- Радник у сфері публічних закупівель - https://radnuk.com.ua -

Проведення розрахунків в поточному році за бюджетними зобов’язаннями минулого року

У кінці бюджетного року замовникам необхідно розрахуватися за договорами про закупівлю, зокрема, електричної, теплової енергії, води, природного газу та інших товарів або послуг комунальної сфери. Умовами таких договорів про закупівлю зазвичай передбачається, що розрахунки за спожиті товари та послуги проводяться через декілька днів після закінчення розрахункового періоду. Однак коли закінчується бюджетний період, за який необхідно здійснити всі розрахунки, перед замовниками постає питання: у який термін необхідно в Казначействі зареєструвати підтвердні документи, щоб провести оплату за період, який закінчується?

Замовники протягом бюджетного періоду реєструють бюджетні, фінансові бюджетні зобов’язання в органах Державної казначейської служби України (далі — Казначейства) та здійснюють оплати за договорами про закупівлю відповідно до вимог Бюджетного кодексу України і Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.03.2012 № 309 [1] (далі — Порядок № 309).

Терміни проведення розрахунків між постачальником та споживачем

Зазвичай умовами оплати договорів про закупівлю електричної, теплової енергії, води, природного газу та інших товарів або послуг комунальної сфери передбачається, що оплата проводиться протягом декількох днів місяця, наступного за звітним. Наведемо приклад умови проведення розрахунків за договором про закупівлю на постачання теплової енергії.

Приклад

3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
3.1. Розрахунковим періодом за теплову енергію, яка постачається відповідно до умов цього Договору, є календарний місяць. Оплата фактично використаної теплової енергії здійснюється в грошовій формі на підставі виставлених теплопостачальною організацією рахунків та актів виконаних робіт (приймання-передачі наданих послуг), які направляються Замовнику поштою або надаються особисто до 5 числа місяця, наступного за розрахунковим.
3.2. Оплата здійснюється щомісячно до 15 числа місяця, наступного за розрахунковим.

Після укладення договору про закупівлю замовник, у визначені Порядком № 309 терміни, подає його та інші відповідні документи до органу Казначейства для реєстрації бюджетних зобов’язань. Відповідно до пункту 2.8 Порядку № 309 під час виконання умов одного бюджетного зобов’язання можуть виникати в різні періоди декілька бюджетних фінансових зобов’язань, які реєструються в органах Казначейства. Тобто протягом бюджетного періоду замовник для реєстрації фінансових зобов’язань та здійснення оплат за цим договором про закупівлю подає підтвердні документи за розрахунковий місяць у наступному місяці.

Наприклад, за постачання теплової енергії за січень 2021 року (31 календарний день) оплата буде до 10.02.2021. Однак в останній місяць року виникає питання: у який термін та за який період потрібно подати розрахункові документи для оплати? Адже термін сплати припадає на січень уже наступного бюджетного періоду.

Потрібно зазначити, що для такої ситуації в замовника є два варіанти: можна розрахуватись у січні наступного бюджетного періоду за грудень або ж у грудні поточного року за обсяг комунальних послуг, отриманих у цьому самому місяці. Розглянемо детальніше, як це реалізувати.

Здійснення розрахунків у наступному році

Потрібно зазначити, що в договорі про закупівлю його сторонам доцільно визначати та узгоджувати в кожному конкретному випадку умови розрахунків за останній місяць бюджетного періоду. Замовник може здійснити розрахунки за договором про закупівлю за грудень, якщо це обумовлено договором про закупівлю, у першому місяці наступного бюджетного періоду — у січні. Тобто бюджетні зобов’язання за таким договором про закупівлю в кінці грудня залишаються невикористаними та неоплаченими. 

Відповідно до пункту 2.14 Порядку № 309 неоплачені в кінці бюджетного періоду бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників бюджетних коштів, які були зареєстровані для здійснення попередньої оплати (виплати авансу), інші бюджетні фінансові зобов’язання, які не є кредиторською заборгованістю, бюджетні зобов’язання та бюджетні фінансові зобов’язання одержувачів бюджетних коштів знімаються з обліку органами Казначейства. Про зняті з обліку бюджетні зобов’язання та бюджетні фінансові зобов’язання органи Казначейства повідомляють розпорядників бюджетних коштів.

Після настання нового бюджетного року, керуючись пунктом 2.15 Порядку № 309, у міру прийняття рішень розпорядником бюджетних коштів про оплату бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань, які були зареєстровані в органах Казначейства та залишилися неоплаченими на кінець минулого бюджетного періоду, органами Казначейства такі зобов’язання відображаються в обліку в поточному бюджетному періоді на підставі поданого розпорядником бюджетних коштів Реєстру бюджетних зобов’язань та/або Реєстру фінансових зобов’язань і відповідних підтвердних документів.

Згідно з переліком підтвердних документів для реєстрації бюджетних зобов’язань та проведення платежів, визначеним Методичними рекомендаціями, затвердженими наказом Державної казначейської служби України від 19.07.2019 № 213, для реєстрації бюджетних та бюджетних фінансових зобов’язань за КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» в органи Казначейства замовнику необхідно надати: договір про закупівлю, рахунок-фактуру, акт наданих послуг (приймання-передавання товарної продукції), платіжне доручення.

На підставі зазначених документів орган Казначейства здійснює реєстрацію бюджетних та фінансових зобов’язань у поточному бюджетному періоді та оплату за обсяг товарів або послуг, зазначений у акті наданих послуг (приймання-передавання товарної продукції).

Якщо розрахунок за грудень проводиться в цьому самому місяці

Розпорядники бюджетних коштів подають підтвердні документи, зокрема рахунок та акт виконаних робіт (приймання-передачі наданих послуг) в органи Казначейства для реєстрації фінансових зобов’язань у тому бюджетному періоді, у якому вони отримані від постачальника (виконавця). Тобто якщо оплата буде здійснюватись у грудні поточного року, то на акті наданих послуг та рахунку повинна бути зазначена дата груднем.

Замовник може розрахуватися з постачальником за той обсяг товарів або послуг, який буде зазначено в акті наданих послуг. Підтвердні документи в останній місяць бюджетного періоду постачальники зазвичай надають замовникам в останніх числах грудня, щоб по максимуму оплатити обсяги товарів або послуг, отриманих у грудні. У договорах про закупівлю замовникам доцільно передбачати можливість отримувати від постачальника розрахункові документи до завершення поточного бюджетного періоду.

При поданні замовниками підтвердних документів до органів Казначейства наприкінці бюджетного періоду необхідно враховувати строки, визначені пунктом 2.3 Порядку № 309, відповідно до якого документи, надані розпорядником бюджетних коштів (розміщені в електронній системі закупівель), опрацьовуються органом Казначейства:

Висновки

Завершення в кінці бюджетного періоду виконання взятих протягом року бюджетних зобов’язань, зокрема в частині оплати за поставлені товари (виконані роботи або надані послуги), вимагає від замовників організації контролю за своєчасним отриманням від постачальника (виконавця) розрахункових документів та подання їх до органів Казначейства для того, щоб остаточні розрахунки провести вчасно та в повному обсязі виконати договірні зобов’язання.

До тематики цієї публікації рекомендуємо прочитати на порталі RADNUK.COM.UA статтю «Завершення виконання бюджетних зобов’язань наприкінці року [2]».