ДАСУ встановила порушення за результатом моніторингу

26 Листопада 2021
olena

Відбулись відкриті торги підписаний договір 15.11.2021 а 17.11.2021 почався Моніторинг в результаті порушення виявлені. Відміна та розірвання договору змусить до проведення нових відкритих торгів, що може призвести до неможливості закупівлі даного товару, неосвоєння коштів в наступному році коштів не нададуть надаємо публікації висновку:
22 лист 16:59
Період публікації висновку про результати:
22 лист 16:59 – 7 груд 00:00
Наявність порушень:
Так
Тип порушень:
Встановлено порушення законодавства в частині складання тендерної документації та/або внесення змін до неї

Встановлено порушення законодавства в частині розгляду та/або відхилення (не відхилення) замовником тендерної (тендерних) пропозиції (пропозицій)

Встановлено порушення законодавства в частині не відміни замовником закупівлі

Інформація про результати моніторингу закупівлі в
розрізі стадій проведення процедури закупівлі:
Дата закінчення моніторингу: 22 листопада 2021 року.
Предметом аналізу були питання: визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані, оприлюднення інформації відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), наявності закупівлі у річному плані, оприлюднення інформації про закупівлю відповідно до вимог Закону та оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру витрат, очікуваної вартості предмета закупівлі відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів», зі змінами (далі – постанова № 710), повнота відображення інформації в оголошенні про проведення відкритих торгів відповідно до вимог законодавства у сфері закупівель, відповідність вимог тендерної документації вимогам законодавства у сфері закупівель, розгляд тендерних пропозицій, своєчасність надання інформації та документів у випадках, передбачених законодавством, своєчасність укладання договору про закупівлю, його оприлюднення, відповідність умов договору умовам тендерної пропозиції переможця та відповідність умов укладеного договору вимогам законодавства, дотримання законодавства в частині внесення змін до договору.
Під час моніторингу проаналізовані: річний план закупівель Коростишівського професійного аграрного ліцею (далі – Замовник) на 2021 рік, оголошення про проведення відкритих торгів, тендерна документація від 07.10.2020, тендерна пропозиція переможця ТОВ «АГСОЛКО УКРАЇНА», протокол засідання тендерного комітету від 28.10.2021 № 66, повідомлення про намір укласти договір від 28.10.2021, договір про закупівлю від 15.11.2021 № 31, додаткова угода від 15.11.2021 № 1 до договору про закупівлю від 15.11.2021 № 31, пояснення Замовника з копіями документів, отримане через електронну систему закупівель 19.11.2021.
За результатами моніторингу відповідності вимог тендерної документації Замовника вимогам Закону установлено, що в порушення вимог частини 4 статті 23 Закону, технічна специфікація Замовника (Додаток № 2 тендерної документації) містить посилання на виробника, торгову марку, що характеризує продукт (Changfa, Yuchai, Rexroth, Grammer, FIATAGRI, YTO) з виразом «або еквівалент», але без обґрунтування необхідності такого посилання.
За результатами аналізу питання розгляду тендерних пропозицій встановлено, що тендерна пропозиція учасника-переможця процедури закупівлі ТОВ «АГСОЛКО УКРАЇНА» не відповідає умовам тендерної документації Замовника.
Так, відповідно до пункту 1 розділу 3 тендерної документації від учасників у складі тендерних пропозицій імперативно вимагалось надання, зокрема, належним чином завіреної копії або оригіналу статуту зі всіма зареєстрованими змінами та доповненнями та у разі реєстрації статуту або внесення змін до нього (нова редакція) з 01.01.2016 року сканований лист учасника, в якому обов’язково зазначається код доступу, за яким можливо здійснити пошук установчих документів юридичної особи (статуту та/або останніх змін до статуту (нова редакція).
У складі тендерної пропозиції учасника ТОВ «АГСОЛКО УКРАЇНА» надано копію статуту ТОВ «АГСОЛКО УКРАЇНА» (нова редакція) затвердженого рішенням від 25.06.2019 року № 26.
Проте, моніторингом установлено, що у складі тендерної пропозиції учасника ТОВ «АГСОЛКО УКРАЇНА» відсутній сканований лист, в якому зазначено код доступу, за яким можливо здійснити пошук установчих документів юридичної особи (статуту та/або останніх змін до статуту (нова редакція), що не відповідає вимогам пункту 1 розділу 3 тендерної документації.
Відповідно до пункту 1 розділу 3 від учасників у складі тендерної пропозиції імперативно вимагалось надання листів-згоди на обробку персональних даних (із їх зазначенням) посадової особи учасника, що підписала документи пропозиції та усіх працівників, чиї персональні дані стають доступними в ході процедури закупівлі, що складаються за формою встановленою Додатком № 7 тендерної документації.
Слід зазначити, що у складі тендерної пропозиції учасника ТОВ «АГСОЛКО УКРАЇНА» надано довідку від 19.10.2021 року № 25/16 про наявність 3–ох працівників, яка містить інформацію про персональні дані фізичних осіб.
Проте, у складі тендерної пропозиції учасника ТОВ «АГСОЛКО УКРАЇНА» надано лише лист-згоду на обробку персональних даних від 19.10.2021 року за підписом директора учасника ТОВ «АГСОЛКО УКРАЇНА» Осадчого Р.М., при цьому листи – згоди на обробку персональних даних ще 2-х фізичних осіб (працівників) (Січко Б.С. та Ковальчук О.В.), персональні дані яких містить тендерна пропозиція, відсутні в даній пропозиції, чим не дотримано вимоги пункту 1 розділу 3 тендерної документації.
Також, моніторингом установлено, що пунктом 7 розділу І тендерної документації встановлено імперативну умову «Тендерна пропозиція та усі документи, які передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї складаються українською мовою. Документи або копії документів (які передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї), які надаються Учасником у складі тендерної пропозиції, викладені іншими мовами, повинні надаватися разом із їх автентичним перекладом на українську мову».
Однак, тендерна пропозиція учасника ТОВ «АГСОЛКО УКРАЇНА» містить сертифікат дилера та авторизаційний сертифікат, які складені іншою мовою без наданого перекладу, чим не дотримано вимоги пункту 7 розділу І тендерної документації.
Відповідно до підпункту 1.1 пункту 1 Додатку 1 до тендерної документації для підтвердження кваліфікаційного критерію частини 2 статті 16 Закону – наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій «учасник повинен обов’язково підтвердити наявність необхідних автотранспортних засобів для навантаження, перевезення, розвантаження товару (предмету закупівлі), та на підтвердження інформації надати копію документу, що підтверджує право власності учасника на автотранспортні засоби, або копії договорів оренди, дійсні до 31.12.2021 року».
На виконання вказаних вище вимог учасником ТОВ «АГСОЛКО УКРАЇНА» надано лист-пояснення від 19.10.2021 року про відсутність власного автотранспорту для перевезення, а також надано копію договору перевезення вантажу автомобільним транспортом від 31.12.2016 № 125/019000, укладеного з ТОВ «НК», тобто у складі тендерної пропозиції вказаного учасника відсутні копії документів, які підтверджують наявність власного або орендованого автотранспорту, чим не дотримано вимоги підпункту 1.1 пункту 1 Додатку 1 до тендерної документації.
Отже, моніторингом встановлено, що на порушення вимог пункту 1 частини 1 статті 31 Закону, Замовник не відхилив тендерну пропозицію учасника ТОВ «АГСОЛКО УКРАЇНА», як таку, що не відповідала кваліфікаційним критеріям, установленим статтею 16 Закону, та як таку, що не відповідала встановленим абзацом 1 частини 3 статті 22 Закону вимогам до учасника відповідно до законодавства.
Разом з тим, відповідно до вимог пункту 2 частини 1 статті 32 Закону встановлено імперативну умову, що Замовник відміняє тендер у разі неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства у сфері публічних закупівель, з описом таких порушень, які неможливо усунути.
Зобов’язання щодо усунення порушень
законодавства в сфері державних закупівель:
З огляду на встановлені порушення законодавства у сфері закупівель, керуючись статтями 2 та 5 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», Управління Північного офісу Держаудитслужби в Житомирській області зобов’язує здійснити заходи щодо усунення виявлених порушень у встановленому законодавством порядку, зокрема, шляхом розірвання договору про закупівлю від 15.11.2021 № 31, з дотриманням положень Господарського кодексу України і Цивільного кодексу України, та протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення висновку оприлюднити через електронну систему закупівель інформацію та/або документи, що свідчать про усунення порушень законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку, або аргументовані заперечення до висновку, або інформацію про причини неможливості усунення виявлених порушень.
Висновок про наявність чи відсутність порушень законодавства:
За результатами аналізу питання дотримання Замовником законодавства в сфері публічних закупівель щодо відповідності вимог тендерної документації Замовника вимогам Закону установлено порушення вимог частини 4 статті 23 Закону.
За результатами аналізу питання дотримання Замовником законодавства в сфері публічних закупівель щодо розгляду тендерних пропозицій установлено порушення вимог пункту 1 частини 1 статті 31 Закону.
За результатами аналізу питання дотримання Замовником законодавства в сфері публічних закупівель щодо визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані, оприлюднення інформації відповідно до вимог Закону, оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру витрат, очікуваної вартості предмета закупівлі відповідно до вимог постанови № 710, повноти відображення інформації в оголошенні про проведення відкритих торгів відповідно до вимог законодавства у сфері закупівель, своєчасності надання інформації та документів у випадках, передбачених законодавством, своєчасності укладання договору про закупівлю, його оприлюднення та відповідності умов договору умовам тендерної пропозиції переможця, дотримання законодавства в частині внесення змін до договору, – порушень законодавства у сфері публічних закупівель не встановлено. Си иожливо надати Держаудитслужбі інформацію про не можливість усунення порушень з додатками неподаних від учасника документів на які статті Законів потрібно зіслатись в захисті порушених питаннях у висновку.

Відповідь

Вітаю. Ваша ситуація носить індивідуальний характер. Щоб проаналізувати вашу ситуацію телефонуйте на платну консультацію до Тендерного агентства «Радник» за номером: (066) 616-48-98, (067) 503-01-36, (063) 807-17-91 або переходьте за посиланням:http://goszakupka.com.ua/

Створіть аккаунт, щоб читати цю відповідь

У вас вже є аккаунт?

Увійти

Проводимо консультації

Надаємо відповіді на запитання у сфері публічних закупівель

Вас може зацікавити
 • товариство притягнуто до відповідальності за Закону України «Про захист економічної конкуренції» та накладено штраф. Підкажіть будь ласка мої подальші дії
  23 Травня 2022
  Читати відповідь

  ПСклалася така ситуація. В січні 2022 року уклали прямий договір на послуги на суму 20000 грн. до 31.12.2022 року. В травні мені стало відомо, що товариство притягнуто до відповідальності за

 • щодо Наказу МОЗ
  23 Травня 2022
  Читати відповідь

  ПХочеться почути думку експертів порталу щодо прийняття Наказу МОЗ України від 09 травня 2022 року № 761. А саме: Чи може комунальне некомерційне підприємство закуповувати за бюджетні кошти лише тільки

 • Ми монополісти. Працюємо по Закону
  23 Травня 2022
  Читати відповідь

  ППідкажіть будь ласка. Ми монополісти.Працюємо по закону.В річному плані код використали. Виникла додаткова потреба на Закупівлю( зміни до річного плану) до 50тис по тому ж коду. Закупівля може рахуватись як

 •   Три питання щодо закупівель за постановою КМУ №169
  23 Травня 2022
  Читати відповідь

  ПЗгідно з постановою КМУ №169 закупівлі від 50 тис. проводяться без застосування процедур та спрощених закупівель, виникають питання: 1. Якщо потрібно заключити 2 договори на суму до 50 тис (один

 • розподіл активу та реативу на травень місяць по постанові 169 закінчується 25.05. Чи можна заключити договір на рік?
  23 Травня 2022
  Читати відповідь

  ПВітаю. На даний момент є питання щодо проведення закупівлі послуг з розподілу з ДТЕК. На сьогодніщній день діє договір на розподіл активу та реативу на травень місяць по постанові 169.

 • До усіх питань