Оприлюднено постанову про реалізацію першого етапу експериментального проекту щодо запровадження Єдиної державної електронної системи дозвільних документів

165
10 Липня 2024

На офіційному сайті Кабімну оприлюднено постанову КМУ від 05 липня 2024 р. № 795, якою зокрема постановлено наступне.

1. Погодитися з пропозицією Міністерства економіки та Міністерства цифрової трансформації стосовно реалізації протягом двох років з дня набрання чинності цією постановою експериментального проекту щодо запровадження першого етапу Єдиної державної електронної системи дозвільних документів (далі — експериментальний проект).

2. Затвердити Порядок реалізації експериментального проекту щодо запровадження першого етапу Єдиної державної електронної системи дозвільних документів, що додається.

3. Установити, що координатором експериментального проекту є Міністерство економіки.

4. Внести до переліку електронних публічних послуг, що надаються в автоматичному режимі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 2023 р. № 111 “Деякі питання реалізації Закону України “Про особливості надання публічних (електронних публічних) послуг” (Офіційний вісник України, 2023 р., № 20, ст. 1135), зміну, що додається.

5. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2021 р. № 895 “Про реалізацію експериментального проекту щодо запровадження першої черги Єдиної державної електронної системи дозвільних документів” (Офіційний вісник України, 2021 р., № 70, ст. 4426).

6. Міністерству охорони здоров’я та Міністерству економіки забезпечити протягом шести місяців з дня набрання чинності цією постановою електронну інформаційну взаємодію між Єдиною державною електронною системою дозвільних документів, Єдиним державним вебпорталом електронних послуг та Ліцензійним реєстром з медичної практики у режимі реального часу.

7. Міністерству освіти і науки разом з Міністерством економіки забезпечити протягом двох місяців з дня набрання чинності цією постановою електронну інформаційну взаємодію між Єдиною державною електронною системою дозвільних документів та Єдиною державною електронною базою з питань освіти у режимі реального часу для отримання відомостей з Реєстру документів про освіту щодо документів про освіту, виданих фізичним особам.

8. Міністерству освіти і науки разом з Міністерством цифрової трансформації забезпечити протягом двох місяців з дня набрання чинності цією постановою електронну інформаційну взаємодію між Єдиним державним вебпорталом електронних послуг та Єдиною державною електронною базою з питань освіти у режимі реального часу для отримання відомостей з Реєстру документів про освіту щодо документів про освіту, виданих фізичним особам.

9. Міністерству юстиції разом з Міністерством економіки забезпечити протягом двох місяців з дня набрання чинності цією постановою електронну інформаційну взаємодію між Єдиною державною електронною системою дозвільних документів та:

1) Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань у режимі реального часу для отримання інформації, необхідної для надання адміністративних послуг;

2) Державним реєстром речових прав на нерухоме майно у режимі реального часу для отримання відомостей про зареєстровані речові права.

10. Міністерству юстиції разом з Міністерством цифрової трансформації забезпечити для отримання електронних публічних послуг, передбачених цією постановою, протягом двох місяців з дня набрання чинності цією постановою електронну інформаційну взаємодію між Єдиним державним вебпорталом електронних послуг та:

1) Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань у режимі реального часу для отримання інформації, необхідної для надання адміністративних послуг;

2) Державним реєстром речових прав на нерухоме майно у режимі реального часу для отримання відомостей про зареєстровані речові права.

11. Міністерству економіки разом з Міністерством цифрової трансформації забезпечити протягом двох місяців з дня набрання чинності цією постановою електронну інформаційну взаємодію між Єдиною державною електронною системою дозвільних документів та:

Єдиним державним веб-порталом відкритих даних;

інтегрованою системою електронної ідентифікації;

Єдиним державним вебпорталом електронних послуг.

12. Міністерству внутрішніх справ забезпечити протягом двох місяців з дня набрання чинності цією постановою електронну інформаційну взаємодію між Єдиною державною електронною системою дозвільних документів, Єдиним державним вебпорталом електронних послуг та єдиною інформаційною системою Міністерства внутрішніх справ для отримання відомостей:

про документ, який підтверджує, що в осіб, які мають або матимуть доступ до роботи, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, відсутня не знята чи не погашена в установленому порядку судимість за вчинення нетяжкого, тяжкого та особливо тяжкого злочину або за кримінальне правопорушення, пов’язане з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі тих, що вчинені за межами України;

у режимі реального часу про дозволи Національної поліції на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та їх відповідність установленим вимогам.

13. Національній поліції забезпечити:

протягом двох місяців з дня набрання чинності цією постановою наповнення єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ інформацією про дозволи на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та їх відповідність установленим вимогам;

постійне регулярне наповнення зазначеної системи новою інформацією в день її надходження.

14. Державній податковій службі разом з Міністерством економіки забезпечити протягом двох місяців з дня набрання чинності цією постановою електронну інформаційну взаємодію між Єдиною державною електронною системою дозвільних документів та Державним реєстром фізичних осіб — платників податків у режимі реального часу для підтвердження даних щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії (за наявності) та номера паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

15. Державному агентству розвитку туризму забезпечити протягом двох місяців з дня набрання чинності цією постановою наповнення Єдиної державної електронної системи дозвільних документів відомостями про ліцензування господарської діяльності з туроператорської діяльності, які повинні міститися у ліцензійному реєстрі відповідно до Порядку формування і ведення ліцензійного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2020 р. № 755 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 71, ст. 2269).

16. Державній службі з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів забезпечити наповнення протягом двох місяців з дня набрання чинності цією постановою Єдиної державної електронної системи дозвільних документів відомостями про ліцензування господарської діяльності з ветеринарної практики, які повинні міститися у ліцензійному реєстрі відповідно до Порядку формування і ведення ліцензійного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2020 р. № 755 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 71, ст. 2269).

17. Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками забезпечити протягом двох місяців з дня набрання чинності цією постановою наповнення Єдиної державної електронної системи дозвільних документів відомостями про ліцензування господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. № 770 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 19, ст. 789), розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку, які повинні міститися у ліцензійному реєстрі відповідно до Порядку формування і ведення ліцензійного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2020 р. № 755 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 71, ст. 2269).

18. Державній службі з питань праці забезпечити протягом двох місяців з дня набрання чинності цією постановою наповнення Єдиної державної електронної системи дозвільних документів інформацією, що зібрана починаючи з 1 січня 2020 р., про зареєстровані декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці станом на дату їх внесення.

19. Державній регуляторній службі забезпечити протягом двох місяців з дня набрання чинності цією постановою електронну інформаційну взаємодію між Єдиною державною електронною системою дозвільних документів, Єдиним державним вебпорталом електронних послуг та Інтегрованою автоматизованою системою державного нагляду (контролю) у режимі реального часу для отримання відомостей про проведені та заплановані заходи державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом ліцензійних вимог.

20. Державній казначейській службі протягом двох місяців з дня введення першого етапу Єдиної державної електронної системи дозвільних документів у промислову експлуатацію забезпечити електронну інформаційну взаємодію між Єдиною електронною системою дозвільних документів, Єдиним державним вебпорталом електронних послуг та інформаційною системою Державної казначейської служби для отримання відомостей про внесення плати за видачу ліцензій, за розширення провадження відповідного виду господарської діяльності.

21. Київській міській державній адміністрації (Київській міській військовій адміністрації) забезпечити протягом двох місяців з дня набрання чинності цією постановою наповнення Єдиної державної електронної системи дозвільних документів відомостями про ліцензування господарської діяльності з освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти, які повинні міститися у ліцензійному реєстрі відповідно до Порядку формування і ведення ліцензійного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2020 р. № 755 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 71, ст. 2269).

22. Міністерству економіки:

подати не пізніше ніж через два місяці після завершення реалізації експериментального проекту Кабінетові Міністрів України звіт про його результати;

оприлюднити інформацію про результати реалізації експериментального проекту на власному офіційному веб-сайті;

оприлюднити інформацію про початок запровадження першого етапу Єдиної державної електронної системи дозвільних документів суб’єктами господарювання на порталі Єдиної державної електронної системи дозвільних документів;

за результатами реалізації експериментального проекту у разі потреби подати пропозиції щодо доцільності внесення змін до актів законодавства.

Підпишись на розсилку від Радника, щоб не пропустити найголовніші події у сфері публічних закупівель.

load
digest icon digest icon
Обмін знаннями та досвідом в сфері публічних закупівель
Повне або часткове копіювання публікацій порталу ЗАБОРОНЕНО