ПОРЯДОК надання та визначення розміру грошової допомоги постраждалим від надзвичайних ситуацій та розміру грошової компенсації постраждалим, житлові будинки (квартири) яких зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 грудня 2013 р. № 947
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 2 вересня 2020 р. № 767)

ПОРЯДОК
надання та визначення розміру грошової допомоги постраждалим від надзвичайних ситуацій та розміру грошової компенсації постраждалим, житлові будинки (квартири) яких зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації

1. Цей Порядок встановлює механізм надання та визначення розміру грошової допомоги постраждалим від надзвичайних ситуацій і розміру грошової компенсації постраждалим, житлові будинки (квартири) яких зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації.

2. Постраждалими визнаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, житлові будинки (квартири) (далі – житло) яких пошкоджено/зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації, або проведення робіт з ліквідації її наслідків (далі – постраждалі).

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1301 від 09.12.2021}

3. Грошова допомога надається постраждалим, житло яких пошкоджено внаслідок надзвичайної ситуації або проведення робіт з ліквідації її наслідків та які відмовилися від евакуації, відселення та залишилися на попередньому місці проживання та/або в межах відповідного населеного пункту.

Грошова компенсація надається постраждалим, які є власниками житла, яке перебуває на контрольованих Україною територіях та було зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації, після дати набрання чинності Указом Президента України від 14 квітня 2014 р. № 405 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року “Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України”.

3-1. Особи, житло яких було зруйноване, але на дату обстеження є повністю або частково відбудованим, мають право на отримання грошової компенсації, крім випадку, якщо те ж саме зруйноване житло було повністю відновлене за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів або за кошти суб’єктів господарювання.

{Порядок доповнено пунктом 3-1 згідно з Постановою КМ № 1301 від 09.12.2021}

4. Органи місцевого самоврядування, а в разі їх відсутності – військово-цивільні адміністрації населених пунктів проводять обстеження пошкодженого або зруйнованого житла, обліковують його, складають і затверджують списки постраждалих на відповідній території, збирають інформацію, необхідну для прийняття рішень щодо надання або відмови в наданні грошової компенсації та видають довідки про визнання особи постраждалою внаслідок надзвичайної ситуації.

{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1301 від 09.12.2021}

5. Рішення про надання постраждалим грошової допомоги та її розмір приймає Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади.

Рішення про надання грошової компенсації приймають комісії з розгляду питань, пов’язаних з наданням грошової компенсації постраждалим, житлові будинки (квартири) яких зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації (далі – комісія), на підставі поданих органами місцевого самоврядування, а у разі їх відсутності – військово-цивільними адміністраціями населених пунктів сформованих та затверджених списків постраждалих на виплату грошової компенсації.

6. Комісія утворюється в Донецькій та Луганській областях Донецькою та Луганською облдержадміністраціями. Рішення про утворення комісії, затвердження її складу та положення про неї (в тому числі внесення змін до них) погоджується з Мінреінтеграції шляхом надсилання відповідного листа.{Пункт 6 в редакції Постанови КМ № 1301 від 09.12.2021}

7. До складу комісії входять представники апарату, структурних підрозділів з питань житлово-комунального господарства, будівництва, архітектури, квартирного обліку, соціального захисту населення, цивільного захисту, оборонної роботи, інформаційної та внутрішньої політики, інвестиційно-інноваційного розвитку, фінансів, економіки облдержадміністрацій, а також представники Мінреінтеграції.

До складу комісії можуть також входити представники інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а в разі їх відсутності – військово-цивільних адміністрацій, а також до п’яти представників громадських об’єднань та неприбуткових організацій, які сприяють реалізації прав постраждалих на отримання грошової компенсації (за їх згодою). Включення до складу комісії представників громадських об’єднань та неприбуткових організацій здійснюється на підставі поданої пропозиції на включення до складу комісії такого об’єднання чи організації, що розглядається відповідно Донецькою або Луганською облдержадміністрацією не довше ніж 30 днів з дня її реєстрації.{Абзац другий пункту 7 в редакції Постанови КМ № 1301 від 09.12.2021}

8. До повноважень комісії належить:

1) розгляд заяв та доданих до них документів;

2) встановлення підстав та прийняття рішення щодо надання або відмови в наданні грошової компенсації постраждалим, які є власниками житла, яке було зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації;{Підпункт 2 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1301 від 09.12.2021}

3) визначення розміру грошової компенсації постраждалим, які є власниками житла, яке було зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації;{Підпункт 3 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1301 від 09.12.2021}

4) розгляд інших питань, що стосуються рішень, які можуть бути прийняті відповідно до цього Порядку.

9. Для отримання грошової допомоги постраждалі подають на розгляд Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади такі документи:

1) заяву;

2) довідку про визнання особи постраждалою внаслідок надзвичайної ситуації;

3) копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документа, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус;

4) копію одного з передбачених Податковим кодексом України документа з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім випадків, коли постраждалим є іноземець, особа без громадянства або особа, яка через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку та повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відмітку в паспорті громадянина України) (крім іноземців та осіб без громадянства).

10. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади приймають у п’ятиденний строк з дня подання документів, зазначених у пункті 9 цього Порядку, а також за результатами обстеження житла, пошкодженого внаслідок надзвичайної ситуації або проведення робіт з ліквідації її наслідків, рішення щодо надання постраждалим грошової допомоги, що оформляється протоколом, та повідомляють про це постраждалим.

11. У разі надання постраждалим недостовірної інформації про встановлення статусу особи, яка постраждала від надзвичайної ситуації, розмір завданої матеріальної шкоди Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади можуть прийняти рішення про відмову в наданні грошової допомоги.

У разі незгоди постраждалий може оскаржити зазначене рішення до суду.

12. Для проведення обстеження житла, зруйнованого внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації, органи місцевого самоврядування, а у разі їх відсутності – військово-цивільні адміністрації населених пунктів утворюють комісію з обстеження житла, зруйнованого внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації (далі – комісія з обстеження), призначають її голову, заступника голови та затверджують її склад із залученням за згодою депутатів відповідної місцевої ради, представників райдержадміністрацій та правоохоронних органів, а також представників громадських об’єднань та неприбуткових організацій. У разі потреби до обстеження житла відповідно до законодавства можуть за згодою залучатися фахівці проектних і науково-дослідних організацій та інші суб’єкти господарювання, у тому числі ті, які мають право проводити обстеження та технічну інвентаризацію об’єктів нерухомого майна.

До складу комісії з обстеження можуть залучатись уповноважені Командувачем об’єднаних сил представники на підставі письмового дозволу Командувача об’єднаних сил.{Абзац другий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1301 від 09.12.2021}

Представники громадських об’єднань та неприбуткових організацій також можуть за бажанням долучитися до роботи комісій з обстеження як спостерігач. Для цього відповідні об’єднання чи організації надсилають письмове повідомлення про такий намір відповідним органам місцевого самоврядування, а у разі їх відсутності – військово-цивільним адміністраціям населених пунктів, яке розглядається не довше ніж десять робочих днів з дня його реєстрації.{Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1301 від 09.12.2021}

Спостерігачі, долучені до роботи комісій з обстеження, мають право:{Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1301 від 09.12.2021}

1) одержувати інформацію про час та місце проведення обстежень;{Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1301 від 09.12.2021}

2) бути присутніми під час обстеження та/або складання акта обстеження житла, зруйнованого (пошкодженого) внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації (далі – акт обстеження);{Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1301 від 09.12.2021}

3) ознайомлюватися з актом обстеження та матеріалами, що додаються до акта обстеження та на підставі яких його складено;{Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1301 від 09.12.2021}

4) за згодою заявника або його законного представника, або представника, який діє на підставі нотаріально посвідченої довіреності (далі – представник), здійснювати фото-, аудіо- та відеозйомку під час проведення обстеження та складання акта.{Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1301 від 09.12.2021}

13. За результатами обстеження комісія з обстеження складає акт обстеження за формою згідно з додатком 1 у двох примірниках, один з яких надається заявнику або його представнику. В акті обстеження зазначається висновок про технічний стан житла на момент його обстеження: “зруйноване”, “пошкоджене”, “було зруйноване, але на момент обстеження є повністю відбудованим” або “було зруйноване, але на момент обстеження є частково відбудованим”. У разі коли житло пошкоджене, зазначається його придатність до проживання: придатне чи непридатне для проживання.

Комісія з обстеження зазначає в акті обстеження, що житло було зруйноване, але на момент обстеження є повністю або частково відбудованим, лише у випадку, якщо наявні документи (матеріали) дають можливість однозначно прийти до висновку, що житло було зруйноване саме внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації.

У разі незгоди із висновком комісії з обстеження заявник має право на повторне обстеження (перегляд висновку) комісією в строки, встановлені цим Порядком, з обов’язковим залученням відповідного фахівця проектної або науково-дослідної організації, або іншого суб’єкта господарювання, який має право на здійснення будівельно-технічної експертизи та/або технічної інвентаризації, та/або експертного обстеження об’єктів нерухомого майна за вибором та за кошти заявника.{Пункт 13 в редакції Постанови КМ № 1301 від 09.12.2021}

13-1. Під час проведення обстеження житла, яке на момент обстеження залишається зруйнованим, та складання акта обстеження такого житла, комісія з обстеження може враховувати фото- та відеоматеріали, в яких зафіксовано факт руйнування житла, попередні акти обстеження, довідки, експертні висновки чи звіти, акти про пожежу, витяги з Єдиного реєстру досудових розслідувань та інші документи відповідних органів державної влади, органів місцевого самоврядування чи суб’єктів господарювання, що складені в межах їх повноважень, а також дані, що містяться в офіційних доповідях (повідомленнях) Верховного Комісара Організації Об’єднаних Націй з прав людини, Організації з безпеки та співробітництва в Європі, Міжнародного Комітету Червоного Хреста, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, розміщені на веб-сайтах зазначених організацій.

Під час проведення обстеження житла, яке на момент обстеження є повністю або частково відбудованим, та складання акта обстеження такого житла комісія з обстеження зобов’язана враховувати наявні попередні акти обстеження, довідки, експертні висновки чи звіти, акти про пожежу, витяги з Єдиного реєстру досудових розслідувань та інші документи відповідних органів державної влади, органів місцевого самоврядування чи суб’єктів господарювання, що складені в межах їх повноважень, а також може враховувати фото- та відеоматеріали, в яких зафіксовано факт руйнування житла та дані, що містяться в офіційних доповідях (повідомленнях) Верховного Комісара Організації Об’єднаних Націй з прав людини, Організації з безпеки та співробітництва в Європі, Міжнародного Комітету Червоного Хреста, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, розміщені на веб-сайтах зазначених організацій.

У разі коли житло було зруйноване, але на дату обстеження є повністю або частково відбудованим, органи місцевого самоврядування, а в разі їх відсутності – військово-цивільні адміністрації населених пунктів протягом 30 робочих днів з дня прийняття рішення про проведення обстеження житла, але в будь-якому разі не пізніше дати такого обстеження перевіряють, чи наявні в них матеріали зазначені в цьому пункті, а також за потреби надсилають запити для з’ясування таких обставин до органів державної влади, місцевого самоврядування, неприбуткових організацій та суб’єктів господарювання.{Порядок доповнено пунктом 13-1 згідно з Постановою КМ № 1301 від 09.12.2021}

14. Заявник або його представник мають право долучатися до роботи комісії з обстеження під час обстеження та складання акта обстеження, підписувати його, надавати пояснення, окрему думку, додавати інші документи та/або інформацію, які заявник або його представник вважають за необхідне додати, здійснювати фото- та відеофіксацію обстеження житла.{Абзац перший пункту 14 в редакції Постанови КМ № 1301 від 09.12.2021}

Заявник або його представник під час обстеження житла та складання акта обстеження мають право надати комісії з обстеження експертні висновки, звіти або інші документи фахівців проектних і науково-дослідних організацій та інших суб’єктів господарювання, які мають право на здійснення будівельно-технічної експертизи та/або технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна. Такі документи є обов’язковими для врахування комісією з обстеження під час складання акта обстеження.{Пункт 14 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1301 від 09.12.2021}

15. У разі наявності обмежень у перебуванні та переміщенні осіб на території населених пунктів, в яких розташоване житло, необхідне для обстеження, встановлених наказом Командувача об’єднаних сил, комісія з обстеження проводить обстеження житла на підставі письмового дозволу Командувача об’єднаних сил. У разі відмови Командувача об’єднаних сил надати такий дозвіл протягом десяти робочих днів з дня відповідного звернення комісія з обстеження може скласти акт обстеження на підставі фото- та відеоматеріалів, наданих уповноваженими Командувачем об’єднаних сил представниками. З метою отримання відповідних матеріалів комісія з обстеження звертається до командування операції Об’єднаних сил із запитом на здійснення фото- та відеофіксації житла уповноваженим Командувачем об’єднаних сил представником та надання комісії з обстеження відповідних матеріалів. У такому випадку акт обстеження може бути складений лише у разі, коли надані матеріали підтверджують факт руйнації житла внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації.

Строк проведення обстеження, визначений цим Порядком, припиняється до дня отримання відповідного дозволу Командувача об’єднаних сил або зняття встановлених обмежень, або отримання фото- та відеоматеріалів від уповноваженого Командувачем об’єднаних сил представника, достатніх для складення акта обстеження відповідно до положень цього пункту.{Пункт 15 в редакції Постанови КМ № 1301 від 09.12.2021}

16. Для отримання грошової компенсації, а також для проведення обстеження житла, зруйнованого внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації, та для визнання особи постраждалою внаслідок надзвичайної ситуації заявники або їх представники подають на розгляд органів місцевого самоврядування, а у разі їх відсутності – відповідних військово-цивільних адміністрацій населених пунктів за місцем розташування житла такі документи на кожен окремий об’єкт житла:{Абзац перший пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1301 від 09.12.2021}

1) заяву про проведення обстеження житла, зруйнованого внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації та виплату грошової компенсації, за формою згідно з додатком 2;{Підпункт 1 пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1301 від 09.12.2021}

2) копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документа, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус;

3) копію одного з передбачених Податковим кодексом України документа з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім випадків, коли заявником є іноземець, особа без громадянства або особа, яка через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку та повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відмітку в паспорті громадянина України);{Підпункт 3 пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1301 від 09.12.2021}

4) інформацію (інформаційну довідку або копію витягу) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно або нотаріально завірені копії документів, що підтверджують наявність права власності у заявника на житло на момент подання заяви про проведення обстеження житла та виплату грошової компенсації.{Підпункт 4 пункту 16 в редакції Постанови КМ № 1301 від 09.12.2021}

Органами місцевого самоврядування, а у разі їх відсутності – відповідними військово-цивільними адміністраціями населених пунктів здійснюється перевірка поданої інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно шляхом доступу до нього в порядку, визначеному Законом України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”.{Пункт 16 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1301 від 09.12.2021}

Заява та документи, передбачені цим пунктом, подаються у порядку, визначеному Законом України “Про адміністративні послуги” (в електронній формі – за технічної можливості).{Пункт 16 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1301 від 09.12.2021}

17. Органи місцевого самоврядування, а у разі їх відсутності – військово-цивільні адміністрації населених пунктів приймають протягом п’яти календарних днів з дня надходження заяви за формою згідно з додатком 2 рішення про проведення обстеження житла або надають заявнику або його представнику можливість усунути недоліки в поданих документах та приймають протягом п’яти календарних днів з дня надходження доопрацьованих документів рішення про проведення обстеження житла, про що повідомляють заявника або його представника зворотними каналами зв’язку, що зазначені у заяві.{Абзац перший пункту 17 в редакції Постанови КМ № 1301 від 09.12.2021}

Обстеження житла, зруйнованого внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації, повинно бути проведене у строк не більше 30 календарних днів з моменту прийняття відповідного рішення.

18. Органи місцевого самоврядування, а у разі їх відсутності – військово-цивільні адміністрації населених пунктів протягом трьох робочих днів з дня проведення обстеження житла безоплатно та за наявності в акті обстеження висновку щодо його руйнації (пошкодження) видають заявнику або його представнику довідку про визнання особи постраждалою внаслідок надзвичайної ситуації за формою згідно з додатком 3.{Пункт 18 в редакції Постанови КМ № 1301 від 09.12.2021}{Пункт 19 виключено на підставі Постанови КМ № 1301 від 09.12.2021}

20. У разі подання заявником або його представником неповного пакета документів, необхідних для проведення обстеження житла та отримання грошової компенсації, визначених у цьому Порядку, або наявності в поданих документах технічних помилок чи інших недоліків органи місцевого самоврядування, а у разі їх відсутності – військово-цивільні адміністрації населених пунктів надають можливість заявнику або його представнику протягом десяти календарних днів з дня повідомлення про виявлення такого факту надати відсутні документи або усунути відповідні недоліки. У разі неусунення недоліків в установлений строк всі документи повертаються заявнику або його представнику.{Абзац перший пункту 20 в редакції Постанови КМ № 1301 від 09.12.2021}

У разі коли житло було зруйноване, але на дату обстеження є повністю або частково відбудованим, органи місцевого самоврядування, а у разі їх відсутності – військово-цивільні адміністрації населених пунктів протягом трьох робочих днів з дня обстеження такого житла перевіряють, чи наявна у них інформація про випадки, зазначені у пункті 3-1 цього Порядку. У разі відсутності такої інформації органи місцевого самоврядування, а у разі їх відсутності – військово-цивільні адміністрації населених пунктів протягом п’яти робочих днів з дня обстеження такого житла надсилають запити на отримання інформації про обставини, зазначені у пункті 3-1 цього Порядку, до райдержадміністрацій, облдержадміністрацій, а також за потреби до інших органів державної влади для з’ясування таких обставин.{Пункт 20 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1301 від 09.12.2021}

21. Органи місцевого самоврядування, а у разі їх відсутності – військово-цивільні адміністрації населених пунктів формують та затверджують щомісяця до 5 числа списки постраждалих, житло яких зруйноване внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації, та надсилають їх разом з усіма наданими постраждалими або їх представниками документами, передбаченими пунктом 16 цього Порядку, копіями складених актів обстеження за формою згідно з додатком 1 та копіями виданих довідок про визнання особи постраждалою внаслідок надзвичайної ситуації за формою згідно з додатком 3 до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення Донецької та Луганської облдержадміністрацій (далі – регіональні органи соціального захисту населення) за встановленою формою подання, що затверджується Мінреінтеграції, для подальшого їх внесення на розгляд комісій.{Абзац перший пункту 21 в редакції Постанови КМ № 1301 від 09.12.2021}

У разі коли житло було зруйноване, але на дату обстеження є повністю або частково відбудованим, органи місцевого самоврядування, а в разі їх відсутності – військово-цивільні адміністрації населених пунктів додатково подають інформацію про наявність чи відсутність у них даних щодо обставин, зазначених у пункті 3-1 цього Порядку, а також додають документи, що підтверджують наявність чи відсутність таких обставин, отримані від райдержадміністрацій, облдержадміністрацій та в разі наявності від інших органів державної влади.{Пункт 21 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1301 від 09.12.2021}

22. Комісія протягом 15 робочих днів з дня отримання списку постраждалих, житло яких зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації, приймає рішення щодо надання або відмови в наданні грошової компенсації. Постраждалі, щодо заяв яких було прийнято рішення про надання грошової компенсації, включаються до узагальненого списку постраждалих, що оформляється відповідним протоколом.{Абзац перший пункту 22 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1301 від 09.12.2021}

Комісія може своїм вмотивованим рішенням одноразово продовжити строк для прийняття рішення, передбаченого цим пунктом, але не більш як на 30 календарних днів, із поверненням у разі необхідності органам місцевого самоврядування, а у разі їх відсутності – військово-цивільним адміністраціям населених пунктів відповідних документів на доопрацювання з метою виправлення технічних та інших помилок.{Абзац другий пункту 22 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1301 від 09.12.2021}

23. Протягом трьох робочих днів з дати прийняття комісією рішення про надання грошової компенсації та включення постраждалого в узагальнений список постраждалих регіональні органи соціального захисту населення надсилають постраждалим, а також органам місцевого самоврядування, а у разі їх відсутності – військово-цивільним адміністраціям населених пунктів копію рішення комісії із зазначенням розміру грошової компенсації.

24. Протягом трьох робочих днів з дати прийняття комісією рішення про відмову в наданні грошової компенсації регіональні органи соціального захисту населення надсилають постраждалим, а також органам місцевого самоврядування, а у разі їх відсутності – військово-цивільним адміністраціям населених пунктів копію рішення із зазначенням підстав його прийняття.

25. Комісією приймається рішення щодо відмови в наданні грошової компенсації у разі:

1) встановлення обставин, що свідчать про подання постраждалим документів, що містять недостовірну інформацію;

2) повторного подання заяви постраждалим, якому раніше було виплачено грошову компенсацію щодо того ж самого зруйнованого житла (крім виплати грошової компенсації за частину того ж самого зруйнованого житла) або який був раніше включений у подання до Мінреінтеграції щодо того ж самого зруйнованого житла (крім включення в подання до Мінреінтеграції щодо частини того ж самого зруйнованого житла);{Підпункт 2 пункту 25 в редакції Постанови КМ № 1301 від 09.12.2021}

3) реєстрації постраждалим права власності на житло після моменту його руйнації (крім винятків, встановлених цим Порядком);

4) встановлення обставин, що свідчать про наявність рішення суду, що набрало законної сили, яким повністю або частково задоволено позовні вимоги щодо стягнення за рахунок держави грошових коштів як компенсації (відшкодування шкоди) за те ж саме зруйноване житло, у сукупному розмірі більшому або такому ж, що передбачений цим Порядком;{Пункт 25 доповнено підпунктом 4 згідно з Постановою КМ № 1301 від 09.12.2021}

5) встановлення обставин, що свідчать про виплату Казначейством грошових коштів на виконання рішення суду про стягнення за рахунок держави грошових коштів як компенсації (відшкодування шкоди) за те ж саме зруйноване житло, у сукупному розмірі більшому або такому ж, що передбачений цим Порядком;{Пункт 25 доповнено підпунктом 5 згідно з Постановою КМ № 1301 від 09.12.2021}

6) встановлення обставин, що свідчать про здійснення заходів соціального захисту у формі забезпечення житлом за те ж саме зруйноване житло, а саме будівництва або закупівлі квартири (житлового будинку) місцевими держадміністраціями та органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання;{Пункт 25 доповнено підпунктом 6 згідно з Постановою КМ № 1301 від 09.12.2021}

7) щодо житла, яке було зруйноване, але на дату обстеження є повністю або частково відбудованим – у разі встановлення обставин, що свідчать про відновлення того ж самого зруйнованого житла за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів, або за кошти суб’єктів господарювання, у сукупному розмірі більшому або такому ж, який передбачений цим Порядком.{Пункт 25 доповнено підпунктом 7 згідно з Постановою КМ № 1301 від 09.12.2021}

У разі незгоди постраждалий може оскаржити зазначене рішення до суду.

26. Грошова компенсація не надається у разі, коли житло було зруйноване до моменту реєстрації постраждалим права власності на такий об’єкт.

Дія даного пункту не поширюється на випадки:

реєстрації постраждалим права власності на зруйноване житло внаслідок отримання його в спадщину, крім випадку спадкування житла, яке було придбано спадкодавцем у зруйнованому стані, або отримання спадкодавцем за життя грошової компенсації за зруйноване житло;

згідно з даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно під час першої реєстрації права власності (внесенні запису) щодо зруйнованого житла постраждалий був зазначений як власник такого житла.

26-1. З метою отримання грошової компенсації постраждалі або їх представники після прийняття комісією рішення про надання грошової компенсації та включення постраждалого в узагальнений список постраждалих додатково подають органам місцевого самоврядування, а в разі їх відсутності – військово-цивільним адміністраціям населених пунктів інформаційну довідку (витяг) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про припинення права власності на житло у зв’язку з його знищенням, яка видається в установленому порядку. Зазначена вимога не застосовується до постраждалих, житло яких було зруйноване, але на дату обстеження є повністю або частково відбудованим.

Органами місцевого самоврядування, а у разі їх відсутності – відповідними військово-цивільними адміністраціями населених пунктів здійснюється перевірка поданої інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно шляхом доступу до нього в порядку, визначеному Законом України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”.{Порядок доповнено пунктом 26-1 згідно з Постановою КМ № 1301 від 09.12.2021}

26-2. Органи місцевого самоврядування, а у разі їх відсутності – військово-цивільні адміністрації населених пунктів щомісяця до 5 числа надсилають Донецькій та Луганській облдержадміністраціям отримані від постраждалих або їх представників документи, що засвідчують припинення права власності на житло у зв’язку з його знищенням.{Порядок доповнено пунктом 26-2 згідно з Постановою КМ № 1301 від 09.12.2021}

27. За результатами прийнятих комісією рішень та на підставі отриманих документів, що засвідчують припинення права власності на житло у зв’язку з його знищенням (щодо житла, яке було зруйноване, але на дату обстеження є повністю або частково відбудованим лише на підставі прийнятих комісію рішень), регіональні органи соціального захисту населення щомісяця до 10 числа затверджують подання за формою, встановленою Мінреінтеграції, в якому зазначається узагальнений список постраждалих, обсяг необхідних коштів, інформація про припинення права власності на зруйноване житло, інша інформація, на підставі якої прийнято рішення, яке надсилається на погодження до Мінреінтеграції у двох примірниках, один з яких залишається у Мінреінтеграції. До відповідного подання додаються всі документи, надані відповідно до вимог пунктів 21 та 26-2 цього Порядку.{Пункт 27 в редакції Постанови КМ № 1301 від 09.12.2021}

28. Мінреінтеграції відповідно до обсягу бюджетних коштів на відповідний рік на підставі отриманого та погодженого подання від регіональних органів соціального захисту населення здійснює розподіл бюджетних коштів пропорційно кількості постраждалих за областями, яким у порядку черговості відповідно до дати подання заяв, передбачених пунктом 16 цього Порядку, виплачується грошова компенсація. У разі наявності заяв, поданих в один день, пріоритетність надається постраждалим, житло яких було зруйноване, але на дату проведення обстеження не є повністю або частково відбудованим. У разі наявності заяв, поданих в один день особами, житло яких є зруйнованим на дату проведення обстеження, пріоритетність надається постраждалим, які раніше зареєстрували припинення права власності на житло у зв’язку з його знищенням. У разі наявності заяв, поданих в один день особами, житло яких було зруйноване, але на дату проведення обстеження є повністю або частково відбудованим, пріоритетність надається постраждалим, житло яких було відбудоване пізніше.{Пункт 28 в редакції Постанови КМ № 1301 від 09.12.2021}

29. Документи, необхідні для отримання грошової допомоги або компенсації, визначені в цьому Порядку, подаються постраждалим або його представником особисто чи за допомогою засобів поштового зв’язку (цінним листом з описом вкладення). У разі подання документів представниками до них додаються копії документів, які підтверджують правомірність такого представництва.

Якщо органом місцевого самоврядування, а у разі відсутності – військово-цивільною адміністрацією населеного пункту утворено центр надання адміністративних послуг, заява та документи, передбачені пунктом 16, можуть подаватися через такий центр та прийматися адміністраторами центру надання адміністративних послуг з формуванням електронної справи. Документи можуть подаватися через центр надання адміністративних послуг, утворений райдержадміністрацією (військово-цивільною адміністрацією), на основі узгодженого рішення органу місцевого самоврядування, а у разі його відсутності – військово-цивільною адміністрацією населеного пункту та зазначеної адміністрації.{Абзац другий пункту 29 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1301 від 09.12.2021}

За наявності електронної інформаційної взаємодії органу місцевого самоврядування або військово-цивільної адміністрації з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями, у володінні яких перебувають документи або інформація, необхідні для надання послуги, такі документи або інформація заявником не подаються.{Пункт 29 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1301 від 09.12.2021}

30. У разі коли зруйноване чи пошкоджене житло перебуває у спільній частковій власності кількох постраждалих, документи, необхідні для отримання грошової допомоги або компенсації, визначені в цьому Порядку, подаються окремо від імені кожного постраждалого.

31. Розмір грошової допомоги постраждалим становить від трьох до 15 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Під час визначення розміру грошової допомоги враховується розмір заподіяної матеріальної шкоди, страхових виплат, інших видів допомог.

32. Розмір грошової компенсації постраждалим визначається за показниками опосередкованої вартості спорудження житла у регіонах України відповідно до місцезнаходження житла, що є чинними на дату затвердження узагальненого списку відповідно (але не більш як 300 тис. гривень за один об’єкт зруйнованого житла).

У разі виплати Казначейством коштів для виконання рішення суду про надання компенсації (відшкодування шкоди) за те ж саме зруйноване житло граничний розмір грошової компенсації, визначений цим пунктом, зменшується на сукупний розмір раніше отриманих коштів.{Пункт 32 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1301 від 09.12.2021}

У разі часткового відновлення житла, яке було зруйноване, але на дату обстеження є повністю або частково відбудованим, за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів, або за кошти суб’єктів господарювання граничний розмір грошової компенсації, визначений цим пунктом, зменшується на сукупний розмір витрат державного або місцевого бюджетів на таке відновлення.{Пункт 32 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1301 від 09.12.2021}

33. Грошова допомога або компенсація співвласникам надається пропорційно площі зруйнованого або пошкодженого житла, що належить кожному із співвласників.

34. Грошова допомога постраждалим, які є власниками (співвласниками), наймачами житла, пошкодженого внаслідок надзвичайної ситуації або проведення робіт з ліквідації її наслідків, надається у місячний строк з дня прийняття рішення про її надання.

Грошова компенсація постраждалим виплачується регіональними органами соціального захисту населення протягом п’яти робочих днів з моменту надходження бюджетних коштів.

35. Виплата грошової допомоги здійснюється через акціонерне товариство “Укрпошта” або шляхом перерахування коштів на банківський рахунок, наданий постраждалим.

Виплата грошової компенсації здійснюється шляхом перерахування коштів на банківську картку (картковий рахунок у банку) отримувача компенсації.

36. Грошова допомога та компенсація є одноразовими. Повторна виплата коштів за один об’єкт житла (крім виплати грошової компенсації за частину того ж самого зруйнованого житла) не допускається.{Пункт 36 в редакції Постанови КМ № 1301 від 09.12.2021}

37. Виплата грошової компенсації постраждалим є складовою частиною формування консолідованої претензії України до Російської Федерації щодо реалізації її міжнародно-правової відповідальності за збройну агресію проти України на виконання статті 6 Закону України “Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях”.

38. Фінансування заходів з надання грошової допомоги постраждалим здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, інших не заборонених законодавством джерел.

Фінансування заходів з надання грошової компенсації постраждалим здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

39. Після отримання грошової допомоги або компенсації постраждалі втрачають право на отримання пільг і компенсацій, передбачених у частині восьмій статті 86 та частині другій статті 89 Кодексу цивільного захисту України.

39-1. Мінреінтеграції, Донецька та Луганська облдержадміністрації, а також органи місцевого самоврядування, а в разі їх відсутності – військово-цивільні адміністрації населених пунктів забезпечують інформування населення стосовно порядку отримання грошової компенсації, в тому числі шляхом розміщення інформації на офіційних веб-сайтах відповідних органів, сторінках у соціальних мережах, розміщення оголошень та інформаційних матеріалів на інформаційних дошках або у будь-які інші можливі способи.{Порядок доповнено пунктом 39-1 згідно з Постановою КМ № 1301 від 09.12.2021}{Порядок в редакції Постанови КМ № 767 від 02.09.2020}Додаток 1
до Порядку

АКТ
обстеження житла, зруйнованого (пошкодженого) внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації

{Додаток 1 в редакції Постанов КМ № 767 від 02.09.2020№ 1301 від 09.12.2021}

Додаток 2
до Порядку

ЗАЯВА
про проведення обстеження житла, зруйнованого внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації, та виплату грошової компенсації

{Додаток 2 в редакції Постанов КМ № 767 від 02.09.2020№ 1301 від 09.12.2021}

Додаток 3
до Порядку

ДОВІДКА
про визнання особи постраждалою внаслідок надзвичайної ситуації

{Додаток 3 в редакції Постанови КМ № 767 від 02.09.2020}