- Радник у сфері публічних закупівель - https://radnuk.com.ua -

Хто проводить спрощені закупівлі: уповноважена замовником особа чи уповноважена особа?

У цій статті ви дізнаєтесь чи необхідно замовнику затвердити окремий наказ для призначення уповноваженої особи для здійснення спрощених закупівель товарів і послуг, необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19). Додатково ви дізнаєтесь, чи потрібно уповноваженій замовником особі проходити тестування та чому.

29.09.2021 набула чинності постанова Кабінету Міністрів України від 22.09.2021 № 1012 [1], за якою визначено правила проведення замовником закупівель лікарських засобів, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі — Постанова № 1012), якою затверджено:

  1. Порядок проведення закупівель лікарських засобів, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі — Порядок);
  2. Перелік лікарських засобів, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі — Перелік).

Прямі закупівлі для боротьби з COVID-19

На період дії встановленого Кабінетом Міністрів України карантину (прим. ред.: станом на листопад 2021 року карантин продовжено до 31.12.2021) замовники можуть закуповувати за прямим договором лікарські засоби виключно згідно з позиціями, що вичерпно передбачені в Переліку, затвердженому Постановою № 1012 [1].

Також за прямим договором для протидії COVID-19 закуповують вакцини або інші медичні імунобіологічні препарати, розхідні матеріали для надання медичної допомоги хворим на COVID-19 та медичні вироби для вакцинації від COVID-19, медичне обладнання для закладів охорони здоров’я, що надають допомогу пацієнтам, хворим на COVID-19, системи постачання медичних газів, необхідні для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19).

Для здійснення прямих закупівель для боротьби з COVID-19 замовник призначає «уповноважену замовником особу». Зверніть увагу: не уповноважену особу. За результатами таких закупівель в електронній системі закупівель замовник оприлюднює звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, договір про закупівлю та всі додатки до нього, звіт про виконання договору про закупівлю відповідно до статті 10 цього Закону. Для полегшення вашої роботи користуйтесь:

Спрощені закупівлі для боротьби з COVID-19

На період дії встановленого Кабінетом Міністрів України карантину замовники можуть закуповувати за спрощеною закупівлею:

  1. товари. Крім лікарських засобів, передбачених у Переліку, та вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів, розхідних матеріалів для надання медичної допомоги хворим на COVID-19 та медичних виробів для вакцинації від COVID-19, медичного обладнання для закладів охорони здоров’я, що надають допомогу пацієнтам, хворим на COVID-19, систем постачання медичних газів;
  2. послуги, що необхідні замовнику для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19).

Важливо: за спрощеною закупівлею для протидії COVID-19 придбання робіт не передбачається, лише товари та послуги. При цьому вартісні межі таких закупівель необмежені.

Ультраважливо: спрощені закупівлі уповноважена замовником особа проводити не має права. Замовнику необхідно призначити саме уповноважену особу відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».

Це пояснюється тим, що Законом України «Про внесення зміни до розділу X ‟Прикінцеві та перехідні положення” Закону України ‟Про публічні закупівлі” щодо виключення можливості здійснення закупівель без використання електронної системи закупівель», зокрема, встановлено, що на період дії встановленого Кабінетом Міністрів України карантину, відповідно до Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» [6], закупівля товарів (крім лікарських засобів, вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів, розхідних матеріалів для надання медичної допомоги хворим на COVID-19 та медичних виробів для вакцинації від COVID-19, медичного обладнання для закладів охорони здоров’я, що надають допомогу пацієнтам, хворим на COVID-19, систем постачання медичних газів) та послуг, необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), здійснюється в порядку, встановленому цим Законом для спрощених закупівель.

Порядком, затвердженим Постановою № 1012, визначено, що особа, уповноважена замовником на проведення закупівель (далі — уповноважена замовником особа), — службова (посадова) особа замовника, яка визначена ним відповідальною за організацію та проведення закупівель. Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про публічні закупівлі» [7].

Відповідно до пункту 35 частини 1 статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі» уповноважена особа (особи) — службова (посадова) чи інша особа, яка є працівником замовника і визначена відповідальною за організацію та проведення процедур закупівлі / спрощених закупівель згідно з цим Законом на підставі власного розпорядчого рішення замовника або трудового договору (контракту).

Згідно зі статтею 11 чинної редакції Закону відповідальною за організацію та проведення, зокрема, спрощеної закупівлі є саме уповноважена особа.

Водночас прикінцевими та перехідними положеннями розділу Х нової редакції Закону зазначено, що до 01.01.2022 замовник може утворювати тендерний комітет (комітети) для організації та проведення процедур закупівель. Процедурами закупівель відповідно до статті 13 Закону є: відкриті торги, торги з обмеженою участю, конкурентний діалог, переговорна процедура закупівлі.

Отже, замовнику для здійснення спрощених закупівель для протидії COVID-19 необхідно затвердити наказ про призначення уповноваженої особи для здійснення спрощених закупівель для протидії COVID-19. Завантажуйте та користуйтесь уже розробленим прикладом такого наказу [8]. Або якщо у замовника для здійснення спрощених закупівель вже призначена особа, замовник може розширити її обов’язки / повноваження, шляхом внесення змін до внутрішніх документів (наказ, Положення тощо).

Про порядок проведення спрощених закупівель детально читайте на порталі RADNUK.COM.UA у статті «Алгоритм проведення спрощеної закупівлі з 26.06.2021 [9]».

Чи потрібно УЗО та УО проходити тестування від Мінекономіки?

Щодо уповноваженої замовником особи. Така особа не зобов’язана проходити тестування, оскільки вимоги частини 8 статті 11 Закону на неї не поширюються. При цьому функціонал кабінету замовника для неї буде обмежений і здійснювати спрощені закупівлі або процедури закупівель вона технічно не зможе.

Щодо уповноваженої особи. Такі особи будуть зобов’язані успішно пройти тестування, оскільки в іншому випадку вони технічно не зможуть виконувати свої функції. У будь-який момент ви можете перевірити свої знання та пройти попереднє тестування, що базується на питаннях від Мінекономіки, на порталі RADNUK.COM.UA в розділі «Тести [10]» (Рисунок).

Рисунок

Наостанок запам’ятаємо: уповноважена замовником особа не здійснює спрощені закупівлі, а має відповідати лише за прямі закупівлі для боротьби з COVID-19. Для спрощених закупівель замовник має призначити уповноважену особу.

Міцного вам здоров’я! Залишайтесь з порталом RADNUK.COM.UA [11], у нас ще багато корисного для вас!


Додатково пропонуємо переглянути вебінар на тему: Організація та проведення закупівель Уповноваженою особою замовника

А також на тему: «Спрощена закупівля як новий спосіб придбання товарів, робіт та послуг»