Алгоритм проведення переговорної процедури закупівлі

Ганна Удачіна
542
6 Серпня 2014
Алгоритм проведення переговорної процедури закупівлі
542
6 Серпня 2014

Довгоочікуваною новиною для замовників торгів виявилася звістка про те, що процедуру закупівлі в одного учасника в редакції Закону України «Про здійснення державних закупівель» № 1197-VII (далі — Закон) виключено. На заміну даній процедурі прийшла переговорна процедура закупівлі.

На перший погляд, окрім назви, у статті 39 Закону нічого не змінилося, та все частіше в замовників виникають запитання стосовно порядку проведення переговорної процедури закупівлі за нормами нового Закону.

Отже, за результатами аналізу статті 39 Закону було складено покроковий алгоритм проведення переговорної процедури закупівлі, який, сподіваємося, буде корисним упродовж вашої роботи.

Крок 1. Складення та затвердження річного плану закупівель та внесення змін до річного плану (у разі необхідності)

Згідно зі статтею 4 Закону, закупівля здійснюється відповідно до річного плану, тобто щоб розпочати закупівлю, комітету з конкурсних торгів необхідно:

          а) скликати засідання комітету з конкурсних торгів;

          б) визначити відповідальну особу для підготовки та оприлюднення документів на веб-порталі Уповноваженого органу (www. tender.me.gov.ua);

          в) відповідальна особа має підготувати річний план (або в разі необхідності зміни до нього) згідно із затвердженою наказом Мінекономіки України від 26.07.2010 № 922 формою;

          г) комітету з конкурсних торгів затвердити річний план закупівель (або в разі необхідності зміни до нього);

          ґ) оформити рішення комітету протокольно;

          д) протягом 5 робочих днів з дня затвердження річного плану закупівель (змін до нього) надіслати річний план (або в разі необхідності зміни до нього) до органів, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, або обслуговуючого банку за місцем обслуговування замовника;

         е) річний план (або в разі необхідності зміни до нього) ОБОВ’ЯЗКОВО оприлюднити на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель (www. tender.me.gov.ua);

         є) у разі подання на оприлюднення річного плану (або в разі необхідності змін до нього) через веб-сервіс замовника, або через кабінет замовника без застосування електронного цифрового підпису, відповідальна особа надсилає, згідно з порядком ДП «Зовнішторгвидав України», оригінал даного документа із зазначенням на ньому вхідного номера реєстрації, який був наданий при оприлюдненні, на поштову адресу ДП «Зовнішторгвидав України» (01601, м. Київ, вул. Воровського, 22);

        ж) річний план (або в разі необхідності зміни до нього) оприлюднити на власному веб-сайті або за його відсутності — на веб-сайті головного розпорядника бюджетних коштів.

Зверніть увагу! При оприлюдненні річного плану (або в разі необхідності внесення змін до нього) на веб-порталі Уповноваженого органу та на власному веб-сайті (у разі його відсутності — на веб-сайті головного розпорядника бюджетних коштів) колонки 4 і 7 не заповнюються.

Крок 2. Підготовка та надсилання запрошення учасникові (учасникам) на участь у переговорній процедурі закупівлі

       Необхідно:

       а)скликати засідання комітету з конкурсних торгів;

       б)на засіданні комітету з конкурсних торгів вирішується питання про необхідність та підстави для застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до статті 39 Закону.

Важливо нагадати, що рішення комітету з конкурсних торгів про застосування переговорної процедури закупівлі приймається за наявності документально підтвердженої підстави або декількох підстав одночасно, які підтверджують винятковість ситуації для застосування такої процедури закупівлі (перелік підстав визначено частиною 2 статті 39 Закону). Це стосується:

1) закупівлі творів мистецтва або закупівлі, пов’язаної із захистом прав інтелектуальної власності, або укладення договору про закупівлю з переможцем архітектурного чи мистецького конкурсу;

2) відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи;

3) нагальної потреби у здійсненні закупівлі у зв’язку з виникненням особливих економічних чи соціальних обставин, які унеможливлюють дотримання замовниками строків для проведення процедур конкурсних торгів, а саме пов’язаних з негайною ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, з особливим періодом, якщо замовником виступає Міністерство оборони України, Міністерство внутрішніх справ України, Служба безпеки України, Національна гвардія України, Державна прикордонна служба України, Служба зовнішньої розвідки України, Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державна служба України з надзвичайних ситуацій, а також наданням у встановленому порядку Україною гуманітарної допомоги іншим державам. Застосування переговорної процедури закупівлі у таких випадках здійснюється за рішенням замовника щодо кожної процедури;

4) якщо замовником було двічі відмінено процедуру закупівлі через відсутність достатньої кількості учасників;

5) потреби здійснити додаткову закупівлю в того самого постачальника з метою уніфікації, стандартизації або забезпечення сумісності з наявними товарами, технологіями, роботами чи послугами, якщо заміна попереднього постачальника (виконавця робіт, надавача послуг) може призвести до несумісності або виникнення проблем технічного характеру, пов’язаних з експлуатацією та обслуговуванням;

6) необхідності проведення додаткових будівельних робіт, не зазначених у початковому проекті, але які стали через непередбачувані обставини необхідними для виконання проекту за сукупності таких умов: договір буде укладено з попереднім виконавцем цих робіт, такі роботи технічно чи економічно пов’язані з головним (первинним) договором; загальна вартість додаткових робіт не перевищує 50 відсотків вартості головного (первинного) договору;

7) закупівлі юридичних послуг, пов’язаних із захистом прав та інтересів України, в тому числі з метою захисту національної безпеки і оборони, під час врегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб’єкта та України на підставі рішення Кабінету Міністрів України або Ради національної безпеки і оборони України.

Необхідно звернути особливу увагу на частину 4 пункту 2 даної статті. Річ у тім, що часто комітет з конкурсних торгів приймає рішення щодо застосування переговорної процедури закупівлі, посилаючись на частину 4 пункту 2 статті 39 Закону безпідставно.

Наголошуємо! Комітет з конкурсних торгів застосовує частину 4 пункту 2 статті 39 Закону лише в разі, якщо замовником було двічі підряд відмінено процедуру закупівлі на підставі абзацу 6 пункту 1 статті 39 Закону: «подання для участі у торгах менше двох пропозицій конкурсних торгів».

Також варто додати, що, згідно з баченням контролюючих органів, процедура конкурентних торгів має бути відмінена двічі повністю, а не за окремими лотами. Проте допускається застосування переговорної процедури закупівлі на підставі частини 4 пункту 2 статті 39 Закону, у разі якщо було змінено технічні характеристики того ж самого предмета закупівлі при повторному проведенні процедури закупівлі, яку в подальшому було відмінено.

       в)наоснові вагомих та обґрунтованих підстав (учасник-монополіст, краща ціна, вигідніші умови тощо) комітет з конкурсних торгів вирішує запросити учасника (учасників) на переговори;

       г)визначити відповідальну особу для підготовки запрошення на участь у торгах переговорної процедури закупівлі.

Важливо зазначити, що така норма, як підготовка запрошення учасника (учасників) на участь у переговорній процедурі закупівлі, Законом не визначена.  Проте, на основі визначення наданого статтею 1 Закону, термін «акцепт пропозиції за результатами застосування переговорної процедури» — це прийняття замовником пропозиції конкурсних торгів, яку визнано найбільш економічно вигідною за результатами застосування переговорної процедури закупівлі, та надання згоди на взяття зобов’язань на оплату предмета закупівлі. Беручи до уваги дану норму Закону та зважаючи на назву даної процедури закупівлі, замовник має провести переговори з потенційним учасником для можливості отримання інформації про умови та ціну, які такий пропонує, а також у подальшому прийняти рішення про акцепт пропозиції учасника.

Одночасно із цим в абзаці 3 частини 1 статті 39 зазначено, що замовник під час проведення переговорів вимагає від учасника подання ним підтвердженої документально інформації про відповідність учасника кваліфікаційним вимогам відповідно до статті 16 Закону.

Необхідність запрошувати учасника на переговори перед оприлюдненням документів на веб-порталі доводить абзац 14 частини 1 статті 39 Закону, в якому зазначено, що оприлюднення інформації про застосування переговорної процедури закупівлі не вважається запрошенням до участі в процедурі закупівлі для невизначеного кола осіб.

Крім того, згідно з пунктом 5 статті 11 Закону та пунктом 8 розділу 2 Типового положення про комітет з конкурсних торгів, визначено, що рішення комітету з конкурсних торгів оформлюється протоколом.

На підставі всіх вищезазначених аргументів робимо висновок, що замовникові потрібно готувати запрошення для учасника (учасників) на участь у переговорній процедурі закупівлі із зазначенням необхідних замовникові вимог та вимог, передбачених Законом України «Про здійснення державних закупівель»;

       ґ)комітету з конкурсних торгів протокольно затвердити підготовлене запрошення з переліком усіх необхідних критеріїв і вимог до документів, які подають учасники переговорної процедури закупівлі.

Зверніть увагу! У запрошенні для учасника (учасників) переговорної процедури закупівлі можна вимагати копії установчих документів учасника та підтвердження документально інформації про відповідність учасника кваліфікаційним вимогам відповідно до статті 16 Закону. Алевідповідно до пп. 2 ч. 3 статті 16 Закону замовник не встановлює кваліфікаційні критерії та не визначає перелік документів, що підтверджують подану учасниками інформацію про відповідність їх таким критеріям, у разі закупівлі:

 • нафти;
 • нафтопродуктів сирих;
 • природного і нафтового газу;
 • електричної енергії;
 • послуг з її передачі та розподілу, централізованого постачання теплової енергії;
 • послуг поштового зв’язку, поштових марок та маркованих конвертів;
 • телекомунікаційних послуг, у тому числі з трансляції радіо- та телесигналів;
 • послуг з централізованого водопостачання та водовідведення;
 • послуг з перевезення залізничним транспортом загального користування.

Будьте уважними! Адже дана норма Закону розповсюджується лише на вищезазначений перелік. А в разі закупівлі послуг з водопостачання та водовідведення та постачання теплової енергії дані послуги мають бути надані учасником (учасниками) лише централізовано;

     д) складається протокол засідання комітету, в якому затверджуються всі попередньо перераховані дії;

      е)відповідальний надсилає або віддає особисто представникові учасника (учасників) запрошення для учасника (учасників) на участь у переговорній процедурі закупівлі.

Крок 3. Проведення переговорів з учасником (учасниками) переговорної процедури

  У день, час та в місці, про які замовник та учасник попередньо домовляються, відбуваються переговори. Як і попередній крок, порядок проведення перемовин з учасником Законом не визначений, тому чітких вказівок щодо норм, яких необхідно дотримуватись під час проведення переговорів, — немає. Основа проведення перемовин така:

       а) скликати засідання комітету з конкурсних торгів;

       б) запросити уповноваженого представника (представників) підтвердити можливість поставки, виконання робіт чи надання послуг, необхідного предмета закупівлі та для надання пропозиції конкурсних торгів з переліком усіх документів, про необхідність наявності яких сказано в запрошенні;

      в) погодити з учасником істотні умови майбутнього договору;

      г) відповідальна особа складає прокол щодо проведення переговорів.

Крок 4. Прийняття рішення щодо застосування переговорної процедури закупівлі

Важливо зазначити, що періоду, протягом якого комітет з конкурсних торгів має затвердити річний план закупівель (зміни до нього), запросити учасника на переговори, провести переговори та прийняти рішення про застосування переговорної процедури закупівлі, — Законом не визначено. А це означає, що комітет у своїх діях часом не обмежено. Тобто неважливо, скільки замовникові знадобиться часу, щоб здійснити всі вищеперераховані дії, — один день або один місяць. І в першому, і в другому випадках це абсолютно правомірно, головне — витримати хронологію дій.

Для прийняття рішення щодо застосування переговорної процедури необхідно:

    а) скликати засідання комітету з конкурсних торгів;

    б) на підставі наданих учасником документів під час проведення переговорів комітет з конкурсних торгів має прийняти рішення про застосування переговорної процедури закупівлі;

    в)назначити відповідального для підготовки та оприлюднення документів на веб-порталі Уповноваженого органу;

    г)оформити рішення комітету протокольно.

Крок 5. Підготовка та оприлюднення інформації та обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі:

    а)відповідальний оформлює інформацію про застосування та обґрунтування переговорної процедури закупівлі.

Відповідно до абзацу 3 пункту 1 статті 39 Закону інформація про застосування переговорної процедури закупівлі повинна містити:

– найменування та місцезнаходження замовника;

– адресу веб-сайту, на якому додатково розміщується інформація замовника про закупівлю (у разі наявності);

– найменування, кількість товару і місце його поставки, вид робіт і місце їх виконання або вид послуг та місце їх надання;

– строки поставки товарів, виконання робіт, надання послуг;

– найменування, місцезнаходження та контактні телефони учасника (учасників), з яким проведено переговори;

– ціну пропозиції;

– реєстраційний рахунок замовника, відкритий в органах центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів (у разі здійснення закупівлі за рахунок бюджетних коштів).

Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі повинно містити:

– умови застосування процедури закупівлі;

– посилання на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі.

Зверніть увагу! На час верстки журналу «Радник в сфері державних закупівель» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України ще не затвердило форми, але надало лист інформативного характеру щодо оприлюднення інформації про закупівлю, повний текст якого разом з коментарями ви можете прочитати в журналі «Радник в сфері державних закупівель» № 5 (32) за травень 2014 року на сторінках 31-33.

У даному листі зазначено, що в разі застосування переговорної процедури закупівлі потрібно використовувати форми інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника; інформації про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника та повідомлення про відміну процедури закупівлі в одного учасника, затверджені наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 922, зазначаючи в пункті «Додаткова інформація» про застосування переговорної процедури закупівель відповідно до Закону.

Але виходячи з того, що в певних пунктах затверджених наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 922 форм неодноразово зазначається визначення, що застосовується процедура закупівлі в одного учасника, радимо в таких пунктах додавати в дужках такий вираз: «У відповідності до вимог статті 39 Закону України “Про здійснення державних закупівель” № 1197- VII застосовується переговорна процедура закупівлі».

Перерахуємо, де варто робити посилання на застосування переговорної процедури закупівлі:

          – у формі інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника — зазначити вираз у дужках;

          – в інформації про застосування в пункті 8 «Додаткова інформація»;

          – у формі обґрунтування про застосування процедури закупівлі в одного учасника — зазначити вираз у дужках;

          – у формі обґрунтування в пунктах: 1.6, 5, 6;

          – у формі повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції, або пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника;

          – у пункті 3 «Процедура закупівлі» — зазначити «переговорна процедура закупівлі»;

          – у пункті 6 «Ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів» (цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника);

          – у пункті 7 «Дата прийняття рішення про акцепт пропозиції конкурсних торгів» (цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника);

          – у формі інформації про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника;

          – у формі інформації про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника в пунктах 4 до пункту 4.6, у пунктах 6, 7.1, 7.5;

          – у формі звіту про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника;

          – у пунктах 4 до пункту 4.8;

          – у пункті 11 звіту про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника;

                б) після оформлення інформації про застосування та обґрунтування переговорної процедури закупівлі відповідальний протягом трьох робочих днів з моменту прийняття рішення про застосування переговорної процедури закупівлі забезпечує оприлюднення даних документів на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 Закону (інформацію про застосування та обґрунтування необхідно подати до 14:00).

Зверніть увагу! Дата прийняття рішення про застосування переговорної процедури зазначається в обґрунтуванні в пункті 1.6. «Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника (у відповідності до вимог статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» № 1197-VII застосовується переговорна процедура закупівлі)» і має бути ідентичною з датою, що зазначена в протоколі щодо прийняття рішення про застосування переговорної процедури закупівлі.

Відповідно до статті 10 Закону обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі замовник подає для оприлюднення на веб-порталі одночасно з оголошенням про проведення процедури закупівлі (тобто інформації про застосування переговорної процедури закупівлі).

Зверніть увагу! Згідно з листом інформативного характеру від 07.05.2014 Міністерства економічного розвитку і торгівлі щодо оприлюднення інформації про закупівлю, інформація, подана замовниками для оприлюднення, буде розміщуватися на веб-порталі протягом трьох робочих днів з моменту її подання. З метою забезпечення обробки інформації її прийом буде здійснюватись державним підприємством «Зовнішторгвидав України» до 14:00 щоденно (крім вихідних). Задля уникнення непорозумінь радимо перед оприлюдненням документа (-ів) звертати увагу на графік прийому оголошень (дату та годину, до якої приймають документи для оприлюднення) на сайті веб-порталу;

        в) якщо очікувана вартість закупівлі перевищує суму, еквівалентну: для товарів — 200 тисячам євро; для послуг — 300 тисячам євро; для робіт — 500 тисячам євро, то інформація про застосування переговорної процедури закупівлі обов’язково додатково оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу англійською мовою.

Важливим етапом для замовника є оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу оголошення про проведення процедури закупівлі та про результати процедури закупівлі англійською мовою одночасно з інформацією про застосування та інформацією про результати проведення  переговорної процедури закупівлі.

Підтвердженням цього є пункт 4 статті 10 Закону, в якому визначено, що оголошення про проведення процедури закупівлі та про результати процедури закупівлі у строки, установлені в частині першій статті 10, обов’язково додатково оприлюднюються на веб-порталі Уповноваженого органу англійською мовою;

        г) у разі закупівлі товарувідповідальна особа повинна оприлюднити таблицю,в якій зазначається ціна за одиницю товару очікуваної вартості, підготовлену у форматах xls, xlsх, яка подається на веб-портал шляхом прикріплення до інформації про застосування переговорної процедури закупівлі супровідним документом під назвою «ОЦЗО».

        ґ) у разі подання на оприлюднення інформації про застосування, обґрунтування, таблиці та оголошення про застосування англійською мовою через веб-сервіс замовника, або через кабінет замовника без застосування електронного цифрового підпису, відповідальна особа надсилає, згідно з порядком ДП «Зовнішторгвидав України», оригінал даних документів із зазначенням на них вхідного номера реєстрації, який був наданий при оприлюдненні, на поштову адресу ДП «Зовнішторгвидав України» (01601, м. Київ, вул. Воровського, 22);

       д)за бажанням інформація про застосування та обґрунтування переговорної процедури закупівлі може додатково оприлюднюватись навласному веб-сайті або за його відсутності — на веб-сайті головного розпорядника коштів.

Крок 6. Визначення переможця переговорної процедури закупівлі

Підставою для визначення переможця і акцепту пропозиції учасника є протокол переговорів.

Загальний строк для визначення переможця переговорної процедури закупівлі не повинен перевищувати п’яти днів з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу інформації про застосування переговорної процедури закупівлі. Замовник акцептує пропозицію за результатами застосування переговорної процедури закупівлі в день визначення переможця.

Зверніть увагу! Згідно з листом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 3301-04/40987-06 від 31.10.2012 щодо надання методологічної допомоги з питань застосування процедури закупівлі в одного учасника товарів, робіт і послуг, передбачено проведення остаточних переговорів з учасником щодо узгодження основних умов договору перед акцептом пропозиції учасника.

Проте питання про застосування роз’яснень Мінекономрозвитку України для проведення переговорної процедури закупівлі, яке було поставлене МЕРТУ стосовно проведення процедури закупівлі в одного учасника, залишається спірним, оскільки це все ж таки дві різні процедури закупівлі. Тому комітетові з конкурсних торгів варто узгоджувати ціни, кількість, істотні умови договору перед прийняттям рішення щодо застосування переговорної процедури закупівлі.

Для визначення переможця переговорної процедури закупівлі:

а) скликається засідання комітету з конкурсних торгів;

б) на засіданні комітету з конкурсних торгів протоколом приймається рішення щодо акцепту пропозиції учасника;

в) відповідальна особа заповнює затверджену форму повідомлення про акцепт;

г) відповідальна особа протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про визначення переможця оприлюднює акцепт на веб-порталі (повідомлення про акцепт необхідно подати до 14:00);

ґ)у разі закупівлі товарувідповідальна особа повинна оприлюднити таблицю,в якій зазначається ціна за одиницю товару акцептованої вартості, підготовлену у форматах xls, xlsх, яка подається на веб-портал шляхом прикріплення до інформації про застосування переговорної процедури закупівлі супровідним документом під назвою «АЦЗО».

д)у разі подання на оприлюднення акцепту і таблиці через веб-сервіс замовника, або через кабінет замовника без застосування електронного цифрового підпису, відповідальна особа надсилає, згідно з порядком ДП «Зовнішторгвидав України», оригінал даного документа із зазначенням на ньому вхідного номера реєстрації, який був наданий при оприлюдненні, на поштову адресу ДП «Зовнішторгвидав України» (01601, м. Київ, вул. Воровського, 22);

 е) відповідальна особа протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про визначення переможця надсилає переможцеві торгів повідомлення про акцепт переговорної процедури закупівлі;

є)за бажанням повідомлення про акцепт переговорної процедури закупівлі може додатково оприлюднюватись навласному веб-сайті або за його відсутності — на веб-сайті головного розпорядника коштів.

Крок 7. Укладення договору про закупівлю

Згідно з істотними умовами договору, які було погоджено під час проведення переговорів, та у строки, визначені абзацом 2 частини 3 статті 39 Закону, замовник з учасником підписують договір про закупівлю.

Замовник має право укласти договір про закупівлю за результатами застосування переговорної процедури закупівлі у строк не раніше ніж через 10 днів з дня оприлюднення на веб-порталі повідомлення про акцепт пропозиції:

у разі застосування переговорної процедури закупівлі з підстави, визначеної пунктом 3 частини 2 статті 39, а саме: нагальної потреби у здійсненні закупівлі у зв’язку з виникненням особливих економічних чи соціальних обставин, які унеможливлюють дотримання замовниками строків для проведення процедур конкурсних торгів, а саме пов’язаних з негайною ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, з особливим періодом, якщо замовником виступає Міністерство оборони України, Міністерство внутрішніх справ України, Служба безпеки України, Національна гвардія України, Державна прикордонна служба України, Служба зовнішньої розвідки України, Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державна служба України з надзвичайних ситуацій, а також наданням у встановленому порядку Україною гуманітарної допомоги іншим державам;

також підписати договорів у скорочені строки можна, якщо здійснювалась закупівля:

 • нафти;
 • нафтопродуктів сирих;
 • природного і нафтового газу;
 • електричної енергії;
 • послуг з її передачі та розподілу, централізованого постачання теплової енергії;
 • послуг поштового зв’язку, поштових марок та маркованих конвертів;
 • телекомунікаційних послуг, у тому числі з трансляції радіо- та телесигналів;
 • послуг з централізованого водопостачання та водовідведення;
 • послуг з перевезення залізничним транспортом загального користування.

У цих двох випадках строк, за який замовник має право укласти договір про закупівлю за результатами застосування переговорної процедури закупівлі, скорочується до п’яти днів з дня оприлюднення на веб-порталі повідомлення про акцепт пропозиції:

          а)відповідальна особа готує та надсилає запрошення переможцеві торгів на укладення договору, із зазначенням конкретної дати підписання договору;

          б)в узгоджений день, але не раніше ніж через 10 днів (5 днів у разі застосування переговорної процедури з підстав, визначених пунктом 3 частини 2 статті 39) з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт переговорної процедури закупівлі, замовник укладає договір з переможцем торгів.

Зверніть увагу! Законом не передбачено кінцевого строку укладення договору в разі застосування переговорної процедури закупівлі.

Проте якщо замовником було проведено переговорну процедуру закупівлі на підставі пункту 3 частини 2 статті 39 Закону (нагальна потреба у здійсненні закупівлі) і при цьому договір за результатами закупівлі було укладено після декількох місяців, то це спростовує факт нагальності такої закупівлі та дає підстави контролюючим органам для притягнення до відповідальності комітет з конкурсних торгів;

          в)у день підписання договору відповідальна особа замовника заповнює затверджену форму оголошення про результати переговорної процедури закупівлі;

          г)відповідальна особа оприлюднює оголошення про результати не пізніше як через сім робочих днів з дня прийняття рішення про укладення договору про закупівлю (оголошення про результати необхідно подати до 14:00);

          ґ) якщо очікувана вартість закупівлі перевищує суму, еквівалентну: для товарів — 200 тисячам євро; для послуг — 300 тисячам євро; для робіт — 500 тисячам євро, то інформація про застосування переговорної процедури закупівлі обов’язково додатково оприлюднюються на веб-порталі Уповноваженого органу англійською мовою;

         д)у разі закупівлі товарувідповідальна особа повинна оприлюднити таблицю,в якій зазначається ціна за одиницю товару за договором, підготовлену у форматах xls, xlsх, яка подається на веб-портал шляхом прикріплення до інформації про застосування переговорної процедури закупівлі супровідним документом під назвою «ЦЗОД».

        е) у разі подання на оприлюднення оголошення про результати, таблиці та оголошення про застосування англійською мовою через веб-сервіс замовника, або через кабінет замовника без застосування електронного цифрового підпису, відповідальна особа надсилає, згідно з порядком ДП «Зовнішторгвидав України», оригінал даних документів із зазначенням на них вхідного номера реєстрації, який був наданий при оприлюдненні, на поштову адресу ДП «Зовнішторгвидав України» (01601, м. Київ, вул. Воровського, 22).

        є)за бажанням інформація про застосування та обґрунтування переговорної процедури закупівлі може додатково оприлюднюватись навласному веб-сайті або за його відсутності — на веб-сайті головного розпорядника коштів.

Крок 8. Відміна переговорної процедури закупівлі (у разі необхідності)

Зверніть увагу! Згідно з пунктом 5 статті 39 Закону, переговорна процедура закупівлі відміняється в разі, якщо замовником допущено порушення порядку оприлюднення інформації про застосування переговорної процедури закупівлі, визначеного цим Законом, та/або порушення, які вплинули на об’єктивність визначення переможця процедури закупівлі. Переговорна процедура закупівлі може бути відмінена замовником частково (за лотом).

Тобто в разі прийняття рішення про відміну переговорної процедури закупівлі комітет з конкурсних торгів може застосувати лише одну з вищезазначених причин.

Для відміни переговорної процедури закупівлі:

          а) скликається засідання комітету з конкурсних торгів;

          б) голова (заступник голови) комітету з конкурсних торгів повідомляє про необхідність відмінити закупівлю із зазначенням підстав, що визначено пунктом 5 статті 39 Закону;

          в) рішення комітету фіксуються протокольно;

          г) визначити відповідальну особу для підготовки та оприлюднення повідомлення про відміну і оголошення про результати проведення переговорної процедури закупівлі;

          ґ) відповідальна особа оприлюднює повідомлення про відміну і оголошення про результати проведення переговорної процедури закупівлі не пізніше як через сім днів з дня прийняття рішення про відміну торгів;

          д) у разі подання на оприлюднення повідомлення про відміну і оголошення про результати проведення переговорної процедури закупівлі через веб-сервіс замовника, або через кабінет замовника без застосування електронного цифрового підпису, відповідальна особа надсилає, згідно з порядком ДП «Зовнішторгвидав України», оригінал даних документів із зазначенням на них вхідного номера реєстрації, який був наданий при оприлюдненні, на поштову адресу ДП «Зовнішторгвидав України» (01601, м. Київ, вул. Воровського, 22);

           е) відповідальна особа протягом трьох робочих днів з дня прийняття комітетом з конкурсних торгів рішення про відміну закупівлі надсилає учасникові (учасникам) переговорної процедури повідомлення про відміну;

           є) за бажанням повідомлення про відміну і оголошення про результати проведення переговорної процедури закупівлі можуть додатково оприлюднюватись навласному веб-сайті або за його відсутності — на веб-сайті головного розпорядника коштів.

Крок 9. Підготовка та оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу (www. tender.me.gov.ua) звіту про результати проведення процедури закупівлі:

           а)відповідальна особа готує звіт про результати проведення процедури закупівлі, форма якого затверджена Уповноваженим органом;

           б)скликається засідання комітету з конкурсних торгів;

           в)відбувається голосування комітету з конкурсних торгів;

           г)оформляється рішення комітету протокольно;

           ґ)не пізніше як через три дні з дня затвердження звіту про результати проведення переговорної процедури закупівлі даний документ оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель (www. tender.me.gov.ua);

           д) у разі подання звіту про результати проведення переговорної процедури закупівлі через веб-сервіс замовника, або через кабінет замовника без застосування електронного цифрового підпису, відповідальна особа надсилає, згідно з порядком ДП «Зовнішторгвидав України», оригінал даного документа із зазначенням на ньому вхідного номера реєстрації, який був наданий при оприлюдненні оголошення про проведення переговорної процедури закупівлі, на поштову адресу ДП «Зовнішторгвидав України» (01601, м. Київ, вул. Воровського, 22);

           е)за бажанням звіт про результати проведення процедури закупівлі може додатково оприлюднюватись на власному веб-сайті або за його відсутності — на веб-сайті головного розпорядника коштів.

                  Зверніть увагу! Законом не визначено, коли саме замовникові потрібно готувати звіт про результати проведення процедури закупівлі, але визначено терміни його оприлюднення (три дні) на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель (www.tender.me.gov.ua). Тобто комітет з конкурсних торгів не має обмежень у часі для затвердження звіту, але з дня затвердження має лише 3 дні для оприлюднення даного документа на веб-порталі.

Крок 10. Підготовка та оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу (www. tender.me.gov.ua) повідомлення про внесення змін до договору (у разі необхідності)

На вимогу учасника або на розсуд замовника можна внести зміни до договору про закупівлю. Згідно з вимогою статті 10 Закону України «Про здійснення державних закупівель», у випадках внесення змін до договору, передбачених пунктами 1, 2, 4, 5 та 8 частини п’ятої статті 40 Закону України «Про здійснення державних закупівель», такі зміни оприлюднюються на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель (www. tender.me.gov.ua) у вигляді повідомлення про внесення змін до договору.

Для підготовки та оприлюднення на веб-порталі повідомлення про внесення змін до договору необхідно:

          а)скликати засідання комітету з конкурсних торгів та затвердити необхідні зміни до договору;

          б)оформити рішення комітету протокольно;

          в)підготувати додаткову угоду із зазначенням необхідних змін та підписати її з уповноваженим представником учасника;

          г)відповідальним оформити повідомлення про внесення змін до договору;

          ґ)протягом трьох робочих днів з дня внесення змін оприлюднити повідомлення про внесення змін до договору;

           д) у разі подання повідомлення про внесення змін до договоручерез веб-сервіс замовника, або через кабінет замовника без застосування електронного цифрового підпису, відповідальна особа надсилає, згідно з порядком ДП «Зовнішторгвидав України», оригінал даного документа із зазначенням на ньому вхідного номера реєстрації, який був наданий при оприлюдненні оголошення про проведення переговорної процедури закупівлі, на поштову адресу ДП «Зовнішторгвидав України» (01601, м. Київ, вул. Воровського, 22);

           е)за бажанням повідомлення про внесення змін до договору оприлюднити на власному веб-сайті або за його відсутності — на веб-сайті головного розпорядника бюджетних коштів.

Крок 11. Підготовка та оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу (www. tender.me.gov.ua) звіту про виконання договору або його розірвання

Новою нормою Закону є оприлюднення звіту про виконання договору або його розірвання. Даний документ є завершальним у проведенні процедури закупівлі запиту цінових пропозицій.

Для підготовки та оприлюднення на веб-порталі звіту про виконання договору або його розірвання необхідно:

           а)скликати засідання комітету з конкурсних торгів;

           б)відповідальному оформити затверджену форму звіту про виконання договору або його розірвання;

           в)оформити рішення комітету протокольно;

           г)протягом трьох робочих днів з дня закінчення строку дії договору, виконання договору або його розірвання оприлюднити на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель (www. tender.me.gov.ua) форму звіту про виконання договору або його розірвання;

          ґ)у разі подання звіту про виконання договору або його розірваннячерез веб-сервіс замовника, або через кабінет замовника без застосування електронного цифрового підпису, відповідальна особа надсилає, згідно з порядком ДП «Зовнішторгвидав України», оригінал даного документа із зазначенням на ньому вхідного номера реєстрації, який був наданий при оприлюдненні оголошення про проведення переговорної процедури закупівлі, на поштову адресу ДП «Зовнішторгвидав України» (01601, м. Київ, вул. Воровського, 22);

          д)за бажанням звіт про виконання договору або його розірвання оприлюднити на власному веб-сайті або за його відсутності — на веб-сайті головного розпорядника бюджетних коштів.

Увага! З інформацією щодо розміщення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю і звіту про виконання договору та з прикладами довільних форм вищезазначених документів ви можете ознайомитися у випуску журналу «Радник в сфері державних закупівель» № 7 (34) на стор. 34–35.

Проаналізувавши переговорну процедуру закупівлі, можна дійти висновку, що така закупівля є майже ідентичною до процедури закупівлі в одного учасника. Але не варто забувати про наявні відмінності та ставитися максимально обачливо до кожного етапу її проведення, оскільки контролюючі органи найбільш прискіпливо підходять до перевірки такої процедури закупівлі.

№ 8 (35) за серпень

Публікації, що вийшли друком у паперовій версії журналу «Радник в сфері державних закупівель» в серпні 2014 року