Лист НАЗК щодо механізму здійснення інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, та електронною системою закупівель

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО
З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

УПРАВЛІННЯ ПРОВЕДЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ПЕРЕВІРОК
ТА КОНТРОЛЮ ЗА СВОЄЧАСНІСТЮ ПОДАННЯ ДЕКЛАРАЦІЙ

№ 49-08/14956-23 від 07.07.2023

На № 29/06 від 29.06.2023
ТОВ «Тендерне агентство Радник»

Про розгляд листа

Національне агентство розглянуло лист ТОВ «Тендерне агентство Радник» щодо механізму здійснення інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (далі – Реєстр), та електронною системою закупівель і повідомляє про таке.

Відповідно до п. 9 ч. 1 ст. 11 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) до повноважень Національного агентства належить забезпечення ведення Реєстру.

Порядок формування, ведення Реєстру, надання відомостей з нього, визначені ст. 59 Закону, розділами ІІ, ІІІ Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, затвердженого рішенням Національного агентства від 09.02.2018 № 166, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21.03.2018 за № 345/31797 (далі – Положення).

Згідно з п. 1 розділу ІІІ Положення відомості з Реєстру надаються у вигляді витягу з Реєстру та інформаційної довідки.

Інформаційна довідка з Реєстру (далі – довідка) – документ, сформований будь-яким користувачем в онлайн-режимі, що містить інформацію про наявність або відсутність відомостей в Реєстрі стосовно нього та стосовно юридичної особи, до якої застосовано заходи кримінально-правового характеру за вчинення корупційного правопорушення.

Довідка формується програмно-апаратними засобами Реєстру на основі даних, вказаних в кваліфікованій електронній печатці юридичної особи, шляхом пошуку у Реєстрі за найменуванням юридичної особи, кодом в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ідентифікаційним кодом юридичної особи іншої країни (для нерезидентів) або на основі даних, вказаних в кваліфікованому електронному підписі фізичної особи шляхом пошуку у Реєстрі за ПІБ, реєстраційним номером облікової картки платника податків та безоплатно надається запитувачу.

Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України «Про веб-портал Уповноваженого органу з питань закупівель» від 07.04.2020 № 648 інформаційно-телекомунікаційну систему «PROZORRO» (за адресою в мережі Інтернет: www.prozorro.gov.ua) визначено веб-порталом Уповноваженого органу з питань закупівель. Відповідальним за забезпечення функціонування та наповнення веб-порталу визначено державне підприємство «Прозорро».

Механізм здійснення інформаційної взаємодії між Реєстром та електронною системою закупівель з метою проведення автоматичної перевірки відсутності підстав для відхилення тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі визначено Порядком інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, та електронною системою закупівель, затвердженим наказом Національного агентства з питань запобігання корупції, Міністерства економіки України 18.01.2023 № 13/23/395 (далі – Порядок).

Відповідно до Порядку електронна система закупівель автоматично формує та передає до Реєстру запит щодо отримання інформації про наявність або відсутність відомостей в Реєстрі про учасника процедури закупівлі та/або службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення конкурентної процедури закупівлі (далі – запит).

Порядком передбачено вичерпний перелік відомостей, які зазначаються у запиті зокрема, відповідно до п.п. 3 і 4 п. 6 тип особи (фізична або юридична), код згідно з ЄДРПОУ та повне найменування юридичної особи, учасника процедури закупівлі (у разі обрання типу особи «юридична»).

Запит має містити інформацію виключно щодо однієї особи (фізичної або юридичної).

Відповідь на запит формується програмно-апаратними засобами Реєстру та передається в автоматичному режимі до електронної системи закупівель.

Водночас щодо отримання інформації про довідку, яка формується в інформаційно-телекомунікаційній системі «PROZORRO» слід звернутись до державного підприємства «Прозорро».

Разом з тим, Національне агентство висловлює готовність до опрацювання пропозицій від зацікавлених сторін.

Керівник Управління
проведення спеціальних перевірок
та контролю за своєчасністю
подання декларацій Олександр АМПЛЕЄВ