрального опалення в період її випробування.

Регулювання і налагодження системи вентиляції.

Промивка системи центрального опалення.

Очищення та промивка водопровідних баків.

Регулювання і налагодження системи автоматичного контролю і управління роботою технічного обладнання.

Підготовка будинків до свят.

Прочищення колодязів, дворової каналізації, дренажу.

Скидання з покрівель снігу і льоду.

Очищення покрівель від сміття, бруду, листя.

Встановлення маяків на конструкційних елементах будівель для спостереження за деформаціями.

Підготовка системи водостоків до сезонної експлуатації

Дрібний ремонт елементів диспетчеризації, кабельного телебачення, телеантен, протипожежної автоматики та димоходів.


Додаток 21
до пункту 4.9.2 Методичних
рекомендацій щодо впровадження
єдиних вимог до облаштування
та утримання територій і об’єктів
майнових комплексів підрозділів
цивільного захисту

ПЕРІОДИЧНІСТЬ
профілактичного обслуговування елементів жилих будівель

Найменування елементів жилих будівельПеріодичність технічного обслуговування (місяців)Примітка
123
Покрівлі3-6*
Дерев’яні конструкції і столярні вироби6-12*
Кам’яні конструкції12
Залізобетонні конструкції12
Панелі повнозбірних будівель і між панельні стики12
Стальні закладні деталі без антикорозійного захисту в повнозбірних будівляхЧерез 2 роки після початку експлуатації,потім через 3 рокиПроводяться шляхом розкриття 5-6 вузлів
Стальні закладні деталі з антикорозійним захистомЧерез 15 років,потім кожні 3 рокиПроводяться шляхом розкриття 5-6 вузлів
Печі, кухонні вогнища, димоводи, димові труби3Перед початком опалювального сезону проводиться огляд і прочищення. Потім протягом опалювального сезону – один раз
Газоходи3-6
Вентиляційні канали12
Теж в приміщеннях, де встановлено газові прилади3-6
Внутрішнє й зовнішнє оздоблення12
Підлога12
Перила та захисні сітки на вікнах і сходах6
Система водопроводу, каналізації, гарячого водопостачання3-6
Система центрального опалення в квартирах3-6Огляд проводиться в опалювальний сезон
на горищах, підвалах (підпіллях), на сходах2
Теплові води, котли, котельне обладнання2
Сміттєпроводищомісяця
Електрообладнання
Відкрита електромережа3-6*
Скрита електромережа і електропроводка в сталевих трубах6-12*
Кухонні електроплити6
Світильники в допоміжних приміщеннях (на сходах, у вестибюлях тощо)3
Системи димовиведення і пожежотушіннящомісяця
Домофони, замково-переговорний пристрій (ЗПП)щомісяця
Внутрішньо-димові мережі, обладнання і пульт управління диспетчерською системою3
Електрообладнання домових опалювальних котельних і бойлерних, майстерень, водопідкачки, фекальних і дренажних насосів2

__________
*Конкретна періодичність оглядів в межах встановленого інтервалу установлюється експлуатаційними організаціями,виходячи із технічного стану будівлі та місцевих умов


Додаток 22
до пункту 4.9.3 Методичних
рекомендацій щодо впровадження
єдиних вимог до облаштування
територій і об’єктів майнових
комплексів підрозділів
цивільного захисту

МІНІМАЛЬНА ТРИВАЛІСТЬ
ефективної експлуатації елементів будівель

Елементи будівельТривалість експлуатації до капремонту (заміни), років
12
Фундаменти
Стрічкові бутові на складному або цементному розчині50
Стрічкові бутові на вапняному розчині і цегляні50
Стрічкові бетонні і залізобетонні60
Бутові і бетонні стовпи40
Свайні60
Дерев’яні стільці15
Стіни
Великопанельні з утеплюючим шаром з мінераловатних плит цементного фіброліта50
Великопанельні одношарові з легкого бетону30
Особливо капітальні, кам’яні (цегляні товщиною 2,5 – 3,5 цеглини) та великоблочні на складному чи цементному розчині50
Кам’яні звичайні (цегляні товщиною 2 – 2,5 цеглини)40
Кам’яні полегшеної кладки із цегли, шлакоблоків і черепашника30
Дерев’яні рублені і брускові30
Дерев’яні збірно-щитові, каркасно-засипні30
Глинобитні, саманні, каркасно-камишитові15
Герметизовані стики
Панелей зовнішніх стін мастиками:
нетвердіючими8
твердіючими15
Місця примикання віконних, дверних блоків до граней пройомів25
Перекриття
Залізобетонні збірні і монолітні80
З цегляним склепінням чи бетонним заповненням по металевих балках80
Дерев’яні по дерев’яних балках, оштукатурені міжповерхові60
Теж, горищні30
По дерев’яних балках, полегшені, неоштукатурені20
Дерев’яні по металевих балках80
Утеплюючі шари горищних перекрить з:
пінобетону25
піноскла40
цементного фіброліту15
керамзиту або шлаку40
мінеральної вати15
мінераловатних плит15
Підлога
З керамічної плитки по бетонній основі60
цементна30
цементна з мармуровою крихтою40
дощата шпунтована:
по перекриттях30
по грунту20
Паркетні:
дубові на рейках (на мастиці)60/50
букові на рейках (на мастиці)40/50
березові, осикові на рейках (на мастиці)30/20
з паркетної дошки20
з твердої деревинноволокнистої плити15
мастичні на полівінілцементній мастиці30
асфальтові8
з лінолеуму безосновного10
з тканинної або теплозвукоізоляційної основи20
з полівінілхлоридних плиток10
З кам’яних плит:
мармурових плит50
гранітних плит80
Сходи
Майданчики залізобетонні, сходи по металевих, залізобетонних косоурах або залізобетонних плитах60
Накладні бетонні сходи з мармуровою крихтою40
Дерев’яні20
Балкони, лоджії, ганки
Балкони по:
сталевих консольних балках (рамах) із заповненням монолітними залізобетонними або збірними плитами60
залізобетонних балках-консолях і плитах перекриття80
Огородження балконів і лоджій
металеві огородження40
дерев’яні огородження10
Цементні або плиточні підлоги балконів і лоджій:
з гідроізоляцією20
асфальтова підлога10
Несучі дерев’яні балки-консолі з дощатим заповненням20
Дерев’яна підлога, покрита оцинкованою
даховою сталлю20
чорною сталлю15
Ганки бетонні з кам’яними або бетонними східцями20
дерев’яні10
Дахи і покрівлі
Крокви і обрешітка із збірних залізобетонних елементів80
Із збірних залізобетонних настилів80
Дерев’яні крокви і обрешітка50
Утеплюючі шари сумісних без горищних дахів, які вентилюються (не вентилюються) з:
пінобетону або піноскла40/30
керамзиту40/30
мінеральної вати15/10
мінераловатних плит20/15
Покриття дахів (покрівлі)
з оцинкованої сталі15
чорної сталі10
рулонних матеріалів (у 3 – 4 шари)10 – 15
керамічної черепиці60
асбоцементних листів і волокнистого шиферу30
безрулонні мастичні по склотканині10
Система водовідводу
Водостічні труби і дрібні покриття по фасаду
із оцинкованої сталі10
теж із чорної сталі6
Внутрішні водостоки із:
чавунних труб40
стальних труб20
полімерних труб10
Перегородки шлакобетонні, бетонні, цегляні, оштукатурені75
Гіпсові, гіпсоволокнисті60
Із сухої штукатурки по дерев’яному каркасу30
Двері і вікна
Віконні і балконні заповнення (дерев’яні рами)40
Теж, металеві рами50
Заповнення дверей:
внутрішньоквартирні50
вхідні в квартиру40
вхідні на східці10
Опалювальні і кухонні печі
Кухонні печі з обігріваючим щитком, які працюють на дров’яному паливі20
Теж, які працюють на вугільному паливі15
Опалювальні печі на дров’яному паливі30
Теж, на вугільному паливі25
Теж, на газовому паливі25
Вентиляція
Шахти і короби на горищах із шлакобетонних плит60
Теж, з дерев’яних щитів, оббитих даховим залізом по повсті40
Приставні вентиляційні витяжні канали з гіпсових і шлакобетонних плит30
Теж, з дерев’яних щитів, оштукатурених по тканій металевій сітці20
Внутрішнє спорядження
Штукатурка по кам’яних стінах40
Теж, по дерев’яних стінах і перегородках20
Облицювання керамічними плитками30
Облицювання сухою штукатуркою20
Фарбування водними сумішами в приміщеннях4
Теж, напівводними (емульсійними)5
Фарбування водними сумішами сходових кліток3
Теж, напівводними (емульсійними)4
Фарбування безводними сумішами (олійними, алкідними фарбами, емалями, лаками тощо):
стін, стель, столярних виробів8
підлог5
радіаторів, трубопроводів, сходових огорож4
Обклеювання стін шпалерами звичайними4
Теж, поліпшеної якості5
Зовнішнє опорядження
Облицювання:
цементними офактуреними плитами50
ковдровою плиткою30
природним камінням80
Теразитова штукатурка40
Штукатурка по цеглі
складним розчином30
розчином вапна20
Штукатурка по дереву15
Ліпні деталі цементні30
Фарбування по штукатурці (по бетону)
вапновими сумішами3
силікатними сумішами6
полімерними сумішами6
кремнійорганічними фарбами8
Олійне фарбування по дереву4
Фарбування покрівель олійними сумішами4
Покриття поясків, сандриків і підвіконників8
з оцинкованої дахової сталі
Теж, з чорної дахової сталі6
Технічне обладнання
Водопровід і каналізація
Трубопроводи холодної води з:
оцинкованих труб30
газових чорних труб15
Трубопроводи каналізації:
чавунні40
керамічні60
пластмасові60
Водорозбірні крани10
Туалетні крани10
Умивальники:
керамічні20
пластмасові30
Унітази:
керамічні20
пластмасові20
Змивні бачки:
чавунні високорозміщені20
керамічні20
пластмасові20
Ванни:
емальовані чавунні40
стальні25
Кухонні мийки і раковини:
чавунні емальовані30
стальні емальовані15
з нержавіючої сталі20
Засувки і вентилі з чавуну15
Вентилі латунні20
Душові піддони30
Водомірні вузли10
Гаряче водопостачання
Трубопровід гарячої води з газових оцинкованих труб (газових чорних труб):
при закритих схемах теплопостачання20/10
теж, при відкритих схемах теплопостачання30/15
Змішувачі15
Сушилки для рушників із чорних чавунних труб15
із нікельованих труб20
Засувки і вентилі з чавуну10
Вентилі і пробкові крани з латуні15
Колонки дров’яні20
Ізоляція трубопроводів10
Швидкісні водонагрівачі10
Центральне опалення
Радіатори чавунні (стальні):
при закритих схемах40/30
при відкритих схемах30/15
Калорифери (стальні)15
Конвектори30
Трубопроводи (стояки) в:
закритих схемах30
відкритих схемах15
Трубопроводи (будинкові магістралі) в:
закритих схемах20
відкритих схемах15
Засувки10
Вентилі10
Триходові крани10
Елеватори20
Ізоляція трубопроводів10
Котли опалювальні:
чавунні25
стальні20
Обмуровка котлів6
Короби15
Сміттєпроводи
Завантажувальні пристрої, клапани10
Сміттєзбірні камери, вентиляція30
Стовбур60
Газообладнання
Газові плити20
Внутрішньобудинкові трубопроводи20
Водогрійні колонки10
Електрообладнання
Ввідно-розподільні пристрої20
Внутрішньобудинкові магістралі (мережа постачання квартир) з розподільними щитками20
Внутрішньоквартирні мережі:
скрита проводка40
відкрита проводка25
Мережа чергового освітлення місць загального користування10
Мережа освітлення приміщень виробничо-технічного призначення10
Мережа постачання ліфтових установок15
Лінія постачання системи димовиведення15
Лінія постачання ЦТП і бойлерних, вбудованих в будинок15
Побутові електроплити15
Електроприлади (штепсельні розетки, вимикачі тощо)10
Обладнання об’єднаних диспетчерських систем (ОДС)
Внутрішньобудинкові мережі зв’язку і сигналізації:
Проводка15
Щитки, датчики, заліки, КВП тощо10
Телемеханічні блоки, пульт5
Переговорно-замкові пристрої5
Автоматичний протипожежний захист4
Телеантени10
Зовнішня мережа
Водопровідні вводи
з чавунних труб40
з стальних труб15
Дворова каналізація і каналізаційні випуски:
з чавунних труб40
з керамічних і азбоцементних труб30
Теплопровід20
Дворовий газопровід20
Прифундаментний дренаж30
Зовнішній благоустрій
Асфальтобетонні (асфальтові) покриття проїздів, тротуарів, підмостків10
Щебінкове покриття майданчиків і садових доріжок5
Обладнання дитячих майданчиків5

Додаток 23
до пункту 4.10.10 Методичних
рекомендацій щодо впровадження
єдиних вимог до облаштування
територій і об’єктів майнових
комплексів підрозділів
цивільного захисту

ПЕРЕЛІК
робіт з ремонту квартир, що виконуються за рахунок коштів наймачів у будинках державної і комунальної власності

1. Фарбування стелі і стін жилих та підсобних приміщень квартир, лоджій, еркерів, балконів.

2. Обклеювання стін і стелі шпалерами.

3. Фарбування віконних рам і балконних дверей з внутрішньої сторони, фарбування підлоги жилих і підсобних приміщень, циклювання паркетної підлоги.

4. Фарбування радіаторів, труб центрального опалення, газопроводу, водопроводу та каналізації.

5. Фарбування зовнішніх стін з матеріалів наймодавця – для мешканців одноповерхових одноквартирних будинків.

6. Заміна віконних, дверних і пічних приладів, вставляння скла. Заміна або установка додаткових кранів, змішувачів та іншого технічного обладнання, заміна полотен дверей, вбудованих шаф і оздоблення квартири*.

7. Ремонт чи заміна електропроводки від вводу у квартиру, заміна електроприладів тощо.

8. Роботи з поліпшення опорядження квартир.

9. Ремонт штукатурки стін, стелі, перегородок окремих місць у жилих квартирах.

10. За замовленнями наймачів проведення робіт з перебудови, перепланування і підвищення рівня благоустрою жилих приміщень відповідно до затверджених у встановленому порядку проектів.

11. Дострокова заміна і ремонт покриття підлоги.

12. Масляне фарбування віконних рам, балконних полотен і решіток із зовнішнього боку (за погодженням з житлово-експлуатаційною організацією та місцевими архітектурними органами).

13. Встановлення (заміна) індивідуальних (квартирних) приладів обліку споживання холодної та гарячої води, природного газу, теплової та електричної енергії**.

__________
* Роботи виконуються наймачами за згодою з наймодавцем.
** За погодженням з відповідним постачальником комунальних послуг.


Додаток 24
до пункту 3.10.10 Методичних
рекомендацій щодо впровадження
єдиних вимог до облаштування
територій і об’єктів майнових
комплексів підрозділів
цивільного захисту

КНИГА
обліку робіт з поточного ремонту, виконаних за рахунок квартиронаймачів

Розпочато “___”___________20__року

Закінчено “___”____________20__року

Адреса, прізвище, ініціали квартиронаймача, дата заселенняНайменування приміщень, площа, кв.мКоли, який, і на яку суму проведено ремонт

Додаток 25
до пункту 4.10.2 Методичних
рекомендацій з поточного
і капітального ремонту будівель
і комунальних споруд підрозділів
цивільного захисту

КНИГА
обліку матеріальних засобів, призначених для поточного ремонту, що виконується підрозділом

___________________________________________________________
(найменування матеріальних засобів)

Дата записуНайменування документаНомер документаПостачальник (отримувач)ПрибутокВидатокЗалишок
ВсьогоУ тому числі
кількістьцінасумакількістьцінасумакількістьцінасумана складі
кількістьцінасумакількістьцінасумакількістьцінаСума
12345678910111213141516171819202122

Додаток 26
до пункту 3.11.5 Методичних
рекомендацій щодо впровадження
єдиних вимог до облаштування
територій і об’єктів майнових
комплексів підрозділів
цивільного захисту

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник підрозділу ___________________
____________________________________
(підпис, ініціали та прізвище)
_____ ________________ 200__ року

ЗВІТ
про витрати ремонтно-будівельних матеріалів

(тис.грн.)

№№
пп
Найменування об’єкта та видів робітОдиниця виміру робітНомер одиничних розцінок робітФактично виконано робітНайменування матеріалів
Стальоліфацвяхидошкикостилі
норма на одиницюфактичнонорма на одиницюфактичнонорма на одиницюфактичнонорма на одиницюфактичнонорма на одиницюфактично
123456789101112131415
1Котельна № 1/21, ремонт обмурку котла № 5
Разом витрати за нормою
Фактичні витрати
Економія (-)
Перевитрати (+)

Начальник відділу (сектора) підрозділуНачальник (головний бухгалтер)
фінансово-економічного відділу
___________________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
_____________________________________
(підпис, ініціали, прізвище)

Додаток 27
до пункту 4.10.5 Методичних
рекомендацій щодо впровадження
єдиних вимог до облаштування
територій і об’єктів майнових
комплексів підрозділів
цивільного захисту

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник підрозділу ___________________
____________________________________
(підпис, ініціали та прізвище)
_____ ________________ 200__ року

ЗВІТ
підрозділу __________________________
про використання коштів, отриманих на поточний ремонт за КПКВ ______ КЕКВ _____ кошторису ДСНС України,
за період з “___” _____________200__ року
по “___” __________200 __ року

(тис.грн)

№№
пп
Зміст статей звітуПоточний ремонтІнші витратиРазом
12345
1Асигнування на 200__ рік:
2Залишок коштів на початок звітного періоду (кошти, матеріали, дебіторська заборгованість тощо)
Разом,
у тому числі:
кошти,
матеріали,
дебіторська заборгованість
3Надання коштів за звітний період:
загальний фонд;
спеціальний фонд
4Матеріали, отримані безкоштовно від розбирання споруд та заготівлі силами військових частин
5Разом надійшло засобів (включно залишок)
6Використано за звітний період.
На виконання робіт,
у тому числі:
заробітна плата;
матеріали;
накладні видатки
7Повернуто забезпечуючому фінансовому органу
8Разом використано
9Залишок засобів на
“___” _______200__ року,
у тому числі:
кошти:
загальний фонд;
спеціальний фонд
матеріали, оплачені та отримані безкоштовно;
дебіторська заборгованість
10Довідка про витрати в кошторисній вартості за планом на рік
11Фактично виконано з початку звітного періоду
12Відсоток виконання річного плану

Начальник відділу (сектора) підрозділу
___________________________________
(підпис, ініціали, прізвище)

Начальник (головний бухгалтер) фінансово-економічного відділу
_______________________________________________________
(підпис, ініціали, прізвище)

“___” ________________ 200__ року


Додаток 28
до пункту 4.10.5. Методичних
рекомендацій щодо впровадження
єдиних вимог до облаштування
територій і об’єктів майнових
комплексів підрозділів
цивільного захисту

Директору Департаменту ресурсного забезпечення
___________________________________________
(П.І.Б.)

АВАНСОВИЙ ЗВІТ
підрозділу _____________________ про використання коштів, отриманих на поточний ремонт за КПКВ _______ КЕКВ ________ кошторису МНС України,
за період з “__” __________ 200__ року
по “__” _____________200 __ року

№№
пп
ПоказникиНомер рядкаСума
1Залишок коштів на початок року, у тому числі вартість матеріалів і устаткування, дебіторської заборгованості за відрахуванням кредиторської заборгованості01
2Надійшло коштів від служби забезпечення органів військового управління у звітному періоді:02
загальний фонд02а
спеціальний фонд02б
3Надійшло матеріалів і устаткування від служби забезпечення органів військового управління безкоштовно03
4Надійшло матеріалів безкоштовно від розбирання будівель та споруд тощо04
5Разом надійшло коштів (рядок 01-04)05
6Використано на поточний ремонт06
7Повернуто забезпечуючому фінансовому органу07
8Залишок (перевитрата) коштів на “__” _____200__ року, у тому числі:08
коштів:09
загального фонду09а
спеціального фонду09б
матеріалів та устаткування, у тому числі несплачених, на ______грн10
дебіторська заборгованість11
кредиторська заборгованість12

Додатки:1. Відомість виконаних робіт по об’єктах поточного ремонту за січень __________ 200__ року.
2. Довідка про прийняття виконаних робіт.

Керівник підрозділу________________________________________________________
(підпис, ініціали та прізвище)

Начальник фінансового органу_______________________________________________
(підпис, ініціали та прізвище)

Авансовий звіт акцептований:

ПоказникиНомер рядкаСума
За фактичною вартістю,13
За кошторисною вартістю14
у тому числі:
вартість послуг підрозділу15

Начальник відділу (сектору) підрозділу________________________________________
(підпис, ініціали та прізвище)

“___” _______________ 200__ року

МП


Додаток 29
до пункту 5.1 щодо впровадження
єдиного підходу до облаштування
та утримання територій і об’єктів
майнових комплексів підрозділів
цивільного захисту

ПЕРЕЛІК
основних ремонтно-будівельних робіт капітального ремонту будівель і комунальних споруд

У даному переліку перелічені лише основні роботи капітального ремонту будівель і комунальних споруд. У разі необхідності проведення робіт,відсутніх у даному переліку, їх відносять до того чи іншого виду ремонту за аналогією з наведеним переліком.

1. Перелік основних ремонтно-будівельних робіт капітального ремонту жилих та громадських будівель

1.1. Фундаменти та підвальні приміщення

1.1.1 Часткове перемурування (до 15%) та підсилення фундаментів під зовнішніми та внутрішніми стінами та стовпами кам’яних та дерев’яних будівель, не пов’язані з надбудовою будівлі.

1.1.2. Підсилення основ під фундаменти кам’яних будівель, не пов’язане з надбудовою будівлі.

1.1.3. Підсилення та переробка фундаментів під інженерним устаткуванням в котельнях та пральнях.

1.1.4. Ремонт цегляного облицювання фундаментних стін з боку підвалів в окремих місцях з перекладанням більше 10 цеглин в одному місці.

1.1.5. Перемурування цегляних цоколів.

1.1.6. Часткове або повне перемурування приямків біля вікон підвальних та цокольних поверхів.

1.1.7. Улаштування або ремонт гідроізоляції фундаментів в підвальних приміщеннях.

1.1.8. Заміна в дерев’яних будинках трухлявих дерев’яних фундаментних стільців на нові дерев’яні, цегляні, бутові, бетонні або залізобетонні стовпи.

1.1.9. Зміна дерев’яних цоколів.

1.1.10. Відновлення просілого або улаштування нового вимощення навкруги будівлі з метою охорони грунту під фундаментами від розмивання або перезволожування.

1.1.11. Відновлення або ремонт існуючої, а також улаштування нової дренажної системи або водовідвідних канав від фундаментів та стін будівель.

1.2. Стіни

2.1. Ремонт кам’яних стін та ремонт кам’яного облицювання цоколя та стін (більше 10 облицьовувальних плиток в одному місці).

1.2.2. Перемурування цегляних цоколів (більше 10 цеглин в одному місці).

1.2.3. Мурування на розчині цеглин, що вивітрилися або випали, – більше 10 в одному місці.

1.2.4. Повне або часткове перемурування та кріплення цегляних зовнішніх стін, не пов’язане з надбудовою будівлі, що не перевищує 25% загальної площі їх у будівлі, а також зміна в дерев’яних будівлях окремих вінців, що не перевищують 25% загальної площі стін.

1.2.5. Укріплення стін натяжними та металевими зв’язками.

1.2.6. Забивання тріщин у цегляних стінах з вийманням та розчищенням старого мурування та улаштування нового, з перев’язуванням швів у старому муруванні.

1.2.7. Відновлення шару гідроізоляції всієї горизонтальної площини по обрізу фундаменту.

1.2.8. Пробивання в стінах отворів площею понад 0,05 кв.м.

1.2.9. Кріплення або підсилення кам’яних стін, що відхиляються від вертикального положення і мають деформації.

1.2.10. Перемурування старих карнизів, парапетів, брандмауерів, приямків та частин стін, що виступають.

1.2.11. Перемурування окремих, таких, що прийшли у негідність, віконних та дверних перемичок.

1.2.12. Перебирання просілих та випучених дерев’яних стін з подальшим їх укріпленням стискачами.

1.2.13. Заміна старої обшивки та засипки каркасних домів.

1.2.14. Ремонт дерев’яного каркасу стін із заміною новим матеріалом до 25%.

1.2.15. Повна заміна забирки між фундаментними опорами в будівлях з улаштуванням необхідної обшивки та засипки цоколя.

1.2.16. Перемурування, ремонт або підсилення старих простінків та цегляних стовпів.

1.2.17. Часткове розбирання існуючих внутрішніх стін та мурування нових (до 25% загального об’єму), пов’язане з переплануванням приміщень.

1.2.18. Ремонт або підсилення контрфорсів та інших укріплювальних пристроїв стін.

1.2.19. Ремонт, підсилення або заміна зовнішніх та внутрішніх цегляних, залізобетонних та металевих колон (до 25% загального об’єму), не пов’язані з надбудовою будівель.

1.2.20. Заміна різних видів заповнювачів в стінах з кам’яними, залізобетонними та металевими каркасами (до 50% загальної площі стін).

1.3. Фасади будівель

1.3.1. Відновлення зовнішньої штукатурки з подальшим фарбуванням фасадів будівель.

1.3.2. Відновлення облицьовувальних плиток фасаду будівлі із заміною окремих плиток новими або обштукатурювання цих місць з подальшим фарбуванням під колір облицьовувальних плит.

1.3.3. Відновлення та переробка тяг карнизів, поясків, сандриків та інших частин фасаду будівлі, що виступають.

1.3.4. Суцільна заміна та встановлення водостокових труб, а також усіх зовнішніх металевих та цементних покриттів на частинах фасаду будівлі, що виступають.

1.3.5. Суцільне фарбування фасаду будівлі стійкими фарбами.

1.3.6. Заміна або улаштування нових грат та огорож на дахах і балконах будівель.

1.3.7. Заміна або підсилення усіх несучих та огорожувальних конструкцій балконів та еркерів.

1.3.8. Відновлення ліпнини та ліпних прикрас.

1.3.9. Піскоструменеве очищення фасадів та цоколів.

1.3.10. Очищення з подальшим фарбуванням фасадів, облицьованих цеглою.

1.3.11. Зміна карнизних жолобів та перекриття покрівлі карнизів.

1.3.12. Відновлення старих або встановлення нових воріт.

1.3.13. Олійне фарбування фасадів дерев’яних будівель.

1.4. Перегородки

1.4.1. Ремонт та відновлення старих перегородок із заміною обв’язок та дошок у кількості більше 2 кв.м в одному місці.

1.4.2. Розбирання та встановлення нових перегородок.

1.4.3. Ремонт облицювання перегородок плитковим матеріалом.

1.4.4. Підсилення звукоізоляції перегородок оббиванням їх додатковим шаром оргаліту або іншими матеріалами з подальшим нанесенням шару штукатурки, оклеюванням шпалерами або фарбуванням.

1.4.5. Поповнення засипки двошарових перегородок з подальшим забиванням дошками та виконанням усіх опоряджувальних робіт.

1.4.6. Перестановка перегородок при переплануванні.

1.4.7. Заміна дерев’яних перегородок, що прийшли у негідність, новими з прогресивних матеріалів.

1.5. Перекриття та підлоги

1.5.1. Заміна старих міжповерхових перекриттів та перекриттів горищ новими конструкціями або підсилення старих несучих елементів.

1.5.2. Перестилання чистих підлог з вирівнюванням лагів та додаванням нового матеріалу.

1.5.3. Перестилання паркетних підлог з виправленням або заміною обгратування.

1.5.4. Перестилання підлог на лагах на перших поверхах з виправленням або заміною основи або відновленням цегляних стовпчиків.

1.5.5. Заміна окремих балок перекриттів, нарощування кінців балок протезами з усіма подальшими роботами.

1.5.6. Заміна підбору між балками з усіма подальшими роботами.

1.5.7. Часткова заміна підлог дощатих, паркетних, з лінолеуму, бетонних та плиткових з подальшим фарбуванням або натиранням мастикою.

1.5.8. Відновлення бетонних, асфальтових, мозаїчних, плиткових, цементних, торцевих та інших видів підлог та їх основ.

1.5.9. Ремонт або улаштування нових залізобетонних перекриттів з готових настилів.

1.5.10. Поновлення бетонної основи для підлоги з улаштуванням нової підлоги замість зношеної.

1.5.11. Ремонт або заміна стін підпідлогових каналів.

1.5.12. Підсилення усіх видів міжповерхових перекриттів та перекриттів горищ.

1.5.13. Торкретування залізобетонних перекриттів при їх ушкодженнях.

1.6. Дахи та покрівлі

1.6.1. Заміна кроквяних ніг, мауерлатів, кроквяних ферм або елементів ферм та обгратування під покрівлю.

1.6.2. Заміна дошок опалубки в місцях розжолобків та карнизних спусків.

1.6.3. Заміна старих конструкцій даху готовими залізобетонними елементами з покриттям толем, руберойдом та іншими покрівельними матеріалами.

1.6.4. Ремонт металевої покрівлі (більше 10% загальної площі покриття).

1.6.5. Ремонт або заміна зношених металевих огорож на дахах.

1.6.6. Ремонт або заміна зношених пожежних сходів.

1.6.7. Улаштування нових лазів на дах, слухових вікон та перехідних містків до них.

1.6.8. Перебудова дерев’яного даху у зв’язку із заміною сталевої покрівлі іншими покрівельними матеріалами.

1.6.9. Ремонт покрівель етернітових, толевих, руберойдових, тесових, покрівель з покрівельної стружки, гонтових та інших в окремих місцях з використанням більше 10% нових матеріалів або суцільна заміна їх іншими матеріалами.

1.6.10. Перемурування димових та вентиляційних труб на даху.

1.6.11.Суцільна заміна старих настінних жолобів, спусків та покривів навкруги димових труб та інших пристроїв, що виступають над покрівлею.

1.6.12. Ремонт та фарбування несучих конструкцій світлових ліхтарів.

1.6.13. Ремонт механічних та ручних пристроїв, що відчиняються та зачиняються, рам світлових ліхтарів.

1.6.14. Переулаштування світлових ліхтарів з малої освітленості приміщення на велику.

1.7. Сходи та балкони

1.7.1. Заміна вибитих східців та площадок (підлог) кам’яних сходів новими.

1.7.2. Відновлення дерев’яних сходів.

1.7.3. Заміна дерев’яних сходів вогнетривкими.

1.7.4. Улаштування нових ганків.

1.7.5. Повне перекладання сходових маршів та площадок.

1.7.6. Заміна косоурів, балок площадок або зварювання ушкоджених частин косоурів.

1.7.7. Заміна перил та поручнів сходів.

1.7.8. Ремонт перил та поручнів сходів понад 5% загальної їх кількості.

1.7.9. Великий ремонт та заміна балконів.

1.7.10. Ремонт сходових клітин, що включає ремонт штукатурки, підлог, заміну східців та перил.

1.8. Прорізи

1.8.1. Заміна віконних рам, дверних полотен та підвіконних дошок з фарбуванням та встановленням нових приладів і склінням.

1.8.2. Заміна новими віконних та дверних коробок, рам та косяків з наличниками або перев’язування їх з додаванням нових матеріалів з повним їх забиванням.

1.8.3. Ремонт окремих стулок віконних рам із склінням при об’ємах більше 5% загальної кількості.

1.8.4. Ремонт дверей з перев’язуванням та заміною окремих частин в них при об’ємах більше 3% загальної кількості.

1.8.5. Пробивання нових та розширення існуючих віконних та дверних прорізів з виготовленням, встановленням та фарбуванням нових віконних та дверних блоків.

1.8.6. Ремонт воріт, хвірток та стовпів з додаванням понад 5% нового матеріалу.

1.8.7. Ремонт або відновлення огорож в об’ємі більше 5% загального протягу.

1.8.8. Ремонт та заміна окремих елементів металевих та дерев’яних віконних рам, каркасів дверей і воріт та їх фарбування.

1.9. Штукатурні та малярні роботи

1.9.1. Штукатурення стін та стель наново або місцями більше 1 кв.м.

1.9.2. Малярні та відбійні роботи, викликані ремонтом стель або штукатуренням стін.

1.9.3. Фарбування віконних рам, дверей, стель, стін та підлог після проведеного капітального ремонту цих конструкцій.

1.9.4. Олійне фарбування радіаторів, труб опалення, водопроводу, каналізації, газифікації після капітального ремонту системи або нового монтажу її, якщо витрати здійснюються за рахунок капітального ремонту.

1.9.5. Відновлення або заміна облицювання поверхні стін в санвузлах та на кухнях з додаванням нового матеріалу.

1.9.6. Оббивання стін та стель сухою штукатуркою.

1.9.7. Відновлення ліпних деталей усередині приміщення.

1.10. Печі та вогнища

1.10.1. Ремонт, перемурування старих та улаштування нових обігрівальних печей, кухонних вогнищ, вмазаних котлів та димоходів до них.

1.10.2. Перемурування або улаштування нових димоходів, вентиляційних каналів та димових труб.

1.10.3. Переобладнання печей для спалювання в них газу, вугілля.

1.11. Центральне опалення та вентиляція

1.11.1. Заміна котлів, насосів та вентиляторів новими.

1.11.2. Заміна та встановлення додаткових секцій чавунних котлів, гарнітури та окремих ділянок трубопроводів.

1.11.3. Заміна радіаторів, що стали непридатними, та встановлення додаткових секцій.

1.11.4. Улаштування виносних топок та пристосування до котлів під дуттєве топлення.

1.11.5. Заміна димогарових труб, котлів.

1.11.6. Заміна ізоляції трубопроводів.

1.11.7. Заміна моторів для насосів центрального опалення.

1.11.8. Диспетчеризація та автоматизація котелень.

1.11.9. Улаштування вентиляції котельні.

1.11.10. Перемурування обмурівки котлів та димоходів.

1.11.11. Ремонт котлів, бойлерів, електромоторів, насосів та вентиляторів з розбиранням та заміною вузлів та деталей.

1.11.12. Установлення бойлерів.

1.11.13. Роботи, викликані великими аваріями опалення.

1.11.14. Заміна трубопроводу центрального опалення.

1.11.15. Улаштування центрального опалення замість пічного, з пристосуванням існуючого приміщення під котельню та монтаж устаткування котельні.

В окремих випадках при неможливості пристосувати під котельню існуючі приміщення, дозволяється до існуючої будівлі зробити прибудову площею не більше 65 кв.м або збудувати будинок котельні такої ж площі.

1.11.16. Переведення котелень з твердого палива на газове.

1.11.17. Установлення заплат на сталевий котел, бойлер, сухопарник, бак.

1.11.18. Виготовлення та встановлення нового кожуха.

1.11.19. Заміна змійовика-теплообмінника, запобіжних важільних клапанів.

1.11.20. Установлення відсутніх або заміна таких, що вийшли з ладу, вантузів, повітрозбірників з трубопроводом та арматурою.

1.11.21. Заміна металевих димових труб, що прийшли в негідність.

1.11.22. Приєднання будівель до теплофікаційних мереж (при відстані від будівлі до мережі не більше 150 м).

1.11.23. Ремонт або улаштування нових фундаментів під котли та інше устаткування.

1.11.24. Відновлення або улаштування нового футерування та облицювання котлів центрального опалення.

1.11.25. Усі будівельні роботи, пов’язані з капітальним ремонтом або улаштуванням нової системи.

1.11.26. Улаштування нових збірних коробів з шлакобетонних та інших плит.

1.11.27. Ремонт збірних коробів із заміною ділянок новими та з фарбуванням їх.

1.11.28. Улаштування нової, відновлення або переулаштування системи вентиляції.

1.11.29. Відновлення вентиляційних шахт та камер.

1.11.30. Ремонт та заміна калориферів.

1.11.31. Ремонт та заміна вентиляційного устаткування.

1.12. Водопровід та каналізація

1.12.1. Заміна ушкоджених ділянок трубопроводів.

1.12.2. Улаштування нових водорозборів усередині приміщення.

1.12.3. Перекладення підземних ліній водопровідних та каналізаційних труб.

1.12.4. Установлення додаткових санітарно-технічних приладів при переобладнанні приміщень.

1.12.5. Додаткове підведення ліній водопроводу та каналізації.

1.12.6. Відновлення або улаштування нового внутрішнього водопроводу та каналізації та приєднання їх до водопровідної та каналізаційної мереж. Довжина лінії від найближчого водопровідного вводу або каналізаційного випуску до вуличної мережі не повинна перевищувати 100 м.

1.12.7. Улаштування додаткових оглядових колодязів на дворових лініях або вуличних мережах у місцях приєднання.

1.12.8. Заміна чавунних бачків у вбиральнях змивними кранами з переробкою підводки та укорочуванням змивної труби.

1.12.9. Заміна кранів, засувок та санітарних приладів.

1.12.10. Улаштування водопідкачувань.

1.12.11. Улаштування нових санітарних вузлів.

1.12.12. Усі будівельні роботи, пов’язані з капітальним ремонтом водопроводу та каналізації.

13. Газопостачання

1.13.1. Заміна приладів газового устаткування (газових плит, водопідігрівачів) новими.

1.13.2. Великий ремонт газових колонок із заміною змійовиків.

1.13.3. Демонтаж та монтаж газової розводки.

1.13.4. Установлення додаткової газової арматури в квартирах з приєднанням до газової мережі.

1.13.5. Газифікація окремих квартир.

1.13.6. Заміна окремих ділянок газопроводу.

1.13.7. Усі будівельні роботи, пов’язані з капітальним ремонтом газопостачання.

1.14. Гаряче водопостачання

1.14.1. Заміна та улаштування нового гарячого водопостачання.

1.14.2. Заміна окремих ділянок трубопроводу гарячого водопостачання.

1.14.3. Ремонт баків, водонагрівачів, пов’язаний з повним розбиранням та заміною окремих вузлів та деталей.

1.14.4. Заміна непридатних до ремонту баків, водонагрівачів.

1.14.5. Ремонт та заміна насосних агрегатів.

1.14.6. Заміна та установлення ванн, душів та арматури до них (душові сітки з трубопроводом, водорозбірні крани, гнучкі шланги).

1.14.7. Установлення нового або заміна такого, що вийшов з ладу, бойлера.

1.14.8. Усі будівельні роботи, пов’язані з капітальним ремонтом та улаштуванням нового гарячого водопостачання.

1.15. Електроосвітлення та силові проводки

1.15.1. Заміна освітлювальної електропроводки, що прийшла в негідність, із зміною установлювальної арматури (вимикачів, рубильників, штепселів, патронів, розеток).

1.15.2. Додаткове улаштування електроосвітлення та приєднання до живильної електромережі.

1.15.3. Реконструкція електропроводки з установленням додаткової арматури у зв’язку з переплануванням приміщень.

1.15.4. Установлення нових та заміна групових розподілювальних та запобіжних коробок та щитків.

1.15.5. Автоматизація електроосвітлення на сходових клітинах житлових будинків.

1.15.6. Заміна приладів обліку та улаштування захисту електроустановок.

1.15.7. Заміна звичайних світипьників на люмінесцентні (допускається в громадських будівлях при комплексному капітальному ремонті).

1.16. Ліфти

1.16.1. Великий ремонт або заміна кабіни.

1.16.2. Великий ремонт огорож та дверей, заміна дверей.

1.16.3. Повна або часткова заміна електроустаткування та вантажних лебідок ліфта.

1.16.4. Підсилення, повна або часткова заміна металоконструкцій та огорожувальних сіток шахт.

1.16.5. Повна або часткова заміна електропроводки в шахтах.

1.16.6. Демонтаж та монтаж устаткування ліфтів у зв’язку з роботами по зменшенню шуму у житлових приміщеннях.

1.16.7. Автоматизація та диспетчеризація ліфтів.

1.16.8. Улаштування нових ліфтів з усіма видами будівельних та монтажних робіт.

1.17. Різні роботи

1.17.1. Підняття рівня підлоги в житлових приміщеннях цокольного поверху на висоту до 30 см (при сирості в приміщеннях, викликаній високим рівнем грунтових вод).

1.17.2. Відновлення або улаштування нових асфальтових тротуарів та вимощення навкруги будівель.

1.17.3. Відновлення або улаштування нових внутрішньобудинкових проїзних доріг.

1.17.4. Улаштування дитячих майданчиків, майданчиків для відпочинку жильців, озеленення внутрішньобудинкової території. Будівництво спортивних майданчиків у дворах, а також в межах мікрорайонів.

1.17.5. Відновлення або улаштування нових каналів для прокладання труб центрального опалення.

1.17.6. Відновлення сміттєпроводу та його приймальних пристроїв.

2. Примірний перелік робіт з капітального ремонту будівель і споруд

2.1. Фундаменти

2.1.1. Заміна дерев’яних стільців або заміна їх на кам’яні чи бетонні стовпи.

2.1.2. Часткове перекладання (до 10%), а також підсилення кам’яних фундаментів і підвальних стін, що не пов’язано з надбудовою будівлі чи додатковими навантаженнями від поставленого обладнання.

2.1.3. Відновлення вертикальної і горизонтальної ізоляції фундаментів.

2.1.4. Відновлення існуючого вимощення навколо будівлі (понад 20% загальної площі вимощення).

2.1.5. Ремонт існуючих дренажерів навколо будівлі.

2.1.6. Заміна одиночних кам’яних і бетонних стовпів, що руйнуються.

2.2. Стіни і колони

2.2.1. Зашпарювання тріщин з розміщенням борозен, з прив’язуванням швів до старої кладки.

2.2.2. Улаштування і ремонт конструкцій, що укріплюють кам’яні стіни.

2.2.3. Перекладання старих цегляних карнизів, перемичок парапетів приямків і виступних частин стін.

2.2.4. Перекладання і ремонт окремих старих ділянок кам’яних стін (до 20% загального обсягу кладки), що не зв’язані з надбудовою будівлі або додатковими навантаженнями від поставленого обладнання.

2.2.5. Укріплення залізобетонних і кам’яних колон обоймами.

2.2.6. Ремонт і часткова заміна (до 20% загального обсягу) колон, не зв’язаних з додатковими навантаженнями від встановленого обладнання.

2.2.7. Заміна наповнювачів у стінах з кам’яним, залізобетонним і металевим каркасом (до 40%).

2.2.8. Заміна старих вінців колодових чи брускових стін (до 20% загальної поверхні стін).

2.2.9. Суцільне прокопування стін з колон та брусу.

2.2.10. Часткова заміна обшивок, засипок і плитних утеплювачів каркасних стін (до 50% загальної площі стін).

2.2.11. Заміна чи ремонт обшивки і утеплення дерев’яних цоколів.

2.2.12. Ремонт кам’яних цоколів дерев’яних стін з перекладанням їх до 50% загального обсягу.

2.2.13. Встановлення нових і заміна зношених затискачів стін з колод та брусу.

2.3. Перегородки

2.3.1. Ремонт, переміна і заміна всіх видів зношених перегородок на більш прогресивні конструкції.

2.3.2. При проведенні капітального ремонту перегородок допускається часткове перепланування зі збільшенням загальної площі перегородок до 20%.

2.4. Покрівлі і покриття

2.4.1. Заміна старих дерев’яних ферм покриття чи заміна їх на збірні залізобетонні.

2.4.2. Загальна чи часткова заміна балок, ригелів, прогонів.

2.4.3. Загальна чи часткова заміна старих металевих і залізобетонних ферм, а також заміна металевих на збірні залізобетонні ферми.

2.4.4. Підсилення ферм при заміні типів покриття (заміна деревоплити на збірний залізобетон, холодного покриття на тепле тощо), при підвішуванні підйомних пристроїв, а також при корозії вузлів і інших елементів металевих і залізобетонних ферм.

2.4.5. Часткова чи загальна заміна кроков, мауерлатів і риштування.

2.4.6. Ремонт несучих конструкцій світлових ліхтарів.

2.4.7. Ремонт пристроїв для відкривання переплетень світлових ліхтарів.

2.4.8. Часткова чи повна заміна старих елементів покриття, а також заміна їх на більш прогресивні і довговічні.

2.4.9. Часткова (більше ніж 20% загальної площі покрівлі) чи загальна зміна або заміна всіх елементів покрівлі.

2.4.10. Перебудова покрівлі в зв’язку з заміною матеріалу покрівлі.

4.11. Часткова чи загальна заміна настінних жолобів, спусків і покриттів димових труб та інших виступних пристроїв над покрівлею.

2.5. Підкранові шляхи

2.5.1. Ремонт чи заміна підкранових балок, шляхів, балок підвісних кранів та шляхів.

2.5.2. Заміна окремих конструкцій чи перекриттів у цілому на більш прогресивні і довговічні конструкції.

2.6. Міжповерхові перекриття і підлоги

2.6.1. Ремонт чи заміна міжповерхових перекриттів.

2.6.2. Заміна окремих конструкцій чи перекриттів у цілому на більш прогресивні і довговічні конструкції.

2.6.3. Підсилення всіх видів міжповерхових і горищних перекриттів.

2.6.4. Часткова (понад 10% загальної площі підлоги в будівлі) чи загальна заміна усіх видів підлоги і її основи.

2.6.5. Переобладнання підлоги при ремонті з заміною на міцніші і довговічніші матеріали. При цьому тип підлоги повинен відповідати вимогам норм і технічних умов для нового будівництва.

2.7. Вікна, двері і ворота

2.7.1. Повна заміна старих віконних і дверних блоків, а також воріт виробничих корпусів.

2.7.2. Заміна і підсилення усіх типів сходів і їх окремих елементів.

2.8. Внутрішні штукатурні, облицювальні і малярні роботи

2.8.1. Відновлення штукатурки всіх приміщень і ремонт штукатурки в обсязі більше ніж 10% загальної площі оштукатурених поверхонь.

2.8.2. Заміна облицювання стін в обсязі більше ніж 10% загальної площі облицьованих поверхонь.

2.8.3. Загальне антикорозійне пофарбування металевих конструкцій.

2.9. Фасади

2.9.1. Ремонт і відновлення облицювання площею більше ніж 10% облицьованої поверхні.

2.9.2. Повне чи часткове (більше ніж 10%) відновлення штукатурки.

2.9.3. Повне відновлення тяг, карнизів, поясів, сандриків та ін.

2.9.4. Відновлення ліплень.

2.9.5. Загальне пофарбування стійкими сумішами.

2.9.6. Очищення фасадів піскоструминними апаратами.

2.9.7. Заміна балконних плит і огородження.

2.9.8. Заміна покриття виступних частин будівлі.

2.10. Печі

2.10.1. Повне перекладання усіх типів опалювальних печей, димових труб і їх основ.

2.10.2. Переобладнання печей для спалювання в них вугілля і газу.

2.10.3. Повне перекладання кухонних плит.

2.11. Центральне опалення

2.11.1. Заміна окремих секцій і вузлів опалювальних котлів бойлерів, котельних агрегатів чи повна заміна котельних агрегатів (якщо котельний агрегат не є самостійним інвентарним об’єктом).

2.11.2. Ремонт і заміна розширювачів, конденсаційних горщиків та іншого обладнання мережі.

2.11.3. Ремонт і перекладання фундаментів під котли.

2.11.4. Автоматизація котелень.

2.11.5. Переведення з пічного опалення на центральне.

2.11.6. Заміна опалювальних регістрів.

2.11.7. Приєднання будівель до теплофікаційної мережі (при відстані від будівлі до мережі не більше 100 м).

2.12. Вентиляція

2.12.1. Часткова чи повна заміна повітроводів.

2.12.2. Заміна вентиляторів.

2.12.3. Перемотування і заміна електромоторів.

2.12.4. Заміна шиберів, дефлекторів, дросель-клапанів, жалюзі.

2.12.5. Часткова чи повна заміна вентиляційних коробів.

2.12.6. Заміна калориферів.

2.12.7. Заміна агрегатів опалювальних.

2.12.8. Заміна фільтрів.

2.12.9. Заміна циклонів.

2.12.10. Заміна окремих конструкцій камер.

2.13. Водопровід і каналізація

2.13.1. Часткова чи повна заміна в середині будівлі трубопроводу, включаючи вводи водопроводу і випуски каналізації.

2.13.2. Часткова або повна заміна ізоляції трубопроводів.

2.13.3. Заміна деталей або повна заміна насосних агрегатів систем підкачування.

2.13.4. Ремонт і заміна напірних баків.

2.14. Гаряче водопостачання

2.14.1. Заміна змійовиків і бойлерів.

2.14.2. Заміна трубопроводу, деталей і в цілому насосних агрегатів, баків та ізоляції трубопроводу.

2.15. Електричне освітлення та зв’язок

2.15.1. Заміна зношених ділянок мережі (понад 10%).

2.15.2. Заміна запобіжних щитків.

2.15.3. Ремонт і відновлення кабельних каналів.

2.15.4. При капітальному ремонті мережі допускається заміна світильників на інші типи (звичайні на люмінесцентні).

Для споруд

2.16. Водопровідно-каналізаційні споруди

2.16.1. Трубопроводи і арматура мережі

2.16.1.1. Часткова чи повна заміна антикорозійної ізоляції трубопроводу.

2.16.1.2. Заміна окремих ділянок трубопроводу (внаслідок зношення труб) без зміни діаметра труб. При цьому дозволяється заміна чавунних труб на сталеві, керамічних на бетонні чи залізобетонні і навпаки, але не допускається заміна азбестоцементних труб на металеві (крім аварійних випадків). Протяжність ділянок мережі, на яких допускається безперервна заміна труб, не повинна перевищувати 200 м на 1 км мережі.

2.16.1.3. Заміна зношених фасонних частин, засувок, пожежних гідрантів, вантузів, клапанів, водозабірних колонок чи ремонт їх з заміною зношених деталей.

2.16.1.4. Заміна окремих труб дюкерів.

2.16.2. Колодязі

2.16.2.1. Ремонт клітки колодязів.

2.16.2.2. Заміна люків.

2.16.2.3. Набивання нових лотків замість зруйнованих.

2.16.2.4. Заміна старих непридатних дерев’яних колодязів.

2.16.2.5. Відновлення штукатурки.

2.16.3. Водозабори і гідротехнічні споруди

2.16.3.1. Греблі, дамби, водоспуски, канали

2.16.3.1.1. Зміна чи заміна кріплення берегів чи укосів в обсязі до 50%.

2.16.3.1.2. Досипання укосів земляних споруд, які опливли.

2.16.3.1.3. Заміна зрубів.

2.16.3.1.4. Відновлення захисного шару в підводних частинах залізобетонних споруд.

2.16.3.1.5. Заміна грат і сіток.

2.16.3.1.6. Ремонт і заміна щитових затворів.

2.16.3.2. Водяні свердловини

2.16.3.2.1. Побудова і розбирання бурової вишки або монтаж і демонтаж інвентарної бурової вишки.

2.16.3.2.2. Чищення свердловин від обвалів і замулення.

2.16.3.2.3. Витягування і встановлення нового фільтра.

2.16.3.2.4. Закріплення свердловини новою колонкою обсадних труб.

2.16.3.2.5. Заміна водопідйомних і повітряних труб.

2.16.3.2.6. Відновлення дебіту свердловини шляхом торпедування або промивання соляною кислотою.

2.16.3.2.7. Цементація міжтрубного простору і розбурювання цементу.

2.16.4. Очисні споруди

2.16.4.1. Ремонт і заміна повністю гідроізоляції.

2.16.4.2. Ремонт і відновлення штукатурки і залізнення.

2.16.4.3. Перекладання цегляних стін і перегородок (до 20% загального обсягу кладки в споруді).

2.16.4.4. Зашпарування протікання у залізобетонних, бетонних і кам’яних стінах і днищах споруд з розбиранням бетону в окремих місцях і бетонуванням знову.

2.16.4.5. Суцільне торкретування стін споруд.

2.16.4.6. Ремонт дренажу навколо споруд.

2.16.4.7. Заміна люків резервуарів.

2.16.4.8. Заміна грат.

2.16.4.9. Заміна завантаження фільтрів, біофільтрів, аерофільтрів.

2.16.4.10. Заміна фільтрувальних пластин.

2.16.4.11. Заміна трубопроводу і арматури.

2.16.4.12. Перекладання дренажної системи мулових площадок.

2.17. Теплофікація

2.17.1. Канали і камери

2.17.1.1. Часткова чи повна заміна покриттів каналів і камер.

2.17.1.2. Часткова чи повна заміна гідроізоляції каналів і камер.

2.17.1.3. Часткове перекладання стінок цегляних каналів і камер (до 20% загальної поверхні стінок).

2.17.1.4. Часткове перекладання дренажних систем.

2.17.1.5. Ремонт днищ каналів і камер.

2.17.1.6. Відновлення захисного шару в залізобетонних конструкціях каналів і камер.

2.17.1.7. Заміна люків.

2.17.2. Трубопроводи і арматура

2.17.2.1. Часткова або повна заміна теплової ізоляції трубопроводу.

2.17.2.2. Поновлення гідроізоляції трубопроводу.

2.17.2.3. Заміна окремих ділянок трубопроводу (внаслідок зношення труб) без збільшення діаметра труб.

2.17.2.4. Заміна фасонних частин, засувок, компенсаторів або їх ремонт із заміною зношених деталей.

2.17.2.5. Заміна рухомих і нерухомих опор.

2.18. Під’їзні та внутрішньозаводські залізничні шляхи

2.18.1. Земляне полотно

2.18.1.1. Розширення земляного полотна в місцях недостатньої ширини до нормальних розмірів.

2.18.1.2. Лікування земляного полотна в місцях зсувів, розривів, обвалів.

2.18.1.3. Відновлення всіх водовідвідних і дренажних пристроїв.

2.18.1.4. Відновлення всіх захисних і закріплювальних споруд.

2.18.1.5. Відновлення регуляційних споруд.

2.18.1.16. Виправлення, досипання конусів мостів.

2.18.1.7. Заміна окремих конструкцій штучних споруд чи заміна їх на інші конструкції, а також повна заміна труб і малих мостів (якщо вони не є самостійними інвентарними об’єктами, а входять до складу земляного полотна).

2.18.2. Верхня будова шляху

2.18.2.1. Очищення баластового шару чи оновлення баласту з доведенням баластової призми до розмірів, що встановлені нормами для даного типу шляху.

2.18.2.2. Заміна непридатних шпал.

2.18.2.3. Заміна зношених рейок.

2.18.2.4. Заміна непридатних кріплень.

2.18.2.5. Виправлення кривих.

2.18.2.6. Ремонт стрілочних переводів із заміною окремих елементів і перевідних брусів.

2.18.2.7. Заміна стрілочних переводів.

2.18.2.8. Ремонт мостового полотна.

2.18.2.9. Заміна настилу переїздів чи заміна дерев’яного настилу на залізобетонний.

2.18.3. Штучні споруди (мости, тунелі, труби)

2.18.3.1. Часткова заміна елементів чи повна заміна зношених прогонових споруд.

2.18.3.2. Часткове перекладання кам’яних і цегляних опор (до 20% загального обсягу).

2.18.3.3. Ремонт бетонних опор (до 15% обсягу).

2.18.3.4. Торкретування поверхні опор.

2.18.3.5. Улаштування на опорах підсилювальних залізобетонних оболонок.

2.18.3.6. Ремонт чи повна заміна ізоляції.

2.18.3.7. Заміна мостових брусків.

2.18.3.8. Заміна протиугінних брусків.

2.18.3.9. Заміна дерев’яного настилу.

2.18.3.10. Заміна настилу іх залізобетонних плит.

2.18.3.11. Заміна контррейок.

2.18.3.12. Заміни пошкоджених елементів дерев’яних мостів, за винятком паль.

2.18.3.13. Заміна дерев’яних пакетів на залізобетонні прогонові споруди.

2.18.3.14. Часткове перекладання кам’яної і цегляної кладки склепіння і стін тунелів.

2.18.3.15. Нагнітання цементного розчину за обробку тунелю.

2.18.3.16. Ремонт і заміна дренажних пристроїв тунелю.

2.18.3.17. Перекладання оголовки труб.

2.18.3.18. Заміна елементів дерев’яних труб (до 50% обсягу деревини).

2.18.3.19. Заміна елементів залізобетонних чи бетонних труб (до 50% обсягу).

2.19. Автомобільні шляхи

2.19.1. Земляне полотно

2.19.1.1. Лікування земляного полотна в місцях зсувів, обвалів, розмивів і вирів.

2.19.1.2. Відновлення всіх водовідвідних і дренажних пристроїв.

2.19.1.3. Відновлення всіх захисних і закріплювальних споруд земляного полотна.

2.19.1.4. Заміна окремих конструкцій штучних споруд чи заміна їх на інші конструкції, а також повна заміна труб і малих мостів (якщо вони не є самостійними інвентарними об’єктами, а входять до складу земляного полотна чи дороги як єдиного цілого інвентарного об’єкта).

2.19.2. Дорожній одяг

2.19.2.1. Вирівнювання і заміна окремих цементно-бетонних плит.

2.19.2.2. Укладання на цементно-бетонному покритті вирівнювального шару із асфальтобетону.

2.19.2.3. Улаштування асфальтобетонного покриття на дорогах з цементно-бетонним покриттям.

2.19.2.4. Заміна цементно-бетонного покриття на нове.

2.19.2.5. Підсилення асфальтобетонного покриття.

2.19.2.6. Переобладнання щебеневих і гравійних покриттів.

2.19.2.7. Перемощування мостових.

2.19.2.8. Профілювання грунтових доріг.

2.19.3. Мости, труби

2.19.3.1. Часткове перекладання кам’яних і цегляних опор (до 20% загального обсягу).

2.19.3.2. Ремонт бетонних опор (до 15% загального обсягу).

2.19.3.3. Заміна пошкоджених елементів дерев’яних мостів, за винятком паль.

2.19.3.4. Заміна дерев’яного чи залізобетонного настилу, а також заміна дерев’яного настилу на залізобетонний.

2.19.3.5. Повна зміна чи заміна прогонових споруд.

2.19.3.6. Перекладання оголовків труб.

2.19.3.7. Заміна елементів дерев’яних, залізобетонних чи бетонних труб (до 50% обсягу).

2.19.4. Площадки для автомобілів, дорожньо-будівних і інших машин, складські площадки, а також площадки хлібоприймальних пунктів

2.19.4.1. Ремонт і відновлення водовідвідних споруд (лотків, кюветів).

2.19.4.2. Перемощування булижних площадок.

2.19.4.3. Переобладнання щебеневих і гравійних покриттів площадок.

2.19.4.4. Ремонт бетонних площадок із вкладанням вирівнювального шару бетону.

2.19.4.5. Вирівнювання і заміна окремих цементно-бетонних плит.

2.19.4.6. Покриття асфальтобетоном площадок.

2.20. Електричні мережі і зв’язок

2.20.1. Зміна і заміна непридатної арматури.

2.20.2. Заміна гачків і траверси.

2.20.3. Заміна дротів.

2.20.4. Ремонт і заміна кінцевих і з’єднувальних кабельних муфт.

2.20.5. Ремонт і заміна заземлювальних пристроїв.

2.20.6. Заміна опор (до 30% на 1 км).

20.7. Встановлення кабельних колодязів.

2.21. Інші споруди

2.21.1. Ремонт, заміна на інші опори естакад для повітряної прокладки трубопроводів.

2.21.2. Ремонт чи заміна площадок, сходів і огорожі естакад для повітряної прокладки трубопроводу.

2.21.3. Ремонт чи заміна окремих колон (до 29%) кранових естакад.

2.21.4. Ремонт чи заміна підкранових балок кранових естакад.

2.21.5. Ремонт галерей і естакад паливоподачі котельних і газогенераторних підстанцій із заміною (до 20%) конструкцій без заміни фундаментів.

2.21.6. Зміна чи повна заміна дерев’яних стовпів огорожі (тину).

2.21.7. Ремонт чи заміна окремих бетонних і залізобетонних стовпів (до 20%) і огорожі (паркану).

2.21.8. Ремонт окремих ділянок заповнень між стовпами тину (до 40%).

2.21.9. Ремонт окремих ділянок суцільних кам’яних тинів (до 20%).

2.21.10. Ремонт окремих ділянок суцільних глинобитних тинів (до 40%).із встановленням обручів, з відновленням захисного шару залізобетонних труб.

2.21.12. Ремонт і заміна окремих ланок металевих димових труб.

2.21.13. Ремонт золошлаковідводів з повною заміною окремих ланок трубопроводу (без збільшення діаметра).

2.21.14. Ремонт завантажувальних платформ з повною заміною дерев’яного настилу, вимощення чи асфальту. Заміна окремих опор чи ділянок підпірних стін (до 20%). Якщо розвантажувальна площадка є частиною складського об’єкта (рампа), то допускається повна заміна всіх конструкцій.


Додаток 30
до пункту 5.3 Методичних
рекомендацій щодо впровадження
єдиних вимог до облаштування
територій і об’єктів майнових
комплексів підрозділів
цивільного захисту

ОРІЄНТОВНА ПЕРІОДИЧНІСТЬ
капітального ремонту виробничих будівель

№№
пп
Капітальність будівліПеріодичність капітальних ремонтів, у роках
у нормальних умовахв агресивному середовищі та при перезволоженніу разі вібраційних навантажень
1Залізобетонний чи металевий каркас із заповненням каркасу кам’яними матеріалами, панелями20156
2Кам’яні стіни з штучних каменів чи великоблочні, колони, стовпи залізобетонні чи цегляні, із залізобетонним перекриттям15106
3Кам’яні стіни з штучних каменів чи великоблочні, колони, стовпи залізобетонні чи цегляні, з дерев’яним перекриттям12106
4Стіни з полегшеною кам’яною кладкою, колони і стовпи цегляні чи залізобетонні, перекриття залізобетонні12105
5Стіни з полегшеною кам’яною кладкою, колони і стовпи цегляні чи дерев’яні, перекриття дерев’яні1085
6Дерев’яні з брусковими чи рубленими стінами з колод1085
7Дерев’яні каркасні і щитові, а також глинобитні, сирцеві і саманні865

Додаток 31
до пункту 5.3 Методичних
рекомендацій щодо впровадження
єдиних вимог до облаштування
територій і об’єктів майнових
комплексів підрозділів
цивільного захисту

ОРІЄНТОВНА ПЕРІОДИЧНІСТЬ
капітального ремонту конструктивних елементів виробничих будівель

№№
пп
Назва конструктивних елементівПеріодичність капітального ремонту,у роках
у нормальних умоваху агресивному середовищі при перезволоженніу разі вібраційних та інших динамічних навантажень
12345
1Фундаменти:
залізобетонні і бетонні
бутові і цегляні
дерев’яні стільці

50-60
40-50
10-15

25-30
20-25
8-12

15-20
12-15
10-12
2Стіни:
кам’яні з штучних матеріалів
кам’яні з полегшеною кладкою
дерев’яні рублені
дерев’яні каркасні і щитові
глинобитні, сирцеві і саманні

20-25
12-15
15-20
12-15
8-10

15-18
8-12
12-15
8-12
6-8

12-15
10-12
15-18
10-12
6-8
3Колони, стояки фахверку:
металеві
залізобетонні
цегляні
дерев’яні на обв’язці
дерев’яні на землі

50-60
50-60
20-25
15-18
10-15

40-45
40-45
15-18
10-15
8-12

40-50
35-40
12-15
19-12
10-12
4Ферми, балки, ригелі, прогони:
металеві
залізобетонні
дерев’яні

25-30
20-25
15-20

15-20
15-20
12-15

20-25
15-20
12-15
5Перекриття:
залізобетонні
дерев’яні

20-25
15-20

16-18
12-15

15-20
12-15
6Підкранові балки і шляхи підвісних кранів8-105-64-5
7Покрівлі:
металеві
шиферні
черепичні
рулонні
мастикові

10-15
15-20
15-20
10-15
8-10

5-8
15-20
15-20
10-15
8-10

10-12
12-15
12-15
8-10
8-10
8Підлоги:
металеві
цементні та бетонні
керамічні
торцеві
асфальтові
дощаті
паркетні
з лінолеуму

20-25
5-8
15-20
10-12
6-8
6-10
8-10
5-6


2-5
12-15
8-10
6-8
6-8
6-8
5-6

15-20
4-5
10-12
10-12
6-8
6-8
8-10
5-6
9Отвори:
переплетення металеве
переплетення дерев’яне
двері
ворота

30
15
10
8

20
10
10
8

25
12
10
8
10Внутрішня штукатурка15106
11Штукатурка фасадів10106
12Центральне опалення151210
13Вентиляція1058
14Водопровід, каналізація і гаряче водопостачання151212
15Електроосвітлення151212
16Гідроізоляційне та антикорозійне фарбування8-104-66-8

Додаток 32
до пункту 5.3 Методичних
рекомендацій щодо впровадження
єдиних вимог до облаштування
територій і об’єктів майнових
комплексів підрозділів
цивільного захисту

ОРІЄНТОВНА ПЕРІОДИЧНІСТЬ
капітального ремонту споруд виробничого призначення

№№
пп
Назва спорудПеріодичність капітальних ремонтів, у роках
123
1Водопровідно-каналізаційні споруди

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
Трубопроводи
Трубопроводи чавунні
Трубопроводи сталеві
Трубопроводи азбестобетонні
Колодязі залізобетонні, бетонні та цегляні
Колодязі дерев’яні
Водозабірні колонки
Арматура

20
15
10
10
5
4
5
Водозабори і гідротехнічні споруди
1.8
1.9
Греблі, дамби, канали
Водяні свердловини
15-25
4-5
Очисні споруди водопроводу
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
Змішувачі, камери реакції, відстійники, фільтри
Освітлювачі
Підземні резервуари і водонапірні башти залізобетонні
Бризкальні басейни, градирні залізобетонні
Градирні дерев’яні
Водонапірні башти дерев’яні
Водонапірні башти кам’яні
6
3
8
4
3
5
8
Очисні споруди каналізації
1.17
1.18

1.19
1.20
Пісковловлювачі і відстійники цегляні
Пісковловлювачі, відстійники, метантенки, аеротенки,
аерофільтри залізобетонні
Мулові і піщані майданчики
Поля фільтрації і поля зрошування
4
6

4
6
2Теплофікація
2.1
2.2
2.3
Трубопроводи
Канали і камери
Арматура
15
5
5
3Підземні і внутрішньомайданчикові залізничні шляхи
Земляне полотно
3.1
3.2
3.3
3.4
Кювети і канави у м’яких грунтах
Кювети і канави у скелястих грунтах
Лотки, швидкотоки дерев’яні
Лотки, швидкотоки кам’яні і бетонні
2-3
8-10
4-6
6-10
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
Стінки підпірні
Дренажні споруди
Одернування у клітинку
Бруківка
Фашини
Кам’яні відсипки
Дамби і греблі земляні
Дамби і греблі кам’яні і бетонні
Дамби і греблі дерев’яні
Фільтрувальні насипи
18-25
8-12
3-5
5-6
2-3
6-8
12-15
18-20
8-10
8
Штучні споруди шляху
3.15


3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
3.21
Мости капітальні – кам’яні чи бетонні опори з металевими чи
залізобетонними прогоновими спорудами:
опори (ремонт)
прогонові споруди (заміна)
суцільна заміна мостових брусів
заміна дерев’яного настилу
заміна пошкоджених елементів металевих прогонових споруд
Мости дерев’яні – заміна пошкоджених елементів
Ремонт дренажних пристроїв тоннелей
Ремонт інших конструкцій тоннелей
Ремонт оголовків труб
Ремонт кам’яних, бетонних, залізобетонних і металевих труб
Ремонт дерев’яних труб


40
50-60
15
8
25-30
5
12-15
30-50
20
30-50
5
4Автомобільні шляхи
Земляне полотно
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
Земляне полотно у місцях зсувів, обвалів і вирів
Водопровідні і дренажні пристрої
Захисні і закріплювальні споруди
Малі штучні споруди кам’яні і бетонні
Малі штучні споруди дерев’яні
3-4
3-5
4-6
15-20
4-5
Дорожні покриття
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
Цементно-бетонний
Асфальтобетонний
Чорний
3 необробленого щебеню
Мостові
Гравійні
Грунтові покращені
Грунтові профільовані
Інші
10-14
4-8
4-8
3-5
8-12
3-5
3-4
2
2
Штучні споруди
4.15


4.16.
4.17.
Мости капітальні – кам’яні чи бетонні опори з металевими чи
залізобетонними прогоновими спорудами
опори (ремонт)
прогонові споруди (заміна)
заміна пошкоджених елементів металевих прогонових споруд
настил дерев’яний (заміна)
плита залізобетонна (ремонт)
Мости дерев’яні – заміна пошкоджених елементів
Тоннелі:
ремонт дренажних пристроїв
ремонт інших конструкцій


40
50-60
25-30
6-8
25-30
5

15-20
30-50
5Інші споруди
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10

5.11
Естакади для повітряної прокладки трубопроводів
Естакади кранові
Галереї і естакади паливоподачі
Огородження кам’яні, бетонні і залізобетонні
Огородження дерев’яні
Огородження глинобитні
Димові труби кам’яні і залізобетонні
Димові труби металеві
Завантажувально-розвантажувальні платформи дерев’яні
Завантажувально-розвантажувальні платформи, кам’яні,
бетонні і залізобетонні
Бензоколонки
8-15
10-14
10-16
10-14
6-8
4-6
20-30
10-15
6-8
8-12

3

Додаток 33
до пункту 5.7.1. Методичних
рекомендацій щодо впровадження
єдиних вимог до облаштування
територій і об’єктів майнових
комплексів підрозділів
цивільного захисту

ЗАЯВКА
на капітальний ремонт будівель і споруд на 200 _ р.

КПКВ ________

ШифрНайменування будови і робіт та їх адресаРік забудов.Залиш. вартість у діючих цінах, тис.грн.Експлуатаційні показникиПовна коштор. вартість тис.грн.Викон. станом на 01.01.0_Підлягає виконанню у 200_ р. (тис.грн.)Осн. фізичні показникТермін виконання робітГен. ПідрядорганізаціяКим і коли затвердж. технічна докум-ція
Рік остан.кап.рем.Всьогов тому числі
БМРУстатк.Проек робот
123456789101112131415

(Додатки 3, 13, 14, 18 не наводяться)

{Текст взято з сайту ДСНС України http://www.mns.gov.ua/}