Порядок складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ

Редакція
21
12 Лютого 2014
Порядок складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ
21
12 Лютого 2014

Одним з основних нормативних документів, яким має керуватися замовник торгів, є постанова Кабінету Міністрів України № 228 від 28.02.2002 року «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ». Із назви документа зрозуміло, що він містить положення щодо кошторисів та планів бюджетних установ. 1 січня 2014 року набула чинності постанова № 465 від 19.06.2013 «Про внесення змін до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ». З повною редакцією постанови ви можете ознайомитись нижче.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 19 червня 2013 р. № 465

Про внесення змін до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228 (Офіційний вісник України, 2002 p., № 9, ст. 414; 2003 p., № 9, ст. 380, № 30, ст. 1546; 2004 р., № 17, ст. 1182, № 49, ст. 3206; 2005 р., № 4, ст. 230; 2006 р., № 7, ст. 367; 2007 р., № 6, ст. 227; 2009 р., № 23, ст. 730; 2011 р., № 5, ст. 248; 2012 р., № 13, ст. 466, № 22, ст. 837), зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2014 року.

Прем’єр-міністр України                                                                                                         

М. АЗАРОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 червня 2013 р. № 465

ЗМІНИ,

що вносяться до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ

1. Абзац п’ятий пункту 2 викласти в такій редакції:

«Помісячний план використання бюджетних коштів — це помісячний розподіл бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі, за скороченою економічною класифікацією видатків бюджету, який регламентує для вищих навчальних закладів I–IV рівня акредитації та наукових установ, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу, а також закладів охорони здоров’я, що відповідно до Закону України “Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві” надають вторинну (спеціалізовану) та екстрену медичну допомогу [далі — вищі навчальні заклади та наукові установи, заклади охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу, а також заклади охорони здоров’я, що надають вторинну (спеціалізовану) та екстрену медичну допомогу в пілотних регіонах], протягом бюджетного періоду взяття бюджетних зобов’язань та здійснення платежів відповідно до зазначених зобов’язань.».

2. Текст Порядку після слів «вищі навчальні заклади та наукові установи, заклади охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу,» в усіх відмінках доповнити словами «а також заклади охорони здоров’я, що надають вторинну (спеціалізовану) та екстрену медичну допомогу в пілотних регіонах» у відповідному відмінку.

Зміни торкнулися визначення «помісячний план використання бюджетних коштів» та слів «вищі навчальні заклади та наукові установи, заклади охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу,», які доповнено словами «а також заклади охорони здоров’я, що надають вторинну (спеціалізовану) та екстрену медичну допомогу в пілотних регіонах».

Також, згідно з пунктом 43 даної Постанови, розпорядники повинні затвердити в кошторисах обсяг коштів для проведення розрахунків за електричну і теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, у повному обсязі в розрахунку на рік з урахуванням коштів загального та спеціального фондів відповідно до статті 51 Бюджетного кодексу України та закону про Державний бюджет України.

№ 2 (29) за лютий

Публікації, що вийшли друком у паперовій версії журналу «Радник в сфері державних закупівель» в лютому 2014 року