Громадський контроль

Це суспільна діяльність громадських об'єднань, предметом якої є здійснення нагляду за відповідністю діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування та інших замовників в розумінні ЗУ "Про публічні закупівлі" вимогам відповідного Закону та нормативно-правовим актам.