- Радник у сфері публічних закупівель - https://radnuk.com.ua -

Три питання-відповіді щодо оподаткування ПДВ в умовах війни та бонус від пресслужби ДПС

У цій статті ви дізнаєтеся відповіді на такі запитання:

  1. чи можна вносити зміни в договір, що укладений за Постановою № 169, у зв’язку зі зміною ставки податків і зборів постачальника?
  2. чому замовники в електронній системі для палива проставляють 7 % ПДВ?
  3. чи є відповідальність за порушення термінів сплати податків і зборів / подання відповідної звітності або реєстрації у відповідних реєстрах податкових накладних?

Також залишимо посилання на сімдесят три питання-відповіді від пресслужби Державної податкової служби України (далі — ДПС) щодо особливостей переходу платників на спрощену систему оподаткування.

Питання 1: чи можна вносити зміни в договір, що укладений за Постановою № 169, у зв’язку зі зміною ставки податків і зборів постачальника?

Пунктом 6 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон) передбачено, що істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадку зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку зі зміною ставок податків і зборів та / або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування — пропорційно до зміни таких ставок та / або пільг з оподаткування. Але!

Договір, укладений відповідно до постанови Кабміну від 28.02.2022 № 169 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» [1] (далі — Постанова № 169), не є договором про закупівлю в розумінні Закону. Тому пункт 6 частини 5 статті 41 Закону в даному випадку враховувати недоцільно. Зміни до договору, укладеного згідно з Постановою № 169, вносимо, керуючись Цивільним та Господарським кодексами України, виходячи з положень укладеного договору (див. орієнтовний приклад).

Приклад додаткової угоди

Додаткова угода № ___
до Договору № ______________від ____________ 20__ року
 
м. ________________                                                        «_____» _____________ 20___ року
 
______________________________________(далі — Покупець / Замовник), в особі  (посада, прізвище, ім’я, по батькові) ______________________________, що діє на підставі ______________, з однієї сторони, і _____________________________ (далі — Постачальник), в особі (посада, прізвище, ім’я, по батькові)________________________________, що діє на підставі ________________, з іншої сторони, разом — Сторони (далі — Сторони), у зв’язку із ______________ (наприклад, у зв’язку із зміною ставок податків і зборів Постачальника), керуючись пунктом __ Договору №________ від ___ 20__ року, частиною 1 статті 188 Господарського кодексу України, частиною 1 статті 652 Цивільного кодексу України, уклали дану Додаткову угоду про таке:
 
1.        Сторони домовились внести зміни до Договору від _________ 20_____ року № _____ і викласти в такій редакції:
 «пункт ___________________________________________________».
2.        Усі інші умови Договору від _________ 20_____ року № _____ залишаються незмінними.
3.        Додаткова угода складена у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу та є невід’ємною частиною Договору від ____________ 20____ року № ____.
4.        Дана Додаткова угода набирає чинності з дня її підписання.
 
5. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін:
 
Постачальник: Покупець / Замовник:
_________________________ ___________________________
 
 
Юр.адреса____________________ Юр.адреса________________________________
Поштова адреса:_____________ Поштова адреса:________________________
__________________________________ _________________________________________
_________________________________ _________________________________________
_________________________________ __________________________________________
Телефон: _______________________ Телефон: _________________________
Е-mail: __________________________ Е-mail: ___________________________
________________________ __________________
________________________ _________________
м.п. м.п.

Більше про внесення змін до укладених договорів за Постановою № 169 — на порталі RADNUK.COM.UA. 19.04.2022 буде опубліковано ексклюзивну статтю з цієї теми. Слідкуйте за оновленнями порталу!

Питання 2: чому замовники в електронній системі для палива проставляють 7 % ПДВ?

Річ у тім, що підрозділ 2 розділу XX Податкового кодексу України (далі — ПКУ) доповнено пунктом 82 згідно з Законом № 2120-IX від 15.03.2022 [2] (із змінами, внесеними Законом № 2142-IX від 24.03.2022 [3]) такого змісту:

«Тимчасово, на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану, операції з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України бензинів моторних, важких дистилятів та скрапленого газу, що класифікуються за кодами УКТ ЗЕД, визначеними підпунктом 215.3.4 [4] пункту 215.3 статті 215 цього Кодексу, на які згідно з пунктом 41 [5] підрозділу 5 цього розділу встановлено ставку акцизного податку у розмірі 0,00 євро за 1000 літрів, а також нафти або нафтопродуктів сирих, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), що класифікуються за кодами УКТ ЗЕД [6] 2709 00 10 00 та 2709 00 90 00, оподатковуються за ставкою у розмірі 7 відсотків.

Не підлягає бюджетному відшкодуванню сума від’ємного значення, визначеного за відповідний звітний (податковий) період згідно з пунктом 200.1 [7] статті 200 цього Кодексу, до розрахунку якої включено суми податкового зобов’язання за операціями, що оподатковуються за ставкою, встановленою в абзаці першому цього пункту. Суми такого від’ємного значення зараховуються до складу податкового кредиту наступного звітного (податковий) періоду.»

Тобто на період дії воєнного [8] / надзвичайного стану за ставкою ПДВ у розмірі 7 % оподатковуються операції з ввезення на митну територію України та постачання на митній території України (у т. ч. вироблених на митній території України) таких товарів:

Товар

УКТ ЗЕД

бензинів моторних, важких дистилятів та скрапленого газу

2710 12 41 11
2710 12 41 12
2710 12 41 13
2710 12 41 31
2710 12 41 32
2710 12 41 33
2710 12 41 91
2710 12 41 92
2710 12 41 93
2710 12 45 01
2710 12 45 02
2710 12 45 09
2710 12 49 01
2710 12 49 02
2710 12 49 09

2710 12 41 14
2710 12 41 15
2710 12 41 19
2710 12 41 34
2710 12 41 35
2710 12 41 39
2710 12 41 94
2710 12 41 95
2710 12 41 99
2710 12 45 12
2710 12 45 13
2710 12 45 99
2710 12 49 12
2710 12 49 13
2710 12 49 99

2710 20 90 00

2710 19 31 01
2710 19 31 10
2710 19 31 20
2710 19 31 30
2710 19 31 40
2710 19 35 01
2710 19 35 10
2710 19 35 20
2710 19 35 30
2710 19 35 40
2710 19 43 00
2710 19 46 00
2710 19 47 10
2710 19 47 90
2710 19 48 00
2710 20 11 00
2710 20 15 00
2710 20 17 00
2710 20 19 00

2711 12 11 00
2711 12 19 00
2711 12 91 00
2711 12 93 00
2711 12 94 00
2711 12 97 00
2711 13 10 00
2711 13 30 00
2711 13 91 00
2711 13 97 00
2711 14 00 00
2711 19 00 00

2901 10 00 10

нафти або нафтопродуктів сирих, одержаних з бітумінозних порід (мінералів)

2709 00 10 00 2709 00 90 00

Формування податкового кредиту за операціями з придбання товарів та послуг, а також при ввезенні товарів на митну територію України, для їх використання в операціях, що підлягають оподаткуванню за ставкою 7 %, здійснюється у загальному порядку (виходячи з суми ПДВ, сплаченої (нарахованої) при придбанні / ввезенні таких товарів / послуг). Також податковий кредит, сформований у попередніх податкових періодах при придбанні товарів та послуг, а також при ввезенні товарів на митну територію України, що починають використовуватись в операціях, що підлягають оподаткуванню ПДВ за ставкою 7 %, не підлягає коригуванню у зв’язку із застосуванням цієї ставки ПДВ.

Водночас, якщо у платника податку, який протягом звітного періоду здійснював операції з постачання пального та нафтопродуктів, визначених пунктом 82 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ, за результатами такого звітного періоду сума податку, визначена у податковій декларації з ПДВ відповідно до пункту 200.1 статті 200 ПКУ, має від’ємне значення, то така сума податку не може бути задекларована (ні в поточному звітному періоді, ні в наступних звітних періодах) до бюджетного відшкодування, у тому числі в рахунок погашення податкового боргу з ПДВ чи іншого податку (не може бути задекларована у податковій декларації з ПДВ у рядках 20.1, 20.2, 20.2.1 та 20.2.2), а підлягає виключно зарахуванню до складу податкового кредиту наступного звітного періоду (відображається виключно у рядку 20.3 податкової декларації з ПДВ).

Питання 3: чи є відповідальність за порушення термінів сплати податків і зборів / подання відповідної звітності або реєстрації у відповідних реєстрах податкових накладних?

За офіційною інформацією [9] ДПС, у зв’язку з прийняттям Закону України від 03.03.2022 № 2118 – ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо особливостей оподаткування та подання звітності у період дії воєнного стану» [10] (далі — Закон № 2118) на період до припинення або скасування воєнного стану на території України платників податків звільнено від передбаченої відповідальності за дотримання термінів сплати податків і зборів, подання звітності (передбаченої пунктом 46.2 статті 46 ПКУ), реєстрації у відповідних реєстрах податкових накладних (або акцизних накладних, розрахунків коригування, подання електронних документів, що містять дані про фактичні залишки пального та обсяг обігу пального або спирту етилового тощо) з обов’язковим виконанням таких обов’язків протягом трьох місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні (пункт 69.1 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ).

Також пунктом 69.2. Закону № 2118 встановлено, що податкові перевірки не розпочинаються, а розпочаті перевірки зупиняються.

Враховуючи те, що на сьогодні в умовах дії воєнного стану електронні сервіси ДПС працюють з певними обмеженнями та платники податку на додану вартість не мають можливості реєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі — ЄРПН) податкові накладні та розрахунки коригування до них, у податковій звітності з податку на додану вартість вони формуються на підставі наявних у платника первинних документів бухгалтерського обліку, складених відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (по операціях, не підтверджених зареєстрованими в ЄРПН податковими накладними та розрахунками коригування до них).

Наостанок повідомляємо, що в період воєнного стану працюють «гарячі лінії» органів Державної податкової служби для консультацій [11] з питань, що стосуються оподаткування ПДВ, адміністрування податків та зборів, погашення податкового боргу, перевірок, застосування валютного законодавства, щодо плати за землю, податку на нерухоме майно тощо.

Інші питання-відповіді, що стосуються особливостей переходу платників на спрощену систему оподаткування / заповнення звітності з ПДВ в період дії воєнного стану та інших супутніх питань, читайте на порталі RADNUK.COM.UA [12] в розділі «Листи: інші [13]» — «ДПС щодо особливостей переходу платників на спрощену систему оподаткування [14]».