Деякі питання процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів

Редакція
136
20 Лютого 2014
Деякі питання процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів
136
20 Лютого 2014

Одним з важливих етапів процедури відкритих торгів є розкриття пропозицій учасників. Послідовність проведення процедури розкриття була описана в статті «Порядок розкриття пропозицій конкурсних торгів», розміщеній у журналі «Радник в сфері державних закупівель» № 3 за 2011 р. Але на деяких питаннях, на яких акцентують увагу слухачі курсів з навчання у сфері здійснення державних закупівель, хотілося б зупинитися детальніше.

Розкриття пропозицій конкурсних торгів, згідно зі статтею 27 Закону № 2289-VI «Про здійснення державних закупівель», проводиться в день закінчення терміну для їх подачі в той час і в тому місці, що зазначені в оголошенні про проведення процедури закупівлі. Взяти участь у цій процедурі можуть усі учасники або їх представники. Їх відсутність під час процедури розкриття не є підставою для відмови в розкритті або розгляді, або для відхилення їх пропозицій конкурсних торгів.

Участь у процедурі розкриття пропозицій дає можливість учасникові або його представникові оцінити конкурентів і їх пропозиції. І, відповідно, оцінити шанси на успіх. Крім того, це дає можливість простежити за самою процедурою розкриття й порядком складання протоколу. Присутні учасники підписують протокол розкриття пропозицій разом з членами комітету з конкурсних торгів і можуть відзначити в ньому зауваження до процедури розкриття пропозицій. У разі наявності порушень ці зауваження можуть стати їм у пригоді при оскарженні результатів торгів.

Перед початком процедури розкриття необхідно перевірити повноваження представників учасника. Учасник або його уповноважений представник повинен мати при собі:

 • паспорт;
 • довіреністьучасника на представництво його інтересів, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. Якщо в розкритті бере участь керівник учасника — юридичної особи, то замість довіреності він повинен пред’явити належним чином завірену копію документа, яка підтверджує його повноваження як керівника (наприклад, наказ про призначення, виписка з протоколу засновників і т. п.).

Під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів мають право бути присутніми представники засобів масової інформації. Закон № 2289-VI прямо зобов’язує замовників торгів «забезпечити безперешкодний доступ представників засобів масової інформації на їх вимогу до процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів» (пункт 4 статті 9).

Відповідно до статті 25 Закону України № 2657-ХІІ «Про інформацію» журналіст має право безперешкодно відвідувати приміщення суб’єктів владних повноважень, відкриті заходи, які ними проводяться, та під час виконання  професійних обов’язків має право здійснювати письмові, аудіо- та відеозаписи із застосуванням необхідних технічних засобів.

За перешкоджання виконанню професійних обов’язків журналістів (створення перешкод, обмежень, заборон для отримання, використання, поширення і зберігання інформації окремим журналістом) передбачена  адміністративна (стаття 212-3 КУпАП — порушення права про інформацію) та кримінальна (стаття 171 ККУ — перешкоджання законної професійної діяльності журналістів) відповідальність.

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України, за ред. М. І. Мельник та М. І. Хавронюка, надає таке визначення «Професійним журналістом — є творчий працівник, який як учасник інформаційних стосунків професійно збирає, отримує, створює і займається підготовкою інформації для засобу масової інформації і діє на підставі трудових або інших договірних стосунків з його редакцією або займається такою діяльністю по її уповноваженню. Свою професійну діяльність він може здійснювати в інтересах якого-небудь друкарського (газети, журнали, бюлетені і тому подібне і разові видання з певним тиражем) або аудіовізуального (радіомовлення, телебачення, кіно, звукозапис, відеозапис і тому подібне) засобу масової інформації». Таким чином, повноваження журналіста повинно підтверджуватися його посвідченням.

У коментарі Кримінального кодексу України до статті 171 також визначається, що перешкоджання незаконній професійній діяльності журналіста не утворює складу порушення. Так, зокрема, слід визнавати професійну діяльність журналістів зі збирання, використання і поширення інформації з обмеженим доступом (конфіденційна) з порушенням встановленого законом порядку.

У статті 9 Закону України № 2289-VI також сказано, що «громадський контроль забезпечується через вільний доступ до всієї інформації щодо  державних закупівель, яка підлягає оприлюдненню відповідно до цього Закону», але право на їх участь у процедурі розкриття цим Законом не передбачено.

Таким чином, представники громадських організацій і правоохоронних органів можуть бути присутніми на розкритті пропозицій конкурсних торгів виключно за згодою замовника.

Слід пам’ятати: ч. 1 ст. 7 Закону № 2289-VI забороняє втручатися в проведення процедур закупівель органам, уповноваженим на здійснення контролю в цій сфері.

Згідно з ч. 3 ст. 27 Закону № 2289-VI, оголошують інформацію про кожну подану пропозицію конкурсних торгів у порядку, в якому вони зареєстровані в реєстрі отриманих пропозицій:

 • найменування учасника;
 • його місцезнаходження (повна адреса з поштовим індексом).

Перед відкриттям конверта з пропозицією доцільно продемонструвати, що конверт не розпечатувався, бо стаття 25 Закону № 2289-VI передбачає, що пропозиція конкурсних торгів подається в запечатаному конверті. Постійно діюча адміністративна колегія АМКУ за даним питанням розглядала справу (№ 2057-р/ПК-ск від 27.12.2013), де зазначено, що після того, як відкриють конверт з пропозицією учасника, оголошують ціну пропозиції (з ПДВ або без нього), а якщо предмет закупівлі розділений на лоти, то оголошують ціну кожного з них.

Далі перевіряють наявність або відсутність документів, передбачених документацією конкурсних торгів. Усю інформацію про учасника і надані ним документи вносять до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

При розкритті оголошують назву кожного наданого в пропозиції документа. Звертати увагу на дати видачі і правильність оформлення документів у разі, якщо в учасників виникнуть питання із цього приводу, немає часу, крім того, це встановлюється в період розгляду, оцінки та визначення переможця, який не повинен перевищувати 20 робочих днів (ч. 9 ст. 28 Закону № 2289-VI).

Потрібно зазначити, що обов’язковість оголошення наявності чи відсутності всіх необхідних документів у пропозиції, передбачених документацією конкурсних торгів, не визначено в статті 27 Закону № 2289-VI.

Постійно діюча адміністративна колегія, розглядаючи скаргу за № 1008-р/пк-ск від 24.09.2012 р. щодо неоголошення наявності або відсутності документів, згідно з документацією конкурсних торгів, установила, що «оскільки, згідно з вимогами частини третьої статті 27 Закону, Замовник не оголошує наявність чи відсутність усіх необхідних документів у пропозиціях учасників, Замовником не порушені вимоги статті 27 Закону». Далі ви можете ознайомитись із витягом з рішення № 1008-р/пк-ск.

Рішення Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України №1008-р/пк-ск від 24.09.2012р.

Витяг

У своїй Скарзі Скаржник повідомляє, що представник Управління ДСО при УМВС України в Херсонській області був присутній під час розкриття пропозицій конкурсних торгів та зазначає, що розкриття пропозицій конкурсних торгів відбулося з порушенням частини третьої статті 27 Закону, зокрема, під час розкриття пропозицій конкурсних торгів не перевірялась наявність чи відсутність усіх необхідних документів в пропозиціях конкурсних торгів учасників, передбачених документацією конкурсних торгів.

За словами Скаржника, на його запит Замовником надана копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів, у пункті 4 якого (в графі 3 таблиці) містяться дані про перевірку наявності документів в пропозиціях конкурсних торгів учасників, але така перевірка щодо наявності документів у пропозиціях учасників, як стверджує Скаржник, не проводилась.

Скаржник зазначає, що своїми діями Замовник порушив вимоги Закону.

Замовник у своїх поясненнях повідомляє, що відповідно до положень статті 27 Закону під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів або частини предмета закупівлі (лота). Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Як зазначає Замовник, протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів від 02.08.2012 містить всю необхідну інформацію, визначену Законом та наказом Міністерства економіки України від 26.07.2010 № 922.

Замовник зауважує, що “Скаржник у протоколі розкриття пропозицій конкурсних торгів зазначив зауваження щодо не оголошення наявності або відсутності усіх необхідних документів у пропозиціях, в той час як стаття 27 Закону вимагає оголошувати лише найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціну кожної пропозиції конкурсних торгів або частини предмета закупівлі (лота)”.

У ході розгляду даного питання Колегією встановлено наступне.

Згідно з частиною третьою статті 27 Закону під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів або частини предмета закупівлі (лота). Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

У протоколі розкриття пропозицій конкурсних торгів від 02.08.2012 б/н, наданому Замовником на розгляд Колегії міститься таблиця з колонкою “Інформація про наявність чи відсутність необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів (запитом щодо цінових пропозицій)”, в якій містяться записи щодо наявності чи відсутності необхідних документів.

Разом з цим, у зазначеному протоколі міститься зауваження від представника Скаржника, а саме: “Не оголошено наявність або відсутність документів згідно документації конкурсних торгів”.

Оскільки, згідно з вимогами частини третьої статті 27 Закону Замовник не оголошує наявність чи відсутність усіх необхідних документів у пропозиціях учасників, Замовником не порушені вимоги статті 27 Закону.

При цьому, Скаржником у своїй Скарзі не обґрунтовано, яким чином зазначені вище дії Замовника порушують його права та законні інтереси.

При розкритті пропозицій конкурсних торгів учасники та представники засобів масової інформації можуть дізнатися тільки ту інформацію про пропозиції конкурентів, яку оголошено під час розкриття пропозицій і внесено до протоколу розкриття.

Статтею 14 Закону № 2289-VI встановлено, що «замовник протягом усього процесу здійснення процедури закупівлі забезпечує конфіденційність інформації, наданої учасниками (учасниками попередньої кваліфікації). Інформація щодо розгляду і оцінки пропозицій конкурсних торгів надається виключно Уповноваженому органу, органам, які здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель, органу оскарження та суду».

Таким чином, замовник не має права при розкритті пропозицій конкурсних торгів показувати подані пропозиції іншим учасникам торгів.

Використані джерела

 1. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 № 2341-ІІІ.
 2. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон України від 07.12.1984 № 8073-Х.
 3. Про здійснення державних закупівель: Закон України № 2289-VI від 01.06.2010.
 4. Про інформацію: Закон України № 2657-ХІІ від 02.10.1992.
 5. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України /За ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. — К.: Каннон; А.С.К., 2002.
 6. Рішення Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України № 1008-р/пк-ск від 24.09.2012 р.
 7. Рішення Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України № 2057-р/ПК-ск від 27.12.2013 р.

О. А. Таненок, лектор ТПП Криму,
головний спеціаліст ТПП Криму з питань навчання та організації у сфері
здійснення державних закупівель

№ 2 (29) за лютий

Публікації, що вийшли друком у паперовій версії журналу «Радник в сфері державних закупівель» в лютому 2014 року