- Радник у сфері публічних закупівель - https://radnuk.com.ua -

Закупівлі до 50 тисяч. Дилема: чи затверджуємо по них переліки та обсяг і коли публікуємо

Постанова КМУ «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» від 28.02.2022 № 169 [1] (далі — Постанова № 169) набула чинності 28.02.2022, згодом в неї вносили зміни, і з урахуванням змін будемо далі розбиратися, як здійснювати закупівлі до 50 тис. грн.

Для багатьох Постанова № 169 вирішила безліч запитань щодо закупівель під час воєнного стану. А декого, навпаки, тільки заплутала, особливо це стосується закупівель до 50 тис. грн. Саме в цій публікації будемо розбиратися з такими закупівлями. Але одразу хочу сказати: якби законотворці трактували норми простіше, у нас було б менше запитань.

Нижче розміщено витяг з Постанови № 169:

підпункти 1, 2, 3 Пункт 1 Постанови № 169
1. Установити, що в умовах воєнного стану:
1) оборонні та публічні закупівлі товарів, робіт і послуг здійснюються без застосування процедур закупівель та спрощених закупівель, визначених Законами України «Про публічні закупівлі» [2] та «Про оборонні закупівлі» [3];
2) переліки та обсяги закупівель товарів, робіт і послуг визначаються рішеннями замовників / державних замовників, що здійснюють такі закупівлі;
{Підпункт 2 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 176 від 02.03.2022 [4], в редакції Постанови КМ № 201 від 05.03.2022 [5]}
3) під час здійснення передбачених цією постановою закупівель:
замовники повинні відповідно до Закону України [2] «Про публічні закупівлі» дотримуватися принципів здійснення публічних закупівель;
державні замовники у сфері оборони повинні відповідно до Закону України [3] «Про оборонні закупівлі» дотримуватися таких принципів здійснення оборонних закупівель:
своєчасність та відповідність прийнятим рішенням щодо захисту національних інтересів України, забезпечення потреб безпеки і оборони;
ефективність використання коштів, результативність.
Такі закупівлі не включаються до річного плану закупівель. За результатами їх здійснення в електронній системі закупівель замовник / державний замовник оприлюднює звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, договір про закупівлю та всі додатки до нього не пізніше ніж через 20 днів з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях. Вимога щодо оприлюднення не застосовується до договорів, які містять інформацію з обмеженим доступом;

Відповідно до пункту 25 частини 1 статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон) публічна закупівля (далі — закупівля) — придбання замовником товарів, робіт і послуг у порядку, встановленому цим Законом.

Згідно з пунктом 21 частини 1 статті 1 Закону України «Про оборонні закупівлі» оборонні закупівлі — здійснення державним замовником закупівель товарів, робіт і послуг, призначених для виконання державних програм у сферах національної безпеки і оборони, а також інших товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб безпеки і оборони.

Чи потрібно по закупівлях до 50 тис. грн та інших закупівлях, що не підпадають під дію Закону, визначати рішеннями замовників / державних замовників переліки та обсяги?

Зверну вашу увагу: у підпункті 2 пункту 1 Постанови № 169 зазначено, що переліки та обсяги закупівель товарів, робіт і послуг визначаються рішеннями замовників / державних замовників, що здійснюють такі закупівлі, і не конкретизовано, які саме закупівлі, та не встановлено вартісні межі. Як, наприклад, у підпункті 1 пункту 1 Постанови № 169.

Тому мій висновок, з огляду на положення Постанови № 169, що всі закупівлі товарів, робіт і послуг, які здійснюються під час воєнного стану від 0,01 коп., потрібно визначати рішенням замовників / державних замовників, тобто включити в переліки та обсяги таких закупівель.

З прикладом рішення про визначення замовником переліків та обсягів ознайомтесь на порталі RADNUK.COM.UA у статті «Приклад рішення про визначення переліків та обсягів закупівель товарів, робіт і послуг під час воєнного стану» [6].

Чи потрібно по закупівлях до 50 тис. грн розміщувати річний план та звіт? Варіант 1 — відповідно до рекомендацій Мінекономіки

Для початку проаналізуємо лист Мінекономіки № 3304-04/9472-06 від 09.03.2022 [7].

Витяг з листа
 Щодо закупівель товарів, робіт і послуг, вартість яких не перевищує 50 тисяч гривень.
 
Постанова № 169 встановлює правило незастосування процедур закупівель та спрощених закупівель для здійснення закупівель, які відповідно до Закону мають здійснюватись шляхом проведення процедур закупівель / спрощених закупівель, тобто закупівель, вартість яких дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень.
 
З огляду на зазначене, у разі здійснення закупівель товарів, робіт і послуг, вартість яких не перевищує 50 тисяч гривень, замовник повинен дотримуватися принципів здійснення публічних закупівель та може використовувати електронну систему закупівель, у тому числі електронні каталоги для закупівлі товарів. У разі здійснення таких закупівель без використання електронної системи закупівель замовник обов’язково оприлюднює в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 Закону звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель відповідно до частини третьої статті 3 Закону.

Отже, з роз’яснення Мінекономіки слідує, що якщо вартість закупівлі не перевищує 50 тис. грн, ми повинні дотримуватися положень Закону і відповідно до статті 4 Закону оприлюднити річний план / зміни до нього в електронній системі закупівель протягом п’яти робочих днів з дня затвердження річного плану / змін до нього.

Потім, відповідно до пункту 13 частини 1 статті 10 Закону, оприлюднити звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, — протягом трьох робочих днів з дня укладення договору про закупівлю.

Схематично такий алгоритм закупівель можна відобразити так:

Щодо рішення про переліки та обсяги, хоча в листі Мінекономіки № 3304-04/9472-06 від 09.03.2022 [7] Уповноважений орган зазначає, що на період воєнного стану в Україні замовники та державні замовники у сфері оборони при здійсненні закупівель товарів, робіт і послуг, вартість яких дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень, мають керуватися порядком, установленим Постановою № 169, я рекомендую усе одно по таких закупівлях до 50 тис. грн визначати рішеннями замовників / державних замовників переліки та обсяги таких закупівель.

Також звертаю увагу, що листи Мінекономіки не встановлюють норм права, мають виключно рекомендаційний та інформативний характер.

Чи потрібно по закупівлях до 50 тис. грн розміщувати річний план та звіт? Варіант 2 — відповідно до Постанови № 169

Наступну думку озвучу вам з огляду на норми самої Постанови № 169. Якщо звернути увагу на підпункт 3 пункту 1 Постанови № 169, то в ньому зазначено, що такі закупівлі не включаються до річного плану закупівель. За результатами їх здійснення в електронній системі закупівель замовник / державний замовник оприлюднює звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, договір про закупівлю та всі додатки до нього не пізніше ніж через 20 днів з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях. Вимога щодо оприлюднення не застосовується до договорів, які містять інформацію з обмеженим доступом. Ця норма не містить чіткого визначення, про які саме закупівлі потрібно звітуватися. Тобто чи про закупівлі лише в вартісних межах понад 50 тис. грн, чи також і до цієї межі. Крім того, закупівлі до 50 тис. грн у розумінні законодавства у сфері публічних закупівель також є публічною закупівлею.

Знову можу зробити висновок, що замовники затверджують переліки і обсяги по усіх закупівлях, необхідних під час воєнного стану (від 0,01 коп.), оскільки Постанова № 169 визначає умови здійснення публічних закупівель чи оборонних закупівель в умовах воєнного стану. При цьому в наказі про затвердження переліку та обсягів товарів, робіт та послуг можна додатково задокументувати, що всі закупівлі, які здійснюються замовником, не включаються до річного плану закупівель.

Схематично такий алгоритм закупівель можна відобразити так:

Висновок. Якщо ви спитаєте, за якою схемою працювала б я, ураховуючи, що зараз воєнний стан і будь-яка інформація, яку ми висвітлимо, може нашкодити, то я б скористалася другим варіантом: затвердила обсяги і переліки по усіх закупівлях, необхідних під час воєнного стану, і в цьому ж наказі зазначила, що всі закупівлі, які здійснюються замовником під час воєнного стану, не включаються до річного плану закупівель.

За результатами їх здійснення в електронній системі закупівель замовник / державний замовник оприлюднює звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, договір про закупівлю та всі додатки до нього не пізніше ніж через 20 днів з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях. Вимога щодо оприлюднення не застосовується до договорів, які містять інформацію з обмеженим доступом.

Отже, як ви бачите, думка не одна, і ви ще можете знайти інші думки в просторах Інтернету, але кожному замовнику необхідно прийняти рішення, за якою схемою працювати, залежно від специфіки такого підприємства / установи / організації та специфіки його закупівель, і, звісно, думати наперед на випадок, якщо контролюючі органи будуть ставити запитання щодо закупівель, які були здійснені у воєнний час, на які треба буде надати чіткі відповіді чи пояснення.

Також читайте на порталі RADNUK.COM.UA [8]: