- Радник у сфері публічних закупівель - https://radnuk.com.ua -

Послуги з реєстрації транспортного засобу — закупівля в розумінні Закону «Про публічні закупівлі»?

Питання передплатника порталу:

Відповідь редакції порталу RADNUK.COM.UA:

Відповідно до частини 5 статті 3 Закону чітко визначено випадки, на які не поширюється дія Закону. У разі, якщо ваша закупівля не підпадає під дію даної норми Закону, ви зобов’язані дотримуватися вимог Закону в частині застосування необхідного виду закупівель із врахуванням вартісних меж.

Крім того, відповідно до пункту 1 статті 1 Закону України «Про адміністративні послуги» (далі — Закон про АП) адміністративна послуга — результат здійснення владних повноважень суб’єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та / або обов’язків такої особи відповідно до закону.

Замовники публічних закупівель найчастіше стикаються з такими видами адміністративних послуг, як:

Згідно зі статтею 5 Закону про АП виключно законами, які регулюють суспільні відносини щодо надання адміністративних послуг, встановлюються:

  1. найменування адміністративної послуги та підстави для її одержання;
  2. суб’єкт надання адміністративної послуги та його повноваження щодо надання адміністративної послуги; 
  3. перелік та вимоги до документів, необхідних для отримання адміністративної послуги;
  4. платність або безоплатність надання адміністративної послуги;
  5. граничний строк надання адміністративної послуги;
  6. перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги. Адміністративні послуги визначаються виключно законом.

Відповідно до частин 1, 2 статті 3 Закону про АП законодавство у сфері надання адміністративних послуг складається з Конституції України, цього та інших законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері надання адміністративних послуг. Надання адміністративних послуг здійснюється відповідно до цього Закону з урахуванням особливостей, визначених законами, які регулюють суспільні відносини у відповідних сферах, зокрема Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності».

Як бачимо, в адміністративних послугах від класичних «послуг», укладення договорів щодо яких регулюється Цивільним та Господарським кодексами України (далі — ЦКУ та ГКУ), — одне лише слово в назві й більше нічого спільного. Інакше кажучи, адміністративні послуги не є різновидом послуг у розумінні ЦКУ та ГКУ, оскільки положення цих кодексів взагалі не поширюються на відносини з приводу надання адміністративних послуг, про що прямо вказано у частинах 1, 2 статті 3 Закону про АП.

У зв’язку з викладеним доходимо очевидного і зручного для всіх замовників висновку: Закон не поширюється на адміністративні послуги, оскільки предмет його регулювання не становлять відносини у сфері надання адміністративних послуг.

Пам’ятаймо, що на порталі є добірка корисних інструментів та ресурсів, які ми дбайливо зібрали для вашої зручності у матеріалі “Перелік корисних посилань під час воєнного стану [1].

На порталі RADNUK.COM.UA [2] з’явився новий приклад додаткової угоди на розірвання договору (обставини, за які жодна із сторін не відповідає), [3] за потреби використовуйте.

Більше важливої інформації про закупівлі під час війни читайте на порталі RADNUK.COM.UA [2] у розділі  «Воєнний стан» [4].