- Радник у сфері публічних закупівель - https://radnuk.com.ua -

Інформація, зазначена в скарзі, є недостовірною та завдає шкоди діловій репутації. Чи пристав на такі твердження Верховний Суд?

На основі Постанови Верховного Суду України від 17 грудня 2019 року у справі № 910/11074/18.

Проведення будь-якої закупівлі, а особливо відкритих торгів, викликає певні емоції в зацікавлених сторін. Текст викладених у «Прозорро» документів замовника, скарги учасників наразі доступні для широкого загалу, відповідно висловлювання в документах повинні відповідати вимогам Закону України «Про інформацію». Підставою для даного судового розгляду стали висловлювання, викладені в скарзі. Позивачеві не сподобалися висловлювання в тексті скарги конкурента, і він подав позов до суду про визнання недостовірною інформації, а також про визнання її такою, що завдає шкоди діловій репутації позивача.

Щоб надати належну оцінку висловлюванням скаржника, навіть було залучено Київський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України, який провів судово-лінгвістичну (семантично-текстуальну) експертизу.

При винесенні рішення суди послуговувалися частинами 1 та 2 статті 30 Закону України «Про інформацію». Відповідно до них ніхто не може бути притягнутий до відповідальності за висловлення оціночних суджень. Оціночними судженнями, за винятком наклепу, є висловлювання, які не містять фактичних даних, критика, оцінка дій, а також висловлювання, що не можуть бути витлумачені як такі, що містять фактичні дані, зокрема, з огляду на характер використання мовно-стилістичних засобів (вживання гіпербол, алегорій, сатири). Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості.

Які конкретно висловлення та як саме були кваліфіковані Верховним Судом, дізнаємось з тексту судового рішення.

Позиції Верховного Суду України

Стосовно висловлювання відповідача «…варто також врахувати, що відповідно до інформації щодо Позивача взятої з Opendatаbot — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів, у судовому реєстрі станом на 09.08.2018 знайдено 5 судових документів, з яких 3 судових документа по формі судочинства “Кримінальне”» суди обох інстанцій дійшли висновку, що інформація щодо існування вказаного у висловлюванні джерела інформації (судового реєстру) та змісту викладеної в ньому інформації: висловлювання викладено відповідачем у формі фактичного твердження відповідача. При цьому вказана інформація є загальнодоступною та достовірною, а тому спростуванню не підлягає. Інформація про те, що укладання договору між замовником та позивачем може завдати значної шкоди державним інтересам, викладена відповідачем у формі оціночного судження; вказана інформація має негативний характер, однак спростуванню не підлягає з огляду на приписи ч. 2 ст. 30 Закону України «Про інформацію», згідно з якою оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості.

Щодо висловлювання відповідача «навіть якщо і взяти до уваги Код КВЕД 42.99 Будівництво інших споруд, н. в. і. у. (основний), то такий КВЕД у себе включає: – будівництво промислових споруд, крім будівель: нафтопереробних заводів, хімічних заводів, – будівельні роботи, крім будівництва будівель, наприклад: відкритих спортивних комплексів. Таким чином, переможець закупівлі не має змоги виконувати роботи по реконструкції мосту, оскільки його вид діяльності цього не передбачає» місцевий та апеляційний господарські суди дійшли висновків, що інформація щодо складу такого виду діяльності, як «Код КВЕД 42.99 Будівництво інших споруд», викладена відповідачем у формі фактичного твердження, яка є загальнодоступною та достовірною, тому спростуванню не підлягає. Інформація про те, що позивач не може виконувати роботи з реконструкції мосту, оскільки його вид діяльності цього не передбачає, викладена відповідачем у формі оціночного судження; вказана інформація має негативний характер, однак спростуванню не підлягає з огляду на приписи ч. 2 ст. 30 Закону України «Про інформацію», згідно з якою оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості.

Оскільки вказані вище висловлювання відповідають поняттю оціночних суджень у розумінні ст. 30 Закону України «Про інформацію» та не можуть бути розглянуті як поширення щодо позивача недостовірних відомостей у формі твердження, то позивачеві відмовлено в задоволенні позову.

Висновки

  1. Готуючи документи, які будуть викладені для широкого загалу в електронній системі закупівель, необхідно зважати на норми Закону України «Про інформацію».
  2. Загальнодоступна інформація з відкритих державних баз та реєстрів є достовірною, а тому спростуванню не підлягає.
  3. Оціночні судження навіть з негативним характером не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості.
  4. Від наклепу до оціночного судження — один крок. А тому як учасникам, так і замовникам потрібно бути обережними при висловлюваннях, особливо з огляду на те, що майже вся інформація, спотворювана під час процедури закупівель, є доступною в електронній системі.