Завдання, функції та повноваження Офісу фінансового контролю

701
4 Березня 2020

В продовження попередньої публікації, додаю ще таку новину. Так відповідно до повідомлення Кабінету Міністрів України від 19.02.2019 він затвердив Положення про Офіс фінансового контролю. Водночас самого положення база «законодавство» ще не містить. Станом на 03.03.2020 в доступі наявний лише його проект та згадане вище інформаційне повідомлення.

Відповідно до вказаних джерел Офіс фінконтролю здійснюватиме контрольні заходи у міністерствах, інших органах виконавчої влади, державних фондах, фондах загальнообов’язкового державного соціального страхування, бюджетних установах, суб’єктах господарювання державного сектору економіки, а також на підприємствах, в установах та організаціях, які отримують (отримували) кошти з бюджетів усіх рівнів, державних фондів та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування або використовують (використовували) державне чи комунальне майно. Контрольні заходи також здійснюватимуться у суб’єктах господарської діяльності незалежно від форми власності за судовим рішенням, ухваленим у кримінальному провадженні.

Виходячи з цього повідомлення вказані функції на сто відсотків тотожні тим які має та ще виконує Держаудитслужба.

Що саме контролюватиметься?

 Новостворений орган відповідатиме, зокрема, за перевірку:

 • використання і збереження державних фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, у тому числі цільового, ефективного та результативного використання коштів державного бюджету та місцевих бюджетів;
 • дотримання законодавства на всіх стадіях бюджетного процесу щодо державного і місцевих бюджетів;
 • дотримання законодавства про закупівлі;
 • цільового використання і своєчасного повернення кредитів (позик), отриманих під державні (місцеві) гарантії;
 • реалізації інвестиційних проектів, інших проектів (програм), що підтримуються міжнародними організаціями;
 • законності та правомірності витрат бенефіціарів (партнерів) в межах виконання спільних операційних програм прикордонного та транскордонного співробітництва;
 • стану і достовірності бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

Що цікаво, то всі функції вже має Держаудитслужба. За винятком окремо визначеної щодо законності та правомірності витрат бенефіціарів (партнерів)…. Але по факту такі контрольні заходи здійснює.

Також КМУ декларує, що офіс проводитиме Менше перевірок, вищої якості. Але фактично тенденцію до зменшення кількості перевірок (ревізій) розпочато фактично ще у 2012 році. Що пов’язано із зменшення чисельності працівників Держфініспекції (Держаудитслужби) з 7 тоді до 3 тисяч зараз, а також із збільшенням видів контрольних заходів. Оскільки з часом додалися фінансові аудити (п’ять різновидів) та перевірка і моніторинг закупівель, впровадження ще у 2012 року методу відбору об’єктів для перевірок та складання планів на основі оцінки ризиків допущення підконтрольними установами фінансових порушень – ризикорієнтований метод.

Окрім того, КМУ вказує, що у Положенні Офісу фінконтролю передбачено реалізацію інституту фінансової аналітики, тобто проведення аналізу ризиків щодо управління ресурсами держави з подальшим здійсненням контрольних заходів за високоризиковими операціями. Це дозволить рухатися до автоматизації процесів та опрацювання інформації в інформаційно-аналітичних системах Офісу фінконтролю. Відтак підвищиться якість виконання завдань, скоротиться час на збір, обробку та аналіз інформації щодо діяльності підконтрольних установ, а пріоритет діяльності перейде до забезпечення своєчасного реагування на проблемні питання щодо дотримання законодавства.

Хочеться також прокоментувати, що інститут фінансової аналітики фактично започатковано також у 2011 та 2012 роках, ще у Держфінінспекції. Так звана концепція ризик орієнтованого відбору об’єктів до перевірки передбачала обрахунок певних ризикових балів висока сума яких була пріоритетом при прийнятті рішення щодо проведення перевірки такого об’єкту. 

Підсумовуючи наведене можна  зробити висновки (на мою думку) що не менше як 90 -95 відсотків функцій та повноважень Держаудитслужби України тотожні функціям та повноваженням «новоствореного» Офісу фінконтролю. Тобто як на мене це не новий орган це по факту зміна вивіски та реорганізація.

Отже станом на 03.03.2020 Збільшено чисельність апарату офісу з 400 до 800 працівників; зменшено чисельність територіальної ланки з 2 тисяч до 1500 працівників. Та ліквідовано усі Офіси Держаудитслужби.

На практиці це означає, що у зв’язку із можливим вивільненням працівників територіальної ланки (офісів Держаудитслужби) та центрального апарату, а також ліквідацією юридичних осіб у всіх 5 регіонах України, реорганізації апарату Держаудитслужби в Офіс фінансового контролю кількісні показники проведення усіх видів контрольних заходів зменшаться . Можливо за винятком міста Києва та Київської області.

Отже при меті створити новий орган ми швидше за все отримає четверту реорганізацію КРУ. Щодо подальшої архітектури Офісу у регіонах то на даний час відсутня будь яка інформація і незрозуміло чи у кожній області залишаться по 20 -70  функційних працівників, чи у тих же п’яти регіонах ще додатково будуть передбачені невеликі групи адміністративного персоналу (загальний відділ, бухгалтерія, кадри, юристи) покаже час та КМУ найближчим часом.

Олег Волянський,
начальник юридичного відділу
Західного офісу Держаудитслужби

Підпишись на розсилку від Радника, щоб не пропустити найголовніші події у сфері публічних закупівель.

  load
  digest icon digest icon
  Обмін знаннями та досвідом в сфері публічних закупівель