МЕРТУ оприлюднело роз’яснення щодо застосування ст. 17, 23, 31 Закону про держзакупівлі

Редакція
204
16 Листопада 2015
МЕРТУ оприлюднело роз’яснення щодо застосування ст. 17, 23, 31 Закону про держзакупівлі
204
16 Листопада 2015

Набрали чинності 30.09.2015 зміни до Закону України «Про здійснення державних закупівель» (далі — Закон, Закон про держзакупівлі), внесені Законом України «Про внесення змін до деяких законів України у сфері державних закупівель щодо приведення їх у відповідність із міжнародними стандартами та вжиття заходів з подолання корупції» від 15 вересня 2015 р. № 679-VІІІ.

Тому при проведенні процедури закупівлі, що розпочалася до 30.09.2015, комітет конкурсних торгів замовника керується приписами попередньої редакції Закону, а при проведенні процедури закупівлі, що розпочалася з 30.09.2015 і пізніше, — положеннями Закону зі змінами від 30.09.2015. Нижче наводимо текст роз’яснення Уповноваженого органу щодо застосування положень норм статей 17, 23, 31 Закону про держзакупівлі.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України  (Мінекономрозвитку України)
вих. № 3302-05/36541-06 від 04.11.2015

Щодо застосування статей 17, 23, 31
Закону України «Про здійснення державних закупівель»

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України як Уповноважений орган, однією із функцій якого згідно зі статтею 8 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (далі — Закон) є, зокрема надання безоплатної методологічної допомоги замовникам, у зв’язку зі змінами, внесеними Законом України «Про внесення змін до деяких законів України у сфері державних закупівель щодо приведення їх у відповідність із міжнародними стандартами та вжиття заходів з подолання корупції» від 15.09.2015 № 679-УШ до Закону України «Про здійснення державних закупівель» (далі — Закон), повідомляє.

Закон встановлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальної громади.

Щодо внесення змін до документації конкурсних торгів та запиту цінових пропозицій

Згідно з абзацом першим частини другої статті 23 Закону замовник має право з власної ініціативи чи за результатами звернень внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім робочих днів з дня оприлюднення таких змін на веб-порталі Уповноваженого органу, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня  прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

При цьому частиною третьою статті 21 Закону встановлено, що строк для подання пропозицій конкурсних торгів не може бути меншим, ніж 20 робочих днів з дня оприлюднення оголошення про проведення процедури відкритих торгів на веб-порталі Уповноваженого органу. У разі якщо оголошення про проведення процедури закупівлі оприлюднюється відповідно до положень частини четвертої статті 10 цього Закону, строк для подання пропозицій конкурсних торгів не може бути меншим, ніж 40 днів з дня його оприлюднення.

Ураховуючи викладене, у разі внесення змін до документації конкурсних торгів замовникам необхідно продовжувати строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім робочих днів з дня оприлюднення таких змін на веб-порталі Уповноваженого органу, дотримуючись при цьому вимог частини третьої статті 21 Закону.

Отже, для виконання вимог частини третьої статті 21 Закону та абзацу першого частини другої статті 23 Закону замовник під час внесення змін продовжує строк для подання та розкриття пропозицій конкурсних не менше ніж на сім робочих днів з дня оприлюднення таких змін, але у будь-якому випадку на кількість днів, яка забезпечить продовження строку від дати, указаної для подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів у оголошенні про проведення процедури відкритих торгів (або зміненої в результаті попереднього внесення змін).

При проведенні процедури запиту цінових пропозицій при внесенні змін замовнику доцільно діяти у аналогічний вищезазначеному спосіб.

Наприклад, оголошення про проведення відкритих торгів оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу 12 жовтня 2015 року, дата розкриття встановлена 12 листопада 2015 року.

Замовник 15 жовтня 2015 року приймає рішення про внесення змін до документації конкурсних торгів, 16 жовтня повідомляє усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів та надає таке рішення для оприлюднення на веб-портал Уповноваженого органу.

ДП «Зовнішторгвидав України», яке уповноважене згідно з наказом Мінекономрозвитку від 25.06.2014 № 743 здійснювати наповнення веб-порталу, забезпечує оприлюднення на веб-порталі поданої замовником інформації для оприлюднення протягом трьох робочих днів з наступного дня після подання замовником такої інформації.

Таким чином, замовнику необхідно продовжити строк для подання та розкриття пропозицій конкурсних не менше ніж на сім робочих днів з дня оприлюднення таких змін (тобто максимально можлива дата оприлюднення фактично настане 21 жовтня 2015 року), але у будь-якому випадку на кількість днів, яка забезпечить продовження строку від дата указаної у оголошенні про проведення процедури відкритих торгів (12 листопада 2015 року), тобто не менше ніж на наступний день, тобто на 13 листопада 2015 року.

Отже, строк на який замовник продовжує подання пропозицій конкурсних торгів становитиме 17 робочих днів, що є не меншим ніж сім робочих днів з дня оприлюднення таких змін та встановлюється не раніше 13 листопада 2015 року.

Приклади планування дати подання та розкриття пропозицій після внесення змін
Внесення змін до документації конкурсних
торгів (відкриті торги)

Щодо вимог статті 17 Закону

Змінами, внесеними Законом України «Про внесення змін до деяких законів України у сфері державних закупівель щодо приведення їх у відповідність із міжнародними стандартами та вжиття заходів з подолання корупції» від 15.09.2015 № 679-VIII до Закону запроваджено новий підхід щодо декларування відсутності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі всіма учасниками в довільній формі та необхідності документального підтвердження відсутності таких підстав лише переможцем процедури закупівлі.

Так, статтею 17 Закону встановлено перелік підстав, за наявності яких замовник може або зобов’язаний відмовити в участі у процедурі закупівлі.

Частиною другою статті 22 Закону передбачено, що документація конкурсних торгів повинна містити, зокрема, вимоги, встановлені статтею 17 (за винятком пунктів 1 і 6 частини першої статті 17) цього Закону, та інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників установленим критеріям та вимогам згідно із законодавством. Замовник не вимагає документального підтвердження інформації про відповідність вимогам статті 17 у разі, якщо така інформація міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним.

При цьому частиною третьою статті 17 Закону визначено, що замовник у документації конкурсних торгів, запиті цінових пропозицій зазначає, що інформація про відсутність підстав, визначених у частинах першій і другій цієї статті, надається в довільній формі. Згідно із законодавством, спосіб документального підтвердження відсутності підстав, передбачених пунктами 1′, 2, 4, 5 і 7 частини першої та пунктом 1 частини другої цієї статті, визначається замовником для надання таких документів лише переможцем процедури закупівлі. Замовник не вимагає від учасника документи та інформацію, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 1 і 6 частини першої цієї статті, а також інформацію, що міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним.

Таким чином, документація конкурсних торгів повинна містити вимогу про надання учасниками виключно в довільній формі інформації про відсутність підстав, визначених у частинах першій і другій статті 17 Закону, за винятком пунктів 1 і 6 частини першої статті 17 Закону.

При цьому для переможця процедури закупівлі замовник визначає та вказує в документації конкурсних торгів спосіб документального підтвердження відсутності підстав, передбачених пунктами 1′, 2, 4, 5 і 7 частини першої та пунктом 1 частини другої статті 17 Закону (крім документального підтвердження інформації, яка міститься у відкритих єдиних державних реєстрах), за визначеною законодавством формою документів (вони містять відповідну інформацію, передбачену статтею 17 Закону), виданих уповноваженими на це органами.

Оскільки, згідно з пунктом другим частини першої статті 29 Закону, замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо, зокрема, наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 цього Закону, комітет з конкурсних торгів під час розгляду пропозицій конкурсних торгів має право звернутися по підтвердження інформації, наданої учасником процедури закупівлі, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції, а також зіставляє інформацію, подану учасником процедури закупівлі, з інформацією, що міститься у відкритих єдиних державних реєстрах.

Щодо подання замовникові документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених частинами першою і другою статті 17 Закону

Абзацом другим частини третьої статті 17 Закону встановлено, що переможець торгів у строк, що не перевищує 10 днів (5 днів — під час здійснення закупівель за скороченою процедурою або за запитом цінових пропозицій) з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, повинен подати замовникові документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених частинами першою і другою статті 17 Закону.

Згідно з частиною третьою статті 31 Закону, зокрема в разі неподання переможцем документів, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 цього Закону, замовник визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.

Таким чином, у строк, що не перевищує 10 днів (5 днів) з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, документи, визначені в документації конкурсних торгів, мають бути подані переможцем до замовника.

У разі якщо такі документи переможцем не подані (не подані/не подані у строк, установлений Законом/не відповідають вимогам, установленим замовникам у документації конкурсних торгів), то замовник має правові підстави акцептувати наступну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув, та надіслати протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про визначення іншого переможця такому переможцеві торгів повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, а всім іншим учасникам — письмове повідомлення про результати торгів із зазначенням найменування та місцезнаходження учасника-переможця, пропозицію конкурсних торгів якого визнано найбільш економічно вигідною у зв’язку із неподанням попереднім переможцем документів, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 цього Закону.

Перебіг строку для подання наступним переможцем документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених частинами першою і другою статті 17 Закону, розпочинається після оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт його пропозиції конкурсних торгів.

Додатково інформуємо, що в разі неподання переможцем документів, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 цього Закону, замовник може визначити наступного переможця за умови, якщо залишилась хоча б одна пропозиція конкурсних торгів, строк дії якої не минув.

Щодо незастосування статті 17 Закону під час проведення переговорної процедури закупівлі

Відповідно до пункту 28 частини першої статті першої Закону торги (конкурсні торги) — здійснення конкурентного відбору учасників з метою визначення переможця торгів (конкурсних торгів) згідно з процедурами, установленими цим Законом (крім переговорної процедури закупівлі).

Згідно з частиною першою статті 12 Закону, закупівля може здійснюватися шляхом застосування однієї з процедур, визначених цією статтею, зокрема шляхом застосування переговорної процедури закупівлі. Так, абзацом другим частини першої статті 39 Закону визначено, що замовник під час проведення переговорів вимагає від учасника подання ним підтвердженої документально інформації про відповідність учасника кваліфікаційним вимогам відповідно до статті 16 цього Закону.

При цьому вимоги, передбачені статтею 17 Закону, встановлюються для процедур конкурсних торгів, оскільки статтею 17 Закону вказано підстави, у разі наявності яких замовник відмовляє або може відмовити в участі у процедурі закупівлі та відхиляє пропозиції конкурсних торгів, кваліфікаційні або цінові пропозиції.

Водночас замовник, з дотриманням вимог законодавства, самостійно визначає перелік документів, необхідних для застосування переговорної процедури закупівлі, з огляду на те, що форми документів у сфері державних закупівель передбачають зазначення замовником інформації про учасника.

Додатково інформуємо, що з метою оприлюднення інформації про перелік відкритих єдиних державних реєстрів, доступ до яких є вільним, Мінекономрозвитку звернулось до відповідних органів державної влади із запитами, за результатами яких інформацію буде оприлюднено на веб-порталі Уповноваженого органу в найкоротші терміни.

Коментар від редакції:

Щодо внесення змін до документації конкурсних торгів та запиту цінових пропозицій

У разі внесення змін до документації конкурсних торгів замовник має продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім робочих днів з дня оприлюднення таких змін на веб-порталі Уповноваженого органу та повідомити про це письмово протягом одно робочого дня з дня прийняття рішення про внесення таких змін усім особам, яким було видано документацію конкурсних торгів.

При плануванні нової дати подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів (після внесення змін) замовник має пам’ятати, що даний строк не повинен бути меншим 20 робочих днів з дня оприлюднення оголошення про проведення процедури відкритих торгів на веб-порталі Уповноваженого органу (не менше 40 календарних днів у разі застосування ч. 4 ст. 10 Закону). Тому відповідно до положень вищезгаданого роз’яснення Мінекономрозвитку при внесенні змін до документації конкурсних торгів замовник обов’язково продовжує строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів принаймні на 1 робочий день, у разі якщо кількість днів, що залишилися до нової дати розкриття, є не меншою 7 робочих днів. В іншому разі кількість днів, на які переноситься дата розкриття, має бути пропорційно збільшена.

Звертаємо вашу увагу, що відтепер законодавчо закріплено можливість замовника вносити зміни до запиту цінових пропозицій та продовжити строк для подання та розкриття цінових пропозицій. Але при внесенні змін та перенесенні дати подання та розкриття цінових пропозицій замовник має повідомити про це всім особам, яким було надіслано запит цінових пропозицій. А також загальний строк подання пропозицій не повинен бути менше ніж 7 робочих днів.

Щодо вимог статті 17 Закону

Фактично, нова редакція Закону розмежовує поняття «учасник» та «переможець». Від учасника замовник вимагає надання інформації в довільній формі для підтвердження відсутності підстав відхилення пропозиції конкурсних торгів, установлених ст. 17 Закону про держзакупівлі. Переможець же надає замовникові документальне підтвердження  відсутності підстав, передбачених пунктами 11, 2, 4, 5, 7 частини першої та пунктом 1 частини 2 ст. 17 Закону про держзакупівлі.

Зважаючи на положення частини 3 статті 17 Закону про держзакупівлі, а саме: «Уповноважений орган щорічно до 20 січня оприлюднює інформацію про перелік відкритих єдиних державних реєстрів, доступ до яких є вільним, на веб-порталі Уповноваженого органу» і те, що на сьогодніМінекономрозвитку не надало даного переліку, ми радимо вимагати в учасників інформацію в довільній формі, а в переможців — відповідні документальні підтвердження та додатково перевіряти надану інформацію в реєстрах, доступ до яких є відкритим.

Детальніше  з прикладом визначення вимог статті 17 Закону в документації конкурсних торгів ви можете ознайомитися в журналі «Радник в сфері державних закупівель» № 10 (49) за жовтень 2015 року на сторінках 10–16.

Щодо подання замовникові документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених частинами першою і другою статті 17 Закону

Документальне підтвердження переможець має надати замовникові в строк, що не перевищує 10 днів (5 днів — для скороченої процедури або запиту цінових пропозицій). Якщо переможець не подав дані документи у вказаний строк або подав документи, сформовані з порушенням вимог, або не подав взагалі, то замовник має право переходити до наступної найбільш економічно вигідної пропозиції з тих, строк дії яких ще не минув. У такій ситуації замовник відраховує строк для подання документів наступним переможцем з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції повторно. Детальнішу інформацію щодо повторного акцепту ви зможете прочитати в наступному випуску журналу «Радник в сфері державних закупівель» [№ 12 (51) за грудень 2015 року].

Щодо незастосування статті 17 Закону під час проведення переговорної процедури закупівлі

Отже, замовник не встановлює вимоги надання документального підтвердження відсутності підстав відхилення, закріплених положеннями норм статті 17 Закону про держзакупівлі, у разі проведення переговорної процедури та з дотриманням вимог законодавства, самостійно визначає перелік документів, необхідних для застосування переговорної процедури закупівлі, з огляду на те, що форми документів у сфері державних закупівель передбачають зазначення замовником інформації про учасника.

Детальнішу інформацію про проведення переговорної процедури ви можете прочитати в журналі «Радник в сфері державних закупівель» № 2 (41) за лютий 2015 року на стор. 8–17 та № 8 (47) за серпень 2015 року на стор. 22–27.

Залишається чекати офіційно оприлюдненої інформації Мінекономрозвитку щодо переліку відкритих єдиних державних реєстрів та можливості повного застосування нововведених норм Закону, що роблять значні кроки в антикорупційному напрямку. Редакція журналу «Радник в сфері державних закупівель» й надалі слідкуватиме за змінами у сфері державних закупівель та оприлюднюватиме дану інформацію на своєму офіційному сайті й сторінках журналу.

Журнали

Публікації, що вийшли друком у паперовій версії журналу «Радник в сфері державних закупівель» (з посиланням на номер журналу)

Приєднуйся до авторів
load
Реєстрація
Вітаємо!
Реєстрація пройшла успішно
В особистий кабінет
Вам потрібно авторизуватися!
Якщо ви хочете використовувати можливості сайту на 100% вам потрібно авторизуватися
load
Відновлення паролю
Вітаємо!
Реєстрація пройшла успішно
Вітаємо!
Тепер ви підписані на інформаційну розсилку Радника у сфері публічних закупівель