Лист ДАСУ “Про надання інформації”

Про надання інформації

Державна аудиторська служба України в межах повноважень розглянула ваш електронний запит на інформацію від 21.06.2022 № 21/06 (вх. від 21.06.2022 № 14-15870-2022) (далі – запит) щодо здійснення замовниками закупівель відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 № 169 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» (далі – Постанова № 169) і повідомляє.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи відповідно до статті 19 Конституції України зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до статті 2 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» (далі – Закон № 2939) головними завданнями органу державного фінансового контролю є: здійснення державного фінансового контролю за використанням і збереженням державних фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, правильністю визначення потреби в бюджетних коштах та взяттям зобов’язань, ефективним використанням коштів і майна, станом і достовірністю бухгалтерського обліку і фінансової звітності у міністерствах та інших органах виконавчої влади, державних фондах, фондах загальнообов’язкового державного соціального страхування, бюджетних установах і суб’єктах господарювання державного сектору економіки, а також на підприємствах, в установах та організаціях, які отримують (отримували у періоді, який перевіряється) кошти з бюджетів усіх рівнів, державних фондів та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування або використовують (використовували у періоді, який перевіряється) державне чи комунальне майно (далі ‒ підконтрольні установи), за дотриманням бюджетного законодавства, дотриманням законодавства про закупівлі, діяльністю суб’єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені законодавством до підконтрольних установ, за судовим рішенням, ухваленим у кримінальному провадженні.

Державний фінансовий контроль за дотриманням законодавства у сфері закупівель забезпечується згідно зі статтею 5 Закону № 2939 шляхом проведення моніторингу закупівлі у порядку, установленому Законом України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), проведення перевірки закупівель, а також під час державного фінансового аудиту та інспектування.

Отже, питання дотримання вимог Постанови № 169 досліджуватиметься під час проведення заходів державного фінансового контролю.

Зауважуємо, що у разі встановлення за результатами державного фінансового контролю порушень законодавства Держаудитслужба вживає заходів, визначених статтею 10 Закону № 2939, щодо їх усунення у спосіб та терміни, визначені законодавством.

Водночас зазначаємо що згідно зі статтею 4 Закону закупівля здійснюється відповідно до річного плану. Частиною першою статті 4 Закону передбачена можливість внесення змін до річного плану закупівель. Тому замовник за наявності визначених Законом підстав може вносити зміни до річного плану закупівель відповідно до наявного фінансування, потреби у товарах, роботах, послугах тощо, до здійснення відповідної закупівлі.

Крім того, повідомляємо, що неоприлюднення або порушення строків оприлюднення інформації про закупівлі належить до адміністративного правопорушення, відповідальність за яке передбачена частиною першою статті 16414 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Заступник Голови Олександр ШКУРОПАТ