- Радник у сфері публічних закупівель - https://radnuk.com.ua -

Як реєструвати бюджетні зобов’язання за договорами про закупівлю, укладеними на підставі норм Постанови Кабміну № 169 (зі змінами)

Страшні події, які відбуваються у нашій країні, звичайно ж, негативно вплинули й на організацію закупівельної діяльності замовників. Так, через надзвичайні обставини багато хто із замовників не має можливості завершити розпочаті до 24.02.2022 закупівлі або ж, якщо установа (організація) замовника продовжує працювати, є потреба у терміновому та невідкладному здійсненні закупівель. З метою спрощення організації здійснення закупівель Кабінет Міністрів України ухвалив постанову від 28.02.2022 № 169 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» [1] (в редакції від 05.03.2022 № 201) (далі — Постанова № 169), відповідно до якої замовникам надається право не застосовувати процедури закупівель та спрощені закупівлі, визначені Законом України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (далі — Закон) та Законом України «Про оборонні закупівлі». Більше про особливості таких закупівель читайте на порталі RADNUK.COM.UA у статтях:

У цій публікації пояснимо особливості реєстрації бюджетних зобов’язань в органах Казначейства за договорами про закупівлю, укладеними керуючись нормами Постанови № 169.

Які виключення для незастосування процедур закупівель / спрощених закупівель встановлено нормативними документами?

Постанова № 169 встановлює правові норми незастосування процедур закупівель та спрощених закупівель для здійснення закупівель товарів, робіт та послуг, вартість яких дорівнює або перевищує 50 тис. грн.

Листом Мінекономіки від 09.03.2022 № 3304-04/9472-06 [7] надано роз’яснення, що переліки та обсяги закупівель товарів, робіт і послуг, які відповідно до Постанови № 169 планується придбати без застосування процедур закупівель / спрощених закупівель, визначаються рішеннями замовників / державних замовників, що здійснюють такі закупівлі. Приклад такого рішення про визначення переліків та обсягів закупівель товарів, робіт і послуг під час воєнного стану — за посиланням [5].

Отже, замовники без застосування процедур закупівель / спрощених закупівель мають право здійснювати придбання тільки тих товарів, робіт або послуг, перелік яких визначено відповідним рішенням такого замовника. Водночас у такий перелік повинні бути включені товари, роботи і послуги (незалежно від вартості предмета закупівлі), потреба в яких є нагальною та / або необхідною для виконання своїх функцій.

Незважаючи на те що процедури закупівель / спрощені закупівлі не потрібно застосовувати для товарів, робіт і послуг, перелік яких затверджено замовником відповідно до Постанови № 169, інформацію стосовно здійснення таких закупівель оприлюднювати все одно потрібно.

Згідно зі змінами, внесеними до Постанови № 169 постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.2022 № 201, закупівлі, визначені у відповідному переліку замовника, не включаються до річного плану закупівель. За результатами їх здійснення в електронній системі закупівель замовник / державний замовник оприлюднює звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, договір про закупівлю та всі додатки до нього не пізніше ніж через 20 днів з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях. Вимога щодо оприлюднення не застосовується до договорів, які містять інформацію з обмеженим доступом.

Що перевіряють органи Казначейства при поданні на реєстрацію договорів про закупівлю, укладених без застосування процедур закупівель / спрощених закупівель?

Враховуючи те, що придбання товарів, робіт і послуг, визначених замовником відповідно до Постанови № 169, здійснюються без проведення процедур закупівель / спрощених закупівель та не включаються до річного плану закупівель, переліки та обсяги таких закупівель не передаються до відповідних органів Казначейства при реєстрації бюджетних зобов’язань.

Під час виконання своїх функції щодо реєстрації бюджетних зобов’язань за договорами, укладеними за нормами Постанови № 169, органи Казначейства не здійснюють перегляд документів, розміщених в електронній системі закупівель, як це визначено статтею 7 Закону.

Стосовно ж процедур закупівель / спрощених закупівель, розпочатих замовниками до введення правового режиму воєнного стану в Україні, то у разі наявної потреби у відповідних товарах, роботах і послугах такі закупівлі завершуються у порядку, визначеному Законом, або визнаються такими, що не відбулися / відміняються.

Бюджетні зобов’язання за договорами про закупівлю, укладеними за результатами завершених процедур закупівель / спрощених закупівель, проведення яких було розпочато до введення воєнного стану, органи Казначейства реєструють на загальних вимогах, встановлених Порядком реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 02.03.2012 № 309 (далі — Порядок № 309).

Потрібно зазначити, що терміни для реєстрації бюджетних зобов’язань, визначені пунктом 2.2 Порядку № 309, не змінювались у зв’язку з введенням воєнного стану.

Так, відповідно до пункту 2.2 Порядку № 309 розпорядники бюджетних коштів протягом 7 робочих днів з дати взяття бюджетного зобов’язання (укладення договору, отримання товарів тощо) подають до відповідного органу Казначейства Реєстр бюджетних зобов’язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів і оригінали документів або їх копії, засвідчені в установленому порядку, що підтверджують факт узяття бюджетного зобов’язання.

Відповідно до пункту 1.2 Порядку № 309 у процесі реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників і одержувачів коштів державного та місцевих бюджетів, які перебувають на казначейському обслуговуванні, відповідно до законодавства може застосовуватися система дистанційного обслуговування «Клієнт Казначейства – Казначейство» з використанням засобів криптографічного захисту інформації Державної казначейської служби України. У разі застосування системи Казначейства між розпорядниками бюджетних коштів (одержувачами бюджетних коштів) та органами Казначейства здійснюється обмін документами в електронному вигляді, у тому числі електронними документами.

Висновки

Постановою № 169 (зі змінами від 05.03.2022 № 201) встановлюються норми для незастосування процедур закупівель / спрощених закупівель за умови затвердження замовником переліку товарів, робіт та послуг, які є необхідними для виконання замовником своїх функцій в період дії воєнного стану. Для реєстрації бюджетних зобов’язань за договорами про закупівлю, укладеними без застосування процедур закупівель / спрощених закупівель, керуючись Постановою № 169, органи Казначейства не перевіряють в електронній системі закупівель документи, визначені статтею 7 Закону.

Також читайте на порталі RADNUK.COM.UA такі корисні статті: