Проект Закону про внесення змін до розділу Х “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про публічні закупівлі” щодо особливостей застосування переговорної процедури закупівлі

ПРОЕКТ
вноситься народними
депутатами України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про публічні закупівлі» щодо особливостей застосування переговорної процедури закупівлі

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. Розділ Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України “Про публічні закупівлі” (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 9, ст. 89) доповнити пунктами 35 та 36 такого змісту:

«35. Установити, що до 1 жовтня 2022 року закупівля робіт, необхідних для забезпечення будівництва Дністровської ГАЕС (у тому числі супровідні до цих робіт товари та послуги), здійснюється шляхом застосування переговорної процедури закупівлі із зазначенням в електронній системі закупівель умови, визначеної абзацом четвертим пункту 2 частини другої статті 40 цього Закону. Договір про закупівлю за результатами застосування переговорної процедури закупівлі укладається у строк не раніше ніж через п’ять днів з дня оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.

Як виняток з положень, передбачених частиною 5 статті 41 цього Закону, істотні умови договорів про закупівлю робіт, необхідних для забезпечення будівництва Дністровської ГАЕС (у тому числі супровідні до цих робіт товари та послуги), укладених до 1 жовтня 2022 року можуть змінюватися якщо після укладання договору про закупівлю, строк виконання яких перевищує три роки, у замовника виникла необхідність у перегляді та перезатвердженні проектної документації на такі роботи за умови, що загальна вартість таких робіт не перевищуватиме 50 відсотків ціни договору про закупівлю робіт.

36. Установити, що до 1 жовтня 2022 року закупівля робіт, необхідних для ремонту чи реконструкції  КС «Диканька», «Долина-2», «Бердичів», «Красилів», «Комарно», «Ужгород», «Богородчани», «Олександрівка», «Машівка», «Більче-Волиця», ДКС «Богородчани» та інших, які передбачають ремонти із заміною існуючих газотурбінних двигунів на більш сучасні (у тому числі супровідні до цих робіт товари та послуги), здійснюються шляхом застосування переговорної процедури закупівлі із зазначенням в електронній системі закупівель умови, визначеної абзацом четвертим пункту 2 частини другої статті 40 цього Закону. Договір про закупівлю за результатами застосування переговорної процедури закупівлі укладається у строк не раніше ніж через п’ять днів з дня оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.

Як виняток з положень, передбачених частиною 5 статті 41 цього Закону, істотні умови договорів про закупівлю робіт, необхідних для ремонту чи реконструкції  КС «Диканька», «Долина-2», «Бердичів», «Красилів», «Комарно», «Ужгород», «Богородчани», «Олександрівка», «Машівка», «Більче-Волиця», ДКС «Богородчани» та інших, які передбачають ремонти із заміною існуючих газотурбінних двигунів на більш сучасні (у тому числі супровідні до цих робіт товари та послуги), укладених до 1 жовтня 2022 року можуть змінюватися якщо після укладання договору про закупівлю, строк виконання яких перевищує три роки, у замовника виникла необхідність у перегляді та перезатвердженні проектної документації на такі роботи за умови, що загальна вартість таких робіт не перевищуватиме 50 відсотків ціни договору про закупівлю робіт.»

ІІ. Прикінцеві положення

  1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Голова

Верховної Ради України                                                   

Р. O. СТЕФАНЧУК


ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України «Про внесення змін до розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про публічні закупівлі» щодо особливостей застосування переговорної процедури закупівлі».

Чинна редакція

Запропонована редакція

Розділ X

ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через шість місяців з дня його опублікування, крім розділу VI, який вводиться в дію через 12 місяців з дня його опублікування.

Пункт відсутній

Розділ X
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через шість місяців з дня його опублікування, крім розділу VI, який вводиться в дію через 12 місяців з дня його опублікування.

35. Установити, що до 1 жовтня 2022 року закупівля робіт, необхідних для забезпечення будівництва Дністровської ГАЕС (у тому числі супровідні до цих робіт товари та послуги), здійснюється шляхом застосування переговорної процедури закупівлі із зазначенням в електронній системі закупівель умови, визначеної абзацом четвертим пункту 2 частини другої статті 40 цього Закону. Договір про закупівлю за результатами застосування переговорної процедури закупівлі укладається у строк не раніше ніж через п’ять днів з дня оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.

Як виняток з положень, передбачених частиною 5 статті 41 цього Закону, істотні умови договорів про закупівлю робіт, необхідних для забезпечення будівництва Дністровської ГАЕС (у тому числі супровідні до цих робіт товари та послуги), укладених до 1 жовтня 2022 року можуть змінюватися якщо після укладання договорiв про закупівлю, строк виконання яких перевищує три роки, у замовника виникла необхідність у перегляді та перезатвердженні проектної документації на такі роботи за умови, що загальна вартість таких робіт не перевищуватиме 50 відсотків ціни договору про закупівлю робіт.

Пункт відсутній

 

      36. Установити, що до 1 жовтня 2022 року закупівля робіт, необхідних для ремонту чи реконструкції  КС «Диканька», «Долина-2», «Бердичів», «Красилів», «Комарно», «Ужгород», «Богородчани», «Олександрівка», «Машівка», «Більче-Волиця», ДКС «Богородчани» та інших, які передбачають ремонти із заміною існуючих газотурбінних двигунів на більш сучасні (у тому числі супровідні до цих робіт товари та послуги), здійснюються шляхом застосування переговорної процедури закупівлі із зазначенням в електронній системі закупівель умови, визначеної абзацом четвертим пункту 2 частини другої статті 40 цього Закону. Договір про закупівлю за результатами застосування переговорної процедури закупівлі укладається у строк не раніше ніж через п’ять днів з дня оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.

Як виняток з положень, передбачених частиною 5 статті 41 цього Закону, істотні умови договорів про закупівлю робіт, необхідних для ремонту чи реконструкції  КС «Диканька», «Долина-2», «Бердичів», «Красилів», «Комарно», «Ужгород», «Богородчани», «Олександрівка», «Машівка», «Більче-Волиця», ДКС «Богородчани» та інших, які передбачають ремонти із заміною існуючих газотурбінних двигунів на більш сучасні (у тому числі супровідні до цих робіт товари та послуги), укладених до 1 жовтня 2022 року можуть змінюватися якщо після укладання договорiв про закупівлю, строк виконання яких перевищує три роки, у замовника виникла необхідність у перегляді та перезатвердженні проектної документації на такі роботи за умови, що загальна вартість таких робіт не перевищуватиме 50 відсотків ціни договору про закупівлю робіт.

Народні депутати України


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України «Про внесення змін до розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про публічні закупівлі» щодо особливостей застосування переговорної процедури закупівлі»

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави, територіальних громад та об’єднаних територіальних громад визначаються Законом України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон про публічні закупівлі). Сфера дії зазначеного Закону про публічні закупівлі також розповсюджується на закупівлю відповідних товарів, робіт та послуг, які здійснюють ТОВ «Оператор ГТС України» та дочірні компанії групи НАК «Нафтогаз України» та закупівлі робіт, необхідних для забезпечення будівництва третьої черги Дністровської ГАЕС у складі 5, 6 та 7 гідроагрегатів.

Водночас, у діяльності зазначених компаній виникають ситуації, наслідком яких є необхідність забезпечення необхідних потужностей в енергосистемі України та оперативного вирішення питань щодо забезпечення надійного та безперервного видобутку, транспортування та розподілу газу, оперативних замін чи ремонту обладнання, що потребує проведення процедури закупівлі згідно із Законом про закупівлі.

Проведення, наявних на сьогодні процедур на закупівлю послуг із забезпечення будівництва третьої черги Дністровської ГАЕС, а також реконструкцій та ремонтів компресорних станцій займає тривалий термін (близько 4-7 місяців), що значно затягує терміни виконання робіт. При цьому, не всі потенційні переможці процедур закупівель мають виробничо-ремонтні бази на території України, можуть здійснювати оперативне постачання запасних частин та сервісне обслуговування обладнання. Крім того, необхідно врахувати, що роботи, які будуть виконуватись по будівництва третьої черги Дністровської ГАЕС є сумісними та технологічно пов’язаними з роботами що виконувались раніше.

Скорочення термінів виконання реконструкцій та ремонтів ГТД, а також максимальне долучення вітчизняних виробників, потребує застосування більш короткострокової та менш складної процедури закупівлі. Насамперед такою процедурою є переговорна процедура закупівлі. Впровадження такої процедури забезпечить надійну роботу компресорних станцій ТОВ «Оператор ГТС України» та дотискувальних компресорних станцій дочірніх компаній групи НАК «Нафтогаз України», а також забезпечить необхідні потужності в енергосистемі України.

2. Цілі та завдання прийняття законопроекту

Законопроект розроблено з метою надання ТОВ «Оператор ГТС України» та дочірнім компаніям групи НАК «Нафтогаз України» права здійснювати закупівлі робіт, послуг та супутніх товарів для будівництва, реконструкцій та ремонту об’єктів без визначеної Законом процедури.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

Законопроектом пропонується внесення змін до розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення», випадком застосування переговорної процедури закупівлі у разі закупівлі робіт, необхідних для забезпечення будівництва третьої черги Дністровської ГАЕС у складі 5, 6 та 7 гідроагрегатів та реконструкцій або послуг з ремонту КС «Диканька», «Долина-2», «Бердичів», «Красилів», «Комарно», «Ужгород», «Богородчани», «Олександрівка», «Машівка», «Більче-Волиця», ДКС «Богородчани» та інших, які передбачають ремонти із заміною існуючих газотурбінних двигунів на більш сучасні (у тому числі супровідні до цих робіт товари та послуги)

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Правовідносини у цій сфері регулюються Законом України «Про публічні закупівлі».

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація законопроекту не потребуватиме додаткових витрат із Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічний та інші наслідки прийняття законопроекту

Реалізація законопроекту сприятиме підвищенню рівня енергетичної безпеки України, збільшенню завантаження стратегічних українських виробників, а також допоможе зберегти існуючий колектив висококваліфікованих фахівців та збільшити надходження до бюджету. Залучення обладнання вітчизняних виробників позитивно відобразиться на зниженні вартості експлуатації та тарифів для споживачів.

Народні депутати України