- Радник у сфері публічних закупівель - https://radnuk.com.ua -

Інформація про субпідрядників / співвиконавців не відноситься до норми «24 години»: правильно чи ні

Тема щодо 24 годин на виправлення помилок у тендерних пропозиціях вже ґрунтовно розглянута на порталі RADNUK.COM.UA в статтях «Нотатки закупівельника: важливе при формуванні вимоги про усунення невідповідностей протягом 24 годин [1]», «Особливості виправлення помилок згідно з нормою “24 години” [2]», «24 години, щоб надати витяг з ЄДР: аналіз моніторингу закупівлі [3]», «“24 години” чи одразу відхилення [4]», «Чи підпадає під «24 години» виправлення цінової пропозиції? [5]».

Сьогодні розглянемо можливість виправлення невідповідностей протягом 24 годин в інформації про залучення / незалучення субпідрядників / співвиконавців.

Так, згідно з частиною 16 статті 29 Закону України «Про публічні закупівлі» [6] (далі — Закон), якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника виявлено невідповідності в інформації та / або документах, що подані учасником у тендерній пропозиції та / або подання яких вимагалось тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель.

Замовник розміщує повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та / або документах:

  1. що підтверджують відповідність учасника процедури закупівлі кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 цього Закону;
  2. на підтвердження права підпису тендерної пропозиції та / або договору про закупівлю.

З огляду на зазначену норму, виправити невідповідності в тендерній пропозиції учасники можуть тільки щодо кваліфікаційних критеріїв, які передбачені в статті 16 Закону та щодо права підпису учасника.

Тому виникає питання, чи відноситься інформація про залучення / незалучення співвиконавців та / або субпідрядників до кваліфікаційних критеріїв відповідно до статті 16 Закону.

Стаття 16 Закону визначає, що замовник установлює один або декілька з таких кваліфікаційних критеріїв:

  1. наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій;
  2. наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;
  3. наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів);
  4. наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю.

При цьому в частині 3 цієї статті зазначено: якщо для закупівлі робіт або послуг замовник встановлює кваліфікаційний критерій, такий як наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій та / або наявність працівників, які мають необхідні знання та досвід, учасник може для підтвердження своєї відповідності такому критерію залучити спроможності інших суб’єктів господарювання як субпідрядників / співвиконавців.

Отже, Закон дозволяє учаснику залучити потужності інших суб’єктів господарювання як субпідрядників / співвиконавців для підтвердження своєї відповідності лише двом із чотирьох кваліфікаційних критеріїв, які передбачені частиною 2 статті 16 Закону.

Таким чином, залучення спроможностей субпідрядників / співвиконавців передбачено задля підтвердження відповідності учасника кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону. Та чи підпадає зазначена інформація під норму «24 години» і як трактує дану норму Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель (далі — Колегія), розглянемо далі.

Рішення № 25857-р/пк-пз від 17.11.2021, оголошення № UA-2021-08-26-002497-c [7]

Умови тендерної документації: для підтвердження своєї відповідності кваліфікаційним критеріям учасник може залучити спроможності інших суб’єктів господарювання, наприклад субпідрядників / співвиконавців. Учасник у складі тендерної пропозиції щодо кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання послуг як субпідрядників / співвиконавця в обсязі не менше 20 відсотків від вартості договору про закупівлю, надає:  

Позиція скаржника: скаржник не погоджується з рішенням замовника про визначення АТ «У» переможцем процедури закупівлі з огляду на таке. Скаржник зазначає, що інформація про залучення / незалучення співвиконавця в складі тендерної пропозиції АТ «У» відсутня. Однак замовником надано право АТ «У» виправити дану невідповідність шляхом дозавантаження довідки про залучення / незалучення співвиконавця, при тому, що вказаний документ не відноситься до інформації / документів, у яких можливо усунути невідповідності, згідно зі статтею 29 Закону.

Позиція замовника: під час розгляду тендерної пропозиції АТ «У» встановлено, що в складі тендерної пропозиції відсутня інформація щодо залучення / незалучення субпідрядників / співвиконавців. Відповідно до частини 16 статті 29 Закону, якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника виявлено невідповідності в інформації та / або документах, що подані учасником у тендерній пропозиції та / або подання яких вимагалось тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель. Замовник зазначає, що ним було розміщено повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в електронній системі закупівель. АТ «У» в строк, визначений Законом, виправлено виявлені невідповідності шляхом завантаження через електронну систему закупівель відповідних документів. Протоколом розгляду тендерних пропозицій від 27.10.2021, з урахуванням виправлених невідповідностей, встановлено, що тендерна пропозиція АТ «У» відповідає вимогам, визначеним у тендерній документації, а учасник — кваліфікаційним критеріям.

Позиція Колегії: відповідно до частини 16 статті 29 Закону, якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника виявлено невідповідності в інформації та / або документах, що подані учасником у тендерній пропозиції та / або подання яких вимагалось тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель. Замовник розміщує повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та / або документах, зокрема, що підтверджують відповідність учасника процедури закупівлі кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 цього Закону; на підтвердження права підпису тендерної пропозиції та / або договору про закупівлю.

Згідно з частиною 9 статті 26 Закону учасник процедури закупівлі виправляє невідповідності в інформації та / або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій, шляхом завантаження через електронну систему закупівель уточнених або нових документів в електронній системі закупівель протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей.

Водночас зазначені документи не відносяться до документів, визначених частиною 16 статті 29 Закону, у зв’язку з чим замовник не мав права звертатись з вимогою щодо усунення невідповідностей у зазначених вище документах. Замовник зобов’язаний скасувати рішення про визначення АТ «У» переможцем процедури закупівлі.

Коментар. Колегія не відносить інформацію щодо субпідрядників / співвиконавців до кваліфікаційних критеріїв відповідно до статті 16 Закону, тому замовники не можуть розміщувати в електронній системі закупівель повідомлення про усунення невідповідностей в інформації та / або документах, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям щодо відсутності таких документів чи невідповідностях в таких документах.

Читай також на порталі RADNUK.COM.UA більше інформації в статтях: