28.07.2022 набули чинності зміни до Переліку черговості оплат

313
29 Липня 2022

28.07.2022 набула чинності Постанова № 831 від 22.07.2022 Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану”.

Зміни, що вносяться до Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану:

1. У підпункті 1 пункту 18:

1) в абзаці другому слова “головного розпорядника бюджетних коштів, що здійснює матеріально-технічне, транспортне, соціально-побутове та інше забезпечення діяльності Президента України” замінити словами “головних розпорядників бюджетних коштів, що здійснюють матеріально-технічне, транспортне, соціально-побутове та інше забезпечення діяльності Президента України, Верховної Ради України”, а слово “забезпечує” – словом “забезпечують”;

2) абзац третій після слів “на соціальне забезпечення” доповнити словами “; на виконання членських зобов’язань Верховної Ради України перед міжнародними організаціями, членом яких є Верховна Рада України”.

2. У пункті 19:

1) підпункт 1 після слів “соціально-побутове та інше забезпечення діяльності Президента України” доповнити словами “, Верховної Ради України”;

2) у підпункті 2:

абзац перший після слів “видатками державного бюджету на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду України” доповнити словами “; на виконання членських зобов’язань Верховної Ради України перед міжнародними організаціями, членом яких є Верховна Рада України”;

в абзаці третьому:

після слів “надання фінансової державної підтримки Фондом розвитку підприємництва суб’єктам підприємництва на компенсацію відсотків за кредитами та винагороди за договорами фінансового лізингу, а також фізичним особам – позичальникам на здешевлення вартості іпотечних кредитів” доповнити словами “; формування статутного капіталу Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві”;

після слів “оплату комунальних послуг та енергоносіїв” доповнити словами “; підготовку об’єктів до опалювального сезону та заходи з енергозбереження”;

слова “ремонт споруд цивільного захисту” замінити словами “ремонт та облаштування споруд цивільного захисту”;

після слів “оплату послуг із страхування цивільно-правової відповідальності власників наземного транспорту, водіїв відповідно до законодавства, оплату послуг із медичного огляду водіїв” доповнити словами “; виготовлення бланків документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, паспортів, бланків документів, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус, бланків інших документів, що відповідно до законодавства України потребують використання спеціальних елементів захисту, марок акцизного податку”;

в абзаці четвертому:

після слів “оплату комунальних послуг та енергоносіїв” доповнити словами “; підготовку об’єктів до опалювального сезону та заходи з енергозбереження”;

після слів “придбання та виготовлення бланків дипломів, свідоцтв та додатків до них для здобувачів освіти” доповнити словами “; придбання бланків для видачі ветеринарних та фітосанітарних документів”;

слова “ремонт споруд цивільного захисту” замінити словами “ремонт та облаштування споруд цивільного захисту”;

після слів “утримання мереж зовнішнього освітлення, утримання вулично-шляхової мережі, ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття, бомбосховища тощо)” доповнити словами “; придбання ветеринарних препаратів, кормів для тварин; видатки, пов’язані з утриманням тварин; придбання реактивів, хімікатів, біопрепаратів (зокрема для науково-дослідних робіт, наукових цілей, лабораторних досліджень (випробувань) та навчального процесу); придбання спецодягу, захисного одягу тощо; оплату послуг за проведення акредитаційної процедури; плату за ліцензію, акредитацію (сертифікат) відповідно до законодавства, виплату роялті; оплату послуг, пов’язаних із забезпеченням діяльності лабораторій та наукових установ у галузі ветеринарної медицини, і послуг у сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, карантину і захисту рослин, насінництва та розсадництва”;

після слів “оплату послуг із страхування цивільно-правової відповідальності власників наземного транспорту, водіїв відповідно до законодавства, оплату послуг із медичного огляду водіїв” доповнити словами “; виготовлення бланків документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, паспортів, бланків документів, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус, бланків інших документів, що відповідно до законодавства України потребують використання спеціальних елементів захисту, марок акцизного податку”

Пам’ятайте! На порталі RADNUK.COM.UA кожен може скористатись своєрідною шпаргалкою для пошуку того чи іншого предмету закупівлі серед переліку черговості оплат Казначейством:

Підпишись на розсилку від Радника, щоб не пропустити найголовніші події у сфері публічних закупівель.

    load
    digest icon digest icon
    Обмін знаннями та досвідом в сфері публічних закупівель