Постанова КМУ “Деякі питання забезпечення функціонування Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва”

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 23 червня 2021 р. № 681
Київ

Деякі питання забезпечення функціонування Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 958 від 15.09.2021
№ 1396 від 28.12.2021
№ 1427 від 23.12.2021
№ 474 від 19.04.2022
№ 722 від 24.06.2022
№ 747 від 01.07.2022
№ 953 від 27.08.2022
№ 1030 від 13.09.2022
№ 1079 від 27.09.2022
№ 357 від 18.04.2023
№ 596 від 13.06.2023
№ 727 від 18.07.2023
№ 904 від 04.08.2023}

Відповідно до абзацу другого підпункту 4 пункту 11 розділу IІ “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України від 17 жовтня 2019 р. № 199-IX “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку надання адміністративних послуг у сфері будівництва та створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок ведення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, що додається.

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

3. Міністерству розвитку громад та територій забезпечити:

1) до 31 серпня 2021 р. – інтеграцію до складу Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва відомостей проекту “Відкрите просторове планування” (http://pmap.minregion.gov.ua) та Геопорталу адміністративно-територіального устрою України (https://atu.gki.com.ua/);

2) до 31 серпня 2021 р. – можливість використання в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва розроблених геопросторових наборів даних генеральних планів населених пунктів, планів зонування територій, детальних планів території, ортофотопланів, топографічних карт та планів відповідних рівнів у державній геодезичній системі координат УСК-2000, які оприлюднені як геопросторові сервіси відображення даних;

3) до 31 серпня 2021 р. – затвердження єдиної системи класифікації та кодування об’єктів для формування баз даних Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва як складової містобудівного кадастру (включаючи класифікатор, атрибути об’єктів, умовні позначення, правила топології, асоціації між об’єктами, метадані, структуру бази геоданих);

4) до 30 листопада 2021 р. – розроблення сервісу валідації та публічного обговорення проектів містобудівної документації на порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва;

5) до 30 листопада 2021 р. – доступ до відомостей Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва для використання та відображення у складі Державного земельного кадастру шляхом інформаційної взаємодії систем за допомогою системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів “Трембіта”.

4. Міністерству юстиції та Міністерству розвитку громад та територій забезпечити до 31 липня 2021 р. технічну можливість електронної інформаційної взаємодії між Державним реєстром речових прав на нерухоме майно та Єдиною державною електронною системою у сфері будівництва для:

1) отримання з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження за реєстраційним номером об’єкта нерухомого майна в цьому Реєстрі та адресою об’єкта нерухомого майна;

2) отримання державними реєстраторами прав на нерухоме майно інформації Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва про результати проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна.

5. Міністерству культури та інформаційної політики забезпечити:

1) до 31 серпня 2021 р. – подання відомостей про працівників органів охорони культурної спадщини, які будуть підключені до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва технічним адміністратором відповідно до Порядку ведення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва;

2) до 31 серпня 2021 р. – актуалізацію в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва інформації про об’єкти Державного реєстру нерухомих пам’яток України шляхом перевірки та підтвердження адрес таких об’єктів згідно із словником вулиць населених пунктів та вулиць іменованих об’єктів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

3) до налагодження електронної взаємодії між Єдиною державною електронною системою у сфері будівництва та Державним реєстром нерухомих пам’яток України працівникам органів охорони культурної спадщини, підключеним до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, – щомісячне оновлення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва інформацією про пам’ятки культурної спадщини, занесені до Державного реєстру нерухомих пам’яток України або взяті на облік відповідно до законодавства, яке діяло до набрання чинності Законом України “Про охорону культурної спадщини”.

6. Державній службі з надзвичайних ситуацій забезпечити:

{Абзац перший пункту 6 в редакції Постанови КМ № 727 від 18.07.2023}

1) до 1 вересня 2023 р. – підключення працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва;

{Підпункт 1 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 727 від 18.07.2023}

2) до 1 листопада 2023 р. – актуалізацію в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва інформації про об’єкти підвищеної небезпеки, які внесено до Державного реєстру об’єктів підвищеної небезпеки, шляхом перевірки та підтвердження адрес таких об’єктів згідно із словником вулиць населених пунктів та вулиць іменованих об’єктів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

{Підпункт 2 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 727 від 18.07.2023}

3) до налагодження електронної інформаційної взаємодії між Єдиною державною електронною системою у сфері будівництва та Державним реєстром об’єктів підвищеної небезпеки – щомісячне оновлення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва інформацією про об’єкти підвищеної небезпеки, які вносяться до Державного реєстру об’єктів підвищеної небезпеки.

7. Державній службі з питань геодезії, картографії та кадастру забезпечити:

1) до 31 серпня 2021 р.:

ведення Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів, ведення Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників на основі програмного забезпечення Державного земельного кадастру та його інформаційну взаємодію з геопорталами Державної геодезичної мережі та бази топографічних даних, Єдиною державною електронною системою у сфері будівництва та у разі необхідності з іншими державними електронними інформаційними ресурсами для автоматичної верифікації інженерів-землевпорядників;

до налагодження електронної інформаційної взаємодії між Єдиною державною електронною системою у сфері будівництва та Державним земельним кадастром у режимі реального часу – первинну верифікацію в електронному кабінеті користувача Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва осіб, які в установленому законом порядку включені до Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників або Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів, і збір та внесення до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва реєстраційних номерів облікових карток платників податків та унікальних номерів запису у реєстрі (за наявності) осіб, які в установленому законом порядку включені до Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників або Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів;

2) до 31 липня 2021 р. – електронну інформаційну взаємодію між Єдиною державною електронною системою у сфері будівництва та Державним земельним кадастром у режимі реального часу для отримання відомостей Державного земельного кадастру про земельні ділянки, зокрема обмеження у використанні земельних ділянок, координати поворотних точок меж земельних ділянок, земельну ділянку за реквізитами адреси місцезнаходження земельної ділянки в Державному земельному кадастрі, межі адміністративно-територіальних одиниць, осіб, які в установленому законом порядку включені до Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників або Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів.

8. Рекомендувати органам місцевого самоврядування забезпечити:

1) внесення до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва містобудівних умов та обмежень, будівельних паспортів, які видані до запровадження такої електронної системи;

2) підключення до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва розроблених геопросторових наборів даних генеральних планів населених пунктів, планів зонування територій, детальних планів території, ортофотопланів, топографічних карт та планів відповідних рівнів у державній геодезичній системі координат УСК-2000, які оприлюднені як геопросторові сервіси відображення даних;

3) вжиття заходів для забезпечення інституційної та технічної спроможності для належного використання виконавчими органами відповідних рад Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва;

4) підключення центрів надання адміністративних послуг до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

9. До введення в дію Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва в частині створення інвентаризаційних справ, матеріалів технічної інвентаризації, технічних паспортів закінчених будівництвом об’єктів та їх частин (житлових та нежитлових приміщень), об’єктів незавершеного будівництва, укладення електронних договорів про проведення технічної інвентаризації та вчинення інших дій щодо цих документів з 1 серпня 2021 р.:

фізичні особи – підприємці або юридичні особи, які відповідно до частини другої статті 393 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” проводять технічну інвентаризацію об’єктів нерухомого майна, вносять до електронного кабінету користувача Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва відомості про проведену технічну інвентаризацію об’єкта нерухомого майна;

суб’єкти державної реєстрації прав під час надання послуги у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень використовують дані про об’єкт нерухомості, право на який підлягає реєстрації, з Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

10. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім пункту 88 Порядку ведення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, затвердженого цією постановою, який набирає чинності з 1 серпня 2021 р., і абзацу тринадцятого підпункту 2 пункту 60 та пункту 174 зазначеного Порядку, які набирають чинності з 1 жовтня 2021 року.

Прем’єр-міністр УкраїниД.ШМИГАЛЬ
Інд. 21
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 червня 2021 р. № 681

ПОРЯДОК
ведення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва

{У тексті Порядку слово “Мінрегіон” в усіх відмінках замінено словом “Мінінфраструктури” згідно з Постановою КМ № 357 від 18.04.2023}

{У тексті Порядку слова “інформаційно-телекомунікаційна система” в усіх відмінках і формах числа замінено словами “інформаційно-комунікаційна система” у відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ № 727 від 18.07.2023}

Загальні питання

1. Цей Порядок визначає процедуру та вимоги щодо ведення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (далі – електронна система).

До дня набрання чинності актом Кабінету Міністрів України щодо можливості забезпечення здійснення ДІАМ повноважень та виконання функцій Держархбудінспекції під час автоматичного включення до Реєстру будівельної діяльності електронної системи повідомлень про початок виконання підготовчих та будівельних робіт, автоматичної реєстрації декларації про готовність об’єкта до експлуатації, автоматичної реєстрації змін до таких документів, їх анулювання засобами електронної системи на такий електронний документ накладається кваліфікована електронна печатка Держархбудінспеції.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

1) авторизація – електронна процедура встановлення рівня прав доступу до різних підсистем та програмних модулів електронної системи залежно від ідентифікатора і пароля користувача електронного кабінету електронної системи;

2) електронні документи – документи, створені, внесені або подані в електронній формі користувачами електронної системи до електронної системи під час надання/отримання адміністративних послуг та інших послуг у сфері будівництва, передбачених цим Порядком, здійснення заходів щодо архітектурно-будівельного контролю та нагляду з накладенням на них кваліфікованого електронного підпису та/або печатки;

3) користувач електронного кабінету – державний орган, орган місцевого самоврядування, інша юридична або фізична особа, якій відповідно до цього Порядку надається доступ до електронної системи та яка пройшла процедуру електронної ідентифікації/автентифікації;

4) користувач електронної системи – користувач електронного кабінету, який користується інформацією електронної системи через портал електронної системи;

5) методологічна помилка – невідповідність методології та/або алгоритмів роботи електронної системи положенням законодавства у сфері містобудівної діяльності (зокрема, невідповідність формам та перелікам відомостей у документах);

6) програмно-апаратна помилка – помилка, недолік або дефект у програмному забезпеченні або програмних складових частинах, програмно-апаратному устаткованні, каналах зв’язку, функціонуванні засобів електронного підпису чи печатки, що призводить до неправильного або неочікуваного результату, або неочікуваної роботи чи унеможливлює роботу електронної системи;

7) реєстраційний номер у Реєстрі будівельної діяльності електронної системи – унікальне літерно-цифрове позначення, що присвоюється автоматично електронному документу під час його реєстрації/внесення до Реєстру будівельної діяльності електронної системи та є незмінним.

Термін “замовник” вживається у значенні, наведеному в Законі України “Про архітектурну діяльність”.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в законодавстві у сферах містобудівної діяльності, забезпечення енергетичної ефективності будівель, надання будівельної продукції на ринку, електронних довірчих послуг, електронного документообігу та використання електронних документів.

{Абзац десятий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 727 від 18.07.2023}

3. Метою створення та ведення електронної системи є забезпечення створення, перегляду, надсилання, прийняття, збирання, внесення, накопичення, обробки, використання, розгляду, зберігання, захисту, обліку та надання інформації у сфері будівництва, у сфері надання будівельної продукції на ринку, а також електронна взаємодія між фізичними та юридичними особами, державними органами, органами місцевого самоврядування, центрами надання адміністративних послуг під час отримання/надання адміністративних послуг та інших послуг у сфері будівництва, передбачених цим Порядком, здійснення заходів щодо архітектурно-будівельного контролю та нагляду.

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 727 від 18.07.2023}

4. Електронна система складається з таких компонентів:

Реєстру будівельної діяльності електронної системи;

електронного кабінету користувача електронної системи (далі – електронний кабінет);

порталу електронної системи.

Для забезпечення функціонування електронної системи до її складу можуть входити інші програмні модулі.

Програмне забезпечення електронної системи є об’єктом права державної власності. Майнові права на програмне забезпечення належать державі в особі Мінінфраструктури.

5. Електронна система ведеться державною мовою та функціонує у цілодобовому режимі, крім випадків проведення планових та позапланових профілактичних та/або технічних робіт, пов’язаних з усуненням технічних та/або методологічних помилок чи технічного збою в роботі, тривалість проведення яких визначається технічним адміністратором. Інформація про проведення профілактичних та/або технічних робіт з підтримки електронної системи оприлюднюється на порталі електронної системи за три календарних дні до дати проведення таких робіт, крім випадків, коли через терміновість проведення таких робіт своєчасне попередження неможливе, про що надсилається відповідне сповіщення.

Проведення профілактичних та/або планових технічних робіт з підтримки електронної системи, крім усунення технічних та/або методологічних помилок, які блокують роботу електронної системи, з 8-ої до 20-ої години у робочі дні забороняється.

Держатель електронної системи та його функції

6. Держателем електронної системи (далі – держатель) є Мінінфраструктури.

7. Держатель вживає організаційних заходів, пов’язаних із забезпеченням функціонування електронної системи, у тому числі:

1) забезпечує здійснення організаційних заходів, які пов’язані із створенням, модернізацією та функціонуванням електронної системи, а також нормативно-правове, методологічне та інформаційне забезпечення у сфері ведення електронної системи;

2) інформує технічного адміністратора електронної системи (далі – технічний адміністратор) про виявлені недоліки у роботі електронної системи, вносить пропозиції щодо їх усунення та вдосконалення роботи електронної системи;

3) надає роз’яснення щодо застосування законодавства, що стосується питань ведення електронної системи (крім питань, що стосуються технічного та технологічного забезпечення електронної системи);

4) здійснює фінансування заходів технічного адміністратора, пов’язаних із забезпеченням функціонування електронної системи;

5) затверджує технічні вимоги та технічні завдання з розроблення та модернізації програмного забезпечення, а також погоджує пропозиції щодо розроблення та модернізації спеціального програмного забезпечення, що пропонується технічним адміністратором;

6) забезпечує оприлюднення інформації електронної системи у формі відкритих даних відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”;

7) здійснює контроль за функціонуванням електронної системи, у тому числі шляхом проведення моніторингу процесів її ведення.

Технічний адміністратор та його функції

8. Технічним адміністратором є державне підприємство “Дія”, що належить до сфери управління Мінцифри.

9. Технічний адміністратор:

здійснює заходи із створення та супроводження (впровадження та розвитку) програмного забезпечення електронної системи;

відповідає за технічне і технологічне забезпечення електронної системи, збереження та захист інформації (даних), що міститься в електронній системі;

забезпечує проведення технічних та профілактичних робіт з підтримки електронної системи;

забезпечує надання, блокування та анулювання доступу користувачів до електронного кабінету;

проводить навчання щодо роботи з електронною системою;

змінює в довідниках електронної системи найменування державних органів та органів місцевого самоврядування, саморегулівних організацій, вносить відомості про їх ліквідацію/реорганізацію, правонаступництво,  зміну території, на які поширюються повноваження органів.

10. Створення програмного забезпечення електронної системи передбачає здійснення комплексу заходів, спрямованих на його розроблення/модернізацію, тестування та дослідну експлуатацію, впровадження з урахуванням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності будівельних норм і правил.

11. Супроводження програмного забезпечення електронної системи передбачає здійснення заходів щодо забезпечення його функціонування відповідно до технічної документації, виявлення помилок, надання інформації про виявлені помилки розробникам програмного забезпечення електронної системи та забезпечення виправлення помилок.

12. Технічне та технологічне забезпечення електронної системи передбачає:

1) проведення моніторингу роботи електронної системи, баз даних та інформаційних ресурсів, підключених до неї;

2) надання/блокування в установленому порядку доступу до електронних кабінетів користувачам;

3) здійснення технічних заходів для підтримки в актуальному стані класифікаторів, довідників, словників та баз даних (у тому числі налаштування взаємодії, оновлення посилань, автоматизоване чи ручне завантаження оновленої інформації);

4) налагодження електронної інформаційної взаємодії між електронною системою та іншими електронними інформаційними системами та мережами, що становлять інформаційні ресурси держави та органів місцевого самоврядування, інших суб’єктів надання вихідних даних;

5) розгляд пропозицій (зауважень) щодо удосконалення функціонування електронної системи та надання відповідних пропозицій держателю електронної системи;

6) підтримку функціонування програмного забезпечення електронної системи та електронних комунікаційних мереж, з використанням яких здійснюється користування відомостями електронної системи;

{Підпункт 6 пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 727 від 18.07.2023}

7) забезпечення необхідними матеріалами, обладнанням з метою забезпечення безперебійного та надійного функціонування електронної системи;

8) придбання необхідного програмного забезпечення;

9) укладення договорів на обслуговування технічної інфраструктури (центру обробки даних, мережі передачі даних тощо) та залучення у разі потреби фахівців сторонніх організацій для виконання робіт з технічного супроводження обладнання електронної системи;

10) введення в експлуатацію апаратних, програмних засобів, технічних засобів електронних комунікацій та захисту інформації;

{Підпункт 10 пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 727 від 18.07.2023}

11) здійснення методичної підтримки оброблення та систематизації відомостей, що містяться в електронній системі, створення, зберігання та використання архівних відомостей, оприлюдненні інформації у формі відкритих даних;

12) технічне та організаційне забезпечення створення та зберігання архівних відомостей;

13) підтримку безперервного функціонування системи зберігання та архівування відомостей електронної системи.

13. Технічний адміністратор здійснює такі заходи щодо збереження та захисту відомостей, що містяться в електронній системі:

1) створення та забезпечення функціонування комплексної системи захисту інформації електронної системи відповідно до законодавства у сфері захисту інформації в інформаційних, електронних комунікаційних та інформаційно-комунікаційних системах;

{Підпункт 1 пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 727 від 18.07.2023}

2) авторизація користувачів електронного кабінету;

3) створення, збереження та захист резервної копії відомостей та програмного забезпечення електронної системи;

4) впровадження та забезпечення використання засобів криптографічного та технічного захисту інформації під час ведення електронної системи;

5) забезпечення використання кваліфікованого електронного підпису та/або печатки під час ведення електронної системи;

6) забезпечення захисту цілісності бази даних, апаратного та програмного забезпечення, достовірності даних електронної системи, захисту від несанкціонованого доступу, незаконного використання, незаконного копіювання, спотворення, знищення даних, безпеки персональних даних;

7) блокування несанкціонованих дій щодо захищених ресурсів.

131. Технічний адміністратор забезпечує доступ до відомостей в електронній формі, що містяться в електронній системі, шляхом взаємодії прикладного програмного інтерфейсу електронної системи та інформаційних/інформаційно-комунікаційних систем приватної форми власності на підставі укладених договорів про надання послуг з урахуванням розміру плати, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2021 р. № 1396 “Деякі питання встановлення розміру плати за доступ до відомостей, що містяться в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва”.

Критерії, строк, умови оплати та порядок надання доступу до відомостей з електронної системи визначаються у такому договорі.

{Порядок доповнено пунктом 131 згідно з Постановою КМ № 1396 від 28.12.2021}

14. Для забезпечення контролю за роботою електронної системи технічному адміністратору надається право перегляду журналу всіх дій та/або подій, що відбуваються в електронній системі, зокрема фіксації дати і часу відправлення, отримання документів через електронний кабінет та будь-якої зміни даних, доступних в електронній системі, за допомогою кваліфікованої електронної позначки часу.

Функціональні можливості електронної системи

15. Функціональними можливостями електронної системи забезпечується:

1) доступ користувачів електронної системи до електронного кабінету (зокрема може надаватися в тестовому режимі згідно з пунктами 125-141 цього Порядку) після проходження процедури електронної ідентифікації та автентифікації таких користувачів, у тому числі з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, електронного підпису та/або печатки, що базуються на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, або іншого засобу електронної ідентифікації із середнім або високим рівнем довіри, які дають змогу однозначно встановлювати особу та процедуру авторизації;

{Підпункт 1 пункту 15 в редакції Постанови КМ № 727 від 18.07.2023}

2) взаємодія із засобами кваліфікованого електронного підпису та/або печатки користувачів електронного кабінету з метою накладення ними власного кваліфікованого електронного підпису та/або печатки для внесення, створення інформації (відомостей) до Реєстру будівельної діяльності електронної системи або під час подання електронного документа в електронному кабінеті;

3) доступ користувачів електронного кабінету до створення, оформлення, внесення або подання інформації (відомостей) та електронних документів до електронної системи під час надання/отримання адміністративних послуг та інших послуг, передбачених цим Порядком, здійснення заходів щодо державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду;

4) отримання, опрацювання та розгляд електронних документів, поданих користувачами через електронний кабінет (крім тих, що опрацьовуються автоматично), з автоматичною фіксацією часу надсилання та часу отримання, а також цілісність і достовірність електронних документів;

5) автоматизована фіксація всіх дій будь-яких користувачів електронної системи (у тому числі з інформацією (даними), яка міститься в електронній системі);

6) можливість внесення (реєстрація) інформації, відомостей (даних), у тому числі автоматичного внесення (реєстрація) відомостей (даних) до Реєстру будівельної діяльності електронної системи користувачами електронного кабінету в межах повноважень, визначених законодавством;

7) можливість створення, перегляду, відправлення, прийняття, збирання, внесення, накопичення, обробки, використання, розгляду, зберігання, захисту, обліку та надання інформації у сфері будівництва та електронних документів;

8) об’єктивність, актуальність, достовірність, повнота та захищеність інформації, відомостей (даних), які містяться в електронній системі, від несанкціонованих змін;

9) сумісність та електронна інформаційна взаємодія у режимі реального часу з електронними інформаційними системами та мережами, що становлять інформаційні ресурси держави та органів місцевого самоврядування, інших суб’єктів надання вихідних даних з метою та під час надання/отримання адміністративних послуг та інших послуг у сфері будівництва, визначених цим Порядком, здійснення заходів щодо архітектурно-будівельного контролю та нагляду;

10) підключення до системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів;

11) автоматизація процесів створення, прийняття, збирання, накопичення, обробка, облік та надання інформації (даних) у сфері будівництва;

12) можливість внесення замовниками плати за надання адміністративних послуг та інших послуг у сфері будівництва, передбачених цим Порядком, штрафу за правопорушення у сфері містобудівної діяльності або подання документів, що підтверджують внесення такої плати;

13) проведення автоматичного аналізу поданих/внесених даних щодо їх повноти, відповідності формату, логічності та достовірності поданих електронних документів для отримання адміністративних послуг та інших послуг у сфері будівництва та відомостей, які вносяться до Реєстру будівельної діяльності електронної системи, у тому числі з урахуванням критеріїв рівня ризику;

14) здійснення автоматичного контролю за наповненістю та підтвердженням цілісності електронних документів;

15) проведення процедур і заходів щодо здійснення контролю та верифікації відомостей (даних), моніторингу змін індивідуальних відомостей, захисту інформації, програмного забезпечення, в тому числі від несанкціонованого доступу;

16) розподільне зберігання даних, що містяться в електронній системі, для забезпечення їх цілісності;

17) шифрування та розшифрування електронних документів під час їх передачі;

18) управління правами доступу до інформації (відомостей та/або даних), електронних документів;

19) захист інформації, відомостей (даних), що обробляються в електронній системі, відповідно до вимог законодавства у сфері захисту інформації;

20) автоматизоване електронне консультування з найпоширеніших питань щодо надання адміністративних послуг та інших послуг у сфері будівництва, передбачених цим Порядком, здійснення заходів щодо державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду;

21) доступність інформації для користувачів електронної системи з порушенням зору;

22) формування наборів даних, що підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”;

23) здійснення пошуку та перегляду відомостей (даних) в електронній системі з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

24) можливість укладення, зміни та припинення договорів, визначених цим Порядком, а саме:

про надання технічних умов;

про проведення експертизи проектної документації на будівництво об’єктів;

про проведення технічної інвентаризації;

про обстеження інженерних систем будівлі;

про сертифікацію енергетичної ефективності будівлі;

25) збереження, автоматичне резервування і відновлення відомостей (даних), що внесені до електронної системи, забезпечення безперебійного доступу до електронної системи;

26) можливість використання для внесення та систематизації інформації, відомостей (даних) електронної системи державних та галузевих класифікаторів, довідників, словників та бази даних, які ведуться центральними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;

27) передача публічної інформації з Реєстру будівельної діяльності електронної системи до Єдиного державного веб-порталу відкритих даних не рідше ніж один раз на сім календарних днів;

28) інші функціональні можливості електронної системи, визначені цим Порядком.

16. Для визначення координат поворотних точок контурів об’єктів будівництва, відображення відомостей про об’єкти будівництва (у тому числі центроїдів контурів об’єктів будівництва) програмними засобами електронної системи забезпечується можливість підключення картографічної основи Державного земельного кадастру, розроблених геопросторових наборів даних генеральних планів населених пунктів, планів зонування територій, детальних планів території, ортофотопланів, топографічних карт та планів відповідних рівнів у державній геодезичній системі координат УСК-2000, які оприлюднені як геопросторові сервіси відображення даних. Вимоги до підключення таких сервісів визначені згідно з додатком 1.

17. Захист інформації в електронній системі здійснюється відповідно до законодавства про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах.

18. Обробка персональних даних в електронній системі здійснюється з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

Загальні вимоги до інформації та електронних документів

19. Створення, внесення, перегляд, надсилання, використання інформації, відомостей (даних) та електронних документів у електронній системі, внесення змін та доповнень до них здійснюється користувачами електронної системи в межах повноважень, визначених законодавством.

20. Інформація, відомості (дані) та електронні документи створюються та вносяться до електронної системи українською мовою. У разі коли використання літер української абетки призводить до спотворення інформації, можуть використовуватися латинські літери, розділові знаки та символи, арабські та римські цифри.

21. Документообіг в електронній системі здійснюється відповідно до вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг. На всі електронні документи та відомості, що вносяться до електронної системи, накладається кваліфікований електронний підпис користувача електронного кабінету відповідно до Закону України “Про електронні довірчі послуги”.

22. Програмними засобами електронної системи автоматично вносяться до журналу всі дії та/або події, що здійснюються в електронній системі, зокрема внесення дати і часу створення, завантаження, надсилання, отримання відомостей, електронних документів, іншої інформації з ідентифікацією відправника та отримувача і будь-якої зміни та видалення даних, доступних в електронній системі, за допомогою кваліфікованої електронної позначки часу.

Журнал всіх дій та/або подій, що здійснюються в електронній системі, зберігається безстроково (крім випадків, коли законодавством встановлений інший строк зберігання даних). Інформація, що міститься в журналі, може бути отримана через електронну систему у формі електронного документа.

Проведення аналізу поданих/внесених даних щодо їх повноти, формату, логічності та достовірності

23. Під час подання документів в електронній формі для надання адміністративних та інших послуг у сфері будівництва з використанням електронного кабінету та внесення інформації (даних) до електронної системи проводиться аналіз поданих/внесених даних щодо повноти, відповідності формату, логічності та достовірності з урахуванням критеріїв згідно з додатком 2. Такий аналіз проводиться автоматично програмними засобами електронної системи, у тому числі для визначення рівня ризику, визначеного пунктом 29 цього Порядку, та обрання відповідного типу процедури розгляду, визначеного пунктом 35 цього Порядку.

24. Аналіз поданих/внесених даних щодо їх повноти проводиться шляхом перевірки заповнення всіх обов’язкових даних форм (полів).

25. Аналіз поданих/внесених даних щодо їх відповідності формату проводиться шляхом аналізу відповідності поданих/внесених даних вимогам до структури та формату, встановленим для відповідного виду даних форм (полів).

26. Аналіз поданих/внесених даних щодо їх логічності проводиться шляхом порівняння поданих/внесених даних з метою встановлення їх відповідності та/або невідповідності даним, які містяться в електронній системі (у тому числі у класифікаторах, довідниках, словниках), взаємозв’язків між поданими/внесеними даними, співставлення із сукупністю аналогічних даних, які містяться в електронній системі, правильності арифметичних розрахунків.

27. Аналіз поданих/внесених даних щодо їх достовірності проводиться шляхом порівняння, встановлення відповідності та підтвердження поданих/внесених даних з даними, визначеними додатками 3 і 4, та даними, що надходять у порядку електронної інформаційної взаємодії електронної системи з електронними інформаційними ресурсами та мережами.

271. Під час формування (складання) адміністратором центру надання адміністративних послуг заяви для надання адміністративних та інших послуг у сфері будівництва в електронній формі із використанням електронного кабінету програмними засобами електронної системи забезпечується автоматичне проведення аналізу наведених у ній відомостей.

Аналіз проводиться шляхом порівняння відомостей, що зазначаються в заяві в електронній формі, із відомостями, що містяться в електронній системі.

У разі виявлення розбіжностей/невідповідностей автоматично засобами електронної системи формується повідомлення про наявність помилок або неповноту даних, наведених у заяві.

{Порядок доповнено пунктом 271 згідно з Постановою КМ № 727 від 18.07.2023}

Визначення рівня ризику та обрання відповідного типу процедури розгляду та реєстрації електронних документів

28. За результатами аналізу даних, які містяться в документах, поданих для надання адміністративних послуг в електронній формі, щодо їх повноти, відповідності формату, логічності та достовірності визначається рівень ризику згідно з пунктом 29 цього Порядку та згідно з пунктом 35 цього Порядку обирається автоматично програмними засобами електронної системи відповідний тип процедури розгляду та реєстрації для таких електронних документів:

повідомлення про початок виконання підготовчих робіт (у тому числі зміну даних у повідомленні);

повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта (у тому числі про зміну даних у повідомленні);

повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1) (повідомлення про зміну даних у повідомленні);

повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок виконання підготовчих/будівельних робіт;

повідомлення про зміни у разі, коли право на будівництво об’єкта передано іншому замовникові або змінено генерального підрядника чи підрядника (якщо будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників), у разі коригування проектної документації, зміни осіб, відповідальних за проведення авторського і технічного нагляду, або відповідальних виконавців робіт щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними наслідками (СС3);

заяви про анулювання дозволу на виконання будівельних робіт, поданої замовником будівництва;

декларації про готовність об’єкта до експлуатації, будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта;

декларації про готовність до експлуатації об’єкта, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об’єктів з незначними наслідками (СС1);

декларації про готовність об’єкта до експлуатації індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 кв. метрів, а також господарських (присадибних) будівель і споруд загальною площею до 300 кв. метрів, збудованих у період з 5 серпня 1992 р. до 9 квітня 2015 р., будівель і споруд сільськогосподарського призначення, збудованих до 12 березня 2011 року.

29. Рівень ризику (низький, середній, високий, критичний) визначається з урахуванням критеріїв рівнів ризику, визначених пунктами 30- 34 цього Порядку, для кожного документа, визначеного пунктом 28 цього Порядку, окремо автоматично програмними засобами електронної системи для виявлення ймовірних порушень вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, а також обрання типу процедури розгляду та реєстрації електронних документів.

30. До низького рівня ризику належать електронні документи, за результатами аналізу яких щодо їх повноти, відповідності формату, логічності та достовірності з урахуванням переліку критеріїв згідно з додатком 2 встановлено, що:

1) в електронній системі та інших електронних інформаційних ресурсах та мережах наявні всі необхідні відомості, які пройшли аналіз та підтвердження їх повноти, відповідності формату, логічності та достовірності;

2) всіма задіяними на дату створення електронного документа суб’єктами містобудування створено та внесено всі відомості про об’єкт будівництва за допомогою електронної системи;

3) відсутні критерії ризику, визначені пунктами 31- 34 цього Порядку.

31. Не можуть бути віднесені до низького рівня ризику електронні документи, за результатами аналізу яких щодо їх повноти, відповідності формату, логічності та достовірності з урахуванням переліку критеріїв згідно з додатком 2 встановлено, що:

1) відсутні відомості, які вносяться замовником у форму (поля) електронного документа у Реєстрі будівельної діяльності електронної системи та/або в інших електронних інформаційних ресурсах та мережах, з якими здійснюється електронна інформаційна взаємодія;

2) строк між датою реєстрації повідомлення про початок виконання будівельних робіт та датою подання декларації про готовність об’єкта до експлуатації становить:

для нового будівництва – до 30 календарних днів;

для реконструкції, капітального ремонту – до 15 календарних днів;

3) у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (у тому числі його невід’ємних архівних складових частинах – Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та Державному реєстрі іпотек) наявні відомості про обтяження речових прав на нерухоме майно.

32. До високого рівня ризику належать електронні документи, за результатами аналізу яких щодо їх повноти, відповідності формату, логічності та достовірності з урахуванням переліку критеріїв згідно з додатком 2 встановлено, що:

1) наявна інформація про приписи про усунення порушень вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм і правил;

2) електронний документ подано під час проведення перевірки в порядку державного архітектурно-будівельного контролю;

3) скасовано містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки (далі – містобудівні умови та обмеження) або будівельний паспорт забудови земельної ділянки;

4) припинено (анульовано, скасовано) право на виконання підготовчих та будівельних робіт на об’єкті будівництва;

5) розрахунок класу наслідків (відповідальності) об’єкта будівництва, здійсненого проектною організацією, не відповідає розрахунку класу наслідків (відповідальності) об’єкта будівництва, здійсненому програмними засобами Реєстру будівельної діяльності електронної системи.

33. Усі інші електронні документи за результатами аналізу щодо їх повноти, відповідності формату, логічності та достовірності з урахуванням критеріїв ризику, які не віднесено до низького та високого рівня ризику, належать до середнього рівня ризику.

34. До критичного рівня ризику належать електронні документи, за результатами аналізу яких щодо їх повноти, відповідності формату, логічності та достовірності з урахуванням переліку критеріїв згідно з додатком 2 встановлено:

1) наявність перевищення обмежень гранично допустимої висотності будинків, будівель та споруд у метрах, максимально допустимого відсотка забудови земельної ділянки, максимально допустимої щільності населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону), зазначених у містобудівних умовах та обмеженнях;

2) на дату надання містобудівних умов та обмежень, будівельного паспорта невідповідності цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні, крім випадку, коли містобудівні умови та обмеження надаються у формі висновку уповноваженого органу містобудування та архітектури про можливість/неможливість розміщення на земельній ділянці виробничих потужностей підприємств, переміщених (евакуйованих) із зони бойових дій, або об’єктів для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб);

{Підпункт 2 пункту 34 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 953 від 27.08.2022}

3) відхилень від техніко-економічних показників, встановлених проектною документацією на будівництво об’єкта;

4) порушень охоронних зон об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій та інших планувальних обмежень, що зазначені у містобудівних умовах та обмеженнях, внесених до електронної системи;

5) у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяжень, що не передбачають права на виконання будівельних робіт, згідно з додатком 5;

6) заяви виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, щодо внесення недостовірних відомостей про залучення їх замовником як осіб, які здійснюють авторський та технічний нагляд, з накладенням кваліфікованого електронного підпису.

35. За результатами визначення рівня ризику обираються автоматично програмними засобами електронної системи такі типи процедури розгляду та реєстрації відповідного електронного документа:

1) для низького рівня ризику – автоматична реєстрація електронного документа та внесення відомостей (даних) до Реєстру будівельної діяльності електронної системи без участі посадових осіб органу державного архітектурно-будівельного контролю;

2) для середнього рівня ризику – розгляд та реєстрація документів у Реєстрі будівельної діяльності електронної системи за участю посадових осіб органу державного архітектурно-будівельного контролю;

3) для високого рівня ризику – розгляд та реєстрація документів у Реєстрі будівельної діяльності електронної системи за участю посадових осіб органу державного архітектурно-будівельного контролю та автоматичне надіслання програмними засобами електронної системи до відповідного органу ДІАМ повідомлення про необхідність проведення позапланової перевірки достовірності даних, наведених у повідомленні про початок виконання підготовчих робіт, повідомленні про початок виконання будівельних робіт, декларації про готовність об’єкта до експлуатації, з метою огляду об’єкта будівництва (візуальне обстеження об’єкта будівництва, у тому числі фото- та відеофіксація). Результати фото- та відеофіксації вносяться посадовою особою органу ДІАМ до відомостей про об’єкт будівництва в Реєстрі будівельної діяльності електронної системи;

4) для критичного рівня ризику – автоматичне блокування можливості подання/внесення електронного документа або відомостей до Реєстру будівельної діяльності електронної системи, що передбачає припинення програмними засобами можливості подальшого заповнення документа замовником та його надсилання, а також надсилання повідомлення (попередження) про блокування замовнику.

36. Визначення рівня ризику, передбаченого пунктом 34 цього Порядку, обрання типу процедури розгляду та реєстрації електронного документа, визначеної абзацом п’ятим пункту 35 цього Порядку, крім документів, визначених пунктом 28 цього Порядку, здійснюється також для таких електронних документів:

1) містобудівні умови та обмеження (крім містобудівних умов та обмежень, які надаються у формі висновку уповноваженого органу містобудування та архітектури про можливість/неможливість розміщення на земельній ділянці виробничих потужностей підприємств, переміщених (евакуйованих) із зони бойових дій, або об’єктів для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб), зміни до них, відмова в їх наданні, скасування містобудівних умов та обмежень;

{Підпункт 1 пункту 36 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 953 від 27.08.2022}

2) будівельний паспорт забудови земельної ділянки, зміни до нього та повідомлення про відмову в його наданні;

3) погодження обґрунтованих відхилень від будівельних норм та повідомлення про відмову в їх погодженні;

4) звіт про результати експертизи проектної документації на будівництво об’єктів;

5) дозвіл на виконання будівельних робіт, зміни до нього;

6) декларація про готовність до експлуатації самочинно збудованого об’єкта, на яке визнано право власності за рішенням суду;

7) сертифікат про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта;

8) інвентаризаційна справа, матеріали технічної інвентаризації, технічні паспорти об’єктів незавершеного будівництва, закінчених будівництвом об’єктів та їх частин (житлових та нежитлових приміщень), зміни до них;

9) документ про відповідність місця розташування самочинно збудованого об’єкта, на яке визнано право власності за рішенням суду, вимогам державних будівельних норм;

10) висновок про технічний стан несучих конструкцій за матеріалами обстежень;

11) звіт про проведення технічного огляду дачного (садового) будинку для переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки;

12) звіт про проведення технічного обстеження індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, будівель і споруд сільськогосподарського призначення, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1), для прийняття їх в експлуатацію відповідно до пункту 9 розділу V “Прикінцеві положення” Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”;

13) звіт про проведення технічного обстеження об’єкта з метою визначення можливості або неможливості його надійної та безпечної експлуатації у разі визнання судом права власності на самочинно збудований об’єкт.

Доступ до результатів адміністративних та інших послуг у сфері будівництва

37. Доступ заявника до результатів адміністративних та інших послуг у сфері будівництва, що надаються за допомогою електронної системи, здійснюється через:

1) портал електронної системи;

2) електронний кабінет (у разі його наявності);

3) іншу державну інформаційну систему, користувачами якої є суб’єкт звернення та суб’єкт надання відповідної адміністративної послуги, – у разі подання документів для отримання адміністративних та інших послуг у сфері будівництва з використанням такої системи.

38. Результати адміністративних та інших послуг у сфері будівництва, що надаються з використанням електронної системи, за зверненням заявника до суб’єкта надання таких послуг надаються йому в паперовій формі шляхом роздрукування електронного документа з електронної системи та надсилання його протягом двох робочих днів заявнику.

Використання класифікаторів, довідників, словників та баз даних в електронній системі

39. В електронній системі використовуються класифікатори, довідники, словники та бази даних, які ведуться Мінінфраструктури, дані містобудівного кадастру, а також державні та галузеві класифікатори, довідники, словники та бази даних, які ведуться іншими центральними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. Примірний перелік класифікаторів, довідників та словників електронної системи затверджується Мінінфраструктури.

40. Держатель забезпечує внесення змін до класифікаторів, довідників, словників, та інших баз даних шляхом отримання відомостей, необхідних для їх актуалізації, від інших центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування і надання таких відомостей технічному адміністратору протягом п’яти робочих днів з дати отримання.

41. Центральні органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування протягом п’яти календарних днів з дня прийняття рішення про внесення змін до інформації у державних та галузевих класифікаторах, довідниках, словниках та базах даних, які використовуються в електронній системі, подають держателю та технічному адміністратору повідомлення, що містить відомості про прийняте рішення та про внесення відповідних змін.

42. В електронній системі для забезпечення ідентифікації місця розташування об’єкта будівництва використовується словник вулиць населених пунктів та вулиць іменованих об’єктів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

43. Для внесення до електронної системи інформації про місцезнаходження об’єкта використовуються словник іменованих об’єктів,  словник вулиць населених пунктів та вулиць іменованих об’єктів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

44. Оновлення словників Державного реєстру речових прав на нерухоме майно здійснюється один раз на день у неробочі часи за допомогою програмного інтерфейсу (API) електронної системи та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Електронна інформаційна взаємодія між електронною системою та інформаційними системами та мережами

45. Електронна система забезпечує сумісність та електронну інформаційну взаємодію у режимі реального часу в форматі “запит-відповідь” з іншими електронними інформаційними ресурсами та мережами з метою і під час надання/отримання адміністративних послуг та інших послуг у сфері будівництва, визначених цим Порядком, здійснення заходів щодо державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, у тому числі з:

1) Державним земельним кадастром;

2) Державним реєстром речових прав на нерухоме майно;

3) Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

4) Єдиним реєстром з оцінки впливу на довкілля;

5) Єдиним державним реєстром судових рішень;

6) Єдиним державним реєстром виконавчих документів;

7) Державним реєстром нерухомих пам’яток України;

8) Державним реєстром загальнообов’язкового державного соціального страхування;

9) інтегрованою автоматизованою системою державного нагляду (контролю);

10) Єдиним державним демографічним реєстром;

11) Державним реєстром фізичних осіб – платників податків;

12) Державним реєстром актів цивільного стану громадян;

13) інформаційною системою МВС;

14) Єдиною базою даних звітів про оцінку;

15) Державним реєстром об’єктів підвищеної небезпеки;

16) Єдиною державною електронною базою з питань освіти;

17) Єдиним реєстром осіб, зниклих безвісти за особливих обставин;

18) Державним реєстром сертифікованих інженерів-геодезистів;

19) Державним реєстром сертифікованих інженерів-землевпорядників;

20) Єдиним реєстром довіреностей;

21) Єдиним державним веб-порталом електронних послуг;

22) Єдиним державним веб-порталом відкритих даних;

23) базою нормативних документів Національного фонду нормативних документів;

24) інтегрованою системою електронної ідентифікації;

25) програмним продуктом “check”;

26) автоматизованою системою виконавчого провадження;

27) електронною системою закупівель;

{Пункт 45 доповнено підпунктом 27 згідно з Постановою КМ № 727 від 18.07.2023}

28) Національною системою моніторингу енергоефективності;

{Пункт 45 доповнено підпунктом 28 згідно з Постановою КМ № 727 від 18.07.2023}

29) Реєстром призначених органів з оцінки відповідності і визнаних незалежних організацій;

{Пункт 45 доповнено підпунктом 29 згідно з Постановою КМ № 727 від 18.07.2023}

30) Державним реєстром майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України.

{Пункт 45 доповнено підпунктом 30 згідно з Постановою КМ № 727 від 18.07.2023}

46. Електронна інформаційна взаємодія електронної системи з Єдиним державним реєстром судових рішень здійснюється в порядку, визначеному Мінінфраструктури разом з ДСА.

47. Електронна інформаційна взаємодія електронної системи з державними електронними інформаційними ресурсами та мережами здійснюється відповідно до Порядку організації електронної інформаційної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 357 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 41, ст. 1450).

48. До підключення інформаційних систем та мереж до системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів електронна інформаційна взаємодія електронної системи з такими інформаційними системами та мережами здійснюється на підставі угоди або спільного наказу про встановлення порядку інформаційної взаємодії держателів/розпорядників таких систем та мереж.

49. До налагодження електронної інформаційної взаємодії з реєстрами (кадастрами, іншими електронними системами), які не інтегровані із системою електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, електронною системою, можливе використання відомостей таких реєстрів у складі електронної системи шляхом завантаження даних, що надані держателями таких реєстрів (кадастрів, інших електронних систем).

50. Аналіз достовірності відомостей (даних), що містяться у заяві про надання адміністративних послуг та інших послуг у сфері будівництва, визначених цим Порядком, або відомостей, необхідних для надання таких послуг, може проводитися на підставі відомостей (даних), отриманих шляхом автоматизованого доступу або у порядку електронної інформаційної взаємодії електронної системи з державними електронними інформаційними ресурсами або мережами.

501. У випадках, передбачених пунктом 50 цього Порядку, аналіз достовірності відомостей (даних) про керівника юридичної особи та інших осіб (за наявності), які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, зокрема підписувати договори, проводиться на підставі відомостей (даних), отриманих шляхом автоматизованого доступу або в порядку електронної інформаційної взаємодії електронної системи з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, про:

1) прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності);

2) реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку в паспорті) або серію (за наявності) та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку в паспорті громадянина України.

{Порядок доповнено пунктом 501 згідно з Постановою КМ № 727 від 18.07.2023}

51. Електронна інформаційна взаємодія електронної системи та електронних інформаційних систем та мереж згідно з цим Порядком здійснюється безоплатно.

Усунення помилок у роботі електронної системи

52. У разі виявлення помилок у роботі електронної системи користувач надсилає через електронний кабінет або засобами електронної системи повідомлення про помилку, що виникла під час роботи електронної системи.

53. У разі виявлення користувачем електронної системи програмно-апаратної та/або методологічної помилки в роботі електронної системи він має право надіслати через електронний кабінет, портал електронної системи, електронну пошту або в інший спосіб повідомлення про виявлену програмно-апаратну та/або методологічну помилку. Повідомлення про методологічну помилку надсилається держателю. Повідомлення про програмно-апаратну помилку надсилається одночасно технічному адміністратору та держателю.

Спосіб надання повідомлення про усунення помилок у роботі електронної системи здійснюється залежно від способу отримання повідомлення про помилку від користувача.

54. У разі виявлення методологічної помилки або надходження повідомлення про неї держатель зобов’язаний протягом трьох календарних днів з дня, наступного за днем отримання такого повідомлення від користувача електронної системи, крім вихідних та святкових днів:

провести перевірку наявності методологічної помилки;

повідомити користувачу електронної системи через електронний кабінет та/або на адресу електронної пошти про результати обробки помилки, що виникла під час роботи в електронній системі. Підтвердження або спростування наявності відповідної помилки здійснюється шляхом надсилання повідомлення.

Якщо держатель підтверджує наявність методологічної помилки, він зобов’язаний забезпечити усунення такої помилки у строк, що визначається ним з урахуванням критичності виявленої помилки та технічної можливості її усунення.

Про наявність методологічної помилки держатель протягом трьох робочих днів повідомляє технічному адміністратору через електронний кабінет і в разі потреби залучає його до усунення помилки. Порядок узгодження завдань та строки погодження питання щодо можливості усунення помилок встановлюються в договорах, укладених з держателем на виконання робіт та надання послуг, пов’язаних із забезпеченням функціонування електронної системи.

Якщо методологічна помилка призводить до порушення прав користувача електронної системи, держатель у строк, визначений абзацом першим цього пункту, повідомляє користувачу електронної системи через електронний кабінет та на адресу електронної пошти про методологічну помилку і про час, необхідний для її усунення та відновлення порушених прав такого користувача.

Про усунення методологічної помилки держатель протягом трьох робочих днів повідомляє користувачу електронної системи через електронний кабінет та/або на адресу електронної пошти.

55. У разі виявлення програмно-апаратної помилки технічний адміністратор зобов’язаний протягом трьох календарних днів з дня, наступного за днем отримання такого повідомлення від користувача електронної системи, крім вихідних та святкових днів:

провести перевірку наявності програмно-апаратної помилки;

повідомити користувачу електронної системи через електронний кабінет та на адресу електронної пошти про результати обробки помилки, що виникла під час роботи в електронній системі. Підтвердження або спростування наявності відповідної помилки здійснюється шляхом надсилання повідомлення.

Якщо технічний адміністратор визнає наявність програмно-апаратної помилки, він зобов’язаний усунути її у строк, що визначається ним з урахуванням критичності виявленої помилки та технічної можливості її усунення.

Якщо програмно-апаратна помилка призводить до порушення прав користувача електронної системи, технічний адміністратор у строк, визначений абзацом першим цього пункту, повідомляє користувачам електронної системи через електронний кабінет та на адресу електронної пошти про існування програмно-апаратної помилки та про час, необхідний для її усунення і відновлення порушених прав таких користувачів.

Про усунення програмно-апаратної помилки технічний адміністратор протягом трьох робочих днів інформує користувача електронної системи та держателя через електронний кабінет та/або на адресу електронної пошти.

Фінансове забезпечення створення та ведення електронної системи

56. Фінансове забезпечення створення та ведення електронної системи здійснюється на підставі договорів, укладених з держателем про виконання робіт та надання послуг, пов’язаних з веденням електронної системи.

57. Фінансування робіт із створення та ведення електронної системи може здійснюватися за рахунок міжнародної технічної та/або поворотної чи безповоротної фінансової допомоги міжнародних організацій.

58. Плата за доступ до відомостей, що містяться в електронній системі, шляхом взаємодії прикладного програмного інтерфейсу електронної системи та інформаційних/інформаційно-комунікаційних систем приватної форми власності використовується виключно на забезпечення створення та ведення електронної системи.

Компонент електронної системи “Реєстр будівельної діяльності електронної системи”

Інформація та документи, які створюються з використанням Реєстру будівельної діяльності електронної системи

59. Реєстр будівельної діяльності електронної системи є компонентом електронної системи, який забезпечує створення, збирання, накопичення, обробку, захист, облік:

1) містобудівних умов та обмежень;

11) висновків уповноважених органів містобудування та архітектури про можливість/неможливість розміщення на земельній ділянці виробничих потужностей підприємств, переміщених (евакуйованих) із зони бойових дій, або об’єктів для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб;

{Пункт 59 доповнено підпунктом 11 згідно з Постановою КМ № 953 від 27.08.2022}

2) завдань на проектування та технічних умов (у тому числі договорів про надання технічних умов, укладених відповідно до Закону України “Про електронні довірчі послуги”, у разі їх укладення через електронний кабінет);

3) звітів про інженерно-геодезичні, інженерно-геологічні та інженерно-гідрогеологічні вишукування;

4) інформації про ліцензування господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, за переліком видів робіт, що визначається Кабінетом Міністрів України, з урахуванням особливостей, визначених Законом України “Про регулювання містобудівної діяльності”;

5) інформації про професійну атестацію виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури (у тому числі інформації про осіб, які отримали сертифікати за напрямом професійної атестації в органах із сертифікації персоналу, акредитованих відповідно до Закону України “Про акредитацію органів з оцінки відповідності”, які згідно із статтею 17 Закону України “Про архітектурну діяльність” прирівнюються до виконавців робіт, які пройшли професійну атестацію), фахівців з аудиту енергетичної ефективності будівель (далі – енергоаудитори), фахівців з обстеження інженерних систем, а також відомості про таких виконавців та фахівців;

6) інформації про архітектурно-будівельні комісії, які проводять професійну атестацію виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури;

7) інформації про атестаційні комісії, які проводять професійну атестацію енергоаудиторів та фахівців з обстеження інженерних систем;

8) інформації про експертні організації, що здійснюють експертизу проектної документації на будівництво об’єктів;

9) інформації про об’єкти будівництва та закінчені будівництвом об’єкти, у тому числі:

будівельних паспортів забудови земельної ділянки;

проектної документації на будівництво об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними (СС1), середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, затвердженої в установленому порядку (у тому числі відомостей про координати поворотних точок меж контурів об’єктів будівництва, їх висотності); відомостей щодо розрахунку класу наслідків (відповідальності), техніко-економічних показників об’єктів будівництва);

відомостей про присвоєння, зміну, коригування, анулювання адрес об’єктів будівництва та закінченим будівництвом об’єктів;

погоджень обґрунтованих відхилень від будівельних норм згідно із частиною п’ятою статті 10 Закону України “Про будівельні норми”;

результатів оцінки впливу на навколишнє природне середовище згідно із Законом України “Про оцінку впливу на довкілля” (в частині збирання, накопичення, обробки, захисту, обліку такої інформації);

енергетичних сертифікатів будівель згідно із Законом України “Про енергетичну ефективність будівель” (у тому числі вхідних, проміжних та результативних показників енергетичної ефективності будівлі; відомостей про незалежний моніторинг енергетичних сертифікатів; витягів з енергетичного сертифіката; договорів про сертифікацію енергетичної ефективності будівлі, укладених відповідно до Закону України “Про електронні довірчі послуги”, у разі їх укладення через електронний кабінет);

результатів експертизи проектної документації на будівництво об’єктів (у тому числі договорів про проведення експертизи проектної документації на будівництво об’єктів, укладених відповідно до Закону України “Про електронні довірчі послуги”, у разі їх укладення через електронний кабінет);

укладених договорів підряду, інформації про відповідального виконавця робіт, який закріплений підрядником за відповідним об’єктом будівництва;

відомостей про інженера-консультанта (у разі його залучення);

документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт;

ідентифікаторів об’єктів будівництва та закінчених будівництвом об’єктів;

документів, що засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів;

інвентаризаційних справ, матеріалів технічної інвентаризації, технічних паспортів об’єктів незавершеного будівництва, закінчених будівництвом об’єктів та їх частин (квартир, вбудованих чи вбудовано-прибудованих приміщень у будинку, будівлі, споруді, гаражних боксів, машиномісць, інших житлових та нежитлових приміщень, які після прийняття об’єкта в експлуатацію є самостійними об’єктами нерухомого майна), виробничих будівель, будівель і споруд громадського та виробничого (в тому числі сільськогосподарського) призначення та їх комплексів, захисних споруд цивільного захисту, багатофункціональних будинків для тримання засуджених та осіб, узятих під варту (у тому числі договорів про проведення технічної інвентаризації, укладених відповідно до Закону України “Про електронні довірчі послуги”, – у разі їх укладення через електронний кабінет);

результатів проведення обстеження та паспортизації об’єктів (зокрема паспортів об’єктів відповідно до статті 392 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”);

{Абзац п’ятнадцятий підпункту 9 пункту 59 в редакції Постанови КМ № 727 від 18.07.2023}

звітів про результати обстеження інженерних систем будівлі згідно із Законом України “Про енергетичну ефективність будівель” (у тому числі відомості про незалежний моніторинг звітів; договорів про обстеження інженерних систем будівлі, укладених відповідно до Закону України “Про електронні довірчі послуги”, – у разі їх укладення через електронний кабінет);

фотокарток об’єктів будівництва;

результатів контрольного геодезичного знімання закінчених будівництвом об’єктів;

інформації та документів, поданих фізичними особами, фізичними особами – підприємцями та юридичними особами в електронній формі для отримання послуг у сфері будівництва;

10) відомостей про саморегулівні організації у сфері архітектурної діяльності та делегування їм повноважень щодо проведення професійної атестації і відомостей про саморегулівні організації у сфері енергетичної ефективності;

11) відомостей про базові організації у будівництві;

12) контрольних примірників будівельних норм, національних/ державних стандартів, кодексів усталеної практики, інших нормативних документів технічного характеру, які є обов’язковими для виконання відповідно до законодавства;

13) відомостей про державний архітектурно-будівельний нагляд;

14) відомостей про граничну висоту та планувальні обмеження забудови земельних ділянок на приаеродромній території для зазначення її у містобудівних умовах та обмеженнях (до затвердження містобудівної документації з урахуванням обмежень використання відповідної приаеродромної території, встановлених відповідно до Повітряного кодексу України);

15) відомостей щодо об’єктів, у яких за результатами проведення обстеження виявлено дефекти та пошкодження будівельних конструкцій, інженерних мереж і систем, що можуть призвести до різкого зниження несучої здатності або обвалення окремих конструкцій, втрати стійкості об’єкта;

16) статистичних даних;

17) розпорядження про демонтаж будівель і споруд, пошкоджених внаслідок бойових дій, які за результатами обстеження визнані аварійно небезпечними і такими, що становлять загрозу життю людей;

{Пункт 59 доповнено підпунктом 17 згідно з Постановою КМ № 747 від 01.07.2022}

18) проектів повторного використання в будівництві;

{Пункт 59 доповнено підпунктом 18 згідно з Постановою КМ № 727 від 18.07.2023}

19) експертних оцінок проекту повторного використання в будівництві;

{Пункт 59 доповнено підпунктом 19 згідно з Постановою КМ № 727 від 18.07.2023}

20) декларацій показників будівельної продукції;

{Пункт 59 доповнено підпунктом 20 згідно з Постановою КМ № 727 від 18.07.2023}

21) перекладів декларацій показників разом із копією декларації показників, складеної іноземною мовою;

{Пункт 59 доповнено підпунктом 21 згідно з Постановою КМ № 727 від 18.07.2023}

22) висновків про технічну прийнятність будівельної продукції;

{Пункт 59 доповнено підпунктом 22 згідно з Постановою КМ № 727 від 18.07.2023}

23) переліків регламентних технічних специфікацій, що передбачені Законом України “Про надання будівельної продукції на ринку”;

{Пункт 59 доповнено підпунктом 23 згідно з Постановою КМ № 727 від 18.07.2023}

24) інформації, що передбачена Законом України “Про надання будівельної продукції на ринку”.

{Пункт 59 доповнено підпунктом 24 згідно з Постановою КМ № 727 від 18.07.2023}

60. Виключно з використанням Реєстру будівельної діяльності електронної системи створюються:

1) такі електронні документи (крім документів, які містять відомості, що становлять державну таємницю):

містобудівні умови та обмеження, зміни до них та відмова в їх наданні, скасування містобудівних умов та обмежень;

оцінка експлуатанта аеродрому (вертодрому);

{Підпункт 1 пункту 60 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1427 від 23.12.2021}

оцінка провайдера аеронавігаційного обслуговування;

{Підпункт 1 пункту 60 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1427 від 23.12.2021}

висновок щодо граничної висоти об’єктів на приаеродромній території;

{Підпункт 1 пункту 60 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1427 від 23.12.2021}

технічні умови, зміни до них та відмова в їх наданні, скасування чи анулювання технічних умов, змін до них;

кваліфікаційний сертифікат виконавця окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, зміни до нього, рішення про допуск/відмову в допуску до проведення професійної атестації, видачу/відмову у видачі кваліфікаційного сертифіката та позбавлення кваліфікаційного сертифіката, кваліфікаційні атестати енергоаудитора та фахівця з обстеження інженерних систем, зміни до них та відмова у видачі та анулювання кваліфікаційного атестата;

будівельний паспорт забудови земельної ділянки, зміни до нього та повідомлення про відмову в його наданні;

енергетичні сертифікати будівель згідно із Законом України “Про енергетичну ефективність будівель”;

висновок про результати незалежного моніторингу енергетичного сертифіката;

звіт про результати експертизи проектної документації на будівництво об’єктів (у тому числі додатки до нього);

направлення на проведення перевірки, акт про недопущення до проведення перевірки під час здійснення архітектурно-будівельного нагляду, документи, які складаються за результатами здійснення архітектурно-будівельного нагляду (довідки, акти, приписи, рішення);

чек-лист із переліком питань, які підлягають перевірці посадовою особою органу архітектурно-будівельного контролю, для прийняття рішення щодо видачі або відмови у видачі дозволу для нового будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту об’єкта будівництва;

дозвіл на виконання будівельних робіт, зміни до нього та повідомлення про відмову в його наданні та анулювання дозволу, внесення відомостей про припинення права на виконання підготовчих та будівельних робіт;

сертифікат про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта, відмова та повідомлення про відмову в його наданні;

чек-лист за результатами виїзного огляду об’єкта будівництва на місцевості з фотофіксацією об’єкта під час прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта;

довідка щодо розгляду документів, поданих для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта, та видачі сертифіката;

акт готовності об’єкта до експлуатації;

результати проведення обстеження та паспортизації об’єктів (зокрема паспортів об’єктів відповідно до статті 392 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”);

{Абзац дев’ятнадцятий підпункту 1 пункту 60 в редакції Постанови КМ № 727 від 18.07.2023}

звіти про результати обстеження інженерних систем будівлі згідно із Законом України “Про енергетичну ефективність будівель”;

висновок за результатами незалежного моніторингу звітів про результати обстеження інженерних систем;

довідка про відсутність об’єктів нерухомого майна на земельній ділянці;

довідка про знищення/знесення об’єкта нерухомого майна;

довідка про відповідність місця розташування самочинно збудованого об’єкта, на яке визнано право власності за рішенням суду, вимогам державних будівельних норм;

інвентаризаційна справа, матеріали технічної інвентаризації, технічні паспорти об’єктів незавершеного будівництва, закінчених будівництвом об’єктів та їх частин (квартир, вбудованих чи вбудовано-прибудованих приміщень у будинку, будівлі, споруді, гаражних боксів, машиномісць, інших житлових та нежитлових приміщень, які після прийняття об’єкта в експлуатацію є самостійними об’єктами нерухомого майна), виробничих будівель, будівель і споруд громадського та виробничого (в тому числі сільськогосподарського) призначення та їх комплексів, захисних споруд цивільного захисту, багатофункціональних будинків для тримання засуджених та осіб, узятих під варту, зміни до них;

висновок про технічний стан несучих конструкцій за матеріалами обстежень (у разі реконструкції та капітального ремонту);

звіт про проведення технічного огляду дачного (садового) будинку для переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки;

звіт про проведення технічного обстеження індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, будівель і споруд сільськогосподарського призначення, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1), для прийняття їх в експлуатацію відповідно до пункту 9 розділу V “Прикінцеві положення” Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”;

звіт про проведення технічного обстеження об’єкта з метою визначення можливості або неможливості його надійної та безпечної експлуатації у разі визнання судом права власності на самочинно збудований об’єкт;

акт про демонтаж;

{Підпункт 1 пункту 60 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 474 від 19.04.2022}

висновок уповноваженого органу містобудування та архітектури про можливість/неможливість розміщення на земельній ділянці виробничих потужностей підприємств, переміщених (евакуйованих) із зони бойових дій, або об’єктів для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, відмова в його наданні;

{Підпункт 1 пункту 60 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 953 від 27.08.2022}

експертна оцінка проекту повторного використання в будівництві;

{Підпункт 1 пункту 60 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 727 від 18.07.2023}

декларація показників будівельної продукції;

{Підпункт 1 пункту 60 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 727 від 18.07.2023}

схема розміщення тимчасових споруд для життєзабезпечення населення;

{Підпункт 1 пункту 60 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 904 від 04.08.2023}

2) здійснюються такі дії:

погодження обґрунтованих відхилень від будівельних норм та повідомлення про відмову в їх погодженні;

проведення незалежного моніторингу енергетичних сертифікатів відповідно до Порядку незалежного моніторингу енергетичних сертифікатів, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 18 жовтня 2018 р. № 276, зареєстрованого в Мін’юсті 23 листопада 2018 р. за № 1323/32775;

реєстрація декларації про готовність до експлуатації об’єкта, будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта, внесення змін до декларації, скасування реєстрації декларації;

реєстрація декларації про готовність до експлуатації об’єкта, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об’єктів з незначними наслідками (СС1), внесення змін до декларації, скасування реєстрації декларації;

реєстрація декларації про готовність до експлуатації самочинно збудованого об’єкта, на який визнано право власності за рішенням суду, що набрало законної сили, внесення змін до декларації, скасування реєстрації декларації;

реєстрація декларації про готовність об’єкта до експлуатації індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 кв. метрів, а також господарських (присадибних) будівель і споруд загальною площею до 300 кв. метрів, збудованих у період з 5 серпня 1992 р. по 9 квітня 2015 р., будівель і споруд сільськогосподарського призначення, збудованих до 12 березня 2011 р., внесення змін до декларації, скасування реєстрації декларації;

проведення незалежного моніторингу звітів про результати обстеження інженерних систем;

присвоєння, зміна, коригування, анулювання адреси об’єкта будівництва та об’єкта нерухомого майна;

реєстрація саморегулівної організації у сфері архітектурної діяльності та у сфері енергетичної ефективності та скасування їх реєстрації;

делегування саморегулівній організації повноважень щодо проведення професійної атестації виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, та припинення таких повноважень;

реєстрація будівельних норм;

отримання інформації про граничну висоту та планувальні обмеження забудови земельних ділянок на приаеродромній території для зазначення її у містобудівних умовах та обмеженнях (до затвердження містобудівної документації з урахуванням обмежень використання відповідної приаеродромної території, встановлених відповідно до Повітряного кодексу України);

внесення перекладу декларації показників будівельної продукції, складеної іноземним виробником іншою мовою;

{Підпункт 2 пункту 60 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 727 від 18.07.2023}

внесення інформації про небезпечні або шкідливі хімічні речовини та суміші, що містяться в будівельній продукції;

{Підпункт 2 пункту 60 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 727 від 18.07.2023}

внесення висновків про технічну прийнятність будівельної продукції;

{Підпункт 2 пункту 60 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 727 від 18.07.2023}

подання заявки на видачу висновку про технічну прийнятність будівельної продукції, а також здійснюються інші дії відповідно до Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”;

{Підпункт 2 пункту 60 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 727 від 18.07.2023}

погодження схем розміщення тимчасових споруд для життєзабезпечення населення.

{Підпункт 2 пункту 60 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 904 від 04.08.2023}

Переліки відомостей, які містяться у документах та заявах про їх видачу, що створюються з використанням
Реєстру будівельної діяльності електронної системи, відомостей, які вносяться до Реєстру будівельної діяльності електронної системи

61. Переліки відомостей, які містяться в електронних документах та заявах про їх видачу, що створюються з використанням Реєстру будівельної діяльності електронної системи, відомостей, які вносяться до зазначеного Реєстру, згруповані в уніфіковані комплексні типи відомостей згідно з додатком 6.

62. Для створення та внесення електронного документа до Реєстру будівельної діяльності електронної системи використовується відповідний набір комплексних типів відомостей згідно з додатком 7.

63. Для внесення відомостей до Реєстру будівельної діяльності електронної системи використовуються відповідні переліки відомостей згідно з додатком 8.

Загальні вимоги щодо створення електронних документів

64. Створення, збирання, накопичення, обробка, захист та облік електронних документів, внесення (реєстрація) відомостей (даних), змін до них, доповнень до Реєстру будівельної діяльності електронної системи здійснюється користувачами електронного кабінету відповідно до наданого доступу, визначеного цим Порядком.

65. У разі коли для створення електронного документа за допомогою Реєстру будівельної діяльності електронної системи необхідне завантаження графічних матеріалів або іншого документа, такі матеріали або документ завантажуються у форматі, визначеному цим Порядком.

66. Кожному електронному документу під час створення в Реєстрі будівельної діяльності електронної системи автоматично присвоюється реєстраційний номер, який є незмінним, у тому числі в разі внесення змін, виправлення технічних помилок.

67. Створення електронного документа користувачем електронного кабінету завершується накладенням ним власного кваліфікованого електронного підпису чи печатки з дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг.

68. У разі автоматичного надання адміністративних послуг, визначених у пункті 28 цього Порядку, внесення відомостей (даних) до Реєстру будівельної діяльності електронної системи здійснюється автоматично програмними засобами Реєстру в режимі реального часу з присвоєнням реєстраційного номера та оприлюдненням такої інформації на порталі електронної системи без необхідності прийняття будь-яких розпорядчих актів чи рішень посадових осіб.

69. Під час автоматичного включення до Реєстру будівельної діяльності електронної системи відомостей (даних), зазначених у пункті 28 цього Порядку, засобами електронної системи на електронний документ накладається кваліфікована електронна печатка ДІАМ.

70. До Реєстру будівельної діяльності електронної системи не вносяться відомості, які становлять державну таємницю.

71. У разі коли під час формування документа для отримання адміністративної та іншої послуги у сфері будівництва замовником будівництва зазначено документ або дію, визначені пунктом 59 цього Порядку, повідомлення про початок виконання підготовчих/будівельних робіт, які створено/вчинено до запровадження його створення/вчинення з використанням електронної системи, відомості про такий документ надсилаються автоматично програмними засобами електронної системи до суб’єкта, який видав такий документ (правонаступнику –  в разі його наявності), за умови авторизації такого користувача в електронному кабінеті.

Суб’єкт, який видав документ, протягом п’яти робочих днів з дня отримання відомостей підтверджує видачу такого документа та вносить відомості про такий документ та його скановану копію (за наявності) до Реєстру будівельної діяльності електронної системи або повідомляє про внесення замовником будівництва недостовірних відомостей.

Непідтвердження суб’єктом, який видав документ, відповідного документа протягом п’яти робочих днів з дня отримання відомостей не є підставою для відмови у наданні адміністративної чи іншої послуги у сфері будівництва.

Замовник будівництва отримує через електронний кабінет підтвердження щодо внесення відомостей до Реєстру будівельної діяльності електронної системи або про внесення недостовірних відомостей.

72. Суб’єкт, який видав документ, визначений пунктом 59 цього Порядку, повідомлення про початок виконання підготовчих/будівельних робіт, до запровадження електронної системи вносить за зверненням замовника будівництва або власною ініціативою відомості про такі документи до Реєстру будівельної діяльності електронної системи.

Внесення відомостей на підставі звернення замовника будівництва здійснюється протягом п’яти робочих днів з дня отримання відповідного звернення.

73. Відомості про документи, які підлягають обов’язковій реєстрації в електронній системі і створені після запровадження електронної системи (у тому числі після реалізації експериментального проекту щодо запровадження першої черги електронної системи), можуть бути використані замовниками будівництва лише після їх внесення до електронної системи.

Внесення відповідного документа до електронної системи здійснюється за письмовим зверненням заявника до суб’єкта надання адміністративних та інших послуг у будівництві протягом п’яти робочих днів з дня отримання такого звернення.

731. Актуалізація відомостей (даних), що містяться в електронній системі, у випадках, визначених законодавством, здійснюється відповідними уповноваженими особами шляхом підтвердження/внесення відомостей (даних) до електронної системи у машинозчитуваному форматі на підставі відомостей (даних), які містяться у наданих замовником для актуалізації відомостях, документах у паперовій або електронній формі, та шляхом додавання сканованого примірника документа у разі його подання в паперовій формі.

Актуалізовані відомості (дані) підписуються такими уповноваженими особами шляхом накладення кваліфікованого електронного підпису.

{Порядок доповнено пунктом 731 згідно з Постановою КМ № 596 від 13.06.2023}

74. Документи, що подаються для отримання адміністративних та інших послуг у сфері будівництва, повинні відповідати таким вимогам:

1) документи повинні викладатися державною мовою;

2) текст документів повинен бути надрукований розбірливо або написаний друкованими літерами;

3) документи не повинні містити підчищення або дописування, закреслення та інші виправлення, не обумовленні в документах, орфографічні та арифметичні помилки, заповнюватися олівцем, а також містити пошкодження, які не дають змоги однозначно тлумачити їх зміст;

4) документи в електронній формі повинні бути оформлені згідно з вимогами, визначеними законодавством.

Подання документів з порушенням зазначених вимог є підставою для залишення таких документів без розгляду та повернення їх замовнику, про що йому повідомляється у строк, передбачений для розгляду відповідних документів.

Опрацювання та розгляд документів у паперовій та електронній формі здійснюється в порядку черговості їх надходження.

75. Оригіналом документів, визначених пунктом 59 цього Порядку, є їх примірник в електронній формі, виготовлений за допомогою Реєстру будівельної діяльності електронної системи.

76. Інформація та документи, отримані за допомогою програмного забезпечення електронної системи в паперовій та електронній формі, мають однакову юридичну силу.

77. Створення документів та проведення дій з використанням Реєстру будівельної діяльності електронної системи здійснюється особами, до повноважень яких належить прийняття рішень про видачу відповідних документів та вчинення відповідних дій.

Подання документів в електронній формі представниками юридичних осіб на підставі довіреності здійснюється виключно за умови проходження процедури ідентифікації з використанням електронного підпису юридичної особи, виданого на відповідного представника, з додаванням документа, що підтверджує повноваження такого представника.

78. Якщо документи та дії потребують погодження з відповідними посадовими особами та/або юридичними особами, таке погодження здійснюється в електронній формі за допомогою електронної системи.

79. Документи, що створюються за допомогою Реєстру будівельної діяльності електронної системи, набирають чинності, а дії вважаються проведеними з моменту накладення кваліфікованого електронного підпису особою, яка їх створила, якщо інше не визначено Законом України “Про регулювання містобудівної діяльності” або цим Порядком.

80. Документи, що створюються за допомогою Реєстру будівельної діяльності електронної системи та потребують затвердження розпорядчим документом, набирають чинності з моменту накладення кваліфікованого електронного підпису керівником відповідного органу в день видання відповідного розпорядчого документа або колегіального рішення.

81. Документи, що створюються за допомогою Реєстру будівельної діяльності електронної системи та потребують затвердження колегіальним рішенням, засвідчуються шляхом накладення кваліфікованого електронного підпису особою, уповноваженою відповідним органом, у день видання відповідного розпорядчого документа або колегіального рішення.

82. Документи/дії, що створюються/проводяться за допомогою програмних засобів Реєстру будівельної діяльності електронної системи, створюються/проводяться шляхом внесення запису до Реєстру будівельної діяльності електронної системи. Документи/дії, створені/проведені без використання Реєстру будівельної діяльності електронної системи, є недійсними (крім документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю).

83. Документи, що містять відомості, які становлять державну таємницю, виготовляються у паперовому вигляді з дотриманням вимог Закону України “Про державну таємницю”.

84. Завантаження сканованих копій (фотокопій) документів в електронну систему здійснюється у форматі PDF з урахуванням таких вимог:

1) усі підписані документи повинні бути окремо відскановані в остаточній редакції, не допускається після сканування вносити додаткові записи, правки, зміни;

2) кольорові скановані копії (фотокопії) документів повинні бути чіткими та повнорозмірними (без обрізань будь-яких сторін документів, у тому числі прізвища, власного імені, по батькові (за наявності) та підпису підписантів, печатки, номера тощо), глибина кольору – не менше ніж 4 біти;

3) будь-який текст на всіх відсканованих зображеннях повинен бути розбірливим, роздільна здатність – 300 точок на дюйм;

4) документи, що містять більше однієї сторінки, скануються в один файл. У разі перевищення допустимого для завантаження розміру файла такий файл розділяється на кілька файлів без пропущених сторінок та із збереженням їх послідовності відповідно до оригіналу документа;

5) розмір кожного завантаженого файла до електронної системи повинен бути розміром не більше 49 Мб, крім файлів проектної документації на будівництво об’єкта, розмір файла проектної документації на будівництво об’єкта не обмежується.

85. Генеральний план об’єкта будівництва на топографічній основі масштабом 1:500 або 1:1000 (нова або відкоригована) з нанесенням контурів земельних ділянок, об’єктів будівництва, існуючих будівель та споруд, який є складовою проектної документації на будівництво об’єкта, завантажується в форматі PDF.

86. Інформація про граничну висоту та планувальні обмеження забудови земельних ділянок на приаеродромній території завантажується як набір файлів у форматі shapefile у системі координат УСК 2000.

87. Контрольні примірники будівельних норм, галузеві нормативні документи, прийняті до набрання чинності Законом України “Про стандартизацію”, інші нормативні документи технічного характеру, які є обов’язковими для виконання відповідно до закону, завантажуються в форматі PDF (з текстовим змістом, нескановане зображення).

88. Проектна документація на будівництво об’єкта в електронній формі завантажується до електронної системи генеральним проектувальником (проектувальником) з накладенням ним електронного підпису. На проектну документацію накладається підпис головного архітектора та/або головного інженера, а на окремі розділи проектної документації на будівництво об’єкта також накладається електронний підпис осіб, які їх розробляли. Після завантаження та накладення електронних підписів замовник вносить відомості про затвердження проектної документації через електронний кабінет та накладає електронний підпис.

881. Схема розміщення тимчасових споруд для життєзабезпечення населення в електронній формі завантажується до електронної системи в форматі pdf архітектором, що має відповідний кваліфікаційний сертифікат, яким або під керівництвом якого розроблено схему розміщення тимчасових споруд для життєзабезпечення населення (далі – архітектор).

На схему розміщення тимчасових споруд для життєзабезпечення населення накладається кваліфікований електронний підпис особи/осіб, які її розробляли: архітектора, інших виконавців (у разі їх залучення) – інженерів-проектувальників, які мають кваліфікаційний сертифікат за відповідними напрямами і очолюють та/або координують розроблення окремих розділів схеми розміщення тимчасових споруд для життєзабезпечення населення, та відповідального працівника ДІАМ.

{Порядок доповнено пунктом 881 згідно з Постановою КМ № 904 від 04.08.2023}

Завантаження відомостей про координати поворотних точок меж контурів об’єктів будівництва, їх висотності та результатів контрольного геодезичного знімання закінчених будівництвом об’єктів

89. Вимоги до змісту, структури і технічних характеристик електронного документа, що містить координати поворотних точок меж контурів об’єкта будівництва, їх висотності (крім об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта забудови земельної ділянки) наведено в додатку 9. В одному файлі повинна міститися інформація лише щодо одного об’єкта.

90. Завантаження до Реєстру будівельної діяльності електронної системи електронного документа, що містить координати поворотних точок меж контурів об’єкта будівництва, їх висотності, здійснюється проектувальником після затвердження замовником проектної документації на будівництво об’єкта з накладенням кваліфікованого електронного підпису проектувальника.

91. Вимоги до змісту, структури і технічних характеристик електронного документа, що містить результати контрольного геодезичного знімання, наведених у додатках 9 та 10. В одному файлі повинна міститися інформація лише щодо одного об’єкта.

92. Завантаження до Реєстру будівельної діяльності електронної системи електронного документа, що містить результати контрольного геодезичного знімання, здійснюється особою, яка здійснила контрольне геодезичне знімання відповідного об’єкта, з накладенням кваліфікованого електронного підпису. Такому електронному документу автоматично програмними засобами електронної системи присвоюється реєстраційний номер у Реєстрі будівельної діяльності електронної системи.

Особливості завантаження фотокарток об’єктів будівництва

93. Завантаження до Реєстру будівельної діяльності електронної системи фотокарток об’єктів будівництва здійснюється замовниками об’єктів житлового будівництва, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, у форматі jpeg, щокварталу не пізніше 5 числа місяця, наступного за звітним періодом, через електронний кабінет чи іншу державну інформаційну систему, інтегровану з електронною системою.

94. Фотокартки об’єкта будівництва, які завантажуються до Реєстру будівельної діяльності електронної системи, повинні фіксувати об’єкт будівництва з чотирьох сторін. На кожній фотокартці повинно бути відображено поточний стан усього об’єкта будівництва, у тому числі кількість поверхів об’єкта на дату фотофіксації. Кожне зображення об’єкта будівництва повинно займати не менше ніж 70 відсотків та не більше ніж 90 відсотків розміру фотокартки. Якщо в умовах ущільненої забудови або з інших причин неможливо забезпечити відображення поточного стану всього об’єкта будівництва на одній фотокартці, фіксація об’єкта будівництва здійснюється за допомогою кількох фотокарток.

95. Нагадування про необхідність завантаження фотокарток надходить до електронного кабінета та на адресу електронної пошти замовника за п’ять календарних днів до кінцевого строку завантаження.

Відомості Реєстру будівельної діяльності електронної системи з обмеженим доступом

96. Електронна система ведеться з дотриманням вимог законодавства про захист персональних даних.

97. Не підлягають оприлюдненню на порталі електронної системи відомості щодо реєстраційних номерів облікових карток платників податків, паспортних даних, місця проживання фізичної особи, договорів про надання послуг, документів, поданих фізичними та юридичними особами для отримання адміністративних та інших послуг у сфері будівництва (крім проектної документації на будівництво об’єктів), вихідних даних енергетичних сертифікатів та звітів про результати обстеження інженерних систем.

98. Відомості Реєстру будівельної діяльності електронної системи, що містять інформацію з обмеженим доступом, надаються в порядку та на умовах, визначених відповідними законами.

Запит на отримання інформації з Реєстру будівельної діяльності електронної системи повинен відповідати вимогам, установленим статтею 16 Закону України “Про захист персональних даних”.

99. Державні органи, зокрема ДСА та суди, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи у разі отримання відомостей Реєстру будівельної діяльності електронної системи в електронній формі через електронний кабінет зазначають підстави для надання відповідних відомостей з посиланням на норму закону, яка передбачає право відповідного органу/посадової особи запитувати таку інформацію, та/або реквізити справи/провадження, у зв’язку з якою виникла потреба в отриманні інформації.

Ідентифікатор об’єкта будівництва (закінченого будівництвом об’єкта)

100. Ідентифікатором об’єкта будівництва (закінченого будівництвом об’єкта) є унікальний набір даних (послідовність символів), що присвоюється об’єкту будівництва або закінченому будівництвом об’єкту автоматично програмними засобами Реєстру будівельної діяльності електронної системи та використовується для ідентифікації такого об’єкта.

101. Під час присвоєння ідентифікатора об’єкта будівництва (закінченого будівництвом об’єкта) автоматично створюється двовимірний матричний штрих-код, зчитування якого відповідним сканером та/або розпізнавання програмними засобами надає актуальну інформацію про об’єкт будівництва, який міститься в Реєстрі будівельної діяльності електронної системи.

102. Ідентифікатор об’єкта будівництва (закінченого будівництвом об’єкта) є незмінним, крім випадків, визначених цим Порядком.

103. Ідентифікатор об’єкта будівництва (закінченого будівництвом об’єкта) складається з 32 цифр. Структура ідентифікатора наведена в додатку 11.

104. Ідентифікатор об’єкта будівництва (закінченого будівництвом об’єкта) присвоюється:

будинку, будівлі, споруді (у тому числі в комплексі);

складовим частинам будинку, будівлі, споруди (квартирам, гаражним боксам, машиномісцям, іншим житловим та нежитловим приміщенням, які після прийняття об’єкта в експлуатацію є самостійними об’єктами нерухомого майна);

лінійному об’єкту інженерно-транспортної інфраструктури.

105. Ідентифікатор об’єкта будівництва (закінченого будівництвом об’єкта) не присвоюється комплексам (будовам), складовим частинам садиби (гараж, літня кухня тощо), чергам будівництва, пусковим комплексам, відокремленим частинам будинку, будівлі, споруди (блок-секції, дільниці тощо), а також місцям загального користування та допоміжним приміщенням. Складовим частинам садиби (гараж, літня кухня тощо) присвоюється ознака “приналежна річ” із зазначенням посилання на ідентифікатор основної речі.

106. Ідентифікатор об’єкта будівництва (закінченого будівництвом об’єкта) присвоюється об’єкту під час:

1) внесення до Реєстру будівельної діяльності електронної системи інформації про документ, що дає право на виконання будівельних робіт, – для об’єкта нового будівництва та його складових частин (квартир, вбудованих чи вбудовано-прибудованих житлових та нежитлових приміщень у будинку, будівлі, споруді, гаражних боксів, машиномісць, інших житлових та нежитлових приміщень, які після прийняття об’єкта в експлуатацію є самостійними об’єктами нерухомого майна);

2) внесення інформації до Реєстру будівельної діяльності електронної системи вперше для об’єкта, щодо якого набуто право на виконання будівельних робіт або який прийнято в експлуатацію до запровадження електронної системи, або для самочинно збудованого об’єкта, про:

містобудівні умови та обмеження;

завдання з проектування та технічні умови;

присвоєння адрес об’єктам будівництва та закінченим будівництвом об’єктам, їх зміну, коригування, анулювання;

погодження обґрунтованих відхилень від будівельних норм згідно із частиною п’ятою статті 10 Закону України “Про будівельні норми”;

результати оцінки впливу на навколишнє природне середовище згідно із Законом України “Про оцінку впливу на довкілля”;

енергетичні сертифікати будівель згідно із Законом України “Про енергетичну ефективність будівель”;

результати експертизи проектної документації на будівництво об’єктів;

документи, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт;

документи, що засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів;

інвентаризаційні справи, матеріали технічної інвентаризації, технічні паспорти (до 1 грудня 2021 р. – внесення відомостей про технічну інвентаризацію) об’єктів незавершеного будівництва, закінчених будівництвом об’єктів та їх частин (квартир, вбудованих чи вбудовано-прибудованих приміщень у будинку, будівлі, споруді, гаражних боксів, машиномісць, інших житлових та нежитлових приміщень, які після прийняття об’єкта в експлуатацію є самостійними об’єктами нерухомого майна), виробничих будівель, будівель і споруд громадського та виробничого (в тому числі сільськогосподарського) призначення та їх комплексів, захисних споруд цивільного захисту, багатофункціональних будинків для тримання засуджених та осіб, узятих під варту;

паспорти об’єктів будівництва разом з результатами проведення обстеження та паспортизації об’єктів відповідно до статті 392 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”;

звіти про результати обстеження інженерних систем будівлі згідно із Законом України “Про енергетичну ефективність будівель”;

фотокартки об’єктів будівництва;

результати контрольного геодезичного знімання закінчених будівництвом об’єктів.

У разі внесення до Реєстру будівельної діяльності електронної системи інформації, визначеної цим пунктом, щодо частини лінійного об’єкта інженерно-транспортної інфраструктури (дороги, мосту, естакади, лінії електропередачі, зв’язку тощо) ідентифікатор об’єкта будівництва (закінченого будівництвом об’єкта) присвоюється лінійному об’єкту інженерно-транспортної інфраструктури в цілому.

Під час проведення технічної інвентаризації складової частини будинку, будівлі, споруди виконавець вносить до реєстру відомості про будинок, будівлю, споруду, складовою частиною якої є об’єкт інвентаризації, для формування ідентифікатора такого об’єкта.

107. Під час присвоєння ідентифікатора об’єкта будівництва (закінченого будівництвом об’єкта) електронна система забезпечує автоматичну перевірку наявності раніше присвоєних ідентифікаторів та надання їх переліку для уникнення дублювання:

під час внесення інформації про адресу об’єкта будівництва (закінченого будівництвом об’єкта);

під час внесення інформації про офіційну назву, індекс, номер лінійного об’єкта інженерно-транспортної інфраструктури.

108. Після прийняття об’єкта нового будівництва в експлуатацію ідентифікатор об’єкта будівництва вважається ідентифікатором закінченого будівництвом об’єкта та використовується для ідентифікації такого об’єкта протягом усього періоду його існування.

109. У разі поділу або об’єднання закінченого будівництвом об’єкта ідентифікатор закінченого будівництвом об’єкта анулюється. Закінченим будівництвом об’єктам, що утворилися внаслідок їх поділу або об’єднання, присвоюється новий ідентифікатор закінченого будівництвом об’єкта, який повинен містити посилання на ідентифікатор (ідентифікатори) об’єкта (об’єктів), з якого такі об’єкти утворилися.

110. У разі виділу частки із закінченого будівництвом об’єкта ідентифікатор об’єкта, з якого виділено частку, залишається незмінним. Закінченому будівництвом об’єкту, що утворився внаслідок виділу частки, присвоюється новий ідентифікатор закінченого будівництвом об’єкта. У відомостях про об’єкт, який утворився, зазначається посилання на ідентифікатор об’єкта, з якого такий об’єкт утворився.

111. Ідентифікатор об’єкта будівництва або закінченого будівництвом об’єкта зазначається у таких документах:

1) містобудівних умовах та обмеженнях – для закінчених будівництвом об’єктів та об’єктів нового будівництва, яким присвоєно ідентифікатор об’єкта будівництва до видачі містобудівних умов та обмежень;

2) технічних умовах – для закінчених будівництвом об’єктів та об’єктів нового будівництва, яким присвоєно ідентифікатор об’єкта будівництва до видачі технічних умов;

3) документі, що дає право на виконання підготовчих та будівельних робіт (крім повідомлення про початок виконання підготовчих та будівельних робіт щодо об’єкта нового будівництва);

4) рішеннях про присвоєння, зміну, коригування, анулювання адреси об’єкта будівництва та об’єкта нерухомого майна;

5) погодженні обґрунтованих відхилень від будівельних норм – для закінчених будівництвом об’єктів та об’єктів нового будівництва, яким присвоєно ідентифікатор об’єкта будівництва до отримання погодження;

6) енергетичному сертифікаті будівлі та витягу з нього – для закінчених будівництвом об’єктів та об’єктів нового будівництва, яким присвоєно ідентифікатор об’єкта будівництва до видачі енергетичного сертифіката;

7) звіті про результати обстеження інженерних систем;

8) проектній документації на будівництво об’єкта та результатах її експертизи (для об’єктів, яким присвоєно ідентифікатор об’єкта будівництва до розроблення проектної документації);

9) документі, що засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта;

10) інвентаризаційній справі, матеріалах технічної інвентаризації та технічному паспорті об’єкта незавершеного будівництва, закінченого будівництвом об’єкта та його частин (квартир, вбудованих чи вбудовано-прибудованих приміщень у будинку, будівлі, споруді, гаражних боксів, інших житлових та нежитлових приміщень, які після прийняття об’єкта в експлуатацію є самостійними об’єктами нерухомого майна), виробничих будівель, будівель і споруд громадського та виробничого (в тому числі сільськогосподарського) призначення та їх комплексів, захисних споруд цивільного захисту, багатофункціональних будинків для тримання засуджених та осіб, узятих під варту;

11) результатах контрольного геодезичного знімання закінченого будівництвом об’єкта;

12) паспортах об’єктів будівництва та результатах проведення обстеження та паспортизації об’єктів відповідно до статті 392 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”;

13) витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно – для об’єктів, яким присвоєно ідентифікатор об’єкта будівництва до державної реєстрації речового права на об’єкти нерухомого майна;

14) усіх правочинах щодо відчуження, користування, іпотеки об’єкта будівництва, закінченого будівництвом об’єкта та його частин (квартир, вбудованих чи вбудовано-прибудованих житлових та нежитлових приміщень у будинку, будівлі, споруді, гаражних боксів, машиномісць, інших житлових та нежитлових приміщень, які після прийняття об’єкта в експлуатацію є самостійними об’єктами нерухомого майна), – для об’єктів, яким присвоєно ідентифікатор об’єкта будівництва або закінченого будівництвом об’єкта до вчинення відповідного правочину.

112. У разі виявлення користувачем електронної системи в Реєстрі будівельної діяльності електронної системи двох і більше ідентифікаторів об’єкта будівництва (закінченого будівництвом об’єкта) на один об’єкт, такий користувач, негайно повідомляє про це письмово в паперовій або в електронній формі через електронний кабінет/електронний кабінет технічного адміністратора.

113. Технічний адміністратор протягом трьох робочих днів з дня отримання повідомлення, передбаченого пунктом 112 цього Порядку, перевіряє наведену в повідомленні інформацію та:

1) вносить до Реєстру будівельної діяльності електронної системи відомості про анулювання присвоєного раніше ідентифікатора (ідентифікаторів) об’єкта будівництва (закінченого будівництвом об’єкта);

2) додає до анульованого ідентифікатора (ідентифікаторів) об’єкта будівництва (закінченого будівництвом об’єкта) відомості про присвоєний раніше ідентифікатор об’єкта будівництва (закінченого будівництвом об’єкта);

3) додає до присвоєного раніше ідентифікатора об’єкта будівництва (закінченого будівництвом об’єкта) відомості про анульований ідентифікатор (ідентифікатори) об’єкта будівництва (закінченого будівництвом об’єкта);

4) повідомляє користувача електронної системи про анулювання/відмову в анулюванні ідентифікатора об’єкта будівництва (закінченого будівництвом об’єкта).

Внесення відомостей/здійснення дій до Реєстру будівельної діяльності електронної системи на підставі судових рішень та документів виконавчого провадження

114. Внесення відомостей/здійснення дій у Реєстрі будівельної діяльності електронної системи на підставі судових рішень, які передбачають зміну відомостей в Реєстрі будівельної діяльності електронної системи, та рішення про заборону (скасування заборони) вчинення дій замовниками, уповноваженими органами містобудування та архітектури, органами державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду здійснюється відповідним органом державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду не пізніше наступного робочого дня з дня отримання такого судового рішення.

115. Внесення відомостей до Реєстру будівельної діяльності електронної системи на підставі документів виконавчого провадження, які передбачають зміну відомостей в електронній системі, та документів про заборону (скасування заборони) вчинення дій уповноваженими органами містобудування та архітектури, органами державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду здійснюється відповідним органом не пізніше наступного робочого дня з дати отримання документа виконавчого провадження.

Виправлення технічних помилок

116. У разі виявлення заявником у відомостях Реєстру будівельної діяльності електронної системи технічної помилки (описки, друкарської, граматичної, орфографічної, арифметичної помилки), допущеної користувачем електронної системи, який вносив відомості до Реєстру будівельної діяльності електронної системи, заявник, який виявив технічну помилку, повідомляє про це письмово в паперовій або електронній формі такого користувача електронної системи. Користувач електронної системи, який вносив відомості до Реєстру будівельної діяльності електронної системи, у день отримання повідомлення перевіряє відповідність відомостей Реєстру будівельної діяльності електронної системи інформації, що міститься в документах, які стали підставою для внесення таких відомостей, та якщо факт невідповідності підтверджено, виправляє допущену технічну помилку.

117. У разі виявлення користувачем електронної системи, який вносив відомості до Реєстру будівельної діяльності електронної системи, технічної помилки, допущеної у відомостях Реєстру будівельної діяльності електронної системи, зазначений користувач у одноденний строк виправляє допущену технічну помилку та повідомляє про це заявника в паперовій або електронній формі через електронний кабінет (у разі його наявності) чи іншу державну інформаційну систему, інтегровану з електронною системою, користувачами якої є заявник та суб’єкт надання відповідної послуги.

118. Виправлення технічних помилок, допущених у відомостях Реєстру будівельної діяльності електронної системи внаслідок наявності технічних помилок у документах, на підставі яких були внесені такі відомості, здійснюється після виправлення технічних помилок у зазначених документах.

119. Виправлення технічних помилок у відомостях Реєстру будівельної діяльності електронної системи може здійснюватися також на підставі судового рішення. У разі коли допущена технічна помилка впливає на права третіх осіб, така помилка виправляється виключно на підставі судового рішення.

Архів

120. Реєстр будівельної діяльності електронної системи містить єдиний реєстр документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів, який є невід’ємною архівною складовою частиною Реєстру будівельної діяльності електронної системи.

121. Видалення чи внесення будь-яких змін, доповнень до архівної складової частини Реєстру будівельної діяльності електронної системи забороняється. Цілісність архівної складової забезпечено шляхом накладення на файл бази даних архівної складової кваліфікованої електронної печатки Держархбудінспекції.

У разі необхідності внесення змін до відомостей про документи, які містяться в архівній складовій частині Реєстру будівельної діяльності електронної системи, такі зміни вносяться до окремої бази даних з відображенням такої інформації в електронній системі.

122. Відомості архівної складової частини Реєстру будівельної діяльності електронної системи використовуються з метою проведення аналізу відомостей, що подаються користувачами електронної системи.

Компонент електронної системи “електронний кабінет”.Електронний кабінет та його призначення

123. Електронний кабінет є компонентом електронної системи, який забезпечує електронну взаємодію між фізичними та юридичними особами, державними органами, органами місцевого самоврядування, центрами надання адміністративних послуг.

124. Електронний кабінет призначений для:

1) подання, виготовлення та отримання таких документів в електронній формі, вчинення дій, пов’язаних з:

отриманням ліцензії, переоформленням ліцензії, зупиненням та відновленням дії ліцензії (повністю або частково), анулюванням (повністю або частково) ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, змінами до ліцензії (у тому числі змінами до переліку видів робіт);

професійною атестацією виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури; професійною атестацією осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем;

внесенням відомостей про експертні організації, що здійснюють експертизу проектної документації на будівництво об’єктів, до Реєстру будівельної діяльності електронної системи;

видачею будівельного паспорта забудови земельної ділянки, внесенням змін до нього та повідомленням про відмову в його наданні;

отриманням вихідних даних (містобудівних умов та обмежень і технічних умов (у тому числі з укладенням договорів про надання технічних умов відповідно до Закону України “Про електронні довірчі послуги”), завдань на проектування;

експертизою проектної документації на будівництво об’єктів (у тому числі укладенням договорів про проведення експертизи проектної документації на будівництво відповідно до Закону України “Про електронні довірчі послуги”);

оцінкою впливу на довкілля згідно із Законом України “Про оцінку впливу на довкілля”;

отриманням права на виконання підготовчих та будівельних робіт;

погодженням обґрунтованих відхилень від будівельних норм згідно із частиною п’ятою статті 10 Закону України “Про будівельні норми”;

архітектурно-будівельним наглядом;

сертифікацією енергетичної ефективності будівель згідно із Законом України “Про енергетичну ефективність будівель”;

проведенням незалежного моніторингу енергетичних сертифікатів;

прийняттям в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів;

технічною інвентаризацією об’єктів незавершеного будівництва, закінчених будівництвом об’єктів та їх частин (квартир, вбудованих чи вбудовано-прибудованих приміщень у будинку, будівлі, споруді, гаражних боксів, машиномісць, інших житлових та нежитлових приміщень, які після прийняття об’єкта в експлуатацію є самостійними об’єктами нерухомого майна), виробничих будівель, будівель і споруд громадського та виробничого (в тому числі сільськогосподарського) призначення та їх комплексів, захисних споруд цивільного захисту, багатофункціональних будинків для тримання засуджених та осіб, узятих під варту (у тому числі з укладенням договорів про проведення технічної інвентаризації відповідно до Закону України “Про електронні довірчі послуги”);

обстеженням та паспортизацією об’єктів відповідно до статті 392 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”;

присвоєнням, зміною, коригуванням, анулюванням адреси об’єкта нерухомого майна;

обстеженням інженерних систем будівлі згідно із Законом України “Про енергетичну ефективність будівель” (у тому числі з укладенням договорів про обстеження інженерних систем будівлі відповідно до Закону України “Про електронні довірчі послуги”);

проведенням незалежного моніторингу звітів про результати обстеження інженерних систем;

реєстрацією саморегулівної організації у сфері архітектурної діяльності та делегуванням саморегулівній організації у сфері архітектурної діяльності повноважень на проведення професійної атестації виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури;

реєстрацією саморегулівної організації у сфері енергетичної ефективності;

реєстрацією будівельних норм;

отриманням довідки про відсутність об’єктів нерухомого майна на земельній ділянці;

отриманням довідки про знищення/знесення об’єкта нерухомого майна;

отриманням довідки про відповідність місця розташування самочинно збудованого об’єкта, на яке визнано право власності за рішенням суду, вимогам державних будівельних норм;

отриманням висновку про технічний стан несучих конструкцій за матеріалами обстежень;

отриманням звіту про проведення технічного огляду дачного (садового) будинку для переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки;

отриманням звіту про проведення технічного обстеження індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, будівель і споруд сільськогосподарського призначення, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1), для прийняття їх в експлуатацію відповідно до пункту 9 розділу V “Прикінцеві положення” Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”;

отриманням звіту про проведення технічного обстеження об’єкта з метою визначення можливості або неможливості його надійної та безпечної експлуатації в разі визнання судом права власності на самочинно збудований об’єкт;

отриманням висновку уповноваженого органу містобудування та архітектури про можливість/неможливість розміщення на земельній ділянці виробничих потужностей підприємств, переміщених (евакуйованих) із зони бойових дій, або об’єктів для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, відмова в його наданні;

{Підпункт 1 пункту 124 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 953 від 27.08.2022}

внесенням інформації або створенням документів, передбачених Законом України “Про надання будівельної продукції на ринку”;

{Підпункт 1 пункту 124 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 727 від 18.07.2023}

погодження схем розміщення тимчасових споруд для життєзабезпечення населення;

{Підпункт 1 пункту 124 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 904 від 04.08.2023}

2) внесення інформації про атестаційні архітектурно-будівельні комісії, які проводять професійну атестацію виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури;

3) внесення інформації про атестаційні комісії, які проводять професійну атестацію енергоаудиторів та фахівців з обстеження інженерних систем;

4) внесення інформації про виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури (у тому числі інформації про осіб, які отримали сертифікати за напрямом професійної атестації в органах з сертифікації персоналу, акредитованих відповідно до Закону України “Про акредитацію органів з оцінки відповідності”, які згідно із статтею 17 Закону України “Про архітектурну діяльність” прирівнюються до виконавців робіт, що пройшли професійну атестацію), енергоаудиторів та фахівців з обстеження інженерних систем;

5) внесення відомостей про базові організації у будівництві;

6) внесення контрольних примірників будівельних норм, обов’язкових для виконання національних/державних стандартів, кодексів усталеної практики, інших нормативних документів технічного характеру, які є обов’язковими для виконання відповідно до законодавства;

7) внесення звітів про інженерно-геодезичні, інженерно-геологічні та інженерно-гідрогеологічні вишукування;

8) отримання інформації про граничну висоту та планувальні обмеження забудови земельних ділянок на приаеродромній території для зазначення її у містобудівних умовах та обмеженнях (до затвердження містобудівної документації з урахуванням обмежень використання відповідної приаеродромної території, встановлених відповідно до Повітряного кодексу України);

9) проведення аналізу поданих/внесених даних щодо їх повноти, відповідності формату, логічності та достовірності;

10) завантаження фотокарток об’єктів будівництва у визначеному цим Порядком форматі та нагадування про необхідність їх завантаження;

11) завантаження результатів контрольного геодезичного знімання закінчених будівництвом об’єктів;

12) перегляду заявником стану розгляду поданих документів у режимі реального часу;

13) оплати послуг адміністративних та інших послуг у сфері будівництва у випадках, передбачених законодавством, та штрафів за правопорушення у сфері містобудівної діяльності з використанням платіжних систем через Інтернет у режимі реального часу;

14) повідомлення виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, про їх залучення замовником як осіб, які здійснюють авторський та технічний нагляд відповідно до закону, а також отримання від виконавців робіт (послуг) заперечення щодо такої інформації;

15) надсилання заяв до уповноважених органів містобудування та архітектури, органів державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, отримання повідомлень та документів від таких органів, у тому числі заяв та повідомлень про скасування містобудівних умов та обмежень, припинення права на початок виконання підготовчих та будівельних робіт, зупинення підготовчих та будівельних робіт, скасування реєстрації декларації про готовність об’єкта до експлуатації, анулювання та поновлення дозволу на виконання будівельних робіт, повідомлень про здійснення заходів з контролю, отримання документів, які складаються під час або за результатами здійснення державного архітектурно-будівельного контролю/нагляду;

16) листування з користувачами електронного кабінету (зокрема повідомлення про самочинне будівництво), подання скарг на рішення, дії та бездіяльність органу ліцензування, експертних організацій, уповноважених органів містобудування та архітектури, органів державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, органів містобудівного контролю та державного містобудівного нагляду, ДСНС та її територіальних органів, спеціальних установ страхового фонду документації, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування та виконавчих органів сільської, селищної, міської ради, військових адміністрацій, військово-цивільних адміністрацій, юридичних осіб, які надають технічні умови, уповноважених органів, які надають висновки з оцінки впливу на довкілля, енергоаудиторів будівель, фахівців з обстеження інженерних систем, саморегулівних організацій у сфері архітектури та у сфері енергоефективності, виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, публічних реєстраторів, нотаріусів, органів із сертифікації персоналу, акредитованих відповідно до Закону України “Про акредитацію органів з оцінки відповідності”, які проводять сертифікацію виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, розробників проектної документації на будівництво, генеральних підрядників, підрядників, інженерів-консультантів, а також отримання інформації про стан та результати розгляду таких скарг;

{Підпункт 16 пункту 124 в редакції Постанов КМ № 747 від 01.07.2022, № 727 від 18.07.2023}

17) інформування посадових осіб про строки вчинення ними необхідних дій та прийняття рішень;

18) укладення електронних договорів про надання технічних умов, про проведення експертизи проектної документації на будівництво об’єктів, про проведення технічної інвентаризації, про обстеження інженерних систем будівлі, про сертифікацію енергетичної ефективності будівлі;

19) видача довіреності від імені юридичної особи на подання/отримання документів та вчинення інших дій з використанням електронного кабінету користувача;

20) подання повідомлення про технічні, програмно-апаратні, методологічні помилки, виявлені в роботі електронної системи;

21) внесення контактної інформації користувача.

Користувачі електронного кабінету. Порядок надання, блокування та анулювання доступу до електронного кабінету

125. Користувачами електронного кабінету є:

1) замовники;

2) орган ліцензування;

3) здобувач ліцензії, ліцензіати;

4) експертно-апеляційна рада з питань ліцензування;

5) експертні організації;

6) уповноважені органи містобудування та архітектури;

7) органи державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду;

8) органи містобудівного контролю та державного містобудівного нагляду;

9) правоохоронні органи (органи прокуратури, Національної поліції, CБУ, Національне антикорупційне бюро, Державне бюро розслідувань, органи державного фінансового контролю);

{Підпункт 9 пункту 125 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 357 від 18.04.2023}

10) спеціальні установи страхового фонду документації;

11) місцеві державні адміністрації;

12) органи місцевого самоврядування та виконавчі органи сільської, селищної, міської ради;

{Підпункт 12 пункту 125 в редакції Постанови КМ № 727 від 18.07.2023}

13) військові адміністрації, військово-цивільні адміністрації;

14) юридичні особи, які надають технічні умови;

15) уповноважені органи, які надають висновки з оцінки впливу на довкілля;

16) енергоаудитори будівель;

{Підпункт 16 пункту 125 в редакції Постанови КМ № 727 від 18.07.2023}

17) фахівці з обстеження інженерних систем;

18) саморегулівні організації у сфері архітектурної діяльності та у сфері енергоефективності;

{Підпункт 18 пункту 125 в редакції Постанови КМ № 727 від 18.07.2023}

19) атестаційні архітектурно-будівельні комісії, які проводять професійну атестацію виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури;

20) атестаційні комісії, які проводять професійну атестацію осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем;

21) виконавці окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури;

22) суб’єкти нормування у будівництві;

23) страховики;

24) особи, які в установленому законом порядку включені до Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників або Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів;

241) ДСНС та її територіальні органи;

{Пункт 125 доповнено підпунктом 241 згідно з Постановою КМ № 1079 від 27.09.2022; в редакції Постанови КМ № 727 від 18.07.2023}

25) особи, які здійснюють інженерно-геодезичні, інженерно-геологічні та інженерно-гідрогеологічні вишукування;

26) Мінінфраструктури;

27) Держенергоефективності;

28) Міноборони;

29) Державіаслужба;

{Підпункт 30 пункту 125 виключено на підставі Постанови КМ № 727 від 18.07.2023}

31) Національний орган стандартизації;

32) провайдери аеронавігаційного обслуговування та експлуатанти аеродромів (вертодромів);

33) заявники – фізичні та юридичні особи, які через електронний кабінет отримують адміністративні та інші послуги у сфері будівництва;

34) представники юридичних осіб, яким з використанням електронної системи видано довіреність на подання/отримання документів та вчинення інших дій з використанням електронного кабінету від імені юридичної особи;

35) органи з присвоєння адрес;

36) Держгеокадастр та його територіальні органи;

{Підпункт 36 пункту 125 в редакції Постанови КМ № 953 від 27.08.2022}

37) центри надання адміністративних послуг;

38) публічні реєстратори;

39) нотаріуси;

40) органи із сертифікації персоналу, акредитовані відповідно до Закону України “Про акредитацію органів з оцінки відповідності”, які здійснюють сертифікацію виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури;

41) розробники проектної документації на будівництво;

42) генеральні підрядники, підрядники;

43) інженери-консультанти;

44) уповноважені органи охорони культурної спадщини, у тому числі МКІП, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим, обласні, районні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, виконавчий орган сільської, селищної, міської ради;

45) виконавчі органи сільських, селищних, міських рад;

{Пункт 125 доповнено підпунктом 45 згідно з Постановою КМ № 953 від 27.08.2022}

46) виробник/імпортер/розповсюджувач будівельної продукції;

{Пункт 125 доповнено підпунктом 46 згідно з Постановою КМ № 727 від 18.07.2023}

47) органи із визначення технічної прийнятності;

{Пункт 125 доповнено підпунктом 47 згідно з Постановою КМ № 727 від 18.07.2023}

48) національна організація органів із визначення технічної прийнятності;

{Пункт 125 доповнено підпунктом 48 згідно з Постановою КМ № 727 від 18.07.2023}

49) орган державного ринкового нагляду у сфері надання будівельної продукції на ринку;

{Пункт 125 доповнено підпунктом 49 згідно з Постановою КМ № 727 від 18.07.2023}

50) призначений орган (органи) з оцінки відповідності, який залучено до проведення оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції відповідно до застосованої системи (систем) оцінки;

{Пункт 125 доповнено підпунктом 50 згідно з Постановою КМ № 727 від 18.07.2023}

51) утримувач центрального фонду будівельних норм.

{Пункт 125 доповнено підпунктом 51 згідно з Постановою КМ № 727 від 18.07.2023}

{Пункт 125 в редакції Постанови КМ № 747 від 01.07.2022}

126. Підключення доступу користувачів до електронного кабінету та надання їм доступу здійснюється безоплатно.

127. Користувачі електронного кабінету та/або відповідальні посадові особи таких користувачів (крім державних органів, органів місцевого самоврядування та саморегулівних організацій) отримують доступ до електронного кабінету після проходження процедури електронної ідентифікації та автентифікації через державну інтегровану систему електронної ідентифікації. Для таких користувачів авторизація здійснюється автоматично програмними засобами електронної системи залежно від їх правового статусу/функцій як суб’єкта містобудування.

128. Державні органи, органи місцевого самоврядування та саморегулівні організації, атестаційні комісії, які проводять професійну атестацію енергоаудиторів та фахівців з обстеження інженерних систем, та органи сертифікації персоналу та/або відповідальні посадові особи таких користувачів отримують доступ до електронного кабінету в результаті отримання повідомлення керівника такого органу/організації або особи, яка його заміщує, в електронній формі, у тому числі через електронний кабінет, за умови проходження процедури електронної ідентифікації та автентифікації через державну інтегровану систему електронної ідентифікації.

Технічний адміністратор не пізніше наступного робочого дня з дня отримання повідомлення надає доступ відповідному користувачу електронного кабінету.

129. Користувач електронного кабінету та/або відповідальні посадові особи таких користувачів під час проходження первинної електронної ідентифікації обов’язково зазначають в електронному кабінеті свою адресу електронної пошти, номер мобільного телефону (за наявності), підтверджують правильність своїх ідентифікаційних даних та надають згоду на обробку персональних даних. За достовірність таких відомостей, зазначених під час електронної ідентифікації, відповідає користувач електронного кабінету та/або відповідальні посадові особи таких користувачів.

130. У разі зміни адреси електронної пошти та номера мобільного телефону користувач електронного кабінету зобов’язаний не пізніше наступного робочого дня внести відповідні зміни до своїх облікових даних в електронному кабінеті. У разі несвоєчасного внесення змін до облікових даних всі негативні наслідки, спричинені таким невнесенням, покладаються на користувача електронного кабінету.

131. Технічним адміністратором для цілей здійснення користувачами електронного кабінету та/або відповідальною посадовою особою таких користувачів дій щодо підписання електронних документів можуть бути запроваджені механізми додаткової (багатофакторної) його автентифікації для окремих типів користувачів електронного кабінету, що здійснюють надання адміністративних та інших послуг у сфері будівництва, у тому числі шляхом електронної ідентифікації за допомогою інформаційно-комунікаційної системи мобільної ідентифікації та накладення кваліфікованого електронного підпису та/або підтвердження рішення за допомогою додаткового методу ідентифікації користувача з використанням одноразового пароля.

132. Технічний адміністратор блокує доступ користувача електронного кабінету до електронного кабінету в разі:

1) надходження повідомлення (документів), що підтверджують факт компрометації особистого ключа користувача електронних довірчих послуг, виявлений самостійно користувачем або контролюючим органом під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг;

2) отримання повідомлення керівника державного органу, органу місцевого самоврядування, саморегулівної організації або особи, яка його заміщує, про необхідність блокування доступу відповідальної посадової особи користувача електронного кабінету до електронного кабінету у зв’язку з її відстороненням від виконання посадових обов’язків, відстороненням від посади;

3) отримання інформації про внесення користувачем електронного кабінету недостовірної інформації про підставу для отримання інформації в Реєстрі будівельної діяльності електронної системи;

4) отримання судового рішення про блокування доступу користувача до електронного кабінету;

5) виявлення факту надання адміністративної послуги з порушенням законодавства.

133. Технічний адміністратор анулює доступ користувача електронного кабінету до електронного кабінету в разі:

1) отримання повідомлення керівника державного органу, органу місцевого самоврядування, саморегулівної організації або особи, яка його заміщує, про необхідність анулювання доступу відповідальної посадової особи користувача електронного кабінету до електронного кабінету у зв’язку з припиненням виконання ним своїх повноважень, зокрема, звільненням, переведенням, смертю, визнанням безвісно відсутнім, недієздатним, обмеженням цивільної дієздатності тощо;

2) отримання повідомлення керівника державного органу, органу місцевого самоврядування, саморегулівної організації або особи, яка його заміщує, або відповідальної посадової особи такого органу/організації про необхідність анулювання доступу до електронного кабінету у зв’язку з припиненням виконання таким користувачем/відповідальною посадовою особою своїх повноважень, зокрема, звільненням, переведенням відповідальної посадової особи користувача, припиненням виконання повноважень органом/організацією тощо;

3) отримання судового рішення, що набрало законної сили, про анулювання доступу користувача до електронного кабінету.

134. Доступ користувача електронного кабінету до електронного кабінету анулюється автоматично програмними засобами електронної системи в разі:

1) втрати користувачем електронного кабінету правового статусу/функцій, який визначає його право доступу до такого кабінету;

2) отримання електронною системою в порядку електронної інформаційної взаємодії інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про припинення користувача електронного кабінету – юридичної особи шляхом ліквідації;

3) отримання електронною системою в порядку електронної інформаційної взаємодії інформації з інших державних електронних інформаційних ресурсів про смерть, оголошення померлим, визнання безвісно відсутнім, недієздатним, обмеження цивільної дієздатності користувача електронного кабінету.

135. Технічний адміністратор за повідомленням керівників державних органів, органів місцевого самоврядування, саморегулівних організацій або осіб, які їх заміщують, змінює та відновлює право підпису електронних документів в електронному кабінеті користувача електронного кабінету у зв’язку з відстороненням від виконання посадових обов’язків, відстороненням від посади, перебуванням на лікарняному, у відпустці такого користувача тощо. Таке повідомлення надсилається в електронній формі, у тому числі через електронний кабінет.

136. Користувачі електронного кабінету зобов’язані невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня з дня настання обставин, визначених пунктом 129 цього Порядку, повідомити технічного адміністратора про необхідність блокування, анулювання доступу до електронного кабінету відповідному користувачу. Таке повідомлення надсилається в електронній формі, у тому числі через електронний кабінет.

137. Блокування чи анулювання доступу користувача електронного кабінету та/або відповідальної посадової особи такого користувача до електронного кабінету здійснюється технічним адміністратором шляхом припинення програмними засобами доступу до електронного кабінету невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня з дня отримання відповідної інформації з одночасним повідомленням про це відповідного користувача електронного кабінету та відповідної відповідальної посадової особи такого користувача. Таке повідомлення надсилається в електронній формі, у тому числі через електронний кабінет.

138. Технічний адміністратор відновлює доступ користувача, якому було заблоковано доступ до електронного кабінету, в разі:

1) отримання повідомлення керівника державного органу, органу місцевого самоврядування, саморегулівної організації або особи, яка його заміщує, про припинення обставин, що стали підставою для блокування доступу користувача до електронного кабінету;

2) отримання судового рішення, що набрало законної сили, про скасування блокування доступу користувача до електронного кабінету.

139. Відновлення доступу користувача до електронного кабінету здійснюється технічним адміністратором невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня з дня отримання відповідної інформації з одночасним повідомленням про це відповідного користувача електронного кабінету та відповідальної посадової особи такого користувача. Таке повідомлення надсилається в електронній формі, у тому числі через електронний кабінет.

140. У разі анулювання доступу користувачам електронного кабінету та/або відповідальної посадової особи таких користувачів до електронного кабінету такий доступ не може бути відновлений. У такому випадку надання нового доступу таким користувачам до електронного кабінету здійснюється відповідно до вимог цього Порядку.

141. За зверненням держателя технічний адміністратор зобов’язаний надати інформацію про користувачів електронного кабінету, яким надано, заблоковано та анульовано доступ до електронного кабінету протягом трьох робочих днів з дня отримання відповідного звернення.

Функціональні можливості електронного кабінету

142. Програмними засобами електронної системи забезпечуються функціональні можливості електронного кабінету залежно від доступу користувачів до електронного кабінету.

143. Функції електронного кабінету в частині надання адміністративних послуг, які передбачені цим Порядком, забезпечує також електронний кабінет користувача Єдиного державного веб-порталу електронних послуг “Портал Дія”.

144. Через електронний кабінет замовника здійснюється:

1) створення та подання електронних документів для отримання адміністративних та інших послуг у сфері будівництва;

2) завантаження документів, необхідних для отримання адміністративних та інших послуг у сфері будівництва;

3) отримання відомостей (даних) про стан розгляду електронних документів та результати їх розгляду;

4) отримання консультування за допомогою онлайн-сервісу – інтерактивного модуля електронного кабінету;

5) завантаження фотокарток об’єктів житлового будівництва, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками;

6) подання, зміна, відкликання, перевірка статусу заяви на отримання технічних умов;

7) укладення електронних договорів про надання технічних умов, про проведення експертизи проектної документації на будівництво об’єктів, про проведення технічної інвентаризації, про обстеження інженерних систем будівлі, про сертифікацію енергетичної ефективності будівлі відповідно до Закону України “Про електронні довірчі послуги”;

8) оплата послуг та штрафів за правопорушення у сфері містобудівної діяльності з використанням платіжних систем через Інтернет у режимі реального часу;

9) видача довіреності від імені замовника – юридичної особи на подання/отримання документів та вчинення інших дій з використанням електронного кабінету користувача;

10) листування з користувачами електронної системи, держателем та технічним адміністратором;

11) підписання акта про демонтаж.

{Пункт 144 доповнено підпунктом 11 згідно з Постановою КМ № 474 від 19.04.2022}

145. Через електронний кабінет здобувача ліцензії та ліцензіата створюються такі електронні документи:

1) заява здобувача ліцензії про отримання ліцензії та документи, що додаються до заяви, передбачені ліцензійними умовами;

2) заява ліцензіата про переоформлення ліцензії та документи (їх копії (фотокопії), засвідчені спадкоємцем), що підтверджують наявність підстав для переоформлення ліцензії;

3) заява про анулювання ліцензії повністю або частково;

4) заява про зупинення дії ліцензії повністю або частково;

5) заява про відновлення дії ліцензії повністю або частково та відомості про усунення підстав, що стали причиною для зупинення дії ліцензії повністю або частково;

6) подання інформації про сплату штрафу, передбаченого Кодексом України про адміністративні правопорушення;

7) заява про внесення змін до переліку видів робіт із провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, та документи, що додаються до заяви, передбачені ліцензійними умовами;

8) повідомлення про всі зміни даних, зазначених у заяві та документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, та документи (їх копії (фотокопії), засвідчені ліцензіатом), що підтверджують зміни, що відбулися.

146. Через електронний кабінет посадової особи атестаційної комісії, яка проводить професійну атестацію енергоаудиторів та фахівців з обстеження інженерних систем, здійснюється:

1) доступ до відомостей (даних), внесених до Реєстру будівельної діяльності електронної системи;

2) отримання, розгляд, надсилання електронних документів, у тому числі внесення відомостей (даних) про стан розгляду електронних документів;

3) внесення відомостей про рішення атестаційної комісії щодо допуску осіб до професійної атестації та копії таких рішень щодо проведення професійної атестації;

4) внесення відомостей про рішення атестаційної комісії щодо видачі/відмови у видачі/анулювання кваліфікаційного атестата та копій таких рішень;

5) внесення відомостей про документи, подані особою, яка має намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та/або обстеження інженерних систем;

6) створення, анулювання кваліфікаційних атестатів енергоаудитора та/або фахівця з обстеження інженерних систем;

7) внесення відомостей про атестаційну комісію;

8) листування з Мінінфраструктури та Держенергоефективності, у тому числі в ході та за результатами незалежного моніторингу звітів про результати обстеження інженерних систем та незалежного моніторингу енергетичних сертифікатів;

9) листування з енергоаудиторами та фахівцями з обстеження інженерних систем;

10) листування з користувачами електронної системи, держателем та технічним адміністратором;

11) отримання статистичних даних.

147. Через електронний кабінет експертної організації, що здійснює експертизу проектної документації на будівництво об’єктів, здійснюється:

1) створення, завантаження та підписання звітів про результати експертизи проектної документації на будівництво об’єктів та експертної оцінки проекту повторного використання в будівництві;

{Підпункт 1 пункту 147 в редакції Постанови КМ № 727 від 18.07.2023}

2) залучення сертифікованих осіб до виконання робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури;

3) підтвердження залучення сертифікованих осіб до виконання робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури;

4) надсилання до Мінінфраструктури відомостей про зміни в переліку інформації про експертну організацію, що міститься в Реєстрі будівельної діяльності електронної системи;

5) листування з користувачами електронної системи, держателем та технічним адміністратором.

148. Через електронний кабінет посадової особи центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного нагляду, здійснюється:

1) реєстрація заяв і документів (змін до них) та їх розгляд;

2) внесення інформації про результати розгляду заяв і документів;

3) відправлення замовникам повідомлення про дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності;

4) доступ до відомостей (даних), внесених до Реєстру будівельної діяльності електронної системи;

5) надсилання повідомлень про здійснення заходів з нагляду, а також документів, які складаються під час або за результатами здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду;

6) створення документів, які складаються за результатами здійснення архітектурно-будівельного нагляду (направлення на проведення перевірки, акти, довідки, приписи, рішення, протоколи, постанови);

7) отримання пояснень, довідок, інших документів, відомостей з питань, що виникають під час здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду, а також зауважень і заперечень до документів, які складаються за результатами здійснення заходів нагляду;

8) інформування про зупинення дії рішення, прийнятого об’єктом нагляду;

9) розміщення відомостей про притягнення до адміністративної відповідальності посадових осіб об’єктів нагляду;

10) оприлюднення інформації про звернення до суду з позовами про скасування рішень, прийнятих об’єктами нагляду, які порушують вимоги законодавства у сфері містобудівної діяльності;

11) листування з користувачами електронної системи, держателем та технічним адміністратором;

12) отримання статистичних даних.

149. Через електронний кабінет уповноваженої особи виконавчого органу з питань державного архітектурно-будівельного контролю сільської, селищної, міської ради, структурного підрозділу з питань державного архітектурно-будівельного контролю Київської, Севастопольської міської держадміністрації в частині надання адміністративних послуг у сфері будівництва та інших послуг, визначених цим Порядком, здійснюється:

1) доступ до відомостей (даних), внесених до Реєстру будівельної діяльності електронної системи;

2) отримання, розгляд, надсилання електронних документів, у тому числі:

внесення відомостей (даних) про стан розгляду документів;

внесення/формування рішення про результати розгляду документів, поданих для отримання адміністративних та інших послуг у сфері будівництва;

дозвіл на виконання будівельних робіт, змін до нього, повідомлення про відмову в його наданні та анулювання дозволу;

реєстрація декларації про готовність об’єкта до експлуатації, повернення декларації на доопрацювання, скасування реєстрації за рішенням суду, внесення змін до декларації;

внесення змін до зареєстрованої в установленому порядку декларації про початок виконання підготовчих та/або будівельних робіт;

внесення відомостей про повідомлення про початок виконання підготовчих робіт, повідомлення про початок виконання будівельних робіт, внесення змін до них, скасування їх реєстрації;

сертифікат про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта, повідомлення про відмову в його наданні;

чек-лист з переліком питань, які підлягають перевірці посадовою особою органу архітектурно-будівельного контролю, для прийняття рішення щодо видачі дозволу або відмови в його видачі для нового будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту об’єкта будівництва;

чек-лист за результатами виїзного огляду об’єкта будівництва на місцевості з фотофіксацією об’єкта під час прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта;

звернень до ДСНС та її територіальних органів з метою отримання висновку щодо повноти виконання вимог цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки під час прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками;

{Підпункт 2 пункту 149 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 727 від 18.07.2023}

3) листування з користувачами електронної системи, держателем та технічним адміністратором;

4) отримання статистичних даних;

5) складення в електронній формі довідки щодо розгляду документів, поданих для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта та видачі сертифіката.

150. Через електронний кабінет посадової особи центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю в частині надання (отримання, реєстрації), відмови у видачі чи анулювання (скасування) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, здійснюється:

1) доступ до відомостей (даних), внесених до Реєстру будівельної діяльності електронної системи;

2) отримання, розгляд, надсилання електронних документів, у тому числі:

внесення відомостей (даних) про стан розгляду документів;

внесення/формування рішення про результати розгляду документів, поданих для отримання адміністративних та інших послуг у сфері будівництва;

підготовка дозволу на виконання будівельних робіт, змін до нього, доповнення відомостями про підрядників, відповідальних осіб, іншими відомостями за кожною окремою чергою об’єкта будівництва, повідомлення про відмову в його наданні та анулювання дозволу;

реєстрація декларації про готовність об’єкта до експлуатації, повернення декларації на доопрацювання, скасування реєстрації за рішенням суду, внесення змін до декларації;

внесення змін до зареєстрованої в установленому порядку декларації про початок виконання підготовчих та/або будівельних робіт;

внесення відомостей про повідомлення про початок виконання підготовчих робіт, повідомлення про початок виконання будівельних робіт, внесення змін до них, скасування їх реєстрації;

створення сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта, повідомлення про відмову в його наданні;

підготовка чек-листа з переліком питань, які підлягають перевірці посадовою особою органу архітектурно-будівельного контролю, для прийняття рішення щодо видачі дозволу або відмови в його видачі для нового будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту об’єкта будівництва;

підготовка чек-листа за результатами виїзного огляду об’єкта будівництва на місцевості з фотофіксацією об’єкта під час прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта;

довідка щодо розгляду документів, поданих для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта, та видачі сертифіката;

звернень до ДСНС та її територіальних органів з метою отримання висновку щодо повноти виконання вимог цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки під час прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками;

{Підпункт 2 пункту 150 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 727 від 18.07.2023}

3) листування з користувачами електронної системи, держателем та технічним адміністратором;

4) отримання статистичних даних.

151. Через електронний кабінет працівника юридичних осіб, які надають технічні умови, здійснюється:

1) укладення договорів про надання технічних умов відповідно до Закону України “Про електронні довірчі послуги”;

2) створення технічних умов, внесення змін до них, скасування чи анулювання;

3) створення повідомлення про відмову в наданні, внесенні змін до технічних умов;

4) скасування, анулювання змін до технічних умов;

5) внесення відомостей (даних) про стан розгляду заяв про отримання технічних умов.

152. Через електронний кабінет уповноважених органів, які надають висновки з оцінки впливу на довкілля, здійснюється:

1) доступ до відомостей (даних), внесених до Реєстру будівельної діяльності електронної системи;

2) доступ до результатів автоматичного аналізу об’єктів будівництва, які можуть мати значний вплив на навколишнє природне середовище та підлягають оцінці впливу на довкілля;

3) листування з користувачами електронної системи, держателем та технічним адміністратором.

153. Через електронний кабінет енергоаудиторів будівель здійснюється:

1) доступ до відомостей (даних), внесених до Реєстру будівельної діяльності електронної системи;

2) отримання, розгляд, надсилання електронних документів, у тому числі внесення відомостей (даних) про стан розгляду електронних документів;

3) створення енергетичних сертифікатів будівель, а також витягів з них;

4) внесення до реєстру вихідних даних, що використовувалися під час складання енергетичного сертифіката;

5) укладення договорів про сертифікацію енергетичної ефективності будівель;

6) подання заперечень щодо результатів незалежного моніторингу енергетичного сертифіката;

7) внесення/зміна в реєстрі інформації про себе;

8) подання заявки на проведення незалежного моніторингу енергетичного сертифіката, складеного енергоаудитором будівель;

9) направлення документів до атестаційної комісії щодо проходження професійної атестації у разі закінчення строку дії кваліфікаційного атестата енергоаудитора будівель;

10) перегляд усіх відомостей/даних щодо енергетичних сертифікатів, складених енергоаудитором будівель;

11) листування з користувачами електронної системи (у тому числі з Держенергоефективності та атестаційними комісіями, утвореними закладами вищої освіти або саморегулівними організаціями у сфері енергетичної ефективності в ході та за результатами незалежного моніторингу енергетичних сертифікатів), держателем та технічним адміністратором;

12) отримання статистичних даних.

{Пункт 153 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 727 від 18.07.2023}

154. Через електронний кабінет фахівців з обстеження інженерних систем здійснюється:

1) доступ до відомостей (даних), внесених до Реєстру будівельної діяльності електронної системи;

2) отримання, розгляд, надсилання електронних документів, у тому числі внесення відомостей (даних) про стан розгляду електронних документів;

3) створення звітів про результати обстеження інженерних систем будівлі;

4) внесення до реєстру вихідних даних, що використовувалися під час складання звіту про результати обстеження інженерних систем будівлі;

5) укладення договорів про обстеження інженерних систем будівель;

6) подання заперечень щодо результатів незалежного моніторингу звіту про результати обстеження інженерних систем;

7) внесення/зміна в реєстрі інформації про себе;

8) подання заявки на проведення незалежного моніторингу звіту про результати обстеження інженерних систем будівлі, складеного фахівцем з обстеження інженерних систем;

9) надсилання документів до атестаційної комісії щодо проходження професійної атестації – у випадку закінчення строку дії кваліфікаційного атестату фахівця з обстеження інженерних систем;

10) перегляд всіх відомостей/даних щодо звітів про результати обстеження інженерних систем будівлі, складених фахівцем з обстеження інженерних систем;

11) листування з користувачами електронної системи (у тому числі з Мінінфраструктури та атестаційними комісіями, утвореними закладами вищої освіти або саморегулівними організаціями у сфері енергетичної ефективності в ході та за результатами незалежного моніторингу звітів про результати обстеження інженерних систем будівлі), держателем та технічним адміністратором.

155. Через електронний кабінет уповноваженої особи саморегулівної організації у сфері архітектурної діяльності, атестаційної архітектурно-будівельної комісії, яка проводить професійну атестацію виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, здійснюється:

1) проведення професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, у тому числі:

внесення інформації про проведення професійної атестації, положення про атестаційну архітектурно-будівельну комісію та інформації про її персональний склад, порядку проведення іспиту, програми підвищення кваліфікації за напрямом професійної атестації, зразків тестових та ситуаційних завдань, інформації про дату, час та місце проведення іспиту, відомостей про відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, які успішно склали іспит;

створення кваліфікаційних сертифікатів відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, внесення змін до них, підготовка рішення про допуск/відмову в допуску до проведення професійної атестації, видачу/відмову у видачі кваліфікаційного сертифіката та позбавлення кваліфікаційного сертифіката;

внесення інформації про оскарження рішень атестаційної архітектурно-будівельної комісії до апеляційної комісії, про час і місце засідання апеляційної комісії, створення рішень апеляційної комісії;

2) внесення відомостей про підвищення кваліфікації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, яке здійснюється не рідше ніж один раз на п’ять років, та відсутність перерви в роботі за фахом понад три роки з автоматичним внесенням програмними засобами електронної системи і відображенням на порталі електронної системи запису про порушення таких вимог;

3) листування з користувачами електронної системи, держателем та технічним адміністратором;

4) отримання статистичних даних.

156. Через електронний кабінет посадової особи Мінінфраструктури залежно від доступу здійснюється:

1) доступ до відомостей (даних), внесених до Реєстру будівельної діяльності електронної системи;

2) отримання, розгляд, створення, надсилання електронних документів, у тому числі:

внесення відомостей (даних) про стан розгляду електронних документів;

внесення/формування рішення за результатами розгляду електронних документів, поданих для отримання адміністративних та інших послуг у сфері будівництва;

3) погодження обґрунтованих відхилень від будівельних норм, відмова в їх погодженні, завантаження документів щодо погодження/відмови у погодженні обґрунтованих відхилень від будівельних норм;

4) проведення професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури у разі, коли повноваження Мінінфраструктури не делеговані саморегулівним організаціям у сфері архітектурної діяльності, у тому числі:

внесення інформації про проведення професійної атестації, положення про атестаційну архітектурно-будівельну комісію та інформації про її персональний склад, порядку проведення іспиту, програм підвищення кваліфікації за напрямом професійної атестації, зразків тестових та ситуаційних завдань, інформації про дату, час та місце проведення іспиту, відомостей про відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, які успішно склали іспит;

створення кваліфікаційних сертифікатів відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, внесення змін до них, рішення про допуск/відмову в допуску до проведення професійної атестації, видачу/відмову у видачі кваліфікаційного сертифіката та позбавлення кваліфікаційного сертифіката;

внесення інформації про оскарження рішень атестаційної архітектурно-будівельної комісії до апеляційної комісії, про час і місце засідання апеляційної комісії, створення рішень апеляційної комісії;

внесення відомостей про підвищення кваліфікації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, яке здійснюється не рідше ніж один раз на п’ять років, та відсутність перерви в роботі за фахом понад три роки з автоматичним внесенням програмними засобами електронної системи і відображенням на порталі електронної системи запису про порушення таких вимог;

5) внесення інформації про осіб, які отримали сертифікати за напрямом професійної атестації в органах із сертифікації персоналу, акредитованих відповідно до Закону України “Про акредитацію органів з оцінки відповідності”, які згідно із статтею 17 Закону України “Про архітектурну діяльність” прирівнюються до відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, які пройшли професійну атестацію;

6) реєстрація, відмова у реєстрації саморегулівної організації у сфері архітектурної діяльності за відповідним напрямом підприємницької чи професійної діяльності, зміна відомостей про саморегулівну організацію, внесення відомостей про втрату об’єднанням статусу саморегулівної організації;

7) делегування саморегулівній організації повноважень щодо проведення професійної атестації виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, відмова у делегуванні таких повноважень та припинення таких повноважень;

8) внесення відомостей про експертні організації, що здійснюють експертизу проектної документації на будівництво об’єктів, про зміну відомостей про експертні організації, про виключення відомостей про експертні організації;

9) внесення відомостей про базові організації у будівництві, зміну у відомостях про базові організації;

10) реєстрація будівельних норм, реєстрація внесення змін до будівельних норм, внесення відомостей про будівельні норми, які вважаються такими, що втратили чинність, або скасованими;

11) внесення контрольних примірників будівельних норм, внесення інформації про будівельні норми, які прийняті до 1 грудня 2020 р.;

12) внесення відомостей та створення документів у рамках незалежного моніторингу звітів про результати обстеження інженерних систем будівлі;

13) обмін повідомленнями з атестаційними комісіями, утвореними закладами вищої освіти або саморегулівними організаціями у сфері енергетичної ефективності, фахівцями з обстеження інженерних систем та замовниками обстеження інженерних систем у ході та за результатами незалежного моніторингу звітів про результати обстеження інженерних систем;

{Підпункт 14 пункту 156 виключено на підставі Постанови КМ № 727 від 18.07.2023}

15) листування з користувачами електронної системи, держателем та технічним адміністратором;

16) отримання статистичних даних;

17) розміщення державних будівельних норм у контрольному стані (актуалізація документа в останній редакції із внесеними змінами);

{Пункт 156 доповнено підпунктом 17 згідно з Постановою КМ № 727 від 18.07.2023}

18) оприлюднення інформації та документів, передбачених Законом України “Про надання будівельної продукції на ринку”.

{Пункт 156 доповнено підпунктом 18 згідно з Постановою КМ № 727 від 18.07.2023}

157. Через електронний кабінет посадової особи Держенергоефективності здійснюється:

1) доступ до відомостей (даних), внесених до Реєстру будівельної діяльності електронної системи, у тому числі до енергетичних сертифікатів та звітів про результати обстеження інженерних систем та відомостей, що вносяться до Реєстру будівельної діяльності електронної системи енергоаудиторами (без можливості редагування);

2) внесення відомостей та створення документів у рамках незалежного моніторингу енергетичних сертифікатів;

3) підтвердження кваліфікаційних атестатів енергоаудиторів та фахівців з обстеження інженерних систем, наявних у базі даних фахівців станом на 1 грудня 2020 р., шляхом надсилання запитів до атестаційних комісій;

4) листування з атестаційними комісіями, які проводять професійну атестацію енергоаудиторів та фахівців з обстеження інженерних систем, фахівцями із сертифікації енергетичної ефективності, фахівцями з обстеження інженерних систем, енергоаудиторами та замовниками сертифікації в ході та за результатами незалежного моніторингу енергетичних сертифікатів;

5) листування з користувачами електронної системи, держателем та технічним адміністратором;

6) отримання статистичних даних.

158. Через електронний кабінет посадової особи уповноваженого органу містобудування та архітектури здійснюється:

1) видача та реєстрація містобудівних умов та обмежень, зміни до них, відмова в їх наданні, видача листів про те, що містобудівні умови не надаються, облік відомостей про їх зміну, скасування або зупинення;

2) видача та реєстрація будівельних паспортів забудови земельної ділянки чи внесення змін до них, повідомлення про відмову в їх наданні, облік відомостей про їх зміну, скасування або зупинення;

3) підтвердження інформації про факт видачі або надсилання інформації про недостовірні відомості про видані раніше містобудівні умови та обмеження, видача листів про те, що містобудівні умови не надаються, і будівельних паспортів забудови земельних ділянок;

4) листування з користувачами електронної системи, держателем та технічним адміністратором;

5) оприлюднення для публічного обговорення проектів містобудівної документації на місцевому рівні;

6) отримання статистичних даних;

7) видача документа про відповідність місця розташування відповідно до державних будівельних норм самочинно збудованого об’єкта, на яке визнано право власності за рішенням суду;

8) завантаження містобудівної документації на місцевому рівні;

{Пункт 158 доповнено підпунктом 8 згідно з Постановою КМ № 722 від 24.06.2022}

9) створення та видача висновку про можливість/неможливість розміщення на земельній ділянці виробничих потужностей підприємств, переміщених (евакуйованих) із зони бойових дій, або об’єктів для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, відмова в його наданні;

{Пункт 158 доповнено підпунктом 9 згідно з Постановою КМ № 953 від 27.08.2022}

10) погодження схем розміщення тимчасових споруд для життєзабезпечення населення.

{Пункт 158 доповнено підпунктом 10 згідно з Постановою КМ № 904 від 04.08.2023}

159. Електронний кабінет уповноваженої особи органу охорони культурної спадщини має такі функціональні можливості:

1) внесення, зміна, доповнення відомостей (крім охоронного номера та адреси пам’ятки культурної спадщини);

2) отримання інформації про реєстрацію документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, щодо об’єктів, які є пам’ятками культурної спадщини;

3) внесення відомостей про рішення органів охорони культурної спадщини щодо робіт на пам’ятках культурної спадщини національного та місцевого значення та на щойно виявлених об’єктах культурної спадщини;

4) отримання інформації про реєстрацію документів з високим ступенем ризику програмними засобами електронної системи з метою виявлення можливого порушення законодавства у сфері охорони культурної спадщини;

5) внесення у випадках, визначених законом, відомостей про наявність погоджень та дозволів відповідних органів охорони культурної спадщини;

6) надання погодження програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земельних робіт, реалізація яких може позначитися на стані пам’яток місцевого значення, їх територій і зон охорони;

{Пункт 159 доповнено підпунктом 6 згідно з Постановою КМ № 722 від 24.06.2022}

7) надання дозволу на проведення робіт на пам’ятках національного значення, їх територіях та в зонах охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць;

{Пункт 159 доповнено підпунктом 7 згідно з Постановою КМ № 722 від 24.06.2022}

8) надання дозволу на проведення робіт на пам’ятках місцевого значення (крім пам’яток археології), їх територіях та в зонах охорони, реєстрація дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок.

{Пункт 159 доповнено підпунктом 8 згідно з Постановою КМ № 722 від 24.06.2022}

160. Через електронний кабінет виконавця окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, здійснюється:

1) створення, завантаження та підписання документів;

2) підтвердження залучення до виконання робіт, визначених кваліфікаційним сертифікатом;

3) підтвердження залучення до роботи у суб’єкта господарювання;

4) підтвердження відомостей про документи, що створювалися до запровадження електронної системи;

5) листування з користувачами електронної системи, держателем та технічним адміністратором.

161. Через електронний кабінет працівника суб’єкта господарювання та працівника суб’єкта господарювання, у складі яких працюють відповідальні виконавці окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, здійснюється:

1) створення, завантаження та підписання документів;

2) внесення звітів про інженерно-геодезичні, інженерно-геологічні та інженерно-гідрогеологічні вишукування;

3) залучення сертифікованих осіб до виконання робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури;

4) підтвердження залучення сертифікованих осіб до виконання робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури;

5) підтвердження відомостей про документи, що створювалися до запровадження електронної системи;

6) листування з користувачами електронної системи, держателем та технічним адміністратором.

162. Через електронний кабінет працівника страховика здійснюється:

1) підписання акта готовності об’єкта до експлуатації;

2) листування з користувачами електронної системи, держателем та технічним адміністратором.

163. Через електронний кабінет посадової особи ДСНС та її територіальних органів залежно від доступу здійснюється:

1) внесення відомостей про об’єкти підвищеної небезпеки (крім коду об’єкта підвищеної небезпеки та адреси);

2) внесення змін і доповнень до відомостей про об’єкти підвищеної небезпеки (крім коду об’єкта підвищеної небезпеки та адреси);

3) листування з користувачами електронної системи, держателем і технічним адміністратором;

4) внесення висновків щодо повноти виконання вимог цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки під час прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками;

5) доступ до проектної документації на будівництво об’єктів;

6) надання згідно з компетенцією обґрунтованих пропозицій (висновків) щодо можливості (неможливості) погодження відхилень або рекомендацій стосовно компенсаційних заходів до матеріалів звернень із питань обґрунтованих відхилень від будівельних норм, що забезпечують дотримання встановлених вимог безпеки до будівель і споруд у спосіб, не передбачений будівельними нормами;

7) отримання статистичних даних.

{Пункт 163 в редакції Постанови КМ № 727 від 18.07.2023}

164. Через електронний кабінет посадової особи національного органу стандартизації здійснюється:

1) доступ до відомостей (даних), внесених до Реєстру будівельної діяльності електронної системи;

2) внесення текстів, обов’язкових для виконання національних стандартів, кодексів усталеної практики, інших нормативних документів технічного характеру, які є обов’язковими для виконання відповідно до закону;

3) листування з користувачами електронної системи, держателем та технічним адміністратором;

4) отримання статистичних даних.

165. Електронний кабінет заявника – фізичної та юридичної особи, що отримує адміністративні та інші послуги у сфері будівництва, має такі функціональні можливості:

1) створення, завантаження та підписання документів;

2) створення заяви про проходження професійної атестації із сертифікації енергетичної ефективності будівель та/або обстеження інженерних систем будівель;

3) завантаження документів, необхідних для проходження професійної атестації із сертифікації енергетичної ефективності будівель та/або обстеження інженерних систем будівель;

4) надсилання документів (заява та завантажені документи) до обраної атестаційної комісії;

5) можливість відслідковування статусу та результатів розгляду надісланих документів;

6) листування з користувачами електронної системи, держателем та технічним адміністратором.

166. Через електронний кабінет працівників суб’єктів нормування у будівництві здійснюється:

1) доступ до відомостей (даних), внесених до Реєстру будівельної діяльності електронної системи;

2) завантаження контрольних примірників галузевих будівельних норм для реєстрації їх Мінінфраструктури;

{Підпункт 2 пункту 166 в редакції Постанови КМ № 727 від 18.07.2023}

21) оприлюднення текстів галузевих будівельних норм у контрольному стані (актуалізація документа в останній редакції із внесеними змінами);

{Пункт 166 доповнено підпунктом 21 згідно з Постановою КМ № 727 від 18.07.2023}

3) листування з користувачами електронної системи, держателем та технічним адміністратором;

4) отримання статистичних даних.

1661. Через електронний кабінет виробника/імпортера/ розповсюджувача будівельної продукції залежно від їх правового статусу/функцій здійснюється:

1) складання декларації показників будівельної продукції за формою декларації показників будівельної продукції та інструкцією із її складання, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2021 р. № 1458 “Деякі питання надання будівельної продукції на ринку” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 12, ст. 639);

2) внесення перекладу декларації показників будівельної продукції, складеної іноземною мовою, та копії декларації показників, складеної іноземною мовою;

3) внесення інформації про небезпечні або шкідливі хімічні речовини та суміші, що містяться в будівельній продукції;

4) направлення заявок на видачу висновку про технічну прийнятність;

5) листування з користувачами електронної системи, держателем і технічним адміністратором.

{Порядок доповнено пунктом 1661 згідно з Постановою КМ № 727 від 18.07.2023}

1662. Через електронний кабінет органу із визначення технічної прийнятності здійснюється:

1) одержання заявок від виробників будівельної продукції на видачу висновку про технічну прийнятність;

2) внесення висновків про технічну прийнятність будівельної продукції;

3) листування з користувачами електронної системи, держателем і технічним адміністратором.

{Порядок доповнено пунктом 1662 згідно з Постановою КМ № 727 від 18.07.2023}

1663. Через електронний кабінет національної організації органів із визначення технічної прийнятності здійснюється:

1) забезпечення вільного доступу в електронному форматі до текстів європейських документів із визначення прийнятності та посилань на висновки про технічну прийнятність, виданих органами із визначення технічної прийнятності, що є членами зазначеної організації;

2) надання проекту національного документа України із визначення технічної прийнятності на розгляд Мінінфраструктури;

3) листування з користувачами електронної системи, держателем і технічним адміністратором.

{Порядок доповнено пунктом 1663 згідно з Постановою КМ № 727 від 18.07.2023}

1664. Через електронний кабінет утримувача центрального фонду будівельних норм здійснюється:

1) завантаження підготовлених до реєстрації контрольних примірників державних будівельних норм;

2) актуалізація текстів будівельних норм в останній редакції із внесеними змінами;

3) внесення відомостей про державні будівельні норми;

4) листування з користувачами електронної системи, держателем і технічним адміністратором.

{Порядок доповнено пунктом 1664 згідно з Постановою КМ № 727 від 18.07.2023}

1665. Через електронний кабінет призначеного органу (органів) з оцінки відповідності, який залучено до проведення оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції відповідно до застосованої системи (систем) оцінки, здійснюється:

1) доступ до відомостей (даних), внесених до Реєстру будівельної діяльності електронної системи;

2) внесення відомостей та створення документів, передбачених законодавством;

3) отримання статистичних даних;

4) листування з користувачами електронної системи, держателем і технічним адміністратором.

{Порядок доповнено пунктом 1665 згідно з Постановою КМ № 727 від 18.07.2023}

1666. Через електронний кабінет органу державного ринкового нагляду у сфері надання будівельної продукції здійснюється:

1) доступ до відомостей (даних), внесених до Реєстру будівельної діяльності електронної системи;

2) внесення відомостей та створення документів, передбачених законодавством;

3) отримання статистичних даних;

4) листування з користувачами електронної системи, держателем і технічним адміністратором.

{Порядок доповнено пунктом 1666 згідно з Постановою КМ № 727 від 18.07.2023}

167. Через електронний кабінет посадової особи органу з присвоєння адрес залежно від доступу здійснюється:

1) верифікація даних, отриманих у результаті автоматичного співставлення даних в інших електронних інформаційних ресурсах та мережах (у тому числі з урахуванням натурних обстежень);

2) внесення/формування документів (рішень, наказів) про присвоєння адреси;

3) внесення відомостей про адресу об’єкта будівництва та об’єкта нерухомого майна;

4) внесення відомостей про затверджені переліки іменованих об’єктів згідно з повноваженнями;

5) внесення відомостей та/або завантаження точкових геокординат споруд та полігонних геокординат споруд;

6) внесення відомостей про осьові лінії вулиць у межах повноважень;

7) присвоєння, зміна, коригування, анулювання адреси об’єкта нерухомого майна відповідно до їх ієрархічності;

8) здійснення верифікації унікальності адреси (пошук адреси);

9) здійснення верифікації унікальності об’єкта будівництва, об’єкта нерухомого майна, якому присвоюється адреса, за його кодом;

10) створення/оформлення довідки про історію адреси об’єкта будівництва та об’єкта нерухомого майна: присвоєння, зміни, коригування, анулювання;

11) здійснення упорядкування нумерації об’єктів нерухомого майна.

168. Через електронний кабінет особи, яка в установленому законом порядку включена до Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників або Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів, здійснюється:

1) внесення результатів контрольного геодезичного знімання об’єкта;

2) листування з користувачами електронної системи, держателем та технічним адміністратором.

169. Через електронний кабінет органу ліцензування здійснюється:

1) внесення інформації щодо надходження до органу ліцензування заяв та документів, поданих для отримання адміністративних послуг у сфері ліцензування, складених на паперовому носії;

2) внесення/формування рішення за результатами розгляду документів, поданих для отримання адміністративних послуг у сфері ліцензування;

3) видача ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, зміни до неї (у тому числі зміни до переліку видів робіт), відмова в її наданні, переоформлення, відмова в переоформленні, анулювання ліцензії, відновлення дії ліцензії;

4) визначення/формування у додатку до ліцензії переліку видів робіт, які має право виконувати ліцензіат на підставі виданої ліцензії;

5) внесення інформації щодо оскарження ліцензіатом рішення органу ліцензування до суду;

6) внесення інформації щодо рішення суду із зазначенням результату розгляду оскаржуваного рішення органу ліцензування;

7) внесення інформації щодо визнання ліцензії недійсною в разі скасування ліцензування виду господарської діяльності;

8) внесення інформації щодо рішення суду про визнання ліцензії недійсною (за наявності) із зазначенням його дати і номера;

9) внесення інформації щодо дати і номера повідомлення спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування про прийняття скарги ліцензіатів на дії (бездіяльність) органу ліцензування щодо порушення законодавства у сфері ліцензування до розгляду із зазначенням інформації про зупинення рішення органу ліцензування, що оскаржується;

10) внесення інформації щодо дати прийняття і номера рішення органу ліцензування про скасування прийнятого ним рішення на підставі розпорядження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування про розгляд скарги, суду.

170. Через електронний кабінет працівника експлуатанта аеродромів (вертодромів) здійснюється:

1) створення експлуатантом аеродрому (вертодрому) цивільної авіації оцінки впливу запланованого об’єкта будівництва на критерії першої групи;

2) завантаження експлуатантом аеродрому (вертодрому) цивільної авіації векторного набору даних про обмеження забудови приаеродромної території;

3) надання експлуатантом аеродрому (вертодрому) цивільної авіації зауважень щодо результатів автоматичного визначення граничної висоти та планувальних обмежень забудови земельних ділянок на приаеродромній території аеродромів (вертодромів) цивільної авіації та спільного використання;

4) листування з користувачами електронної системи, держателем та технічним адміністратором.

{Пункт 170 в редакції Постанови КМ № 1427 від 23.12.2021}

1701. Через електронний кабінет працівника провайдера аеронавігаційного обслуговування здійснюється:

1) створення оцінки впливу запланованого об’єкта будівництва на критерії другої групи;

2) надання провайдером аеронавігаційного обслуговування зауважень щодо результатів автоматичного визначення граничної висоти та планувальних обмежень забудови земельних ділянок на приаеродромній території аеродрому (вертодрому) цивільної авіації та спільного використання;

3) листування з користувачами електронної системи, держателем та технічним адміністратором.

{Порядок доповнено пунктом 1701 згідно з Постановою КМ № 1427 від 23.12.2021}

171. Через електронний кабінет працівника Державіаслужби здійснюється:

1) створення висновку щодо граничної висоти об’єктів на приаеродромній території;

2) внесення відомостей про аеродроми (вертодроми), провайдерів аеронавігаційного обслуговування та експлуатантів аеродромів (вертодромів);

3) надання зауважень щодо результатів автоматичного визначення граничної висоти та планувальних обмежень забудови земельних ділянок на приаеродромній території аеродрому (вертодрому) цивільної авіації та спільного використання;

4) накладення кваліфікованого електронного підпису на векторний набір даних про обмеження забудови приаеродромної території, що завантажуються експлуатантом аеродромів (вертодромів) до електронної системи;

5) листування з користувачами електронної системи, держателем та технічним адміністратором.

{Пункт 171 в редакції Постанови КМ № 1427 від 23.12.2021}

1711. Через електронний кабінет працівника Міноборони здійснюється:

1) створення висновку щодо граничної висоти об’єктів на приаеродромній території;

2) внесення відомостей про аеродроми (вертодроми);

3) листування з користувачами електронної системи, держателем та технічним адміністратором.

{Порядок доповнено пунктом 1711 згідно з Постановою КМ № 1427 від 23.12.2021}

172. Через електронний кабінет працівника Держгеокадастру, його територіального органу здійснюється:

{Абзац перший пункту 172 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 953 від 27.08.2022}

1) верифікація осіб, які в установленому законом порядку включені до Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників або Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів;

2) листування з користувачами електронної системи, держателем та технічним адміністратором;

3) створення, завантаження та підписання документів;

{Пункт 172 доповнено підпунктом 3 згідно з Постановою КМ № 953 від 27.08.2022}

4) створення та подання запиту до уповноваженого органу містобудування та архітектури про отримання висновку про можливість/неможливість розміщення на земельній ділянці виробничих потужностей підприємств, переміщених (евакуйованих) із зони бойових дій, або об’єктів для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб.

{Пункт 172 доповнено підпунктом 4 згідно з Постановою КМ № 953 від 27.08.2022}

{Пункт 1721 виключено на підставі Постанови КМ № 727 від 18.07.2023}

173. Через електронний кабінет працівника підрядника здійснюється:

1) створення, завантаження та підписання документів;

2) внесення відомостей про укладені договори підряду, інформації про відповідального виконавця робіт, який закріплений підрядником за відповідним об’єктом будівництва;

3) підтвердження залучення до виконання робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури;

4) підтвердження відомостей про документи, що створювалися до запровадження електронної системи;

5) листування з користувачами електронної системи, держателем та технічним адміністратором;

6) створення та підписання акта про демонтаж.

{Пункт 173 доповнено підпунктом 6 згідно з Постановою КМ № 474 від 19.04.2022}

174. Через електронний кабінет адміністратора центру надання адміністративних послуг здійснюється:

1) створення, завантаження та підписання документів;

2) створення та подання електронних документів для отримання замовниками адміністративних послуг у сфері будівництва;

3) завантаження документів, необхідних для отримання замовниками адміністративних послуг у сфері будівництва;

4) отримання відомостей (даних) про стан розгляду електронних документів та результати їх розгляду;

5) листування з користувачами електронної системи, держателем та технічним адміністратором.

1741. Через електронний кабінет посадової особи експертно-апеляційної ради з питань ліцензування здійснюється:

1) доступ до відомостей (даних), внесених до Реєстру будівельної діяльності електронної системи;

2) у випадках, визначених законодавством, внесення відомостей та створення документів;

3) отримання статистичних даних;

4) листування з користувачами електронної системи, держателем та технічним адміністратором.

{Порядок доповнено пунктом 1741 згідно з Постановою КМ № 747 від 01.07.2022}

1742. Через електронний кабінет посадової особи органів прокуратури, Національної поліції, СБУ, Національного антикорупційного бюро, Державного бюро розслідувань, органів державного фінансового контролю здійснюється:

{Абзац перший пункту 1742 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 357 від 18.04.2023}

1) доступ до відомостей (даних), внесених до Реєстру будівельної діяльності електронної системи;

2) отримання статистичних даних;

3) листування з користувачами електронної системи, держателем та технічним адміністратором.

{Порядок доповнено пунктом 1742 згідно з Постановою КМ № 747 від 01.07.2022}

1743. Через електронний кабінет посадової особи спеціальних установ страхового фонду документації забезпечується:

1) доступ до відомостей (даних), внесених до Реєстру будівельної діяльності електронної системи;

2) у випадках, визначених законодавством, внесення відомостей та створення документів;

3) отримання статистичних даних;

4) листування з користувачами електронної системи.

{Порядок доповнено пунктом 1743 згідно з Постановою КМ № 747 від 01.07.2022}

1744. Через електронний кабінет посадової особи місцевої державної адміністрації залежно від доступу здійснюється:

1) внесення розпорядження про демонтаж будівель і споруд, які за результатами обстеження визнані аварійно небезпечними і такими, що становлять загрозу життю людей (крім об’єктів оборонного і спеціального призначення, об’єктів культурної спадщини та об’єктів, на які поширюється дія Закону України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку”), та у випадках, визначених законодавством, внесення інших відомостей та створення документів;

2) доступ до відомостей (даних), внесених до Реєстру будівельної діяльності електронної системи;

3) отримання статистичних даних;

4) листування з користувачами електронної системи, держателем та технічним адміністратором;

5) створення, завантаження та підписання документів;

{Пункт 1744 доповнено підпунктом 5 згідно з Постановою КМ № 953 від 27.08.2022}

6) створення та подання запиту до уповноваженого органу містобудування та архітектури про отримання висновку про можливість/неможливість розміщення на земельній ділянці виробничих потужностей підприємств, переміщених (евакуйованих) із зони бойових дій, або об’єктів для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб;

{Пункт 1744 доповнено підпунктом 6 згідно з Постановою КМ № 953 від 27.08.2022}

7) завантаження програм комплексного відновлення області.

{Пункт 1744 доповнено підпунктом 7 згідно з Постановою КМ № 953 від 27.08.2022}

{Порядок доповнено пунктом 1744 згідно з Постановою КМ № 747 від 01.07.2022}

1745. Через електронний кабінет посадової особи органу місцевого самоврядування та посадової особи виконавчого органу органу місцевого самоврядування залежно від доступу здійснюється:

{Абзац перший пункту 1745 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 727 від 18.07.2023}

1) внесення розпорядження про демонтаж будівель і споруд, які за результатами обстеження визнані аварійно небезпечними і такими, що становлять загрозу життю людей (крім об’єктів оборонного і спеціального призначення, об’єктів культурної спадщини та об’єктів, на які поширюється дія Закону України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку”), та у випадках, визначених законодавством, внесення інших відомостей та створення документів;

2) доступ до відомостей (даних), внесених до Реєстру будівельної діяльності електронної системи;

3) отримання статистичних даних;

4) листування з користувачами електронної системи, держателем та технічним адміністратором;

5) внесення розпорядження про затвердження схеми розміщення тимчасових споруд для життєзабезпечення населення.

{Пункт 1745 доповнено підпунктом 5 згідно з Постановою КМ № 904 від 04.08.2023}

{Порядок доповнено пунктом 1745 згідно з Постановою КМ № 747 від 01.07.2022}

1746. Через електронний кабінет посадової особи військової адміністрації, військово-цивільної адміністрації залежно від доступу здійснюється:

1) внесення розпорядження про демонтаж будівель і споруд, які за результатами обстеження визнані аварійно небезпечними і такими, що становлять загрозу життю людей (крім об’єктів оборонного і спеціального призначення, об’єктів культурної спадщини та об’єктів, на які поширюється дія Закону України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку”), та у випадках, визначених законодавством, внесення інших відомостей та створення документів;

2) доступ до відомостей (даних), внесених до Реєстру будівельної діяльності електронної системи;

3) отримання статистичних даних;

4) листування з користувачами електронної системи, держателем та технічним адміністратором;

5) створення, завантаження та підписання документів;

{Пункт 1746 доповнено підпунктом 5 згідно з Постановою КМ № 953 від 27.08.2022}

6) створення та подання запиту до уповноваженого органу містобудування та архітектури про отримання висновку про можливість/неможливість розміщення на земельній ділянці виробничих потужностей підприємств, переміщених (евакуйованих) із зони бойових дій, або об’єктів для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб;

{Пункт 1746 доповнено підпунктом 6 згідно з Постановою КМ № 953 від 27.08.2022}

7) завантаження програм комплексного відновлення області;

{Пункт 1746 доповнено підпунктом 7 згідно з Постановою КМ № 953 від 27.08.2022}

8) погодження схем розміщення тимчасових споруд для життєзабезпечення населення.

{Пункт 1746 доповнено підпунктом 8 згідно з Постановою КМ № 904 від 04.08.2023}

{Порядок доповнено пунктом 1746 згідно з Постановою КМ № 747 від 01.07.2022}

1747. Через електронний кабінет публічного реєстратора здійснюється:

1) доступ до відомостей (даних), внесених до Реєстру будівельної діяльності електронної системи;

2) у випадках, визначених законодавством, внесення відомостей та створення документів;

3) отримання статистичних даних;

4) листування з користувачами електронної системи, держателем та технічним адміністратором.

{Порядок доповнено пунктом 1747 згідно з Постановою КМ № 747 від 01.07.2022}

1748. Через електронний кабінет нотаріуса здійснюється:

1) доступ до відомостей (даних), внесених до Реєстру будівельної діяльності електронної системи;

2) у випадках, визначених законодавством, внесення відомостей та створення документів;

3) отримання статистичних даних;

4) листування з користувачами електронної системи, держателем та технічним адміністратором.

{Порядок доповнено пунктом 1748 згідно з Постановою КМ № 747 від 01.07.2022}

1749. Через електронний кабінет розробника проектної документації на будівництво (генерального проектувальника, проектувальника) здійснюється:

1) доступ до відомостей (даних), внесених до Реєстру будівельної діяльності електронної системи;

2) у випадках, визначених законодавством, внесення відомостей та створення документів;

3) отримання статистичних даних;

4) листування з користувачами електронної системи, держателем та технічним адміністратором;

5) внесення схеми розміщення тимчасових споруд для життєзабезпечення населення.

{Пункт 1749 доповнено підпунктом 5 згідно з Постановою КМ № 904 від 04.08.2023}

{Порядок доповнено пунктом 1749 згідно з Постановою КМ № 747 від 01.07.2022}

17410. Через електронний кабінет інженера-консультанта здійснюється:

1) доступ до відомостей (даних), внесених до Реєстру будівельної діяльності електронної системи;

2) у випадках, визначених законодавством, внесення відомостей та створення документів;

3) отримання статистичних даних;

4) листування з користувачами електронної системи, держателем та технічним адміністратором.

{Порядок доповнено пунктом 17410 згідно з Постановою КМ № 747 від 01.07.2022}

17411. Через електронний кабінет посадової особи органу з сертифікації персоналу, акредитованого відповідно до Закону України “Про акредитацію органів з оцінки відповідності”, які здійснюють сертифікацію виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, здійснюється:

1) доступ до відомостей (даних), внесених до Реєстру будівельної діяльності електронної системи;

2) внесення відомостей про осіб, які отримали сертифікати за напрямом професійної атестації в органах із сертифікації персоналу, акредитованих відповідно до Закону України “Про акредитацію органів з оцінки відповідності”;

3) отримання статистичних даних;

4) листування з користувачами електронної системи, держателем та технічним адміністратором.

{Порядок доповнено пунктом 17411 згідно з Постановою КМ № 747 від 01.07.2022}

17412. Через електронний кабінет виконавчих органів сільських, селищних, міських рад здійснюється:

1) створення, завантаження та підписання документів;

2) створення та подання запиту до уповноваженого органу містобудування та архітектури про отримання висновку про можливість/неможливість розміщення на земельній ділянці виробничих потужностей підприємств, переміщених (евакуйованих) із зони бойових дій, або об’єктів для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб;

3) завантаження програм комплексного відновлення території територіальної громади (її частини);

4) листування з користувачами електронної системи, держателем та технічним адміністратором;

5) створення рішення про переведення дачного чи садового будинку в жилий будинок або про відмову в такому переведенні.

{Пункт 17412 доповнено підпунктом 5 згідно з Постановою КМ № 727 від 18.07.2023}

{Порядок доповнено пунктом 17412 згідно з Постановою КМ № 953 від 27.08.2022}

17413. Через електронний кабінет уповноваженої особи саморегулівної організації у сфері енергоефективності здійснюється:

1) доступ до відомостей (даних), внесених до Реєстру будівельної діяльності електронної системи;

2) внесення відомостей та створення документів, передбачених законодавством;

3) листування з користувачами електронної системи, держателем і технічним адміністратором;

4) отримання статистичних даних.

{Порядок доповнено пунктом 17413 згідно з Постановою КМ № 727 від 18.07.2023}

Надсилання електронних документів/відомостей, повідомлень та ознайомлення з електронними документами/відомостями,
повідомленнями за допомогою електронної системи

175. З дня авторизації користувача в електронному кабінеті листування або надсилання/отримання електронного документа, відомостей, повідомлення між ним та іншими користувачами електронного кабінету здійснюється виключно через такий електронний кабінет, якщо інше не визначено законодавством.

176. Електронний документ, відомості, повідомлення, надіслані до електронного кабінету, вважаються отриманими користувачем, якщо вони сформовані з дотриманням вимог Законів України “Про електронні документи та електронний документообіг” та “Про електронні довірчі послуги” і є доступними в електронному кабінеті. Сповіщення про надходження документа відправляється автоматично програмними засобами електронної системи на адресу електронної пошти користувача електронного кабінету.

177. Підтвердженням надходження та доступності електронного документа, відомостей, повідомлення користувачу електронного кабінету є повідомлення про доставку в текстовому форматі, що відправляється з електронного кабінету такого користувача автоматично програмними засобами електронної системи до електронного кабінету відправника – користувача електронного кабінету. Повідомлення про доставку містить дату та час доставки електронного документа, відомостей користувачу електронного кабінету.

Датою отримання електронного документа, відомостей, повідомлення є дата, зазначена у повідомленні про доставку. У разі коли доставка документа відбулася у неробочий час робочого дня або у неробочий день, датою отримання електронного документа/відомостей користувачем електронного кабінету вважається наступний робочий день. Якщо доставка відбулася у вихідний чи святковий день, датою отримання електронного документа/відомостей користувачем електронного кабінету вважається перший робочий день, що настає за вихідним або святковим днем.

178. Доступ замовників до результатів адміністративних та інших послуг у сфері будівництва, що надаються за допомогою електронної системи, здійснюється залежно від способу подачі заяви: через електронний кабінет або електронний кабінет користувача Єдиного державного веб-порталу електронних послуг “Портал Дія”.

Портал електронної системи Перелік інформації, доступ до якої забезпечується в загальному порядку

179. Портал електронної системи є компонентом електронної системи, який забезпечує:

1) доступ користувачів до електронного кабінету;

2) перегляд заявником стану розгляду поданих заяв/документів у режимі реального часу;

3) доступ заявника до результатів адміністративних та інших послуг у сфері будівництва, що надаються за допомогою електронної системи;

4) оприлюднення та відкритий доступ у режимі реального часу будь-яких фізичних та юридичних осіб до відомостей та документів Реєстру будівельної діяльності електронної системи (у тому числі проектної документації на будівництво об’єктів), відомостей та документів, отриманих за допомогою електронної системи з інших державних електронних інформаційних ресурсів у порядку електронної інформаційної взаємодії, у тому числі у розрізі кожного об’єкта будівництва та закінченого будівництвом об’єкта (крім реєстраційних номерів облікових карток платників податків, паспортних даних, місця проживання фізичної особи, договорів про надання послуг, документів, поданих фізичними та юридичними особами для отримання послуг);

5) доступ будь-яких фізичних та юридичних осіб до публічних інформаційних ресурсів містобудівного кадастру;

6) відображення об’єктів будівництва та закінчених будівництвом об’єктів на картографічній основі;

7) автоматизоване електронне консультування в режимі реального часу з питань надання адміністративних послуг у сфері будівництва та здійснення заходів державного архітектурно-будівельного контролю;

8) оприлюднення та відкритий доступ із можливістю пошуку за датою прийняття та/або номером, назвою, контекстом, найменуванням органу, який видав документ, галуззю економічної діяльності, видом будівельних робіт та іншими параметрами пошуку для будь-яких фізичних та юридичних осіб до:

будівельних норм;

обов’язкових до виконання національних/державних стандартів і кодексів усталеної практики, обов’язковість застосування яких встановлена нормативно-правовими актами, а також національних стандартів, розроблених за рахунок бюджетних коштів (здійснюється шляхом посилання на текст відповідного документа, розміщеного на офіційному веб-сайті державного підприємства “УкрНДНЦ” відповідно до частини третьої статті 23 Закону України “Про стандартизацію”);

інших нормативних документів технічного характеру, які є обов’язковими до виконання відповідно до закону;

{Підпункт 8 пункту 179 в редакції Постанови КМ № 727 від 18.07.2023}

81) текстів європейських документів із визначення прийнятності або посилання на офіційний веб-сайт європейської організації органів із визначення технічної прийнятності;

{Пункт 179 доповнено підпунктом 81 згідно з Постановою КМ № 727 від 18.07.2023}

9) оприлюднення та відкритий доступ будь-яких фізичних та юридичних осіб до нормативно-правових актів (крім актів, що мають гриф обмеження доступу), дотримання яких перевіряється під час здійснення заходів контролю;

10) доступ будь-яких фізичних та юридичних осіб до публічних інформаційних ресурсів містобудівного кадастру всіх рівнів;

11) подання повідомлення про технічні, програмно-апаратні та методичні помилки, виявлені в роботі електронної системи.

180. Портал електронної системи має офіційну адресу в Інтернеті – e-construction.gov.ua.

181. Користування порталом електронної системи та доступ до відомостей, що містяться в електронній системі, здійснюється на безоплатній основі.

182. Доступ через портал електронної системи до проектної документації на будівництво об’єктів, що підлягає завантаженню до електронної системи, здійснюється у режимі читання без можливості копіювання із застереженням, що така проектна документація є об’єктом авторського права відповідно до розділу VI Закону України “Про архітектурну діяльність” у випадку, коли автором або іншою особою, якій належать майнові права, надано дозвіл на публічне використання його твору. Доступ до проектної документації на будівництво об’єктів у повному доступі надається користувачам, до компетенції яких належить опрацювання відповідної проектної документації.

183. Для відображення геопросторової інформації на порталі електронної системи використовується картографічна основа Державного земельного кадастру, містобудівних кадастрів, Національної інфраструктури геопросторових даних.

184. Контрольні примірники будівельних норм, національні/державні стандарти та кодекси усталеної практики, галузеві нормативні документи, прийняті до набрання чинності Законом України від 5 червня 2014 р. № 1315-VII “Про стандартизацію”, інші нормативні документи технічного характеру, які є обов’язковими для виконання відповідно до законодавства, оприлюднюються на порталі електронної системи з урахуванням таких вимог:

1) оприлюднення документів у повному обсязі з можливістю завантаження таких контрольних примірників;

2) наявність структури документа (можливість здійснення навігації за його окремими положеннями).

З метою забезпечення доступності будівельних норм, національних/державних стандартів та кодексів усталеної практики, галузевих нормативних документів, прийнятих до набрання чинності Законом України від 5 червня 2014 р. № 1315-VII “Про стандартизацію”, інших нормативних документів технічного характеру, які є обов’язковими для виконання відповідно до законодавства, оприлюднюються на порталі електронної системи з урахуванням таких вимог:

оприлюднення текстів документів у контрольному стані (актуалізація документа в останній редакції із внесеними змінами);

забезпечення версійності документа, в тому числі майбутніх редакцій документа;

забезпечення інтерактивних посилань на пов’язані документи, норми та положення норм даного та інших документів, додатків до документа;

забезпечення повнотекстового пошуку в документах;

можливість друку та експорту документа в форматах PDF, DOC, HTML;

публікація структурованих даних окремими документами (RDF, XML, JSON, CSV, XLS(X), ODS, YAML) з можливістю їх завантаження.

Сервіси порталу електронної системи

185. Портал електронної системи забезпечує розміщення та використання всіма користувачами:

1) сервісу пошуку відомостей;

2) сервісу розрахунку класу наслідків (відповідальності) об’єктів будівництва, будівель і споруд;

3) сервісу заповнення форм документів, що подаються замовниками для отримання адміністративних послуг у сфері будівництва;

4) сервісу конвертації файлів формату shapefile у формат GeoJSON;

5) сервісу перевірки документів, що були створені з використанням електронної системи, який полягає у відображенні відомостей про такий документ на порталі електронної системи у разі зчитування двовимірного матричного штрих-коду, що міститься на відповідному документі;

6) сервісу автоматизованого електронного консультування в режимі реального часу з питань надання адміністративних послуг та інших послуг у сфері будівництва або здійснення заходів державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду;

7) сервісу автоматичної перевірки відповідності структури електронного файла містобудівної документації встановленим вимогам та публічного обговорення проектів містобудівної документації;

8) сервісу відображення відомостей та документів Реєстру будівельної діяльності електронної системи на картографічній основі.

186. Використання сервісів здійснюється без необхідності реєстрації та авторизації користувачів з можливістю завантаження та роздрукування результатів їх роботи.

Параметри пошуку відомостей на порталі електронної системи

187. Пошук відомостей на порталі електронної системи здійснюється за одним або декількома з таких параметрів:

1) щодо об’єкта будівництва (закінченого будівництвом об’єкта):

ідентифікатор об’єкта будівництва (закінченого будівництвом об’єкта);

кадастровий номер земельної ділянки;

адреса об’єкта будівництва, адреса об’єкта нерухомого майна;

2) щодо фізичної особи:

прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності);

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті);

3) щодо юридичної особи:

повне або скорочене найменування юридичної особи;

ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ;

3) щодо документа:

назва документа;

дата прийняття;

видавець документа;

номер документа;

реєстраційний номер в Реєстрі будівельної діяльності електронної системи.

188. Портал електронної системи повинен забезпечувати можливість пошуку відомостей за текстовим запитом та відбір об’єктів (фільтрація) з такими параметрами:

1) параметр запиту за діапазоном дат (для даних, які містять поле “дата”);

2) параметр запиту з випадаючим списком;

3) параметр запиту для вибору декількох варіантів;

4) параметр запиту з числовим діапазоном;

5) параметр запиту з вибором просторового охоплення (для відомостей, які містять просторову локалізацію).

189. Портал електронної системи повинен забезпечувати юридичним та фізичним особам можливість пошуку відомостей про присвоєння (зміну) адреси (у тому числі копії таких рішень), у тому числі за:

1) адміністративно-територіальною одиницею (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район у місті, селище і село);

2) датою або періодом прийняття рішення;

3) кадастровим номером земельної ділянки, на якій розташований об’єкт;

4) ідентифікатором об’єкта будівництва та закінченого будівництвом об’єкта;

5) реквізитом адреси об’єкта будівництва, об’єкта нерухомого майна.

Копії рішень про присвоєння (зміну) адреси, які завантажуються до системи, не повинні містити персональних даних.

Автоматизоване електронне консультування в режимі реального часу з питань надання адміністративних послуг або здійснення заходів державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду

190. Консультування замовників з питань надання адміністративних послуг та інших послуг у сфері будівництва або здійснення заходів державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду здійснюється безоплатно за допомогою онлайн-сервісу – інтерактивного модуля електронної системи (далі – чат-бот), розміщеного на порталі електронної системи.

191. Програмними засобами чат-бота автоматично забезпечується надання відповідей на найпоширеніші запитання щодо надання адміністративних послуг та інших послуг у сфері будівництва або здійснення заходів державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду.

192. Для отримання консультації замовник у чат-боті самостійно обирає найменування адміністративної послуги або запитання щодо здійснення заходів державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, заповнює відповідне поле шляхом формулювання запитання із запропонованих варіантів програмними засобами.

193. Програмними засобами чат-бота автоматично забезпечується пошук/підбір максимально наближеної відповіді на запитання та в режимі реального часу надається відповідь замовнику, яка має інформаційний характер.

{Додатки 1-11 до Порядку}

{Додатки із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 958 від 15.09.2021, № 953 від 27.08.2022, № 727 від 18.07.2023}
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 червня 2021 р. № 681

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461 “Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 32, ст. 1359; 2015 р., № 78, ст. 2599, № 89, ст. 2969; 2017 р., № 12, ст. 333, № 49, ст. 1530; 2018 р., № 37,  ст. 1309; 2019 р., № 36, ст. 1260; 2020 р., № 26, ст. 966, № 55, ст. 1724;  2021 р., № 30, ст. 1740):

1) у Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженому зазначеною постановою:

абзац другий пункту 1 виключити;

пункт 2 викласти в такій редакції:

“2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

повнота даних – інформація, зазначена замовником у поданих за встановленою формою документах, що за змістом достатня для прийняття рішення про реєстрацію декларації;

технічне обстеження – комплекс заходів, спрямованих на встановлення технічного стану будівельних конструкцій та інженерних мереж об’єкта з метою визначення можливості або неможливості його надійної та безпечної експлуатації.

Інші терміни вживаються в цьому Порядку в значенні, наведеному у Законі України “Про регулювання містобудівної діяльності”.”;

доповнити Порядок пунктом 3такого змісту:

“31. Документи для прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів подаються за вибором замовника до відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю:

1) в електронній формі через електронний кабінет або іншу державну інформаційну систему, інтегровану з електронним кабінетом, користувачами якої є замовник та відповідний орган державного архітектурно-будівельного контролю;

2) у паперовій формі або поштовим відправленням з описом вкладення через центри надання адміністративних послуг.

Під час прийняття документів у замовників адміністратори центрів надання адміністративних послуг через кабінет на Порталі Дія або електронний кабінет користувача створюють заявку з накладанням електронного підпису, завантажують до кабінету шляхом сканування документи, що подані заявником, та надсилають до відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю.

Виключно в електронній формі через електронний кабінет або іншу державну інформаційну систему, інтегровану з електронним кабінетом, користувачами якої є замовник та відповідний орган державного архітектурно-будівельного контролю, подаються документи для прийняття в експлуатацію об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками (крім об’єктів, на які поширюється дія Закону України “Про державну таємницю”).

Подання та отримання документів щодо об’єктів, на які поширюється дія Закону України “Про державну таємницю”, здійснюється в паперовій формі з дотриманням вимог Закону України “Про державну таємницю”.

Створення та подання електронних документів, завантаження документів, необхідних для отримання адміністративних та інших послуг у сфері будівництва, отримання відомостей (даних) про стан розгляду електронних документів та результати їх розгляду здійснюється через електронний кабінет відповідно до Порядку ведення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 червня 2021 р. № 681.”;

у пункті 4:

в абзаці третьому слово “Держсервісбуду” замінити словом “ДІАМ”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Держархбудінспекція продовжує здійснювати повноваження та функції до завершення здійснення заходів з утворення ДІАМ.”;

доповнити Порядок пунктом 41 такого змісту:

“41. Центри надання адміністративних послуг повертають замовнику документи, які були надіслані рекомендованим листом до центру надання адміністративних послуг, та інформують замовника щодо внесення до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва таких документів та надсилання їх до відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю.

За зверненням замовника орган, що здійснює розгляд документів, повертає без розгляду подані документи, якщо до моменту надходження заяви не було прийнято рішення. У випадку надходження декількох однакових ідентичних документів щодо одного і того ж об’єкта розгляд таких документів проводиться одночасно, рішення приймається щодо одного документа, а інші ідентичні документи повертаються без розгляду.”;

у пункті 10:

абзац восьмий викласти в такій редакції:

“На підставі інформації, отриманої під час технічного обстеження, з урахуванням виду, складності, технічних та інших особливостей об’єкта, проведених заходів, передбачених цим пунктом, а також даних технічного паспорта, проектної та іншої технічної документації на об’єкт (за наявності) виконавець проводить оцінку технічного стану об’єкта  та створює з використанням Реєстру будівельної діяльності  (e-construction.gov.ua) звіт про проведення технічного обстеження об’єкта з метою визначення можливості або неможливості його надійної та безпечної експлуатації у разі визнання судом права власності на самочинно збудований об’єкт.”;

абзац дев’ятий виключити;

пункт 101 виключити;

у пункті 15:

абзац перший виключити;

абзаци другий і третій замінити абзацами такого змісту:

“Реєстрація декларації або видача сертифіката здійснюється з використанням Реєстру будівельної діяльності з дотриманням вимог Законів України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” та “Про адміністративні послуги”.

Орган державного архітектурно-будівельного контролю під час реєстрації декларації або видачі сертифіката проставляє відмітку про місцезнаходження об’єкта на картографічній основі (у разі коли така відмітка не проставлена на картографічній основі до реєстрації декларації або видачі сертифіката).

Доступ до даних Реєстру будівельної діяльності здійснюється безоплатно через портал Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

Відкритий доступ у режимі реального часу користувачів до інформації, що міститься в Реєстрі будівельної діяльності, здійснюється безоплатно.”;

абзац перший пункту 17 викласти в такій редакції:

“17. Замовник (його уповноважена особа) заповнює і подає до відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю один примірник декларації:”;

пункт 18 викласти в такій редакції:

“18. Орган державного архітектурно-будівельного контролю протягом десяти робочих днів з дня надходження декларації перевіряє повноту даних, зазначених у декларації, та забезпечує внесення інформації, зазначеної у декларації, до реєстру.

У випадках, встановлених у Порядку ведення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, у разі подання декларації через електронний кабінет користувача Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (далі – електронний кабінет) внесення до Реєстру будівельної діяльності інформації, зазначеної у декларації, та проставлення відмітки про місцезнаходження об’єкта здійснюється в режимі реального часу автоматично програмними засобами Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (далі – електронна система).”;

абзац другий пункту 19 замінити абзацами такого змісту:

“Відомості про повернення декларації підлягають внесенню до Реєстру будівельної діяльності.

Копія декларації, яка подана в паперовій формі, зберігається в органі державного архітектурно-будівельного контролю.”;

пункт 22 викласти в такій редакції:

“22. У разі виявлення органом державного архітектурно-будівельного контролю наведених у декларації недостовірних даних (встановлення факту, що на дату реєстрації декларації інформація, яка зазначалася в ній, не відповідала дійсності, та/або виявлення розбіжностей між даними, зазначеними у декларації), які не є підставою вважати об’єкт самочинним будівництвом відповідно до статті 391 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, орган державного архітектурно-будівельного контролю письмово в паперовій або електронній формі через електронний кабінет повідомляє замовнику (його уповноваженій особі) протягом одного робочого дня з дня такого виявлення.

Замовник (його уповноважена особа) протягом трьох робочих днів з дня отримання від органу державного архітектурно-будівельного контролю повідомлення про виявлення недостовірних даних або самостійного виявлення технічної помилки (описки, друкарської, граматичної, арифметичної помилки) у поданій декларації зобов’язаний надіслати до відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю декларацію за формою згідно з додатками 2, 3 і 5 з виправленими (достовірними) даними щодо інформації, яка потребує змін.

Орган державного архітектурно-будівельного контролю протягом трьох робочих днів з дня отримання від замовника декларації, визначеної абзацом другим цього пункту, забезпечує внесення інформації, зазначеної у декларації, до Реєстру будівельної діяльності.

У разі наявності підстав, зазначених в абзацах першому і другому цього пункту, для внесення змін у зареєстровану в установленому порядку декларацію щодо об’єкта, який належить до III категорії складності (клас наслідків (відповідальності) СС2), замовник подає через електронний кабінет заяву в довільній формі, до якої додаються засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують зміни.

Орган державного архітектурно-будівельного контролю розглядає подані документи протягом десяти робочих днів з дня їх надходження та вносить відповідну інформацію до Реєстру будівельної діяльності.

У разі подання документів через електронний кабінет розгляд поданих документів та внесення відповідної інформації до Реєстру будівельної діяльності здійснюється протягом п’яти робочих днів з дня їх надходження.

До замовника, який самостійно виявив допущену технічну помилку і в порядку, передбаченому цим пунктом, подав відповідну декларацію, штрафні санкції за раніше подану з помилками декларацію або виявлені в ній недостовірні дані не застосовуються.

У разі виявлення відповідним органом державного архітектурно-будівельного контролю наведених у зареєстрованій декларації недостовірних даних (встановлення факту, що на дату реєстрації декларації інформація, яка зазначалася в ній, не відповідала дійсності, та/або виявлення розбіжностей між даними, зазначеними у декларації), які є підставою вважати об’єкт самочинним будівництвом, зокрема, якщо він збудований або будується на земельній ділянці, що не була відведена для цієї мети, або без відповідного документа, який дає право виконувати будівельні роботи, чи без затвердженого в установленому порядку проекту або будівельного паспорта, а також набрання законної сили судовим рішенням про скасування містобудівних умов та обмежень відповідний орган державного архітектурно-будівельного контролю звертається до суду із позовом про скасування реєстрації декларації.

Орган державного архітектурно-будівельного контролю скасовує реєстрацію декларації за рішенням суду про скасування реєстрації декларації, що набрало законної сили.

Про скасування реєстрації декларації замовнику письмово в паперовій або електронній формі через електронний кабінет повідомляється протягом трьох робочих днів з дня її скасування.

Після скасування реєстрації декларації замовник має право повторно подати її згідно з вимогами, встановленими пунктом 17 цього Порядку.”;

пункти 23 і 24 викласти в такій редакції:

“23. Сертифікат видається органом державного архітектурно-будівельного контролю з використанням Реєстру будівельної діяльності.

24. Для отримання сертифіката замовник (його уповноважена особа) подає до відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю заяву про прийняття в експлуатацію об’єкта та видачу сертифіката, до якої додається акт готовності об’єкта до експлуатації та документ або інформація (реквізити платежу) про внесення плати.”;

у пункті 25:

абзаци перший і другий викласти в такій редакції:

“25. Орган державного архітектурно-будівельного контролю приймає подані замовником заяву, акт готовності об’єкта до експлуатації та вчиняє дії у межах законодавства щодо з’ясування питання достовірності відомостей у поданих документах, відповідності об’єкта проектній документації, вимогам будівельних норм, стандартів і правил на основі чек-листа за результатами виїзного огляду об’єкта будівництва на місцевості з фотофіксацією об’єкта під час прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта, який виготовляється з використанням Реєстру будівельної діяльності.

Під час такого огляду посадова особа органу державного архітектурно-будівельного контролю з’ясовує наявність виконавчої документації в обсязі, передбаченому державними будівельними нормами, та матеріалів технічної інвентаризації згідно з чек-листом за результатами виїзного огляду об’єкта будівництва на місцевості з фотофіксацією об’єкта під час прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта, а також здійснює фото- та відеофіксацію.”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“За результатами розгляду документів, поданих для прийняття в експлуатацію об’єкта та видачі сертифіката, складається довідка, яка виготовляється з використанням Реєстру будівельної діяльності.”;

абзац перший пункту 26 після слів “може звернутися” доповнити словами “, зокрема з використанням електронного кабінету користувача Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва,”;

пункт 27 викласти в такій редакції:

“27. Орган державного архітектурно-будівельного контролю протягом десяти робочих днів з дати подання заяви приймає рішення про видачу сертифіката або про відмову в його видачі.

Сертифікат створюється виключно з використанням Реєстру будівельної діяльності.

Підставою для відмови у видачі сертифіката є:

неподання документів, необхідних для прийняття рішення про видачу сертифіката;

виявлення недостовірних відомостей у поданих документах;

невідповідність об’єкта проектній документації на будівництво такого об’єкта та/або вимогам будівельних норм, стандартів і правил, зокрема щодо доступності об’єкта для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;

невиконання вимог, передбачених Законом України “Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання”, щодо оснащення будівлі вузлами обліку відповідних комунальних послуг.

У разі прийняття рішення про відмову у видачі сертифіката орган державного архітектурно-будівельного контролю надсилає замовнику (уповноваженій ним особі) програмними засобами протягом десяти робочих днів з дати подання заяви рішення з обґрунтуванням причин відмови.

Рішення про відмову у видачі сертифіката виготовляється з використанням Реєстру будівельної діяльності та оприлюднюється на порталі автоматично програмними засобами у день його прийняття.

Після усунення недоліків, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі сертифіката, замовник може повторно звернутися до органу державного архітектурно-будівельного контролю для видачі сертифіката.”;

у додатках до Порядку:

додатки 1, 6 – 9, 91, 10 і 11 виключити;

додатки 2, 3 та 5 викласти в такій редакції:

{Редакція додатків 2, 3 та 5}

2) пункти 4 і 5 Порядку внесення плати за видачу сертифіката, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта, та її розмір, затвердженого зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

“4. Плата за видачу сертифіката вноситься замовником шляхом перерахування коштів через банки, платіжні пристрої чи відділення поштового зв’язку або через Інтернет з використанням платіжних систем та/або програмних засобів Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва чи іншої державної інформаційної системи, інтегрованої з Єдиною державною електронною системою у сфері будівництва.

5. Підтвердженням внесення плати за видачу сертифіката є документ або інформація (реквізити платежу) про внесення плати у будь-якій формі.”.

2. У Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 466 “Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 34, ст. 1404; 2015 р., № 78, ст. 2595, № 89, ст. 2968; 2017 р., № 12, ст. 333, № 49, ст. 1525; 2018 р., № 37, ст. 1309; 2019 р., № 20, ст. 678, № 36, ст. 1260; 2020 р., № 26, ст. 966, № 55, ст. 1724):

1) абзац другий пункту 1 виключити;

2) пункт 2 викласти в такій редакції:

“2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

будівельні роботи – роботи з нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту;

підготовчі роботи – роботи з підготовки земельної ділянки, влаштування огородження будівельного майданчика та знесення будівель і споруд, порушення елементів благоустрою в межах відведеної земельної ділянки, вишукувальні роботи, роботи із спорудження тимчасових виробничих та побутових споруд, необхідних для організації і обслуговування будівництва, улаштування під’їзних шляхів, складування будівельних матеріалів, підведення тимчасових інженерних мереж, а також з винесення інженерних мереж та видалення зелених насаджень.

Виконання функцій електронного кабінету, передбачених цим Порядком, забезпечує електронний кабінет користувача Єдиного державного веб-порталу електронних послуг “Портал Дія”.

Інші терміни вживаються в цьому Порядку в значенні, наведеному в Законі України “Про регулювання містобудівної діяльності”.”;

3) у пункті 3:

в абзаці п’ятому слово “Держсервісбуду” замінити словом “ДІАМ”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Держархбудінспекція продовжує здійснювати повноваження та функції до завершення здійснення заходів з утворення ДІАМ.”;

4) пункт 41 викласти в такій редакції:

“41. Документи, що надають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, подаються за вибором замовника до відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю особисто через центр надання адміністративних послуг або через електронний кабінет шляхом подання засобами програмного забезпечення Єдиного державного веб-порталу електронних послуг або заповнюються та надсилаються рекомендованим листом з описом вкладення до центру надання адміністративних послуг.

Центри надання адміністративних послуг під час прийняття документів у замовників, адміністратори центрів надання адміністративних послуг через кабінет на Порталі Дія або електронний кабінет користувача створюють заявку з накладенням електронного підпису, завантажують до кабінету шляхом сканування документи, що подані заявником, та надсилають до відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю.

Адміністратор центру надання адміністративних послуг вносить відомості, необхідні для отримання адміністративних послуг у сфері будівництва, з використанням кабінету на Порталі Дія засобами програмного забезпечення Єдиного державного веб-порталу електронних послуг.

Центри надання адміністративних послуг повертають замовнику документи, які були надіслані рекомендованим листом до центру надання адміністративних послуг, та інформують замовника щодо внесення таких документів до електронної системи та надсилання їх до відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю.

Виключно в електронній формі через електронний кабінет або іншу державну інформаційну систему, інтегровану з електронним кабінетом, користувачами якої є замовник та відповідний орган державного архітектурно-будівельного контролю, подаються документи для отримання права на виконання підготовчих та будівельних робіт щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками (крім об’єктів, на які поширюється дія Закону України “Про державну таємницю”).

Подання та отримання документів щодо об’єктів, на які поширюється дія Закону України “Про державну таємницю”, здійснюється в паперовій формі з дотриманням вимог Закону України “Про державну таємницю”.

Створення та подання електронних документів, завантаження документів, необхідних для отримання адміністративних та інших послуг у сфері будівництва, отримання відомостей (даних) про стан розгляду електронних документів та результати їх розгляду здійснюється через електронний кабінет відповідно до Порядку ведення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 червня 2021 р. № 681.

За зверненням замовника орган, що здійснює розгляд документів, повертає без розгляду подані документи, якщо до моменту надходження заяви не було прийнято рішення. У випадку надходження декількох однакових ідентичних документів щодо одного і того ж об’єкта розгляд таких документів проводиться одночасно, рішення приймається щодо одного документа, а інші ідентичні документи повертаються без розгляду.”;

5) пункт 9 виключити;

6) пункт 10 викласти в такій редакції:

“10. Видача дозволу здійснюється з використанням Реєстру будівельної діяльності з дотриманням вимог Законів України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” та “Про адміністративні послуги”.”;

7) у пункті 12:

слова “здійснив дії щодо внесення даних до реєстру і” виключити;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“На стенді обов’язково має міститися двовимірний матричний штрихкод, зчитування якого відповідним сканером та/або розпізнавання програмними засобами надає актуальну інформацію про об’єкт будівництва, який міститься в Реєстрі будівельної діяльності, у тому числі про орган архітектурно-будівельного контролю.”;

8) пункти 13-15 викласти в такій редакції:

“13. Повідомлення про початок виконання підготовчих робіт, повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта, та повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1) (далі – повідомлення), повідомлення про зміну даних у зазначених повідомленнях за формою згідно з додатками 1, 2 і 21 подається замовником (його уповноваженою особою) до відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю.

Орган державного архітектурно-будівельного контролю протягом п’яти робочих днів з дня надходження повідомлення:

вносить інформацію, зазначену у повідомленні, до Реєстру будівельної діяльності згідно з цим Порядком;

під час внесення інформації, зазначеної у повідомленні, до Реєстру будівельної діяльності проставляє відмітку про місцезнаходження об’єкта будівництва на картографічній основі (у разі коли така відмітка не проставлена на картографічній основі до внесення інформації, зазначеної у повідомленні).

У випадках, встановлених у Порядку ведення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 23 червня 2021 р. № 681, у разі подання повідомлення через електронний кабінет внесення до Реєстру будівельної діяльності інформації, зазначеної у повідомленні, та проставлення відмітки про місцезнаходження об’єкта будівництва на картографічній основі здійснюються в режимі реального часу автоматично програмними засобами Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (далі – електронна система).

14. У разі коли право на будівництво об’єкта передано іншому замовнику або змінено осіб, відповідальних за проведення авторського і технічного нагляду, або змінено інші відомості про початок виконання підготовчих або будівельних робіт, які містяться в Реєстрі будівельної діяльності, а також у разі, коли здійснювалося коригування проектної документації на виконання будівельних робіт в установленому законодавством порядку, замовник протягом трьох робочих днів надсилає повідомлення про такі зміни до відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю.

Якщо коригування проектної документації може вплинути на визначення адреси об’єкта нового будівництва (зміна місця розташування об’єкта, головного входу тощо), у повідомленні зазначається про необхідність коригування (зміни, присвоєння, анулювання) адреси.

Продовження виконання підготовчих та будівельних робіт без подання такого повідомлення забороняється.

У разі зміни генерального підрядника чи підрядника (якщо підготовчі або будівельні роботи здійснюються без залучення субпідрядників) замовник (його уповноважена особа) повідомляє органу державного архітектурно-будівельного контролю про такі зміни через електронний кабінет.

15. У разі виявлення органом державного архітектурно-будівельного контролю недостовірних даних, наведених у надісланому повідомленні про початок виконання підготовчих робіт чи повідомленні про початок виконання будівельних робіт, які не є підставою вважати об’єкт самочинним будівництвом відповідно до статті 391 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, орган державного архітектурно-будівельного контролю письмово в паперовій або електронній формі через електронний кабінет повідомляє про це замовникові протягом одного робочого дня з дня такого виявлення.

Замовник (його уповноважена особа) протягом трьох робочих днів з дня отримання від органу державного архітектурно-будівельного контролю повідомлення про виявлення недостовірних даних або самостійного виявлення технічної помилки (описки, друкарської, граматичної, арифметичної помилки) у поданому повідомленні зобов’язаний надіслати до відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю повідомлення за формою згідно з додатком 3 з виправленими (достовірними) даними щодо інформації, яка потребує змін.

Орган державного архітектурно-будівельного контролю протягом трьох робочих днів з дня отримання від замовника повідомлення, визначеного абзацом другим цього пункту, забезпечує внесення інформації, зазначеної у повідомленні, до Реєстру будівельної діяльності.

До замовника, який самостійно виявив допущену технічну помилку і в передбаченому цим пунктом порядку подав відповідне повідомлення, штрафні санкції за раніше подане з помилками повідомлення або виявлені в ньому недостовірні дані не застосовуються.

У разі виявлення відповідним органом державного архітектурно-будівельного контролю факту подання наведених у надісланому повідомленні недостовірних даних, які є підставою вважати об’єкт самочинним будівництвом, зокрема якщо він збудований або будується на земельній ділянці, що не була відведена для цієї мети, або без відповідного документа, який дає право виконувати будівельні роботи, чи без належно затвердженого проекту або будівельного паспорта, а також у разі набрання законної сили судовим рішенням про скасування містобудівних умов та обмежень відповідний орган державного архітектурно-будівельного контролю:

видає припис про зупинення підготовчих або будівельних робіт;

звертається до суду із позовом про припинення права на виконання підготовчих або будівельних робіт, набутого на підставі поданого повідомлення, протягом двох місяців з дня закінчення строку для усунення порушень вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм і правил, визначеного у приписі про зупинення підготовчих або будівельних робіт.

Право на початок виконання підготовчих або будівельних робіт, набуте на підставі поданого повідомлення, може бути припинено відповідним органом державного архітектурно-будівельного контролю:

у разі подання замовником заяви про припинення права, набутого на підставі повідомлення про початок виконання підготовчих або будівельних робіт;

у разі отримання відомостей про ліквідацію юридичної особи, що є замовником;

на підставі судового рішення, що набрало законної сили.

Відомості про припинення або зупинення права на початок виконання підготовчих або будівельних робіт не пізніше наступного робочого дня з дня отримання заяви у паперовій формі або настання обставин, визначених абзацом шостим цього пункту, вносяться органами державного архітектурно-будівельного контролю до Реєстру будівельної діяльності та оприлюднюються на порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

Про припинення права на початок виконання підготовчих або будівельних робіт, набутого на підставі поданого повідомлення, відповідний орган державного архітектурно-будівельного контролю письмово в паперовій або електронній формі через електронний кабінет повідомляє замовнику протягом трьох робочих днів з дня припинення.

Замовник будівництва після припинення права на початок виконання підготовчих або будівельних робіт, набутого на підставі поданого повідомлення, може повторно надіслати повідомлення згідно з вимогами, встановленими пунктом 13 цього Порядку.”;

9) у пункті 151:

абзац перший викласти в такій редакції:

“151. Внесення змін, визначених пунктами 14 і 15 цього Порядку, до дозволу на виконання будівельних робіт, виданого до 11 березня 2011 р. та дійсного станом на 11 березня 2011 р., зареєстрованої в установленому порядку декларації про початок виконання підготовчих та/або будівельних робіт здійснюється шляхом заповнення повідомлення за формами згідно з додатками 1 і 21.”;

абзац третій викласти в такій редакції:

“Орган державного архітектурно-будівельного контролю забезпечує внесення інформації, зазначеної у повідомленні, до Реєстру будівельної діяльності згідно з цим Порядком. У випадках, встановлених у Порядку ведення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, у разі подання повідомлення через електронний кабінет внесення до Реєстру будівельної діяльності інформації, зазначеної у повідомленні, здійснюється в день його надходження автоматично за допомогою програмних засобів.”;

в абзаці п’ятому слова “через центр надання адміністративних послуг чи через електронний кабінет шляхом подання засобами програмного забезпечення Єдиного державного веб-порталу електронних послуг або заповнює та надсилає повідомлення рекомендованим листом з описом вкладення до центру надання адміністративних послуг” замінити словами “через електронний кабінет”;

10) у пункті 27 слова і цифру “за формою, наведеною у додатку 9 до цього Порядку” замінити словами “з використанням Реєстру будівельної діяльності”;

11) пункт 28 викласти в такій редакції:

“28. Замовник (його уповноважена особа) подає до відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю заяву через електронний кабінет.

До заяви додаються:

копія документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або копія договору суперфіцію;

копія розпорядчого документа щодо комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду у разі здійснення комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду на замовлення органів державної влади чи органів місцевого самоврядування на відповідних землях державної чи комунальної власності (замість копії документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою);

проектна документація на будівництво, розроблена та затверджена в установленому законодавством порядку;

копія документа, що посвідчує право власності на будинок чи споруду, або згода його власника (співвласників), засвідчена у встановленому законодавством порядку, на проведення будівельних робіт у разі здійснення реконструкції, реставрації чи капітального ремонту;

копії документів про призначення осіб, відповідальних за виконання будівельних робіт, та осіб, які здійснюють авторський і технічний нагляд;

інформація про інженера-консультанта (у разі його залучення);

інформація про ліцензію, що дає право на виконання будівельних робіт, та кваліфікаційні сертифікати;

результати оцінки впливу на довкілля у випадках, визначених Законом України “Про оцінку впливу на довкілля”.

Копія документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, копія договору суперфіцію або копія документа, що посвідчує право власності на будинок чи споруду, не подається у разі, коли державна реєстрація такого права здійснювалася у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. У цьому випадку інформація про документ, який посвідчує відповідне речове право, зазначається у заяві про видачу дозволу на виконання будівельних робіт.

Під час подання заяви через електронний кабінет автоматично програмними засобами здійснюється аналіз даних, зазначених у заяві та поданих документах, на їх повноту, відповідність формату, логічність та достовірність. За результатами такого аналізу формується чек-лист, до якого включається перелік питань, що підлягають перевірці посадовою особою органу архітектурно-будівельного контролю, для прийняття рішення щодо видачі дозволу або відмови у його видачі.”;

12) пункти 28і 28виключити;

13) пункти 29 і 30 викласти в такій редакції:

“29. Орган державного архітектурно-будівельного контролю протягом п’яти робочих днів з дня реєстрації заяви:

видає дозвіл на виконання будівельних робіт або відмовляє у його видачі з використанням Реєстру будівельної діяльності;

під час видачі дозволу на виконання будівельних робіт проставляє відмітку про місцезнаходження об’єкта будівництва на картографічній основі (у разі коли така відмітка не проставлена на картографічній основі до видачі дозволу).

30. Підставою для відмови у видачі дозволу на виконання будівельних робіт є:

1) неподання документів, необхідних для прийняття рішення про видачу такого дозволу;

2) невідповідність поданих документів вимогам законодавства:

невідповідність цільового призначення земельної ділянки;

наявність у поданих документах порушень містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, зокрема дотримання вимог висотності (блакитна лінія), щільності населення, планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони), дотримання охоронних зон об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури та об’єктів підвищеної небезпеки (червоні та жовті лінії), а також зелених насаджень (зелена лінія);

3) виявлення недостовірних відомостей у поданих документах;

4) результати оцінки впливу на довкілля у випадках, визначених Законом України “Про оцінку впливу на довкілля”.”;

14) пункти 31, 311 і 312 викласти в такій редакції:

“31. Відмова у видачі дозволу на виконання будівельних робіт створюється органом державного архітектурно-будівельного контролю з використанням Реєстру будівельної діяльності.

У день створення з використанням Реєстру будівельної діяльності відмови у видачі дозволу на виконання будівельних робіт програмні засоби забезпечують її автоматичне подання до електронного кабінету відповідного замовника.

Замовник може після усунення недоліків, що спричинили прийняття рішення про відмову у видачі дозволу на виконання будівельних робіт, повторно звернутися до органу державного архітектурно-будівельного контролю щодо видачі такого дозволу.

Відмова у видачі дозволу на виконання будівельних робіт оприлюднюється на порталі електронної системи автоматично програмними засобами в день її створення.

311. У разі коли в установлений строк органом державного архітектурно-будівельного контролю не видано дозвіл на виконання будівельних робіт або відмову в його видачі, замовник звертається до ДІАМ для вжиття протягом десяти робочих днів заходів, пов’язаних з видачею зазначеного дозволу або відмовою в його видачі.

Якщо протягом зазначеного строку не буде видано дозвіл на виконання будівельних робіт або відмову в його видачі, право на виконання будівельних робіт виникає на десятий робочий день з дня реєстрації звернення, надісланого через електронний кабінет, а дозвіл вважається виданим.

312. Дозвіл на виконання будівельних робіт може бути анульовано органом державного архітектурно-будівельного контролю:

1) у разі подання замовником заяви про анулювання дозволу на виконання будівельних робіт;

2) у разі наявності відомостей про ліквідацію юридичної особи, яка є замовником;

3) на підставі судового рішення, що набрало законної сили, про скасування містобудівних умов та обмежень та/або припинення права на виконання будівельних робіт.

Відомості про анулювання дозволу на виконання будівельних робіт з підстав, визначених підпунктами 1 і 2 цього пункту, включаються до Реєстру будівельної діяльності автоматично з присвоєнням реєстраційного номера в цьому Реєстрі та оприлюднюються на порталі електронної системи.

Дозвіл на виконання будівельних робіт вважається анульованим з дати внесення відомостей про анулювання такого дозволу до Реєстру будівельної діяльності.

У день анулювання дозволу на виконання будівельних робіт з використанням Реєстру будівельної діяльності програмні засоби забезпечують автоматичне подання відомостей про таке анулювання до електронного кабінету відповідного замовника.”;

15) пункт 31виключити;

16) пункт 33 викласти в такій редакції:

“33. У разі коли право на будівництво об’єкта передано іншому замовникові або змінено генерального підрядника чи підрядника (якщо будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників), а також у разі, коли здійснюється коригування проектної документації, замовник протягом трьох робочих днів повідомляє про такі зміни відповідному органу державного архітектурно-будівельного контролю з поданням засвідчених у встановленому порядку копій документів, що підтверджують зазначені зміни. Якщо коригування проектної документації може вплинути на визначення адреси об’єкта нового будівництва (зміна місця розташування об’єкта, головного входу, зміна кількості об’єктів тощо), у повідомленні зазначається про необхідність коригування (зміни, присвоєння, анулювання) адреси. Продовження виконання будівельних робіт без такого повідомлення забороняється.

Одночасно з поданням до відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю повідомлення, що передбачає необхідність коригування (зміни, присвоєння, анулювання) адреси, програмні засоби забезпечують автоматичне подання до органу з присвоєння адреси повідомлення про необхідність коригування адреси об’єкта нового будівництва.

У разі зміни осіб, відповідальних за проведення авторського і технічного нагляду, або відповідальних виконавців робіт замовник повідомляє відповідному органу державного архітектурно-будівельного контролю про такі зміни з поданням засвідчених в установленому порядку копій документів, що підтверджують зазначені зміни, протягом трьох днів з дня їх настання.”;

17) у додатках до Порядку:

додатки 1, 2 і 21 викласти в такій редакції:

{Редакція додатків 1, 2, і 21}

додатки 3, 31, 9, 91, 92, 93, 94, 10, 11 виключити.

3. У Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1674; 2012 р., № 50, ст. 1973; 2013 р., № 83, ст. 3083; 2015 р., № 72, ст. 2362; 2017 р., № 49, ст. 1524; 2019 р., № 17, ст. 570; 2020 р., № 55, ст. 1724, № 71, ст. 2266):

1) абзац другий пункту 5 виключити;

2) пункт 51 виключити;

3) пункт 6 викласти в такій редакції:

“6. Метою проведення експертизи проектів будівництва (далі – експертиза) є визначення та перевірка якості проектних рішень шляхом виявлення відхилень від вимог до міцності, надійності та довговічності будинків і споруд, їх експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, зокрема щодо додержання нормативів з питань створення умов для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, допустимого відсотка забудови земельної ділянки, гранично допустимої висоти будівництва та щільності населення, санітарного і епідеміологічного благополуччя населення, охорони праці, екології, пожежної, техногенної, ядерної та радіаційної безпеки, енергозбереження, кошторисної частини проекту будівництва. Експертиза є завершальним етапом розроблення проектів будівництва.”;

4) у пункті 7:

абзац перший викласти в такій редакції:

“7. Експертизу проводять експертні організації незалежно від форми власності, що відповідають визначеним Мінрегіоном критеріям і відомості про які внесені Мінрегіоном до Реєстру будівельної діяльності.”;

друге речення абзацу другого після слів “на порталі електронної системи” доповнити словами “не пізніш як на десятий робочий день з дня встановлення таких обставин”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Експертиза проектів будівництва комплексів (будов), до складу яких входять об’єкти з одним класом наслідків (відповідальності), що за сукупними показниками перевищує рівень, встановлений для об’єктів з відповідним класом наслідків (відповідальності), проводиться експертними організаціями відповідно до механізму проведення експертизи щодо об’єктів з рівнем класу наслідків (відповідальності), визначеним за сукупними показниками комплексу, що будується.”;

5) доповнити пункт 10 після абзацу п’ятого новим абзацом такого змісту:

“Експертизі щодо ядерної та радіаційної безпеки підлягають об’єкти, призначені для поводження з радіоактивними матеріалами та відходами від них, та/або об’єкти, що становлять підвищену ядерну та радіаційну небезпеку.”.

У зв’язку з цим абзаци шостий – дев’ятий вважати відповідно абзацами сьомим – десятим;

6) доповнити Порядок пунктом 10такого змісту:

“101. Експертиза проекту будівництва здійснюється експертами, які мають відповідний кваліфікаційний сертифікат, а також іншими фахівцями, які відповідають кваліфікаційним вимогам. Експерти та інші фахівці можуть проводити експертизу об’єктів класу наслідків (відповідальності), що визначені кваліфікаційними вимогами, які діють на час укладення договору про проведення експертизи для відповідної або нижчої категорії працівників.”;

7) пункт 13 доповнити абзацом такого змісту:

“Експертиза проектів будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, здійснюється у випадках, якщо відомості про такі проекти внесено до Реєстру будівельної діяльності.”;

8) пункт 15 викласти в такій редакції:

“15. Експертна організація за результатами проведеної експертизи подає її замовникові експертний звіт, складений відповідно до настанов щодо організації проведення експертизи проектної документації на будівництво об’єктів (ДСТУ 8907):

позитивний – про відповідність проекту будівництва вимогам містобудівного законодавства України, будівельних норм, нормативних документів, містобудівній документації, містобудівним умовам і обмеженням (зокрема щодо відповідності містобудівних умов і обмежень містобудівній документації на місцевому рівні, дотримання вимог щодо допустимого відсотка забудови земельної ділянки, гранично допустимої висоти будівництва та щільності населення), технічним умовам та іншим вихідним даним на проектування, законодавству про охорону культурної спадщини, правильність визначення техніко-економічних (технічних) показників, дотримання вимог до міцності, надійності та довговічності будинків і споруд, їх експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, зокрема щодо додержання нормативів з питань створення умов для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, санітарного і епідеміологічного благополуччя населення, охорони праці, екології, пожежної, техногенної, ядерної та радіаційної безпеки, енергозбереження, кошторисної частини проекту будівництва;

негативний – про допущення помилок, необхідність їх виправлення та/або недотримання (порушення, відхилення) у проекті будівництва вимог, зазначених в абзаці другому цього пункту, та неготовність такого проекту будівництва до затвердження замовником.

Затвердження (схвалення) проектів будівництва здійснюється на підставі позитивного експертного звіту, визначеного абзацом другим цього пункту.

У разі допущення помилок, необхідності їх виправлення та/або недотримання (порушення, відхилення) у проекті будівництва вимог, зазначених в абзаці другому цього пункту, видання та підписання позитивного звіту за результатами експертизи проектів будівництва забороняється. У такому випадку проект будівництва повертається замовнику на доопрацювання із негативним експертним звітом за результатами експертизи проектів будівництва із зауваженнями експертної організації.

Звіт про результати експертизи проекту будівництва (зокрема додатки до нього) створюється виключно як електронний документ з використанням Реєстру будівельної діяльності.

На звіт про результати експертизи проекту будівництва накладається кваліфікований електронний підпис всіх експертів, які проводили експертизу (із зазначенням напрямів діяльності, за якими експертизу проекту будівництва здійснював кожен з експертів відповідно до його кваліфікації), а також головного експерта проекту та керівника відповідної експертної організації.”;

9) пункт 16 викласти в такій редакції:

“16. Повторна експертиза проекту будівництва проводиться у разі отримання замовником негативного звіту за результатами експертизи цього проекту після його доопрацювання за процедурою, передбаченою цим Порядком.”;

10) доповнити Порядок пунктом 171 такого змісту:

“171. У разі коли під час формування документа для отримання адміністративної та іншої послуги у сфері будівництва замовником вказано звіт про результати експертизи проекту будівництва, який створено до запровадження електронної системи, відомості про такий звіт надсилаються автоматично програмними засобами до експертної організації, яка провела таку експертизу (правонаступнику – в разі його наявності), за умови авторизації такої експертної організації в електронному кабінеті користувача (далі – електронний кабінет).

Експертна організація у разі виявлення факту внесення недостовірних відомостей про видані нею звіти про результати експертизи проекту будівництва зобов’язана повідомити про це відповідному органу архітектурно-будівельного контролю через електронний кабінет та відповідним правоохоронним органам.”.

4. У Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 р. № 553 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 40, ст. 1647; 2019 р., № 36, ст. 1260; 2020 р., № 26, ст. 967; 2021 р., № 30, ст. 1740):

1) абзац другий пункту 11 виключити;

2) доповнити пункт 41 після абзацу сьомого новим абзацом такого змісту:

“дотримання відповідальними виконавцями вимог законодавства, будівельних норм, стандартів і правил, вимог щодо відповідності кваліфікаційних сертифікатів класу наслідків (відповідальності) об’єктів, що визначені кваліфікаційними вимогами для відповідної або нижчої категорії працівників, необхідній кваліфікаційній категорії та професійній спеціалізації виконавця;”.

У зв’язку з цим абзаци восьмий – тринадцятий вважати відповідно абзацами дев’ятим – чотирнадцятим;

3) пункт 24 викласти в такій редакції:

“24. Матеріали перевірок за результатами державного архітектурно-будівельного контролю (акт, припис, протокол, постанова про накладення штрафу) підписуються відповідною посадовою особою органу державного архітектурно-будівельного контролю та надсилаються суб’єкту містобудування, щодо якого здійснюється державний архітектурно-будівельний контроль, рекомендованим листом та/або за допомогою електронного поштового зв’язку та/або електронного кабінету. Матеріали перевірок вважаються врученими суб’єкту містобудування з моменту їх відправлення.”.

5. У Положенні про містобудівний кадастр, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 559 “Про містобудівний кадастр” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1673):

1) доповнити Положення пунктом 3такого змісту:

“31. Складовою частиною містобудівного кадастру є Єдина державна електронна система у сфері будівництва. Суб’єкти ведення містобудівного кадастру не можуть вимагати від фізичних та юридичних осіб документи або інформацію, що внесена або підлягає внесенню до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. Такі документи та інформація отримуються без участі фізичних та юридичних осіб шляхом взаємодії з Єдиною державною електронною системою у сфері будівництва.”;

2) у пункті 30:

в абзаці сьомому слова “та проектних рішень таких об’єктів” виключити;

в абзаці дванадцятому слова “, матеріали проектної документації, дозволи (декларації) про будівництво, акти контрольних перевірок, документи на прийняття об’єктів в експлуатацію на підставі рішень про затвердження (погодження) відповідної документації, виданих дозволів на виконання будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про готовність об’єкта до експлуатації та інших документів щодо об’єктів містобудування і будівництва відповідно до Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” виключити.

6. У Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. № 698 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 74, ст. 2424; 2017 р., № 49, ст. 1526; 2020 р., № 26, ст. 967; 2021 р., № 30, ст. 1740):

1) пункт 2 доповнити абзацом такого змісту:

“Забезпечення створення, збирання, накопичення, обробка, захист, облік відомостей про державний архітектурно-будівельний нагляд здійснюються з використанням Реєстру будівельної діяльності.”;

2) пункт 3 доповнити абзацом такого змісту:

“Інформація про зупинення дії рішення, прийнятого об’єктом нагляду, доводиться до відома замовника шляхом оприлюднення відповідних відомостей на порталі через електронний кабінет (у разі його наявності) та/або іншу державну інформаційну систему, інтегровану з електронною системою, користувачами якої є замовник та головний інспектор будівельного нагляду, та у паперовій формі поштовим відправленням з описом вкладення (у разі відсутності електронного кабінету).”;

3) доповнити Порядок пунктом 31 такого змісту:

“31. Направлення на проведення перевірки, акт про недопущення до проведення перевірки під час здійснення архітектурно-будівельного нагляду та документи, які складаються за результатами здійснення архітектурно-будівельного нагляду (довідки, акти, приписи, рішення), створюються з використанням електронного кабінету користувача Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (далі – електронний кабінет ).”;

4) у пункті 10 слова і цифру “за формою згідно з додатком 1” замінити словами “, створеного з використанням електронного кабінету”;

5) в абзаці другому пунктів 12 та 18 слова і цифру “за формою згідно з додатком 2” виключити;

6) в абзаці першому пункту 16 слова і цифру “за формою згідно з додатком 1” виключити;

7) в абзаці третьому пункту 22 слова і цифру “за формою згідно з додатком 3” виключити;

8) у пункті 23 слова і цифру “за формою згідно з додатком 4” виключити;

9) пункти 25 і 26 викласти в такій редакції:

“25. Акт перевірки підписується за допомогою накладення кваліфікованого електронного підпису посадовою особою ДІАМ, яка проводила перевірку, та керівником об’єкта нагляду або його заступником, або уповноваженою керівником особою, а також фахівцями підприємств, установ, організацій, контрольних і фінансових органів, що залучалися до проведення перевірки.

26. Якщо керівник об’єкта нагляду, щодо якого проводилася перевірка, або його заступник, або уповноважена керівником особа не погоджуються з результатами перевірки, викладеними в акті перевірки, вони мають право в акті надати пояснення, зауваження або заперечення.”;

10) у другому реченні абзацу першого пункту 29 слова і цифру “за формою згідно з додатком 5” виключити;

11) пункт 30 виключити;

12) абзаци другий і третій пункту 32 викласти в такій редакції:

“Про скасування або зупинення дії рішення об’єкта нагляду посадовою особою ДІАМ приймається рішення, яке надсилається через електронний кабінет об’єкту нагляду протягом трьох робочих днів з дати його прийняття.

Інформація про скасування або зупинення дії рішення об’єкта нагляду оприлюднюється через електронний кабінет.”;

13) абзаци другий і третій пункту 33 викласти в такій редакції:

“Про відновлення дії рішення об’єкта нагляду посадовою особою ДІАМ приймається рішення, яке надсилається через електронний кабінет об’єкту нагляду протягом трьох робочих днів з дати його прийняття.

Інформація про відновлення дії рішення об’єкта нагляду оприлюднюється через електронний кабінет.”;

14) пункт 34 викласти в такій редакції:

“34. Програмними засобами Реєстру будівельної діяльності забезпечується ведення обліку виданих під час здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду приписів, рішень про скасування, зупинення дії та відновлення дії рішень об’єктів нагляду.”;

15) додатки 1-7 виключити.

7. Пункт 3 Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 835 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 85, ст. 2850; 2021 р., № 35, ст. 2064, № 40, ст. 2375), доповнити абзацами такого змісту:

“Завантаження у формі відкритих даних набору даних, визначених абзацом першим цього пункту, та їх регулярне оновлення може здійснюватися автоматично програмними засобами електронних інформаційних ресурсів у разі наявності технічної можливості на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних та відповідних інформаційно-телекомунікаційних системах.

У випадку автоматичного оновлення набору даних розпорядники інформації несуть згідно із законом відповідальність за достовірність і актуальність оприлюднених наборів даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.”.

8. У постанові Кабінету Міністрів України від 27 березня 2019 р. № 367 “Деякі питання дерегуляції господарської діяльності” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 36, ст. 1260):

1) абзац третій пункту 1 виключити;

2) абзац восьмий пункту 2 виключити.

9. У постанові Кабінету Міністрів України від 1 липня 2020 р. № 559 “Про реалізацію експериментального проекту щодо запровадження першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 55, ст. 1724, № 97, ст. 3149; 2021 р., № 29, ст. 1639):

1) у постанові:

у пункті 1 слова і цифри “по 30 червня 2021 р.” замінити словами і цифрами “по 30 листопада 2021 р.”;

абзац третій пункту 2 виключити;

2) у Порядку проведення експериментального проекту щодо запровадження першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, затвердженому зазначеною постановою:

абзац другий пункту 1 виключити;

пункти 2 і 3 виключити;

пункт 4 викласти в такій редакції:

“4. Установити, що створення та внесення відомостей про містобудівні умови та обмеження, їх зміна, відмова у їх наданні, скасування та зупинення містобудівних умов та обмежень, внесення відомостей про містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки, які видані до запровадження експериментального проекту, виключно з використанням Реєстру будівельної діяльності є обов’язковим для всіх уповноважених органів містобудування та архітектури з 1 вересня 2020 р. по 30 листопада 2021 року.”.