Лист Мінекономіки щодо кваліфікації учасника закупівлі електроенергії ТОВ “Твій Газзбут”

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА “ПРОФЕСІЙНІ ЗАКУПІВЛІ”
(ДУ “ПРОФЕСІЙНІ ЗАКУПІВЛІ”)

№ 139 від 15.08.2023

ТОВ “Тендерне Агентство Радник”

Державна установа “Професійні закупівлі” (далі — Установа) на лист ТОВ “Тендерне Агентство Радник” (далі — Радник) від 14.08.2023 року № 14/08, щодо кваліфікації учасника закупівлі електричної енергії Товариства з обмеженою відповідальністю “Твій Газзбут” код ЄДРПОУ 43965848, який здійснює продаж товару на Prozorro Market, на кінцевого бенефіціарного власника якого було накладено санкції, повідомляє наступне.

Prozorro Market функціонує за принципом інтернет-магазину, постачальник кваліфікується в каталог, подає свої товари та ціни, а замовник обирає з наявного асортименту.

Установа є адміністратором електронного каталого Prozorro Market, що включає: кваліфікацію постачальників, створення профілів і категорій, розширення асортименту товарів тощо. Діяльність Установи, щодо електронного каталогу Prozorro Market, регулюється згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 822 від 14 вересня 2020 року (далі — Постанова 822).

Відповідно до Постанови 822, адміністратор розглядає заявку на відповідність вимогам, зазначеним в оголошенні про проведення відбору, протягом десяти робочих днів з дня її оприлюднення в електронній системі закупівель.

За підтвердженням інформації, наданої учасником у заявці, адміністратор може звернутися до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.

За результатами розгляду заявки адміністратор приймає одне з таких рішень:

 • про включення учасника до переліку кваліфікованих постачальників;
 • про відхилення заявки учасника.

Адміністратор розміщує в електронній системі закупівель повідомлення про результати розгляду заявки протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення.

Адміністратор надає постачальнику доступ до електронного каталогу протягом п’яти робочих днів з дня його включення до переліку кваліфікованих постачальників.

В електронному каталозі не розміщується пропозиція постачальника, що не відповідає технічним характеристикам, зазначеним у профілі товару.

Адміністратором вноситься інформація про постачальника до переліку кваліфікованих постачальників протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про включення учасника до переліку кваліфікованих постачальників.

Перелік кваліфікованих постачальників оприлюднюється адміністратором в електронній системі закупівель.

Адміністратор, який здійснив відбір постачальника до електронного каталогу, має право виключити такого постачальника з переліку кваліфікованих постачальників та електронного каталогу:

 1. на підставі звернення постачальника щодо виключення його з переліку кваліфікованих постачальників протягом двох робочих днів з дня отримання такого звернення;
 2. у разі невиконання постачальником вимог абзацу першого пункту 43 Постанови 822 протягом 90 календарних днів з дня закінчення строку дії ліцензії, документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу та ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом;
 3. у разі невиконання вимог абзацу третього пункту 30 Постанови 822 протягом 90 календарних днів з дня отримання звернення від адміністратора.

Згідно з пунктом 40 Постанови 822, Адміністратор відхиляє заявку учасника на кваліфікацію у разі, коли:

 1. учасник не відповідає кваліфікаційним вимогам, визначеним підпунктом 5 пункту 23 Постанови 822;
 2. інформація про учасника внесена до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;
 3. у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань” (крім нерезидентів);
 4. учасник визнаний в установленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура;
 5. учасник є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України “Про санкції”;
 6. не відповідає іншим вимогам, установленим в оголошенні про проведення відбору постачальника;
 7. учасник зазначив у заявці недостовірну інформацію, що є суттєвою під час визначення результатів відбору постачальника, яку адміністратором виявлено згідно з пунктом 33 Постанови 822;
 8. учасник зазначив у заявці недостовірну інформацію про ліцензії, документи дозвільного характеру (у разі їх наявності) на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу та ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом.

Додатково інформуємо про наступне.

На Урядовому порталі оприлюднено постанову КМУ від 04.07.2023 № 677 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань публічних закупівель”, якою внесено зміни до:

 1. Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, що затверджені постановою КМУ від 12.10.2022 № 1178;
 2. Постанови Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 № 166 “про затвердження Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків”.
 3. Порядку формування та використання електронного каталогу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.09.2020 № 822.

Постанова № 677 набирає чинності з дня її опублікування (з 06.07.2023. офіційно опубліковано в Урядовому кур’єрі від 06.07.2023 № 134 (7532)), крім підпунктів 1–33, абзаців другого, третього, п’ятого підпункту 34 пункту 2 та підпункту 2 пункту 3 змін, затверджених цією постановою, які набирають чинності з 01.09.2023.

Згідно з пунктом 21 постанови № 677, що змінить редакцію пункту 40 постанови № 822 Адміністратор відхиляє заявку учасника у разі, коли: “6) учасник або кінцевий бенефіціарний власник учасника, член або учасник (акціонер) юридичної особи — учасника є особою, до якої застосовано санцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України “Про санкції”.

Згідно з пунктом 19 постанови № 677, що змінить редакцію пункту 38 постанови № 822 Адміністратор, який здійснив відбір постачальника до електронного каталогу, має право виключити такого постачальника з переліку кваліфікованих постачальників та електронного каталогу: “4) у разі виявлення, що постачальник на момент його перевірки підпадає під підстави, визначені в пункті 40 цього Порядку”.

Підсумовуючи все вищезазначене установа, як адміністратор електронного каталогу Prozorro Market, кваліфікує всіх постачальників згідно з Постановою 822 та належно дотримується відповідних законодавчих норм, без перевищення своїх господарських повноважень.

В свою чергу враховуючи зазначені зміни до законодавства, установа з 01.09.2023 зможе виключити такого учасника до якого застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України “Про санкції”, з переліку кваліфікованих постачальників та електронного каталогу.

Директор Євген ЯКУБОВСЬКИЙ