Наказ Мінфіну про затвердження Методики визначення автоматичних індикаторів ризиків, їх переліку та порядку застосування

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 28.10.2020 № 647

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 грудня 2020 р. за N 1284/35567

Про затвердження Методики визначення автоматичних індикаторів ризиків, їх переліку та порядку застосування

Відповідно до частини двадцятої статті 8 Закону України “Про публічні закупівлі”, підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Методику визначення автоматичних індикаторів ризиків;

Перелік автоматичних індикаторів ризиків;

Порядок застосування автоматичних індикаторів ризиків.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної аудиторської служби України від 11 вересня 2018 року N 196 “Про затвердження методики визначення автоматичних індикаторів ризиків, їх переліку та порядку застосування”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27 вересня 2018 року за N 1113/32565.

3. Управлінню фіскальних ризиків Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Улютіна Д. В. та Голову Державної аудиторської служби України Пліса Г. В.

Міністр

С. Марченко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної
аудиторської служби України

Г. Пліс

Міністр розвитку економіки,
торгівлі та сільського
господарства України

І. Петрашко

Голова Антимонопольного
комітету України

О. Піщанська

Перший заступник
Міністра цифрової
трансформації України

О. Вискуб

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 жовтня 2020 року N 647

МЕТОДИКА
визначення автоматичних індикаторів ризиків

I. Загальні положення

1. Ця Методика встановлює механізм визначення автоматичних індикаторів ризиків (далі – індикатори) на основі даних електронної системи закупівель та інших відкритих джерел інформації.

2. У цій Методиці терміни вживаються в таких значеннях:

персональний кабінет – частина електронної системи закупівель, що забезпечує реєстрацію працівників органу державного фінансового контролю, автоматичне розміщення, отримання і передання інформації та документів під час проведення моніторингу процедури закупівлі, користування сервісами з автоматичним обміном інформацією, доступ до якої здійснюється за допомогою мережі Інтернет;

система автоматичних індикаторів ризиків (далі – ризик-система) – аналітичний обчислювальний комплекс у складі електронної системи закупівель, що забезпечує постійний та регулярний розрахунок індикаторів на основі відкритих даних з API-сервісу (прикладний програмний інтерфейс сервіс) електронної системи закупівель.

Інші терміни у цій Методиці вживаються у значеннях, наведених у Законі України “Про публічні закупівлі”.

II. Методика визначення індикаторів

1. Індикатори розраховуються з метою визначення процедур закупівель, що містять ознаки порушень законодавства у сфері публічних закупівель та/або свідчать про ймовірність допущення таких порушень.

2. Розрахунок індикаторів здійснюється ризик-системою за допомогою програмного забезпечення, яке використовує алгоритми розрахунку згідно із заданими параметрами.

3. Для розрахунку індикаторів ризик-система може використовувати інформацію, що розміщена або оприлюднена у таких джерелах:

електронна система закупівель;

єдині державні реєстри;

бази даних, відкриті для доступу центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю.

4. Алгоритм розрахунку індикаторів передбачає аналіз інформації з джерел, наведених у пункті 3 цього розділу, як під час проведення окремої процедури закупівлі, так і кількох процедур закупівель того самого замовника упродовж певного періоду.

Індикатори розраховуються протягом проведення процедури закупівлі, укладення договору про закупівлю та його дії.

5. Індикатори мають містити таку інформацію:

код індикатора;

назва індикатора ризику;

опис індикатора;

умовна вага.

6. Під час затвердження переліку індикаторів кожному індикатору присвоюється умовна вага, що перебуває в діапазоні від 0,1 до 0,5, яка визначається з урахуванням наявності ознак порушень законодавства у сфері публічних закупівель, що можуть бути виявлені за результатами аналізу спрацьованих індикаторів, за які встановлено адміністративну відповідальність.

Зважаючи на автоматично підраховану загальну умовну вагу за спрацьованими індикаторами, визначається ранг ризику для кожної окремої процедури.

Начальник Управління
фіскальних ризиків

А. Савенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 жовтня 2020 року N 647

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
23 грудня 2020 р. за N 1285/35568

ПЕРЕЛІК
автоматичних індикаторів ризиків

Код індикатораНазва індикатора ризикуОпис індикатораУмовна вага
1234
RISK-1-1Використання переговорної процедури закупівлі за відсутності законодавчих підстав (двічі відмінені процедури відкритих торгів)Замовник застосовує переговорну процедуру закупівлі, але в електронній системі закупівель не виявлено двох процедур відкритих торгів щодо придбання такого самого предмета закупівлі, у тому числі частково (за лотом), які були відмінені через відсутність достатньої кількості тендерних пропозицій0,5
RISK-1-2Використання переговорної процедури закупівлі за відсутності законодавчих підстав (додаткова закупівля товару)Замовник застосовує переговорну процедуру закупівлі для закупівлі додаткового обсягу товару з тими самими технічними характеристиками в того самого постачальника за умови, що закупівля додаткового обсягу товару була здійснена протягом трьох років після укладення основного договору про закупівлю та не перевищує 50 відсотків ціни договору про закупівлю, але в електронній системі закупівель не виявлено закупівлі в того самого постачальника0,5
RISK-1-2-1Використання переговорної процедури закупівлі за відсутності законодавчих підстав (додаткова закупівля робіт, послуг)Замовник застосовує переговорну процедуру закупівлі для закупівлі додаткових аналогічних робіт чи послуг в того самого учасника за умови, що закупівля додаткових робіт чи послуг була здійснена протягом трьох років після укладення основного договору про закупівлю в того самого учасника, та не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю, але в електронній системі закупівель не виявлено закупівлі в того самого учасника0,5
RISK-1-3Використання переговорної процедури закупівлі за відсутності законодавчих підстав (невідповідність підстав предмета закупівлі)Замовник під час проведення переговорної процедури зазначає обґрунтування, яке не відповідає обраній підставі0,5
RISK-1-4Порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення конкурентних процедур закупівель товарів та послугЗамовник додатково не оприлюднив англійською мовою в електронній системі закупівель оголошення про проведення процедури закупівлі товарів та/або послуг, очікувана вартість якої перевищує суму еквівалентну 133 тис. євро0,5
RISK-1-4-1Порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення конкурентних процедур закупівель робітЗамовник додатково не оприлюднив англійською мовою в електронній системі закупівель оголошення про проведення процедури закупівлі робіт, очікувана вартість якої перевищує суму еквівалентну 5150 тис. євро0,5
RISK-1-5Перевищення строку оприлюднення оголошення з відомостями про укладену рамкову угодуНеоприлюднення або несвоєчасне оприлюднення замовником оголошення з відомостями про укладену рамкову угоду (у разі здійснення закупівлі за рамковими угодами) (не пізніше ніж через сім робочих днів з дня укладення рамкової угоди)0,5
RISK-1-6Порушення строку оприлюднення повідомлення про внесення змін до договору про закупівлюНесвоєчасне оприлюднення замовником повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю протягом трьох робочих днів з дня внесення таких змін0,5
RISK-1-7Перевищення строку розгляду тендерної пропозиції, яку за результатами оцінки визначено найбільш економічно вигідноюЗамовник перевищив строк розгляду (понад п’ять робочих днів) тендерної пропозиції, яку за результатами оцінки визначено найбільш економічно вигідною, та не оприлюднив повідомлення про продовження строку розгляду тендерної пропозиції0,3
RISK-1-7-1Перевищення продовженого строку розгляду тендерної пропозиції, яку за результатами оцінки визначено найбільш економічно вигідноюЗамовник перевищив строк розгляду (понад 20 робочих днів) тендерної пропозиції, яку за результатами оцінки визначено найбільш економічно вигідною0,2
RISK-1-8Розмір забезпечення тендерної пропозиції визначено з порушенням встановлених Законом України “Про публічні закупівлі” (далі – Закон) граничних значень під час закупівлі товарів або послугЗамовник в оголошенні про проведення конкурентної процедури закупівлі товарів або послуг встановив вимогу щодо надання забезпечення тендерної пропозиції у розмірі, що перевищує 3 відсотки очікуваної вартості закупівлі0,3
RISK-1-8-1Розмір забезпечення тендерної пропозиції визначено з порушенням встановлених Законом граничних значень під час закупівлі робітЗамовник в оголошенні про проведення конкурентної процедури закупівлі робіт встановив вимогу щодо надання забезпечення тендерної пропозиції у розмірі, що перевищує 0,5 відсотка очікуваної вартості закупівлі0,3
RISK-1-9Незастосування конкурентних процедур закупівель, визначених Законом, під час закупівлі товарів або послугЗамовник здійснив закупівлю товарів або послуг без проведення конкурентних процедур закупівель, визначених Законом, на суму, що дорівнює або перевищує 200 тис. грн0,2
RISK-1-9-1Незастосування конкурентних процедур закупівель, визначених Законом, під час закупівлі робітЗамовник здійснив закупівлю робіт без проведення конкурентних процедур закупівель, визначених Законом, на суму, що дорівнює або перевищує 1,5 млн грн0,2
RISK-1-10Ненадання або несвоєчасне надання роз’яснень замовником щодо тендерної документаціїЗамовник протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення звернення за роз’ясненнями або вимоги щодо усунення порушення не надав/несвоєчасно надав роз’яснення на таке звернення та/або не оприлюднив/оприлюднив його з порушенням строків у електронній системі закупівель0,4
RISK-1-11Ненадання або несвоєчасне надання замовником відповіді на звернення учасника з вимогою щодо надання додаткової інформації стосовно причин невідповідності його пропозиції умовам тендерної документаціїЗамовник не надав відповіді протягом п’яти днів з дня надходження такого звернення від учасника через електронну систему закупівель з вимогою щодо надання додаткової інформації стосовно причин невідповідності його пропозиції умовам тендерної документації, від учасника, тендерна пропозиція якого відхилена0,3
RISK-1-12Перевищення строку розгляду тендерних пропозицій у разі проведення конкурентної процедури закупівлі (оголошення з публікацією англійською мовою)Замовник перевищив строк (понад 20 робочих днів) розгляду тендерних пропозицій у разі проведення конкурентної процедури закупівлі, очікувана вартість якої перевищує суму еквівалентну 133 тис. євро0,3
RISK-1-13Невиконання замовником рішення органу оскарженняПісля прийнятого органом оскарження рішення замовник не здійснив заходів щодо усунення порушення процедури закупівлі0,5
RISK-1-14Неоприлюднення звіту про виконання договоруЗамовник не оприлюднив звіту про виконання договору у строки, встановлені Законом0,3
RISK-1-15Неоприлюднення договору про закупівлю в електронній системі закупівельВідсутність оприлюдненого договору про закупівлю за результатами конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі0,5
RISK-1-16Несвоєчасне укладення замовником договору про закупівлю за результатами проведення конкурентної процедури закупівліЗамовник уклав договір про закупівлю пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі0,5
RISK-1-17Несвоєчасне укладення замовником договору про закупівлю за результатами проведення переговорної процедури закупівліЗамовник уклав договір про закупівлю пізніше ніж через 35 днів з дня оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю під час застосування переговорної процедури0,5
RISK-1-18Несвоєчасне укладення замовником договору про закупівлю за результатами проведення переговорної процедури закупівлі (нагальна потреба і закупівля визначених товарів і послуг)Замовник уклав договір про закупівлю з підстав, визначених пунктом 3 частини другої статті 40, пізніше ніж через 20 днів з дня оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю під час застосування переговорної процедури0,5
RISK-1-19Укладення договору про закупівлю товарів, робіт або послуг без проведення конкурентних процедур закупівель / спрощених закупівельЗамовник оприлюднив 1 і більше звітів про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, за однаковим кодом предмета закупівлі відповідно до національного класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” (далі – Єдиний закупівельний словник) на загальну суму, що перевищує 50 тис. грн0,3
RISK-1-20Неоприлюднення тендерної документаціїЗамовник не оприлюднив тендерної документації в електронній системі закупівель0,5
RISK-1-21Порушення строку оприлюднення тендерної документації під час проведення відкритих торгів та конкурентного діалогуНедотримання замовником вимоги оприлюднити тендерну документацію в установлені Законом строки (пізніше ніж за 15 днів до встановленого в оголошенні кінцевого строку подання тендерних пропозицій)0,4
RISK-1-21-1Порушення строку оприлюднення тендерної документації під час проведення відкритих торгів та конкурентного діалогу (оголошення з публікацією англійською мовою)Недотримання замовником вимоги оприлюднити тендерну документацію в строки (пізніше ніж за 30 днів до встановленого в оголошенні кінцевого строку подання тендерних пропозицій)0,4
RISK-2-3Переможцем закупівлі обрано учасника, у якого окрім заповненої електронної форми тендерної пропозиції не завантажено до електронної системи закупівель жодного файлу та/або документаЄ ймовірність порушення вимог Закону щодо невідхилення замовником тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі через її невідповідність умовам тендерної документації0,5
RISK-2-4Замовник відхилив тендерні пропозиції всіх учасників під час закупівлі товарів або послуг, крім переможцяЄ ймовірність ризику упередженого розгляду замовником тендерних пропозицій з метою визначення конкретного учасника переможцем процедури закупівлі та укладення договору про закупівлю з порушенням принципів здійснення закупівель0,5
RISK-2-4-1Замовник відхилив тендерні пропозиції всіх учасників під час закупівлі робіт, крім переможцяЄ ймовірність ризику упередженого розгляду замовником тендерних пропозицій з метою визначення конкретного учасника переможцем процедури закупівлі та укладення договору про закупівлю з порушенням принципів здійснення закупівель0,5
RISK-2-5Уникнення замовником застосування конкурентних процедур закупівель товарів чи послуг, що передбачені ЗакономЗамовник протягом календарного року проводить закупівлю товарів чи послуг за одним і тим самим кодом Єдиного закупівельного словника, за яким він вже здійснював закупівлі, що в сумі дорівнюють або перевищують 200,0 тис. грн0,1
RISK-2-5-1Уникнення замовником, який здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання, застосування конкурентних процедур закупівель товарів чи послуг, що передбачені ЗакономЗамовник, який здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання, протягом календарного року проводить закупівлю товарів чи послуг за одним і тим самим кодом Єдиного закупівельного словника, за яким він вже здійснював закупівлі, що в сумі дорівнюють або перевищують 1,0 млн грн0,1
RISK-2-6Уникнення застосування конкурентних процедур закупівель робіт, що передбачені ЗакономЗамовник протягом календарного року проводить закупівлю робіт за одним і тим самим кодом Єдиного закупівельного словника, за яким він вже здійснював закупівлі, що в сумі дорівнюють або перевищують 1,5 млн грн0,1
RISK-2-6-1Уникнення замовником, який здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання, застосування конкурентних процедур закупівель робіт, що передбачені ЗакономЗамовник, який здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання, протягом календарного року проводить закупівлю робіт за одним і тим самим кодом Єдиного закупівельного словника, за яким він вже здійснював закупівлі, що в сумі дорівнюють або перевищують 5,0 млн грн0,1
RISK-2-7Повторна закупівля замовником товарів чи послуг в одного постачальника на суму, що є близькою до меж, визначених ЗакономЗамовник проводить не першу спрощену закупівлю товарів чи послуг в одного постачальника на суму, що є близькою до 200 тис. грн0,1
RISK-2-7-1Повторна закупівля замовником, який здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання, товарів чи послуг в одного постачальника на суму, що є близькою до меж, визначених ЗакономЗамовник, який здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання, проводить не першу спрощену закупівлю товарів чи послуг в одного постачальника на суму, що є близькою до 1,0 млн грн0,1
RISK-2-8Повторна закупівля замовником робіт у одного постачальника на суму, що є близькою до меж, визначених ЗакономЗамовник проводить не першу спрощену закупівлю робіт в одного постачальника на суму, що є близькою до 1,5 млн грн0,1
RISK-2-8-1Повторна закупівля замовником, який здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання, робіт в одного постачальника на суму, що є близькою до меж, визначених ЗакономЗамовник, який здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання, проводить не першу спрощену закупівлю робіт в одного постачальника на суму, що є близькою до 5 млн грн0,1
RISK-2-9Відхилення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції учасникаЗамовник відхилив найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію учасника, а переможцем визначив учасника – суб’єкта господарювання, з яким такий замовник попередньо укладав договори за трьома і більше різними кодами Єдиного закупівельного словника0,3
RISK-2-10Відхилення більше двох тендерних пропозицій під час закупівлі товарів та послугПід час проведення відкритих торгів на закупівлю товарів та послуг, вартість яких перевищує 133 тис. євро, відхилено дві і більше тендерні пропозиції0,3
RISK-2-10-1Відхилення більше двох тендерних пропозицій під час закупівлі робітПід час проведення відкритих торгів на закупівлю робіт, вартість яких перевищує 5150 тис. євро, відхилено дві і більше тендерні пропозиції0,3
RISK-2-11Безпідставна відміна тендеруЗамовник відміняє тендер через відсутність подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг, однак до кінця року оголошує такий самий тендер за тим самим предметом закупівлі0,5
RISK-2-12Безпідставне визнання тендеру таким, що не відбувсяЗамовник визнав тендер таким, що не відбувся через скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг та протягом 30 календарних днів оголошує новий тендер за тим самим предметом закупівлі0,5
RISK-2-14Зміна істотних умов договору (ціни за одиницю товару)Є ймовірність порушення вимог Закону в частині зміни ціни за одиницю товару більше ніж один раз на 90 днів0,3
RISK-2-15Закупівля товарів та послуг у одного учасникаЗамовник обирає одного і того самого учасника більше ніж у 4 тендерах протягом року за різними предметами закупівлі0,3
RISK-2-15-1Закупівля робіт у одного учасникаЗамовник обирає одного і того самого учасника більше ніж у 4 тендерах протягом року за різними предметами закупівлі0,3
RISK-2-16Відмова переможця від підписання договоруПереможець за результатами тендеру, в якому не передбачено забезпечення тендерної пропозиції, у строки, встановлені законодавством, не укладає договору про закупівлю, внаслідок чого замовник обирає дорожчу тендерну пропозицію0,3
RISK-2-17Оголошення тендеру під час оскарження процедури закупівлі з аналогічним предметом закупівліУ разі прийняття скарги до розгляду та до моменту прийняття рішення органом оскарження замовник оголошує новий тендер з аналогічним предметом закупівлі0,3
RISK-2-19Відхилення трьох і більше тендерних пропозиційЗамовник відхилив три і більше тендерних пропозицій учасників в одній закупівлі та при цьому в цій закупівлі залишилося не менше двох невідхилених тендерних пропозицій0,5
RISK-2-19-1Відхилення двох тендерних пропозиційЗамовник відхилив дві тендерні пропозиції учасників в одній закупівлі та при цьому в цій закупівлі залишилося не менше двох невідхилених тендерних пропозицій0,2

Начальник Управління
фіскальних ризиків

А. Савенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 жовтня 2020 року N 647

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
23 грудня 2020 р. за N 1286/35569

ПОРЯДОК
застосування автоматичних індикаторів ризиків

I. Загальні положення

1. Цей Порядок встановлює порядок застосування автоматичних індикаторів ризиків (далі – індикатори) для формування черги ризикових процедур закупівель з метою прийняття прозорого, об’єктивного та неупередженого рішення про початок моніторингу процедури закупівлі відповідно до положень Закону України “Про публічні закупівлі”.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

персональний кабінет – частина електронної системи закупівель, що забезпечує реєстрацію працівників органу державного фінансового контролю, автоматичне розміщення, отримання і передання інформації та документів під час проведення моніторингу процедур закупівель, користування сервісами з автоматичним обміном інформацією, доступ до якої здійснюється за допомогою мережі Інтернет;

система автоматичних індикаторів ризиків (далі – ризик-система) – аналітичний обчислювальний комплекс у складі електронної системи закупівель, що забезпечує постійний та регулярний розрахунок індикаторів на основі відкритих даних з API-сервісу (прикладний програмний інтерфейс сервіс) електронної системи закупівель;

черга ризикових процедур закупівлі (далі – черга) – впорядкований перелік процедур закупівель, щодо яких спрацювали індикатори, розміщений у персональному кабінеті.

Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Законі України “Про публічні закупівлі”.

II. Порядок застосування індикаторів для формування черги ризикових процедур закупівлі

1. Ризик-система щодня здійснює автоматичний розрахунок індикаторів за процедурами закупівель, які проводяться замовниками в електронній системі закупівель, формує чергу та відображає її в персональному кабінеті.

2. Ризик-система після спрацювання одного або кількох індикаторів за окремою процедурою закупівлі автоматично здійснює підрахунок загальної умовної ваги індикаторів.

3. У разі спрацювання індикатора (індикаторів) за конкретною процедурою закупівлі (або окремим лотом) та залежно від загальної умовної ваги цих індикаторів ризик-система закупівель автоматично присвоює процедурі закупівлі один із таких рангів ризику:

1 ранг ризику – високий рівень ризику;

2 ранг ризику – помірний рівень ризику;

3 ранг ризику – низький рівень ризику.

Значення загальної умовної ваги спрацьованих індикаторів перебуває в діапазоні:

для 1 рангу ризику – від 1,2 і більше;

для 2 рангу ризику – від 0,5 до 1,1;

для 3 рангу ризику – від 0,1 до 0,4.

4. Процедури закупівлі, щодо яких спрацювали індикатори, у межах діапазонів кожного з рангів ризику розташовуються залежно від загальної умовної ваги.

5. Кожній процедурі закупівлі, щодо якої спрацювали індикатори, ризик-система присвоює середньозважену умовну вагу, яку визначено з урахуванням загальної умовної ваги та очікуваної вартості процедури закупівлі у відповідному рангу ризику.

6. Ризик-система заносить до персонального кабінету в чергу з кожного рангу ризику фіксований відсоток процедур закупівель, що мають найвищу середньозважену умовну вагу:

з 1 рангу ризику – 100 відсотків;

з 2 рангу ризику – 70 відсотків;

з 3 рангу ризику – 50 відсотків.

7. Процедури закупівель автоматично розташовує ризик-система в черзі пропорційно, починаючи від процедур, що віднесені до 1 рангу ризику та мають найбільшу середньозважену умовну вагу, до тих, що віднесені до 3 рангу ризику та мають найменшу середньозважену умовну вагу.

8. Під час обрання органом державного фінансового контролю процедур закупівель для здійснення моніторингу насамперед обирають процедури закупівлі, що мають найвищий пріоритет у черзі.

9. Під час перегляду процедури закупівлі, що внесена до черги, для прийняття рішення щодо її обрання органом державного фінансового контролю для моніторингу в персональному кабінеті надається можливість переглянути процедуру закупівлі та перелік індикаторів, що спрацювали за цією процедурою, створити чернетку моніторингу закупівлі в електронній системі закупівлі або перенести посилання на процедуру закупівлі з черги до архіву.

10. Посилання на процедуру закупівлі автоматично виключається з черги ризикових процедур закупівлі та переноситься до архіву в персональному кабінеті у таких випадках:

за процедурою закупівлі розпочато моніторинг;

оприлюднено звіт про виконання договору;

процедуру закупівлі відмінено або визнано такою, що не відбулася;

усі порушення, за якими спрацювали індикатори, усунено.

Начальник Управління
фіскальних ризиків

А. Савенко