Нові зміни до постанови про попередню оплату товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти

Редакція
29
10 Лютого 2014
Нові зміни до постанови про попередню оплату товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти
29
10 Лютого 2014

Останнім часом Кабінет Міністрів України майже щомісяця вносить зміни до Постанови КМУ від 9 жовтня 2006 р. № 1404 «Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти». Для того щоб наші читачі завжди знали про кожне таке нововведення, ми повідомляємо вам про це на сторінках журналу. Тому про нові зміни, внесені до постанови, яка регулює питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, які закуповуються за бюджетні кошти, читайте нижче.

Постанова набула чинності 20.12.2013 року

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ВИТЯГ З ПОСТАНОВИ

від 11 грудня 2013 р. № 903

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2001 р. № 1764 і від 9 жовтня 2006 р. № 1404

ЗМІНИ, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2001 р. № 1764 і від 9 жовтня 2006 р. № 1404

 1. Пункт 19 Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764, доповнити абзацом такого змісту:

 «Для виконання у 2013 році робіт, пов’язаних із реконструкцією системи водопостачання із втіленням сучасних технологій очистки води м. Слов’янська, замовники можуть здійснювати попередню оплату в розмірі 100 відсотків вартості робіт за договором (контрактом) на строк не більш як дев’ять місяців.».

 2. Підпункт 6 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. № 1404 доповнити абзацом такого змісту:

 «у 2013 році робіт, пов’язаних із реконструкцією системи водопостачання із втіленням сучасних технологій очистки води м. Слов’янська;».

Зміни, про які йдеться, внесено в розділ «Розрахунки за виконані роботи у капітальному будівництві» та передбачають попередню оплату в розмірі 100 відсотків вартості робіт, пов’язаних із реконструкцією системи водопостачання із втіленням сучасних технологій очистки води м. Слов’янська. Також, згідно з вищезазначеними змінами, у договорах про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти замовники можуть передбачати відповідно до належним чином оформленого рішення головного розпорядника бюджетних коштів попередню оплату в разі закупівлі робіт, пов’язаних із реконструкцією системи водопостачання із втіленням сучасних технологій очистки води м. Слов’янська. Але зміни, внесені постановою КМУ № 903, стосуються 2013 року, який уже закінчився, тому можна припустити, що або ці роботи вже виконано, або в цій частині знову буде ініційовано 2013 рік змінити на 2014-ий.

Наприкінці минулого року набула чинності ще одна постанова, якою вносяться зміни до постанови КМУ № 1404. З повною редакцією даного нормативно-правового акта ви можете ознайомитись нижче.

Постанова набула чинності 27.12.2013 року

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 11 грудня 2013 р. № 909
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. № 1404

 Кабінет Міністрів України постановляє:

 Внести до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. № 1404 «Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» (Офіційний вісник України, 2006 р., № 41, ст. 2752; 2010 р., № 91, ст. 3222; 2012 р., № 99, ст. 4014) такі зміни:

 доповнити підпункт 1 після абзацу дванадцятого новим абзацом такого змісту:

 «робіт, пов’язаних з організацією та проведенням Міжнародної виставки-ярмарку “Grune-Woche — 2014”;».

 У зв’язку з цим абзаци тринадцятий – вісімнадцятий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим – дев’ятнадцятим;

 в останньому абзаці слова і цифри «Міжнародної виставки-ярмарку «Grune-Woche — 2013» замінити словами і цифрами «Міжнародної виставки-ярмарку «Grune-Woche — 2014».

Прем’єр-міністр України                                                                                                                              М. АЗАРОВ

З вищезазначеними змінами пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. № 1404 «Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» звучить так: «…У договорах про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти замовники можуть передбачати відповідно до належним чином оформленого рішення головного розпорядника бюджетних коштів попередню оплату на строк не більше трьох місяців у разі закупівлі робіт, пов’язаних з організацією та проведенням Міжнародної виставки-ярмарку “Grune-Woche — 2014”…». Також, згідно з даною постановою, здійснюючи попередню оплату робіт, пов’язаних з організацією та проведенням Міжнародної виставки-ярмарку «Grune-Woche — 2014», дані роботи можна виконувати довше, аніж протягом поточного бюджетного року.

№ 2 (29) за лютий

Публікації, що вийшли друком у паперовій версії журналу «Радник в сфері державних закупівель» в лютому 2014 року