- Радник у сфері публічних закупівель - https://radnuk.com.ua -

Перелік та обсяги закупівель за Постановою № 169 визначати рішенням міської ради чи за розпорядженням міського голови?

Питання передплатника порталу:

Відповідь редакції порталу RADNUK.COM.UA:

Згідно з пунктом 2 частини 1 Постанови № 169 перелік та обсяги закупівель товарів, робіт і послуг визначаються рішеннями замовників / державних замовників, що здійснюють такі закупівлі.

Відповідно до частини 1 статті 16 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» органи місцевого самоврядування є юридичними особами і наділяються цим та іншими законами власними повноваженнями, в межах яких діють самостійно і несуть відповідальність за свою діяльність відповідно до закону.

Згідно з частин 1-2 статті 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» видатки, які здійснюються органами місцевого самоврядування на потреби територіальних громад, їх розмір і цільове спрямування визначаються відповідними рішеннями про місцевий бюджет; видатки, пов’язані із здійсненням районними, обласними радами заходів щодо забезпечення спільних інтересів територіальних громад, – відповідними рішеннями про районний та обласний бюджети. Сільські, селищні, міські, районні в містах (у разі їх створення) ради та їх виконавчі органи самостійно розпоряджаються коштами відповідних місцевих бюджетів, визначають напрями їх використання.

Відповідно до частини 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень.

Стаття 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначає вичерпний перелік питань, які повинні вирішуватися виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради. Ці питання не можуть бути вирішені в інший спосіб, зокрема не допускається делегування повноважень будь-кому, у тому числі й виконавчому органу самої ради.

Усі інші питання, які не увійшли до згаданого переліку, закріпленого у статті  26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», можуть бути або вирішені відповідною радою на пленарних засіданнях, або ж їх вирішення може бути делеговане виконавчому органу, який очолюється відповідно сільським, селищним чи міським головою (частина 3 статті 12 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).

Визначення переліку та обсягів закупівель товарів, робіт і послуг, що будуть закуповуватися відповідно до Постанови № 169 (у межах затвердженого радою бюджету), не входить до переліку у статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», а отже не є питанням, яке може бути вирішене виключно на пленарних засідання відповідної ради. З урахуванням викладеного кожен орган місцевого самоврядування має вибір:

Допоки відповідний орган місцевого самоврядування не делегує повноваження на визначення переліку та обсягів закупівель товарів, робіт і послуг, що будуть закуповуватися відповідно до Постанови № 169, до тих пір таке рішення має прийматися безпосередньо на пленарному засіданні відповідної ради.

Разом з тим зміни до місцевого бюджету можуть бути внесені виключно за рішенням органу місцевого самоврядування, тобто відповідної ради (пункт 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).

Пам’ятаймо, що на порталі є добірка корисних інструментів та ресурсів, які ми дбайливо зібрали для вашої зручності у матеріалі «Перелік корисних посилань під час воєнного стану [4]».

Більше важливої інформації про закупівлі під час війни читайте на порталі RADNUK.COM.UA [5] у розділі  «Воєнний стан» [6].