Зміни до Порядку визначення предмета закупівлі у зв’язку з набуттям чинності ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013

Редакція
28
11 Лютого 2014
Зміни до Порядку визначення предмета закупівлі у зв’язку з набуттям чинності ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013
28
11 Лютого 2014

Мінекономрозвитку у зв’язку з необхідністю приведення у відповідність з іншими нормативними актами України Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки від 26 липня 2010 р. № 921, ініціювало внесення змін до даного документа. Адже пунктами 1 і 2 наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 5 липня 2013 р. № 293 визначено: прийняти з наданням чинності з 1 січня 2014 р. ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва»; визнати такими, що втратили чинність на території України з 1 січня 2014 р., державні будівельні норми ДБН Д.1.1-1-2000 «Правила визначення вартості будівництва». Наказ МЕРТУ «Про внесення змін до Порядку визначення предмета закупівлі» № 1489 підготовлено з метою встановлення можливості визначення предмета закупівлі робіт і послуг з поточного ремонту з урахуванням та на основі ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», прийнятими наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 5 липня 2013 р. № 293. З повною редакцією наказу ви можете ознайомитись нижче.

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ВИТЯГ З НАКАЗУ

16.12.2013  № 1489

Про внесення змін до Порядку визначення предмета закупівлі

Відповідно до пункту 19 частини першої статті 8 Закону України «Про здійснення державних закупівель» та з метою вдосконалення нормативно-правового забезпечення державних закупівель НАКАЗУЮ:

1. Унести до Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 26 липня 2010 року № 921, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 серпня 2010 року за № 623/17918, такі зміни:

1) у пункті 2.2. розділу II слова і цифри «на основі Правил визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000, затверджених наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 27.08.2000 № 174 (у редакції наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 17.06.2003 № 85)» замінити словами і цифрами «на основі Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, прийнятих наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05 липня 2013 року № 293»;

2) у розділі ІІІ слова і цифри «та з урахуванням Правил визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000, затверджених наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 27.08.2000 № 174» замінити словами і цифрами «та з урахуванням Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, прийнятих наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05 липня 2013 року № 293».

Міністр економічного розвитку і торгівлі України  

                                                                 І. М. Прасолов

Отже, після внесених змін до наказу пункт 2.2. розділу ІІ «Визначення предмета закупівлі товарів і послуг» звучить так: «Під час здійснення закупівлі послуг з поточного ремонту предмет закупівлі визначається за об’єктами будівництва на основі Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, прийнятих наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05 липня 2013 року № 293.».

Розділ ІІІ «Визначення предмета закупівлі робіт» з 24 січня читається в такій редакції: «Визначення предмета закупівлі робіт здійснюється замовником відповідно до пункту 26 частини першої статті 1 Закону України “Про здійснення державних закупівель” за об’єктами будівництва та з урахуванням Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, прийнятих наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05 липня 2013 року № 293.».

Таким чином, визначення предмета закупівлі робіт і послуг з поточного ремонту повинно здійснюватися з урахуванням та на основі ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва».

№ 2 (29) за лютий

Публікації, що вийшли друком у паперовій версії журналу «Радник в сфері державних закупівель» в лютому 2014 року