Чергові зміни до Особливостей № 1178, що набувають чинності 07.09.2023

5992
7 Вересня 2023

Уряд постановою № 952 від 01.09.2023 “Про внесення змін до особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” постановляє:

1. Внести до особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 (Офіційний вісник України, 2022 р., № 84, ст. 5176; 2023 р., № 51, ст. 2834, № 52, ст. 2905), зміни, що додаються до Постанови.

2. Установити, що закупівлі, розпочаті до набрання чинності цією постановою, завершуються в порядку, що діяв до набрання чинності цією постановою.

Стаття з аналізом останніх змін за посиланням “Чотирнадцяті зміни до Особливостей набули чинності 07.09.2023: порівняльна таблиця та коментарі“.

Немає доступу до статті? Не біда, передплачуйте доступ до порталу та користуйтеся всіма перевагами «Радника», можете придбати доступ за посиланням.

Змінами передбачено:

1. У пункті 3:

1) абзац перший після слів “цих особливостей” доповнити словами “та з дотриманням принципів здійснення публічних закупівель, визначених Законом”;

2) абзац п’ятий виключити.

2. Абзац п’ятий пункту 9 після слів і цифр “відповідно до пункту 38 розділу X “Прикінцеві та перехідні положення” Закону” доповнити словами “, а також обґрунтування підстави для здійснення замовником закупівлі відповідно до цього пункту. Обґрунтування у вигляді розпорядчого рішення замовника або іншого документа готується уповноваженою особою або іншою службовою (посадовою) особою замовника та погоджується (затверджується) керівником замовника або іншою особою, визначеною керівником замовника”.

3. У пункті 13:

1) абзаци другий, четвертий — восьмий виключити;

2) в абзаці двадцять першому слова “та спортивних заходів” замінити словами “, спортивних заходів та спортивних змагань”;

3) абзаци двадцять другий і двадцять четвертий виключити;

4) в абзаці двадцять дев’ятому слово і цифри “підпунктів 5—11, 14” виключити, а слова “зазначає підстави для здійснення закупівлі відповідно до цього пункту” замінити словами “обґрунтування підстави для здійснення замовником закупівлі відповідно до цього пункту. Обґрунтування у вигляді розпорядчого рішення замовника або іншого документа готується уповноваженою особою або іншою службовою (посадовою) особою замовника та погоджується (затверджується) керівником замовника або іншою особою, визначеною керівником замовника”.

4. Абзац перший пункту 23 після слів “здійснюють моніторинг процедур закупівель” доповнити словами “, спрощених закупівель”.

5. У підпункті 11 пункту 47 слово “нею” замінити словами “у неї”, а після слів “згідно із Законом України “Про санкції” доповнити словами “, крім випадку, коли активи такої особи в установленому законодавством порядку передані в управління АРМА”.

Постанова Уряду від 01.09.2023 № 952 набирає чинності сьогодні, 07.09.2023 (опубліковано в Урядовому кур’єрі 07.09.2023 № 180 (7578)).

Підпишись на розсилку від Радника, щоб не пропустити найголовніші події у сфері публічних закупівель:

Підпишись на розсилку від Радника, щоб не пропустити найголовніші події у сфері публічних закупівель.

    load
    digest icon digest icon
    Обмін знаннями та досвідом в сфері публічних закупівель