Розширення можливостей: кілька підстав внесення змін в одній додатковій угоді

Тема: Зміна істотних умов договору

Тема розширена: Зміна обсягів закупівель елекричної енергії

Суть питання: Із змісту п.1 ч.5 ст.41 Закону України “Про публічні закупівлі ” вбачається, що істотні умови договору про закупівлю можуть змінюватись за умови зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника.
Так, за результатами спрощеної процедури укладено договір про закупівлю електричної енергії з помісячними обсягами споживання електричної енергії на 2021 рік по грудень, включно.
З метою вивільнення коштів на оплату послуг з розподілу елекотричної енергії у зв’язку із відсутністю належного бюджетного фінансування є необхідність укласти додаткову угоду керуючись п.1 ч.5 ст. 41 даного Закону.
Відтак, постає запитання чи можливо окрім зміни умови про обсяг закупівлі (кількість кВт), одночасно змінити умову про строк дії договору (шляхом зменшення кількості календарних місяців дії договору), однією додатковою угодою до договору.
Принагідно звернути Вашу увагу на те, що дане питання не висвітлено в роз’ясненні МЕРТУ від 24.11.2020 №3304-04/69987-06.

Відповідь на запит 473/2021

Шановний користувачу, повідомляємо, що Закон України “Про публічні закупівлі” (далі – Закон) установлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави, територіальних громад та об’єднаних територіальних громад.

Згідно з частиною другою статті 22 Законутендерна документація повинна містити зокрема проект договору про закупівлю з обов’язковим зазначенням порядку змін його умов.

Відповідно до частини першої статті 41 Закону договір про закупівлю укладається відповідно до норм Цивільного та Господарського кодексів України (далі – ЦК України, ГК України) з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Частиною першою статті 629 ЦК України встановлено, що договір є обов’язковим для виконання сторонами. При цьому частиною третьою статті 180 ГК України передбачено, що при укладенні господарського договору сторони зобов’язані у будь-якому разі погодитипредмет, ціну та строк дії договору.

Частиною першою статті 638 ЦК України визначено, що договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.

Разом з тим, відповідно до частини четвертої статті 41 Законуумови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції/пропозиції за результатами електронного аукціону (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі або узгодженої ціни пропозиції учасника у разі застосування переговорної процедури.

Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків, передбачених частиною п’ятою цієї статті Закону.

Поряд з цим, внесення змін до договору про закупівлю в частині істотних умов можливе також за наявності однієї або кількох підстав, визначених частиною п’ятою статті 41 Закону. Обґрунтування та документальне підтвердження здійснюється сторонами окремо щодо кожного випадку.

При цьому Закон не містить обмежень щодо укладення однієї або одночасно декількох додаткових угод до договору про закупівлю у разі застосування кількох підстав, у випадку якщо такі підстави зміни істотних умов договору передбачені частиною п’ятою статті 41 Закону.

Разом з тим, одночасне   застосування  різних  підстав   частини   п’ятої статті 41 Закону не має призводити до зміни істотних умов договору про закупівлю у непередбачених Законом випадках.

Водночас на Інформаційному ресурсі Уповноваженого органу з питань закупівель, за посиланням https://www.me.gov.ua/InfoRez/DocumentsList?id=f2e30594-ba6c-420f-9c24-2a852415a884&tag=InforezKnowledgeDb&lang=uk-UA&fNum=3304-04%2F69987-06 розміщено лист від 24.11.2020 № 3304-04/6998706 “Щодо укладення, виконання, змін та розірвання договору про закупівлю”.

Крім того, пропонуємо до перегляду відео курс “Професійно про закупівлі”, в якому також розглянуто тему : “Укладення, зміна, розірвання договору про закупівлю, процес звітування про його виконання”, що доступно за посиланням: https://www.me.gov.ua/Documents/MoreDetails?lang=uk-UA&id=e06d0d8f-a4ab-43a4-b89b-facd80ee66cd&title=VideoKursprofesiinoProZakupivli

Відповідь надано: Департаментом сфери публічних закупівель Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України