Очистити

Отримати сертифікат про форс-мажор — реально, у тому числі щодо обставин, що виникли на території проведення АТО

Яна Устюгова
15
6 Лютого 2015
15
6 Лютого 2015

Ще ніколи питання форс-мажорних обставин не було таким актуальним для громадян, підприємств та установ України, як за результатами анексії Криму та впродовж здійснення Антитерористичної операції на Донбасі. У тому числі ситуація залишається особливо гострою, коли питання стосується виконання договорів про закупівлю.

Проте є приємна новина, 25.07.2014 набрав чинності та діє на всій території України Регламент засвідчення Торгово-промисловою палатою України та регіональними торгово-промисловими палатами форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), затверджений рішенням Президії ТПП України від 15.07.2014 № 40 (3) (далі — Регламент).

Цей Регламент встановлює єдиний порядок засвідчення форс-мажорних обставин у системі ТПП України.

Даним Регламентом надано визначення поняттю «форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) (Force Majeure)», відповідно до якого — це надзвичайні та невідворотні обставини, які об’єктивно впливають на виконання зобов'язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов'язків за законодавчими й іншими нормативними актами, дію яких неможливо було передбачити та дія яких унеможливлює їх виконання протягом певного періоду часу.

Дія таких обставин може бути викликана рядом обставин, які названо в зазначеному пункті Регламенту. Проте разом із цим у цьому пункті вказано, що зазначений перелік обставин не є вичерпним.

Порядок діяльності ТПП та її регіональних палат

Регіональні торгово-промислові палати здійснюють засвідчення форс-мажорних обставин відповідно до умов договорів, контрактів, типових договорів, угод тощо між резидентами, норм законодавства, відомчих нормативних актів, органів місцевого самоврядування, в яких безпосередньо передбачено віднесення такої функції до компетенції регіональних торгово-промислових палат.

В інших питаннях функції щодо засвідчення форс-мажорних обставин здійснює Торгово-промислова палата України, а регіональні палати лише надають інформаційно-консультаційні послуги, сприяють зацікавленим особам у підготовці заявок і формуванні необхідного пакета документів, з подальшою передачею цих заявок та документів на розгляд Торгово-промислової палати України.

Проте загалом слід виходити з умови договору. Якщо в договорі зазначено, що форс-мажорні обставини має підтвердити ТПП України, то саме в головну ТПП і потрібно звертатися по довідку. Якщо ж вказано регіональну ТПП, то звертатися учасник для отримання необхідного підтвердження повинен до неї.

Важливо, що у випадку настання тимчасової перешкоди для регіональної ТПП щодо виконання своєї функції, у тому числі окупації території, настання форс-мажорних обставин дану функцію виконує ТПП України або, за її дорученням, інша регіональна Торгово-промислова палата, найближча за розташуванням або за спеціалізацією.

Відповідно до статті 10 Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції», протягом терміну дії цього Закону єдиним належним та достатнім документом, що підтверджує настання обставин непереборної сили (форс-мажору), що мали місце на території проведення антитерористичної операції, як підстави для звільнення від відповідальності за невиконання (неналежного виконання) зобов’язань, є сертифікат Торгово-промислової палати України.

Тобто особи, які планують отримати підтвердження факту наявності форс-мажорних обставин на території здійснення Антитерористичної операції, повинні звертатися до Торгово-промислової палати України з відповідним запитом.

ТПП України веде єдиний Реєстр сертифікатів, виданих ТПП України та регіональними ТПП, про засвідчення форс-мажорних обставин та Реєстр уповноважених осіб. Інформацію про внесені в Реєстр сертифікати може бути надано лише за заявою зацікавленої особи, сторони за договором, контрактом, угодою державного органу, якому надано повноваження щодо податкових обов’язків постановою суду та інших органів, яким відповідно до законодавства України надано право отримання копій, витягів та/або вилучення документів.

Підставою для засвідчення форс-мажорних обставин є наявність однієї або більше форс-мажорних обставин, перелічених у ст. 3.1 Регламенту, визначених як непереборний вплив на виконання відповідного зобов'язання таким чином, що унеможливлює його виконання в термін, що настав.

Оформлення запиту на підтвердження форс-мажору

Форс-мажорні обставини засвідчуються за заявою зацікавленої особи. До заяви особа повинна додати відповідні підтверджуючі документи, перелік яких зазначений пунктом 6.4 Регламенту.

Зразок такої заяви розміщено на офіційному сайті ТПП України за посиланням: http://www.ucci.org.ua/ua/fmconfirm.html

Заява підлягає розгляду залежно від складності й обсягу документів у термін 10 (десять) робочих днів. Зацікавлена особа може замовити терміновий розгляд її заяви.

Для визнання та підтвердження форс-мажорних обставин уповноважена особа ТПП повинна впевнитись, що надані заявником документи свідчать про:

  • надзвичайність таких обставин, тобто вони мають винятковий характер і знаходяться за межами впливу сторін;
  • непередбачуваність обставин, тобто їх настання та наслідки неможливо було передбачити, зокрема на момент укладення відповідного договору, перед терміном настанням зобов’язання або до настання податкового обов’язку;
  • невідворотність (непереборність) обставини, неминучість події та/або її наслідків.

Тарифи на послуги із засвідчення форс-мажорних обставин

Загальний тариф на послуги ТПП із засвідчення форс-мажорних обставин становить 1920 грн, включаючи ПДВ. Для сільськогосподарських виробників такий тариф знижено, наразі він становить — 480 грн з ПДВ.

Згідно частини 1 статті 14-1 Закону України "Про торгово-промислові палати в Україні", Торгово-промислова палата України та уповноважені нею регіональні торгово-промислові палати засвідчують форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) та видають сертифікат про такі обставини протягом семи днів з дня звернення суб’єкта господарської діяльності за собівартістю. Сертифікат про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) для суб’єктів малого підприємництва видається безкоштовно.

Важливо, що з 25 липня 2014 року для платників податків, що знаходяться в Луганській та Донецькій областях (у зоні проведення АТО, на період її проведення), діє Тимчасовий тариф на послуги із засвідчення форс-мажорних обставин на предмет подовження граничних термінів подання податкової звітності та розстрочення/відстрочення грошових податкових зобов’язань, який з урахуванням ПДВ становить — 240 грн.

Відмінити процедуру у зв’язку з проведенням АТО реально

Статтею 30 Закону визначено вичерпний перелік підстав для відміни торгів або визнання їх такими, що не відбулися. Пунктом 2 частини 2 цієї статті зазначено: замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо здійснення закупівлі стало неможливим унаслідок непереборної сили.

При цьому, визначення поняттю «непереборна сила», яке надавалося раніше нормами законодавства України, не включало в себе форс-мажорну ситуацію – проведення антитерористичної організації.  

Наразі, визначення поняття «форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили)» надане Регламентом є набагато ширшим, що фактично включає в себе і таку війському операцію, яка наразі здійснюється на території Донецької та Луганської областей.

А отже, замовник, отримавши сертифікат Торгово-промислової палати України, за необхідно, та за умови що АТО вплинула на його діяльність, має право правомірно визнати торги такими, що не відбулися.

Отже, хоча Регламент, який регулює порядок засвідчення форс-мажору, містить ряд умов для видачі сертифіката про такі форс-мажорні обставини, проте він все ж проливає світло на важливі нюанси, які донині були невідомими. А відповідно — не виконувались особами, які звертаються до ТПП по підтвердження факту наявності обставин непереборної сили, що перешкоджало їм вчасно отримати бажане й таке необхідне підтвердження.

Журнали

Публікації, що вийшли друком у паперовій версії журналу «Радник в сфері державних закупівель» (з посиланням на номер журналу)

Приєднуйся до авторів
load
Реєстрація
Вітаємо!
Реєстрація пройшла успішно
В особистий кабінет
Вам потрібно авторизуватися!
Якщо ви хочете використовувати можливості сайту на 100% вам потрібно авторизуватися
load
Відновлення паролю
Вітаємо!
Реєстрація пройшла успішно
Вітаємо!
Тепер ви підписані на інформаційну розсилку Радника у сфері публічних закупівель