НРА «Рюрік» відзначає ключові зміни макроекономічної ситуації в Україні за результатами листопада 2013 р.

Редакція
221
19 Лютого 2014
НРА «Рюрік» відзначає ключові зміни макроекономічної ситуації в Україні за результатами листопада 2013 р.
221
19 Лютого 2014
  • Індекс споживчих цін за результатами одинадцяти місяців 2013 р. склав 100%, протягом листопада він підвищився на 0,2 п. п. За результатами 2012 року ІСЦ складав 99,8%. Україна вперше за останні десять років закінчила рік з дефляцією у 0,2% (0,6% у 2002 р.). Однак аналітичний департамент НРА «Рюрік» нагадує, що споживчий кошик в Україні не переглядався з 14 квітня 2000 р., а його склад є дуже обмеженим, тому неможливо реально оцінити ефект подорожчання всіх товарів для населення на основі даних ІСЦ. Індекс цін виробників за результатами одинадцяти місяців 2013 р. склав 101%, зменшившись за результатами листопада на 1,3 п. п. Номінальна середня заробітна плата у листопаді 2013 р. становила 3,27 тис. грн, що відносно листопада попереднього року складає 106,4%, а відносно грудня 2012 р. — 96,6%. Зменшення обсягу середньої заробітної плати відносно грудня 2012 р. є типовим сезонним явищем. Причиною такої тенденції є одноразові виплати, які здійснюються, як правило, у грудні: компенсаційні виплати за невикористану відпустку, бонуси та винагороди за підсумками роботи за рік тощо. Беручи до уваги той факт, що на тлі збереження індексу споживчих цін та індексу цін виробників на низькому рівні середня зарплата по країні має тенденцію до зростання, а темпи приросту ВВП є меншими за темпи приросту середньої зарплати, НРА «Рюрік» очікує підвищення темпів інфляції.
  • За результатами одинадцяти місяців 2013 р. доходи Зведеного бюджету України склали 402,2 млрд грн. Видатки за цей період перевищили доходи та склали 441,9 млрд грн. Інтенсивне зростання видатків над доходами призводить до нарощення дефіциту Зведеного бюджету України. Так, за результатами одинадцяти місяців 2013 р. Зведений бюджет України виконано з дефіцитом 40,83 млрд грн (+3,74 млрд грн протягом листопада, +3,26 млрд грн протягом жовтня). НРА «Рюрік» зазначає, що за результатами аналогічного періоду 2012 р. бюджет було виконано з дефіцитом 33,91 млрд грн, причому за результатами листопада минулого року його обсяг зменшився на 4,73 млрд грн. Загалом 2012 р. характеризувався постійним нарощенням обсягу дефіциту бюджету.
  • За результатами одинадцяти місяців 2013 р. обсяг експорту товарів і послуг, згідно з даними НБУ, склав 77,6 млрд дол США, обсяг імпорту товарів і послуг — 91,21 млрд дол США, сальдо торговельного балансу за результатами січня – листопада 2013 р. склало (–13,61) млрд дол США. Слід зауважити, що за результатами одинадцяти місяців 2011–2012 рр. сальдо торговельного балансу було від’ємним і складало  (–8,6) млрд дол США та (–12,4) млрд дол США відповідно. Загалом за 2012 р. обсяг експорту товарів і послуг, згідно з даними НБУ, складав 89,4 млрд дол США, обсяг імпорту товарів і послуг — 103,8 млрд дол США, сальдо торговельного балансу за результатами 2012 р. складало (–14,35) млрд дол США. За результатами 2011 р. сальдо торговельного балансу складало (–10,2) млрд дол США і в середньому зменшувалося на 767,5 млн дол США щомісяця. У 2012 р. сальдо торговельного балансу зменшувалось дещо швидшими темпами —у середньому на 1,13 млрд дол США щомісяця, протягом одинадцяти місяців 2013 р. — на 1,24 млрд дол США.
  • У листопаді 2013 р. обсяг випущеної промислової продукції зменшився відносно жовтня 2013 р. на 2,6%. У цілому ж за одинадцять місяців 2013 р. обсяг випущеної промислової продукції склав 95% обсягу аналогічного періоду 2012 р. Так, обсяги виробництва галузей добувної промисловості, переробної промисловості і постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря зменшились (99,8%, 92% та 98,7% відносно аналогічного періоду 2012 р.). Загальний обсяг виробленої продукції сільського господарства за розрахунками по всіх категоріях господарств за одинадцять місяців 2013 р. збільшився порівняно з аналогічним періодом 2012 р. на 11,7%, у т. ч. у сільськогосподарських підприємств — на 18,4%, у господарств населення — на 5,2%. Обсяг будівельних робіт за одинадцять місяців 2013 р. склав 85,4% аналогічного періоду 2012 р. Загалом за 2012 р. обсяг будівельних робіт склав 62,28 млрд грн, що на 13,8% менше, ніж за 2011 р. Таким чином, аналітики НРА «Рюрік» зазначають про занепад будівельної галузі, що, починаючи з 2009 р., перебуває в глибокій рецесії, а також про зменшення обсягів виробництва промислової продукції.
  • Станом на кінець листопада 2013 р. кількість безробітних, згідно з офіційними даними, склала 423,8 тис. осіб, з них допомогу отримують 329,1 тис. осіб, не отримують 94,7 тис. осіб. Показник відношення кількості безробітних осіб до кількості працездатного населення склав 1,5%, що на 0,1 п. п. менше значення на кінець листопада 2012 р. Аналітичний департамент НРА «Рюрік» відзначає той факт, що кількість безробітних за результатами листопада 2012 р. складала 441,3 тис. осіб, що на 17,5 тис. осіб більше, ніж за результатами листопада 2013 р. Слід зауважити, що ринок праці України можна охарактеризувати як циклічний. За прогнозами НРА «Рюрік», відношення кількості безробітних до кількості працездатних за підсумками 2013 р. збільшиться, як і абсолютна кількість безробітних осіб, і залишиться на дещо нижчому рівні, ніж на аналогічну дату 2012 р.
  • Кінець 2013 року характеризувався високою політичною нестабільністю, наслідки якої будуть прямо впливати на економічні показники 2014 року. Зважаючи на це, аналітичний департамент НРА «Рюрік» прогнозує зростання номінального ВВП за підсумками 2014 року в межах 1–1,5%, разом із підвищенням темпів інфляції. Протягом усього 2013 р. відбувалось постійне нарощення обсягу дефіциту бюджету, і дана тенденція, найімовірніше, буде спостерігатись у 2014 році.
№ 2 (29) за лютий

Публікації, що вийшли друком у паперовій версії журналу «Радник в сфері державних закупівель» в лютому 2014 року