Що треба робити учасникам для остаточної перемоги в тендерах відповідно до Директиви 2014/24/ЄС

Ганна Севостьянова
686
5 Червня 2020
СПЕЦВИПУСК
Що треба робити учасникам для остаточної перемоги в тендерах відповідно до Директиви 2014/24/ЄС
686
5 Червня 2020

У попередніх статтях «Основні умови для участі в публічних тендерах GPA» та «Поетапний організаційний процес здійснення відкритої процедури закупівлі відповідно до  Директиви 2014/24/ЄС» було розглянуто організаційний процес участі в європейських тендерах. Та для досягнення остаточної перемоги в тендерах необхідно відповідати встановленим Директивою 2014/24/ЄС Про здійснення закупівель у державному секторі (далі — Директива) вимогам та зважати на всі підходи, які замовники мають право застосовувати при відмові кандидатам або учасникам торгів (статті 57, 58 Директиви 2014/24/ЄС).

Відповідно до ст. 58 Директиви 2014/24/ЄС замовник може вибрати та встановлювати вимоги до таких критеріїв відбору, як:

1. Придатність здійснювати професійну діяльність.

Замовники можуть встановлювати вимоги, які передбачають, що суб’єкти господарювання мають необхідні людські й технічні ресурси і досвід для виконання контракту з відповідним рівнем якості.

Для виконання робіт:

 • перелік робіт, виконаних протягом щонайбільше останніх п’яти років, у супроводі свідоцтв щодо задовільного виконання і результатів для найбільш важливих робіт; якщо це необхідно з метою забезпечення адекватного рівня конкуренції, то замовники можуть вказати, що до уваги прийматимуть підтвердження відповідних робіт, виконаних більш ніж п’ять років тому.

Для послуг та робіт:

 • перелік здійснених основних поставок матеріалів або послуг, виконаних протягом щонайбільше останніх трьох років, із зазначенням сум, дат і одержувачів (державних або приватних). У разі необхідності для забезпечення адекватного рівня конкуренції замовники можуть вказати, що до уваги прийматимуть підтвердження відповідних поставок або послуг, наданих більш ніж п’ять років тому.

2. Економічне та фінансове становище.

Замовники можуть встановлювати вимоги, які забезпечують, що суб’єкти господарювання мають необхідні економічні та фінансові можливості виконати контракт одним із способів:

 1. відповідними банківськими виписками або, у разі необхідності, свідоцтвом відповідного страхування ризиків професійної відповідальності;
 2. поданням фінансової звітності або виписок з фінансової звітності, якщо публікацію фінансової звітності вимагає законодавство країни, в якій зареєстрований господарюючий суб’єкт;
 3. через звіт про загальний оборот підприємства і, за необхідності, оборот у сфері, зазначеній у контракті, максимально за останніх три фінансових роки, якщо є, залежно від дати, коли підприємство було створено чи господарюючий суб’єкт розпочав діяльність, наскільки інформація про ці обороти є доступною.

3. Технічне і професійне вміння.

Замовники можуть встановлювати вимоги (відповідно до предмета закупівлі) щодо:

 • залучених технічних спеціалістів;
 • опис технічних засобів і заходів, що використовує суб’єкт господарювання для забезпечення якості;
 • зазначення систем управління ланцюгами постачання і відстеження, які суб’єкт господарювання зможе застосувати при виконанні контракту;
 • освітні та професійні кваліфікації постачальника послуг чи підрядника або управлінського персоналу їхнього підприємства за умови, що вони не використовують як критерій присудження (дипломи, сертифікати, курси проходження підвищення кваліфікації тощо);
 • зазначення заходів з охорони навколишнього середовища, які суб’єкт господарювання зможе застосувати при виконанні контракту;
 • довідка про середньорічну чисельність персоналу постачальника послуг або підрядника і кількість управлінського персоналу за останніх три роки;
 • довідка про матеріально-технічну базу;
 • частка субпідрядних організацій, яких залучатимуть до виконання контракту (більше — для робіт);
 • зразки, описи або фотографії, чия автентичність повинна бути завірена на запит замовника;
 • сертифікати, довідки, що підтверджують якість продукції.

У разі коли предмет закупівлі є складним або спеціалізованим, то можлива перевірка замовником або від його імені компетентним офіційним органом країни, в якій зареєстрований постачальник або надавач послуг, за умови згоди цього органу, щодо виробничих потужностей постачальника матеріалів або технічного потенціалу надавача послуг і, в разі потреби, щодо доступних для нього науково-дослідних засобів, а також заходів контролю якості.

Мінімальний набір документів, який вимагають для підтвердження відповідності

Вимоги в ЄСАналог в Україні
Підтвердження економічного та фінансового становищаНабирає чинності з 19 квітня: копія балансу за останній звітний період (Ф-1 «Баланс»), копія Звіту про фінансові результати за останній звітний період (Ф-2 «Звіт про фінансові результати»)
Підтвердження технічної та/або професійної спроможностіПерелік інструментів та обладнання (матеріально-технічна база); підтвердження виконання аналогічних договорів; інформація про працівників відповідної кваліфікації; перелік субпідрядників
Підтвердження відсутності банкрутства та документи про фінансовий станВідомості з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство
Підтвердження виконання зобов’язань із соціального забезпечення, забезпечення податкових зобов’язаньДовідка з органу ДФС за основним місцем обліку
Підтвердження особи-учасника тендеруВідомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
Підтвердження відсутностісудимості для фізичних та юридичних осібДовідка з МВС України; довідка про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення

Єдиний європейський документ щодо закупівель (ESPD)

Єдиний європейський документ закупівель (ESPD) — це самостійне декларування фінансового стану, можливостей та придатності підприємств для процедури державних закупівель. Він доступний на всіх мовах ЄС, його використовують як попередній доказ виконання умов, необхідних для проведення процедур державних закупівель в ЄС. Завдяки ESPD учасникам тендерів більше не доводиться надавати повну документальну документацію та різні форми, які раніше використовували в закупівлях ЄС, що означає значне спрощення доступу до транскордонних тендерів. Починаючи з жовтня 2018 року, ESPD надають виключно в електронній формі.

На момент подачі заявки на участь або конкурсних пропозицій замовники приймають Єдиний європейський документ із закупівель (ESPD), який складається з оновленої самостійної декларації як попереднього свідчення про заміну сертифікатів, виданих органами державної влади або третіми особами.

SPD складають на основі стандартної форми.

Європейська комісія надає безкоштовний вебсервіс для покупців, учасників торгів та інших сторін, зацікавлених у заповненні ESPD в електронному вигляді. Онлайн-форму можна заповнити, роздрукувати, а потім відправити покупцеві разом з рештою пропозиції. Якщо процедуру виконують в електронному вигляді, то ESPD можна експортувати, зберігати й подавати в електронному вигляді. ESPD, наданий у попередній процедурі державних закупівель, може бути використаний повторно, якщо інформація залишається правильною. Учасники тендеру можуть бути виключені з процедури або бути піддані судовому переслідуванню, якщо інформація в ESPD серйозно спотворена, утримана або не може бути доповнена допоміжними документами.

Взаємодія із системою e-Certis

База даних e-Certis створена для перевірки інформації, вказаної в ESPD, зокрема в разі подання пропозицій з інших європейських країн. Система e-Certis містить перелік усіх відповідних сертифікатів, які передбачені національним законодавством і зазвичай вимагають під час тендерів. Таким чином, це може допомогти замовникам встановити дійсність та/або еквівалентність конкретного сертифіката, порівнявши його з документами, які використовують під час національних процедур. Однак слід зауважити, що якість інформації, яка наразі доступна в системі e-Certis, невисока, оскільки відомості стосовно багатьох країн є застарілими. У зв’язку із цим її не можна вважати надійним інструментом для перевірки всіх сертифікатів, поданих учасниками з інших країн.

Реєстрація та заповнення ESPD за таким посиланням.

Що таке e-Certis?

Certis — це база даних, розміщена на сайті Європейської комісії задля здійснення міжнародних закупівель. Ця система містить «карту» основних кваліфікаційних критеріїв і форм підтверджень, які вимагають від учасників із будь-якої з країн ЄС/ЄЕП. Цю інформацію надають органи кожної із цих країн, вона знаходиться у вільному доступі в мережі Інтернет. Суб’єкти господарювання, що бажають взяти участь у публічних закупівлях, можуть використовувати e-Certis, щоб:

 • зрозуміти види критеріїв виключення і відбору учасників, які можуть застосовувати замовники в різних країнах;
 • дізнатись, які види підтверджень (документи, сертифікати, самодекларації, наявність записів у реєстрі) можуть вимагати замовники в різних країнах;
 • дізнатись, яким чином можна отримати відповідні документи/сертифікати (за наявності відповідних посилань).

Як користуватися e-Certis?

 • Слід відзначити, що якість інформації, що міститься наразі в базі даних e-Certis, доволі неоднорідна. Для багатьох країн відомості або відсутні, або застарілі. Тож не варто користуватися e-Certis як єдиним джерелом інформації про вимоги до учасників торгів, компанії повинні уважно вивчати тендерні вимоги в кожному окремому випадкові. Так, у багатьох державах-членах ЄС закупівельні практики варіюють залежно від регіону, тож замовники можуть висувати різні вимоги до підтвердних документів і до відбору учасників. Проте всі замовники зобов’язані дотримуватись правил, описаних у підрозділі 2.2, якщо вартість договору про закупівлю перевищує порогові значення, установлені в ЄС. При цьому навіть на договори меншої вартості розповсюджуються описані вище загальні принципи.
 • Пошуковий функціонал
 • Головна сторінка системи e-Certis розміщена за такою адресою.

База даних e-Certis може:

 • допомогти українським суб’єктам господарювання, які бажають взяти участь у торгах у державі-члені ЄС або започаткувати партнерство з європейськими компаніями, особливо при використанні ESPD;
 • допомогти зрозуміти види критеріїв виключення і відбору учасників та вимоги до підтвердних документів, які вимагають замовники;
 • надати українським замовникам інформацію про кваліфікаційні вимоги до учасників із країн ЄС, зокрема підказати, як можна перевірити сертифікати/реєстрацію онлайн.

На сьогодні створено всі умови для участі українських суб’єктів господарювання всіх форм власності в тендерах ЄС. Вважаємо, що українському ринку необхідно виходити на європейський ринок та поширювати досвід серед інших учасників. Тільки спільні дії та зусилля можуть привести до нових перемог!