Зміни до постанови КМУ щодо економного та раціонального використання державних коштів

Редакція
42
14 Лютого 2014
Зміни до постанови КМУ щодо економного та раціонального використання державних коштів
42
14 Лютого 2014

Для утримання органів державної влади та інших державних органів, підприємств, установ та організацій, утворених у встановленому порядку органами державної влади, які використовують кошти державного бюджету, Кабінетом Міністрів України було затверджено постанову «Про економію державних коштів» № 943 від 22 жовтня 2008 року. Але щонайменше раз на рік до даної постанови вносять зміни, які кожного разу стосуються продовження строку дії даної постанови на рік. Рідше — до постанови додають нові пункти. 10 січня 2014 року набула чинності постанова Кабінету Міністрів України № 969 від 25.12.2013 року, згідно з якою до постанови № 943 були внесені зміни, а саме до пунктів 1 і 3, в яких слова і цифри «до 1 січня 2014 р.» замінили словами і цифрами «до 1 січня 2015 р.». Пункт 1 доповнили абзацом: «Дія цього пункту не поширюється на придбання товарів вітчизняного виробництва в установленому законом порядку». Це фактично означає, що постанова не застосовується при закупівлі товарів українського виробництва. Також постанову № 943 доповнено новими двома пунктами, які стосуються припинення службових відряджень за кордон та мінімізації витрат на службові відрядження шляхом оптимізації кількісного складу делегацій. З новою редакцією постанови ви можете ознайомитись нижче.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 22 жовтня 2008 р. № 943

Найменування заходу

Строк виконання

1.

Припинити придбання автотранспорту (крім транспортних засобів спеціалізованого призначення та транспортних засобів для Верховного Суду України), меблів (крім випадків придбання меблів для новоутворених і збільшення чисельності працівників усіх бюджетних установ, а також придбання меблів для приміщень після проведення в них капітального ремонту чи реконструкції, спеціально пристосованих казарм для розміщення в них військовослужбовців рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом у Збройних Силах, та стелажів для зберігання переписної документації Всеукраїнського перепису населення і сільськогосподарського перепису), мобільних телефонів, ноутбуків та проведення ремонтів кабінетів (крім ремонту приміщень, в яких розміщено Укрдержреєстр, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ, ДСЗПД та Держінформнауки, а також приміщень, які перебувають в аварійному стані).

до 1 січня 2015 р.

 

Для службового користування

 
 

Дія цього пункту не поширюється на придбання товарів вітчизняного виробництва в установленому законом порядку.

 

{Пункт 2 виключено на підставі Постанови КМ № 877 від 29.09.2010}

3.

Припинити придбання форменного одягу для працівників органів виконавчої влади (крім органів державної виконавчої служби, органів внутрішніх справ, органів та установ державної кримінально-виконавчої служби та посадових осіб податкової міліції та посадових осіб територіальних органів доходів і зборів, які контролюють дотримання суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності і громадянами законодавства під час перетину митного кордону України, особового складу ДСНС, її територіальних органів та державних установ, що належать до сфери її управління),  центрального управління СБУ, апарату управління Служби зовнішньої розвідки, Адміністрації Держприкордонслужби, Адміністрації Держспецзв’яку і органу управління державною охороною, а також для працівників центрального апарату Міноборони, ДСНС

до 1 січня 2015 р.

4.

Переглянути переліки категорій працівників, для яких носіння форменного одягу є обов’язковим, та підготувати за погодженням з Мінфіном відповідні пропозиції щодо їх скорочення

до 1 грудня 2008 р.

{Пункт 5 виключено на підставі Постанови КМ № 877 від 29.09.2010}

6.

Розробляти та затверджувати плани заходів з енергозбереження, забезпечуючи зменшення витрат на комунальні послуги та енергоносії

щороку

7.

Не допускати подання звернень до Кабінету Міністрів України та не приймати власні рішення щодо збільшення чисельності працівників підпорядкованих органів та установ

з 1 листопада 2008 р.

8.

Розробляти та затверджувати плани заходів з погашення кредиторської заборгованості за рахунок коштів як загального, так і спеціального фонду державного бюджету, та зменшення дебіторської заборгованості

щороку

9.

Припинити використання бюджетних коштів для проведення святкових заходів (за винятком централізованих заходів МКТ) і друкування продукції, не пов’язаної з виконанням завдань і функцій органів державної влади та інших державних органів

з 1 листопада 2008 р.

10.

Здійснювати витрати на забезпечення організації харчування (за винятком витрат на харчові продукти) в межах суми, яка не перевищує 2,25 відсотка загальної суми видатків кошторису державного органу (крім організації харчування у навчальних закладах усіх типів та рівнів акредитації, а також військовослужбовців Збройних Сил, інших утворених відповідно до закону військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення)

щороку

11.

Припинити здійснення державними службовцями та військовослужбовцями службових відряджень за кордон, за винятком довготермінових відряджень дипломатичних працівників і поїздок делегацій та осіб, визначених актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а також Головою Верховної Ради України, Прем’єр-міністром України, Першим віце-прем’єр-міністром України, Віце-прем’єр-міністром України згідно з розподілом функціональних повноважень, Генеральним прокурором України, Главою Адміністрації Президента України, Міністром закордонних справ, Міністром внутрішніх справ, Головою СБУ та Головою Служби зовнішньої розвідки, начальником Управління державної охорони, які здійснюються в межах видатків, передбачених в кошторисах, та викликані нагальною потребою, у тому числі для вирішення проблемних питань розвитку окремих галузей економіки, участі у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна відповідно до міжнародних договорів України, а також з метою забезпечення виконання рішень щодо приймання (екстрадиції) з-за кордону осіб, що перебувають під вартою

до 1 січня 2015 року

12.

Забезпечувати мінімізацію витрат на службові відрядження шляхом оптимізації кількісного складу делегацій та строку їх перебування за кордоном, здешевлення витрат на оплату проїзду, наймання житла та інших витрат, пов’язаних з відрядженням

щороку

№ 2 (29) за лютий

Публікації, що вийшли друком у паперовій версії журналу «Радник в сфері державних закупівель» в лютому 2014 року