- Радник у сфері публічних закупівель - https://radnuk.com.ua -

Щодо кворуму

Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, при створенні тендерного комітету в протоколі визначення заступника та секретаря голови тендерного комітету та розподілу обов’язків повинні бути присутніми всі члени тендерного комітету? А якщо відсутній один з членів тендерного комітету, то що в такому випадку робити? Чи є необхідною, згідно із Законом про публічні закупівлі, присутність 2/3 членів комітету (кворум)? Дякую!

Доброго дня! Відповідно до пункту 2.4 розділу ІІ Примірного положення про тендерний комітет або уповноважену особу (осіб), затвердженого наказом МЕРТУ від 30.03.2016 № 557 (далі — Положення) голова комітету призначає заступника (заступників) голови, секретаря з числа членів комітету та визначає функції кожного члена комітету.

Тож зобов’язання призначати заступника (заступників) голови, секретаря на засіданні тендерного комітету немає, а тому голова комітету може зробити це самостійно. Згідно з пунктом 2.5 того ж Положення, формою роботи комітету є засідання, яке є правомочним за присутності на ньому не менше двох третин членів комітету. Тобто відсутність когось із членів тендерного комітету можлива за умови присутності не менше двох третин членів комітету (кворуму).